همه عکس ها و کلیپ های حکومت در اینستاگرام

loading...
یکی از #برکت های بزرگ #انقلاب عزیز #ایران.. دمیدن روحیه تازه و نفس جدید به #مسلمانان و #شیعیان جهان و ترویج گسترده حرکت #عاشورا و قیام #کربلا در گوشه گوشه دنیاست.. یک #حکومت میتواند بر همه جهان تاثیر بگذارد تا سالها و حتی قرنها.. #شیعه #عزاداری #امام_حسین (ع) #لبنان #آمریکا #انقلاب_اسلامی #دستاورد_انقلاب # # # #عاشورا #محرم_و_صفر #امام_زمان_تسلیت #حب_الحسین_یجمعنا
#سخن بزرگان
#حکومت
#سخن بزرگان #حکومت
#دولت تزویر #حکومت ریا #یالثارات الحسین
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
🚩🏴 یکی از #برکت های بزرگ #انقلاب عزیز #ایران.. دمیدن روحیه تازه و نفس جدید به #مسلمانان و #شیعیان جهان و ترویج گسترده حرکت #عاشورا و قیام #کربلا در گوشه گوشه دنیاست.. یک #حکومت میتواند بر همه جهان تاثیر بگذارد تا سالها و حتی قرنها.. #شیعه #عزاداری #امام_حسین (ع) #لبنان #آمریکا #انقلاب_اسلامی #دستاورد_انقلاب
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
اَلسَّلامُ عَلى شَهيدِ الشُّهَداءِ، اَلسَّلامُ عَلى قَتيلِ‌الْأَدْعِياءِ، اَلسَّلامُ عَلى ساكِنِ كَرْبَلاءَ

عاشورا یعنی قطرات اشكی كه حسین برای فردای اهل بیت خویش ریخت ، عاشورا یعنی جمع كردن خارهای بیابان در شب تاریك ، یعنی سیراب كردن كودك شیرخواره با سرانگشتان پیكانی تیز، عاشورا یعنی ضجه های كودكانی غریب درصحرایی سوزان ، یعنی فرو رفتن خارهای بیابان در پاهای كودكانه ای كه به دنبال عشق ندای لبیك سرداده بودند ، یعنی اوج مردانگی و ایستادگی ، یعنی تجسم تمام غیرت هایكه در چشمهای نجیب عباس سو سو میزد، عاشورا یعنی دلدادگی به سرچشمه پاكیها ، یعنی طعم شیرین عطش در كنار یار، پیامد عشق ورزی به نور ، عاشورا یعنی صدای گریه هایی كه از سر تشنگی در گلو خفه می شد، یعنی پر كردن مشك آب در عین عطش ، یعنی پرپر شدن و دم بر نیاوردن ، یعنی به آسمان پرتاب كردن خون گلوی شش ماهه ای كه از تشنگی به چشمان پدر خیره شده بود، یعنی دفن كردن تمام احساس خویش در پشت خیمه ها ، عاشورا یعنی وادع آخرین خواهری خسته با برادری از جنس نور، یعنی عین صداقتی كه در آسمانها نظیرنداشت ، یعنی سكوتی كه در تمام فریادها به گوش رسید ، و نوازشی كه بر چشمان پیر وفرتوت خاكستر نشسته مردمان آواز شكست پیروز را زمزمه می كرد، عاشورا یعنی فرود همه غیرت های آسمان در زمین و پرواز همه پاكیها به آسمان...
