همه عکس ها و کلیپ های دوستت_دارم در اینستاگرام

loading...
ترس يعني: باران بيايد، من و تو زير يك چتر باشيم من با تو حرف بزنم، تو نگاهم كني بعد،باران كه بايستد تورا از آغوشم شسته باشد، ترس يعني: تو فقط يك خيال باشي..!!:) #دريا #باران #عشق #عاشق #عاشقانه #عاشقانه_ها #عشق_ابدی #عشق_ابدي #دلنوشته #دلنوشته_ها #عشقم #نفسم #زندگيم #بهترينم #كجايى #كجايي #چرا #چرا_رفتي #چرا_رفتی #من_بي_تو_ميميرم #شكستم #باختم #سوختم #نابود_شدم #دوستت_دارم #عزيز_دلم #خداحافظ
آن یار طلب کن که ترا باشد و بس 
معشوقه ی صد هزار کس را چه کنی 👌❤️ #عاشقانه_هایم_برای_توست
#شبانه#دلنوشته #دلتنگی #دوستت_دارم...
آن یار طلب کن که ترا باشد و بس معشوقه ی صد هزار کس را چه کنی 👌❤️ #عاشقانه_هایم_برای_توست #شبانه #دلنوشته #دلتنگی #دوستت_دارم
هرروز بیشتراز دیروز #دوستت_دارم♡ گویی در قلبم به روز_رسانی_میشوی
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 . پیشاپیش از استادان برجسته خط کمال عذرخواهی را دارم چون هدف من فقط خط زیبا نیست و از اینکه آیات الهی را با خط زیبای این اساتید به نظر و دیدگان شما عزيزان مرسانم بسیار مفتخرم و امیدوارم که باقیات و صالحات این عزیزان بزرگوار باشد و استاتید فن بزرگان این رشته را میشناسند و من آنان را که میشناسم اسم مبارکشان را ذکر میکنم رب العرش العظيم نگهدار شان باد من الله التوفيق #ففروا_الی_الله #الله #خدا #آيات_قرآن #آيات_قرآني #مطالب_آموزنده #مطالب_آموزنده_قرآني #معاني_آيات_قرآن #خط #خوشنويسي #خوشنويسي_آيات_قرآني #نستعليق #ثلث #كوفي #نستعليق_شكسته #نقاشي_خط #ففرو_الي_الله #بشتابيد_به_سوي_حق #بشتابيد_به_سوي_خدا #بشتابيد_به_سوي_نور #آمرزش #توبه #آرامش_من #دوستت_دارم #متشكرم اللَّهُــــــــمّے ﷺ♥ ﷺصَــــــل💜 ﷺٌ علَےَ ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺ💙مُحمَّــــــــدْ علَے ﷺَ آل ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺمُحمَّــــــــدْ ﷺكما..💜 ﷺ. صَــــــلٌيت♥ علَےَ ﷺ💜سيدنا ﷺ♥ ﷺ إِبْرَاهِيم💛 ﷺَ و علَےَ ﷺ💜آل سيدنا ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيم💛َ ﷺ وبارك ﷺ علَےَ ﷺ♥ ﷺ 💛سيدنا 💚ﷺ💜مُحمَّــــــــد ﷺْ♥ ﷺ و علَے ﷺَ آل ﷺ💓سيدنا 💜مُحمَّــــــــدْ ﷺ ♥ ﷺكما ﷺباركت ﷺ♥... ﷺعلَے💖َ ﷺسيدنا ﷺإِبْرَاهِيمَ💛 ﷺ♥ علَےَ 💛. ﷺ💜..آل سيدنا 💙ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيمَ ﷺفى الْعَالَمِين💚َ ﷺ♥إِنَّك💛 حَمِيدٌ 💜ﷺ💙 *((🍃🌹🍃)) ; 💝💝
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 . پیشاپیش از استادان برجسته خط کمال عذرخواهی را دارم چون هدف من فقط خط زیبا نیست و از اینکه آیات الهی را با خط زیبای این اساتید به نظر و دیدگان شما عزيزان مرسانم بسیار مفتخرم و امیدوارم که باقیات و صالحات این عزیزان بزرگوار باشد و استاتید فن بزرگان این رشته را میشناسند و من آنان را که میشناسم اسم مبارکشان را ذکر میکنم رب العرش العظيم نگهدار شان باد من الله التوفيق #ففروا_الی_الله #الله #خدا #آيات_قرآن #آيات_قرآني #مطالب_آموزنده #مطالب_آموزنده_قرآني #معاني_آيات_قرآن #خط #خوشنويسي #خوشنويسي_آيات_قرآني #نستعليق #ثلث #كوفي #نستعليق_شكسته #نقاشي_خط #ففرو_الي_الله #بشتابيد_به_سوي_حق #بشتابيد_به_سوي_خدا #بشتابيد_به_سوي_نور #آمرزش #توبه #آرامش_من #دوستت_دارم #متشكرم اللَّهُــــــــمّے ﷺ♥ ﷺصَــــــل💜 ﷺٌ علَےَ ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺ💙مُحمَّــــــــدْ علَے ﷺَ آل ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺمُحمَّــــــــدْ ﷺكما..