همه عکس ها و کلیپ های جادو در اینستاگرام

loading...
‎چهار تیر ۹۷ _ دوشنبه فال روز متولدین #اسفند: شما تخيلات زيبا و قشنگي را براي آيندهتان داريد و به اکثر آنها در آيندهاي نه چندان دور خواهيد رسيد فقط بايد تلاش کنيد.شانستان را تا از دست نرفته است در تمام زمينههاي زندگيتان امتحان کنيد از ريسک کردن ابايي نداشته باشيد.اجازه ندهيد نداي درونيتان به شما ترس و اظطراب وارد کند که از انجام کارهايتان باز بمانيد.به جاي اين کارها کميبه آينده تان اميدوار باشيد تا موفق شويد. ‎ #فال #فال_تاروت #تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #طالع_بینی #طالع_بینی_روزانه #طالع_روز #دعا #طلسم #سحر #جادو
‎چهار تیر ۹۷ _ دوشنبه فال روز متولدین #بهمن: بهتر است پروژه و طرحهايي که در سابق داشتهايد و هنوز ناتمام هستند را به اتمام برسانيد و بعدا براي کارهاي جديدتان تصميمات جديدي را بگيريد.زيرا در غير اين صورت به دليل حجم بالاي فعاليتهاي اخيرتان زحماتي را که براي پروژههاي قبلي انجام دادهايد و سختيهايي را که متحمل آنها شدهايد همه بيجواب ميمانند.تصميماتي را که اتخاذ ميکنيد سريعتر جامه عمل بپوشانيد تا هر چه سريعتر به خواستههاي قلبيتان برسيد ‎ #فال #فال_تاروت #تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #طالع_بینی #طالع_بینی_روزانه #طالع_روز #دعا #طلسم #سحر #جادو
چهار تیر ۹۷ _ دوشنبه فال روز متولدین #دي: در مورد هر مسالهاي با شفافيت کامل صحبت نکنيد زيرا رک گويي شما گاهي برايتان مشکل ساز خواهد شد.سعي کنيد افراد را در حسرت شنيدن صحبتهايتان بگذاريد نه اين که در رابطه با هر مسائلهاي هر چيزي را که در دلتان داريد بازگو ميکنيد.در رابطه با مشکلات تان بيش از حد احساسي عمل ميکنيد بهتر است اين کار را ترک کنيد.زيرا در غير اين صورت ديگر نميتوانيد جلوي احساسات تان را بگيريد. ‎ #فال #فال_تاروت #تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #طالع_بینی #طالع_بینی_روزانه #طالع_روز #دعا #طلسم #سحر #جادو
‎چهار تیر ۹۷ _ دوشنبه فال روز متولدین #آذر: مهرباني و عطوفت بيش از حد شما در برابر مسائل و صحبتهايي که پيش ميآيد برايتان درد سر خواهد شد.محبت خود را کاهش دهيد و آن را محدود کنيد.مهربان بودن لطف بزرگي است که شما به اطرافيان تان داريد اما هر کس و شخصي لياقت اين همه محبت شما را ندارد.محبت تان را خرج هر شخصي نکنيد.تا ديگران از شما نظري را نپرسيده اند در آن رابطه نظر خود را مطرح نسازيد زيرا بعدها خواهند گفت که شما ايدهها و عقايد شخصيتان را به آنها تحميل کردهايد. ‎ #فال #فال_تاروت #تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #طالع_بینی #طالع_بینی_روزانه #طالع_روز #دعا #طلسم #سحر #جادو
