همه عکس ها و کلیپ های رادیو در اینستاگرام

loading...
💭
از #پدر پرسیدم برای چی #انقلاب کردید؟
پاسخ داد:
برای #اسلام 
گفتم:
مگه اون وقت ها #نماز نمیخوندی؟
چرا

مگه #مسجد نمیرفتی؟
چرا

مگه #مکه نمیرفتی؟
چرا

مگه محرم تکیه ودسته نبود؟
چرابود.

مگه زنت #حجاب نداشت؟
چراداشت.

مگه سود و نزول بدنبود؟ 
خیلی بدبود.

مگه ناموس محلتون حرمت نداشت؟
چرازیاد داشت.

مگه صدای #اذان از #رادیو پخش نمیشد؟
چرا میشد.

گفتم خب پس چه #تغییری ایجادکردید؟

کمی درنگ کرد
وهیچ پاسخی نداشت... گفتم :
ولی امروز فرزندتو نماز نمیخواند
/
 از حج بیزارست و از حجاب گریزان و از چشم بد و نامرد مردان محله بدور نیست.
‌نزول بیداد میکند .
#بانکهای_اسلامی راببین!؟ مساجد خالی 
و پارتیهای انچنانی شبانه.. #شاه غارت کرد؟
چقدر؟ 
جان بچت چقدر خورد،چقدر برد؟
 تابه حال چقدر از #پول من وتو به جیب نامردان #رانت_خوار سیاسیون رفت؟

اسلام آمداما از نوع جدیدش

من به فرزندم #حقیقت راخواهم گفت!
ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ #ﻓﺎﺣﺸﻪ_ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
💭 از #پدر پرسیدم برای چی #انقلاب کردید؟ پاسخ داد: برای #اسلام گفتم: مگه اون وقت ها #نماز نمیخوندی؟ چرا مگه #مسجد نمیرفتی؟ چرا مگه #مکه نمیرفتی؟ چرا مگه محرم تکیه ودسته نبود؟ چرابود. مگه زنت #حجاب نداشت؟ چراداشت. مگه سود و نزول بدنبود؟ خیلی بدبود. مگه ناموس محلتون حرمت نداشت؟ چرازیاد داشت. مگه صدای #اذان از #رادیو پخش نمیشد؟ چرا میشد. گفتم خب پس چه #تغییری ایجادکردید؟ کمی درنگ کرد وهیچ پاسخی نداشت... گفتم : ولی امروز فرزندتو نماز نمیخواند / از حج بیزارست و از حجاب گریزان و از چشم بد و نامرد مردان محله بدور نیست. ‌نزول بیداد میکند . #بانکهای_اسلامی راببین!؟ مساجد خالی و پارتیهای انچنانی شبانه.. #شاه غارت کرد؟ چقدر؟ جان بچت چقدر خورد،چقدر برد؟ تابه حال چقدر از #پول من وتو به جیب نامردان #رانت_خوار سیاسیون رفت؟ اسلام آمداما از نوع جدیدش من به فرزندم #حقیقت راخواهم گفت! ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ #ﻓﺎﺣﺸﻪ_ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ " ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧﺶ " ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺩﻋﺎﯼ #ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ...! ﺑﻘﻮﻝ #ﺑﻬﺮﻭﺯ_ﻭﺛﻮﻗﯽ : . ﯾﻪ ﻣــــــﺮﺩ ﻧﺸﻮﻧﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﻡ ﺯﻧــــــــﺶ ﺑﺸﻢ ... ﻣﺎ ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ .. ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺭﻓﺘﯿﻢ .. ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻭﻟﮯ ﻫﻤﻪ بي ﺍﻋﺼﺎﺑﯿﻢ ﻭ ﻣﻮجي ..! ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﯾﻢ .! ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ... ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺯﺩ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﻠﯿﺲ!! ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ... ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺩﻧﯿﺎيي ﮐﮧ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻟﮕﺪ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ.. ﺍﯾﻨﺠﺎ: ﻣﻨﻄﻖ، ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺍﺳﺖ #ﮐﺘﺎﺏ ، ﺩﮐﻮﺭ ﺍﺳﺖ #ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ، ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺍﺳﺖ #ﺁﺯﺍﺩﯼ ، ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ #ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ، ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ #ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ، ﺗﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ #ﺷﻌﻮﺭ ، ﻧﺎﯾﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﭘﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺳﺖ ، " ﻋﺎﺭ " ﺍﺳﺖ ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ، ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﻭﻍ ، ﺣﻼﻝ ﺍﺳﺖ #ﺷﺎﺩﯼ ، ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ #ﺍﻋﺪﺍﻡ ، ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ، #ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻧﺎ ، ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﺩﺍﻥ ، ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ ﺍﺳﺖ #ﺩﺭﺩ_ﻣﺮﺩﻡ ، ﺑﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺭیا ، ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻤﺎﻥ ، ﺑﺮﺍﯼ #ﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻧﺠـــــﺎ #ﺍیرﺍﻥ ﺍﺳﺖ ...
