همه عکس ها و کلیپ های شبستر در اینستاگرام

loading...
گوزل کندیمیز اوزاخدان,گجه یارسی #مشنق #مئشین #شبستر
جایگاه دین در زندگی روزمره آذربایجانیان و فعالان حرکت ملی در دوران ۱۶ سال معلمی تنها کتابی که در عرض یک هفته مانده به سال آخر تحصیلی تدریس و تمام می کردم کتاب قرآن بود. معمولا ضدیت با مفاهیم دینی را به اصطلاح شهرستانی ها «کلاس» تعبیر می کردیم. گروهی از معلمان پا را فراتر گذشته پرداختن به سرگرمی های نوشیدنی در مدرسه را بسیار ارزش تلقی می کردیم. بنده پا را فراتر گذاشته در مراسم خواستگاری حذف عنصر «دین» را از زندگی جز اصول اساسی و غیر قابل بخشش تلقی کردم. حتی کسانی که متعصب به امام دوازدهم شیعیان بودند با مطرح کردن این سوال سعی در محکوم کردنشان داشتم: چرا روز جمعه و تعطیل می آید؟ آیا مقطوع النسل است؟ پدر زنش کیست؟ اگر ازدواج نکرده نصف ایمانش هدر رفته است و... سرنوشت کاری کرده فعلا در ترکیه هستیم خانمم می گوید وقتی به دوستانم می گویم شوهر من بخاطر علاقه به زبان و فرهنگ ترکی ایران را ترک کرده است در مقابل ترک ها به خانمم تبریک می گویند که «چقدر شوهر متعصب به دین اسلام داری» ارزش گذاری را به عهده مخاطبان می گذارم اما به نظر می رسد فعالین ملی در این مورد باید بیشتر تامل کنند. دین و زبان تنها پتانسیل کاربردی روزانه ما ترک های آزربایحان است سرکوب این پتانسیل مارا از مردم دور خواهد کرد. بزرگان حرکت ملی هم به خوبی به این نکته پی برده اند پس علت چه میتواند باشد که ما از بزرگان جلو زده ایم؟ آیا اراده ای در این مورد دخیل هست که ناخودااگاه مارا به این سمت سوق میدهد؟ مصداق دیگر در این مبحث این است که در بطن حرکت ملی یک نوع دین گریزی حاکم است و معمولا بخاطر تکرار بیشتر و نبود روشنگری کافی به ارزش هم تبدیل می شود آیا تا به از خود سوال کرده ایم وقتی به زندگی بعد از مرگ معتقد نیستم کسی حاضر خواهد شد بخاطر پوچی در راه آرمان حرکت ملی شهید شود؟ آیا حرکت ملی آزربایجان ماسونیزه(۱) شده است؟ (۱) مرتضی مطهری، علی شریعتی،علامه طباطبایی و دیگر نویسندگان معاصر در حوزه دین و دینشناسی تایید کرده اند که در دوره قاجاریه در مسجدی در نزدیکی سفارت عثمانی در تهران آخوندی مدام بر خلفای سنی لعنت می فرستاده است بعد از تحقیق های زیاد متوجه می شوند برای هر توهین و اهانتش مواجبی از سفارت انگلستان اختصاص می یابد و این کینه امروزی ناشی از تبلیغات ماسون ها در دوره قاجارها می باشد والا نادرشاه بعنوان فرمانده مقتدر تورک اولین فرد در بلاد اسلامی است که شیعه و سنی را در حوزه حکومتش رسمی اعلام کرد ✏:حسن کریمزاده #آزربایجان #ترکیه #تورک #تیراختور #نادرشاه #تبریز #اورمیه #زنجان #اردبیل #خوی #مرند #گرمی #شبستر #ماکو #اهر
مراسم سینه زنی هیئت عاشقان امام حسین محله #چای #شبستر // ظهر #عاشورا _ میدان نماز #مداح #خلیل_ملاتقی_زاده برادران بهنام و #فردین_سلیمی #هیئت_عاشقان_امام_حسین_محله_چای #محرم_
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
