همه عکس ها و کلیپ های تکنیک_مداد در اینستاگرام

loading...
طراحی چهره انجام میشود. برای سفارش به دایرکت پیام بدید. #سیاه_قلم #نقاشی #طراحی #انعکاس #تکنیک_مداد
طراحی چهره در سایز و عکس دلخواه انجام میشود. سوالاتون رو دایرکت پاسخگو هستم. #طراحی_چهره #نقاشی #سیاه_قلم #تکنیک_مداد #چشم #گالری_انعکاس
شروع کار سرکار خانم صالحپور ترم اول تکنیک مداد سبک فتورئالیسم، اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ #آموزش #چهره #پرتره #سبک_فتورئال #رئال #واقعگرایی #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #خودکار #اکرولیک🎨 #بازیگران #سینمایی #خوانندگان #حرفه_ای #خصوصی #تضمینی #تخصصی #سیاه قلم
ترم اول هنرجو سرکار خانم عباسی نژاد نور و سایه تکنیک مداد اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ #آموزش #چهره #پرتره #سبک_فتورئال #رئال #واقعگرایی #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #خودکار #اکرولیک🎨 #بازیگران #سینمایی #هنرمندان #خوانندگان #سیاه_قلم #حرفه‌ای #تخصصی #تضمینی #خصوصی
اثر هنرجو سرکار خانم نوروزی ترم اول تکنیک مداد سبک فتورئالیسم اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ #آموزش #چهره #پرتره #سبک_فتورئال #رئال #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #خودکار #اکرولیک🎨 #بازیگران #سینمایی #حرفه_ای #تخصصی #خصوصی #تضمینی
شروع کار چهره، سرکار خانم فیاضی ترم اول تکنیک مداد سبک فتورئالیسم اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._، #آموزش #چهره #پرتره #سبک_فتورئال #رئال #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #خودکار #گچ_پاستل #اکرولیک🎨 #چهره #بازیگران #سینمایی #هنرمندان #خواننده #هنری #حرفه‌ای #تضمینی #تخصصی
اثر هنرجو سرکار خانم هداوند ترم اول تکنیک مداد سبک رئال اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ و #آموزش #چهره #پرتره #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #خودکار #گچ_پاستل #اکرولیک🎨 #سبک_فتورئال #رئال #خصوصی #تخصصی #حرفه_ای
پایان سرکار خانم زهری ترم اول مداد رنگ سایز * تکنیک مداد رنگ سبک فتورئالیسم اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ #آموزش #چهره #پرتره #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #خودکار #اکرولیک🎨 #چهره #بازیگران #هنرمندان #سینمایی #هنری
#طراحی جدیدم :-) و البته فک کنم بهترین طراحیم ❤️😍 ممنون از استاد مهربونم که کلی برام زحمت کشیده و واقعا مدیونشم. ❤️😍😘👸 و البته این طراحی بعد تکمیل هنوز دست استاد جان نرسیده که ایراد هاشو بگه ولی من طاقت نداشتم ❤️😂 #مدادسیاه #مداد #طراحی #هنر #ارت #کرگدن #هنرمند #سیاهقلم #نقاشی #تکنیک_مداد #حنانه_طاهرنیا
اثر ناتمام هنرجو سرکار خانم واعظی ترم اول تکنیک مداد سبک فتورئالیسم سایز *،اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ و #آموزش #پرتره #چهره #سبک_فتورئال #رئال #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #خودکار #گچ_پاستل #اکرولیک🎨 #سفارش #مناسبت #تولد #ولنتاین #عید #هدیه #چهره #بازیگران #هنرمندان #خوانندگان #حرفه_ای #خصوصی #تضمینی #تخصصی
