همه عکس ها و کلیپ های ليزر_در_دندانپزشكى در اینستاگرام

loading...
جراحى ليزر فيبروما داخل گونه كه در اثر گاز گرفتگى گونه توسط دندانها و تحريك مكرر ناحيه زخم ايجاد ميشود . در جراحى با ليزر خونريزى نداريم و نياز به بخيه هم نمي باشد ، زمان جراحى ٤٣ ثانيه و همچنين درد و التهاب بعد از جراحى در مقايسه با روش معمولى و تيغ خيلى كمتر ميباشد #جراحى #فيبروما_گونه #ليزر_دايود #ليزر_در_دندانپزشكى #جراحى_فيبروما_با_ليزر #دندانپزشكى #پريونتيست #خرماباد #متخصص_جراحى_لثه #دكتر_ناهيد_دريكوند _ _
جراحى فرنكتومى و برداشت چسبندگى فرنوم زير زبانى با ليزر كه باعث تحليل لثه ها و اختلال در صحبت كردن بيمار نموده است #ليزر_در_دندانپزشكى #جراحى_فرنكتومى_زيرزبانى_باليزر #ليزر #جراحى #فرنكتومى #فرنوم_زيرزبانى #فرنوم #لثه #تحليل_لثه #تحليل #دكتر_دريكوند #خرمآباد #پريودنتيست بافت_نرم #دايود_ليزر _
كاهش و برطرف نمودن درد در نورآلرژى ترى ژمينال ( عصب سه قلو ) با ليزر كم توان در چند جلسه ، اين بيماران درد شديد در ناحيه صورت و شقيقه ها دارند ، در صورت عدم وجود پاتولوژى ميتوان از ليزر جهت درمان و كاهش درد استفاده نمود #درد #نورآلرژى_تريژمينال #عصب_سه_قلو #ليزر_كم_توان #درمان_نورآلرژى-عصب_سه_قلو_با_ليزر #دكتر_ناهيد_دريكوند #درد_صورت #درد_شقيقه #متخصص_جراحى_لثه_ايمپلنت #ليزر_در_دندانپزشكى #خرماباد #دندانپزشكى #دايود_٩٨٠ #پريودنتيست _ _ _ _
جراحى ليزر فيبروما كنار زبان كه در اثر گاز گرفتگى زبان توسط دندانها و تحريك مكرر ناحيه زخم ايجاد ميشود . در جراحى با ليزر خونريزى نداريم و نياز به بخيه هم نمي باشد و همچنين درد و التهاب بعد از جراحى در مقايسه با روش معمولى و تيغ خيلى كمتر ميباشد #جراحى #فيبروما_زبان #ليزر_دايود #ليزر_در_دندانپزشكى #جراحى_فيبروما_با_ليزر #دندانپزشكى #پريونتيست #خرماباد #متخصص_جراحى_لثه #دكتر_ناهيد_دريكوند _
جراحى اپوليس با ليزر دايود ٩٨٠ نانومتر ، اپولیس فیشوراتوم: زایده فیبروز بافت همبند که در اطراف حاشیه دندان مصنوعی به علت لقى پروتز تشکیل میشود ، براى جراحى آن ميتوان به روش معمولى با تيغ برداشته شود و يا براي راحتى بيمار از ليزر استفاده شود ، كه در روش ليزرى نياز به تيغ نمى باشد و همچنين به علت نداشتن خونريزى نياز به انجام بخيه نيست #بخيه #اپوليس #جراحى #ليزر_دايود #ليزر_در_دندانپزشكى #اپوليس_فيشوراتوم #پروتز_كامل #جراحى_اپوليس_فيشوراتوم_با_ليزر #پريودنتيست #خرماباد #دكتر_ناهيد_دريكوند #دندانپزشكى #پريودنتيت #دندان_مصنوعى _
