همه عکس ها و کلیپ های فریدون_ابراهیمیان در اینستاگرام

loading...
سخنان گهر بارقلندر بی قرار استاد سید خلیل عالی نژاد درموردرفتار یارستانیها درجانع.  مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم عکاس بنده حقیر آرشیو فتو روناک #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #یارسان #یارستانی #مموسیقیـسنتی #مژگان_شجریان #همایون_شجریان #شجریان #شهرام_ناظری #موسیقی #علیزاده #عدنان سلیمانی #میرفرساد_ملک_نیا #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید الهامی #فریدون_ابراهیمیان #فتو روناک
آنجا که نظرگاه دل درویش است سر چشمه آب زندگانی بیش است زنهار میازار دل درویشان درویش علی نیست علی درویش است قلندر بی قرار استاد سید خلیل عالی نژاد آرشیو. فتو روناک #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #شجریان #شهرام_ناظری #موسیقی #مموسیقیـسنتی #مژگان_شجریان #همایون_شجریان #علیزاده #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #میرفرساد_ملک_نیا #حامدصغيري #یارسان #یارستانی #فریدون_ابراهیمیان #فتو روناک
پوریا پسرم درکنار قلندر بیقرار استاد سید خلیل عالی نژاد رضی آباد عکاس بنده حقیر آرشیو. فتو روناک عاشقی درمانده ام داد از فراق هستی از کف داده ام داد از فراق همچو مجنون در پي ليلاي خويش كاروان جا مانده ام داد از فراق همچو يوسف از حسادت از جفا قعر چاه افتاده ام داد از فراق سر بر آورده ز هر سو اشقیا سر به کف بنهاده ام داد از فراق از تن بی سر چه تر سانی مرا من قلندر زاده ام داد از فراق از جفای همرهان گشته دو تا قامت آزرده ام داد از فراق جستم و کمتر بدیدم مرد راه از رمق افتاده ام داد از فراق بیقراری شد سبب تا راز دل بر شما بگشاده ام داد از فراق #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #شجریان #شهرام_ناظری #موسیقی #مژگان_شجریان #علیزاده #کیهان_کلهر #همایون_شجریان #میرفرساد_ملک_نیا #حامدصغيري #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #فریدون_ابراهیمیان #فتوروناک
قلندر بی قرار استاد سید خلیل عالی نژاد دراجرای ققنوس جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی نامد گه آن آخر کز پرده برون آیی آن روی بدان خوبی در پرده نهان تا کی "عطار" #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #شجریان #شهرام_ناظری #موسیقی #مژگان_شجریان #همایون_شجریان #میرفرساد_ملک_نیا #حامدصغيري #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #فریدون_ابراهیمیان #فتوروناک #علیزاده #کیهان کلهر
قلندر بی قرار استاد سید خلیل عالی نژاد ودوستش آقای عابدین خادمی آرشیو.فتو روناک به روی دلبری گر مایل هستم مکن منعم گرفتار دل هستم خدا را ساربان آهسته می ران که من وامانده ی این قافل هستم... ‏ #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #شجریان #شهرام_ناظری #موسیقی #موسیقی_سنتی #مژگان_شجریان #میرفرساد_ملک_نیا #حامدصغيري #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #فریدون_ابراهیمیان #فتوروناک #یارسان #یارسانی
اجرای فی البداهه استاد عدنان سلیمانی عزیز ایشان یکی از استادان زبردست ودوست داشتنی وخوش اخلاق وباسواد ومطلع هستن. واضافه میکنم که ایشان از مریدان خوب قلندار بی قرار استاد سید خلیل عالی نژاد میباشند وایشان در موسیقی وعرفان وکلام بی نهایت موفق وخوشنام می باشند . موفقیتش ارزوی قلبیم میباشد. #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #عدنان #شجریان #شهرام_ناظری #مژگان_شجریان #سید_خلیل_عالی_نژاد #موسیقی #حامدصغيري #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #فریدون_ابراهیمیان #علیزاده #همایون_شجریان #یارسان #یارستانی #صحنه #دالاهویار #فتوروناک
اصفهان قلندر بی قرار استاد سیدخلیل عالی نژاد ودرویش اصفهانی الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم آرشیو. فتو روناک #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #شجریان #شهرام_ناظری #موسیقی #مژگان_شجریان #میرفرساد_ملک_نیا #حامدصغيري #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #یارسان #یارسانی #فریدون_ابراهیمیان #دالاهویار #اهل حق