‎چهار تیر ۹۷ _ دوشنبه فال روز متولدین #آبان: در اين روزها به صحبتها و انتقادهايي که در رابطه با خودتان از دهان اطرافيان تان ميشنويد اهميت زيادي ميدهيد، در صورتي که براي اين مسائل نبايد اصلا ارزشي قائل شويد.زيرا هر شخصي با صحبتهايش شخصيت خود را نشان ميدهيد و اگر بخواهيد براي هر موضوعي که ديگران ميگويند خود را ناراحت کنيد ديگر قدرت و توان ادامه زندگي را نخواهيد داشت.به خاطر ديگران هيجانات قلبيتان را کور نکنيد.زيرا شما انساني زنده هستيد و تمام انسانهاي با هيجاناتشان زنده هستند ‎ #فال #فال_تاروت #تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #طالع_بینی #طالع_بینی_روزانه #طالع_روز #دعا #طلسم #سحر #جادو
‎چهار تیر ۹۷ _ دوشنبه فال روز متولدین #مهر: شما خود و فعاليتهايتان را بسيار محدود کرده ايد، مانند سابق با دوستانتان رابطه نداريد.به همين دليل احساس تنهايي ميکنيد.براي خانواده يا اطرافيانتان احساس دل نگراني و دل مشغولي داريد اما بهتر است نگراني را کنار بگذاريد زيرا هر شخصي مسئول زندکي خودش است و هر شخص بايد به تنهايي زندگي خود را بسازد، زيرا شما قدرت لازم را نداريد که در آن واحد به چندين نفر کمک کنيد و اين کارتان باعث ميشود از زندگي خودتان نيز باز بمانيد. ‎ #فال #فال_تاروت #تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #طالع_بینی #طالع_بینی_روزانه #طالع_روز #دعا #طلسم #سحر #جادو
‎چهار تیر ۹۷ _ دوشنبه فال روز متولدین #شهريور: شما در روزهايي آينده کارها و فعاليتهاي تازه اي را آغاز ميکنيد که نگاهتان به زندگي تغيير خواهد کرد و زندگي را از ديد جديدي خواهيد ديد.هوشياري شما در تمام طول زندگي تان به علت صبر و حساسيتي بوده است که به تمام جزييات زندگي نيز با دقت نگاه ميکرديد.شما ميتوانيد خوشبخت زندگي کنيد پس افکار منفي را از ذهن تان دور کنيد. ‎ #فال #فال_تاروت #تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #طالع_بینی #طالع_بینی_روزانه #طالع_روز #دعا #طلسم #سحر #جادو
‎چهار تیر ۹۷ _ دوشنبه فال روز متولدین #مرداد: يک نيزوي مثبت تازه اي وارد زندگي شما شده است، به همين دليل شما سلامتي، شادي سابق خود را باز يافته ايد.شما کارها و فعاليتهايي که انجام ميدهيد کاملا درست و بر اساس منطق ميباشد، اما فرد يا افرادي با شيطنتها و بد جنسيهايشان شما را از راه درستي که انتخاب کرده ايد منحرف ميکنند توصيه ميکنيم که راه خود را تا انتها بدون تغيير ادامه بدهيد. ‎ #فال #فال_تاروت #تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #طالع_بینی #طالع_بینی_روزانه #طالع_روز #دعا #طلسم #سحر #جادو