#کربلا #امام_حسین #بیعت #بیعت_اجباری #یزید #فاسق #حکومت #حکومت_اسلامی #اسلام #محرم #ماه_محرم #سیاست #حاکم #ولایت #خلافت #حسین (ع)
اَلسَّلامُ عَلى شَهيدِ الشُّهَداءِ، اَلسَّلامُ عَلى قَتيلِ‌الْأَدْعِياءِ، اَلسَّلامُ عَلى ساكِنِ كَرْبَلاءَ عاشورا یعنی قطرات اشكی كه حسین برای فردای اهل بیت خویش ریخت ، عاشورا یعنی جمع كردن خارهای بیابان در شب تاریك ، یعنی سیراب كردن كودك شیرخواره با سرانگشتان پیكانی تیز، عاشورا یعنی ضجه های كودكانی غریب درصحرایی سوزان ، یعنی فرو رفتن خارهای بیابان در پاهای كودكانه ای كه به دنبال عشق ندای لبیك سرداده بودند ، یعنی اوج مردانگی و ایستادگی ، یعنی تجسم تمام غیرت هایكه در چشمهای نجیب عباس سو سو میزد، عاشورا یعنی دلدادگی به سرچشمه پاكیها ، یعنی طعم شیرین عطش در كنار یار، پیامد عشق ورزی به نور ، عاشورا یعنی صدای گریه هایی كه از سر تشنگی در گلو خفه می شد، یعنی پر كردن مشك آب در عین عطش ، یعنی پرپر شدن و دم بر نیاوردن ، یعنی به آسمان پرتاب كردن خون گلوی شش ماهه ای كه از تشنگی به چشمان پدر خیره شده بود، یعنی دفن كردن تمام احساس خویش در پشت خیمه ها ، عاشورا یعنی وادع آخرین خواهری خسته با برادری از جنس نور، یعنی عین صداقتی كه در آسمانها نظیرنداشت ، یعنی سكوتی كه در تمام فریادها به گوش رسید ، و نوازشی كه بر چشمان پیر وفرتوت خاكستر نشسته مردمان آواز شكست پیروز را زمزمه می كرد، عاشورا یعنی فرود همه غیرت های آسمان در زمین و پرواز همه پاكیها به آسمان... #کربلا #امام_حسین #بیعت #بیعت_اجباری #یزید #فاسق #حکومت #حکومت_اسلامی #اسلام #محرم #ماه_محرم #سیاست #حاکم #ولایت #خلافت #حسین (ع)
;;;;;; 🎤 اگر ایران به جز ویرانسرا نیست/من این ویرانسرا را دوست دارم/اگر آب و هوایش دلنشین نیست/من این آب و هوا را دوست دارم/من این دلکش زمین را خواهم از جان/من این روشن سما را دوست دارم/اگر آلوده دامانید اگر پاک/من ای مردم شما را دوست دارم.. _ فالو کنید _ آن مرد می‌آید💖🌹💖 #به_ایرانم #حکومت #فقر #فوری #دیکتاتور_ #دلخوش_به_این_مقدار_نباشید #اعتصاب_سراسری #متحد_شوید #قیام_ایران #من_مسلمان_نیستم #جمهوری_اسلامی_باید_برود #من_ایرانیم #ما_همه_با_هم_هستیم #متحد_شویم #ایران_را_پس_میگیریم
ترجیح میدم طالبان بیان تا تو!!!! هم شاه میشی هم ملکه؟؟؟!!!اینم ترنس از آب درومد!!!🚾🚾🚾 #حکومت #ریاست_جمهوری #خواب #نکبت #ترنس #شاه #ملکه #زنبورعسل #احمق_ها_را_معروف_نکنیم
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
اَلسَّلامُ عَلى شَهيدِ الشُّهَداءِ، اَلسَّلامُ عَلى قَتيلِ‌الْأَدْعِياءِ، اَلسَّلامُ عَلى ساكِنِ كَرْبَلاءَ عاشورا یعنی قطرات اشكی كه حسین برای فردای اهل بیت خویش ریخت ، عاشورا یعنی جمع كردن خارهای بیابان در شب تاریك ، یعنی سیراب كردن كودك شیرخواره با سرانگشتان پیكانی تیز، عاشورا یعنی ضجه های كودكانی غریب درصحرایی سوزان ، یعنی فرو رفتن خارهای بیابان در پاهای كودكانه ای كه به دنبال عشق ندای لبیك سرداده بودند ، یعنی اوج مردانگی و ایستادگی ، یعنی تجسم تمام غیرت هایكه در چشمهای نجیب عباس سو سو میزد، عاشورا یعنی دلدادگی به سرچشمه پاكیها ، یعنی طعم شیرین عطش در كنار یار، پیامد عشق ورزی به نور ، عاشورا یعنی صدای گریه هایی كه از سر تشنگی در گلو خفه می شد، یعنی پر كردن مشك آب در عین عطش ، یعنی پرپر شدن و دم بر نیاوردن ، یعنی به آسمان پرتاب كردن خون گلوی شش ماهه ای كه از تشنگی به چشمان پدر خیره شده بود، یعنی دفن كردن تمام احساس خویش در پشت خیمه ها ، عاشورا یعنی وادع آخرین خواهری خسته با برادری از جنس نور، یعنی عین صداقتی كه در آسمانها نظیرنداشت ، یعنی سكوتی كه در تمام فریادها به گوش رسید ، و نوازشی كه بر چشمان پیر وفرتوت خاكستر نشسته مردمان آواز شكست پیروز را زمزمه می كرد، عاشورا یعنی فرود همه غیرت های آسمان در زمین و پرواز همه پاكیها به آسمان... #کربلا #امام_حسین #بیعت #بیعت_اجباری #یزید #فاسق #حکومت #حکومت_اسلامی #اسلام #محرم #ماه_محرم #سیاست #حاکم #ولایت #خلافت #حسین (ع)
#حکومت های #دیکتاتوری ، تنها به شکل اتفاقی، #قدرت را به دست گرفته اند.اعضای #جامعه ، #فرمانبرداری آنها را پذیرفته اند، 
و در نتیجه #حکومت آنها ادامه یافته است،قدرت آنها، #تنها بر دو چیز خیلی ساده بنا شده است: 
#پذیریش و ترس! #ترس #مردم از برخورد #خشن حاکمان #دیکتاتور ، 
و در نتیجه پذیرش فرمانروایی آنها.در صورتی که جامعه از نکات زیر آگاه شود،
 آنگاه این ترس و پذیرش از بین می رود، و دیکتاتور #سرنگون می گردد:
الف) #حاکمان کنونی دیکتاتور، فاسد و فاقد مشروعیت هستند،
ب) قدرت سرکوب آنها، تنها از خود مردم ناشی می شود، و چنانچه مردم #متحد شوند،
 حاکمان دیکتاتور، قدرت #سرکوب را از دست خواهند داد، در نتیجه عامل ترس دیگر وجود نخواهد داشت.