استاد تجویدی بزرگ، در حال نواختن در محفلی با جمع اساتید و بزرگان در یک مهمانی در گذشته مربوط به بعد انقلاب 😢 _ استاد تجویدی همواره آهنگسازی توانا بودند که بانو حمیرا را کشف نمودند. _ وهیچ وقت کارهایی که ایشون ساختن ، کسی نمیتواند بسازد و تکرار نخواهد شد. _ خواستم که یاد بشه ، همه ی پیچ ها اغلب از این بزرگ غافلن، وگه گاهی می بینم که اصلا یاد نمیشه، _ خواستم که یادی کنم از، شادروان استاد علی تجویدی🙏🎼🎶🎵🎼 _ یادش گرامی 🌺 روانش غریق رحمت خدا 🌺 #مرحوم #خدابیامرز #استاد #علی #تجویدی # _ #اساتید #جمع #گردهمایی #محفلی #منزل # _ #موسیقی #رادیو #قدیمی #بیادماندنی #ماندگار # _ #یادش_بخیر #خدا_بیامرزدش
* سوم #دبیرستان بودم ، داشتم برای خودم توی راهروی #مدرسه زمزمه‌وار می‌خواندم : «زین دایره‌‌ی مینا ، خونین جگرم مِی ‌ده». یکهو معلم #حسابان از دفتر صدایم زد : بیا اینجا ببینم. گویا چندان هم زمزمه‌وار نخوانده‌بودم! رفتم.از #شیرینی_دانمارکی روی میز تعارف کرد و چای برایم ریخت. - تو مگه ازینا هم گوش می‌کنی ؟ + یه وقتایی. #رادیو می‌ذاره ( بله ! رادیو یک زمان #شجریان پخش می‌کرد ! ) - دیگه سنتی چی شنیدی؟ + ز من نگارم خبر ندارد ، صبح است ساقیا ، شیدا شدو ، #تو_ای_پری_کجایی ، منتظرت بودم ، #امشب_در_سر_شوری_دارم ، خیلی چیزا آقا ! #محسن_نامجو - این آخری رو ولش کن. روحتو خراب می‌کنه ؛ بچسب به اونا از جیبش یک آب‌نبات درآورد و به من داد. گفت : « از رفیقات کی این مردو می‌شناسه؟! جای این #رپ مپا ، ازینا باید گوش کرد. تو روح آرومی خواهی داشت» * ده سال گذشته. هنوز آن آخری را گوش می‌دهم ! رپ‌مپ هم ! روح آرامی هم که ندارم! اما هنوز هم این #غزل_حافظ با صدای شجریان، برایم مزه‌ی شیرینی دانمارکی دارد! * #حسین_قوامی #شهرام_ناظری #حافظ_ناظری #لوریس_چکنواریان #عارف_قزوینی #هوشنگ_ابتهاج #کریم_فکور #مولانا
بیدار شو از خواب آدم ساده... همه آلودگیست این ایام . . . . #رادیو #چهرازی #دپ #عرق #غم #موسیقی #تنهایی #فازسنگین
مگه تو دکتری ؟ نه ، من دلبرم ! تو دلبری ؟؟؟؟ مگه میدونی ؟ همه میدونن بیا آب بخور ... اینجا وانستیم ‌‌ ‌ #📱 ‌ ‌ ‌ #رادیوچهرازی #رادیو_چهرازی #چهرازی #دلبر #دیوونه #رادیو #💗 #🖖🏻 📱
به همین سادگی...❤ هنر به عمل کردنه نه به ادعا،پس هرکسی ادعایی کرد براتون در عملش هنرشو قضاوت کنین چون ما همه سخنوران خوبی هستیم✋ کپی آزاد🙌 پ،ن:سادگی کلیپ رو ببخشید دوست عزیزم فرزاد خود من روهم غافلگیرکرد 😕🌷 پ،ن:نمیخواستم پستش کنم اماشما خیلی لطف داشتید گفتید و من بخاطر شما پستش کردم امیدوارم دوست داشته باشید❤ #پست_موقت #علی_بابایی #لایو #لایو_اینستاگرام #لایوموزیک #لایو_استوری #فرید_زمانی #عاشقانه_های_من #عاشقانه #رادیو #رادیوجوان #رادیو_جوان #معین #سلطان #سلطان_احساس #بهانه #اجرای_زنده #اجرای_لایو #اجرا #پست_موقت
