همه عکس ها و کلیپ های شعر_امروز_معاصر در اینستاگرام

loading...
🍁🌲🍁 یکی پرسید از من که : شرف چیست ؟ جوانمردیّ ی مانده روی رف چیست؟ به او گفتم که : ایران را شناسی؟ بگو گمگشته ی در این صدف چیست؟ #کوروش_نادرخانی 🌹درود بریاران ِ دل همراه #شعر_کوتاه #ایران #ادبیات_متعهد #در_صدف #مروارید #رف #شعر_امروز_معاصر #پرسش_و_پاسخ #ایران #گمگشته #شرف #جوانمرد_جوانمردی_رادی_پهلوانی #شاعرانه_ها #کلاسیک #تلخ_شیرین
❤💋❤ #بوسه_عاشقانه 🌹 به رنگ ِ ، لب لبو بوده لبانت و سرخ ِ ، تیره تر بوداز زبانت بیاور داروی سرمای این فصل لبان ِ چون لبوی ، آن دهانت #کوروش_نادرخانی #لبو =چقندر پخته و دارای آنتی بیوتیک قوی و ویژه سوز و سرمای زمستان #لب_لبو = تمشک به رنگ سرخ که هرچه سیاه تر، رسیده تر #شعر_شاعری #شعر_امروز_معاصر #کلاسیک #محلی #فولکور #کلستان #مازندران #لب_لبان #زبان #دهان #دوتابیتی_فهلوی_ترانه_رباعی #فصل #تیره_سیاه #دارو #ادب_ادبیات #گرگان_گنبد_کاووس_رامیان_فندرسک
🌲🍮🌲 چه غم ، که ندارد ، تورا ، من ِ مرده که زنده بودن بی تو ، نموده افسرده چه فرق ، پیر و جوان ، درون ِ آئینه! سپید و سیاه بخت ِ زنده یا مرده ؟ گمان ِ تلخ ، مبر ، خطاست شیرین را به اتهام ِ دل ِمجنون ، ازوست آزرده به زاد روز ِدلم ،حجله ی غمی بگذار! یقین ، خدای عشق مرا ، یگانه آورده تولد و تاریخ ِ مرگ را ، سپید بنویسش که شاعر ِ تنها و ، عمر ، هیچ نشمرده #کوروش_نادرخانی 😍درود و سپاس پیشاپیش شما مهریاران را ❤ #عمر #غزل #عشق_عاشقی_عاشقانه #کلاسیک #تلخ_شیرین #مجنون #یگانه #دلنوشته #غم #زاد_روز_تولد #حجله #شعر_امروز_معاصر #شاعرانه_ها #ادبیات_ادبی #زنده_مرده
💟🏡💟 عزا گرفته از کوچ ِ نابهنگام لبه ی قرنیز ِ پنجره ی اتاقم آنجاکه هر صبح و شام دانه می ریختم پرنده ی آزاد مهاجر را مرگ بود رفتن در زمستانی که بهار نویدی بیش نبود برای دلهای یخزده و قطبی شدن ِ دلهای بی قطب در تابستانی که بهار رفته بود به مهمانی خزان و منتظر فراموش شده کودک ِ پرنده باز ِ گیج و دلباخته هجرت بال زدن ِ در هوایی دیگر بود و قفس حضور ِ بالهای آهنی به بهانه ی ماندن با نفس های مدام در آشیانه ای با عشق اگرچه ویران پرنده رفت هوا رفت و آدمی ماند و اتاق غرق شد در تاریکی ِ پرواز در پس ِ پنجره ی نیاز به دانه دانه های صبح حال یک عمر نیامدن و تحمل ِ پیری بازیگوش با هزار هزار بال ِ ناموزون و این رازی ست از راوی با حکایتی دیر آشنا. #کوروش_نادرخانی 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید👇 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان ، یکایک شما مهربان یاران را و سپاس ویژه از عزیزانی که فالوو کرده و در معرفی این پیج همراهند 💟 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #شعر_امروز_معاصر #پرنده #پیر #سپید_شعر #آشبانه #نوستالوژی #صبح #بازیگوش #بال #آهنی #قطب_قطبی #بهار_پاییز_زمستان_تابستان #ادبیات_متعهد #ادبی #کوچ #شعر_کوتاه #شاعر
💟💟💟 بگویم از لبت ، یا ازنگاه ِ فتنه انگیزت ؟ و پیچان دام ِ بر دل ، موی ِ شبدیزت ؟ که سبزم زرد شد ، از هر نگاه سرد ِ ناگاهت بهارم داده ای بر باد ، با هر اخم ِ پاییزت غرورم شهره بوده شهر را ، ای تازی بیرحم! چرا تازان شدی بر دل ، که بوده خسرو پرویزت؟ لطیف ِمن شده ، پژمرده گل از کم رسیدن ها بیا لطفی بکن با دل ، گذار این خشک بر میزت برای آخرین ماندن ، نسیم ِ چرخش ِ برگم ببین سمت ِ زمین ِ من ، نگاهی باز آویزت #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید👇 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان ، یکایک شما مهربان یاران را و سپاس ویژه از عزیزانی که فالوو کرده و در معرفی این پیج همراهند 💟 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #پائیزانه_پاییز #غزل #گل #پژمرده #کلاسیک #خشک #تازی #بیرحم #تازان #خسرو_پرویز #نگاه_ناگاه #اخم #شبدیز #زرد_سبز #فتنه #ادبیات_ادبی #شعر_کوتاه #شعر_امروز_معاصر #بهار #نثر #حرف_دل #دلنوشته #نسیم #لب #رسیدن
🌹🏡🌹 مردم ِ گیج ، ز یک حدقه ی بیرون زده ایم تیر ِ آزاد شده جهل ، به کانون زده ایم جهل ، زهرست به یک قطره رها اما ما شوکرانی به حماقت ، همه افزون زده ایم به خطا سینه دریدیم ، که عاشق ماییم نرسیدیم به لیلا و ، چه مجنون زده ایم کاشکی ، باز یکی ، بابک ِ دیگر می بود تا بگوییم که رخ ، سرخ تر از خون زده ایم تلخ شد کام همه ، از شکر ِ خورده ی دوش همگان رنجه از این آفت و محزون زده ایم جام را ، بار ِ دگر ، باده ی سرمستی کن ساقیا ! باز خماریم و به بیرون زده ایم #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید👇 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان ، یکایک شما مهربان یاران را و سپاس ویژه از عزیزانی که فالوو کرده و در معرفی این پیج همراهند 💟 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #مردم_بیرون_زده #غزل_قصیده #خمار #سرمستی #باده #شکر_خوری #بابک_خرمدین #لیلی_مجنون #حماقت #شوکران #کلاسیک #عشق_عاشقی_عاشقانه_ها #گیج #شعر_امروز_معاصر #جام_زهر #ادبیات_ادبی
💟💟💟 کوله بر پشت داری ای پشت کرده به من بی پشت و پناهم بی تو #کوروش_نادرخانی 😍 سپاسگرار همه ی عزیزانی که در💞 پست قبل همراهی همدلانه ام داشتند 💖دوستدارتانم درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید👇 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان ، یکایک شما مهربان یاران را و سپاس ویژه از عزیزانی که فالوو کرده و در معرفی این پیج همراهند 💟 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #پشت #شعر_کوتاه #سپبد #پناه #پشت_وپناه #تو #من #شعر_امروز_معاصر #ادبیات_ادبی #دلنوشته #کوله_پشتی_کوله
