همه عکس ها و کلیپ های خزان در اینستاگرام

loading...
#دل از #عشقش دگر کندم
رفتم بار #سفر بندم
دل از عشقش دگر کندم/رفتم بار سفر بندم
ولی دیدم بازم مثله همیشه
#نمیشه_نمیشه
#چه_کنم_این_دلم_راضی_نمیشه
نمیشه نمیشه/چه کنم این دلم راضی نمیشه
خواهم با جفایی #خزان سازم #بهارش
خواهم چون #نسیمی گریزم از کنارش
اما باز دوباره نمیدونم چی میشه
نمیشه نمیشه/چه کنم این دلم راضی نمیشه
#نمیشه_نمیشه
#چه_کنم_این_دلم_راضی_نمیشه
@fatemehmehlaban
#فاطمه_مهلبان
#نمیشه
#دل از #عشقش دگر کندم رفتم بار #سفر بندم دل از عشقش دگر کندم/رفتم بار سفر بندم ولی دیدم بازم مثله همیشه #نمیشه_نمیشه #چه_کنم_این_دلم_راضی_نمیشه نمیشه نمیشه/چه کنم این دلم راضی نمیشه خواهم با جفایی #خزان سازم #بهارش خواهم چون #نسیمی گریزم از کنارش اما باز دوباره نمیدونم چی میشه نمیشه نمیشه/چه کنم این دلم راضی نمیشه #نمیشه_نمیشه #چه_کنم_این_دلم_راضی_نمیشه #فاطمه_مهلبان #نمیشه
پارت ۷۱ دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناور #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
. ياد بادا #روزگار_كودكى دوره شور و نشاط و سادگى عافل از باد #خزان روزگار شادمان بوديم و از غم ها كنار حيف ديگر #كودكى ها بر نگشت # #استوديو_تياسان #آتليه_كودك #عكس #عكاسى_فضاى_باز #پاييز #پادشاه_فصلها
پارت ۷۰ دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناور #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۶۹ قسمت دوم‌اورجبنال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناور #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۶۸ دوم‌اورجبنال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناور #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۶۷ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۶۶ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۶۵ قسمت دوم اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۶۴ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۶۳ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۶۲ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۶۱ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۶۰ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۵۹ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۵۸ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۵۷ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۵۶ قسمت دوم اودجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۵۵ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۵۴ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۵۳ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۵۲ قسمت دوم‌اورجینال. برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۵۱ قسپت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۵۰ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۴۹ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۴۸ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۴۷ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
طرز تهيه دوشاب كه شيره ميوه اربه يا اربا يا به زبان شهري خرمالو وحشي سا جنگلي . طعمش بي نظير بود . اينجا يكي از روستاهاي گيلان و يه خانواده روستايي تو جنگل بود كه ما تو مسير پيداشون كرديم . عكس سعيد شادگو #عكاسي_هنري #عكاسي #عكاسي_خلاق #طبيعتگردي #طبيعتگردى #برگ #برگریزان #جنگل #شاخه #درخت #پاييز #خزان #فومن #دوشاب #اربه #خرمالووحشي
پارت ۴۶ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۴۵ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۴۴ قسمت دوم اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۴۳ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پاییز داستان معرفت است،معرفت درخت تنومندی ک پابپای برگهایش خشک می شود #پاییز🍁 #پاییزی #دلتنگی #خزان #اذر
پارت ۴۲ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۴۱ قسمت دوم اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۴۰ قسپت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
پارت ۳۹ قسمت دوم‌اورجینال برای دیدن این سریال فوق العاده دیدنی همراه ما باشید دوستان😉 . #فضیلت_خانم_و_دخترانش #فضیلت_خانم_ودخترانش #فضیلت_خانم_ودختراش #فضیلت_خانم_و_دختراش #هازان #خزان #فضیلت #فضیلت_خانم #آلپ_ناوروز #ııı # #çğğ # # برایه دیدن‌همه پارت ها فالو کن
#پاییز #خزان #اذرماهی #ماه #اذر #تولدت_مبارک آذرنهمین ماه سال خورشیدی است و سومین و آخرین ماه فصل پاییز است. برج فلکی آذرماه برج قوس (کمان) است. در گاه‌شماری [زرتشتی] نهمین روز هر برج نیز آذر نام دارد و در آذرروز از آذرماه، جشن آذرگان برگزار می‌شود. ایزد این ماه ایزدآذراست. ایزدآذر، در اسطوره‌های ایرانی و زرتشتی، ایزد نگاهبان آتش و فروزه اهورامزدا است برای همین جایگاه او را در شمار امشاسپندان نیز آورده‌اند . اين ماه در اوستا «آتر يا آثر» در پهلوي «آتر» و در فارسي «آذر» ناميده مي شود. آذر فرشته ي نگهبان آتش ناميده مي شود، چون آريايي ها بيش از ديگر اقوام به عنصر آتش اهميت مي دادند. ايزد آذر نزد هندوان «آگني» خوانده شده و در «ودا»( کتاب کهن و مقدس هندوان) از خدايان بزرگ به شمار رفته است. نماد و سمبل ماه آذر سمبل ماه آذر اسب با سیمای انسان است و عنصر وجودشان آتش . همچنین میخک ، گل محبوبشان است و روز پنجشنبه روز مبارکشان . متولدین ماه آذر ستاره حاکمشان ژوپیتر (مشتری) است . فلز وجودشان قلع و سنگ خوش یمن آن ها فیروزه است . رنگ محبوب متولدین این ماه ارغوانی و عدد خوش یمنشان ۳ است خوشا آنان که آذر ماهشان است 🍂 چو پایان خزان آغازشان است 🍁
💭 پاییز فقط یه فصلِ ساده نیست .. سبکِ زندگیه .. شایَد یهو با رفتنِ بهار زندگی‌ ، #پاییز برسه .. وسطِ زمستون ، سیزدهُم فروردین یا حتی اواسطِ تیرماه .. تاریخ و فصل و تَقویم نداره .. یهو به خودت میای و میبینی ، هَر روز پاییزه ،هَر هفته پاییزه .. هَر ماه پاییزه ،هَر سال پاییزه .. #مهدیه_صدر #پاییز #فصل #عکاسی #شمال #چابکسر #گیلان #اوشیان 🍁🍁🍁 #پاییز #پائیز #فصل_پاییز #برگ_زرد #برگ_ریزان #خزان #آبان #عکاسی_پاییز #رنگی_رنگی #عکاسی_منظره #طبیعت #عکس_روز #عکاسی_شهری #عکاسی #عکاسی_طبیعت #طبیعتگردی #ایده_عکاسی #مشهدگردی #انرژی_مثبت #عکاسان_ایرانی #مدل_عکاسی