💜 ﷺ. صَــــــلٌيت♥ علَےَ ﷺ💜سيدنا ﷺ♥ ﷺ إِبْرَاهِيم💛 ﷺَ و علَےَ ﷺ💜آل سيدنا ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيم💛َ ﷺ وبارك ﷺ علَےَ ﷺ♥ ﷺ 💛سيدنا 💚ﷺ💜مُحمَّــــــــد ﷺْ♥ ﷺ و علَے ﷺَ آل ﷺ💓سيدنا 💜مُحمَّــــــــدْ ﷺ ♥ ﷺكما ﷺباركت ﷺ♥... ﷺعلَے💖َ ﷺسيدنا ﷺإِبْرَاهِيمَ💛 ﷺ♥ علَےَ 💛. ﷺ💜..آل سيدنا 💙ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيمَ ﷺفى الْعَالَمِين💚َ ﷺ♥إِنَّك💛 حَمِيدٌ 💜ﷺ💙 *((🍃🌹🍃)) ; 💝💝
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 . پیشاپیش از استادان برجسته خط کمال عذرخواهی را دارم چون هدف من فقط خط زیبا نیست و از اینکه آیات الهی را با خط زیبای این اساتید به نظر و دیدگان شما عزيزان مرسانم بسیار مفتخرم و امیدوارم که باقیات و صالحات این عزیزان بزرگوار باشد و استاتید فن بزرگان این رشته را میشناسند و من آنان را که میشناسم اسم مبارکشان را ذکر میکنم رب العرش العظيم نگهدار شان باد من الله التوفيق #ففروا_الی_الله #الله #خدا #آيات_قرآن #آيات_قرآني #مطالب_آموزنده #مطالب_آموزنده_قرآني #معاني_آيات_قرآن #خط #خوشنويسي #خوشنويسي_آيات_قرآني #نستعليق #ثلث #كوفي #نستعليق_شكسته #نقاشي_خط #ففرو_الي_الله #بشتابيد_به_سوي_حق #بشتابيد_به_سوي_خدا #بشتابيد_به_سوي_نور #آمرزش #توبه #آرامش_من #دوستت_دارم #متشكرم اللَّهُــــــــمّے ﷺ♥ ﷺصَــــــل💜 ﷺٌ علَےَ ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺ💙مُحمَّــــــــدْ علَے ﷺَ آل ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺمُحمَّــــــــدْ ﷺكما..💜 ﷺ. صَــــــلٌيت♥ علَےَ ﷺ💜سيدنا ﷺ♥ ﷺ إِبْرَاهِيم💛 ﷺَ و علَےَ ﷺ💜آل سيدنا ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيم💛َ ﷺ وبارك ﷺ علَےَ ﷺ♥ ﷺ 💛سيدنا 💚ﷺ💜مُحمَّــــــــد ﷺْ♥ ﷺ و علَے ﷺَ آل ﷺ💓سيدنا 💜مُحمَّــــــــدْ ﷺ ♥ ﷺكما ﷺباركت ﷺ♥... ﷺعلَے💖َ ﷺسيدنا ﷺإِبْرَاهِيمَ💛 ﷺ♥ علَےَ 💛. ﷺ💜..آل سيدنا 💙ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيمَ ﷺفى الْعَالَمِين💚َ ﷺ♥إِنَّك💛 حَمِيدٌ 💜ﷺ💙 *((🍃🌹🍃)) ; 💝💝
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 . پیشاپیش از استادان برجسته خط کمال عذرخواهی را دارم چون هدف من فقط خط زیبا نیست و از اینکه آیات الهی را با خط زیبای این اساتید به نظر و دیدگان شما عزيزان مرسانم بسیار مفتخرم و امیدوارم که باقیات و صالحات این عزیزان بزرگوار باشد و استاتید فن بزرگان این رشته را میشناسند و من آنان را که میشناسم اسم مبارکشان را ذکر میکنم رب العرش العظيم نگهدار شان باد من الله التوفيق #ففروا_الی_الله #الله #خدا #آيات_قرآن #آيات_قرآني #مطالب_آموزنده #مطالب_آموزنده_قرآني #معاني_آيات_قرآن #خط #خوشنويسي #خوشنويسي_آيات_قرآني #نستعليق #ثلث #كوفي #نستعليق_شكسته #نقاشي_خط #ففرو_الي_الله #بشتابيد_به_سوي_حق #بشتابيد_به_سوي_خدا #بشتابيد_به_سوي_نور #آمرزش #توبه #آرامش_من #دوستت_دارم #متشكرم اللَّهُــــــــمّے ﷺ♥ ﷺصَــــــل💜 ﷺٌ علَےَ ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺ💙مُحمَّــــــــدْ علَے ﷺَ آل ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺمُحمَّــــــــدْ ﷺكما..💜 ﷺ. صَــــــلٌيت♥ علَےَ ﷺ💜سيدنا ﷺ♥ ﷺ إِبْرَاهِيم💛 ﷺَ و علَےَ ﷺ💜آل سيدنا ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيم💛َ ﷺ وبارك ﷺ علَےَ ﷺ♥ ﷺ 💛سيدنا 💚ﷺ💜مُحمَّــــــــد ﷺْ♥ ﷺ و علَے ﷺَ آل ﷺ💓سيدنا 💜مُحمَّــــــــدْ ﷺ ♥ ﷺكما ﷺباركت ﷺ♥... ﷺعلَے💖َ ﷺسيدنا ﷺإِبْرَاهِيمَ💛 ﷺ♥ علَےَ 💛. ﷺ💜..آل سيدنا 💙ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيمَ ﷺفى الْعَالَمِين💚َ ﷺ♥إِنَّك💛 حَمِيدٌ 💜ﷺ💙 *((🍃🌹🍃)) ; 💝💝
