همه عکس ها و کلیپ های در_پارکینگی در اینستاگرام

loading...
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک  #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
😎😎😎 باز شدن نفر رو درب بدون نیاز به خلاص کردن جک 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 آموزش کامل داخل کانال تلگرام قرار گرفت( لینک کانال در بیو همین پیج) #هوشمند_دژ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 مشاوره، طراحی و اجرای تخصصی ترین #سیستم_های_حفاظتی ، #نظارتی و #درب_اتوماتیک دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک  #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
پروژه #سقف_متحرک به وسیله رول آپ پلی کربنات اجرا شده توسط همکاران گرامی ویدئوهای بیشتر در 👇 🆔 📱 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 مشاوره، طراحی و اجرای تخصصی ترین #سیستم_های_حفاظتی ، #نظارتی و #درب_اتوماتیک دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک  #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک  #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک  #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک  #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک  #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 مشاوره، طراحی و اجرای تخصصی ترین #سیستم_های_حفاظتی ، #نظارتی و #درب_اتوماتیک دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک  #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک  #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🇮🇷✌🇮🇹 به زودی .... #هوشمند_دژ نمایندگی رسمی پخش محصولات #گلدن_گیت در سطح استان اصفهان دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان، اتوبان خرازی، ابتدای خیابان صمدیه لباف، نبش بن بست شماره ۳ ☎ 📱 #درب_اتوماتیک  #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 استفاده از دو جک الکترومکانیکی به طور همزمان بر روی یک لنگه به دلیل سنگین بودن آن ☺☺ مشاوره، طراحی و اجرای تخصصی ترین #سیستم_های_حفاظتی ، #نظارتی و #درب_اتوماتیک دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک  #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک  #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک  #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🎥 #آموزش_نصب فیلم آموزش نصب موتور های #زیر_سقفی یا #سکشنال به درخواست یکی از همکاران عزیز ☺ 🔴فیلم کامل رو داخل کانال تلگرام مشاهده کنید🔴 برای دریافت سایر فیلم های آموزشی به کانال خودتون سری بزنید: ./ #درب_اتوماتیک  #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🎥 #آموزش_نصب فیلم آموزشی نصب #آرام_بند بر روی درب های لولایی 🔴🔴ادامه کلیپ رو داخل کانال تلگرام براتون گذاشتم 🔴🔴🙏 برای مشاهده فیلم های آموزشی بیشتر و دریافت راهنمای نصب انواع درب های اتوماتیک از کانال ما دیدن فرمایید: 👇 ./ #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ابتکار جالب برای #درب_های_ریلی که امکان نصب ریل دنده شانه ای بر روی آنها وجود ندارد مشاوره، طراحی و اجرای تخصصی ترین #سیستم_های_حفاظتی ، #نظارتی و #درب_اتوماتیک دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 مشاوره، طراحی و اجرای تخصصی ترین #سیستم_های_حفاظتی ، #نظارتی و #درب_اتوماتیک دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 مشاوره، طراحی و اجرای تخصصی ترین #سیستم_های_حفاظتی ، #نظارتی و #درب_اتوماتیک دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🏖🏖🏖🏖🏖🏖🏖🏖🏖🏖 #هوشمند_دژ تولید، پخش و اجرای انواع سایبان های اتوماتیک مقاوم در برابر باد با پارچه های نانو ضد آب ضد پوسیدگی و مقاوم در برابر آفتاب دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی: اصفهان-اتوبان شهید خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش