همه عکس ها و کلیپ های دلخوش در اینستاگرام

loading...
خرمالوووووووووووو همین دلخوشیا کوچیک میتونه زندگی هامونو خوشگل کنه ایشالله دله همه آدمای دنیا خوش باشع #دلخوش
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : _ ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : _ ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : _ ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : _ ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : _ ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : _ ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
• بابا محسن و مامان سهيلا جون زنگ زدن گفتن: مهمون نميخواين؟؟؟ ما هم گفتيم بفرماييد.. و اينگونه پنجشنبه شبمون قشنگ شد. ١٢:٤٠ ٢٧مهر #زندگی #سفره #دورهمی #باباومامان❤️ #دلخوش #شادى #خونه_رنگی #خنده_از_ته_دل #٤تايى_ها #زندگى_شاد #دلبری #قشنگترین #شب_جمعه #مهر #شب
کرم پودر رقیق، کرم ب‌ب، ضدآفتاب و حتی ریمل در دسته لوازم آرایشی مایع قرار می‌گیرند و به طور کلی هر نوع ماده آرایشی مایعی که پایه چربی داشته باشد با این روش قابل پاک شدن است. اولین قدم این است که پایه چربی ماده آرایشی را از بین ببرید، یک پاک کننده ضدچربی قوی مثل ممایع ظرفشویی چنین اثری را خواهد داشت. محل لکه را خیس کنید و کمی مایع ظرفشویی را روی آن بریزید و با یک مسواک یا برس کوچک نرم روی لکه را به آرامی بسابید، مراقب باشید که به بافت پارچه آسیبی نرسانید. تا زمانی که لکه کاملا پاک شود این کار را ادامه دهید سپس محل لکه را با آب ولرم آبکشی کنید و لباس را مانند همیشه با پودر رختشویی و با دست یا ماشین لباسشویی بشویید. اگر هنوز لکه باقی مانده است یک ترکیب مخصوص درست کنید، دو واحد مایع ظرفشویی و یک واحد پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه) را با هم ترکیب کنید و لباس را داخل این محلول غوطه‌ور کنید و اجازه دهید نیم ساعت در این حالت باقی بماند سپس با برس محل لکه را بسابید و دوباره لباس را بشویید و وقتی از پاک شدن لکه مطمون شدید آن را خشک کنید. تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : _ ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰
پنکیک، سایه، رژ گونه و هر ماده خشک دیگری که برای آرایش به کار می‌رود در این دسته قرار می‌گیرد و چون این پودرها سبک هستند خیلی راحت روی بافت پارچه می‌نشینند اما اگر روی این پودرها برس بکشید روی پارچه مالیده شده و به راحتی پاک نخواهند شد. وقتی پودر آرایشی روی لباس شما ریخته شد فورا آن را فوت کنید تا اضافات پودر از روی آن برداشته شود. اگر هنوز مقداری از پودر روی لباس باقی مانده بود یک دستمال یا پنبه تمیز را به کمی مایع پاک کننده آرایش آغشته کنید و روی لکه بزنید تا پاک شود. سپس لباس را بشویید و وقتی از تمیز شدن لکه مطمئن شدید لباس را خشک کنید. فراموش نکنید هرچه سریع‌تر برای پاک کردن لکه پودر آرایشی اقدام کنید راحت‌تر تمیز خواهد شد و هر چه زمان بیشتری از آلوده شدن لباس به پودر بگذرد پاک کردن آن مشکل‌تر خواهد شد به خصوص اگر بدون لکه بری یک بار لباس را شسته و خشک کرده باشید دیگر امیدی به تمیز شدن لکه آرایشی نیست ... تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : _ ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : _ ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
ست کردن رنگ لباس ... تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : _ ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : _ ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : _ ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : _ ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : _ ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