پذیرش حکمرانی یک دیکتاتور، ناشی از ترس و پذیرش است. 
پذیریش نیز خود ناشی از ترس است، و با از بین رفتن ترس، دیگر جامعه، دیکتاتور را نخواهد پذیرفت... #برگ_سرخ_آزادی
#حکومت های #دیکتاتوری ، تنها به شکل اتفاقی، #قدرت را به دست گرفته اند.اعضای #جامعه ، #فرمانبرداری آنها را پذیرفته اند، و در نتیجه #حکومت آنها ادامه یافته است،قدرت آنها، #تنها بر دو چیز خیلی ساده بنا شده است: #پذیریش و ترس! #ترس #مردم از برخورد #خشن حاکمان #دیکتاتور ، و در نتیجه پذیرش فرمانروایی آنها.در صورتی که جامعه از نکات زیر آگاه شود، آنگاه این ترس و پذیرش از بین می رود، و دیکتاتور #سرنگون می گردد: الف) #حاکمان کنونی دیکتاتور، فاسد و فاقد مشروعیت هستند، ب) قدرت سرکوب آنها، تنها از خود مردم ناشی می شود، و چنانچه مردم #متحد شوند، حاکمان دیکتاتور، قدرت #سرکوب را از دست خواهند داد، در نتیجه عامل ترس دیگر وجود نخواهد داشت. پذیرش حکمرانی یک دیکتاتور، ناشی از ترس و پذیرش است. پذیریش نیز خود ناشی از ترس است، و با از بین رفتن ترس، دیگر جامعه، دیکتاتور را نخواهد پذیرفت... #برگ_سرخ_آزادی
وای که به کجا داریم میرویم و هیچ کس به فکر مردم و کشور نیست یکی به من بگوید این مملکت را چه کسی اداره میکند خسته سدیم از این همه فشار، حبر بد، بی پولی ، دیگر کم کم داریم خجالت یخچال و فریز خالی خانه مان را میکشیم #آلزایمر #آلزایمر_سیاسی #روز_جهانی_آلزایمر #حکام_بی_کفایت #حکام #حکومت #گرانی #تورم #فشار #خبر_بد #خسته #خسته_ام #خجالت #دلار #ارز #ایران #ایرانی #ایرانم_ویران_شد #دوباره_میسازمت_وطن
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
دوست خوب پادشاه بی تاج و تختی است که بر دل حکومت می کند 
سلام پادشاه .
..
.
.
.
.
.
.