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 . پیشاپیش از استادان برجسته خط کمال عذرخواهی را دارم چون هدف من فقط خط زیبا نیست و از اینکه آیات الهی را با خط زیبای این اساتید به نظر و دیدگان شما عزيزان مرسانم بسیار مفتخرم و امیدوارم که باقیات و صالحات این عزیزان بزرگوار باشد و استاتید فن بزرگان این رشته را میشناسند و من آنان را که میشناسم اسم مبارکشان را ذکر میکنم رب العرش العظيم نگهدار شان باد من الله التوفيق #ففروا_الی_الله #الله #خدا #آيات_قرآن #آيات_قرآني #مطالب_آموزنده #مطالب_آموزنده_قرآني #معاني_آيات_قرآن #خط #خوشنويسي #خوشنويسي_آيات_قرآني #نستعليق #ثلث #كوفي #نستعليق_شكسته #نقاشي_خط #ففرو_الي_الله #بشتابيد_به_سوي_حق #بشتابيد_به_سوي_خدا #بشتابيد_به_سوي_نور #آمرزش #توبه #آرامش_من #دوستت_دارم #متشكرم اللَّهُــــــــمّے ﷺ♥ ﷺصَــــــل💜 ﷺٌ علَےَ ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺ💙مُحمَّــــــــدْ علَے ﷺَ آل ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺمُحمَّــــــــدْ ﷺكما..💜 ﷺ. صَــــــلٌيت♥ علَےَ ﷺ💜سيدنا ﷺ♥ ﷺ إِبْرَاهِيم💛 ﷺَ و علَےَ ﷺ💜آل سيدنا ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيم💛َ ﷺ وبارك ﷺ علَےَ ﷺ♥ ﷺ 💛سيدنا 💚ﷺ💜مُحمَّــــــــد ﷺْ♥ ﷺ و علَے ﷺَ آل ﷺ💓سيدنا 💜مُحمَّــــــــدْ ﷺ ♥ ﷺكما ﷺباركت ﷺ♥... ﷺعلَے💖َ ﷺسيدنا ﷺإِبْرَاهِيمَ💛 ﷺ♥ علَےَ 💛. ﷺ💜..آل سيدنا 💙ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيمَ ﷺفى الْعَالَمِين💚َ ﷺ♥إِنَّك💛 حَمِيدٌ 💜ﷺ💙 *((🍃🌹🍃)) ; 💝💝
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖رحلت جانگذار بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض می کنم امید است که این بزرگواران شفیع ما بدرگاه الهی باشند 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 . پیشاپیش از استادان برجسته خط کمال عذرخواهی را دارم چون هدف من فقط خط زیبا نیست و از اینکه آیات الهی را با خط زیبای این اساتید به نظر و دیدگان شما عزيزان مرسانم بسیار مفتخرم و امیدوارم که باقیات و صالحات این عزیزان بزرگوار باشد و استاتید فن بزرگان این رشته را میشناسند و من آنان را که میشناسم اسم مبارکشان را ذکر میکنم رب العرش العظيم نگهدار شان باد من الله التوفيق #ففروا_الی_الله #الله #خدا #آيات_قرآن #آيات_قرآني #مطالب_آموزنده #مطالب_آموزنده_قرآني #معاني_آيات_قرآن #خط #خوشنويسي #خوشنويسي_آيات_قرآني #نستعليق #ثلث #كوفي #نستعليق_شكسته #نقاشي_خط #ففرو_الي_الله #بشتابيد_به_سوي_حق #بشتابيد_به_سوي_خدا #بشتابيد_به_سوي_نور #آمرزش #توبه #آرامش_من #دوستت_دارم #متشكرم اللَّهُــــــــمّے ﷺ♥ ﷺصَــــــل💜 ﷺٌ علَےَ ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺ💙مُحمَّــــــــدْ علَے ﷺَ آل ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺمُحمَّــــــــدْ ﷺكما..💜 ﷺ. صَــــــلٌيت♥ علَےَ ﷺ💜سيدنا ﷺ♥ ﷺ إِبْرَاهِيم💛 ﷺَ و علَےَ ﷺ💜آل سيدنا ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيم💛َ ﷺ وبارك ﷺ علَےَ ﷺ♥ ﷺ 💛سيدنا 💚ﷺ💜مُحمَّــــــــد ﷺْ♥ ﷺ و علَے ﷺَ آل ﷺ💓سيدنا 💜مُحمَّــــــــدْ ﷺ ♥ ﷺكما ﷺباركت ﷺ♥... ﷺعلَے💖َ ﷺسيدنا ﷺإِبْرَاهِيمَ💛 ﷺ♥ علَےَ 💛. ﷺ💜..آل سيدنا 💙ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيمَ ﷺفى الْعَالَمِين💚َ ﷺ♥إِنَّك💛 حَمِيدٌ 💜ﷺ💙 *((🍃🌹🍃)) ; 💝💝
