همه عکس ها و کلیپ های قیام_سراسری در اینستاگرام

loading...
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران : فراخوان برای آزادی دهها زن بازداشت شده در تجمع دراویش #مقاومت #زندانیان #براندازم #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری #زنان_ایران #زنان_برانداز
خبرگزاری بلومبرگ اول اسفند درباره اعتراضات در ایران نوشت:‌ رکود و بی‌ثباتی در فوران نارضایتی در هفته‌های گذشته در ایران که باعث سختترین ناآرامیهای دهه گذشته شد نقش محوری داشتند. در سراسر شهرهاى کشور ازجمله در زنجان، تظاهر کنندگان، پنجره‌های بانکها را خرد کردند و با پلیس درگیر شدند. این خشونتها، هر دو جناح حاکم را شوکه کرد و مجبور به تجدید نظر در اولویتهای اقتصادی کرد. بلومبرگ افزود: اطلاعات درز داده شده دربارهٴ میلیونها دلار کمک اختصاصی به مؤسسات حکومتی که تحت عنوان مذهب فعالیت می‌کنند، باعث تحریک اعتراضات شد. #براندازم #قیام_بهمن #تظاهرات_سراسری #اعتصابات_سراسری #متحد_شویم #ایران #تهران #آزادی #پیروزی #کرج #کرمانشاه #مشهد #زنان #زنان_برانداز #قیام_سراسری
پیام کانون شورشی به جوانان قیام آفرین #ایران
#تظاهرات_سراسری 
#قیام_سراسری
#اعتراضات_سراسری
پیام کانون شورشی به جوانان قیام آفرین #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری
شعار نویسی در رشت - تو دیکتاتور من آرش - آتش جواب آتش #براندازم
#ایران
#تظاهرات_سراسری 
#قیام_سراسری
#اعتراضات_سراسری
شعار نویسی در رشت - تو دیکتاتور من آرش - آتش جواب آتش #براندازم #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری
براي رسيدن به اهداف والا و آرمانهاي والا مثل آزادي وبرابري بايد قيمت داد. 
#IranProtests  #IranUprising 
#ایران #براندازم #قیام_سراسری #ایران_فردا #زنان_برانداز
براي رسيدن به اهداف والا و آرمانهاي والا مثل آزادي وبرابري بايد قيمت داد. #ایران #براندازم #قیام_سراسری #ایران_فردا #زنان_برانداز
مردم ایران تسلیم نشدند و ما باید سپاسگزار مردان و زنانی باشیم که خواهان آزادی هستند.#ایران
#تظاهرات_سراسری 
#قیام_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#زنان_ایران
#زنان_برانداز
#ایران_فردا
مردم ایران تسلیم نشدند و ما باید سپاسگزار مردان و زنانی باشیم که خواهان آزادی هستند. #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری #زنان_ایران #زنان_برانداز #ایران_فردا
سخنرانی خانم لیندا چاوز مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید مردم ایران در قیامهای خود گفتند ما تغییر رژیم را میخواهیم . #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری #زنان_ایران #زنان_برانداز
🔹سخنان رانجاناکوماری-مدیر مرکزتحقیق اجتماعی ♦️وقتی زنان بپا می‌خیزند ملت بپا می‌خیزد و آزادی فرا خواهد رسید . #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری #زنان_ایران #زنان_برانداز
پیش بسوی چهارشنبه سوری تا نحوست آخوندها را باید بدرکنیم 🔷تو دیکتاتور من آتش - آتش جواب آتش #براندازم #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری
چه گوارا: 🔸«فداکاری ما برآمده از آگاهیست و بهای آزادی میهن‌مان است. هر قطره خونی که از پیکر انقلابیون واقعی بر زمین بریزد، مبارزه مردم برای #آزادی را ژرفنا می‌بخشد!» سهیل عربی را از یاد نبریم . #مقاومت #زندانیان #براندازم #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری
