همه عکس ها و کلیپ های مسلمانان در اینستاگرام

loading...
#رضاریحانی . آیا عدالت اجتماعی و تساوی حقوق زن و مرد ، در فرهنگ مردم ایران قابل اجراست؟ آیا از اساس میشود این موضوع را برای زنان و مردان ایرانی و به ویژه زنان و مردان مسلمان ایرانی ، به فرهنگ تبدیل کرد؟ در کارزار تحولات و تغییرات فرهنگی چه بسا خانواده ها و زندگی هایی که دچار مشکلات و شاید فروپاشی شوند 🔘نکته : تغییر فرهنگ نیاز به تغییر ایدئولوژی و مهمتر از آن ، نیاز به تغییر نگرش در جامعه دارد . #زندگی #زن #زناشویی #زندگی_سالم #مرد #مردانه #مردم #فرهنگ #عدالت #جامعه #عدالت_اجتماعی #ایدئولوژی #نگاه #نگرش #ایرانی #ایران #ایرانیان #اسلام #مسلمان #مسلمانان #تغییر #خانواده
چسبيده‌ام به تو بسانِ انسان به گناهَش ✍مرام المصري #عکس_از: 📸 _ #میانمار #مسلمانان #کشتار #مادر_فرزند 👇👇
بیست و نهم مهر، سالروز صلح کشور روم با ایران، در زمان یزدگرد شاه یکم ساسانی ***************** در ۲۹ مهر ۵۴۳۶ آریایی، ۱۶۰۷ سال پبش، دو امپراتور روم، با #ایران صلح کردند، چرا که #یزدگرد_یکم_ساسانی جنگ را به صلح ترجیح داده بود. یزدگرد شاه یکم ساسانی، مشهور به #رامشهر، فرزند #شاهپور_سوم فرزند #شاهپور_دوم فرزند #هرمز_دوم فرزند #نرسی فرزند #شاهپور_یکم فرزند #اردشیر_بابکان بنیانگذار خاندان #ساسانیان در ایران و چهاردهمین #شاهنشاه_ایران از این خاندان میباشد. یزدگرد شاه، بحث برانگیزترین شاهان ساسانی است که مورد احترام #یهودیان #مسیحیان و #زرتشتیان میباشد؛ و از سوی دیگر، عده ای از زرتشتیان و همچنین #مسلمانان، وی را پلید خوانده و ستمکار میدانند. یزدگرد شاه، نخستین حکومت کاملا سکولار را در ایران پایه گذاشت و گوشی به حرف مذهبیون نسپرده بود، و عده ای از زرتشتیان که هم کیش وی بودند و موبدان، او را به دین فروشی متهم کردند؛ به این سبب که یزدگرد شاه فرمان داد تا مسیحیان و یهودیان در ایران آزادانه به تبلیغ دین خود بپردازند و اینکه همسر یزدگرد #شوشاندخت یک یهودی بود و یهودیان وی را کوروشِ نو میخواندند. ایرانیان وی را نگهبان صلح میدانستند؛ وی سه پسر به نامهای بهرام پنجم (همان #بهرام_گور) شاهپور و نرسی داشت. یزدگرد یکم در ۵۴۲۴ آریایی_۹۵۸ ملی شاهنشاهی تاجگذاری کرد و در ۵۴۴۵ آریایی_۹۷۹ ملی شاهنشاهی، به مرگی مشکوک در گرگان درگذشت. به گواهی تاریخ، آرامگاه استر و مردخای که در همدان میباشد و به پیامبری یهود نسبتش دادند، منسوب به یزدگرد شاه یکم و شهبانو شوشاندخت میباشد. #تاریخ_ایران #آریامهر #هخامنشیان #اشکانیان #ساسانیان #ایرانشهر #یزد
