همه عکس ها و کلیپ های تاول_پایم_درد_سری_محمل_شده در اینستاگرام

loading...
هُوَالمَحَزونْ . . . آهـ بٰالاترینـ حَرفِ مَنـ ٱسـتـ . . . إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًاوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا #سوره_نساء . . . . 📃پِیـ نِوشتْـ📃 همه ی هیئاتها وَمجالسـ دستـ دردستـ هم دهند برایِـ َاقامه ی عزاداریْـ صدیقهْـ سٍهـ سالهـ حضرتـ عُلیٰاء مُخَدرهـ مُجَللَهـ ی مُعَظَمهـ ی مُحققِهـ مُحَدِثِه یـ سَیِّدهـ الرُقَیّهـ (سلام اللهـ علیها) کهـ درحَقیت ومصائب آن دُردانهـ ی هَستیـ کاریـ نکرده ایم . . . . گیسوی این دردانه ازریشه بریدهـ ازبس که محکم نانجیب آن راکشیدهـ زیبایی دختربه گیسوی بلنداستـ هرگزکسی موی سرمن راندیدهـ سردردمن ازدیدن سرنیزه هانیستـ این که زمین خوردم فقط ازدردپانیستـ این بارتنهاچاره خوردن برزمین بود چون حجاب کاملم فقط یک آستین بود دنیای دختربچه هااغوش باباستـ حتی اگربابای آنهاروی نی هاستـ . . . . . #واویلا_علیٰ_النساء_محزونُ_الشام #دخترت_را_بین_کوفه_با_غلافش_میزدند #عمه_سادات_رسید_به_دروازه_ساعات #علیکم_بالفرار_یا_زینب_یا_رقیه #دختران_تو_که_مجلس_اغیار_ندیده_اند #تاول_پایم_درد_سری_محمل_شده #زجر_کش_میکند_زجر_میدهد_مرا #دندهای_جا_به_جا_شده_ام_ارثی_بود #آه_چه_کند_زینب_باغم_طفلا_نا #سلاطین_اعجاز_میکنند_ز_سوز_خویش #لگد_میزد_با_مشت_میزد_بی_هوا_میزد #دارم_برای_دلم_گریه_میکنم_بابایی #عمه_بوی_بابا_میاد_ولی_بوی_نونِ #لطمه_زنان_ضجه_کنان_آه_حسین #سیدة_زینب_کبری_ام_المصائب #مارا_مدافعان_حرم_آفریده_اند #دختر_سه_ساله_ای_از_پا_افتاد #لکند_زبان_من_از_مشت_های_اوست
هُوَٱلـْمَجْروحـ . . . . بَلاٰ کِشـیدهـ فَقَطـ اَزبلاخَــبَردارَد . . . . ٱلـسَلاٰمُـ عَلَیْکَـ یٰاصٰاحِبَ ٱلقَلبِ ٱلْرَقْیقـ ٱلطِفْلَهـ الَتیـ ذابَتِـ رُوحهْاعَلیٰ جَسَدِعَلیٰـ ٱبـْیهٰا مَنـ کَثْرَتِـ حُبِهٰالابْیْهٰاوَماتَتْـ علَیـ رُوْحهـ الْطٰاهِرهـ وجِسْمِ ٱلمَضروُبهـ #مقتل_الرقیة . . . . . قٰالَ شِیـــخُ ٱلواعِظــیـنْ فرمودند؛ رُقَیه سَرمُقَدَسِ رابَرداشت فَانْکَبتْ عَلَیهَ وَتَقَبَلهُ وَتَبکی وتَضَربَ عَلیٰ رَٱسَهاوَوَجْهِهٰاحَتیٰ ٱمْتَلاءفَمُهابِالدَم یَعنی خودرابرآن سرمطهرانداخت شروع کردصورت پدررابوسیدن وبرسروسینه زدن وانقدربادستهایش بردهانش زدکهـ دهانش مملوازخون شدویاابتاه ابتاه گفتنـ ونوحهـ گری میکردواشک میریختـ تاصدا ونوایش به هِقـ هِقـ افتادومَحاسِن خونیـ پدرش رابادَستانِ مَجروحـ شدهـ پاکـ میکرد مَنــبَع؛ رِیٰاضُ ٱلقُدسْ جلددوم . . . . . کاش عادت به روی شانه نمی کرد سه ساله بندِ زنجیر شدنْ دردِ بدن هم دارد . . . . #صد_پسر_در_خون_بغلتد #گم_نگردد_دختری .. #واویلا_رقیه_را_بردند #ما_درد_میکشیم_زجر_درد_میدهد #تاول_پایم_درد_سری_محمل_شده #عمه_سادات_میان_حرامیان_چه_میکند #رب_من_خدای_من_رقیه_املاء_میکنم #سیدتی_رقیه_سلام_الله_علیها #خار_مغیلان_همه_در_پا_شکست #اتش_بگیر_تا_بدانی_چه_میکشم #رحم_الله_عمی_العباس
