همه عکس ها و کلیپ های حق_الوكاله در اینستاگرام

loading...
دو تا آدم پولدار از هم طلاق ميگيرن و دو تا وكيل (با دستمزد و حق الوكاله ى اين پرونده) تا آخر عمر به خوبى زندگى ميكنن😂👍 #سيد_حسام_نواب_صفوى #بازيگر #وكيل_پايه_يك_دادگسترى #حق_الوكاله #طلاق #پرونده
❇️ " قابل #ابطال بودن #بخشنامه معاونت محترم #قوه_قضائيه مورخ ٢٣/٢/٩٧ در #ديوان_عدالت_اداری " 🔸 محضر رياست محترم اتحاديه كانون هاي وكلاي #دادگستری و رؤساي كانون هاي وكلاي دادگستري با سلام و ارادت 🔸 موضوع ؛ #ضرورت تعامل با قوه قضائيه جهت ابطال بخشنامه يا #لزوم #اقامه_دعوا فوري #اسكودا يا هريك از كانون هاي وكلاي دادگستري مبني بر ابطال ( بخشنامه ٩٠١٨/٢١١٦١٥ مورخ ٢٣/٢/٩٧ با استناد به ماده قانوني منسوخ ماده ٣٢ #قانون_وكالت مصوب ١٣١٥ ) 🔹 احتراما به استحضار آن مقامات محترم مي رساند، اينجانب حسين تفويضي احدي از وكلاي دادگستري #باطل و بي اعتباري بخشنامه فوق الشعار را با توجه به دلائل ذيل معروض مي دارم؛ همانطور كه مستحضر هستيد بخشنامه مزبور كه ارائه #قرارداد مالي را همراه #وكالتنامه براي وكلا #الزام_آور دانسته است مستفاد و مستند به صدر ماده ١٩ لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري مصوب ١٣٣٣ و مواد #آيين_نامه آن، و همچنين آيين نامه #تعرفه #حق_الوكاله #مصوب ١٣٨٥ كه مؤيد آن است اين بخشنامه با #استناد به ماده ٣٢ قانون وكالت مصوب ١٣١٥ كه نسخ شده ، خلاف قانون و بلاوجه است.. لكن صرف نظر از غيرقانوني بودن بخشنامه موصوف ، و از آنجا كه مطابق تبصره ماده ١٢ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٢ كه صرفا تصميمات و دستور العمل هاي رييس قوه قضائيه را قابل ابطال نمي داند ، وآنگهي بدين سان مي توان بخشنامه فوق الذكر كه توسط معاونت قوه صادر شده را از طريق طرح دعوا در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال نمود. بدين سان با نظر به مراتب بالا از آن عالي جنابان جهت جلوگيري از "تجاوز اين بخشنامه به قانوني "كه اجراي آن تضييع حقوق وكلاي دادگستري را در پي خواهد داشت محرز مي باشد بنابراين درخواست مي شود جهت صيانت و پاسداري از قانون و حقوق به حق همكاران تكليف و ضرورت مي نمايد رؤساي محترم اقدام عملي سريع خويش بر تعامل با قوه محترم قضائيه جهت بي اعتباري بخشنامه فوق الذكر يا اقامه دعوا در ديوان عدالت اداري با خواسته ابطال بخشنامه موصوف را به جهت خلاف قانون بودن آن مستند به مواد ١٩و ٢٤ لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري مصوب ١٣٣٣ و آيين تعرفه حق الوكاله وكلا مصوب ١٣٨٥ مطابق ماده ١٢ قانون ديوان عدالت اداري مدنظر قرار دهند . حسين تفويضي عضو هييت مديره كانون وكلاي البرز مورخ ٢٩/٢/٩٦
