همه عکس ها و کلیپ های ماءده_هژبری در اینستاگرام

loading...
من آدمی هستم که رفتارمو با شعور طرف ست میکنم پس اگه یه وقت از رفتارم ناراحت شدی یه نگاه به شعورت بنداز... 😉 #ماءده_هژبری #ماءده #رقص_ایرانی #رقص #آزادی
همین حرکت رو الان تو این کلیپای ریحانا و شکیرا اگه بکنن همه کف میکنن، در حالی که این حرکت ریشه ش مال زمین فوتباله. ته خلاقیت داره موج میزنه😂😂. #فوتبال #حرکات_موزون #ماءده_هژبری #دنس
زلف را شانه مزن،شانه به رقص آمده است من که هیچ آینه ی خانه به رقص آمده است من و میخانه ی متروک جوانسالی ها ساقی بی می و پیمانه به رقص آمده است مردم شهر نظرباز و تو در جلوه گری یار می گرید و بیگانه به رقص آمده است شعری از آتش دیدار به لب دارد شمع عشق در پیله ی پروانه به رقص آمده است باد هر چند صمیمانه دویده است به خاک برگ پاییز غریبانه به رقص آمده است باز در سینه کسی سر به قفس می کوبد به گمانم دل دیوانه به رقص آمده است #ماءده_هژبری #مائده_هژبری #رقص
#ماءده_هژبری در کنار #امیر_تتلو در ترکیه. ماءده در کنسرت امیر تتلو میرقصد روی استیج
• • • آقای حکومت من به جای شما از روی این زن خجالت می کشم .آقای حکومت چگونه است لرزش اندام یک دختر (مائده ) شما را چنان تکان می دهد که کلی وقت وسرمایه هزینه دستگیری او می کنید اما فقر و رنج ومشکلات زنان این سرزمین هیچ تکانی در شما به وجود نمی آورد. آقای حکومت من به جای شما شرمنده مردم خرمشهر وآبادان هستم که دراین شرایط سخت به سر می برند اما دغدغه شما دستگیری دختر نازک بدنی است که دلش می خواهد بالا وپایین بپرد..... #ایمان_شیخ #ماءده_هژبری #دروغ_کافی_است #مردم_مظلوم_ايران #کارگران #قیمت_دلار #فقر #فلاکت #گرانی #دارو #بیکاری #بیکاری_جوانان #اعتیاد #اعتراض_کارگران_هپکو #اعتراض_بازاریان_اصفهان #اعتراض_مرغداران_همدان #اعتصاب_کامیون_داران #اعتراض_کشاورزان_اهواز #اعتراض_معلمان #اعتراض_کارگران_کشت #اعتراض #مجلس_غیر_مردمی #مجلس_فرمایشی #اعتصاب #سرکوب #نیروی_انتظامی #گرانی_دارو #گرانی #دولت_سایه
ماءده مث کوه باهاتیم #ماءده_هژبری #حمایت از ماءده #نه به ممنوعیت رقص
اولین مصاحبه با #ماءده_هژبری بعد از دستگیری..مجبورش کردن اینو بگه 😂😂
وقتی سی هزار نفر در کنار هم رقصیدن و خوندن و ما همچنان دخترکی را برای رقصیدن کتک میزنیم..... این فاصله جبران پذیر نیست.. #ماءده_هژبری # پ ن:خیلی سخته موقع هد زدن فیلم بگیری
آورده اند ﺯﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯﺟﻨﮓ ﺑﺪﺭ ﺍﺯ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﺰﺩ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﮐﺮﻡ ﺭﻓﺖ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: - ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ؟ - ﻧﻪ - ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯼ؟ - ﻧﻪ - ﭘﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯼ؟ -ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﻭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻥ ﺑﻮﺩﯾﺪ، ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ، ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﻭﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ! - ﺗﻮ ﮐﻪ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺧﻮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﮑﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺷﺪﯼ؟! - ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﺪﺭ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺧﻮﺍﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﺩ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ص) ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺯﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ! ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺮﮐﺐ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺩﻧﺪ! ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻏﺮﯾﺐ ﺍﺳﺖ! ﯾﮑﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﻨﺎﻩ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻩ! ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﺮﻣﻮﺩ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﯽ ﺗﺎ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻨﻨﺪ! ﺳﻮﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺮﮎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﻮﺩ! ﺁﻣﺪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ! علامه ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﯿﺎﺓ جلد نهم پ.ن: به کجا چنین شتابان ........... #ماءده_هژبری #ژن_خوب #سکه #بیکاری #رقص #اختلاس #آقازاده #دلار #فقر #اسید_پاشی #فحشا #اسلام