مهارت های زندگی زناشویی ❤️🌹❤️🌹 🌹❤️🌹 ❤️🌹 🌹 برای همسران راههای زیادی برای کسب رضایت شوهر می باشد هر چند این رضایت باید از دو طرف زندگی مشترک کسب شود یعنی زوجین هر دو تلاش کنند تا زندگی را با محبت و انگیزه بیشتر روز به روز بهتر کنند اما زن به عنوان کانون مهر در خانواده اصلی ترین رکن برای به آرامش رسیدن خانواده می باشد در این میان کسب رضایت شوهر یکی از راه های افزایش محبت به کانون خانواده می باشد باید دانست که با کار های بسیار ساده میتواند این رضایت را فراهم کرد مثل : *دوری از تلخ رویی در زندگی. *دوری از چشم و هم چشمی و تقاضای بیش از حد از شوهر *بهانه نگرفتن بیش از حد *توجه و احترام کافی به همسر *مدیریت مناسب خانه *حفظ جاذبه ظاهری خود برای همسر و...... ❤️❤️❤️❤️❤️ #مهارتهای_زندگی #عشق #زناشویی #دوست #همسر #مسلمانان #مهارت #قلب #دوستت_دارم #ایمان #بنده #محبت
مهارت های زندگی زناشویی ❤️🌹❤️🌹 🌹❤️🌹 ❤️🌹 🌹 برای همسران راههای زیادی برای کسب رضایت شوهر می باشد هر چند این رضایت باید از دو طرف زندگی مشترک کسب شود یعنی زوجین هر دو تلاش کنند تا زندگی را با محبت و انگیزه بیشتر روز به روز بهتر کنند اما زن به عنوان کانون مهر در خانواده اصلی ترین رکن برای به آرامش رسیدن خانواده می باشد در این میان کسب رضایت شوهر یکی از راه های افزایش محبت به کانون خانواده می باشد باید دانست که با کار های بسیار ساده میتواند این رضایت را فراهم کرد مثل : *دوری از تلخ رویی در زندگی. *دوری از چشم و هم چشمی و تقاضای بیش از حد از شوهر *بهانه نگرفتن بیش از حد *توجه و احترام کافی به همسر *مدیریت مناسب خانه *حفظ جاذبه ظاهری خود برای همسر و...... ❤️❤️❤️❤️❤️ #مهارتهای_زندگی #عشق #زناشویی #دوست #همسر #مسلمانان #مهارت #قلب #دوستت_دارم #ایمان #بنده #محبت
مهارت های زندگی زناشویی ❤️🌹❤️🌹 🌹❤️🌹 ❤️🌹 🌹 برای همسران راههای زیادی برای کسب رضایت شوهر می باشد هر چند این رضایت باید از دو طرف زندگی مشترک کسب شود یعنی زوجین هر دو تلاش کنند تا زندگی را با محبت و انگیزه بیشتر روز به روز بهتر کنند اما زن به عنوان کانون مهر در خانواده اصلی ترین رکن برای به آرامش رسیدن خانواده می باشد در این میان کسب رضایت شوهر یکی از راه های افزایش محبت به کانون خانواده می باشد باید دانست که با کار های بسیار ساده میتواند این رضایت را فراهم کرد مثل : *دوری از تلخ رویی در زندگی. *دوری از چشم و هم چشمی و تقاضای بیش از حد از شوهر *بهانه نگرفتن بیش از حد *توجه و احترام کافی به همسر *مدیریت مناسب خانه *حفظ جاذبه ظاهری خود برای همسر و...... ❤️❤️❤️❤️❤️ #مهارتهای_زندگی #عشق #زناشویی #دوست #همسر #مسلمانان #مهارت #قلب #دوستت_دارم #ایمان #بنده #محبت
مهارت های زندگی زناشویی ❤️🌹❤️🌹 🌹❤️🌹 ❤️🌹 🌹 برای همسران راههای زیادی برای کسب رضایت شوهر می باشد هر چند این رضایت باید از دو طرف زندگی مشترک کسب شود یعنی زوجین هر دو تلاش کنند تا زندگی را با محبت و انگیزه بیشتر روز به روز بهتر کنند اما زن به عنوان کانون مهر در خانواده اصلی ترین رکن برای به آرامش رسیدن خانواده می باشد در این میان کسب رضایت شوهر یکی از راه های افزایش محبت به کانون خانواده می باشد باید دانست که با کار های بسیار ساده میتواند این رضایت را فراهم کرد مثل : *دوری از تلخ رویی در زندگی. *دوری از چشم و هم چشمی و تقاضای بیش از حد از شوهر *بهانه نگرفتن بیش از حد *توجه و احترام کافی به همسر *مدیریت مناسب خانه *حفظ جاذبه ظاهری خود برای همسر و...... ❤️❤️❤️❤️❤️ #مهارتهای_زندگی #عشق #زناشویی #دوست #همسر #مسلمانان #مهارت #قلب #دوستت_دارم #ایمان #بنده #محبت