نمونه رای دکتر ناصر کاتوزیان (این رای در زمان قضاوت مرحوم #دکتر_ناصر_کاتوزیان توسط ایشان صادر شده است) رای دادگاه نظر به اينكه ، به موجب #صورتمجلس مورخه ١٣٣٥/١١/٧، #خواندگان تعهد نموده اند كه ظرف يك هفته دو باب دكان پلاك ١٧٤٥/٧٠ راتخليه و تحويل #خواهانها بدهند و در صورت تخلف روزانه يكصد ريال علاوه بر #مال_الاجاره به عنوان #وجه التزام به مالكين مزبور پرداخت نمايند. نظر به اينكه ، به حكايت #پرونده شماره ٣٦/٢٠ شعبه ٣ #دادگاه بخش تهران و صورتمجلس مورخه ١٣٣٦/٦/٢٧ مضبوط در پرونده اجرائي شماره ٣٦/٨٥ خواندگان تا تاريخ مزبور از ايفاء تعهد خود امتناع و دكانهای #خواهان را در تصرف داشته اند، و برفرض كه موافقت خواهانها در ١٣٣٦/١١/١٨، دائر بر اينكه مدت ٢٠روز از اقدام به تخلیه دكاكين خودداري نمايند، رضايت ضمني ايشان بر #برائت #ذمه خواندگان نسبت به مدت گذشته تلقي شود، به هيچ وجه منافاتي با استحقاق آنان از تاريخ ١٣٣٦/٢/٨به بعد ندارد، لذا #دعوی به نظر صحيح مي رسد و خواندگان بالمناصفه محكوم مي شوند كه وجوه زير را به خواهانها بپردازند: ١-مبلغ ١٣٨٠٠ ريال بابت وجه التزام از١٣٣٦/٢/٨الي ١٣٣٦/٦/٢٧، ٢-مبلغ ٣٤٥ريال بابت #حق_الوكاله #وكيل ، ٣-مبلغ٢٢٠ريال بابت #هزينه_دادرسي . #راي_غيابي و قابل #واخواهي است . رئيس شعبه ٤ دادگاه بخش تهران دکتر ناصر کاتوزیان
. روزگاري نه چندان دور با ديدن كتاب چند هزار صفحه اي و چند جلدي #غلامحسين_مصاحب ناگهان احساس كردم كه دنياي #رياضيات و مهندسي تا آن حد كه فكر ميكردم هم برايم جذاب نيست و بعد از گذشت حدود دو ماه از شروع سال تحصيلي قدم در #دانشگاه_امام_صادق(ع) گذاشتم... تمام ترديد من جهت ورود به رشته #حقوق و بعدها انتخاب گرايش ارشد صرفاً ترس از بي علاقگي و سكون در ادامه راه بود ؛ اما امروز دغدغه انتخاب رشته صرفاً بازار كار و درامد و سقف آرزوهاي بسياري از دانشجويان حقوق فقط #وكالت و ميزان رقم هاي #حق_الوكاله شده است. انگار قرار نيست كسي در اين مسير از #علم هم لذت ببرد... چرايي اين اتفاق به جهت پيدايش #جامعه اي است كه با تحول ارزشهايش حالا ميخواهد از مسير #دانش به #قدرت و #ثروت برسد و دانش را براي پست سياسي و رفاه و #شهرت ميخواهد نه براي جاذبه ذاتي علم و حظّي كه انسان بايد از آن ببرد... اين علم در واقع جز سياهي چيزي نيست و دستاوردش هم در عرصه برخي دانشگاههاي ما آشكار است... با گسترش اين تفكر نه فقط براي آينده رشته حقوق كه براي آينده عرصه علم هم بايد حقيقتاً نگران شد... #روز_دانشجو #شانزده_آذر #زينب_رياضت
☜ ✍ ✎ ✪✪✪ قسمت 👉 حتما ببينيد 📌 با اين آموزش ( مهران مديري ) نياز به وكيل نداريد/ 😂😂 #وكالت #وكيل #بدون #حق_الوكاله #رايگان #دستمزد #تقسيم #ارث #انحصاروراثت #ارثيه #سهم #مهران_مديري #مديري #مهران
ماشاءالله تبارك الله 😩💔💔💔 .. .. #سيرا #جمس #تخخخزين #حق_الوكاله #تعليقاتكم 😭