:): بزرگ ترین اشتباهت همین تکیه کردن به حرف های آدمهاست. تا کی میخوای بهش ادامه بدی؟ بابا آدما خیلی حرفا میزنن٬ خیلی کارها میخوان بکنن و هیچوقت انجامش نمیدن٬ خیلی قول ها میدن به خودشونو بقیه که بهشون وفادار نیستن . خودت رو به خواسته هاشون دلخوش نکن٬ حتی اگه یکی تو صورتت داد زد و گفت تو بزرگترین آرزوشی... بگو ببینم تو خودت نشده آرزویی رو فراموش کنی؟ بهم بگو چطور تنهات گذاشت اونی که گفت تا همیشه باهاته؟ اونی که از فردای خودش خبر نداشت به کدوم حرفش دل خوش کردی؟ ‌. عمل٬ عمل آدمها فقط. اونی که گیر افتادی تکونت داد. لج کردی تنهات نذاشت. گریه کردی پیشت موند٬ تنها شدی شلوغش کرد برات. حرفهای آدمها رو بشنو و باور نکن. به جاش برای کارهاشون وقت بذار. اونی که قشنگ حرف میزنه رو ولش کن٬ بچسب اونی رو که برای قول هایی که به تو داد وقت گذاشت. #بزرگ #اشتباه #تکیه #فراموش #حرف #ادم #عمل #تنها #طبیعت #گریه #شلوغ #قشنگ #قول #وقت #خود #خدا #خواسته #ارزو #همیشه #دلخوش
‏حيف از شما كه همچو منى نوكرت شده شايد همين نشانه اى از غربت شماست #جانم‌حسن #بی_حرم_هست_ولی_هر_چه_حرم_زنده_از_اوست کنیزی شاخه گلی رابرد نزد آقا امام حسن مجتبی علیه السلام آقا امام حسن علیه السلام به او گفت از این پس تو در راه خداآزادی ودیگر نمیخواهد خدمت این خانه را کنی دیگران اعتراض کردند آقا مگر چه آورده بود فقط شاخه گلی بیش نبود آقا فرمودند آری اوبه اندازه کرمش به ما عطا کرد ماهم به اندازه کرم خودمان می بخشیم . آقا جانم شما برادر بزرگتر آقا جانمان حسین علیه السلام هستید شما امام ایشانید سفارش تذکره اربعین ما را به برادر عزیز تراز جانتان کنید. یا #امام_حسن_علیه_السلام_مایک #کربلامیخواهیم دستمان‌به‌بقیع‌نمی‌رسد #دلخوش‌به‌کربلای‌حسینیم #اذن‌‌کربلایمان‌را‌امضا‌کنید #به‌حق‌قاسم‌بن‌الحسن اول_امام_زاده_عالم_سلام #السلام_علیک_یا_حضرت_ارباب #بانوان_هیئت_فاطمیه_ایوانکی #خادمین_هیات_فاطمیه_ایوانکی #توفیق_اخلاص #توفیق_معرفت #توفیق_زیارت #توفیق_خادمی
مکاتبه دکتر #دلخوش با مدیر عامل راه آهن کشور، در خصوص خط اهن #تهران - #رشت - #آستارا جهت تسهیل دسترسی مردم عزیز #صومعه_سرا به این خط آهن . . #چهارراه_خاکیان #ضیابر #صومعه
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : # ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : # ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : # ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : # ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : # ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : # ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
از بین بردن برق اتو روی لباس در صورتیکه برای اتو زدن لباس های مشکی و تیره رنگ از اتوی خیلی داغ استفاده نمایید و یا به روشی غیر اصولی اتو نمایید احتمال برق افتادن بر روی لباس بسیار زیاد خواهد بود. به جهت جلوگیری از این امر همیشه باید لباس های تیره را از پشت اتو بزنید و یا یک پارچه نازک بر روی لباس تیره انداخته و سپس اتو نمایید. اما در صورتیکه لباس شما دارای برق اتو شده باشد و بخواهید آن را برطرف نمایید سه قاشق سرکه را در یک لیتر آب ریخته و دستمال نرمی را به این محلول آغشته کرده و سپس بر روی لباس بکشید؛ در صورتیکه جنس لباس از الیاف مصنوعی باشد بجای سرکه، حدود یک تا دو قاشق آمونیاک را در لیوان آب حل کرده و سپس به وسیله پارچه ای آغشته به این محلول به آرامی در محل برق افتادگی بمالید؛ اگر پارچه از جنس ابریشم باشد کمی آمونیاک را در مقدار کمی الکل حل نمایید و سپس پارچه ای را به این ماده آغشته کرده و بر روی محل مورد نظر بمالید. تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : # ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
شاید ما به #سرعت از بچگیمون #دور شدیم، کوچیک که بودیم چه دلهای بزرگی داشتیم؛ حالا که #بزرگیم با چه دلهای کوچیکی؛ #کاش #دلامون به بزرگی #بچگی بود. کاش برای #حرف زدن #نیازی به #صحبت کردن نداشتیم، کاش برای حرف زدن فقط #نگاه کافی بود، کاش #قلب ها در چهره بود…

حالا اگر #فریاد هم بزنیم کسی نمیفهمه و #ما به همین #سکوت #دلخوش کرده ایم
اما یک سکوت پر بهتر از فریاد #تو خالیست
سکوتی رو که یک نفر بفهمه بهتر از هزار فریادیست که #هیچ کس نفهمه
سکوتی که سرشار از ناگفته هاست
ناگفته هایی که گفتنش یک درد و نگفتنش هزاران #درد داره
…
#دنیا رو ببین!
