همه عکس ها و کلیپ های طلسم_صبی در اینستاگرام

loading...
انواع طلسم ها قوی و مجرب برای سفارش نام نام مادر و شماره تماس را در تلگرام و یا اس ام اس ثبت کنید ،هزینه طلسمات بسیار مناسب است تا همه قادر به تهیه باشند ،،درصورت بی اعتمادی به ما لطفا نه وقت خود و نه مارا نگرید ،تمامی کار ها در ساعت سعد انجام میشود و درصد قابل قبولی رضایت مند هستند ،تضمین کارما در گروی قانون کارما #دعا_نویسی #دعا #سركتاب #فال_ورق #باطل_سحر #رزق_روزي #فال #كانال_تلگرام #دعانويس #مشاوره #كار_گشایی #مهره_مار #فال_قهوه #دعا_نویسی_قوی #تهران #گشايش_روزي #بخت_گشايي #زبان_بند #درمان_سردرد #فال_قراني #احضار #دلنوشته #مشهد #طلسم_قوی #بازگشت_معشوق #طلسم #طلسم_صبی #سحر #طلسم_محبت #فال #سنگ
انواع طلسم ها قوی و مجرب برای سفارش نام نام مادر و شماره تماس را در تلگرام و یا اس ام اس ثبت کنید ،هزینه طلسمات بسیار مناسب است تا همه قادر به تهیه باشند ،،درصورت بی اعتمادی به ما لطفا نه وقت خود و نه مارا نگرید ،تمامی کار ها در ساعت سعد انجام میشود و درصد قابل قبولی رضایت مند هستند ،تضمین کارما در گروی قانون کارما #دعا_نویسی #دعا #سركتاب #فال_ورق #باطل_سحر #رزق_روزي #فال #كانال_تلگرام #دعانويس #مشاوره #كار_گشایی #مهره_مار #فال_قهوه #دعا_نویسی_قوی #تهران #گشايش_روزي #بخت_گشايي #زبان_بند #درمان_سردرد #فال_قراني #احضار #دلنوشته #مشهد #طلسم_قوی #بازگشت_معشوق #طلسم #طلسم_صبی #سحر #طلسم_محبت #فال #سنگ
انواع طلسم ها قوی و مجرب برای سفارش نام نام مادر و شماره تماس را در تلگرام و یا اس ام اس ثبت کنید ،هزینه طلسمات بسیار مناسب است تا همه قادر به تهیه باشند ،،درصورت بی اعتمادی به ما لطفا نه وقت خود و نه مارا نگرید ،تمامی کار ها در ساعت سعد انجام میشود و درصد قابل قبولی رضایت مند هستند ،تضمین کارما در گروی قانون کارما #دعا_نویسی #دعا #سركتاب #فال_ورق #باطل_سحر #رزق_روزي #فال #كانال_تلگرام #دعانويس #مشاوره #كار_گشایی #مهره_مار #فال_قهوه #دعا_نویسی_قوی #تهران #گشايش_روزي #بخت_گشايي #زبان_بند #درمان_سردرد #فال_قراني #احضار #دلنوشته #مشهد #طلسم_قوی #بازگشت_معشوق #طلسم #طلسم_صبی #سحر #طلسم_محبت #فال #سنگ
برای سفارش به تلگرام مراجعه کنید انواع طلسم ها قوی و مجرب برای سفارش نام نام مادر و شماره تماس را در تلگرام و یا اس ام اس ثبت کنید ،هزینه طلسمات بسیار مناسب است تا همه قادر به تهیه باشند ،،درصورت بی اعتمادی به ما لطفا نه وقت خود و نه مارا نگرید ،تمامی کار ها در ساعت سعد انجام میشود و درصد قابل قبولی رضایت مند هستند ،تضمین کارما در گروی قانون کارما #دعا_نویسی #دعا #سركتاب #فال_ورق #باطل_سحر #رزق_روزي #فال #كانال_تلگرام #دعانويس #مشاوره #كار_گشایی #مهره_مار #فال_قهوه #دعا_نویسی_قوی #تهران #گشايش_روزي #بخت_گشايي #زبان_بند #درمان_سردرد #فال_قراني #احضار #دلنوشته #مشهد #طلسم_قوی #بازگشت_معشوق #طلسم #طلسم_صبی #سحر #طلسم_محبت #فال #سنگ
برای سفارش به تلگرام مراجعه کنید انواع طلسم ها قوی و مجرب برای سفارش نام نام مادر و شماره تماس را در تلگرام و یا اس ام اس ثبت کنید ،هزینه طلسمات بسیار مناسب است تا همه قادر به تهیه باشند ،،درصورت بی اعتمادی به ما لطفا نه وقت خود و نه مارا نگرید ،تمامی کار ها در ساعت سعد انجام میشود و درصد قابل قبولی رضایت مند هستند ،تضمین کارما در گروی قانون کارما #دعا_نویسی #دعا #سركتاب #فال_ورق #باطل_سحر #رزق_روزي #فال #كانال_تلگرام #دعانويس #مشاوره #كار_گشایی #مهره_مار #فال_قهوه #دعا_نویسی_قوی #تهران #گشايش_روزي #بخت_گشايي #زبان_بند #درمان_سردرد #فال_قراني #احضار #دلنوشته #مشهد #طلسم_قوی #بازگشت_معشوق #طلسم #طلسم_صبی #سحر #طلسم_محبت #فال #سنگ
انواع طلسم ها قوی و مجرب برای سفارش نام نام مادر و شماره تماس را در تلگرام و یا اس ام اس ثبت کنید ،هزینه طلسمات بسیار مناسب است تا همه قادر به تهیه باشند ،،درصورت بی اعتمادی به ما لطفا نه وقت خود و نه مارا نگرید ،تمامی کار ها در ساعت سعد انجام میشود و درصد قابل قبولی رضایت مند هستند ،تضمین کارما در گروی قانون کارما #دعا_نویسی #دعا #سركتاب #فال_ورق #باطل_سحر #رزق_روزي #فال #كانال_تلگرام #دعانويس #مشاوره #كار_گشایی #مهره_مار #فال_قهوه #دعا_نویسی_قوی #تهران #گشايش_روزي #بخت_گشايي #زبان_بند #درمان_سردرد #فال_قراني #احضار #دلنوشته #مشهد #طلسم_قوی #بازگشت_معشوق #طلسم #طلسم_صبی #سحر #طلسم_محبت #فال #سنگ