💞🏡💞 #چهار_فصل 🌹💖🌹 .......................... ( #فرورودین) رقص ِنیلوفرانه و نسیم پیچش ِ بازوان ِ مستامست خوردن ِ شکوفه ها بر هم سبقت ِ پیک ِ پایین دست .......................... ( #اردیبهشت) لغزش ِ جام ها برهم قطره ها عاشقانه را بودن آنچه پیمان ِ شان بوده مست ِ پیمانه ها مردن .......................... ( #خرداد) نوش و نوش ِ پی در پی گفتن ِ سلامت شان لب و لبخندها ملیح درهم آمیخته با جان .......................... ( #تیر) فصل ها در گذر با عمر جام ها بهم پیچید یک به یک ، پیک ِ مستانه دو به دو ،گرم و پر امید .......................... ( #مرداد) جنگ ها ، تناتن شوق آتشین و ، بلاخیزان بوسه ،ختم ِ آغوشی فارغ از رنج ِ پاییزان ........................... ( #شهریور) می و سستی و رخوت ها خسته شد ، چشم ها با تن آمده کم کمک در پیش فرق بین آهن و آهن ........................... ( #مهر) اولین ،اتشین بوده دومین ،پیک راستین باده و سپس هی تهی کردن باده هایی، که عقل را زاده ........................... ( #آبان) جام ها ، هریکی باهم گاه گاهی سخن گفتن باد هم ، میان بوده از خم ِ تهمتن گفتن ........................... ( #آذر) آتش ِ شوق شان چون برگ از درخت ِ وصالان ریخت سرد شد هوا ، تن افتاده زرد و ارغوان، زمین آویخت ........................... ( #دی) جرعه جرعه ای ، گاهی نوش ها اگر بوده عادت و ، اتشی به نیاز در برودتی نیاسوده ........................... ( #بهمن) لاکپشت ِ خوشبختی فصل ِ خوابش گمان آمد رفت و در لاک ِ خود خاموش باهمه ، میل های لابد بد ........................... ( #اسفند) گوشه گوشه، روی برف آرزوها ، شکسته سفال باده ها مست و ، دو دیده در خماری ، به پایان سال #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید👇 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان ، یکایک شما مهربان یاران را و سپاس ویژه از عزیزانی که فالوو کرده و در معرفی این پیج همراهند 💟 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #ترانه #زندگی #شعر_امروز_معاصر #نیمایی #شعری_روایی #تصویری
💟🎷💖 پنجه را بر سر زلف ِ تو چنان خواهم بست گرم و محکم ، که نتانی بکنی نیّت ِ رست تا بنوشم، به بغل چنگ زنم ، تار ِ وجودت همه ی عالم و آدم ، بشوند از تو مست #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید👇 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان ، یکایک شما مهربان یاران را و سپاس ویژه از عزیزانی که فالوو کرده و در معرفی این پیج همراهند 💟 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #عشق_عاشقی_عاشقانه_ها #کلاسیک #موسیقی #ساز #دوبیتی_فهلوی #رباعی #مست_نوش #بغل_آغوش #زلف #رست #شعر_کوتاه #شعر_امروز_معاصر #ادبیات_ادبی #چنگ_پنجه #تار_سه_تار #عالم_آدم
💔🏡💔 جسم ِ من تندیس ِ هرچه آرزوست روح ِ من ، والا و با آن ، روبروست گل به باغ و پشت ِ دیوارم مدام شامه ام در خارش افتاده ز بوست آنکه دل را ریشه کن چون خار کرد آن گل ِ گلدان ِ دل ، بوده هموست خوار کرده دل ، تو گویی خار کن دل شکسته بیوفا! گویا سبوست غافل از این بوده که ، مرداب را زندگی ها، عشق ِ ما مانند قوست هر نماز ِ عشق ، بی اندوه نیست اشک ِ غم بر گونه ها آب ِ وضوست چشم ِ من می سوزد از آتش نشان خاطره ، تیری شده از دید ِ دوست هیچکس را غیر ِ او ، چشمم ندید هرچه در مردم نشسته ، نقش ِ اوست واژه های عشق ، فریاد ِ سکوت می شود پر راز و آنهم ، موبه موست می شود از این جهنم ها گریخت؟ تا بگویم ؛ عاشقان !حالم نکوست #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید👇 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان ، یکایک شما مهربان یاران را و سپاس ویژه از عزیزانی که فالوو کرده و در معرفی این پیج همراهند 💟 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #شعر_امروز_معاصر #ریشه #کلاسیک #تندیس #آرزو #دیوار #عاشقانه_عشق_عشقی_عاشقی #جهنم #نقش_دوست #آتش_دل #اندوه #خاطره #تیر #غافل #می سوزد #خوار_خار #مرداب_قو
🍁برگ ریز عمر خش خش برگ های پاییزی در سر عابری هوس می راند آنچه از خاطرات شیرین را در خودش داشت، یکنفس می خواند مهربان بود و بی غش بود یاد ِ آن دوش های دلداده مرغ رنجیده ی خیالش نیز بالهایش شکسته افتاده یاد ِ آن خنده ها افتاد به لطافت بسان حریر کاش می شد که عشق هارا نقش کرده همچنان تصویر یاد ِ آن سرو قامتان افتاد آن خطوط موازی در هم جلوه هایی ز خنده ایی بی غم آنچه می جوید آدمی، مرهم خنده هایی صمیمی و ساده در میان جمعی آشفته گویی اینک همان قویی است توی نیزار آبی ایی خفته پچ پچ راز های ناگفته رمز و رازی خوش و دمساز قهرشان کودکانه و شیطان گریه شان عاشقانه و پرناز *** هی آقا ! بگو کجایی تو؟ که چنین غرق گردیدی ؟ گاه اشکی ز چشم تو افتاد؟ گاه دیدمت که خندیدی ؟ گر فضولم نمی شناسی ،مرد! گو چرا چنین پریشانی؟ مانده ام به حیرتی از تو نه تو آشنا ،غریبه را مانی ؟ باد تندی وزید و درخت یعنی آن عابر لرزان خواست تا حکایت خویش آوَرَد از دلش به زبان با خودش گفت : نه نباید گفت آنچه را امید باور نیست بار سنگین غم به دوش من کین در این راه یاور نیست از درخت ِ چشمش ،برگ چکه چکه فرود آمد گفتی او از خیابان نه بلکه از میان رود آمد رفت تا حکایت دیرین اوکند به این شبان، آویز می رود فصول غمهایش می شود برگ دیگر پاییز تابستان #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید👇 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان ، یکایک شما مهربان یاران را و سپاس ویژه از عزیزانی که فالوو کرده و در معرفی این پیج همراهند 💟 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #پادشاه_فصل_ها_پائیز #پائیزانه #چهارپاره #شعر_امروز_معاصر #حکایت #فصول_سال #خیابان #نیمایی #عابر #روایتی #قهر_آشتی #ادبیات_پارسی #هوس #رمز_و_راز #پچ_پچ #کودکانه_شیطان #چکه_چکه
💔🏡💔 گرفته ، سینه ام از درد ، آتش خیال ِ مردم ِدر خواب پرغش کمان ِ صادقی افتاده از دست از آن روزی زمین گیرست آرش #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید👇 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان ، یکایک شما مهربان یاران را و سپاس ویژه از عزیزانی که فالوو کرده و در معرفی این پیج همراهند 💟 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #آرش_صادقی #شعر_کوتاه #غش #سینه #خواب #شعر_امروز_معاصر #زندانی_بندی_زندان #سیاسی_اجتماعی #درد #دوبیتی_فهلوی_رباعی #صدای_بیصدابان_باشیم #زمین
🏡🏡🏡 گنبدی سبز شدیم رنگ خوابی و به جهل پرفریاد ِ هوا. کو دل و دلبندی به یکی سوزن ِ هشدار رهاند ما را ؟ #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید👇 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان ، یکایک شما مهربان یاران را و سپاس ویژه از عزیزان ِ جان بخاطر شادباش های مهربانانه 💟 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #شعر_کوتاه #سوزن #هشدار #دل_دلبند #سپبد #گنبد #خواب #جهل #شعر_امروز_معاصر #اجتماعی #هوا #رها_رهایی
