همه عکس ها و کلیپ های صبی در اینستاگرام

loading...
خوب 😊 اینم از بسته های سفارشی استاد حدودا روز سفر بودن ...جهت درمان بیمار رفته بودن و کار عزیزان عقب افتاد ایشالا در هفته جدید به دستتون میرسه .. فکر میکنم شنبه برسه به دستتون استاد هندی #مرتاض طلسم #صبی #تضمینی با عودت مبلغ
طلسم موکلدار #صبی برای مهر و محبت و ازدواج،،،،،،