انواع طلسم ها قوی و مجرب برای سفارش نام نام مادر و شماره تماس را در تلگرام و یا اس ام اس ثبت کنید ،هزینه طلسمات بسیار مناسب است تا همه قادر به تهیه باشند ،،درصورت بی اعتمادی به ما لطفا نه وقت خود و نه مارا نگرید ،تمامی کار ها در ساعت سعد انجام میشود و درصد قابل قبولی رضایت مند هستند ،تضمین کارما در گروی قانون کارما #دعا_نویسی #دعا #سركتاب #فال_ورق #باطل_سحر #رزق_روزي #فال #كانال_تلگرام #دعانويس #مشاوره #كار_گشایی #مهره_مار #فال_قهوه #دعا_نویسی_قوی #تهران #گشايش_روزي #بخت_گشايي #زبان_بند #درمان_سردرد #فال_قراني #احضار #دلنوشته #مشهد #طلسم_قوی #بازگشت_معشوق #طلسم #طلسم_صبی #سحر #طلسم_محبت #فال #سنگ
#طلسم #طلسم_محبت_وصال #طلسم_نقش #طلسم_محبت #طلسمات #طلسم_قوی #طلسم_صبی #طلسم_محبت #طلسم_محبت_وصال #طلسم_محبت_بازگشت_معشوق #طلسم_محبت #طلسم_محبت_قوی #طلسم_محبتی #طلسم_محبت_فوری #طلسم_محبت_خیلی_قوی #دعانویس #دعای_محبت #دعای_محبت_زن_و_شوهر #دعای_محبت_قوی #دعای_محبتی #دعای_محبت_بین_زن_و_شوهر_ #دعانویس #دعانویس_مجرب #دعانویسی #دعانویس_یهودی #دعانویس_یهودی #دعا ﻃﻠﺴﻢ ﻣﺤﺒﺖ : ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﺭ ﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ، ﺑﻪ ﺍﺫﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺎﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻭﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﻣﺤﺒﺖ : _ ﻣﮑﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﮎ ﻭ ﻣﻄﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ . _ ﺑﺪﻥ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ . _ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺩﻋﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺿﻮ ﻭ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻨﺪ . _ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭ ﺍ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ‏( ﺑﺎ ﻗﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﻤﺶ ‏) . _ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﺑﺨﻮﺭ ﮐﻨﺪﺭ ﻭ ﺑﺨﻮﺭ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ . - ﻋﻤﻞ " ﺍﺻﺮﺍﻑ ﻋﻤﺎﺭ " ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ . _ ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺎﻥ ﺁﺗﺸﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ، ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ، ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺎﻥ ﺑﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺎﻥ ﺁﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﻏﺮﺏ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻨﯿﺪ . - ﺍﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻂ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ . - ﻃﻠﺴﻢ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﺭ ﻭﺣﺎﻧﯽ ‏( ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ، ﻣﺸﮏ ﻭ ﮔﻼﺏ ‏) ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ . - ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻩ ﻗﻤﺮﯼ ﺍﺳﺖ، ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ ﻗﻤﺮ ﺩﺭ ﻋﻘﺮﺏ ﻭ ﻧﺤﺲ ﻃﺎﻟﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ . - ﺭﻭﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ : ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﯾﺎ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﻪ _ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ : ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺳﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺫﺍﻥ ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﻠﻮﻉ ﺁﻓﺘﺎﺏ . - ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﺯﮐﺎﺕ ﺁﻥ ﺭ ﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﺪ، ﺯﮐﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ : ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻪ ﻋﺪﺩ ﻧﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺧﻼﺹ ﺭ ﺍ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ . - ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻃﻠﺴﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﻃﻠﺴﻢ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺒﺮﯾﺪ . ﺗﻮﺟﻪ : ﺍﯾﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﻣﻮﮐﻞ ﺩﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﻭﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ، ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﮐﻞ ﺩﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ، ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﮐﻞ ﺩﺍﺭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺿﺖ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺳﺮﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﮐﻞ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ﺑﻨﺪﻩ ://./ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺩﻋﺎ - ﯾﺎ ﺣﯿﺪﺭ ﻣﺪﺩ
#طلسم #طلسم_محبت #طلسم_محبت_قوی #طلسم_ #طلسم_قوی #طلسم_صبی #طلسم_نقش #طلسم_محبت_ #طلسم_محبت_قوی #طلسم_محبت_فوری #طلسم_محبت_خیلی_قوی #طلسم_محبت_بازگشت_معشوق #طلسم_محبت_وصال #طلسم_محبت_بازگشت_معشوق #طلسم_محبت_بازگشت_معشوق #طلسم_زبانبند #طلسم_زبانبند_قوی_طلسم_گشایش #طلسم_زبانبند_قوی #طلسم_زبانبند_یهودی ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ : ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﺧﯿﺮ ‏( ﺑﺨﺖ ﮔﺸﺎﯾﯽ، ﻣﺤﺒﺖ، ﺭﻭﺯ ﻭ ﺭﻭﺯﯼ، ﮐﺎﺭﮔﺸﺎﯾﯽ ﻭ ... ‏) _ ﻣﮑﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﮎ ﻭ ﻣﻄﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ . _ ﺑﺪﻥ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ . _ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺩﻋﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺿﻮ ﻭ ﯾﺎ ﻏﺴﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻨﺪ . _ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ‏( ﺑﺎ ﻗﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﻤﺶ ‏) . _ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﻋﺎ ﺍﺯ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺎﻥ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﺧﯿﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﻮﺭ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ . _ ﺯﮐﺎﺕ ﺩﻋﺎ ﻭ ﯾﺎ ﻃﻠﺴﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ، ﺍﮔﺮ ﺯﮐﺎﺕ ﺑﯿﺎﻥ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺩﻋﺎ ﻭ ﯾﺎ ﻃﻠﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻪ ﻋﺪﺩ ﻧﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺧﻼﺹ ﺭ ﺍ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ . _ ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺎﻥ ﺁﺗﺸﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ، ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ، ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺎﻥ ﺑﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺎﻥ ﺁﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﻏﺮﺏ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻨﯿﺪ . ﺗﻮﺟﻪ : ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎﯼ ﺷﺮ ‏( ﻣﺜﻞ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺨﺖ، ﺟﺪﺍﯾﯽ، ﻫﻼﮐﺖ، ﺩﺷﻤﻨﯽ ﻭ ... ‏) ﺭ ﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﯿﻢ ﻟﻄﻔﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ.
نوشتن طلسم یهودی ::: باطل کردن دعا و طلسم طلسم محبت طلسم بخت گشایی طلسم رزق و روزی طلسم کارگشایی و... . #طلسمات #طلسمات_قرانی #طلسم_صبی #طلسم_محبت #طلسم_زبانبند_قوی_طلسم_گشایش #طلسم_بخت_گشا . دایرکت در خدمتتون هستم