هُوَٱلـْمَجْروحـ . . . . بَلاٰ کِشـیدهـ فَقَطـ اَزبلاخَــبَردارَد . . . . ٱلـسَلاٰمُـ عَلَیْکَـ یٰاصٰاحِبَ ٱلقَلبِ ٱلْرَقْیقـ ٱلطِفْلَهـ الَتیـ ذابَتِـ رُوحهْاعَلیٰ جَسَدِعَلیٰـ ٱبـْیهٰا مَنـ کَثْرَتِـ حُبِهٰالابْیْهٰاوَماتَتْـ علَیـ رُوْحهـ الْطٰاهِرهـ وجِسْمِ ٱلمَضروُبهـ #مقتل_الرقیة . . . . . قٰالَ شِیـــخُ ٱلواعِظــیـنْ فرمودند؛ رُقَیه سَرمُقَدَسِ رابَرداشت فَانْکَبتْ عَلَیهَ وَتَقَبَلهُ وَتَبکی وتَضَربَ عَلیٰ رَٱسَهاوَوَجْهِهٰاحَتیٰ ٱمْتَلاءفَمُهابِالدَم یَعنی خودرابرآن سرمطهرانداخت شروع کردصورت پدررابوسیدن وبرسروسینه زدن وانقدربادستهایش بردهانش زدکهـ دهانش مملوازخون شدویاابتاه ابتاه گفتنـ ونوحهـ گری میکردواشک میریختـ تاصدا ونوایش به هِقـ هِقـ افتادومَحاسِن خونیـ پدرش رابادَستانِ مَجروحـ شدهـ پاکـ میکرد مَنــبَع؛ رِیٰاضُ ٱلقُدسْ جلددوم . . . . . کاش عادت به روی شانه نمی کرد سه ساله بندِ زنجیر شدنْ دردِ بدن هم دارد . . . . #صد_پسر_در_خون_بغلتد #گم_نگردد_دختری .. #واویلا_رقیه_را_بردند #ما_درد_میکشیم_زجر_درد_میدهد #تاول_پایم_درد_سری_محمل_شده #عمه_سادات_میان_حرامیان_چه_میکند #رب_من_خدای_من_رقیه_املاء_میکنم #سیدتی_رقیه_سلام_الله_علیها #خار_مغیلان_همه_در_پا_شکست #اتش_بگیر_تا_بدانی_چه_میکشم #رحم_الله_عمی_العباس
‌‌🌸‌🍃🔹‌﷽🔹🍃🌸 . . اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا سَيِّدَتَنـا رُقَيَّةَ، عَلَيْكِ التَّحِيَّةُ وَاَلسَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يـا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يـا بِنْتَ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ عَلِيِّ بْنِ اَبي طالِبِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ سَيِّدَةِ نِسـاءِ الْعالَمينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ خَديجَةَ الْكُبْرى اُمِّ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ وَلِىِّ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا اُخْتَ وَلِىِّ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ الْحُسَيْنِ الشَّهيدِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الصِّدّيقَةُ الشَّهيدَةِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الرَّضِيَّةُ الْمَرْضِيَّةُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا التَّقيّةُ النَّقيَّةُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الزَّكِيَّةُ الْفاضِلَةُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الْمَظْلُومَةُ الْبَهِيَّةُ، . . 🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃من عیون علماءنا المحققین و فقهائنا المقدسین الزاهدین العابدین المولي الاجل و الفاضل الکامل و العالم العامل النبیل والمتبحر الخبیر و الفقیه الجامع الورع الامام السید محمدتقی الطباطبائی القمی رضوان الله علیه در حرم صدیقهْ سٍه ساله حضرت عُلیٰاء مُخَدره مُجَللَه ی مُعَظَمه ی مُحققِه مُحَدِثِه ی سَیِّده الرُقَیّه (سلام الله علیها). #بر_منکر_حضرت_رقیه_لعنت . . . #واویلا_علیٰ_النساء_محزونُ_الشام #دخترت_را_بین_کوفه_با_غلافش_میزدند #عمه_سادات_رسید_به_دروازه_ساعات #علیکم_بالفرار_یا_زینب_یا_رقیه #دختران_تو_که_مجلس_اغیار_ندیده_اند #تاول_پایم_درد_سری_محمل_شده #زجر_کش_میکند_زجر_میدهد_مرا #دندهای_جا_به_جا_شده_ام_ارثی_بود #آه_چه_کند_زینب_باغم_طفلا_نا #سلاطین_اعجاز_میکنند_ز_سوز_خویش #لگد_میزد_با_مشت_میزد_بی_هوا_میزد #دارم_برای_دلم_گریه_میکنم_بابایی #عمه_بوی_بابا_میاد_ولی_بوی_نونِ #لطمه_زنان_ضجه_کنان_آه_حسین #سیدة_زینب_کبری_ام_المصائب #مارا_مدافعان_حرم_آفریده_اند #دختر_سه_ساله_ای_از_پا_افتاد #لکند_زبان_من_از_مشت_های_اوست