استاد درویشی وقلندر بی قرار استاد سید خلیل عالی نژاد بعداز اجرای آوای قلندری آرشیو.فتو روناک جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی نامد گه آن آخر کز پرده برون آیی آن روی بدان خوبی در پرده نهان تا کی "عطار" #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #شجریان #شهرام_ناظری #موسیقی #میرفرساد_ملک_نیا #حامدصغيري #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #یارسان #یارسانی #فریدون_ابراهیمیان #فتوروناک #مژگان_شجریان
بی تو نه زندگی خوش است بی تو نه مردگی خوش است سرز غم تو چون کشم بی تو به سرنمی شود مولای من سوئد قلندر بی قرار استاد سید خلیل عالی نژاد آرشیو .فتو روناک #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #مژگان_شجریان #شجریان #شهرام_ناظری #موسیقی #میرفرساد_ملک_نیا #حامدصغيري #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #فتوروناک #فریدون_ابراهیمیان #علیزاده #یارسان #یارستانی #دالاهو
قلندربی قرار استاد سید خلیل عالی نژاد آرشیو،فتو روناک #بهشت عمر زاهد همه طى شد " به تمناى بهشت " او ندانست که در " ترک تمناست" بهشت این چه حرفیست که در "عالم بالاست بهشت" هر کجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت.... دوزخ از تیرگی بخت درون من و توست دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت #صائب_تبریزی. #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #شجریان #شهرام_ناظری #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #حامدصغيري #میرفرساد_ملک_نیا #موسیقی #یارسان #فریدون_ابراهیمیان #فتو روناک
قلندر بیقرار استاد سیدخلیل عالی نژاد هنگام اجرای موزه ایران باستان صدایم گاهی هم نفس تنبور میشود... هم اواز دلم و دینم می شود.. با تنبور میروم از این دنیای فانی... گاهی نفسی راحت میکشم از دنیای فانی.... بی نیاز از جسم خاکی میشوم فارغ از هیاهو میشوم نام یاهو بر زبانم جاری میشود... روحم را به یکجا بی نیاز می کنم.... بنال ای دل، بنال تنبور دوریم از این زمین و زمان بنالیم با هم از این درماندگی..... آرشیو،فتو روناک #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #شجریان #شهرام_ناظری #میرفرساد_ملک_نیا #موسیقی #حامدصغيري #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #فریدون_ابراهیمیان #یارسان #یارستانی #فتوروناک #دالاهویار
سال رضی آباد جمعی از یاران در خدتمت قلندر بیقرار استاد سید خلیل عالی نژاد وپیر ایشان آسید امین بی باک عکاس بنده حقیر آرشیو. فتو روناک #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #شجریان #شهرام_ناظری #فرید_الهامی #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #حامدصغيري #میرفرساد_ملک_نیا #موسیقی فتوروناک #فریدون_ابراهیمیان
قلندر بیقرار استاد سید خلیل عالی نژاد ودرویش بهزاد صحنه ای عکاس بنده حقیر کنگاور منزل آقای فریدون حقیقی دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر کز آتش درونم دود از کفن برآید بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 آرشیو فتو روناک #سید_خلیل_عالی_نژاد #یارسان #یارستانی #شجریان #شهرام_ناظری #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #حامدصغيري #میرفرساد_ملک_نیا #فتوروناک #فریدون_ابراهیمیان
قلندر بیقرار استاد سید خلیل عالی نژاد آماده وکمر بسته برای عبادت الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم آرشیو'،فتو روناک #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #حامدصغيري #میرفرساد_ملک_نیا #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #شجریان #شهرام_ناظری #همایون_شجریان #فریدون_ابراهیمیان #فتوروناک #یارسان #یارستانی #دالاهویار #صنایع_چوبی_و_دکوری_دالاهو #صحنه #آئین_مستان