بچه بودیم #بارون همیشه از #آسمون می اومد؛
حالا بارون از چشمامون میاد!

بچه بودیم همه چشم های خیسمون رو می دیدند؛
بزرگ شدیم هیچ کس نمی بینه
…
بچه بودیم توی جمع #گریه می کردیم؛
بزرگ شدیم توی #خلوت

بچه بودیم راحت دلمون نمی شکست؛
بزرگ شدیم خیلی آسون دلمون می شکنه
…
بچه بودیم آرزومون بزرگ شدن بود؛
بزرگ که شدیم #حسرت برگشتن به بچگی رو داریم

بچه بودیم همه رو به اندازه 10 تا #دوست داشتیم؛
بزرگ که شدیم بعضی ها رو اصلا دوست نداریم،
بعضی ها رو #کم و بعضی ها رو بی نهایت.
…
بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم، همه #یکسان بودند؛
بزرگ که شدیم قضاوت های #درست و #غلط باعث شد که اندازه دوست داشتنمون تغییر کنه.

کاش هنوزم همه رو به اندازه همون بچگی 10 تا دوست داشتیم.
بچه که بودیم اگه با کسی دعوا می کردیم یک ساعت بعد یادمون می رفت؛
بزرگ که شدیم گاهی دعواهامون سال ها یادمون میمونه و #آشتی نمی کنیم
…
بچه که بودیم گاهی با یه تیکه نخ سرگرم می شدیم؛
بزرگ که شدیم حتی 100 تا کلاف نخ هم سرگرممون نمی کنه

بچه که بودیم بزرگترین آرزومون داشتن یک چیز کوچیک بود؛
بزرگ که شدیم کوچکترین آرزومون داشتن بزرگترین چیزهاست
…
بچه بودیم درد دلها رو به ناله ای می گفتیم همه می فهمیدند؛
بزرگ شدیم درد دل رو به صد زبان می گیم… هیچ کس نمی فهمه

بچه که بودیم تو بازی هامون همه اش ادای بزرگترها رو در می آوردیم؛
بزرگ که شدیم همه اش تو خیالمون بر می گردیم به بچگی
…
بچه که بودیم بچه بودیم؛

بزرگ که شدیم بزرگ که نشدیم هیچ، دیگه همون بچهه هم نیستیم!
ای کاش بزرگیمون هم با همون صفت های خوب و پاک بچگی ادامه می یافت
شاید ما به #سرعت از بچگیمون #دور شدیم، کوچیک که بودیم چه دلهای بزرگی داشتیم؛ حالا که #بزرگیم با چه دلهای کوچیکی؛ #کاش #دلامون به بزرگی #بچگی بود. کاش برای #حرف زدن #نیازی به #صحبت کردن نداشتیم، کاش برای حرف زدن فقط #نگاه کافی بود، کاش #قلب ها در چهره بود… حالا اگر #فریاد هم بزنیم کسی نمیفهمه و #ما به همین #سکوت #دلخوش کرده ایم اما یک سکوت پر بهتر از فریاد #تو خالیست سکوتی رو که یک نفر بفهمه بهتر از هزار فریادیست که #هیچ کس نفهمه سکوتی که سرشار از ناگفته هاست ناگفته هایی که گفتنش یک درد و نگفتنش هزاران #درد داره … #دنیا رو ببین! بچه بودیم #بارون همیشه از #آسمون می اومد؛ حالا بارون از چشمامون میاد! بچه بودیم همه چشم های خیسمون رو می دیدند؛ بزرگ شدیم هیچ کس نمی بینه … بچه بودیم توی جمع #گریه می کردیم؛ بزرگ شدیم توی #خلوت بچه بودیم راحت دلمون نمی شکست؛ بزرگ شدیم خیلی آسون دلمون می شکنه … بچه بودیم آرزومون بزرگ شدن بود؛ بزرگ که شدیم #حسرت برگشتن به بچگی رو داریم بچه بودیم همه رو به اندازه تا #دوست داشتیم؛ بزرگ که شدیم بعضی ها رو اصلا دوست نداریم، بعضی ها رو #کم و بعضی ها رو بی نهایت. … بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم، همه #یکسان بودند؛ بزرگ که شدیم قضاوت های #درست و #غلط باعث شد که اندازه دوست داشتنمون تغییر کنه. کاش هنوزم همه رو به اندازه همون بچگی تا دوست داشتیم. بچه که بودیم اگه با کسی دعوا می کردیم یک ساعت بعد یادمون می رفت؛ بزرگ که شدیم گاهی دعواهامون سال ها یادمون میمونه و #آشتی نمی کنیم … بچه که بودیم گاهی با یه تیکه نخ سرگرم می شدیم؛ بزرگ که شدیم حتی تا کلاف نخ هم سرگرممون نمی کنه بچه که بودیم بزرگترین آرزومون داشتن یک چیز کوچیک بود؛ بزرگ که شدیم کوچکترین آرزومون داشتن بزرگترین چیزهاست … بچه بودیم درد دلها رو به ناله ای می گفتیم همه می فهمیدند؛ بزرگ شدیم درد دل رو به صد زبان می گیم… هیچ کس نمی فهمه بچه که بودیم تو بازی هامون همه اش ادای بزرگترها رو در می آوردیم؛ بزرگ که شدیم همه اش تو خیالمون بر می گردیم به بچگی … بچه که بودیم بچه بودیم؛ بزرگ که شدیم بزرگ که نشدیم هیچ، دیگه همون بچهه هم نیستیم! ای کاش بزرگیمون هم با همون صفت های خوب و پاک بچگی ادامه می یافت
