همه عکس ها و کلیپ های لباس_کندوره در اینستاگرام

loading...
صاف كردن سركجي پارچه را در اين كليپ دقت كنيد، براي برش شلوار حتما عرض پارچه را صاف كنيد بعد برش بزنيد پارچه هايي كه بافت پارچه داخل هم ميرن مثل كرپ ها صاف نبودن عرض باعث چرخيدن پاچه شلوار به سمت پهلو بعد از دوخت ميشود حتي اگر خط اتو را هم قبل از برش كنترل كرده باشيد #لباس_بندری #لباس_کندوره #کندوره #جلویل #لباس_بچه_گانه #شلوار_بندری #شلواربندری #شلوار_گلابتون #گلابتون #کفش_گلابتونی #دمپایی_گلابتونی #بندری #بندر #جنوب #هرمزگان #بندرعباس #قشم #کنگ #لنگه #پوشش_جنوب #یوسف_قشمی