جمله بسیار زیبا وپر معنا از خاقانی که قلندر بی قرار استاد سید خلیل عالی نژاد همیشه زیر عکسشان می نوشتن به نام بیچون سخنانی زیبا از آسید خلیل عالی نژاد ؛ تمام ادیان جهان مانند جویبار یا رودی هستند که در حرکت و جنب و جوشند و نهایتاً بایستی به دریای حقیقت وصل شوند . کسی که مولا را بشناسد باید لباسش را عوض کند لباس گذشت و ملالت کشی و بردباری و پرهیزگاری بپوشد ، وگرنه مولا را نشناخته است . تمام خلایق عالم باید معتقد باشند که روزی را حق عطا میکند نه بشر و نه موجودات دیگر ، اگر شخصی گاودار است و معتقد است روزیش را گاوها میدهند پس ایشان گاو پرست است . ما اگر اطاعت امر حق را بکنیم مثل خورشید همیشه میدرخشیم و هیچگاه خاموش نمیشویم . پادشاه و فرمانروا به آن قدرت و سرباز به این بزدلی و ترسویی ؟ ما نبایستی حداقل یک قطره از آن قدرت و شهامت پادشاه دینمان در وجودمان باشد ؟ سید_خلیل_عالی_نژاد آرشیو،فتو روناک #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #میرفرساد_ملک_نیا #حامدصغيري #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #شجریان #شهرام_ناظری #موسیقی #یارسان #یارستانی #صنایع_چوبی_و_دکوری_دالاهو #صحنه #فریدون_ابراهیمیان
قلندر بی قراراستاد سید خلیل عالی نژادو دکتر حسن رضی آباد عکاس بنده حقیر عید قربان آرشیو:فتو روناک همیشه سعی کنید با افرادی که اهل عشق هستند نشست و برخاست کنید.. و هم دل و هم صحبت شوید.. شمشیر دلتان را باید به چیزی بزنید که آن را تیز و صیقلی کند؛ نه این که آن را کُند و تیره کند. .استاد_شهید_سید_خلیل_عالی_نژاد #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #میرفرساد_ملک_نیا #موسیقی #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #حامدصغيري #فریدون_ابراهیمیان #فتوروناک #موسیقی_سنتی
استاد کیهان کلهر وقلندر بیقرار استاد سید خلیل عالی نژاد سوئد سال منزل استاد عالی نژاد آرشیو:فتو روناک 🌷❤️🌷 قلم بتراشم از هر استخوانم مرکب گیرم از خون رگانم بگیرم کاغذی از پردهٔ دل نویسم بهر یار مهربانم #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #حامدصغيري #موسیقی_سنتی #کیهان کلهر #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #فریدون_ابراهیمیان #فتوروناک #میرفرساد_ملک_نیا #شجریان #شهرام_ناظری #تنبور #یارسان #یارستانی #دالاهویار
قلندر بیقراراستاد سید خلیل عالی نژاد درسن بیست سالگی الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم آرشیو :فتو روناک #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #یارسان #یارستانی #سید_خلیل_عالی_نژاد #موسیقی_سنتی #میرفرساد_ملک_نیا #حامدصغيري #تنبور #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #شجریان #شهرام_ناظری #دالاهو #فتوروناک #فریدون_ابراهیمیان #سمیه اسلامی
قلندر بیقرار استاد سید خلیل عالی نژاد همراه صوفی نادر متولی سابق بارگاه سلطان 🔽  مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم آرشیو:فتو روناک #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #موسیقی_سنتی #میرفرساد_ملک_نیا #حامدصغيري #تنبور #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #فتوروناک #شجریان #شهرام_ناظری #علیزاده #عدنان #فریدون_ابراهیمیان
مرحوم مافی و دکتر حسن درکنارقلندر بی قرار استاد سید خلیل عالی نژادکه بنده حقیر هم افتخارگرفتن این عکس را داشتم الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم آ رشیو :فتو روناک . #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #میرفرساد_ملک_نیا #حامدصغيري #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #یارسان #یارستانی #فریدون_ابراهیمیان #تنبور #علیزاده . #شهرام_ناظری #شجريان #موسیقی_سنتی #فتوروناک
تک نوازی سه تار از قلندر بیقرار استاد سید خلیل عالی نژاد سال سوئد شاد کن جان من، که غمگین است رحم کن بر دلم، که مسکین است روز اول که دیدمش گفتم: آنکه روزم سیه کند این است آرشیو:فتو روناک #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #عدنان #علیزاده #میرفرساد_ملک_نیا #موسیقی_سنتی #یارسان #یارستانی #حامدصغيري #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #تنبور #فریدون_ابراهیمیان #فتوروناک #تنبور نوازان