چهار تیر ۹۷ _ دوشنبه فال روز متولدین #تير: کشتي زندگي شما در حال حاضر در کنار يک بندر لنگر انداخته است، يعني اين که زندگي شما در يک حالت سکون و آرامش به سر ميبرد براي اينکه زندگي تان زا از اين حالت خارج سازيد بايد تلاش و صبر را پيشه راه خود کنيد تا کشتي زندگيتان حرکتي را آغاز کند.البته افراد و اعضاي خانواده تان به شما کمکها و راهنمايي زياي را انتقال ميدهند تا زندگي تان از اين حالت خارج شود، بهتر است از تمام نصايح آنها استفاده کنيد. ‎ #فال #فال_تاروت #تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #طالع_بینی #طالع_بینی_روزانه #طالع_روز #دعا #طلسم #سحر #جادو
چهار تیر ۹۷ _ دوشنبه فال روز متولدین #خرداد: شما در اين روزها چشمان تان را بيشتر باز کرده ايد و به زندگي تان دقيق تر مينگريد، تا جزييات زندگي را نيز دريابيد.بايد سعي کنيد بين زندگي شخصي و روحيات تان يک تعادلي برقرار کنيد زيرا روحيه شما با زندگي گه در حال حاضر تجربه ميکنيد سنخيتي ندارند به همين دليل کمي برايتان مشکل به نطر ميرسد.هر انتخابي که انجامي ميدهيد خودتان در درستي آن مطمئن شويد و بعد آن را انجام دهيد زيرا گاهي افراد ديگر براي شما تصميم ميگيرند و انتخابهايي را انجام ميدهند که شما راضي به اجراي آنها نيستيد. ‎ #فال #فال_تاروت #تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #طالع_بینی #طالع_بینی_روزانه #طالع_روز #دعا #طلسم #سحر #جادو
چهار تیر ۹۷ _ دوشنبه فال روز متولدین #ارديبهشت: شما به تازگي براي به دست آوردن تمايلاتتان راه تان را خيلي دور ميکنيد شما به سادگي ميتوانيد به تمايلاتتان برسيد اين همه تلاش زيادي لازم نيست.براي اينکه صحبتها و رفتارهاي خودتان را به ديگران بقبولانيد، معمولا سريع با آنها وارد جنگ ميشويد اما بهتر است به جاي اين کار با آنها به صحبت بنشينيد زيرا همه افراد از اين کارها راضي نميباشند و ممکن است در مقابل شما واکنشي نشان دهند که منجر به نزاع بين شما و آنها شود. ‎ #فال #فال_تاروت #تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #طالع_بینی #طالع_بینی_روزانه #طالع_روز #دعا #طلسم #سحر #جادو
چهار تیر ۹۷ _ دوشنبه #فال_روز متولدین #فروردين: شما بين دو احساس سردرگم شده ايد، قلب تان به شما ميگويد بله اين کار را انجام بده اما ذهن و منطق تان به شما ميگويد نه اين کار را نبايد اينجام بدهيد و شما را دچار يک سردر گميگردهاند. شما اگر تصميمات و انتخابهاي ديگري را بگيريد و به آنها نيز عمل کنيد، هيچ اتفاق ناگواري برايتان رخ نميدهد، بهتر است زندگي تان را از يک نواختي که دچار آن شده است خارج سازيد.گاهي نيز کارهاي هيجان انگيز انجام دهيد تا روحيهتان عوض شود. ‎ #فال #فال_تاروت #تاروت #فال_قهوه #فال_ورق #طالع_بینی #طالع_بینی_روزانه #طالع_روز #دعا #طلسم #سحر #جادو
#🇱🇾🇱🇾🇱🇾🇱🇾🇱🇾🇱🇾🇱🇾 العيـــن الزرقاء , #جادو , مكان مميز فعلاً , الكرما والنخل , لميه وعشوش النحل ,
و اُدین نه شب و نه روز خود را مجروح به درخت جهان آویخت و رنجی کشنده را به جان خرید و یک چشم خود را داد تا به حکمت پنهان دست یابد.