ترم اول هنرجو سرکار خانم محمدی ساله، اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ و #آموزش #چهره #پرتره #سبک_فتورئال #رئال #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #خودکار #گچ_پاستل #اکرولیک🎨 #چهره #بازیگران #سینمایی #هنرمندان #خوانندگان #تخصصی #خصوصی #حرفه_ای
شروع کار سرکار خانم فیاضی ترم اول تکنیک مداد، اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._، #آموزش #چهره #پرتره #سبک_فتورئال #رئال #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #خودکار #اکرولیک🎨 #تضمینی #تخصصی
ترم اول سرکار خانم موسوی، تکنیک مداد، اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ و #آموزش #چهره #پرتره #سبک_فتورئال #رئال #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #خودکار #اکرولیک🎨 #سیاه_قلم #بازیگران #هنرمندان #هنری_ #سینمایی #خوانندگان
پرنده از لب ایوان پرید,مثل پیامی پرید و رفت پرنده کوچک بود پرنده فکر نمیکرد پرنده روزنامه نمیخواند پرنده قرض نداشت پرنده آدمها رو نمیشناخت پرنده روی هوا وبر فراز چراغهای خطر و لحظه های آبی را دیوانه وار تجربه میکرد پرنده, آه فقط یک پرنده بود #فروغ_فرخزاد تکنیک.. مداد _🍁🍃⏰⏳⌛⌚📅❤😔🍁 #فروغ_شاعر_بی_دروغ #فروغ_فرخزاد❤ #فروغ_فرخ_زاد #فروغ_شاعر_معاصر #طراحی #نقاشی #مداد #کیوهیون #کیوهیونی #سوپرجونیور #سوجو #تکنیک_مداد #
ترم اول جلسه اول هنرجو سرکار خانم گنجیان تکنیک مداد، اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._، #آموزش #چهره #پرتره #سبک_فتورئال #رئال #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #خودکار #اکرولیک🎨 #خصوصی #تصميمي
جلسه اول هنرجو سرکار خانم سبز علی زاده ترم اول تکنیک مداد، اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ و #آموزش #چهره #پرتره #سبک_فتورئال #رئال #تکنیک_مداد #مدادکنته_زغال #مدادرنگ #گچ_پاستل #خودکار #اکرولیک🎨
ترم اول مداد رنگ اثر هنرجو سرکار خانم زهری سایز* اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ و #اموزش #چهره #پرتره #سبک_فتورئال #رئال #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #خودکار #اکرولیک🎨 #آموزش #چهره #بازیگران #سینمایی #هنرمندان #هنری
دیدار یار دانی چه ذوق دارد؟ مانند اَبریست که در بیابان بر تشنه ببارد.💖💝 #طراحی #تکنیک_مداد
ترم اول تکنیک مداد رنگ هنرجو سرکار خانم زهری، اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ و #آموزش_نقاشى #چهره #پرتره #سبک_فتورئال #رئال #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #خودکار #اکرولیک🎨 #بازیگران #سینمایی #هنرمندان #هنری_ #تضمینی #تخصصی #به شرط تمرین مستمر، #خودباوری #واقع‌گرایی
اثر استاد یار سر کار خانم مهدیان سفارش مشتری سایز * تکنیک مداد و زغال اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ و #آموزش #چهره #پرتره #آموزش #سبک_فتورئال #رئال #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #خودکار #اکرولیک🎨 #آموزش #تخصصی #تضمینی #به شرط تمرین مستمر، #سیاه_قلم