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 آنان که می گویند ای پروردگار ما!قطعا ما ایمان آوردیم، پس گناهان ما را بیامرزد و ما را از عذاب آتش نگاه دار {} آنان که صبر کنندگان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استغفار کنندگان در سحر هایند{} سوره مبارکه آل عمران 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 . پیشاپیش از استادان برجسته خط کمال عذرخواهی را دارم چون هدف من فقط خط زیبا نیست و از اینکه آیات الهی را با خط زیبای این اساتید به نظر و دیدگان شما عزيزان مرسانم بسیار مفتخرم و امیدوارم که باقیات و صالحات این عزیزان بزرگوار باشد و استاتید فن بزرگان این رشته را میشناسند و من آنان را که میشناسم اسم مبارکشان را ذکر میکنم رب العرش العظيم نگهدار شان باد من الله التوفيق #ففروا_الی_الله #الله #خدا #آيات_قرآن #آيات_قرآني #مطالب_آموزنده #مطالب_آموزنده_قرآني #معاني_آيات_قرآن #خط #خوشنويسي #خوشنويسي_آيات_قرآني #نستعليق #ثلث #كوفي #نستعليق_شكسته #نقاشي_خط #ففرو_الي_الله #بشتابيد_به_سوي_حق #بشتابيد_به_سوي_خدا #بشتابيد_به_سوي_نور #آمرزش #توبه #آرامش_من #دوستت_دارم #متشكرم اللَّهُــــــــمّے ﷺ♥ ﷺصَــــــل💜 ﷺٌ علَےَ ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺ💙مُحمَّــــــــدْ علَے ﷺَ آل ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺمُحمَّــــــــدْ ﷺكما..💜 ﷺ. صَــــــلٌيت♥ علَےَ ﷺ💜سيدنا ﷺ♥ ﷺ إِبْرَاهِيم💛 ﷺَ و علَےَ ﷺ💜آل سيدنا ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيم💛َ ﷺ وبارك ﷺ علَےَ ﷺ♥ ﷺ 💛سيدنا 💚ﷺ💜مُحمَّــــــــد ﷺْ♥ ﷺ و علَے ﷺَ آل ﷺ💓سيدنا 💜مُحمَّــــــــدْ ﷺ ♥ ﷺكما ﷺباركت ﷺ♥... ﷺعلَے💖َ ﷺسيدنا ﷺإِبْرَاهِيمَ💛 ﷺ♥ علَےَ 💛. ﷺ💜..آل سيدنا 💙ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيمَ ﷺفى الْعَالَمِين💚َ ﷺ♥إِنَّك💛 حَمِيدٌ 💜ﷺ💙 *((🍃🌹🍃)) ; 💝💝
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 این ذکر را حضرت رسول فرموده و بسیار مجرب است برای باطل سحر و حفظ از شر شیاطین و جنی ها در امان میمانی و از چشم زخم و بد نظر در امان هستی باذن الهی 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 . پیشاپیش از استادان برجسته خط کمال عذرخواهی را دارم چون هدف من فقط خط زیبا نیست و از اینکه آیات الهی را با خط زیبای این اساتید به نظر و دیدگان شما عزيزان مرسانم بسیار مفتخرم و امیدوارم که باقیات و صالحات این عزیزان بزرگوار باشد و استاتید فن بزرگان این رشته را میشناسند و من آنان را که میشناسم اسم مبارکشان را ذکر میکنم رب العرش العظيم نگهدار شان باد من الله التوفيق #ففروا_الی_الله #الله #خدا #آيات_قرآن #آيات_قرآني #مطالب_آموزنده #مطالب_آموزنده_قرآني #معاني_آيات_قرآن #خط #خوشنويسي #خوشنويسي_آيات_قرآني #نستعليق #ثلث #كوفي #نستعليق_شكسته #نقاشي_خط #ففرو_الي_الله #بشتابيد_به_سوي_حق #بشتابيد_به_سوي_خدا #بشتابيد_به_سوي_نور #آمرزش #توبه #آرامش_من #دوستت_دارم #متشكرم اللَّهُــــــــمّے ﷺ♥ ﷺصَــــــل💜 ﷺٌ علَےَ ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺ💙مُحمَّــــــــدْ علَے ﷺَ آل ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺمُحمَّــــــــدْ ﷺكما..