همه عکس ها و کلیپ های ســــجده در اینستاگرام

loading...
از #دختــــر جوانى پرسیدند: از چه نوع #آرایشى استفاده مى كنى؟ گفت اینها رو به كار مى برم: ﺑراى #لبانم......... #رﺍﺳﺘــــــگویى براى #صدایم.......... #ذكــــــر #الله براى #چشمانم.........ﭼـــــــشم پوشـــــى از #حرامـــات ﺑراى #دستانم.......كـــــمك و یارى به #مستمندان براى #پاهایم...... ......ایــــــــستادن براى #نماز براى #قامتم........... #ســــجده بردن براى الله براى #قلبم............ #حــــب الله به فکر #نمازت باش مثل #شارژ #موبایلت! با صدای #اذان بلند شو مثل صدای موبایلت! از #انگشتات واسه #اذکار استفاده کن مثل صفحه کلید موبایلت! #قرآن رو همیشه بخون مثل پیامهای موبایلت! خدایی ما کجاییم؟؟ #سنت #النبویة💐🍃🌾 کانال عرفانی و مذهبی غوثیه 🌷👇 ❣غـــــــــوثــــــیـه❣
🍃این است شیوه مسلمانی💦 😊 💦 از دختــــر جوانى پرسیدند: از چه نوع آرایشى استفاده مى كنى؟ ❄️ گفت اینها رو به كار مى برم: 💧 ﺑراى لبانم......... #رﺍﺳﺘــــــگویى 💦 براى صدایم.......... #ذكــــــر خـــــدا 💦 براى چشمانم......... #ﭼـــــــشم پوشـــــى از حرامـــات 💦 ﺑراى ﺩﺳﺘانم....... #كـــــمك و یارى به مستمندان 💦 براى پاهایم............ #ایــــــــستادن براى ستـــــــــایش 💦 براى قامتم........... #ســــجده بردن براى خــــــــــدا 💦 براى قلبم........... #محبت خــــــــدا 💦 شکـــــــــر برای وجود چنین #دختران زیبــــــــــایی 💦 💦 💦 خداوند ما را توفیق دهد که مادران وپدران نیکی باشیم تا فرزندان مان هم نیک و در زمره باقیات والصالحاتمان باشند .....🍃آمین یا رب العالمین🍃 💦 💦 #ربنا🌸_لا_تزغ_🌼قلوبنا_🌼بعد_🌸إذ_🍃هديتنا_🌺وهب_🌸لنا_🍃من_🍃لدنك_🌸رحمه_🌼إنك_🌸أنت_🌸الوهاب🌺 #ربنا_🌸هب_🌼لنا_🍃من_🍃ازواجنا_🌸و_ذرياتنا_🌼 قرة_🌼اعين_و_اجعلنا_ للمتقین🌸_اماما #ربنا🌺_تقبل_🌸منا_🌻انك_🌸انت🌹_السميع🌷_العليم
رو به تو #ســــجده میکنم، دری به #کعــــبه باز نیســت بس که #طواف کردمـــت مرا به #حج نیاز نیســـت.. به هـــر طــرف نـــظر کنـــم نمــاز مــــن #نمــاز نیــســت. #داریوش