قلندر بیقرار استاد سید خلیل عالی نژادواستاد سید فریبرز شاه ابراهیمی آرشیو:فتو روناک شاد کن جان من، که غمگین است رحم کن بر دلم، که مسکین است روز اول که دیدمش گفتم: آنکه روزم سیه کند این است استاد_شهید_سید_خلیل_عالی_نژاد #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #فریدون_ابراهیمیان #تنبور #میرفرساد_ملک_نیا #حامدصغيري #یارسان #یارستانی #فتوروناک
صدای قلندر بی قرار سید خلیل عالی نژاد مشتاق گل ازسرزنش خار نترسد جویای رخ یار ز اغیار نترسد آنکس که زند لاف انالحق چو منصور از طعنه نامحرم اسرار نترسد آرشیو:فتو روناک #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 . #سید_خلیل_عالی_نژاد #میرفرساد_ملک_نیا #موسیقی_سنتی #صنایع_چوبی_و_دکوری_دالاهو #صحنه #تنبور #یارسان #یارستانی #حامدصغيري #فتوروناک #فریدون_ابراهیمیان #سمیه #صحنه #صنایع_چوبی_و_دکوری_دالاهو #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی
سوئد منزل قلندر بیقرار استاد سید خلیل عالی نژاد وحضوراستادشجریان استاد علیزاده استادکلهر استاد همایون واستاد مافی یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد آرشیو:فتو روناک #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #استاد شجریان #سید_خلیل_عالی_نژاد #میرفرساد_ملک_نیا #موسیقی_سنتی #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فرید_الهامی #فریدون_ابراهیمیان درویش امیرحیاتی #حامدصغيري #عدنان سلیمانی #هژيرمهرافروز #همایون_شجریان #کوردستان #کیهان کلهر #حسین علیزاده #فتو روناک #شجریان #شهرام_ناظری
یاران به مرافقت چو دیدار کنید باید که زدوست یاد بسیار کنید چو باده خوش گوار نوشید به هم نوبت چو به ما رسدنگونسار کنید سوئد سخنان استاد سید فریبرز شاه ابراهیمی در وصف قلندر بیقرار استاد سید خلیل عالی نژاد آرشیو:فتو روناک #استاد_سید_خلیل_عالی_نژاد🍃 #سید_خلیل_عالی_نژاد #یارسان #یارستانی #میرفرساد_ملک_نیا #حامدصغيري #تنبور #موسیقی_سنتی #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فریدون_ابراهیمیان #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز
استاد سید امرلله شاه ابراهیمی یکی از اساتید صاحب سبک تنبور درقرن معاصر میباشد ایشان را به جرعت می توان پدر تنبور ایران شناخت. ویکی از استادان بنام قلندر بیقرار استاد سید خلیل عالی نژاد درحال نواختن بعضی مقامها روحش شاد ویادش گرامی آرشیو:فتو روناک #استاد_شهید_سید_خلیل_عالی_نژاد #سید_خلیل_عالی_نژاد #یارستانی #یارسانی #تنبور #صحنه #اهل حق #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فریدون_ابراهیمیان #حامدصغيري #میرفرساد_ملک_نیا
به کدام مذهب است این به کدام ملت است این که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرائی سوئد قلندر بیقرار استاد سید خلیل عالی نژاد آرشیو:فتو روناک. #استاد_شهید_سید_خلیل_عالی_نژاد #سید_خلیل_عالی_نژاد #یارستانی #یارسانی #تنبورازدیربازتاکنون #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز #فریدون_ابراهیمیان #حامدصغيري #مک #موسیقی_سنتی
عجب رسمیه رسم زمونه قصه برگ و باد خزون میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه یادی از خاطراتمان با قلندر بیقرار سید خلیل عالی نژاد برگی از دفتر آرشیو فتو روناک #یارسان #سیدخلیل #سید_خلیل_عالی_نژاد #یارستان #تنبور #استاد_شهید_سید_خلیل_عالی_نژاد #شجریان #شهرام_ناظری #حامدصغيري #میرفرساد_ملک_نیا #فرید_الهامی_تنبور_آهنگساز ؟ #فرید_الهامی #فریدون_ابراهیمیان #یارسان #یارستانی
قزوین جمخانه آقای مافی آقا سید خلیل عالی نژاد آرشیو:فتو روناک الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم #یارستان #یارسان #سید_خلیل_عالی_نژاد #تنبور #استاد_شهید_سید_خلیل_عالی_نژاد #میرفرساد_ملک_نیا #حامدصغيري #مکتب_تنبور_صحنه #حیاتی #فتو روناک #فریدون_ابراهیمیان #قزوین #شجریان #شهرام_ناظری #دالاهویار