💜 ﷺ. صَــــــلٌيت♥ علَےَ ﷺ💜سيدنا ﷺ♥ ﷺ إِبْرَاهِيم💛 ﷺَ و علَےَ ﷺ💜آل سيدنا ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيم💛َ ﷺ وبارك ﷺ علَےَ ﷺ♥ ﷺ 💛سيدنا 💚ﷺ💜مُحمَّــــــــد ﷺْ♥ ﷺ و علَے ﷺَ آل ﷺ💓سيدنا 💜مُحمَّــــــــدْ ﷺ ♥ ﷺكما ﷺباركت ﷺ♥... ﷺعلَے💖َ ﷺسيدنا ﷺإِبْرَاهِيمَ💛 ﷺ♥ علَےَ 💛. ﷺ💜..آل سيدنا 💙ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيمَ ﷺفى الْعَالَمِين💚َ ﷺ♥إِنَّك💛 حَمِيدٌ 💜ﷺ💙 *((🍃🌹🍃)) ; 💝💝
#تسلیت شهادت_حضرت_زهرا_س #آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان اما ... مامان جان کاش بودی ... باید همون موقع که برام تعریف میکردی که تو زمانی که تو اوج جوونی دکترا ازت ناامید شدن و گفتن هم خودت هم بچت (حامد)نمیمونین اما تو شب خواب حضرت زهرا(س) رو دیدی که خانوم برات یک سبد میوه آورد و گفت این بچه مال ماست و میوه تعارفت کردن و خوردی و شفا گرفتی و خوب شدی متوجه میشدم که این قصه شما و خانوم سر دراز داره اما حیف ... حالا متوجه شدم که دیره ... حالا که هفتمین روز رفتنت خورد به روایت ۴۵ روز و چهلمت خورد به روایت ۷۵ روز و تمام مراسماتت تو ایام فاطمیه و مریض احوالی مادر بود و حالا ... حالا اولین سالگرد تولدت در نبودت خورد به شهادت حضرت زهرا (س) واقعا دیگه نباید تولدتو تبریک گفت , باید شمعتو فوت کنی اما این بار بدون کیک ... فقط کاش بودی مامان جان یا ... کاش من نبودم. تا ابد دوستت دارم , تا ابد حلقه به گوش خانوم میمونم چون تو اینو میخوای. گاهی چه زود دیر میشود . #دوستت_دارم #مادر
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 اللهم صل علی محمد و آل محمد 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 . پیشاپیش از استادان برجسته خط کمال عذرخواهی را دارم چون هدف من فقط خط زیبا نیست و از اینکه آیات الهی را با خط زیبای این اساتید به نظر و دیدگان شما عزيزان مرسانم بسیار مفتخرم و امیدوارم که باقیات و صالحات این عزیزان بزرگوار باشد و استاتید فن بزرگان این رشته را میشناسند و من آنان را که میشناسم اسم مبارکشان را ذکر میکنم رب العرش العظيم نگهدار شان باد من الله التوفيق #ففروا_الی_الله #الله #خدا #آيات_قرآن #آيات_قرآني #مطالب_آموزنده #مطالب_آموزنده_قرآني #معاني_آيات_قرآن #خط #خوشنويسي #خوشنويسي_آيات_قرآني #نستعليق #ثلث #كوفي #نستعليق_شكسته #نقاشي_خط #ففرو_الي_الله #بشتابيد_به_سوي_حق #بشتابيد_به_سوي_خدا #بشتابيد_به_سوي_نور #آمرزش #توبه #آرامش_من #دوستت_دارم #متشكرم اللَّهُــــــــمّے ﷺ♥ ﷺصَــــــل💜 ﷺٌ علَےَ ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺ💙مُحمَّــــــــدْ علَے ﷺَ آل ﷺ سيدنا ﷺ♥ ﷺمُحمَّــــــــدْ ﷺكما..💜 ﷺ. صَــــــلٌيت♥ علَےَ ﷺ💜سيدنا ﷺ♥ ﷺ إِبْرَاهِيم💛 ﷺَ و علَےَ ﷺ💜آل سيدنا ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيم💛َ ﷺ وبارك ﷺ علَےَ ﷺ♥ ﷺ 💛سيدنا 💚ﷺ💜مُحمَّــــــــد ﷺْ♥ ﷺ و علَے ﷺَ آل ﷺ💓سيدنا 💜مُحمَّــــــــدْ ﷺ ♥ ﷺكما ﷺباركت ﷺ♥... ﷺعلَے💖َ ﷺسيدنا ﷺإِبْرَاهِيمَ💛 ﷺ♥ علَےَ 💛. ﷺ💜..آل سيدنا 💙ﷺ♥ ﷺإِبْرَاهِيمَ ﷺفى الْعَالَمِين💚َ ﷺ♥إِنَّك💛 حَمِيدٌ 💜ﷺ💙 *((🍃🌹🍃)) ; 💝💝