‌‌🌸‌🍃🔹‌﷽🔹🍃🌸 . . اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا سَيِّدَتَنـا رُقَيَّةَ، عَلَيْكِ التَّحِيَّةُ وَاَلسَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يـا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يـا بِنْتَ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ عَلِيِّ بْنِ اَبي طالِبِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ سَيِّدَةِ نِسـاءِ الْعالَمينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ خَديجَةَ الْكُبْرى اُمِّ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ وَلِىِّ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا اُخْتَ وَلِىِّ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ الْحُسَيْنِ الشَّهيدِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الصِّدّيقَةُ الشَّهيدَةِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الرَّضِيَّةُ الْمَرْضِيَّةُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا التَّقيّةُ النَّقيَّةُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الزَّكِيَّةُ الْفاضِلَةُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الْمَظْلُومَةُ الْبَهِيَّةُ، . . 🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃 ناصر الزهراء علیها السلام المرجع المعظم استاذ الفقهاء و المجتهدین طود العلم الشامخ و جبله الراسخ علم الاعلأم حامي الشریعة آیة الحق الذی بلغ الفقه ذروته و الأصول قمته و الرجال غایته الامام آیة اللّه العظمي الشیخ میرزا جواد التبریزي رضوان اللّه علیه در حرم صدیقهْ سٍه ساله حضرت عُلیٰاء مُخَدره مُجَللَه ی مُعَظَمه ی مُحققِه مُحَدِثِه ی سَیِّده الرُقَیّه (سلام الله علیها). #بر_منکر_حضرت_رقیه_لعنت . . . #واویلا_علیٰ_النساء_محزونُ_الشام #دخترت_را_بین_کوفه_با_غلافش_میزدند #عمه_سادات_رسید_به_دروازه_ساعات #علیکم_بالفرار_یا_زینب_یا_رقیه #دختران_تو_که_مجلس_اغیار_ندیده_اند #تاول_پایم_درد_سری_محمل_شده #زجر_کش_میکند_زجر_میدهد_مرا #دندهای_جا_به_جا_شده_ام_ارثی_بود #آه_چه_کند_زینب_باغم_طفلا_نا #سلاطین_اعجاز_میکنند_ز_سوز_خویش #لگد_میزد_با_مشت_میزد_بی_هوا_میزد #دارم_برای_دلم_گریه_میکنم_بابایی #عمه_بوی_بابا_میاد_ولی_بوی_نونِ #لطمه_زنان_ضجه_کنان_آه_حسین #سیدة_زینب_کبری_ام_المصائب #مارا_مدافعان_حرم_آفریده_اند #دختر_سه_ساله_ای_از_پا_افتاد #لکند_زبان_من_از_مشت_های_اوست
سلام . دست و پای دخترم تاول به این صورت زده هم بقل پاشنه پاهاش هم کنار انگشتاش . توی بدنش هم داره ولی چون اونها رو خارش داشته تاول نداره ولی قرمز شده . از دوستانی که می تونن کمکم کنن تا بفهمم این تاولها چیه ممنون میشم .. کمکم کنن..... #زخم #تاول_پا #تاول_پایم_درد_سری_محمل_شده #خارش_پوست #پوست #متخصص #متخصصپوست #فوق_تخصص_جراحى_پلاستيك #فوقتخصص