‌ تو هَمانی که دلم میخواهد #شصت #سالگی‌هایم را کنارش بگذرانم... #هفتاد سالگی...! هَمان روزهایی که کیسه‌های #کوچک و #بزرگ قرص‌هایم هشدارِ #کهولت سِن را میدهد...! هَمانی‌‌ که دلم میخواهد در حالی که پایِ #رادیو نشسته است و مُدام با پیچ رادیو وَر میرو‌د و مَرا به مرزِ سرسام میرساند ، #صِدایم بزند و بخواهد برایش چای بیاورم...! تو هَمانی که میخواهم سال‌ها بعد دُرست زمانی که #نوه‌هایمان #دورِمان را گرفتند و مُدام از #عاشقی‌هایمان میپرسند ، از سوال‌هایشان طَفره بروم و نگاهَش کنم و #دِلم #ضعف برود برایش...! هَمان یک نفری هستی که #دلم میخواهد پنجاه سالِ بعد برایش #پیراهنی با #گل‌های ریزِ آبی بپوشم و تا میتوانم دلبری کنم...! هَمان درمانی که در آغوشش کمردرد و #پادرد و بالا و پایین شدنِ فشارِخون را به فراموشی بسپارم...! هَمان هَمدمی که میخواهَم سَرم را روی #شانه‌اش بگذارم و #فریدون گوش دهم...! تو دقیقاً هَمان #یکنفری هستی که دلم میخواهد پا به #پایش پیر شوم...! تو هَمان #یاری هستی که #شَهریار میگوید #بدونِ #وجودش #شهر #ارزشِ دیدن #را هم ندارد...!
... ... پنجشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ صبا گونه از رادیو صبا. من و قناعت پیشه ی بهترین و ارشیر منظم بی نظیر. #مهبد_قناعت_ پیشه #اردشیر_منظم #رادیو #نمایش_رادیویی #صباگونه #دوبله #دوبلور #بازیگر
🌹 فواره شدی دلا به خود غره مشو بر قله شدی غافل از آن دره مشو آسان تو به یک فوت ، معلق گردی پس پیش خدا بیشتر از ذره مشو ای شیر که دندان بکشی آهو را غافل تو ز آه ِ دل ِ آن بره مشو . ای سَرو ِ بلند ، سر فرود آر امروز غافل تو ز فردا و تبر ، ارٓه مشو . طاووس ز پرهای خوشش صید شود پس مرغک ِ من ، غره به این پره مشو . ای داود همراز ، حذر کن ز غرور خود شیفته ، ای ذره ی ناذره مشو ِ ِ📷 🌸🌹🌸 #علی_زارع #مجری #گوینده #اجرا #استیج #مجری_صحنه #رادیو #تلویزیون #صداوسیما #یزد #ایران #عشق #دکلمه #تیزر #هنرمندان_صحنه #کارشناس_مجری #روابط_عمومی #پاییز #تهران #یزد #شاد #صبح_عالی_بخیر #خبر #ایران #فضای_مجازی #رسانه_ملی
. دریا خندید در دوردست، دندان‌هایش کف و لب‌هایش آسمان. ــ تو چه می‌فروشی دخترِ غمگینِ سینه عریان؟ ــ من آب دریاها را می‌فروشم، آقا. ــ پسر سیاه، قاتیِ خونت چی داری؟  ــ آب دریاها را دارم، آقا. ــ این اشک‌های شور از کجا می‌آید، مادر؟  ــ آب دریاها را من گریه می‌کنم، آقا. ــ دل من و این تلخی بی‌نهایت سرچشمه‌اش کجاست؟  ــ آب دریاها سخت تلخ است، آقا. . #انجمن_مهتاب_زنده_رود #رادیو #رادیو_اصفهان #شاملو #شعر #اصفهان #دریا #اصفهان_زیبا #خاطره_ها #قدیمی
با رادیوهای خوشگلمون بهترین موزیک زندگی و مهمون خونه هاتون کنید #رادیو #کنترلی #کنترل #بلوتوث #خانه_شيك #خانه_مدرن ، #لاکچری_لایف #لاکچری_دیزاین
از این که اوباش جمهوری اسلامی در بالاترین مانع انتشار مطالبی که می نوشتم شدند یک بار در این مورد مطلبی نوشته بودم که روش جمهوری اسلامی در مقابله با اثر تحریم های آمریکا چیست. تحریم های آمریکا بر این اساس بنا شده است که موجب اعتراضات داخلی در ایران شود. جمهوری اسلامی هم که خوب می داند که شیشه عمرش در صورت اعتراضات واقعی مردمی می شکند در طی چند مرحله دست به ساخت اعتراضات کنترل شده زده است. اتاق فکر جمهوری اسلامی سعی می کند با زیاد کردن سرو صداها مانع این شود که مردم در درون ایران تشخیص دهند که پروسه چطور طراحی شده است. اما پیدا کردن خط اصلی که جمهوری اسلامی برای خنثی کردن اثر تحریم ها استفاده می کند بسیار ساده است. برای این که درک بهتری از اوضاع داشته باشیم ابتدا در مورد چیزی می خواهم حرف بزنم که هنوز رخ نداده است و در شرف رخ دادن است. اتاق فکر جمهوری اسلامی