من تو را "فقط" دوست دارم ؛ در حدی ک یک کلام بگویم : «نبودی نگرانت شدم !» عاشقت نیستم ک الکی شلوغش کنم ؛ یا سرت داد بزنم : «کجا بودی ؟ با ک بودی ؟ پس چرا خبری ندادی ؟» من تو را "فقط" دوست دارم ؛ در حدی ک اگر دلت گرفته بود و حرف داشتی ، بتوانم کنارت بنشینم ، و ساعت ها فقط گوش کنم. . . عاشقت نیستم ک مثلا بگویم : «ول کن این حرف ها را ؛ درست می شود .» من تو را "فقط" دوست دارم ؛ در حدی ک اگر خواستی بروی ، فقط بگویم : «مراقب خودت باش. . .» عاشقت نیستم ک ب پایت بیفتم ؛ و بگویم : «نرو. . .» من تو را ، "فقط و فقط" دوست دارم ؛ در حدی ک این دوست داشتن ، دوست داشتن بماند. . . چون اگر عشق شود خرابش می کنیم. . . آدم ها عشق را خراب می کنند. . . تو بیا همین دوست داشتن را خوب اجرا کنیم. ▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫اون روزو خیلی دوس داشتم... با اینکه میگفتم خیلی داغون افتادم تو این عکس😄... ولی هربار نگاش میکنم حس خوبی بهم میده😊❤... تو درست روبروم بودی و میخندیدی و گوشی ب دست عکس میگرفتی و من تو دلم... ازت ممنون بودم ک تو شرایط سخت زندگیم ک همه ترکم کردن.. تو تنهام نذاشتی و مثه ی همراه، کنارم بودی.... مرسی عزیزم😊🙏💖💖 #دوستت_دارم #خوبیات_هیچوقت_از_یادم_نمیره💖
💙😎❤ استوري جديد سوپراستار عزيزدل📚💫🔹️ -- #دوستت_دارم ☙☼ ‏
💫 من دخترم؛👧 موجودی با جنبه های مختلف ، توانایی های منحصر به فرد و احساسات سرشار🌹 و به تو حق می دهم که مرا  نشناسی . کسی که ما را برای هم شرح نداده!! کسی که مرا به تو و تو را به من یاد نداده است ... من باید در این فرصت محدود تو را کشف می کردم و گیرم که سر از اکتشاف و تجسس در نیاوردم. باید به تنهایی بلدت میشدم✅؛ هنجار ها و باید و نباید ها فقط در دلم ترس کاشته اند و این همواره مرا از تو دور تر و دورتر ساخته. ترس از دست دادنت همواره مرا به سکوت دعوت کرده و هنجار ها مجابم می کردند که سکوت را بر هر چیز دیگری ارجح بدانم؛ که مبادا به خوب بودنم لطمه وارد شود! که مبادا از دستت بدهم😐 که مبادا مسخره ام کنند که سنت ها به سویم حمله ور شوند و برایم دهن کجی کنند و داد بکشند وای بر هنجار شکنان که مبادا حقارت ابراز علاقه ام را توی گوشم سیلی بزنند.😟 من دوستت داشته ام همیشه دوستت داشته ام و می خواستم این را بهت بفهمانم و حالا که زمان دارد تاریخ بودنمان را ذره ذره به تاراج میبرد بگذار پیش از سرکوب همیشگی احساسم این بار سنت شکنی کنم و بگویم گوربابای ترسها و بگویم: " #دوستت_دارم .❤"
بی قرارم از تو دارم ، این احساسو دنیام بی تو دنیای خوبی نیست حالم خوبه ، از تو دارم این رویا رو دنیام بی تو دنیای خوبی نیست به تو دارم بازم قلبمو میبازم بمون عشق من تا دنیا دنیاست من می تونم با تو حس کنم رویامو بمون عشق من تا دنیا دنیاست می دونی حتی خیال اینکه تو نباشی دنیامو می سوزونه اگه عاشق نباشیم قلبامون میمیره تو دنیامون چی می مونه بی قرارم ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #كنسرت #شايد #هنرمند # #هنرمندان_محبوب #هوادارتم_تاابد #بابک_جهانبخش #خنديدناش #دوستت_دارم #هوادارتیم #دوست_داشتنی #بازيگران #خواننده #بابك_جهانبخش #ارتيست
. باید یک نفر بنشیند دست بگذارد روی شانه ات از ته دل بگوید: چه مرگت است دیوانه جان؟ سِفت بغلش کنی و تمامِ خوب نبودن هایت از چشم هایت بزند بیرون...❤ . #مریم_قهرمانلو . کپی متن در کانال تلگرام☺ لینک در بیوی پیج . #شعر #شعر_تراپی #دلنوشته #عاشق #عشق #معشوق #دوستت_دارم #تو #شب #صبح #دلبر #تنها #تنهایی #دل #دختر #پسر #زن #مرد #شاعر #عاشقانه #گرافیک #زندگی #عکس #.