ست کردن رنگ لباس ... تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : # ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
دلم تنگ است.. برای کسی که... نمیشود.. !! او را خواست .. نمیشود ..!! او را داشت .. فقط میشود... !!!!! سخت برای او.. دلتنگ شد.... و درحسرت آغوشش سوخت. ﺩﻟﻢ ﺧﻮﺵ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ . . . ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﺪ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ . . . ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﺩ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺮﯼ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ : ﻋﺠﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ … ! ﺗﻮ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ … !! پ.ن:بی مخاطب پ.ن:نویسنده ناشناس کسی میدونه لطفا بگه تا اسمشونو بزنم😊 #دوستت_دارم #دلتنگم #دلگرفته #دلشکسته #احساس #تنها #اغوش #دلخوشی_الکی #حسرت #سوختن #عشقولانه_طوری #سخت #ماندنت_ناب_ترین_حس_این_روزهای_من #ماندنی_باشد_خودش_راهی_مهیا_میکند #غمگینانه #شعر #بارون #کنارت #داشتنی❤ #دوست_داشتنی #دلبری #عشق #زیرِ_لب #دلخوش #کنارتو_با_اتیش🔥 #پاییز #فکروخیال #فکرِباتو #خیالِ_خام #حس
#دلخوش ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس : دولت به‌دنبال #سهمیه_بندی بنزین است قیمت مازاد بر سهمیه، آزاد محاسبه شود به دلیل اختلاف قیمت بسیار زیاد قیمت #بنزین ما با کشورهای همسایه بخش زیادی از سوخت کشور قاچاق می‌شود. اگر قیمت بنزین در سهمیه بندی افزایش نیابد، #قاچاق سوخت هم ساماندهی خواهد شد! مشروح خبر در پایگاه اطلاع رسانی دکتر دلخوش: ://./ . #گیلان #صومعه_سرا #صومعه
. ... پيرامون كپشن ِ شب ِ گذشته... اول كه ممنون از اونايى كه تو دايركت جواب دادن🙏 خيلى از جوابا حقيقتن شادم كرد😂 . من شمس و مولانا و رابطه ى خاص بينشونو از كتاب #ملت_عشق بهتر درك كردم ،اون روزايى كه كتابو ميخوندم برميگرده به هم زمانيش با روزاى كذايى كه كارمند بودم، ياغى گرياى شمس بدجور روم تأثير ميذاشت و تبديلم كرده بود به يه كارمند ِ خاص ِ نه چندان نمونه🙈😉 الان اما،من بدون ِ هيچ خط كشى و چارچوبى #شمس_تبریزی ام آزاد متكى به خود و يه جور ِ خوبى دلخوش😊 . به شمس ِ وجودتون اجازه بدين بيدار شه🕺🏻💃 . #زن #جريان_زندگى #اميد #تهران #ايران #شهريور #موقرمز #دلخوش #آزادی #كارمندى #شمس_تبریزی #شمس #نگاه #مولانا #حالخوب
#خسته شدید . میدونم میخواهید این رقصو آواز محلی رو ببینید حداقل آرومتون میکنه. برای قبل از خواب هم بد نیست #دلخوش ومسرور باشید توام با آرامش😍😍
🎥ببینید| نطق دکتر #دلخوش در صحن علنی #مجلس شورای اسلامی،در خصوص بندهایی از لایحه #مناطق_آزاد کشور //