روسري_نخ ژيوار قواره ١٤٠ متريال جديد 💯ماسيمودوتي محصولاتي بينظير متمايز از بازار محصولي از اسپانيا #اورجينال شبستر_پاساژ كاويان #روسري #شال #ماسيمودوتي #تبريز #شبستر
مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در شهرستان شبستر. حال و هوای ویژه ای که جای همه دوستان را خالی کردیم. #امیر_ساعدی_داریان #دریان #شبستر #خامنه #سیس #کوزه_کنان #وایقان #تسوج #صوفیان #شندآباد #بندرشرفخانه
🔴 تغییر، قانون زندگی است و هرکس به گذشته یا آینده چشم بدوزد، قطعا حال را از دست خواهد داد. 📆 تور دریاچه چورت و باداب سورت مازندران حرکت : ۱۸:۰۰ چهارشنبه ۴ مهر ، برگشت به تبریز تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح شنبه ۷ مهر خدمات : تورلیدر ، بیمه حوادث ، وسیله نقلیه اتوبوس برا مسیرهای اصلی و نیسان برا مسیرهای فرعی ، یک وعده صبحانه و یک وعده شام 🕵️ جاذبه های تور: بازدید از چشمه های منحصر به فرد باداب سورت ، شب مانی در کنار دریاچه زیبای چورت در جنگلهای سرسبز مازندران ، دورهمی کنار آتش و صرف چای و گذران لحظاتی شاد و با آرامش 💰قیمت تور : ۱۷۵۰۰۰ تومان جهت دریافت اطلاعات سفر و ثبت نام با شماره های زیر تماس بگیرید👇👇 خدمات مسافرتی سریرسپهر ☎️ جباری 📱 نقاشی 📱 مرادزاده 📱 کسب اطلاعات بیشتر و خرید تور در سایت اینترنتی گروه. کانال تلگرامی گروه: 👉 #تور #گروه_طبیعت_گردی_داغچیلار #مازندران #کیاسر #چورت #باداب_سورت #جنگل #سریرسپهر #تبریز #مرند #مراغه #بناب #عجب_شیر #شبستر #اهر #کلیبر #آذر_شهر #دانشگاه_تبریز #دانشگاه_آزاد_تبریز #دانشگاه_پیام_نور_تبریز #دانشگاه_سهند_تبریز #دانشگاه_علوم_پزشکی_تبریز #دانشگاه_شهید_مدنی_تبریز
❇️کاوه مدنی دانشمند حوزه آب که تحت فشار مراکز امنیتی مجبور به ترک ایران شد: ✅معرفی خشکسالی به عنوان دلیل مرگ دریاچه اورمیه، سلب مسئولیت از مدیران است! 😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔 آزربایجان #اورمیه تبریز #اردبیل #تویسرکان #سلماس #همدان #قروه #قزوین #شبستر #خیاو #مراغه #رزن #تورکمن #بجنورد #ورزقان #کلیبر #میانه #تیکان_تپه #مرند #اهر #سولدوز #بیجار #سرعین #جلفا #گروس #ساوه
کاش کمی حسینی بودیم... فقط کمی... پ.ن: مراسم شبیخوانی دیزج شیخ مرجان از توابع شهرستان شبستر #تابستان #شبستر #محرم #عکاسی_طبیعت #عکس_خوب #خلاقیت #فتوشاپ # _
جمعی از زحمتکشان هیات #فاطمیه #شبگاه #شبستر و تصاویری از این هیات در روزهای #تاسوعا و #عاشورا قابل ذکر اینکه با توجه به اینکه هیات شبگاه به عنوان اولین هیات به #عزاداری می پرداخت به لحاظ زمانی تصاویر کمی از این هیات درج شد اما ما همه هیات ها و عزاداران حسینی را به یک اندازه دوست داریم و درج تصاویر کم یا زیاد از برخی هیات ها فقط به دلیل ارسال تصاویر از طرف دوستان #عکاس و #خبرنگار و یا امکان ثبت به لحاظ زمانی توسط خودمان بوده وگرنه هیچ فرقی بین اونها قائل نیستیم.
عزاداری و سینه زنی جوانان عاشورایی هیئت #ثارالله (ع) #شبستر با مداحی کربلایی #خلیل_ملاتقی_زاده و برادران #سلیمی.