درمان بى حسى لب و لثه ها در سمت راست پايين بيمار با ليزر كم توان و بازگشت حس بيمار كه به علت جراحى دندان نهفته در آن ناحيه از دست رفته بود #دكتر_ناهيد_دريكوند #متخصص_جراحى_لثه_ايمپلنت #پريودنتيست #ليزر_كم_توان #بى_حسى_لب #ليزر_در_دندانپزشكى #دايود_٩٨٠_نانومتر #جراحى #دندان_نهفته #دندانپزشكى #درمان_بيحسى_صورت_با_ليزر _ _ _ _
جراحى پيوند لثه برداشت بافت پيوندى از سقف دهان و بخيه بافت پيوندى در ناحيه ايي كه تحليل لثه دارد #جراحى #لثه #جراحى_لثه #تحليل_لثه #پيوند-لثه #خرمآباد #پريو #متخصص-جراحى-لثه #دكتر #دكتر-ناهيددريكوند #ليزر_در_دندانپزشكى #دندانپزشكى #پيوند #دايود #كم-توان #٩٨٠ _ _
كاهش درد با ليزر كم توان دايود در بيماران با درد مفصل فك پايين و بيمارانى كه در باز نمودن دهان خود به هر دليلى محدوديت دارند و نمي توانند راحت غذا بجوند و فك آنها درد و صدا ميدهد #جراحى #درمان_درد_مفصل_فك_پايين_با_ليزر_كم_توان #ليزر #كم_توان #مفصل_فك_پايين #ليزر_كم_توان #دكتر_ناهيد_دريكوند #ليزر_در_دندانپزشكى #متخصص_جراحى_لثه_ايمپلنت #دندانپزشكى #درد #خرماباد #پريودانتيكس #درمان _ _
تصوير مربوط به پست قبلى ،مقايسه قبل و بعد از بليچينگ با ليزر ، سفيدى لثه بعد از يك ساعت بر طرف ميشوند ،بليچينگ ( سفيد نمودن ) دندانها با ليزر #بليچينگ_با_ليزر #ليزر #دايود_٩٨٠_نانومتر #سفيد_كردن_دندانها_با_ليزر #تغيير_كردن_رنگ_دندانها #ليزر_در_دندانپزشكى #دندانپزشكى_زيبايى #پريو #دكتر_ناهيد_دريكوند #متخصص_جراحى_لثه_ايمپلنت #پريودنتيست #خرماباد _
جراحى زيبايى خط لبخند و بلندنمودن طول تاج دندانهاى قدامى فك بالا با جراحى و استفاده از ليزر كم توان جهت كاهش درد و تورم و تسريع ترميم بعد از جراحى, _ _ #دكتر_ناهيد_دريكوند #ليزر_در_دندانپزشكى #متخصص_جراحى_لثه #جراحى_زيبايى_لثه #خط_لبخند #ژنژيوكتومى #ژنژيوپلاستى #پريو #بلند_كردن_طول_تاج_دندان #پروتز #ليزر_كم_توان #ليزر #دايود #لثه #زيبايى
بليچينگ ( سفيد نمودن ) دندان سانترال چپ بالا با ليزر، اين دندان به علت عصب كشى ناقص دجار تغيير رنگ شده بود ، براى درمان ابتدا عصب كشى مجدد شده و بعد از كف بندى با ليزر درمان بليچينك انجام شد #بليچينگ_با_ليزر #ليزر #دايود_٩٨٠_نانومتر #سفيد_كردن_دندانها_با_ليزر #تغيير_كردن_رنگ_دندانها #دندانپزشكى_زيبايى #پريو #دكتر_ناهيد_دريكوند #ليزر_در_دندانپزشكى #متخصص_جراحى_لثه_ايمپلنت #پريودنتيست #خرماباد _
جراحى پيوند لثه برداشت بافت پيوندى از سقف دهان و بخيه بافت پيوندى در ناحيه ايي كه تحليل لثه دارد #جراحى #لثه #جراحى_لثه #پيوند-لثه #خرمآباد #پريو #متخصص-جراحى-لثه #دكتر #ليزر_در_دندانپزشكى #دكتر-ناهيددريكوند #ليزر #دندانپزشكى #پيوند #دايود #كم-توان #٩٨٠ _ _