در صدد است تا فاز دوم اعتراضات سازمان دهی شده و قابل کنترل را در داخل ایران شروع کند. به این شکل که دولت قرار است قیمت بنزین را افزایش بدهد تا یک شک به جامعه بدهد. بعد احمدی نژادی ها قرار است مطابق دی ماه سال قبل اعتراضات خیابانی را در شهرهای مختلف ایران شروع کنند. اتاق فکر جمهوری اسلامی این طور برنامه ریزی کرده است که اگر اعتراضات خیابانی را قبل از این که به طور خود جوش و مردمی آغاز شود خود آغاز کند می تواند آن را کنترل کند و بی اثر کند. اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران که از دی ماه سال قبل شروع شد همین گونه بود :‌کنترل پذیر جنبش کارگران در هفت تپه نیز کاملا توسط خود حکومت سازمان دهی شده بود. دولت به کارگزارانش گفته بود حقوق ها را پرداخت نکنند تا یک جنبش اعتراضی شکل بگیرد و در خلال جنبش اعتراضی رهبران جعلی ساخته شدند و جنبش بی اثر شد. این اعتراضات که خود دولت با هماهنگی احمدی نژادی ها در ایران به راه می اندازند مثل واکسن عمل می کند. کمی تب و درد ایجاد می کند اما در نهایت همه چیز قابل کنترل است. در خارج از ایران هم یک گروه از براندازان که به جز نامه فدایت شوم به دونالد ترامپ نوشتن کار دیگری بلد نیستند قرار است تلاش کنند تا این اعتراضات برای دولت آمریکا باور پذیر شود. تلویزیون من و تو ارگان اصلی سپاه پاسداران در خارج از ایران ( انگلستان) نقش مهمی در باور پذیر شدن همه ی این سناریوی ساختگی #رحیم_مشایی #احمدی_نژاد #هفت_تپه #کارگران_فولاد #صداوسیم #رادیو
مصاحبه ی ایلیاس در رادیو صدای ترک😍😍😍 در مورد ایران حرفـ میــزنهــ 😍 #ایلیاس_یالچینتاش #تبریز #ترک #موزیک_ترکی #اهنگ #کنسرت #اذربایجان #çş #رادیو #مصاحبه #اهنگ_ترکی
. 👤{ #محمدعلی_بهمنی } 💓 تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست _ 🔻| به #دچار ، دچــــار شو |🔺
‌ لطفا اون دوستانی که دوستدار #استاد #محمدرضا_شجریان هستند رو تگ کنید. ‌ یکی از دلیل هایی که استاد جزو #آدم_حسابی_های_ایران‌ هست، صحبت های ایشون و مواضع مشخص این بزرگوار در مورد اتفاقات جامعه هست، ‌ قسمتی از مصاحبه استاد با تلویزیون استرالیا رو بخونید؛ ‌ ‌‌ ‌ « صدای زن بخشی از جایگاه موسیقی ماست. وقتی نیست، بخشی از #موسیقی ما وجود ندارد. چگونه است که صدای مرد، زن را #تحریک نمی‌کند و صدای زن، مرد را تحریک می‌کند؟ این چه نوع تحریکی است؟ اصلا هیچ منطقی در این حرف نیست. ‌ ‌ وقتی آقای احمدی‌نژاد کسانی را که برای اعتراض به خیابان‌ها رفته بودند، #خس‌وخاشاک خواند، من هم اعلام کردم، صدای این خس‌وخاشاک‌ام. این صدا همیشه برای خس‌وخاشاک بوده و هست و به #رادیو و #تلویزیون شما اجازه نمی‌دهم صدای مرا پخش کنید. ‌ ‌ با آتش نمی‌شود، صحبت کرد. منطقی در #گلوله نیست. منطق این هست که با هم صحبت کنیم. با آهنگ "زبان آتش" از کسانی که تفنگ دستشان می‌گرفتند و رو به مردم شلیک می‌کردند، خواستم تفنگ‌شان را زمین بگذارند. ‌ ‌ رسما به من نمی‌گویند ممنوع هستم ولی تا جایی که می‌شود سنگ می‌اندازند و مجوزهای مختلف می‌خواهند. برای همه اهالی موسیقی، این مشکلات هست مگر کسانی که خودشان را در اختیار دولت می‌گذارند و برای رادیو و تلویزیون می‌خوانند. ‌ ‌ با اشاره به روزهای پرتنش بعد از #انتخابات خردادماه ایران: به خاطر رفتار با مردم، بارها پای تلویزیون اشک ‌ریختم. حکومت ما سخت در اشتباه است. مثل اینکه مردم‌اش را نمی‌شناسد. ‌ ‌ مصاحبه کننده درباره آواز خواندن دختر شجریان در مقابل تماشاگران مختلط در استرالیا می‌پرسد و اینکه آیا این نوعی ایستادگی احتمالی بعد از انتخابات ایران، در مقابل قوانین دولت ایران است؟ ‌ آنها (در دولت و حکومت) راه خودشان را می‌روند. به قول خودشان قوانین الهی است و قابل تعویض نیست. آنها کار خودشان را بکنند، ما هم کار خودمان را می‌کنیم. » اگه کامنت ها زیاد باشه و دوستانتون رو تک کرده باشید دوتا تصنیف قدیمی و با زبان مشهدی از اجرای خصوصی ایشون رو پست خواهم کرد. ‌ #صدای_زن #استرالیا #زبان_آتش
+ چرا رنجم می‌دهی؟ - چون دوستت دارم. آنگاه او خشمگین می‌شد. + نه، دوستم نداری. وقتی کسی را دوست داریم، خوشیش را می‌خواهیم نه رنجش را. - وقتی کسی را دوست داریم، تنها یک چیز را می‌خواهیم: عشق را، حتی به قیمت رنج. + پس، تو به عمد مرا رنج می‌دهی؟ - بله، برای این که از عشقت مطمئن بشوم. از کتاب #بارون_درخت_نشین کلیپ و با صدای بلند گوش کنین و حالش و ببرین و برای نامبر وان زندگیتون بفرستین 😍 #مشتبا #گوینده #گویندگی #رادیو #نویسنده #نویسندگی #تنهایی #عاشقم #عاشقی #عشق #دوستتدارم #برای_تو #پاییز #بارون #شب_یلدا #قوی #زیبا
بعد از داستان #دختر_پرتقالی گفتم یک #داستان_ایرانی بخونم که #برنده_جایزه_ادبی_جلال_آل_احمد شده و به نظرم که جذابه. اسم این کتاب هست: #پاییز_فصل_آخر_سال_است از خانم #نسیم_مرعشی از متن کتاب: دنبال تو می دویدم.روی سرامیک های سرد و سفید سالن.در آن سکوت ترسناک هزارساله.هن و هنِ نفس هایم با هرگام بلندتر در گوشم تکرار میشد و گلویم را تلخ میکرد.بخش پرواز های خارجی آن طرف بود.امام نه، #مهرآباد بود انگار.و سالن پروازش هی دورتر و دورتر میشد.رسیدم به گیت.پشتت به من بود،اما شناختمت.کت نیلی ات تنت بود و چمدان به دست منتظر و آرام ایستاده بودی.روشنی سالن به سفیدی میزد. فقط نور می دیدم و تورا. لکه ای نیلی روی سفیدی مطلق.. امشب قسمت اول و خواندم و در کانال گذاشتم‌. آدرس کانالِ رادیو زمستون 📖👈در بیو همچنین میتونید که داستان دختر پرتقالی ام گوش بدین و اگر دوست دارین عضو کانال بشین. #کتاب #کتاب_صوتی #رادیو #صدا #داستان #کتاب_داستان #رمان #جایزه_ادبی #کژال_کریمیان
متن و دکلمه : فریال عالم شناس باور برگرفته از کتاب قلم دل جهت سفارش کتاب و سنگ لطفا به دایرکت مراجعه فرمائید. 🔹 ارتباط با ادمین ⚪️ 🔹لینک تلگرام 🌍 ://./ 🔹لینک اینستاگرام 📸 ./. #فریال عالم شناس #اهل دل #عاشقان #رادیو #استودیو #متافیزیک #عاشقانه #فیلم #ویدئوی کوتاه #صوت #کلیپ صوتی #حافظ #گوینده #مجری #متن و دکلمه #متن ادبی #ادبیات #نثر مسجع #نثر کهن #دکلماتور #دکلمه #ویس #صدا #صدابردار #شاعر شعر
بنظرم جالب میومد گفتم باهاتون به اشتراک بزارم یه کار شاد از جشنواره بازیهای محلی روستای اسفندآباد،شهرستام ابرکوه امیدوارم ک خوشتوم بیاد کامنت بزارین سینما #فیلم #کلیپ #دابسمش #تئاتر #هنر #هنرمند #تدوین #کارگردان #تهیه_کننده #عکاس #فیلمبردار #نویسنده #آپارات #یوتیوب #تلوزیون #خبر #اخبار #ایده #گوینده #رادیو #دکلمه #شعر #شاعر #ادب # #ابرکوه
#رادیو کویت یادش بخیر
اجرا:نگاررونقی 
قطعه ی:دستات..