💟🎂🎂🎂💟 ای فروغ ِ روشنی بخشم ای گل ِ امید ِ در پاییز ای نوید ِ روشن ِ فردا سینه ام از مهر ِ تو لبریز در میان تلخ کامی ها کامِ ناکامم ز تو شیرین بیستون ،چون کاه در پیشم گر ز تو یاد آورم ،شیرین! در زمان ِ جنگ ِ بی حاصل آتش و خون و خیانت بود باکی از هیچم نبود اما دوریت بامن شکایت بود کودکانه بوسه هایم بود هر خشابش از فشنگی پر گل ببار آورده امیدم عاشقانه هر تفنگی پر روزهای سخت ِ هجرانت تیره تر بود از شب ِ تارم سهل شد ، با آنهمه سختی روزگار محنت ِ زارم با امیدی تا سحر بیدار شایدم از بخت ِ دل نالان گرگ ِ بالان دیده ام کرده عشق ِ تو همراه من در جان یادگار ِ مانده ی دلخون! می نویسم همچنانی گنگ گرچه ام ، آن ماهی در آب ظاهرن ، آزادم و در تُنگ گرچه من انچه که باید نه پرتو مهرت تو بودم ، ماه ! یک ستاره شایدم خاموش از بد ِ افتاده ایی در چاه با فروغت ، روشنی دادی دخمه ی تاریک ِ دلها را ای که میلادت چو من پاییز پر درخشش ، مهر را مانا گرچه باشم یا نباشم من شاد باشی آرزویم این خسروانه همچنانت زاد کام ِ تو شیرین تر از شیرین #کوروش_نادرخانی 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 #تولدت_مبارک_میلاد #فروغ_روشنی_عشق #آرزو_مانا #دخمه درخشش #مهر_زاد #پائیز_پاییز #چهار_پاره #نیمایی #ستاره #خاموش #شعر_امروز_معاصر #فارسی_پارسی #دخمه #ماهی_تنگ #جنگ_فشنگ_خشاب #بیستون_فرهاد_شیرین #شکایت_محنت #کام_شیرین
💟🍁💟 من و تنهایی و یاد ِ تو در باغ چنان آتش بپا کردیم ، از داغ خبر پیچید ، دراخبار ِ دنیا تمام ِ آسمان ، شد دودی زاغ کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید👇 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان ، یکایک شما مهربان یاران را 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #دلنوشته #تنهایی #سیاه_زاغ #آسمان #دوتابیتی_فهلوی #احبار_خبر #دنیا #دودی #شعر_کوتاه #کلاسیک #باغ #آتش #شعر_امروز_معاصر #ادبیات_ادبی #عشق_عاشقی_عاشقانه_ها
💔💋💔 بازی بازی است باختی ندارد اگر لب از تو باشد ولب از من افسوس که لب های تو دلباخته ی ماه شد به هنگامه ی شامگاه #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید👇 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان ، یکایک شما مهربان یاران را 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #بازی #سپید #لب #عشقبازی #افسوس #دلباخته #شعر_کوتاه #شعر_امروز_معاصر #برد_باخت #آعوش #ادبیات_ادبی
💔🏡💔 هر روز در این خاک ،بلا داریم ما یک ملت و دستی به دعا داریم ما با اینهمه فقر و فاجعه در ایران اندوه و غمی ، ز کربلا داریم ما #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید👇 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان ، یکایک شما مهربان یاران را 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #بداهه #کربلا #کلاسیک #فقر #فاجعه #تصارف_اتوبوس_با_نفتکش #رباعی #شعر_کوتاه #ایران #دوبیتی_فهلوی #خاک #شعر_امروز_معاصر #ادبیات_ادبی
💟💟💟 ماهی ، لب آن برکه که بوسید غزل گردید غمین ، از غم و جوشید غزل غرید ، همه واژه شد آن نعره پلنگ نیلوفر آبی شد و در آب درخشید غزل #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید👇 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان ، یکایک شما مهربان یاران را 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #ادبیات_ادبی #ماهی_ماه_پلنگ #کلاسیک #دوبیتی_فهلوی #رباعی #شعر_امروز_معاصر #برکه_مرداب #نیلوفر #عشق_عاشقی_عاشقانه_ها #دلنوشته #نعره #غزل #بوسید #درخشید #جوشید
💟🌹💟 خانه شد محفل ِ دردی ، به سما ی ِ گله ها به تَرنٓم شد و پُر نوحه ، از این فاصله ها بم ِ آفت زده ایی ، گشته چو ارگم ،بی عشق به درون ریخته ام ، درد ، از این زلزله ها سیل ِ غم آمد و ، این سینه شده ، رودی خشک خانه در سوگ ِ عروس است ،پس از هلهله ها شده سرخورده دلم ، بسکه به خوردش دادم غم ِ جانکاه ، که سر برده ،من و حوصله ها فصل ِ کوچ است و زمستان و ، وداعی جاوید به بهاران سفری باید و ،همراهی با چلچله ها دیگرم نیست ، به شادی و، به ماندن ، میلی در سکوتی شده حجٓت، همه را آه ، به این ولوله ها بس کن ای دل ، همه ی راز و نیازت گفتی فکر ِ این آتش ِ دل کن ، تو رها کن گله ها #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 با تشکر از مهربان یار , بابت عکس # #کوچ #گله #کلاسیک #ولوله #شعر_امروز_معاصر #هلهله #جانکاه #رود #عشق_عاشقی_عاشقانه_ها #سرخورده #زلزله #بم #ارگ #سوگ #عروس #ترنم #چلچله
💟لطفن ورق بزنید و عکس هایی از هدایای بازگشایی مدارس انجمن خیریه را ببینید در حد بضاعت لبخند بر لبانی آوردند. با سپاس از دستان یاریگر 💟💟💟💟 بلایای بلادم کم ، نه بسیار و دستانی مرتب رو به دادار خدای ملتی را خواب کردند خداگویان ، عبوس و مردم آزار #کوروش_نادرخانی #اجتماعی #خواب #دستان_یاریگر #کلاسیک #بلا #دوتابیتی_فهلوی #دادار_خدا #کمک #رباعی #خیریه #انجمن #شعر_امروز_معاصر #بازگشایی_مدارس_مدرسه #کتاب #لوازم_تحصیلی
💟💞💟 شرری بپا کن باکی نیست وقتیکه دچار برودت ِ زمستانی ام در همه فصول. #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #عاشقانه #شعر_کوتاه #برودت #زمستان #پریسکه #شرر_آتش #فصول #باک #شعر_امروز_معاصر #سپید #عشق_عاشقی_عاشقانه_هاے_ڪوتاه #شعر_نوشته #شعر_نگاره #عکس #عکس_نوشته
💟💞💟 من اگر ، شرجی احساس شدم ، با تو شدم باغ ِ پر گل ، همه از یاس شدم ، با تو شدم چاله ایی بیش نبودم ، به بلندای سکوت آبشاری ، به تو مقیاس شدم ، با تو شدم #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #شرجی #آبشار_کبودوال #مقیاس #دوتابیتی_فهلوی #سکوت #چاله #رباعی #یاس #باغ #شعر_کوتاه #شعر_امروز_معاصر #عاشقانه #عشق_عاشقی #بلند #احساس #استان_گلستان #علی_آباد_کتول
💟💞💟 تو آن تیری ، که با شوقی شررناک نشستی بر دل و ، این سینه ی چاک اگر زهر ِ غم آگین بودی ای عشق! هزاران بار باران شو ، چه ام باک؟ #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #عشق_عاشقی #شوق #دوتابیتی_فهلوی #سینه_چاک #زهر_غم #رباعی #باک #شعر_کوتاه #تیر_پیکان #باران #شعر_امروز_معاصر #عاشقانه
💟💞💟 آغوش ِ من در انجماد ِنبودن تست هُرم ِنفس های نابستانی ات کجاست؟ #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #آغوش #دلنوشته #تابستان #سپید #عشق_عاشقی #انجماد #شعر_کوتاه #شعر_امروز_معاصر #نفس #هرم #ادبیات_ادبی
🍁💟🍁 گل ِ با خار ، به دیوار ببین دیدنی ست دل ِ خونین شده ی یار ببین دیدنی ست خار کردی دل افسون شده را، عمر ِ عبث! نقش ِ بر سنگ شده خوار ، ببین دیدنی ست علَف ِ خشک ، به صحرا که ندارد قیمت ارزشش بر من و عطار ببین دیدنی ست چو نشستی به تکبر ، مَلک ِ مُلک وجود ! در دل و با غم ِ بسیار ببین دیدنی ست شادی غم به دلی ، رقص در آمد که: منم چرخه ی بخت ِ طلبکار ببین دیدنی ست عشوه ها نیش شده در حشر ِ ساعت عشق آستین ساحت آن مار ببین دیدنی ست گلّه ی واژه همه لاشه شده ، سینه دران گرگ و خون در دل بیزار ببین دیدنی ست حرف ها تلخ چو تریاک شده ،میدانم زهر خندی ست شنیدار ببین دیدنی ست دل استر شده ی عمر ، رکابی داده ست مرکب ِ خنگ ِ بی افسار ببین دیدنی ست راوی درد درون رهرو بیهوده شده ست غم و این یاوه ی غمدار ببین دیدنی ست رنج ها دیده به شب ناله ی اشعار شده حال و روز ِ دل بیمار ببین دیدنی ست #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #بیمار #راوی #شعر_امروز_معاصر #خنگ #گرگ_گله #غزل #تریاک #خوش_رکاب #زهر_خند #کلاسیک #لاشه #عشوه #حشر_حشری #ساعت_ساحت #رقص #طلبکار #ملک #تکبر #عطار #افسون #ادبیات_ادبی