سوگل در حال انتخاب برنامه 😉😂😂😂آمار گرفتن تو گروه چه خبره
مراسم عزاداری (دسته)عاشورا روستای مشنق #مشنق #مشنق_مئشین #مئشین #شبستر #محرم #عاشورا #هیئت
مراسم عزاداری (دسته)عاشورا روستای مشنق #مشنق #مشنق_مئشین #مئشین #شبستر #محرم #عاشورا #هیئت
مراسم عزاداری (دسته)عاشورا روستای مشنق #مشنق #مشنق_مئشین #مئشین #شبستر #محرم #عاشورا #هیئت
مراسم عزاداری (دسته)عاشورا روستای مشنق #مشنق #مشنق_مئشین #مئشین #شبستر #محرم #عاشورا #هیئت
مراسم عزاداری (دسته)عاشورا روستای مشنق #مشنق #مشنق_مئشین #مئشین #شبستر #محرم #عاشورا #هیئت
مراسم عزاداری (دسته)عاشورا روستای مشنق #مشنق #مشنق_مئشین #مئشین #شبستر #محرم #عاشورا #هیئت
خرید👇👇👇 📢آفر ویژه شلوار اسلش مردانه👖 👍🏻شیک وخاص 📌با کیفیت هزار تومان پرداخت درب منزل ✨🔸خرید 👇👇👇 . 💠🔸📩 خرید پیامکی براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد را به سامانه پيامک کنيد .ومنتظر تماس کارشناسان ما باشید . 💠🔸 خريد اینترنتی ://./ . 💠🔸هزینه ارسال برعهده مشتری است. 💠🔸ارسال به سراسر کشور 💠🔸پرداخت درب منزل به مامور پست 💠🔸 %تخفیف برای خرید اینترنتی وپرداخت آنلاین . 💠🔸هزینه ارسال 👇👇👇 برای دریافت هزینه ارسال یاخرید لینک زیر را لمس کنید.استان وشهر مورد خود را انتخاب کنید هزینه ارسال نمایش داده می شود درصورت تمایل به خرید اطلاعات راتکمیل وسفارش راثبت کنید ://./ . . . #فاق #فروشگاه_اینترنتی_کالامارکت #نایک #فروشگاه_انلاین #لباس_بهاری #لباس_راحتی_مردانه #ارزانسرا #سینمایی #کت_اسپرت #بهار #تابستان #کتونی_مردانه #مدفشن #به_روز #خریدارزان #خرید_راحت #شلوار_کتان #شلوار_زنانه #شلوار_اسپرت #شلوار_کتان_کش #فیروزکوه #شلوار_زاپ_دار #شلوارکلاسیک #شلوار_ترک #دهلران #زابل #الوند #سهند #شبستر
از تو بهتر ؟ تا دلت بخواهد از تو بهتر آمد ! نه اینکه تو بهترین بوده باشی ؛ آنقدر آمدند که تو بین‌شان گم بودی ! اما مهم دل است ... این دل پایش را کرده در یک کفش ؛ می‌گوید الا و بلا فقط تو ...! وگرنه به عقل و منطق باشد که تو گمی ، من هم که همیشه دنباله رو دل بودم...! .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ _ _ _ _ = #بهتر #مهم #دل #کفش #عقل #منطق #همیشه #دوستت_دارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #آدم #انسان #عجیب #خندوانه #خنده #حال #دوست #دوستی #روزگار #تلخ #شیرین #دلتنگی #صبر #چراغ #آذربایجان_شرقی #شبستر #سیس #تفریح #جمعه_های_دلتنگی😔 #😢💔 #منتظرتم ¥
خرید👇👇👇 😍خاص شیک پوشان 💥تخفیف ست كوله وكفش دخترانه 🔱طراحی متفاوت هزار تومان پرداخت درب منزل ✨🔸خرید👇👇👇 . 💠🔸📩 خرید پیامکی براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد را به سامانه پيامک کنيد .ومنتظر تماس کارشناسان ما باشید. . 💠🔸 خريد اینترنتی ://./ . 💠🔸هزینه ارسال برعهده مشتری است. 💠🔸ارسال به سراسر کشور 💠🔸پرداخت درب منزل به مامور پست 💠🔸 %تخفیف برای خرید اینترنتی وپرداخت آنلاین . . 💠🔸هزینه ارسال 👇👇👇 برای دریافت هزینه ارسال یاخرید به لینک زیر مراجعه کنید.سایز موردنظر خودرا انتخاب کنید ودکمه ثبت را لمس کنید.نام استان و شهر خود را انتخاب کنید هزینه ارسال نمایش داده می شود.درصورت تمایل به خرید اطلاعات خود را تکمیل وسفارش راثبت کنید. ://./ . . . #شبستر #فروشگاه_اینترنتی_کالامارکت #نایک #فروشگاه_انلاین #لباس_بهاری #لباس_راحتی_مردانه #ارزانسرا #سینمایی #کت_اسپرت #بهار #تابستان #کتونی_مردانه #مدفشن #به_روز #خریدارزان #خرید_راحت #خسروشهر #فروش_پوشاک #تخفیف_ویژه #تخفیف_لباس #کفش_دخترانه_شیک #کیف_کفش_ست #کوله_پشتی #کوله_پشتی_دخترونه #کفش_مجلسی_دخترونه #زیورآلات_دخترونه #صندل_تابستونی #کیف_جدید #کیف_گلگلی #کیف_کوله