زندگی بسیار کوتاه تر از آنست که بخواهیم بعضی از کلمات مهم را ناگفته نگه داریم! مثل #دوستت_دارم ❤️ امروزتون پراز دوست دارماى قشنگ...
کنسرت آقای همایون (اصفهان)آهنگ قسمت❤  پارت چهارم🌹

#حامد_همایون #حامد_همایون #جانان #خانواده_عشق #۶۸۸#دوستت_دارم

#hamedhomayoun #hamedhomayoun

@hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun
کنسرت آقای همایون (اصفهان)آهنگ قسمت❤ پارت چهارم🌹 #حامد_همایون #حامد_همایون #جانان #خانواده_عشق #۶۸۸ #دوستت_دارم #
کنسرت آقای همایون (اصفهان)آهنگ قسمت❤  پارت سوم🌹

#حامد_همایون #حامد_همایون #جانان #خانواده_عشق #۶۸۸#دوستت_دارم

#hamedhomayoun #hamedhomayoun

@hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun
کنسرت آقای همایون (اصفهان)آهنگ قسمت❤ پارت سوم🌹 #حامد_همایون #حامد_همایون #جانان #خانواده_عشق #۶۸۸ #دوستت_دارم #
تگش کنید 😍 برای دریافت عکس و متن به کانال تلگرام پیج مراجعه کنید ‌ ‌ ‌برای عضویت در #کانال #تلگرام #پیج به لینک در بیو مراجعه کنید و یا از #ایدی زیر استفاده نمایید‌ ‌✔لاو اوپس بجز دو کانال زیر در تلگرام کانال دیگری ندارد ‌ : : ‌ : : ‌ ‌ : : : ‌ ✔کافه پروف بجز دو پیج زیر در اینستاگرام پیج دیگری ندارد ‌ ‌ ‌ ‌‌ ◈ ▣ ▣ ▣ ▣ ◈ نزدیکم به تو، مثل اسفند به فروردین دوری از من، مثل فروردین تا اسفند... ◈ ▣ ▣ ▣ ▣ ◈ #عاشقانه #دوستت_دارم #عشق #پست_عاشقانه #عشقولانه #نقاشی #عکس_نوشته #گوشی #رویایی‌‌ #معجزه #دونفره #مرسی #شب #آرت #خوشگل #آرامش #ولنتاین
تگش کنید 😍 برای دریافت عکس و متن به کانال تلگرام پیج مراجعه کنید ‌ ‌ ‌برای عضویت در #کانال #تلگرام #پیج به لینک در بیو مراجعه کنید و یا از #ایدی زیر استفاده نمایید‌ ‌✔لاو اوپس بجز دو کانال زیر در تلگرام کانال دیگری ندارد ‌ : : ‌ : : ‌ ‌ : : : ‌ ✔کافه پروف بجز دو پیج زیر در اینستاگرام پیج دیگری ندارد ‌ ‌ ‌ ‌ ═ .🌸. ═══════ ‌‌‌‌ اسفند آمد...و در جیب هایش...بوی بهار بود...و کمی غم... از گذر ناگزیر عمـــر...در جیب جلیقه اش،حبه قند هایی بود تا کام سال کهنه را شیرین کند...که نگیرد دلش...از رفتن که سهم همه است.... آدمها...ماه ها... سال ها...در جیب کتش کمی شادی بود...کمی امید...کمی عشق...آجیل مخلوط هر سال...اسفند آمد و بر لبانش لبخند‌ گنگی بود...طفلکی این اسفند را همه بی محلی میکنند...آنقدر دلش میگیرد که نگـــو...اما نجابتی ذاتی دارد...به رویش نمیاورد و فقط لبخنــد میزند و متواضعانه سفره هفت سین میچیند...! ‌ ═ .🌸. ═══════ ‌‌ #عاشقانه #دوستت_دارم #عشق #پست_عاشقانه #عشقولانه #نقاشی #عکس_نوشته #گوشی #رویایی‌‌ #معجزه #دونفره #مرسی #شب #آرت #خوشگل #آرامش #ولنتاین
کنسرت آقای همایون (اصفهان)آهنگ قسمت❤  پارت دوم🌹

#حامد_همایون #حامد_همایون #جانان #خانواده_عشق #۶۸۸#دوستت_دارم

#hamedhomayoun #hamedhomayoun

@hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun
کنسرت آقای همایون (اصفهان)آهنگ قسمت❤ پارت دوم🌹 #حامد_همایون #حامد_همایون #جانان #خانواده_عشق #۶۸۸ #دوستت_دارم #