💟❣💟 نفسی عشق ، مرا مانده فقط از همه آدمیان ، رانده فقط به رخم ، رنگ ِ شفق دادم باز بخت ، غم را همه پاشانده فقط #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #عشق_عاشقی #شعر_کوتاه #فقط #غم #دوتابیتی_فهلوی #شفق #رنگ #نفس #ادبیات_ادبی #شعر_امروز_معاصر #رانده #بخت #کلاسیک #عاشقانه
💔💟💔 از مرگ می گویم وقتی که ندارمت و به احتضار می رقصم وقتی کنارمی #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #دلنوشته #مرگ #داشتن_نداشتن #احتضار #سپبد #شعر_کوتاه #شعر_امروز_معاصر #نوول #رقص #کنارم #ادبیات_ادبی
💟🌹💟 قلم ، دیری نویسد " داد بیداد دل ِ پر درد دارم ، پر ز فریاد نگردد تلخ تر ، فردای روزم مبادا شب شود ، من باز فرهاد؟" 🍁 #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #آزادی #قلم #شب_روز #داد_بیداد #فردا #امید_نومیدی #شیرین_فرهاد #تلخ #دوتابیتی_فهلوی #رباعی #شعر_کوتاه #شعر_امروز_معاصر #مبادا #کلاسیک #ادبیات_ادبی
💟💞💟 ساغر ِ باده ی عشق ست قلم دل به این خامه اگر پر گردد #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #ساغر #می #شعر_شاعری #کلاسیک #قلم #عشق_عاشقی #ادبیات_فارسی #ادب #خامه #دل #شعر_امروز_معاصر #تک_بیت
💟💖💟 درنگ باید در کشاکش ِ رفتن مهتاب را . دیدنی است آمدن ِ خورشید و زیباست بوسه ی وصال ِسپیده. اگرکه نکشد پرده ی رقابت ِ دل بر یگانه مانده ی به انزوا این شب رو تنها را. #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #شب #سپبد #سپیده #پرده #وصال #خورشید #کشاکش #درنگ #شعر_کوتاه #شعر_امروز_معاصر #ادبیات_ادبی #عاشقانه #عشق_عاشقی
💟بخشی از یک #قصیده💟. 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 می شود اینهمه امروز ،به فردا نکنی؟ وعده ها داده مرا باز تو گمراه نکنی ترسم این بار در آیم به در خانه ی دل دل دلی کرده و در ، بر من و دل وا نکنی پشت در مانده ی از لرزه ی تنهایی سرد دو دلم اینکه بدانی و دری وانکنی• دین و دل باخته شد در قدم پاک عزیز عشق مانده ست سمر تا که تو پیدا نکنی پیری و بوسه طلب کردن دل ، عیبی نیست آهوی وسوسه دام ست ، تو بر پا نکنی گل ِ جان ، بوسه زند نقش که ماند از ما نیش ِ زنبور نباشد که تو رسوا نکنی پیری ام لرزه ی اندام و صدا دارد پیش بیشتر سعی کن این راز تو افشا نکنی جای عطری ز فرنچم ، بوی سیگار رسد متواری نشوی ، ولوله برپا نکنی من معمای شه خویش چو دیدم دیشب گر تو ایی فوزیه ام باز مرا شاه نکنی قم و کاشانی و تهرانی و یا مشهد و ری تو زمن دوری و درد است ، مداوا نکنی قوم تیمور به این ملت بیچاره چه کرد نکند تازی صفت تر ، توی ِ زیبا نکنی درد ِ دل ماهی سرخ ست که در خاک کویر له له آب زند ، گوش تو دریا نکنی شیخ ما شام شب اش نیست به جز تیهویی کبک مانند ، بگو :خورده چو ملا نکنی مرغ کورتون شده اشباع فقط بال و دل اش هست شام فقرا ، هوش که حاشا نکنی مُردَم از تلخی این طنز که شد زهر ِ حلال مرد و مردانه نهان دیده چو پیدا نکنی به تعرب شده اوضاع و فلک بخت تو داد حجّت ِ شعر تو باشی ، اگر اما نکنی #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #طنز #مرغ_مرغ_کورتون_دار #حلال #شیخ #غزل_قصیده #فلک #تیهو_کبک_ماهی #قم_کاشان_تهران_مشهد_ری #فرنچ_فرانسه #عطر #شعر_امروز_معاصر #پیری #ادبیات_ادبی
💟🏡💟 گریزم گریزم ز سودابه و ناز ِ طرفندها ز اهریمن ِ زشت و بد طینت ِ در نهادش. گریزم گریزم گریزم از ین کینه و نفرت از عشق برخاسته زهرچه که نامش پلشتی گرفته چو عشق اش بنامیم ناپاک ِدل. چه دریوزه مهری که اورا مرادش بُوَد بد سرشت گریزم. من از پشت کاووس و از نسل او سیاوش پدر خوانیم برادر چو خسرو که در قهر ِ او چنان زار و نالنده بود همه شهر ایران و توران زمین و اما اگر دامن پاک را بود رنگ رنگ همان کم شود جام ِ نیرنگها که کردار بد می نزیبد مرا اهورا مرا داد پندی سترگ که باید تو را بر ستم چیرگی نه همراهی و یا ستم پیشگی همان به اگر ناتوانی گرفت که راه گریزت توانی گرفت نه بر آستانه ی شاه افراسیاب که بر تو شبانی به است نه کاووس و بارش که در آستین ات چنین کرده مارش. گریزم گریزم گریز ز دام ِ پلشت از این دام و حیله بسیار ِ او از این زشت خو فریبا به رو ز خوابی و کاووس شاه ز بیداری افراسیاب تباهی درون جستم و اهورایی صفت سیاووش راه #کوروش_نادرخانی دی ماه درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #افراسیاب #نیمایی #زشت_خو #کاووس #خواب #سپید #فزیبا #دام_حیله #گریز #شعر_امروز_معاصر #اهورا #نالنده #خسرو #سودابه #اهریمن #سیاووش #نسل #طرفند #ایران_توران #کینه_نفرت #قهر #دریوزه #طینت_نهاد
💟⚘💟 پروانه صفت ، به عطر شادی هایی در هر نفست ، غنیمت ِ فردایی گمگشته ی دل ، پی بهاران بوده ست با او بنشین ، تو خود ، گل پیدایی #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #عشق_عاشقی #پروانه #بهاران #گل #دوبیتی_فهلوی #غنیمت #صفت #گمگشته #فردا #شعر_کوتاه #کلاسیک #ادبیات_ادبی #شعر_امروز_معاصر
فریاد بعد تو گرچه که این زندگی غمناک نشد اثر دست تو اما ز دلم پاک نشد آه رفتی،به دلم عشق تو پژواک نشد همه ی شوق مرا خوب خرابش کردی به همان زمزمه های در این گوش قسم به همان شیوه ی صحبت که در آغوش قسم به همین حالت سردرگم و مغشوش قسم دلم از آتش غم سوخت، کبابش کردی شانه ی بی رمقم تکیه به دیوار زده لب من جای لبت بوسه به سیگار زده نفسم در تن هر شعر تو را جار زده دل من عشق تو را خواست،جوابش کردی رفتی و بر دل بیچاره غم انداخته ای از من آخر تو که دیوانه ی بد ساخته ای فکر کردی که تو بردی ولی باخته ای بی وفاییه زمان را ، تو بابش کردی تو نباشی همه ی خانه خراب است بیا تو نباشی دل آیینه کباب است بیا تو نباشی همه ی عمر سراب است بیا همه امیال مرا نقش بر آبش کردی بعد آن رفتن تو این دلم آرام نشد خالی از دلهره و غصه ی ایام نشد سر خوش خاطره و لذت اوهام نشد همه دنیای مرا آه ، سرابش کردی شهاب شفیعی #فریاد #شهاب_شفیعی #غزل #شعر #غزل_پست_مدرن #شاعران #شاعرانه #فاضل_نظری #علی_صفری #مشهد #شاعر #شعر_معاصر #شعر_امروز #شعر_امروز_معاصر #شاعران_جوان #شاعران_معاصر