#ماءده_هژبری بخاطر این رقصش دستگیر شد...انصافا خیلی خوب میرقصه😂😂😍😍
گئورگ بازلیتز نقاش هشتاد ساله ی آلمانی از آدم ها به شکل وارونه نقاشی می کشد. آدم های دنیای نقاشی او انگار در شرایطی معکوس قرار گرفته و به ما زل زده اند. نمی دانم چرا از دیروز با خبرهای و تصاویر پیاپی دختر جوانی که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی می بینم و می شنوم، یاد کارهای ااین نقاش می افتم. نمی دانم ما کجا قرار داریم و از کدام منظر به جهان می نگریم... جهان کجاست و ما کجاییم؟ و چرا همه چیز وارونه به نظر می رسد؟ از جایی که شما ایستاده اید اوضاع چطور به نظر می‌رسد؟ #ماءده_هژبری گؤرگ_بازلیتز #نقاشی #وارونگی #
چهل سال است شما آقایان در برابر عملکرد مصیبت بارتان در این سرزمین حاضر به اعتراف نیستید.با وجود فساد گسترده و زنجیره طولانی اختلاس ها ورانت ها تا کنون صدای هیچ مفسد اقتصادی درون حکومتی از صدا وسيمای میلی پخش نشده.شما همان کسانی هستید که وقتی مه آفرید امیر خسروی در دادگاه لب به افشای فساد هایتان گشود دادگاه علنی را تعطیل و با سرعت نور اورا اعدام کردید واجازه پخش جلسات دادگاه اورا ندادید. شما همان کسانی هستید که مانع از پخش جلسات دادگاه حمید بقایی شدید تا فساد هایتان همچنان پنهان بماند.اما اعترافات یک دختر نوجوان را که تنها گناهش رقصیدن است با افتخار از رسانه میلی وضد مردمی خود پخش کردید.شما همان کسانی هستید که فقر و گرسنگی وفلاکت در جامعه را انکار می کنید درحالی که فضای مجازی پر است از اسناد این فقر وفلاکت اما در همین فضای مجازی پیگیر رقص دخترکان نوجوان می شوید وآنها بازداشت ومجبور به اعتراف می کنید. شما منابع وثروتی که حق مردم ایران است را در لبنان وسوریه هزینه می کنید تا دخترکان لبنانی وسوری در دمشق وبیروت شبهایشان را در دیسکوهای مجلل به رقص و آواز سر کنند آن وقت درايران اگر کسی رقصد واوارگی خوانید بازداشت می کنید واعترافاتش را از رسانه شخصی حکومت پخش می کنید #ایمان_شیخ #ماءده_هژبری #رقص #دختر_رقاص #دروغ_کافی_است #مردم_مظلوم_ايران #کارگران #قیمت_دلار #فقر #فلاکت #گرانی #دارو #بیکاری #بیکاری_جوانان #اعتیاد #اعتراض_کارگران_هپکو #اعتراض_بازاریان_اصفهان #اعتراض_مرغداران_همدان #اعتصاب_کامیون_داران #اعتراض_کشاورزان_اهواز #اعتراض_معلمان #اعتراض_کارگران_کشت #اعتراض #مجلس_غیر_مردمی #مجلس_فرمایشی #اعتصاب #سرکوب #نیروی_انتظامی #گرانی_دارو #گرانی #دولت_سایه
همه افراد در مقابل قانون مساوي هستند وبعضي مساوي تر هستند. #ماءده_هژبری #سعيد طوسي
آقای حکومت من به جای شما از روی این زن خجالت می کشم .آقای حکومت چگونه است لرزش اندام یک دختر (مائده ) شما را چنان تکان می دهد که کلی وقت وسرمایه هزینه دستگیری او می کنید اما فقر و رنج ومشکلات زنان این سرزمین هیچ تکانی در شما به وجود نمی آورد. آقای حکومت من به جای شما شرمنده مردم خرمشهر وآبادان هستم که دراین شرایط سخت به سر می برند اما دغدغه شما دستگیری دختر نازک بدنی است که دلش می خواهد بالا وپایین بپرد..... #ایمان_شیخ #ماءده_هژبری #دروغ_کافی_است #جهانگیزی #معاون_رئیس_جمهور #مردم_مظلوم_ايران #کارگران #قیمت_دلار #فقر #فلاکت #گرانی #دارو #بیکاری #بیکاری_جوانان #اعتیاد #اعتراض_کارگران_هپکو #اعتراض_بازاریان_اصفهان #اعتراض_مرغداران_همدان #اعتصاب_کامیون_داران #اعتراض_کشاورزان_اهواز #اعتراض_معلمان #اعتراض_کارگران_کشت #اعتراض #مجلس_غیر_مردمی #مجلس_فرمایشی #اعتصاب #سرکوب #نیروی_انتظامی #گرانی_دارو #گرانی #دولت_سایه
با سلام هر گناهی ک در ملا عام باشه و ترویج باشه,حالا همین ملا عام و ترویج خودش تفسیر داره, اگه اونطور باشه و شرایط امر به معروف هم باشه,باید امر به معروف کنید,اما نه اینکه یه دختر رو سابقه دار کنی,و زندگیش رو نابود کنی برای رقصیدن, حالا اون ی گناهی کرد,خود مقام معظم رهبری فرمودن ,این جوونایی ک از روی جهالت کاری میکنند رو کاری بهشون نداشته باشین, بس کنین,حالا گرفتینش چرا فیلماشو پخش میکنید؟ من کاری به اختلاس و غیره ندارم ,همین فضای لعنتیه مجازی ,خیلیها توی اینستا ب پیامبر و آلش و کلا دین توهین میکنن, خیلی ها عکس بدن برهنه شون رو میذارن , خیلی ها تو تلگرام و اینستا برای براندازی دارن ترویج افکاره ضد اسلام میکنن, همشون رو ول کردین چسبیدین ب رقص, آقا جان امام کاظم در زندان با یک رقاصه چه رفتاری کردن؟چجوری امر به معروف کردن؟ والسلام
یه دخترو به جرم اینکه رقصیده بازداشت کردن، اگه اسید میپاشید یا دکل نفتی غیب میکرد و هزاران میلیارد اختلاس میکرد الان آزاد بود #ماءده_هژبری