متن:پویان اوحدی
به تقاضای عزیزان جان اجرای کاملو داخل کانال گذاشتم
دوست داشتن را دوست بدارید و عاشق شوید امیدوارم با گوش جان لذت ببرید 
پاییز است و دلبری هایش جان میدهد به زندگی این عشق لامصب رنگو بویش را میپسندم 
بپسندید و عزیز همدگیر باشید🌷
به کانال ما بیاین و گوش کنید
#نگاررونقی #دکلمه_شعر_سپید #عشق_خیال_فرصت #مجری #اجرا #صحنه #تائتر #صدا_سیما #نوا #اوا #پاییز #دست #شعر #داستان_گویی #بزن_بخون #رادیو #رادیو_چهرازی #ساز_کوبه_ای #کلاسیک #پویان_اوحدی
#stage #negar_ronaghi #song #radio #love #cinama 
@negaronaghiofficial
@deklame_ruzaneh 
@deklamaphone 
@deklametime 
@danial_shojaee 
@danialesmaeilian 
@deklame14 
@deklamekon 
@deklamerezap 
@mr.zhaleh 
@amirhosein_malek_ 
@amirnezam.s 
@bezan.bekhon.original 
@radiochehrazi 
@mim.radio 
@katrin_sadeqpour
@mojri.tv.iran 
@mojritviran 
@radiojavan
@pouyanohadi
اجرا:نگاررونقی قطعه ی:دستات.. متن:پویان اوحدی به تقاضای عزیزان جان اجرای کاملو داخل کانال گذاشتم دوست داشتن را دوست بدارید و عاشق شوید امیدوارم با گوش جان لذت ببرید پاییز است و دلبری هایش جان میدهد به زندگی این عشق لامصب رنگو بویش را میپسندم بپسندید و عزیز همدگیر باشید🌷 به کانال ما بیاین و گوش کنید #نگاررونقی #دکلمه_شعر_سپید #عشق_خیال_فرصت #مجری #اجرا #صحنه #تائتر #صدا_سیما #نوا #اوا #پاییز #دست #شعر #داستان_گویی #بزن_بخون #رادیو #رادیو_چهرازی #ساز_کوبه_ای #کلاسیک #پویان_اوحدی
#محمد_طغانیان #دهکردی در سال ۱۲۹۹ در شهرکرد به دنیا آمد. در سیزده سالگی به تهران آمد و نزد استاد  #ابوالحسن_صبا  به فراگیری #موسیقی پرداخت و در نواختن کمانچه مهارت یافت. سپس به #اصفهان رفت و فعالیت هنری خود را از شانزده سالگی، ابتدا با #رادیو #ارتش و سپس با رادیو اصفهان آغاز کرد. او بارها کنسرتهای متعدد برای شناساندن موسیقی #سنتی، در خارج از کشور اجرا کرده‌است از نواخته‌هایش منابع زیادی در دسترس نیست. زیرا بیشتر ضبط‌ها خصوصی بوده‌اند. مهم‌ترین مجموعه منتشر شده از آثار وی یک آلبوم شامل سه عدد نوار کاست است که در سال ۱۳۷۲ به کوشش آقای #محمدعلی_کیانی_نژاد ضبط گردید. او در این مجموعه علاوه بر #کمانچه_نوازی دستگاهی، تعدادی از شاخص‌ترین نغمات #محلی #شهرکرد و #بختیاری را نواخته است. نکته جالب توجه در نواخته‌های دستگاهی وی، ردپای سبک #ویلن نوازی زنده یادان #اسداله_ملک و #پرویز_یاحقی است. #استاد طغانیان تنها شخصی بودند که با کمانچه سخن می‌گفتند و این هنر را از استاد خود نایب علی به ارث برده بودند. ایشان کنسرتهای زیادی در خارج از ایران برای شناسایی موسیقی سنتی ایران به جهانیان انجام داده است. استاد طغانیان آخرین بازمانده نسل قدیم کمانچه کشهای ایران بود. ایشان در شهرکردزندگی می‌کرد.علاوه بر تسلط کامل به ردیف موسیقی ، گنجینه‌ای از مقام‌های اصیل بختیاریدر سینه داشت. استاد محمد طغانیان در سال ۱۳۶۹ به همراه زنده یاد استاد #علی_اصغر_بهاری و جمعی دیگر از هنرمندان موسیقی محلی ایران به #فرانسه رفت و در #فستیوال_آوینیون غوغایی به پا کرد. جالب اینکه در بخش کمانچه نوازی ایران جایزه فستیوال فقط به او تعلق گرفت.