درود و سپاس عزیزان 💟 فشرده شد فسرده ابرها در دل آسمان که کدورت دریا دارد آب اگر بگذارد خساست فصل تا که ببارد . زمین لم یزرع را به حاصل سبزه ببینم بیدریغ وگل بنشیند به شکوفه و بلبل به نغمه ی بر آن ... اگر که ببارد #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #آب #دلنوشته #شعر_کوتاه #فسرده #فصل #خسیس_خساست #شکوفه #شعر_امروز_معاصر #کدورت #زمبن #لم_یزرع #دریا #گل #حاصل #بیدریغ
❣💟❣ غروب ِخورشید به عکاس شوربخت ِ زندگی ام فهماند دیگر فلاش هیچ چشمی نمی تواند زیباتر از فرو رفتن در دلی دریائی باشد. #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #دلنوشته #شعر_کوتاه #فلاش #دریا_دریایی #چشم_بارانی #زیبا #خورشید #شوربخت #زندگی #پریسکه #ادبیات_ادبی #عکاس_عکس_عکاسی #زندگی #شعر_امروز_معاصر #غروب
#مخاطب_ندارد 💔💑💔 گرگ ِ درون ، آهو شد افتاده کمندت صیاد بود و صید شد ، امروز بندت جامی مگر از زهر ، پر کردی دهانت تلخ است هر بوسه از آن ، لبهای قندت بیچاره گشته رفت از من ، حوصله سر جا مانده و ، سر کرده با اخلاق گندت چابک سوار و یکه تاز ِ عرصه ی ناز هستی که پنجر خواهم آن چرخ ِ سمندت در کوچه ها ویراژ داری ،چون پلیس ات تصدیق گویا داده بر خوی لَوَندت چون بچه ها ، ورد زبانت شد کثافت این لوده گی های زبانی شد پسندت عاشق کر و کورست ، تو عاشق نبودی اما چرا یاسین شده هر گفته پندت ؟ قدی رشید و مو کشیده ،یک خُل و چِل زیبا خصالی ، آخرین دیدم بلندت با اینهمه آخ ِ نهان ، بسیار در جان هرگز نمی خواهم ببینم من گزندت اینک نشد یک عاشقانه طنز حجت ای بخت ! لعنت بر تو و شعر چرندت #کوروش_نادرخانی #زمزمه_های_ادبی در #تلگرام درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #طنز #لعبت_لوند #لعنت #عشق_عاشقی #چرند #گزند #کلاسیک #شعر_امروز_معاصر #آخ #قد_مو #خل_و_چل #یاسین_خر #کثافت #تصدیق_گواهینامه #سمند #پنجر #گند_اخلاق #ادبیات_ادبی #تلخ #آهو #صیاد_صید
💟ورق بزنیم💟 بیاد سیمین بانوی شعرمان 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 غریبانه.........................به بانوی شعر ایران سیمین بهبهانی به شب خستگانیم وما،به روز آرمیدیم اگر جهنم خریدیم و باز ،بهشت آفریدیم اگر نه ناچاره دراین قفس،که بالی وپرداشتیم به امید روزی سپید ، تو دیدی پریدیم اگر چراغی اگردرشبی، چراغان کند روزنی تو بینی که با جان ِخویش،برابرخریدیم اگر تعجب ندارد سراب، چوآبی شود تشنه را ولی تشنگی قصه ای،شد آنرا شنیدیم اگر چواز راه دور آمدیم،همه جان وتن پر غبار مسافر ندادند راه، به مجلس رسیدیم اگر چو سازی به کوک آمده،بزن پرده را گوشه ای که زخمه توان زد به آن،چو زخمی دریدیم اگر طلوعی سپید آمده ، نیامد چرا مهر ما؟ که مارا نویدی کنون ، سراسر امیدیم اگر غریبانه فریاد خود، چو حجت غزل خوانده بود غزل را چو (سیمین)، بخوان غزالی ندیدیم اگر #کوروش_نادرخانی #زمزمه_های_ادبی در #تلگرام درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #سیمین_بهبهانی #غزال_شعر #غزل #پرده_زخمه_گوشه_کوک_ساز #امید #غریبانه #مجلس #شب_خستگان #قفس_بال_روز_سپید #یاد #کلاسیک #ادبیات_ادبی #شعر_امروز_معاصر
💟🌹💟 عشق یکی ،نفس یکی ،یک دل ِ پرهوس همه جام یکی ، باده یکی ، مستی دادرس همه خنده ی دلگشای گل ، سهم ِمن و نسیم ِ خوش یک گل ِ سرخ ، مال ِ من ، اینهمه خار و خس همه بانگ ِ رسای هلهله ، عشق رسانده گوش ِ ما هرزه ی دل بگو ! که خوش ،بانگ شما جرس همه مرگ به واقع ارمغان ، داده به تن نشان خزان عشق ،حقیقتی و آن ، زنده تو مرده پس همه نقش نمای خانه شد ، عشق تلولویی ز جان مهر در آمده به من ! مُرده کُش ِ نفس همه هست حصار ِجان و تن ،در هوسی همیشگی عشق خوشست زیستن ، رها یکی قفس همه #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #عشق #حصار #شعر_امروز_معاصر #هوس #قفس #رها_رهایی #مرده_زنده #تلولو #کلاسیک #ادبیات_ادبی #واقعیت #حقیقت #ارمغان #هلهله #دلگشا #خنده #نفس #خار_خس #نقش_نما #زیستن
💟⚘💟 مو پریشان کرده ای، غوغای عالم پای تو دانه دانه کشته ی ، هر شانه آدم پای تو اینهمه آشوب کردی در دلم ، باک ات مباد برزخم دادی ، بهشت و هم جهنم پای تو #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #شعر_کوتاه #مو #عاشقانه #کلاسیک #عشق_عاشقی #عالم_جهان #دل #شعر_امروز_معاصر #کشته #پریشان #آدم #بهشت_جهنم #برزخ #آشوب_غوغا #ادبیات_ادبی #گیسو
🏡💔🏡 بوی حلوای تو پیچیده کنون در خانه ها اینهمه امروز و فردا می کنی آخر چرا ؟ #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #اجتماعی #حلوا #خانه_ها #امروز_فردا #تک_بیت #کلاسیک #شعر_کوتاه #آخر #شعر_امروز_معاصر #بو #چرا
💟💔💟 ▪دیدی ای دل که غم ِعشق دگر باره چه کرد؟▪ دل ِسنگی شده اش با من بیچاره چه کرد؟ هرچه گفتم ، نشنیدی که سرو سنگ ،غریب آن دل ِ سنگ ببین ! با دل ِ آواره چه کرد من ندانم ، ز تو دل نالم و یا ، بخت ِ نگون در فقان بوده که این ، لعبت ِ پتیاره چه کرد آسمان ِ دل ِ من ، بود پر از نور ِ امید ابر ِ ناکامی او ، بر مه و استاره چه کرد؟ این شکسته رخ ِ زردم ، شده "حجت "ز تو دل تو بگو شیشه ی این عمر ،که آن خاره چه کرد؟ حس ِ زیبای ترنجیّ ِ تو ای دوست ، ببین! خانه ویرانه و ، آواره به یکباره چه کرد #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #شعر_یادگار #ترنج #کلاسیک #بداهه #شعر_امروز_معاصر #ماه_مه #ستاره_استاره #ناکامی_ناکام #سر_و_سنگ #غریب #لعبت #پتیاره #عاشقانه_عشق_عشقی
💟💞💟 قایقی خواهم شد دراین طوفانی شب ِ تنهایی پارو می زنم پارو می زنم تا پیدا کنم ناخدای کشتی شکسته ام را رها شده بر تخته ایی از امید در میان ِ امواج ِ بی ترحم آهای فانوس بان! یک امشب روشن بمان شاید که مسافر ِ دونفره باشیم به ساحل ِ نجات من ودل. و تو را پایانی باشد اینهمه سایبانی بیهوده. #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #سایبان #دلنوشته قایق #سپبد #بیهوده_یاوه #مسافر #دونفره #فانوس #امشب #امواج #تخته #امید #شعر_کوتاه #شعر_امروز_معاصر #کشتی_شکسته #ناخدا #طوفان #پارو