چرا شعار «الله اکبر» که دراویش گنابادی سردادند ربطی به آزادی ندارد؟ پیش از هرچیز بگویم که سرکوب دراویش گنابادی همچون سرکوب سایر باورمندان و معتقدان به ادیان و مسلک های گوناگون در ایران یک امرجنایتکارانه است که ۴۰ سال است در ایران انجام می گیرد و می باید قویاً محکوم شود. اما... این شعار الله اکبر که درویشان پیرو فرقه گنابادی به تازگی سر داده اند کار ناسزاواری ست به ویژه آن که این عبارت دینی به ننگ داعش و بوکوحرام و القاعده و طالبان و خمینی آلوده شده است و شنیده شدن آن در جهان ، بشریت را دچار اشمئزاز می کند و و لرزه بر اندام انساندوستان جهان می افکند و هیچگونه همدلی با سر دهندگان چنین شعاری برانگیخته نمی شود. زیرا آنرا از وضعیت قداست و دینی و عبادی اش خارج کرده به ننگ قدرت و سیاست آلوده اند و با سر دادن آن خونها ریخته و تجاوزها کرده و هستی ها به باد داده اند! این عبارت عربی یک جملۀ خبری و در عین حال یک حکم مطلق است که ساختاری عمیقا استبدادی دارد. یک حکم است و اکبر صفت عالی ست یعنی الله بزرگترین ست در قیاس با هم ردیفانش . معنایش آن است که الله از خداهای دیگر بزرگتر است و روزگاری گفته شده است که مردمانی خداهای دیگری جز الله را پرستش می کرده اند و بنا بر این حکم می باید دست از پرستش آنها بردارند (حکمی استبدادی و امر به دست بر داشتن از باورهای دینی موروثی ست !!). هرچه هست یا نیست ، اصل آن یک عبارت دینی ریتوال و یک ادعیه مذهبی و غیر سیاسی ست که در نماز مسلمانان به کار می رود. و با امر آزادی و با سیاست ارتباطی ندارد و اگر تفسیر سیاسی شود به خشونتبار ترین فرمول استبداد و سرکوب باورهای دینی و فکری دیگران بدل می شود. به خصوص در عصر ما باید آنرا به طور مطلق از انگیزه های سیاسی و قدرت طلبانه دور نگاه داشت زیرا همچنانکه می بینیم که دست آویز جنایتکار ترین و پلید ترین دشمنان انسان و آزادی هم شده است. دور و برتان را نگاه کنید. اگر نمی خواهید آدمکشان خمینی را در حال فریاد الله اکبر به یاد اورید نگاهی به جنایتکاران داعشی و طالبانی و القاعده و بوکوحرامی بیندازید. این شعار وقتی با سیاست قاطی نشود یک عبارت دینی و قابل احترام است اما وقتی وسیله سرکوب یا دستاویز سیاست می شود یک فرمول جنایتکارانه است. ایران در حال آزاد شدن از یوغ اسلام سیاسی ست . این شعار ها چوب لای چرخ آزادی ملت ایران است! #براندازم #قیام_سراسری #دختران_خیابان_انقلاب #تظاهرات_سراسری #اعتصابات_سراسری
زمان به سرنگونی رژیم وحشیانه و فاسد که توسط خمینی تاسیس شده است. کشور ما یک بار دیگر تبدیل به یک کشور مرفه خواهد شد. #اعتراضات_سراسری #خامنه_ای #اعتصابات_سراسری #ایرانی #شاه #شاهزاده_رضا_پهلوی #سفره_انقلاب #بایدخون_گریست #دختر_خیابان_انقلاب #شاهی #قیام_سراسری
شما در کدام سرزمین یا در کدام انقلاب خواندید که نیروی پیشتاز این میهن هم از طرف رژیم حاکم و هم از مدعیان آزادی زیر ضرب باشد . بس کنید از همسویی با رژیم خامنه ای و خمینی ملعون . #قیام_سراسری #تظاهرات_سراسری✊👊 #براندازیم👊
#بایدکه_قیام_کرد 🔴اثبات ادعای دروغ و جعلی بودن خبر صداوسیما 💠ویدیویی که ثابت می‌کند، ادعای صداوسیما مبنی بر اینکە ماموران در خیابان پاسداران از سلاح گرم استفادە نکردەاند دروغی بیش نیست. #ایران #تظاهرات_سراسری #اعتراضات_سراسری #قیام_سراسری #براندازم #زنان_برانداز
فوری: ۳نفر از بازداشت شدگان گنابادی به کما رفتند؛رضا انتصاری،کسری نوری وبهنود رستمی در حالی به بیمارستان امام سجاد منتقل شدند که در اثر شدت جراحات وارده درکما بوده و خبری از آنها نیست. باید که دادخواهی کنیم فریادمان همه مردم ایران ما براندازیم 🎋 براندازم #ایران #قیام_بهمن #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری
ماده ۲ - دیدگاه مریم رجوی در رابطه با حقوق وآزادیهای زنان در ایران آزاد فردا . #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری #زنان_ایران #زنان_برانداز #ایران_فردا #مریم_رجوی
فراخوان شورای ملی مقاومت ایران برای آزادی دهها زن بازداشت شده در تجمع دراویش . #براندازم #ایران #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتراضات_سراسری #زنان_ایران