آموزش چهره ترم اول جناب آقای عقیلی تکنیک مداد سبک رئال اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ و #آموزش #چهره #پرتره #تکنیک_مداد #مدارنگ #مدادکنته_زغال #خودکار #گچ_پاستل #اکرولیک🎨 #سبک_فتورئال #رئال #واقعگرایی #بازیگران #هنرمندان #سینمایی #هنری_ #هنرجو
ترم اول هنرجو سرکار خانم واعظی تکنیک مداد سبک رئال،فتورئالیسم اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._، #آموزش #چهره #پرتره #تکنیک_مداد #مدارنگ #مدادکنته_زغال #خودکار #گچ_پاستل #اکرولیک🎨
ترم اول هنرجو جناب آقای احمدی عزیز تکنیک مداد سبک رئال اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._، #آموزش #چهره #پرتره #تکنیک_مداد #مدارنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #خودکار #اکرولیک🎨
طراحی خانم هرمزی ساله ترم اول جلسه هشتم تکنیک مداد سبک رئال اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ #آموزش #چهره #پرتره #سبک_رئال #فتورئالیسم #تکنیک_مداد #مدادرنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #خودکار
اثر جناب آقای جاسم مروانی ترم اول، جلسه نهم تکنیک مداد رنگ سبک فتورئالیسم سایز * اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ و #اموزش #چهره #پرتره #سبک_فتورئال #تکنیک_مداد #مدارنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #خودکار #اکرولیک #تضمینی #تخصصی #خصوصی #سینمایی #بازیگران #هنرمندان #هنرجو
#آموزش #چهره #پرتره #سبک_فتورئال #رئال #تکنیک_مداد #مدارنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #خودکار #اکرولیک🎨 #شروع #ترم مدادرنگ هنرجوی محترم سرکار خانم زهری اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._،
#آموزش #چهره #پرتره #سبک_فتورئال #رئال #تکنیک_مداد #مدارنگ #مدادکنته_زغال #خصوصی #حرفه_ای #تخصصی #قطعی #تضمینی #در #دوترم #ده_جلسه‌ای #در بیست جلسه تضمینی چهره بکشید #اثر هنرجو خانم سلمان پور ترم اول تکنیک مداد سبک رئال اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ و
#آموزش #چهره #پرتره #تضمینی #تخصصی #سبک_رئال #سبک_فتورئال #تکنیک_مداد #مدارنگ #مدادکنته_زغال #گچ_پاستل #اکرولیک🎨 #الاهواز #اثر #هنرجو #خانم #زهری اهواز خیابان نادری پاساژ قیصریه صدف طبقه پایین گالری هنری کلبه ی شیشه‌ای، صادق مهدیه تلفنهای تماس._ و
. پُـرتَـره ے آقـاے بِـهـروز وثـوقـے عَـزیـز😍💜👑 مَـعـروف بـه قِـیـصَـر😻💞🍃 بِـهـتَـریـن بازیـگَـرِ ایـران در سـالهـاے گُذَشـتـه👌🙈💗 ایـن طَـرحـو تَـقـدیـم مـےکُـنَـم بـه آقـاے وُثـوقـے و طَـرفـدارانِشـون⚘🌍🌌 ❤ #کپی_با_ذکر_منبع ☺💌 #بهروزوثوقی #بهروزوثوق #قیصر #بازیگر_ایرانی #بهترین_بازیگر_ایران #تکنیک_مداد #منوتوکاردستی #سفارش_چهره_در_دایرکت