💔🏡💔 شعرم ، همه استعاره ست و بدردت نمی خورد واگوی درد و هزار باره ست بدردت نمی خورد یوسف نبوده ایی ، تا که زلیخای شعر سازمت عشقی ،که پیرهن ِ پاره ست و بدردت نمی خورد ققنوسی ات ، همه از شعله های آرزو ست خاموشم آتش بی شراره ست و بدردت نمی خورد سنگین شدم به موج های گریزنده ات، صبور دریای بی قرار !کناره ست و بدردت نمی خورد آتش گرفته خانه و حرف ِ من همه خاکستر ی شده آتشنشان نشسته نظاره ست و بدردت نمی خورد زخمی خنجر ِ از پشت خورده ، قیصری است دخمه نشین دل ِ بیچاره ست و بدرت نمی خورد اینها ، که لقلقه ها ی فراوان ِ هر زبان شده تنها ، به شعر اشاره ست و، بدردت نمی خورد گر آسمان ِ دلت ،گشته ازفروغ ِ ماه ،بی نصیب نورانی از ، ستاره ست و بدردت نمی خورد شبنم به گونه های دلم ، پاییز ِ واژه هاست فصل ِ فسوس ، بی بهاره ست و بدردت نمی خورد #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 ⚘ از #نظرات شما هماره استقبال خواهم کرد بارویی گشاده به سپاس😍 💞💞💞💞💞 #دخمه_نشین #شعر_امروز_معاصر #شبنم #گونه #فسوس_افسوس #غزل #واژه_واژهگان #پاییز_بهار_بهاره #ماه_ستاره #فروغ #لقلقه_زبان #کلاسیک #خنجر #قیصر #دریا_کناره_موج #آتشنشان_شعله_آتش_خاکستر #صبور #ققنوس #یوسف_زلیخا
❣💔❣ سینه ی تنگ ِمن و مهر ِ زیاد ِ تو ولی تُنگ را ، جای نهنگ ِ تو که نیست #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 💞💞💞💞💞 #طنز #تک_بیت #تنگ #مهر #سینه #شعر_کوتاه #نهنگ #ادبیات_ادبی #شعر_امروز_معاصر #کلاسیک
👌🏡👌 جهان ، در حال تقسیم است یاران دل ِمن ، غرق ِ در بیم است یاران جهان ِ ظلم ،بهر ِ مانده گاری مدامن فکر ِ تحکیم است یاران برای نفت ِ مفت و تست ِجنگی به فکر ِ بسط ِ اقلیم است یاران ببین خاورمیانه ، غرق ِ آتش ترامپی نه، که او تیم است یاران دوباره ، ترکمن چاها بسازند بهانه جنگ و تحریم است یاران تِرور ، خیل ِ مهاجر ، بمب و داعش همه بر ما ،چو تعلیم است یاران به دنیا ، دوره ایی دیگر شد آغاز و نقشه ، باز تقسیم است یاران میان ِ شرق ِ دستاویز ، این بار و نظمی نو به تنظیم است یاران نبینم ، نقشه ی ایران ِ زیبا که روزی با پوتین ،نیم است یاران اگر امروز ، آگاهی نباشد به فردا ،وقت ِ تسلیم است یاران اگر در خواب هستی ، باز گویم که نقش ِ نو ، به ترسیم است یاران ادامه دادن ‍ِ این رخوت ِ مرگ همانا، مثل ِ ترحیم است یاران چنان آفت ، به جان ِ ما درافتاد که خود درما ، چو دژخیم است یاران و خوابی خود زده ، از جهل رستن به تنها ره ، که تفهیم است یاران هزار و چهار صد ،مرگ است ،حجّت که شاید ، ختم ِ تقویم است یاران #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 💞💞💞💞💞 #عاشقانه_اجتماعی #مرگ #جهل_جهالت #دژخیم #آفت #ترحیم #نقشه #ایران #خواب #پوتین #ترامپ #آگاهی #غزل #شعر_امروز_معاصر #دستاویز #ترور #مهاجر #خاورمیانه #ترکمنچای #جنگ #نفت_مفت #داعش
❣💔❣ بازی بازی ست باختی ندارد اگر بک لب از تو باشد و لب از من افسوس که لب های تو دلباخته ی ماه شد به هنگامه ی شامگاه #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 💞💞💞💞💞 #دلنوشته #لب #شعر_کوتاه #برد_باخت #بازی #شعر_امروز_معاصر #ماه #دلباخته #هنگامه #ادبیات_ادبی #شامگاه #افسوس
💖😍💖 مذهبت چیست تو کافر ، که شده دزدی حلال ؟ هم ربودی دل و هم دین، به یکی غمزه ی حال #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 💞💞💞💞💞 #تک_بیت #مذهب #شعر_کوتاه #غمزه #دزد_دزدی #کافر #شعر_امروز_معاصر #غمزه #ادبیات_ادبی #عاشقانه #گرگان #استان_گلستان #گنبد_کاووس #چیست #حلال #عشق_عاشقی
❣🏡❣ من سازه ام از جنس ِ تنهایی شده این شیشه را نشکن تو با سنگی که ناساز ِ دلست. #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 💞💞💞💞💞 #تنهایی #دلنوشته #تک_بیت #کلاسیک #شعر_کوتاه #ناساز #سازه #سنگ_شیشه #شعر_امروز_معاصر #ادبیات_ادبی
💖💔💖 خم می شود واژه گان در گذر ِ شوم ِ باد ِ درد به هنگام نیت ِ سلامی بر آفتاب در شعر ِ آفتابگردانی ام #کوروش_نادرخاني درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 💞💞💞💞💞 #دلنوشته #سلام #سپبد #آفتاب_آفتابگردان #واژه_واژهگان #هنگام #درد #شعر_کوتاه #باد #شعر_امروز_معاصر #شوم
🏡❣🏡 پیاز و نان ، خوراک ِ عمرولیثی منزه ، پاک از هر ، کاسه لیسی بمانم شاعری گمنام ،در خویش همان کِشته گمانم به،که قیسی #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 💞💞💞💞💞 #عمرو_لیث_صفاری #کلاسیک #شاعر_شاعری_شعر #گمنام #دوتابیتی_فهلوی #کاسه_لیسی #پاچه_خواری #رباعی #قیسی #نان_پیاز #اجتماعی #شعر_امروز_معاصر
💖🏡💖 نقطه چین شد همه ی حرف دلم بس قلم ، چکه ی تردید نوشت #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 💞💞💞💞💞 #تردید #نقطه_چین #چکه #تک_بیت #حرف_دل #کلاسیک #شعر_کوتاه #شعر_امروز_معاصر #قلم #نوشت #ادبیات_ادبی #دلنوشته #عاشقانه_عشق_عشقی
💔🏡💔 شبی معشوق را دیدم ، میان ِخواب و بیداری که پرسیدم :چرا گشتی؟ دچار این خودآزاری گمانم گفتمش این را : به تنهایی و در رنجم شدم چون واژه ایی"بی" تو ، کنارش بی قراری شدم گنگی جماعت را ، غریب و پاک ، بیگانه اگرچه خورده ام تهمت ، به بیداری و هشیاری ندیدم گل به اول ،خار ِ چشمم شد گلستان را اگر عمری نوشتم من ، همه از عشق ِ گلزاری به پنداری دروغ افتاده ام ، در دیگ ِ جوشانی قبیله رقص ِ آتش کرد گرد ِ م ، نقطه پرگاری به اینجا چون رسیدم ،روزگارم شد نماد ِ شب بگفتا غم مخور جانم ، قلم در دست چون داری به من گفتا که شعرت همنوای دردمندان است کجا یابی چنین همدم ؟ از او بهتر به غمخواری به" بویه" آمدم ای دل ، تو را آغوش و بالین ات دگر بس کن تو این مویه ، صبورو مرد ِ اعصاری نمیدانم که دیگر لب ، گشودم بهر ِ گفتن ، نه شد این دل از غمی عاری ، تهی آنگونه انباری همیشه وقت گفتن ها ، شد حجت واژه های دل مثال ِ عشق ناگفته ، لبم لرزان شد انگاری #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 💞💞💞💞💞 #ناگفته #یک_غزل_قدیمی #واژه #غم_شادی #آغوش #قیبله_ی_آتش #دردمندان #نماد #قلم #دروغ #پندار #تهمت #شعر_امروز_معاصر #کلاسیک
💖🏡💖 بیدار می شود از خواب هوس ِهمنشینی با دوست وقتی که منظر ِ چشمهای اوست یاد گار. ودو صندلی خالی در دنج کافه ایی اگرچه متروک به کورسویی از امید می پراند تنهایی خواب رفته را . #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 💞💞💞💞💞 #خواب #سپید #کافه_متروک #ادبیات_ادبی #کورسو_امید #چشم_چشمها #صندلی #خالی #هوس #شعر_امروز_معاصر #همننشینی #خواب #دوست
🏡😭🏡 ماه بهمن ، درد ِ ما ایران نبود درد ِ آزادی ، ولی با نان نبود خر شدیم و بارمان ،بسیار شد حیف هرگز دردمان پالان نبود #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 💞💞💞💞💞 #بهمن_ماه #خر #پالان #نان #آزادی #دوبیتی_فهلوی #شعر_امروز_معاصر #رباعی #درد #شعر_کوتاه #کلاسیک #حیف #بار #ایران #اجتماعی
💖🏡💖 این آخرین ایستگاه است وقتی که بوسه هایت طعم ِ تلخ و محکم برای رفتن دارد مسافر ِ دیار ِ نابهنگام را. کامم بده! اگرچه سوزن بان شولا پوش ِ عمر فریاد می دارد :وقتی نمانده برای حرکت وگرنه توراست عاقبت سکون ِ همیشگی مقصد. #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 💞💞💞💞💞 #مقصد #سپید #شعر_امروز_معاصر #شولا_پوش #سوزن_بان #عمر #مسافر #طعم_تلخ #بوسه #ایستگاه #آخرین