. . اولین نشست صمیمی با نخبگان علمی ، هنری و ورزشی استان البرز به مناسبت روز دانشجو . . به دعوت سازمان مردم نهاد شباب الجنه و کانون فرهنگی هنری شهید آقایی . . #نخبگان #دانشجو #علمی #هنری #ورزشی #کرج #استان‌البرز #رادیو #اجرا #جشن #۱۶آذر #دانشگاه #ایران #دغدغه #بودجه #برنامه #درس #مهندس #دکتر #مدرک #کارشناسی #لیسانس #استاد #دوران_دانشجویی
#رادیو جوان #موج دانش #یه شب پر انرژی ۱۱آذر ۹۷
🔔🔔🔔🆕🎭🆕 آغاز فروش بلیط اینترنتی تئاتر «استکهلم» کارگردان: مسعود زرگران نویسنده: میلاد کاشانی بازیگران به ترتیب ورود: امیر ارسلان طالبی احسان صبورجنتی شیرین محمودی حمید درودی ساندرا یحیی زاده . مدت زمان : دقیقه ژانر : درام اجتماعی قیمت : سایت گیشه سه روز اول . خلاصه : داستان یک زندگی که به اندازه تمام آدم های دنیا تکثیر شده است، داستان یک نفر در دنیایی برای زندگی نکردن . دستیار کارگردان: نجمه ایزدی طراح صحنه: مسعود زرگران طراح افکت و موسیقی: روح الله محجوب طراح گریم: بهار کلاهی طراح پوستر و گرافیک: امیررضا رنگ آمیز مدیر صحنه: حوریا هدایتی عکاس: نازنین دانشمند مدیر روابط عمومی: حوریا نادری کاری از گروه تئاتر پل و موسسه هنری سیمیا فیلم آدرس : تماشاخانه خورشید حدفاصل معلم ۲۸و چهارراه دانش آموز 📢 همراه ما باشید 😊😍 در مجله ی مجازی و اختصاصی . 🎭"تئاتریهای مشهد"🎭 #مشهد #تئاتر #تئاتریهای_مشهد #سینما #رادیو #تلوزیون #هنر #هنرمند #سلبریتی #سوپر_استار #تئاتر_موزیکال #وزارت_فرهنگ #موزیکال_تئاتر #اداره_ارشاد #هالیوود #بالیوود #نمایش #ایران #آمفی_تئاتر #فرهنگ #علاقه #کتاب #باله #رقص #جشنواره #موسیقی #شعر #ساز #آواز #عشق . 🈷 حامی هنر و همراه مردم 🈷 👌😍🎭 . 💺اینجا فضاییست برای تبادل
. تا قطره‌ی آخر گوش کنید و ببینید تا جایی که کام سنگینی از زندگی میگیرد و تمام... و این سوال برای همیشه بی جواب است که "این بود زندگی؟" ما از کجا راه پیچ در پیچ لبخند را گم کردیم؟؟ از کجا مسخ زندگی کسالت‌آوری شدیم که هر روز دنبال شکمِ روز باشیم و زیر شکمِ شب... #نیما_اکبری . . . . . پ.ن: باید راهی پیدا کرد تا باقی راه... . . . . . . #موزیک #پلیر #حسین_پناهی #پناهی #نوار #آهنگ #زندگی #کار #این_بود_زندگی؟ #سبیل #زیرنویس #شعر #شب #حال_خوش #تهران #شیراز #ایران #ایرانگردی #طبیعت #پاپ #رادیو #سنتی #رادیو_چهرازی #پاییز #زمستون #مدرن #حال_خراب
مردم اول شما رو نادیده میگیرن ، بعد به شما میخندن و در نهایت این شما هستین که برنده میشه . #ماهتما_گاندی #موفقیت #اعتماد_به_نفس #استادی #رسالت_شخصی #بهرامپور #مشهد #مشهد_پادکست #مشهد_صدا #رادیو #برنده
آینه کنسول ۲ درب ستون گرد . . جهت سفارش به دایرکت مراجع فرمایید ارسال ب تمام نقاط کشور♥️ . ‌. . لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین
ویترین پایه منبت،معرق . . . جهت سفارش به دایرکت مراجع فرمایید ارسال ب تمام نقاط کشور♥️ . ‌. . لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین
آینه کنسول دو درب پایه منبت،معرق . . . جهت سفارش به دایرکت مراجع فرمایید ارسال ب تمام نقاط کشور♥️ . ‌. . لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین
لوستر شاخه شعله برنز . . . جهت سفارش به دایرکت مراجع فرمایید ارسال ب تمام نقاط کشور♥️ . ‌. . لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین
. یادم بیاور برایت بنویسم که عشق را باید بی‌حساب اندوخت اما با حساب خرج کرد. . و برایت بنویسم که هی بر این طبل پر صدا اما تو خالیِ "بی‌حساب دوست داشتن" نکوبی.که دوست داشتن حساب و کتاب دارد. . دوست داشتن حد و مرز می‌شناسد. - حساب و کتابش؟ ظرفیت خودت، که اگر می‌توانی ظرفت را بزرگ‌تر، ظرفیتت را بیشتر کن. اگر نمی‌توانی اما اندازه نگه‌دار. - حد و مرزش؟ عزت خودت، کرامت خودت، شخصیت خودت. دوست داشتن که نباید تو را بی‌عزت، بی‌کرامت و بی‌شخصیت کند. باید؟! . ✍ #حسین_وحدانی 📕 دال دوست داشتن ِ #حسین_محبی #گوینده #گویندگی #فن_بیان #رادیو #تلویزیون #مجری #مجریگری #اجرا #صدا #دکلمه
کد .شش شعله . . .جهت سفارش به دایرکت مراجع فرمایید ارسال ب تمام نقاط کشور♥️ . ‌. . لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین
لوستر کد .در سه سایز .و شعله . . جهت سفارش به دایرکت مراجع فرمایید ارسال ب تمام نقاط کشور♥️ . ‌. . لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین #لوسترمشتری #لوستراتاق_كودك #لوستراتاق_خواب #لوسترمشتری #لوستر #لوازم_خانه #لوسترآشپزخانه #لوسترمدرن #لوستر_چوبی #لوستربرنز #آباژورچوبي #آباژورمدرن #آینه_کنسول #آنتیک #ساعت_دیواری #ساعترومیزی #سقفی #سفارش #سفارش #سفارش #دیوارکوب_چوبی #گرامافون_چوبی #گرامافون #میزتلفن #مجسمه_برنز #میزوسط_مبلی #مجسمه_دکوری #میزعسلی #آینه_کنسول #تلفن_قدیمی #تلفن_سلطنتی #رادیو #ویترین
#سماور ۶لیتری زغالی تمام #برنجی #آنتیک با #قلمکاری دست عالی و زیبای #شیروخورشید #شیر_خورشید #شیر_و_خورشید ورق ضخیم و سنگین، با مهر روس✅ بسیار شیک و پرفروش قیمت با سرویس ۴تیکه: تومن #گردسوز : تومن #چایدان : تومن #قندان : تومن #مجسمه شیر خورشید : جفتی تومن 🌹 . . #شب_یلدا #شب_چله #رادیو #سینی #شمعدان #بزن #جام #سماور #هنرمندان #بازیگر #دیوارکوب #گلدان #والر #ساعت #گل #زعفران #عسل #یلدا🍉 #یلدایی #یلدا
#سماور لیتری تمام برنجی قلمزنی شده آنتیک دسته گوشواره بسیار شیک و خاص👌 قیمت: با سرویس کامل تومان #چراغ #گردسوز : هر عدد تومن #قندان : تومن 🌷🌷🌷 . . #شب_یلدا #شب_چله #شبیلدا #شبچله #چله #تفنگ. #کاکتوس #قلیان #بزن #هنرمند #دستساز #بازیگران_ایرانی #تاج #نفتی #بازیگران #پارچ #منقل #تنگ #قلمزنی #چای #آفتابه #رادیو #چایخوری #سینی #شمعدان #بزن