#دوست #خوب #شاه #بی#تاج #و #تختی #ست #که #بر #دل #حکومت #مبکند#سلام #پادشاه #تاتو_دخترونه #مدل_روز #طرح_تتو #زیبا #منحصر #به #فرد
دوست خوب پادشاه بی تاج و تختی است که بر دل حکومت می کند سلام پادشاه . .. . . . . . . #دوست #خوب #شاه #بی #تاج #تختی #ست #که #بر #دل #حکومت #مبکند #سلام #پادشاه #تاتو_دخترونه #مدل_روز #طرح_تتو #زیبا #منحصر #به #فرد
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
بیانات این حاج آقارا باکمی تأمل گوش دهیم ، به بینیم اشکال کار کجاست ؟ وتبلیغات انحرافی محرم وصفر از کجا سرچشمه میگیرد ؟ واینهمه خرافات و جهل برای حسین ابن علی سالارشهیدان که در راه آزادی وآزادگی قیام نمودند ، ریشه اش ازکجاست ، اگر همین مبلغین اسلام و مداحان درمنابر ومجالس از مرام حسین درمقابل ظلم وستم وپایمال شدن حق مظلومین سخنوری نمایند ، منافع شان به خطرنمیافتد ! ؟؟ #حسن_آقامیری #مهدی_دانشند #حکومت #عثمانی #خامنه_ای #پهلوی #دولت #جهاز_عروس #روحانی #ایران #دولت_بی_کفایت #مسکن #گرانی #مشکلات #مسجد #هیئت #مداح_پولکی #مداح_پاکتی #پول #بانک #حضرت_زهرا #یاحسین
🚩🏴 یکی از #برکت های بزرگ #انقلاب عزیز #ایران.. دمیدن روحیه تازه و نفس جدید به #مسلمانان و #شیعیان جهان و ترویج گسترده حرکت #عاشورا و قیام #کربلا در گوشه گوشه دنیاست.. یک #حکومت میتواند بر همه جهان تاثیر بگذارد تا سالها و حتی قرنها.. #شیعه #عزاداری #امام_حسین (ع) #لبنان #آمریکا #انقلاب_اسلامی #دستاورد_انقلاب
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. . آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
🚩🏴 یکی از #برکت های بزرگ #انقلاب عزیز #ایران.. دمیدن روحیه تازه و نفس جدید به #مسلمانان و #شیعیان جهان و ترویج گسترده حرکت #عاشورا و قیام #کربلا در گوشه گوشه دنیاست.. یک #حکومت میتواند بر همه جهان تاثیر بگذارد تا سالها و حتی قرنها.. #شیعه #عزاداری #امام_حسین (ع) #لبنان #آمریکا #انقلاب_اسلامی #دستاورد_انقلاب
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کدام #جرم ؟ . تا آخر بخوانید قضاوت باشماست... . #استاد جوکار از اساتید #حوزه است، وی #کتاب مشکات الطریق، کتاب فرق باطله و کتاب شناخت #زن راهی به سوی #بهشت ، را تالیف نموده است. . و بعد از اینکه به دعوت #سیداحمدالحسن (ع) ایمان آورد تمام فکر و ذکرش مطالعه کتب سید #احمدالحسن (ع) و عمل در پیشگاه #امام_مهدی (ع) بود. اما کسانیکه تاب دیدن حق و یارانش را ندارند، دائما این استاد عزیز را تهدید به #زندان و... می کردند. تا اینکه در یکی از جلسات #دادگاه ، #دادستان کل #کشور از ایشان درخواست مناظره ای رسمی و علنی کرد و ایشان با شهامت تمام قبول کرد. اما دادستان و دادگاه، کاملا بر خلاف قولشان عمل کردند و مناظره ای در پشت درب‌های بسته و مکانی جز حوزه علمیه فیضیه و یا مکان‌های علنی برگزار کردند و بعد از #مناظره با این شیخ جلیل القدر، از افشای آن هراس داشتند. آری یمانیون با کلام محکم از #قرآن و عترت به نبردعلمی افراد را میخوانند. . بعد از چندی این استاد عزیز را در تاریخ // به جرم ایمان به سید احمدالحسن (ع) دستگیر کردند و تهمت‌های زیادی به ایشان روا داشتند. . #سخن این است به جای عمل به قول هایتان چرا بدون دلیل ایشان را دستگیر کردید؟ . چرا فایل کامل مناظره‌ای که منجر به شکست عقایدتان شد را منتشر نمی‌کنید؟ انصاف داشته باشید . #راه_حل_فقط_مهدی_است . . . #عدالت #آزادی_بیان #آزادی #سیاسی #مذهبی #شهادت #دولت #حکومت #ایران #خامنه_ای #روحانی #احمدی_نژاد #قوه_قضاییه
کاش اینام سینه زن داشتن یا ذره سهمی ازین همه بریزو بپاشا هزینه ها.... بنظرم امام حسین مخالف بوده با ظلم زورگویی بی عدالتی دزدی دروغ خودنمایی اسراف چشم همچشمی .... : #ایران #تهران #فارس #خراسان #خوزستان #هرمزگان #اصفهان #گیلان #کرج #زنجان #آذربایجان #نذر #نذری #کمک #بوشهر #کرمان #یزد #لرستان #کودک #کودکان #فقر #هیئت #محرم #امام_حسین #اهل_بیت #دولت #حکومت #اقتدار #سفره_انقلاب