🏡💔🏡 از جهالت پای ما را دین گرفت جای غیرت های مارا کین گرفت کاشکی یک کاوه ایی پیدا شود تا بگویم : کشورم آیین گرفت #کوروش_نادرخانی درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 💞💞💞💞💞 #دین #جهالت_جهل #دوبیتی_فهلوی #کلاسیک #شعر_امروز_معاصر #آیین #کشور #کاوه #رباعی #غیرت #کین_کینه
💟💖💟 بشو ! پیچک بر اندامم ، تورا اینگونه میخواهم حقیقت شو به اوهامم ، تورا اینگونه میخواهم درخت ِ سرو ِ باغم من ، که پوکیدم ز بی برگی بشو !برگی به فرجامم ،تو را اینگونه میخواهم دقایق را به هر ساعت ،دوان گردیده ام سویت نفس باشی به هرگامم ،تو را اینگونه میخواهم شدم مقروض ِ تن بی تو ، به تن ها گر بدهکارم به تنهایی بده وامم ، تو را اینگونه میخواهم هزاران آتش افتاده ، مرا ای عشق ، فولادم نما چون بازهم خامم ،تورا اینگونه می خواهم به دهلیز ِ هوسناکی ، مرا دل گاه گاه برده بشو بندی به اِحرامم ،تورا اینگونه می خواهم نجاتم ده! به ترفندی ، که آرامش دهد یادت کند با یک دم آرامم ، تورا اینگونه می خواهم فراموشم کند دنیا ، قریب ِ غربت ِ دلها شود پیدا ز تو نامم ، تورا اینگونه می خواهم تجسّم باش ! در شعرم ، نیازم بوده و هستی دلیل ِ خلق ِ الهامم ، تورا اینگونه میخواهم #کوروش_نادرخانی 😍درودها بر یکایک شما مهریاران ِ جان 💟شما عزیزان را دعوت می کنم به دیدن پست های دیگر 💞 اگر پسندید 👈 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 سپاس دارم از دل و جان 🍁🌷🍁 💞💞💞💞💞 #تجسم #شعر_امروز_معاصر #آرام_آرامش #کلاسیک #تنهایی #احرام #مقروض_بدهکار #ساعت_دقایق #ترفند #نفس #فرجام #حقیقت #غزل #دهلیز #پیچک
🏡🖤🏡 گفته بودم که یار پرید از سرم تاج و اعتبار پرید باورم ،نکرده خندیدی تا که دیدی ، دلار پرید #کوروش_نادرخانی 💞 #دوستان_را_تگ_کنید❤💙 💞💞💞💞💞 #بداهه #دلار #بداهه #اجتماعی #دوبیتی_فهلوی #اعتبار #تاج #شعر_کوتاه #شعر_امروز_معاصر #کلاسیک
💞🏡💞 ساز ِ دل را با همایون ،کوک کن ای صبحدم! تا که امروزی به نغمه ، شاد باشم تا غروب #کوروش_نادرخانی درود بر یکایک شما مهریاران . #سپاس_ویژه 👇 از عزیزانی که مهربانانه پیچ را ، با تک به مهربانان دیگر معرفی می کنند . دوستدار شمایم 💖 #اشتراک_پستها_با_نام_آزاد_است 😍 😍عزیزان ِ جان ، اگر مقبول ِ طبع بلندتان واقع شد ، عزیزان ِ دیگر را 🐥🐥🐥🐥🐦🐦 #تک_بفرمایید._لطفن 💖💖💖💖 💖💖💖 💖 خاکسار ِ اهالی دیار ِ دل 💜 #صبحت_بخیر #صبح_بخیر #همایون #تک_بیت #ساز #همایون #نغمه #کوک #صبحدم #شعر_امروز_معاصر #غروب #شاد #کلاسیک #هدیه
💟😍💟 عشق ِ منی و آب نباتی شیرین عسلی و شکلاتی ایکاش ملس بشی بگویم خوشمزه ترین و با ثباتی #کوروش_نادرخانی درود بر یکایک شما مهریاران . #سپاس_ویژه 👇 از عزیزانی که مهربانانه پیچ را ، با تک به مهربانان دیگر معرفی می کنند . دوستدار شمایم 💖 #اشتراک_پستها_با_نام_آزاد_است 😍 😍عزیزان ِ جان ، اگر مقبول ِ طبع بلندتان واقع شد ، عزیزان ِ دیگر را 🐥🐥🐥🐥🐦🐦 #تک_بفرمایید._لطفن 💖💖💖💖 💖💖💖 💖 خاکسار ِ اهالی دیار ِ دل 💜 #طنز #دوبیتی_فهلوی #شکلات_شکلاتی #آب_نبات #شیرین_عسل #عشق_عاشقی #کلاسیک #خوشمزه #ملس #ادبیات_ادبی #شعر_امروز_معاصر #ثبات
💞💔💞 ای مسافر! این دلست و خانه نیست خانه ی دل ، جای هر دیوانه نیست گر نشستی در دلی ، آگاه باش بازی با دل مکن ، مردانه نیست نوک به هر دانه زدن ، از جوجه گیست مرغ ِ عاشق ، در پی هر دانه نیست عاشقان ِ مست را ، گلگون رخ ست شمع ِسوزانی به جز ، پروانه نیست عشق پاک و بی غشی را می شود یافتن در آدمی ، افسانه نیست حجّت ِ مستی نباشد عربده یا تلو خوردن، به یک میخانه نیست در غزل های سکوت ِ عشق هم هست آوازی نهان، بیگانه نیست #کوروش_نادرخانی درود بر یکایک شما مهریاران . #سپاس_ویژه 👇 از عزیزانی که مهربانانه پیچ را ، با تک به مهربانان دیگر معرفی می کنند . دوستدار شمایم 💖 #اشتراک_پستها_با_نام_آزاد_است 😍 😍عزیزان ِ جان ، اگر مقبول ِ طبع بلندتان واقع شد ، عزیزان ِ دیگر را 🐥🐥🐥🐥🐦🐦 #تک_بفرمایید._لطفن 💖💖💖💖 💖💖💖 💖 خاکسار ِ اهالی دیار ِ دل 💜 #عشق_عاشقی #سکوت #غزل #میخانه #شعر_امروز_معاصر #عربده #حججت #مرغ #جوجه #افسانه #پروانه #مسافر #کلاسیک
💖🏡💖 به رقص آر ! ای واژه گانت دامن ِ چین دار در میدان ِ دار و درخشان شو شب شکن ! _خورشید ِ زرّین کار_ به روزگار ِ تار. خوابند کِلک و خامه و پر کَلَک دشمن ِ غدّار خار شو! به دشمن ِ بیدار که خوار می خواهدت در لجنزار. ای اندیشه دار! شکسته قلم ِ از ننگ ِ مُزد بیزار. #کوروش_نادرخانی درود بر یکایک شما مهریاران . #سپاس_ویژه 👇 از عزیزانی که مهربانانه پیچ را ، با تک به مهربانان دیگر معرفی می کنند . دوستدار شمایم 💖 #اشتراک_پستها_با_نام_آزاد_است 😍 😍عزیزان ِ جان ، اگر مقبول ِ طبع بلندتان واقع شد ، عزیزان ِ دیگر را 🐥🐥🐥🐥🐦🐦 #تک_بفرمایید._لطفن 💖💖💖💖 💖💖💖 💖 خاکسار ِ اهالی دیار ِ دل 💜 #قلم_کلک_خامه #کلک_حقه_نیرنگ #دار #مزد #شعر_امروز_معاصر #عاشقانه_اجتماعی #ادبیات_ادبی #خورشید_صبح #خواب #رقص #دشمن #لنجنزار #اندیشه #خوار_خار #میدان
💟💔💟 قهر کرده اند جاده ها با دلی که پای رفتن ندارد . به سفر رفته است افسانه ی دل سپردن ِ من . #کوروش_نادرخانی دریا دریا درود و سپاس ،ارزانی به ساحل دل های مهربان شما عزیزان 💟 #سفر #دلنوشته #جاده #شعر_کوتاه #قهر #رفتن #شعر_امروز_معاصر #دل_سپرده_سپردن #سپید #پریسکه #دخمه_نشین
💟🍁💟 یاوه بیهوده مانده ایم ، برخاک ِ این زمین با ما کســی نگفت ، زین یاوه آفرین هر لحظه مان ، یک نقطه ی ســــیاه کی می رســدبگو ؟ پایان ِ نقـطه چین برگرد ِ دایره ، دوارِ ِ حیرتیــــــــــــم شد شیوه ای کهن ، از‌ روز ِ واپسین فریاد رَس اجل ! تاکی فــریب وریا؟ دیگر بس است بیا ، ای مارِ ِآستین مطلوب ِ ما شدی ، چون آب ِ بادیه ما در سراب ِ تو ، آماده اینــــچنین بگشوده این زمان ، آغوش ِما ببین در انتــظارِ تو ، این قلب ِ پر حـزین زین باغ ِ بی ثمر‌ ، نشنیده ای مگر زین هرزه درگذر ، او را نما وجــین چون رفته جان ِمن ، آری نشان ِمن انگشتری شدم ، رفته از او  نگین گوئی که چرخ ِ دون ، درگردش ِجنون بنموده خون ِما ، با عشق ِ او عجین ای قلب ِپر هوس ، بر جانِ ماچوخس در مانده ام زتو ، از روز ِ واپســـــین ای غم ، برو دگر ، ازجان ِ من به در بی طاقتی نگر ، تاکی تو هم نشین؟ ای دل بیا که ما ، بی زادو توشه ایم دیگر نه جای ِما ، آلوده این زمــین! #کوروش_نادرخانی درود بر یکایک شما مهریاران . #سپاس_ویژه 👇 از عزیزانی که مهربانانه پیچ را ، با تک به مهربانان دیگر معرفی می کنند . دوستدار شمایم 💖 #اشتراک_پستها_با_نام_آزاد_است 😍 😍عزیزان ِ جان ، اگر مقبول ِ طبع بلندتان واقع شد ، عزیزان ِ دیگر را 🐥🐥🐥🐥🐦🐦 #تک_بفرمایید._لطفن 💖💖💖💖 💖💖💖 💖 خاکسار ِ اهالی دیار ِ دل 💜 #کلاسیک #ژمین #توشه #شعر_امروز_معاصر #زاد #آلوده #غزل #غم #هوس #عاشقانه_عشق_عشقی #انگشتری_نگین #قلب #آعوش #نقطه_چین