تگش کنید 😍 برای دریافت عکس و متن به کانال تلگرام پیج مراجعه کنید ‌ ‌ ‌برای عضویت در #کانال #تلگرام #پیج به لینک در بیو مراجعه کنید و یا از #ایدی زیر استفاده نمایید‌ ‌✔لاو اوپس بجز دو کانال زیر در تلگرام کانال دیگری ندارد ‌ : : ‌ : : ‌ ‌ : : : ‌ ✔کافه پروف بجز دو پیج زیر در اینستاگرام پیج دیگری ندارد ‌ ‌ ‌ ‌ ═ .🌸. ═══════ ‌‌‌ اسفند میتواند حائل خوبی باشد میان فرسودگی و جان گرفتن..! آخر میدانی؛اسفند ته تغاری همه ی ماه هاست،از زندگی سیر هم که باشی اسفند تو را به تکاپو می اندازد،زندگی ات را نونوار می کند،حال و هوای دلت را آب و جارو می کند و برای شروع قصه ای نو،آماده ترت میکند. از اسفند بیمی نداشته باش چون حداقل برای چند روزی هم که شده تو را از بند روزمرگی ها،رهایت میکند.اسفند فرصت خوبیست برای خاطره بازی با کسانی که مدت هاست نیستند..اسفند یک بهانه است،بهانه ای برای زندگی! اسفند را بیشتر قدر بدان! #علیرضا_دولتی ═ .🌸. ═══════ ‌‌ #عاشقانه #دوستت_دارم #عشق #پست_عاشقانه #عشقولانه #نقاشی #عکس_نوشته #گوشی #رویایی‌‌ #معجزه #دونفره #مرسی #شب #آرت #خوشگل #آرامش #ولنتاین
کنسرت آقای همایون (اصفهان)آهنگ قسمت❤  پارت اول🌹

#حامد_همایون #حامد_همایون #جانان #خانواده_عشق #۶۸۸#دوستت_دارم

#hamedhomayoun #hamedhomayoun

@hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun @hamedhomayoun
کنسرت آقای همایون (اصفهان)آهنگ قسمت❤ پارت اول🌹 #حامد_همایون #حامد_همایون #جانان #خانواده_عشق #۶۸۸ #دوستت_دارم #
. هیچ چیز در دنیا بدتر از معمولی شدن برای کسی نیست  تبدیل به روزمرگی شدن از اینکه حضورت برایِ یک نفر بِشود مثلِ مسواک زدن ، مثلِ شانه کردن که اگر حوصله داشت سراغت را بگیرد و اگر نداشت بگوید بماند برای بعد، دیر نمیشود! به خودتان احترام بگذارید  با کسی بمانید که اولویتش باشید که برایش دغدغه بشوید کسی که هر لحظه یادتان در خاطرش رژه برود  کسی که به کار، به خواب و استراحتش بگوید: بایستید! اول "او" ! ‌ #فرشته_رضایی . #عاشقانه   #عشق  #معشوق  #عاشق  #دلنوشته  #دوستت_دارم #دختر  #پسر  #مخاطب_خاص
رفت ، تو نگاهش ، حسی نداشت دلمو تنها گذاشت ،‌جای هیچ حرفی نزاشت رفت ، به هوام عادت نکرد دیگه دنبالش نگرد ، دل من دنیای درد شــــــاید اون یکی دیگرو دوست داره که نشد بهم بگه آره ، نتونست به روم بیاره شــــــاید تب عشق من زیادی بود واسه اون یه حس عادی بود که تونست تنهام بزاره شــــــاید التماس و تو چشام می دید شــــــاید از یه عشق تازه می ترسید ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ اجراي فوق العاده اهنگ "شايد" با همراهي رضا تاجبخش عزيز در كنسرت هنرمند جان😍❤️😍❤️ ☺️☺️❤️❤️😍😍 #كنسرت #شايد #هنرمند # #هنرمندان_محبوب #هوادارتم_تاابد #بابک_جهانبخش #خنديدناش #دوستت_دارم #هوادارتیم #دوست_داشتنی #بازيگران #خواننده #بابك_جهانبخش #ارتيست
اسفند ماهیا رو تگ کنین❤️ برای دریافت عکس و متن به کانال تلگرام پیج مراجعه کنید ‌ ‌ ‌برای عضویت در #کانال #تلگرام #پیج به لینک در بیو مراجعه کنید و یا از #ایدی زیر استفاده نمایید‌ ‌✔لاو اوپس بجز دو کانال زیر در تلگرام کانال دیگری ندارد ‌ : : ‌ : : ‌ ‌ : : : ‌ ✔لاو اوپس بجز دو پیج زیر در اینستاگرام پیج دیگری ندارد ‌ ‌ ‌ ‌ •┄✺ೋ⚜‌ೋ✺┄•‌ ‌ امروز روز تولد توست... و من هرروز بیش از پیش به این راز پی میبرم که تو خلق شده ای برای من تا زیباترین لحظات را برایم بسازی #اسفندی_ماهی_جان_تولدت_مبارک ‌ •┄✺ೋ⚜‌ೋ✺┄• ‌ #عاشقانه #دوستت_دارم #عشق #عشقولانه #نقاشی #عکس_نوشته #گوشی #رویایی‌‌ #معجزه #دونفره #مرسی #آرت #دختر #آرامش #اسفند #اسفند_ماهی #تولد