#آرشیو ببینید| نطق دکتر #دلخوش در صحن علنی #مجلس، در خصوص اوضاع اقتصادی کشور،کالا و خدمات،مشکلات #کامیون_داران و کشاورزان عزیز و نیز اسیب های #سیل اخیر به شهرستان #صومعه_سرا // . . #گیلان #رشت #سوماسرا #صومعه #ضیابر #طاهرگوراب #گوراب_زرمیخ #تولمات #بهمبر
جمعه ها #مرد با احساسی ست که دلش #معشوقه ای زیبا میخواهد.که #دست های ظریفش را بگیرد و ببوسد. جمعه ها #زن دل نازکی ست که دلش هم زبانی میخواهد با دست های قوی و انگشت هایی آماده نوازش چند تار مو #جمعه وقتی این چیزها را ندارد #عجیب دلش میگیرد. #صبح از خواب بیدار شدیم رهام سرفه میکرد سریع رفتم بیرون هویج و کرفس و سیب خریدم و دست به کار آب میوه شدیم. لیموشیرین هم گرفتم در مرحله بعد بهش میدم بخوره #دلخوش #جمعه #خانه #علاقه #احساس #مهربان_عشق_اندیشه #کودک_بچه_عشق
مخالفت دکتر #دلخوش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی،در خصوص بندهایی از لایحه مبارزه با #قاچاق کالا و ارز . . #صومعه #صومعه_سرا #سوما #مجلس
🔹 نشست مجمع نمایندگان گیلان با رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص بررسی خسارت سیل اخیر در گیلان // . . #دلخوش #گیلان #رشت #صومعه #صومعه_سرا #نوبخت
🔹دیدار دکتر #دلخوش با مهندس حسن نيا معاون راهداري وزارت راه و شهرسازی و مهندس خاوري مدير كل نگهداري ابنيه فني راه هاي كشور پس از #سیل اخیر // . . #صومعه #صومعه_سرا #سوماسرا #گیلان #مجلس
🔹جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با کانون صرافان ایران در خصوص بررسی مشکلات ارزی کشور // . . #صومعه #صومعه_سرا #سوما #دلخوش
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 آخر هفته كه شد دلت را به دل خيابان بزن ... با بي خيالي جاده همراه شو ... فراموش كن هفته ات چگونه گذشت ... مهم نيست شنبه قرار است چه اتفاقي بيفتد ... و مهم نيست چقدر مشغله روي هم تلنبار شده است ... روزهاي رفته را به باد فراموشي بسپار... و روزهاي نيامده را به خدا ... چاي ات را كمي آرام تر و سرخوش تر از هميشه بنوش ... جوري كه سقف دنيا هم اگر ريخت ؛ آب در دل لحظه هايت تكان نخورد ... آدم نياز دارد گاهي عين خيالش نباشد ... آدم نياز دارد براي يك روز هم كه شده به خاطر خودش نفس بكشد... 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #نرگس_صرافيان_طوفان #قرمز #آرامش #آخرهفته #اخرهفته #خانه #خانه_ما #سالونگ #ساعت #دلخوشي #دلخوشي_هاي_كوچك #دلخوش #چايي☕️
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : # ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : # ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
مکاتبه دکتر #دلخوش با وزیرجهاد کشاورزی در خصوص خسارات ناشی از سیل اخیر . . #رشت #گیلان #صومعه_سرا #سوماسرا #صومعه #رشتی #سیل
. . تو با خدای خود انداز کار و دل، خوش دار... . #دلخوش #نور #حافظ #عکس_متحرک
ست کردن رنگ لباس ... تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : # ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
ست کردن رنگ لباس... تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : # ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
نطق دکتر #دلخوش در صحن علنی #مجلس شورای اسلامی در خصوص پشت پرده تغییر فاحش نرخ #قیر در کشور توسط شرکت ملی #نفت #ایران و دو شرکت قیر ساز‼️ . . #گیلان #رشت #صومعه_سرا #سوماسرا
گرنگ نية لةگةل كيداي💔 #دلخوش بة
حضور دکتر #دلخوش در جلسه ساماندهی رودخانه های استان برای جلوگیری از وقوع #سیل . . #صومعه_سرا #گیلان #رودخانه