. . اونـقَـدر زیـبـایــے 😍💜💫 کـه واسـه زیـبـاییتــ😻💕 لَـبـخَـنـد کـافــے نـیـسـتــ🙈👑🎈 رو صـورَتِـتــ جُـز اَخْـم👐💥💎 چـیـزے اِضـافــے نـیـسـتــ🌌👀🍃 . پُـرتَـره ے جِـنـابِ اَمـیـرحُـسـِیـنِ آرمـان👌📷⚘ بازیـگَـر مَـحـبـوبــ و دوسـتــ داشْـتَـنــے😁💖🌏 تَـقـدیـم بـه آقـاے آرمـان و طَـرَفـداراے گُـلِـشـون😍🔥⚘ کُـپـے فَـقَـط با ذِکـر مَـنـبَع🌷😐✋ نَـظَـر فَـرامـوش نَـشـه دوسـتان😊❤ جَـهَـتِــ سِـفـارِش نَـقـاشـے بـه دایـرِکـتــ پَـیـام بِـدیـد👦 . #💜 #تک_ستاره_موسیقی_پاپ_کشور #تکنیک_مداد #منوتوکاردستی #سفارش_چهره_در_دایرکت
. . تــو هَــر حــالـتــے تــو نـاراحـتــے👌🙈💜 شـَبــو نـیـمـه شـبــ تــو هــر سـاعـتــے😻👑💦 خـُدا هــواتــو داره💗💫😀 دلـتــ خـسـتـه شـد یـا شـکـسـتـه شـد👀💥🌍 تـمــوم دَرا بـه روتــ بـسـتـه شــد🌌🔥🐰 خُــدا هــواتــو داره💞🍃😍 . پُـرتـره ے وُسـعَـتـِـ صِـداے ایـران🍭😌💜 آقـاےعَـلـے عَـبـدُالـمـالِکـے💕 کـیـا طَـرَفـدارِشَـن؟☝☝☝ . #تکنیک_مداد #تک_ستاره_موسیقی_پاپ_کشور #کپی_از_پستها_فقط_با_ذکر_منبع_و_تگ_پیج #منوتوکاردستی #سفارش_چهره_در_دایرکت
حس خوب طراحی. وسط پایان نامه نویسی دست گرمی برای پروژه نمایشگاه اتود زدم. حقیقتا خلق کردن وهنر حال آدمو خوب میکنه. به کمک خدا که باور دارم قلم در دست اوست و ما طفل دبستانی بیش نیستیم و هرچه خلق میکنیم از اوست, حتما بعد پایان نامه باخیال راحت کلی طراحی میکشم. تا بینا وتواناییم دست ازخلق کردن برنداریم. هنرهدیه خداست. بابت این هدیه متشکرم #طراحی_چهره #پرتره #تکنیک_مداد #
سری جدید طراحی دست
سری جدید طراحی دست "تکنیک مداد " #ساناز_ابراهیمی #جدید #طراحی #دست #تکنیک_مداد
یه روز خوب با مداد رنگی
😁😁😁 طراحی حرفه ای چهره مطابق عکس پذیرفته میشود.

سفارش و سوالاتون رو دایرکت پاسخگو هستم.

@eneakas_gallery
@eneakas_gallery
#تکنیک_مداد _رنگ #چشم #مژه #مداد_رنگی #روز خوب #سفارش #طراحی_چهره #انعکاس
یه روز خوب با مداد رنگی 😁😁😁 طراحی حرفه ای چهره مطابق عکس پذیرفته میشود. سفارش و سوالاتون رو دایرکت پاسخگو هستم. #تکنیک_مداد _رنگ #چشم #مژه #مداد_رنگی #روز خوب #سفارش #طراحی_چهره #انعکاس
هنردوستان عزیز جهت سفارش نقاشی خود به دایرکت مراجعه نمایید.🙂🎨
@eneakas

#طراحی_چهره #نقاشی #سیاه_قلم #کنته #تکنیک_مداد #دختر #مرلین_مونرو #نگاه_زیبا #چشم
هنردوستان عزیز جهت سفارش نقاشی خود به دایرکت مراجعه نمایید.🙂🎨 #طراحی_چهره #نقاشی #سیاه_قلم #کنته #تکنیک_مداد #دختر #مرلین_مونرو #نگاه_زیبا #چشم
عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی را می توان پاک کرد اما عشق را هرگز...! #تکنیک_مداد✏✏✏
عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی را می توان پاک کرد اما عشق را هرگز...! #تکنیک_مداد✏✏✏
تکنیک مداد رنگی اثر خانوم گودرزی
#Art
 #paint
 #painting
 #colorpencil
 #art_gallery
 #boy
#تکنیک_مداد رنگی
#فتو_رئال 
#گالری 
#هنر
تکنیک مداد رنگی اثر خانوم گودرزی # # # # # #تکنیک_مداد رنگی #فتو_رئال #گالری #هنر
تکنیک مداد رنگی اثر خانم اسماعیلی
#portrait
 #paint
 #paiting
 #Art
 #colorpencil
#تکنیک_مداد رنگی
#پرتره 
#فتو_رئال 
#چهره
#هنر
#گالری
تکنیک مداد رنگی اثر خانم اسماعیلی # # # # # #تکنیک_مداد رنگی #پرتره #فتو_رئال #چهره #هنر #گالری
😊💗✏#تکنیک_مداد
😊💗✏ #تکنیک_مداد
✏✏✏😍✏✏✏#تکنیک_مداد
✏✏✏😍✏✏✏ #تکنیک_مداد