بن بست شماره 📱 ☎- #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🏖🏖🏖🏖🏖🏖🏖🏖🏖🏖 #هوشمند_دژ تولید، پخش و اجرای انواع سایبان های اتوماتیک مقاوم در برابر باد با پارچه های نانو ضد آب ضد پوسیدگی و مقاوم در برابر آفتاب دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی: اصفهان-اتوبان شهید خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش بن بست شماره 📱 ☎- #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🏖🏖🏖🏖🏖🏖🏖🏖🏖🏖 #هوشمند_دژ تولید، پخش و اجرای انواع سایبان های اتوماتیک مقاوم در برابر باد با پارچه های نانو ضد آب ضد پوسیدگی و مقاوم در برابر آفتاب دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی: اصفهان-اتوبان شهید خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش بن بست شماره 📱 ☎- #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🇮🇷✌🇮🇹 فروش ویژه انواع #آرام_بند #هوشمند_دژ نمایندگی رسمی پخش محصولات #گلدن_گیت در سطح استان اصفهان دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان، اتوبان خرازی، ابتدای خیابان صمدیه لباف، نبش بن بست شماره ☎- 📱 #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🇮🇷✌🇮🇹 #هوشمند_دژ نمایندگی رسمی پخش محصولات #گلدن_گیت در سطح استان اصفهان دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان، اتوبان خرازی، ابتدای خیابان صمدیه لباف، نبش بن بست شماره ۳ ☎ 📱 #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🇮🇷✌🇮🇹 #هوشمند_دژ نمایندگی رسمی پخش محصولات #گلدن_گیت در سطح استان اصفهان دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان، اتوبان خرازی، ابتدای خیابان صمدیه لباف، نبش بن بست شماره ۳ ☎ 📱 #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 مشاوره، طراحی و اجرای تخصصی ترین #سیستم_های_حفاظتی ، #نظارتی و #درب_اتوماتیک دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨🛠🔧🔨 #تولید و #پخش کلیه #قطعات و #یراق آلات سیستم های حفاظتی و درب اتوماتیک #تعمیرات تخصصی، انواع #سیستم_های_حفاظتی، #نظارتی و #درب_اتوماتیک با بهترین #قطعات یدکی اصلی #ارسال_رایگان برای رفاه همکاران گرامی دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 مشاوره، طراحی و اجرای تخصصی ترین #سیستم_های_حفاظتی ، #نظارتی و #درب_اتوماتیک دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی:اصفهان-اتوبان خرازی-ابتدای خیابان صمدیه لباف-نبش کوچه شماره 📱 ☎- 🌐.. #درب_اتوماتیک #درب_پارکینگی #در_پارکینگی #درب_برقی #در_برقی #درب_ریموتی #در_اتوماتیگ #درب_ریموتی #سایبان_برقی #سایبان_ریموتی #سایبان_اتوماتیک #سایبان #سقف_برقی #سقف_متحرک #دوربین_مداربسته #دوربین
. درب اتوماتيك شيشه ايي ، هتل ابريشمي اعتماد شما ، سرمايه ماست 😊 لطفاً آلبومِ عكس ها رو ورق بزنيد .
. . جک پارکینگی اتوماتیک دستگاهی مکانیکی است که بر روی درب های لولایی نصب می‌شود و این امکان را ایجاد می کند تا افراد بتوانند با استفاده از ریموت کنترل درب را باز و بسته نمایند. جک بازویی معمولاً روی درب پارکینگ ها و درب حیات و یا درب ویلا نصب می شوند. از این رو ساکنان آن ساختمان در زمان تردد با وسیله ی نقلیه نیازی به پیاده شدن از خودرونداشته و توسط ریموت کنترل (یا همان کنترل از راه دور) درب پارکینگ را باز می‌نمایند. بنابراین اتوماسیون درب پارکینگ ها و حیات منازل و ویلاها مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت. افزایش رفاه و آسایش به ویژه در روزهای سرد و یا بارانی عدم نیاز به ترک خودرو هنگام ورود و خروج که موجب راحتی افراد ساختمان می گردد. پیش گیری از باز ماندن درب حیات یا پارکینگ با تنظیم زمان بسته شدن خودکار درب . گفتنی است که برای اتوماسیون درب پارکینگ به نوسازی و یا بازسازی درب پارکینگ نیازی نخواهید داشت و در صورت میزان بودن و روان بودن درب های قدیمی امکان نصب جک بر روی آن ‌ها وجود ندارد. نمونه كار 👈 پُست بعدي