حضور دکتر #دلخوش نماینده مردم شریف #صومعه_سرا در مجلس درمناطق #سیل زده شهرستان صومعه سرا
حضور دکتر #دلخوش در فرمانداری شهرستان #صومعه_سرا و هماهنگی جهت ارسال تجهیزات به مناطق #سیل زده . . #گیلان #رشت #باران #سوماسرا #سوما #صومعه #سپاه
حضور دکتر #دلخوش درمناطق سیل زده شهرستان #صومعه
📣📣📣 قابل توجه همکاران گرامی ... 📲 جهت دریافت شماره تلفن ( کارگران محترم جویای کار ) لطفا نام و نام خانوادگی فرد مورد نظر را برای بنده ارسال کنید تا شماره تلفن ایشان را برای شما ارسال کنم . فقط و فقط از طریق لینک زیر ... لطفا جهت دریافت شماره تلفن کارگران محترم تماس نگیرید و یا پیامک ندهید ... ⚠️ ⚠️⚠️ در ضمن خوبی و بدی افراد و میزان مهارت و شخصیت و غیره کارگران محترم جویای کار به ما هیچ ارتباطی ندارد ، ما فقط جهت کار خدا پسندانه افراد جویای کار را به شما معرفی می کنیم و تا کنون هیچ چشم داشت مادی از این رو نداشته ایم . بنابراین تحقیقات و بررسی های مربوطه در کلیه زمینه ها در جهت به کار گیری این دوستان گرامی بر عهده مدیران محترم خشکشویی ها می باشد . و مسئولیتی بر عهده ما نمی باشد . با تشکر از همکاری شما ... سید مصطفی دلخوش تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : # ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
*** نام و نام خانوادگی کارگر محترم : پیمان انصاری سن : مقدار سابقه کار : ماه نوع تخصص : پرسکاری و میرزایی توضیحات : تعداد تحویل کار در روز تکه . دخانیات مصرف نمیکنند . ضامن معتبر نیز ندارند محدوده محل زندگی : کرج  تاریخ : // تهیه و توزیع کلیه لوازم مصرفی خشکشویی چوب لباس دستی و ماشینی کاور لباس ( کتی . مانتویی . شلواری . پرده ای یا ماکسی ) پودر ماشین لباسشویی ۲۵ کیلویی انواع لکه بر ( چربی . جوهر . زنگ ) مایع صابون پودر صابون نرم کننده حوله و لباس ۱۰ لیتری پرکلر بشکه ای و باز تروانتین انواع رول نمره برش خورده و رولی گرد پنبه پرس آماده و دوخته شده و غیره... خرید عمده = تخفیف قابل توجه امکان ارسال فوری اجناس به تمام نقاط کشور ( شهرستان ها ) ☆ مشاوره در خصوص خرید و فروش دستگاه آلات نو و دست دوم ☆ معرفی کارگران محترم جویای کار خشکشویی ☆ ایجاد کد اشتراک برای مدیران محترم خشکشویی سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷ آدرس سایت و وبلاگ و آی دی اینستاگرام و تلگرام لوازم خشکشویی : # ://../. ://.-.. ://.-.. کلمات کلیدی : #لوازمخشکشویی #سیدمصطفیدلخوش #چوبلباس #پودرماشینلباسشویی #مایعصابون #پودرصابون #پنبهپرس #لکهبر #کاورپلاستیکیلباس #نرمکنندهحولهولباس #لوازممصرفیخشکشویی #لکهبرچربی #لکهبرجوهر #لکهبرزنگ #پرکلر #تروانتین #سکاپور #سیدمصطفیدلخوش #خشکشویی #دلخوش #مصطفی #چوبلباس #مصطفیدلخوش #الشماعات #المعلقات #شماعات # # # #۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ # سید مصطفی دلخوش ... تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۰۲۲۸۹۶ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۳۸۲۳۰۷
. خیلی وقتا برای دلخوش کنی خیلی از غم و غصه ها به همدیگه داروی گذشت زمانو تجویز میکنیم و میگم گذشت زمان حلش میکنه ؛ نگران نباش... اما به قول مارکز: زمان هیچگاه دردی رو درمان نکرده؛ این ما هستیم که به مرور به دردها عادت می کنیم. . #پاییز_پدر_سالار #گابریل_گارسیا_مارکز #زمان #عادت #غم #غصه #طالبی #رادیو #همدان #نگران #تجویز #گذشت #دلخوش #درد