💟 #دختر_همسایه بر سر ِ بام ِ دلم ،آوار باشد بهتر است بر گل ِ دل ،خارهابسیار باشد بهتراست بسکه کاهل بود و جاهل ، در پی دلخواه نه گرسرش عمری به هر دیوار باشد بهتر است خفتگان را نیست حق بهره از خورشید صبح چشم ِ کوران ، بسته تا بیدار باشد بهتر است دختر ِ همسایه رفت و ،لقمه ی بیگانه شد چشم ِ نادیده دهن ،آزار باشد بهتر است دختر ِ همسایه گفتم ، ناشناسی آشنا در شنای رودها ، دشوار باشد بهتر است این دلم ، له له زند از عشق ِ ناکامی که ماند سگ پدر را، پا دهان ِ هار باشد بهتر است زیروبم ها دارد از درد ِدرون،اما به بغض باز او را این نوا، ستّار باشد ، بهتر است شد بهانه این غزل تا حرف دل گویم به راز آشکارا یا نهان ، جُستار باشد بهتر است اسب ِ سرکش را به مرتع می شود آزاد دید لب ولی در بند و در افسار باشد بهتر است ترکتازی زبان ، در مرتع ِ حرف و سخن با لگامش باز ، لاکردار باشد بهتر است یاوه ی اندیشه در ، ابهام و ایهامی نهان درد ها پنهان در این آثار باشد بهتر است #کوروش_نادرخانی درود بر یکایک شما مهریاران . #سپاس_ویژه 👇 از عزیزانی که مهربانانه پیچ را ، با تک به مهربانان دیگر معرفی می کنند . دوستدار شمایم 💖 #اشتراک_پستها_با_نام_آزاد_است 😍 😍عزیزان ِ جان ، اگر مقبول ِ طبع بلندتان واقع شد ، عزیزان ِ دیگر را 🐥🐥🐥🐥🐦🐦 #تک_بفرمایید. 💖💖💖💖 💖💖💖 💖 خاکسار ِ اهالی دیار ِ دل 💜 #غزل_قدیمی #ایهام_ابهام #مرتع #کلاسیک #ترکتازی #زبان #افسار_لگام #زیر_و_بم #ستار #شعر_امروز_معاصر #سک_پدر #سرکش #کاهل_جاهل #خورشید_صبح
💟😍💟 ای عشق! تو را به عشق سوگند یکبار و همیشه ،بشنو این پند افسانه شده ، رسیدن اینجا بیهوده مکن ، شکسته دل بند #کوروش_نادرخانی درود بر یکایک شما مهریاران . #سپاس_ویژه 👇 از عزیزانی که مهربانانه پیچ را ، با تک به مهربانان دیگر معرفی می کنند . دوستدار شمایم 💖 #اشتراک_پستها_با_نام_آزاد_است 😍 😍عزیزان ِ جان ، اگر مقبول ِ طبع بلندتان واقع شد ، عزیزان ِ دیگر را 🐥🐥🐥🐥🐦🐦 #تک_بفرمایید. 💖💖💖💖 💖💖💖 💖 خاکسار ِ اهالی دیار ِ دل 💜 #عشق #بیهوده #شعر_امروز_معاصر #شکسته #دل #دوبیتی_فهلوی #رباعی #دوتابیتی #سوگند #افسانه #همیشه
💞🏡💞 ارزانی شد به ما عوام ِ دائم به مصاف آوارهای تگرگی خاک در گرما گرم ِ عرق ریز ِ تابستان و شما که خاص در تگری ییلاقی اختلاص به امن بی واهمه از امانت رفته برباد در عدالتی همیشه آف به تضرع نیست امروز بر مسند ِ نشسته لمیده ی بر سریر ِ قدرت را اگر چه از هم پاشیده باشدش کلاف مگر بپاخیزد بیشه ی خفته شیر و به اهتزار در آورد بیرق ِ خون جامگان ِ سیاه بخت شده را کاوه سان برفراز ِ آشیانه ی قاف #کوروش_نادرخانی درود بر یکایک شما مهریاران . #سپاس_ویژه 👇 از عزیزانی که مهربانانه پیچ را ، با تک به مهربانان دیگر معرفی می کنند . دوستدار شمایم 💖 #اشتراک_پستها_با_نام_آزاد_است 😍 😍عزیزان ِ جان ، اگر مقبول ِ طبع بلندتان واقع شد ، عزیزان ِ دیگر را 🐥🐥🐥🐥🐦🐦 #تک_بفرمایید. 💖💖💖💖 💖💖💖 💖 خاکسار ِ اهالی دیار ِ دل 💜 #بیرق_پرچم #سپبد #مسند_سریر #شعر_امروز_معاصر #شعر_کوتاه #ادبیات_ادبی #خون_جامگان #کاه #آشیانه #اختلاصگر_اختلاص #قدرت #مصاف
💟🍁💟 روزگاری ،به خیال رفته و باز آمده ، آرزوی زوال رفته و باز مانده شب ، ماه تنها شده ایی سرده نادیده هلال رفته و باز قطره قطره یاوه های عمر لحظه شد توی چال رفته وباز چشمه سار ِ لبان ، ترک خورده له له بوسه ی زلال رفته و باز سپری گشته دم به دم با عشق مرده ایی را به کمال رفته و باز گورجا بوده قبل و بعد از مرگ عاشقانه ایی که زال رفته و باز طفل نوزاد و اینهمه احساس پا به دنیا و لال ، رفته و باز از پدیدی که شاد می باید ناپدیده ، ملال رفته و باز شده پژمرده پیر ِ احساسی عاشق ِ یک نهال رفته و باز پر گشوده ، به عالم ِ رویا یک پرنده،سفال رفته و باز #کوروش_نادرخانی درود بر یکایک شما مهریاران . #سپاس_ویژه 👇 از عزیزانی که مهربانانه پیچ را ، با تک به مهربانان دیگر معرفی می کنند . دوستدار شمایم 💖 #اشتراک_پستها_با_نام_آزاد_است 😍 😍عزیزان ِ جان ، اگر مقبول ِ طبع بلندتان واقع شد ، عزیزان ِ دیگر را 🐥🐥🐥🐥🐦🐦 #تک_بفرمایید. 💖💖💖💖 💖💖💖 💖 خاکسار ِ اهالی دیار ِ دل 💜 #تجربه #سفال #پرنده #نهال #پژمرده #کلاسیک #ملال #پدیده #طفل_نوزاد #شعر_امروز_معاصر #گورجا #ماه_تنهایی #بوسه
❣💔❣ کاش راست میدانستم دروغ ِ رفتنت را و از اینهمه کجی نمی شکستم. #کوروش_نادرخانی درود بر یکایک شما مهریاران . #سپاس_ویژه 👇 از عزیزانی که مهربانانه پیچ را ، با تک به مهربانان دیگر معرفی می کنند . دوستدار شمایم 💖 #اشتراک_پستها_با_نام_آزاد_است 😍 😍عزیزان ِ جان ، اگر مقبول ِ طبع بلندتان واقع شد ، عزیزان ِ دیگر را 🐥🐥🐥🐥🐦🐦 #تک_بفرمایید. 💖💖💖💖 💖💖💖 💖 خاکسار ِ اهالی دیار ِ دل 💜 #شکستن_شکست #شعر_کوتاه #دلنوشته #دروغ #رفتن #سپید #کاش #پریسکه #کج_کجی #ادبیات_ادبی #شعر_امروز_معاصر
💟🏡💟 خاک ِ عالم به دهان تو قلم ،تا که نگویی مدح ِ باطوم بدستی ، که بگوید :حقم کوروش_نادرخانی درود بر یکایک شما مهریاران . #سپاس_ویژه 👇 از عزیزانی که مهربانانه پیچ را ، با تک به مهربانان دیگر معرفی می کنند . دوستدار شمایم 💖 #اشتراک_پستها_با_نام_آزاد_است 😍 😍عزیزان ِ جان ، اگر مقبول ِ طبع بلندتان واقع شد ، عزیزان ِ دیگر را 🐥🐥🐥🐥🐦🐦 #تک_بفرمایید. 💖💖💖💖 💖💖💖 💖 خاکسار ِ اهالی دیار ِ دل 💜 #تک_بیت #باطوم_باتوم #حق #کلاسیک #دهان_خاک_به_دهان #قلم #عاشقانه_اجتماعی #شعر_کوتاه #شعر_امروز_معاصر
💖💔💖 نوش شد شراب ِدیده در جام ِچشمانت داغ شده و مست. تلو تلو خوران رسیده ام با تکیه بر دستی به دیوار. دوباره به ابهام ِبودن باتو در خیال ِ این حقیقت ِتلخ یا راست ِشیرین ِ با تو سر شدن سرسلامتی ِ دل. ..... :راه خانه کدامست محتسب ِبخت ِمست ؟ #کوروش_نادرخانی درود بر یکایک شما مهریاران . #سپاس_ویژه 👇 از عزیزانی که مهربانانه پیچ را ، با تک به مهربانان دیگر معرفی می کنند . دوستدار شمایم 💖 #اشتراک_پستها_با_نام_آزاد_است 😍 😍عزیزان ِ جان ، اگر مقبول ِ طبع بلندتان واقع شد ، عزیزان ِ دیگر را 🐥🐥🐥🐥🐦🐦 #تک_بفرمایید. 💖💖💖💖 💖💖💖 💖 خاکسار ِ اهالی دیار ِ دل 💜 #مست_مستی_مستانه #محتسب #شعر_کوتاه #خیال #تلوتلوخوران #شعر_امروز_معاصر #حقیقت_تلخ #ابهام #دیوار #سپید #اسیر_چشم #ادبیات_ادبی