خرید👇👇👇 👦ست تيشرت و شلوار مردانه 😊تن پوش عالی 🎯فری سایز هزار تومان پرداخت درب منزل ✨🔸خرید 👇👇👇 . 💠🔸📩 خرید پیامکی براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد را به سامانه پيامک کنيد .ومنتظر تماس کارشناسان ماباشید. . 💠🔸 خريد اینترنتی ://./ . . 💠🔸هزینه ارسال برعهده مشتری است. 💠🔸ارسال به سراسر کشور 💠🔸پرداخت درب منزل به مامور پست 💠🔸 %تخفیف برای خرید اینترنتی وپرداخت آنلاین . . 💠🔸هزینه ارسال 👇👇👇 برای دریافت هزینه ارسال یاخرید به لینک زیر مراجعه کنید .نام استان و شهر خود را انتخاب کنید هزینه ارسال نمایش داده می شود.درصورت تمایل به خرید اطلاعات خود را تکمیل وسفارش راثبت کنید. ://./ . . . . #شبستر #فروشگاه_اینترنتی_کالامارکت #نایک #فروشگاه_انلاین #لباس_بهاری #لباس_راحتی_مردانه #ارزانسرا #سینمایی #کت_اسپرت #بهار #تابستان #کتونی_مردانه #مدفشن #به_روز #خریدارزان #خرید_راحت #هادیشهر #فاق #آستین_کوتاه #آستین_کوتاه #فروش_پوشاک #تخفیف_ویژه #تخفیف_لباس #ست_تیشرت_شلوار_مردانه #هودی #جلیقه_شلوار #تن_پوش #ست_ورزشی #تیشرت_ورزشی #شلوار_ورزشی
خرید👇👇👇 ☑️بی نظیر در کیفیت و طراحی 💥كوله پشتي دخترانه 🔱شیک وخاص هزار تومان پرداخت درب منزل ✨🔸خرید 👇👇👇 . 💠🔸📩 خرید پیامکی براي ثبت سفارش و يا کسب اطلاعات بيشتر کد را به سامانه پيامک کنيد .ومنتظر تماس کارشناسان ماباشید. . 💠🔸 خريد اینترنتی ://./ . . . 💠🔸هزینه ارسال برعهده مشتری است. 💠🔸ارسال به سراسر کشور 💠🔸پرداخت درب منزل به مامور پست 💠🔸 %تخفیف برای خرید اینترنتی وپرداخت آنلاین . . 💠🔸هزینه ارسال 👇👇👇 برای دریافت هزینه ارسال یاخرید به لینک زیر مراجعه کنید.نام استان و شهر خود را انتخاب کنید هزینه ارسال نمایش داده می شود.درصورت تمایل به خرید اطلاعات خود را تکمیل وسفارش راثبت کنید ://./ . . . #شبستر #فروشگاه_اینترنتی_کالامارکت #نایک #فروشگاه_انلاین #لباس_بهاری #لباس_راحتی_مردانه #ارزانسرا #سینمایی #کت_اسپرت #بهار #تابستان #کتونی_مردانه #مدفشن #به_روز #خریدارزان #خرید_راحت #ارزانسرای #کوله_پشتی #کوله_پشتی_دخترونه #کوله_حراجی #ساک_لوازم #ساک_حمل #کیف_زنانه_مجلسی #کیف_مدارک_مردانه #کیف_چرم_مردانه #کیف_پول_چرم #کیف_دستی #کیف_جدید #کیف_گلگلی #کیف_کوله
📝صدور آنی امضای الکترونیکی و مهر سازمانی در شرکت فناوران اطلاعات برای سامانه های زیر انجام می شود👇 ✅سامانه تداركات الكترونيكی دولت(ستاد) ✅سامانه محب ✅ سامانه ثبتارش ✅سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات ✅ سامانه يارانش ✅سامانه اضهار نامه الكترونيكي ماليات ✅ سامانه رصد ✅سامانه راهنامه بين المللي الکترونیکی ایران ✅سامانه سيماک 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 با مجوز رسمی ازمرکز توسعه تجارت الکترونیکی نمایندگی فروش توکن با گارانتی معتبر 📱: + #امضای #الکترونیکی #توکن #شرکت #فناوران #ارتباطات #تبریز #صوفیان #شبستر #مرند #جلفا #مراغه #بناب #هریس #اهر