#ادین #اساطیر #اساطیر_اسکاندیناوی #هنر #بلک_متال #جادو#حکمت #بهیموث #نرگال 
Band: #behemoth 
Track: #o_father_o_satan_o_sun 
#odin 
#occult 
#occultism
و اُدین نه شب و نه روز خود را مجروح به درخت جهان آویخت و رنجی کشنده را به جان خرید و یک چشم خود را داد تا به حکمت پنهان دست یابد. #ادین  #اساطیر  #اساطیر_اسکاندیناوی  #هنر  #بلک_متال  #جادو #حکمت  #بهیموث  #نرگال  :  #  :   
ديروقت از شيفت برميگردم خونه.پاهام دل دل ميزنه از بس سر پا بودم. خودمو ولو ميكنم روي اولين مبل.نا ندارم از جا بلند شم. صداي سرخوشت بعد از سلام داره حالمو ميپرسه اما من پاهامو انداختم رو دسته ي مبل و سعي ميكنم خون بيشتري به مغزم برسونم. خواب عميقي تو چشام بالا پايين ميشه.دلم ميخوام تمركز كنم روي صدات و جواب سوالاتو بدم ولي ذهنم نيمه خاموشه. ميفهمم كه حالا پايين پاهام ايستادي چون پاي بي جورابم داره نفس ميكشه.حركت گردشي انگشتت كف پام،همه ي خستگي شونو داره حل ميكنه.دلم ميخوام بگم كثيفم،دست نزن اما...صدايي كه ازم درمياد يه ناله ي خفيف از سر رضايته. -بخونم برات؟! پلك راستم يكمي باز ميشه.منتظرم واسم توضيح بدي. -لالايي تو ميگم،بخونم،بخواب.ميبرمت روي تخت شعر ميخونه واسم شبا.بهش ميگم لالايي. بهونه مه،واسه شنيدن صداش...آخخخخ از صداش منتظر جوابم نميمونه.ميخونه.منم رها ميشم تو آغوشِ صداش :_ // #عاشقانه #شيفت #كار #بغل #صدا #آواز #شعر #جادو #مبل #لالايي
. توضیحاتی کوتاه در مورد تسخیر و احضار جن و جن زدگی : فقها تسخیر جن را حرام می دانند ولی احضار جن رو بلااشکال می دانند مشروط براینکه از راههای مشروع و شرعی انجام شود احضار جن دو راه معمول دارد: - از طریق ریاضت است که انسان از لحاظ روحی بمرحله ای می رسد که می تواند با اراده خود جنی رو احضار کند و یا در اختیار داشته باشد و از آنها کار بکشد - راه دیگر با خواندن وردهای خاص می باشد که با خواندن آن جن حاضر شده و به سوالات احضار کننده جواب میدهد جنها معمولا آسیب رسان نیستند ولی به دلیل لطیف بودن جنس آنان ، هنگام عبور از بدن انسان و یا برخورد با آن ، بدلیل قدرت زیاد جن ها کودکان آسیب می بینند در خانه هایی که نماز خوانده نشود و قرآن تلاوت نگردد ؛ کافران جن و خبائث آنان ؛ سکونت می کنند و گهگاه با تولید صداهایی موجب ترس ساکنین خانه میشوند . جن زدگی : جن زدگی چندین نوع می باشد که در یک نوع از آن جن داخل بدن آدمی می شود که موجب ناراحتی ، دیوانگی ، پس رفت بدن ، بهم خوردن سیستم اعصاب و امثالهم می گردد که این وضعیت تا زمانی که جن از بدن خارج نگردد ادامه خواهد داشت بقول مرحوم علامه طباطبایی ره می توان گفت که عده ای از دیوانگان بیمارستانهای روانی ، محصول جن زدگی هستند . بنده باید به این سخن اضافه کنم عده کسیری از دیوانگان تیمارستان ها از همین جن زدگی و اشخاصی که نسبت به تسخیر و احضار اقدام کرده و خود دچار تسخیر و جن زدگی شده اند ، بوجود آمده . #دعا #سحر #جادو #طلسم #علوم_غریبه #علوم_نهان #دعای_مجرب #جن #جن_زدگی #تسخیر_جن #احضار_جن
جن دارای عقل است . اما نه عقل ابزار ساز و عقل فلسفی و خلاقیت هنری .عقل جن به معنای قوه ی ارزیابی امور روزمره یا همان عقل معاش ؛ و قوه تشخیص است ؛ به اضافه هوشی سرشار ؛ اعم از قدرت خواندن فکر و جستجو و یافتن گذشته و آینده. در بسیاری از دولت‌های جهان از اجنه برای مقاصد امنیتی استفاده میکنند و و در برخی موارد نیز گره های کور جنایی را نیز به همین روش باز می‌کنند. اجنه توسط شبکه های تلپاتی به هم متصل به یکدیگر مرتبط هستند و با ذهن خوانی و تحلیل و ارزیابی نیات و افعال افراد، آینده را بصورت کلی پیش بینی می‌کنند ولی قدرت سفر در زمان ندارندو در بعد زمانی همانند بشر ، محبوس شده اند  #عجیب_و_غریب   #عجیب   #عجایب   #ماورا   #ماورا_الطبیعه #ترس_انگیز  #ترسناک  #ترس  #وحشت  #وحشتناک  #داعش #دارک_وب  #دیپ_وب  #علوم_غریبه  #جن  #جادو  #جنگیری #اجنه  #شیطان  #شیطان_پرستی  #ایلومیناتی  #رائفی  #روح
موهاش تمیزو دندوناش سفیدِ😁 چ لوپای قرمزی چ لباس زردالویی اخه موهای فل فلیشو گردنبندشو نگا پنکه داره😂فک کنم خیلی گرمشِ فوت کنید میچرخه پنکَش😊راستکی.😊. #دست_ساز #دستساز #عروسکی #عروسک_دستساز #جادو #جادوگر #جادوگری #فرفری_موی_غزل_ساز_منی #فرفریا #فرفری #لوس #کله_جادو #کلاه_جادویی #دختر #دخترونه #دخترونه_ها
جن دارای عقل است . اما نه عقل ابزار ساز و عقل فلسفی و خلاقیت هنری .عقل جن به معنای قوه ی ارزیابی امور روزمره یا همان عقل معاش ؛ و قوه تشخیص است ؛ به اضافه هوشی سرشار ؛ اعم از قدرت خواندن فکر و جستجو و یافتن گذشته و آینده. در بسیاری از دولت‌های جهان از اجنه برای مقاصد امنیتی استفاده میکنند و و در برخی موارد نیز گره های کور جنایی را نیز به همین روش باز می‌کنند. اجنه توسط شبکه های تلپاتی به هم متصل به یکدیگر مرتبط هستند و با ذهن خوانی و تحلیل و ارزیابی نیات و افعال افراد، آینده را بصورت کلی پیش بینی می‌کنند ولی قدرت سفر در زمان ندارندو در بعد زمانی همانند بشر ، محبوس شده اند #عجیب_و_غریب #عجیب #عجایب #ماورا #ماورا_الطبیعه #ترس_انگیز #ترسناک #ترس #وحشت #وحشتناک #داعش #دارک_وب #دیپ_وب #علوم_غریبه #جن #جادو #جنگیری #اجنه #شیطان #شیطان_پرستی #ایلومیناتی #رائفی #روح
جادوی راز سادگی: آب یکی از ساده ترین چیزها در طبیعت است،در هر ظرفی به راحتی جای گرفته و شکل میگیرد،ساده نوشته میشود،ساده جاری میشود و مسیر خود را باز میکند،نمیتوان آن را شکست،چون نرم و ساده است،دو حدف دارد و ساده بیان میشود و ... اما همین سادگی باعث قدرت آن شده و سنگ را به آن سختی و محکمی به سادگی شکل میدهد و تراش میدهد،با فشار آب آهن را برش میدهند،تمام آفرینش به آب وابسته است و... نتیجه اینکه سادگی قدرتمند است...منظور ساده لوحی نیست منظور از سادگی...... اگر به قوانین کائنات علاقمند هستید و دوست دارید بیاموزید ساده به اهداف و خواسته هایتان برسید، میتوانید پکیج آموزشی صوتی (۱۷ فایل صوتی) و کتاب الکترونیکی جادوی راز سادگی را از سایت راز ساده قسمت محصولات تهیه کنید. .. سادگی یک هنر است، آنرا بیاموزید و با قدرت زندگی کنید و از زندگی لذت ببرید. #سادگی #راز ساده #جذب ثروت #کائنات #قوانین_آفرینش #جذب #جادو #آموزش #آرامش_بخش #ثروت #هدف #اهداف #خواسته #راز #آب #اب #سختی #راحتی #جذب #جذاب #آرامش #آرزو #شرطی_سازی