مهارت های زندگی زناشویی ❤️🌹❤️🌹 🌹❤️🌹 ❤️🌹 🌹 احتمالا تا به امروز بارها با بد اخلاقی شوهر خود روبرو شده اید و هر بار هم یا شما کوتاه آمدید یا اینکه جواب بد اخلاقی او را دادید و این امر باعث مشاجره و اختلافات بیشتر شده است آیا تا به این زمان هیچ گاه فکر کردید اید که میتوانید این بد اخلاقی شوهر را درمان کنید یا نه؟ آری بد اخلاقی به عنوان یک رفتار هنجار شکن قابل درمان می باشد بر اساس آموزههای اسلام صبر بر بد اخلاقی بهترین واکنش می باشد یکی از بهترین روش در درمان بد اخلاقی شوهر آنست که در هنگام بد خلقی و بد اخلاقی جواب او را ندهید تا آرام گیرد سپس با آرامی به صحبت پرداخته و ریشه این بد خلقی را پیدا کنید تا با حل آن بد اخلاقی همسر کاهش یابد. کسی که بر مشکلات صبر می کند علاوه بر تقویت روحی و توانمندی خود در حل مشکلات , توانایی حل مشکلات همسر خود را نیز خواهد داشت ❤️❤️❤️❤️❤️ #مهارتهای_زندگی #عشق #زناشویی #دوست #همسر #مسلمانان #مهارت #قلب #دوستت_دارم #ایمان #بنده #محبت
مهارت های زندگی زناشویی ❤️🌹❤️🌹 🌹❤️🌹 ❤️🌹 🌹 احتمالا تا به امروز بارها با بد اخلاقی شوهر خود روبرو شده اید و هر بار هم یا شما کوتاه آمدید یا اینکه جواب بد اخلاقی او را دادید و این امر باعث مشاجره و اختلافات بیشتر شده است آیا تا به این زمان هیچ گاه فکر کردید اید که میتوانید این بد اخلاقی شوهر را درمان کنید یا نه؟ آری بد اخلاقی به عنوان یک رفتار هنجار شکن قابل درمان می باشد بر اساس آموزههای اسلام صبر بر بد اخلاقی بهترین واکنش می باشد یکی از بهترین روش در درمان بد اخلاقی شوهر آنست که در هنگام بد خلقی و بد اخلاقی جواب او را ندهید تا آرام گیرد سپس با آرامی به صحبت پرداخته و ریشه این بد خلقی را پیدا کنید تا با حل آن بد اخلاقی همسر کاهش یابد. کسی که بر مشکلات صبر می کند علاوه بر تقویت روحی و توانمندی خود در حل مشکلات , توانایی حل مشکلات همسر خود را نیز خواهد داشت ❤️❤️❤️❤️❤️ #مهارتهای_زندگی #عشق #زناشویی #دوست #همسر #مسلمانان #مهارت #قلب #دوستت_دارم #ایمان #بنده #محبت
مهارت های زندگی زناشویی ❤️🌹❤️🌹 🌹❤️🌹 ❤️🌹 🌹 احتمالا تا به امروز بارها با بد اخلاقی شوهر خود روبرو شده اید و هر بار هم یا شما کوتاه آمدید یا اینکه جواب بد اخلاقی او را دادید و این امر باعث مشاجره و اختلافات بیشتر شده است آیا تا به این زمان هیچ گاه فکر کردید اید که میتوانید این بد اخلاقی شوهر را درمان کنید یا نه؟ آری بد اخلاقی به عنوان یک رفتار هنجار شکن قابل درمان می باشد بر اساس آموزههای اسلام صبر بر بد اخلاقی بهترین واکنش می باشد یکی از بهترین روش در درمان بد اخلاقی شوهر آنست که در هنگام بد خلقی و بد اخلاقی جواب او را ندهید تا آرام گیرد سپس با آرامی به صحبت پرداخته و ریشه این بد خلقی را پیدا کنید تا با حل آن بد اخلاقی همسر کاهش یابد. کسی که بر مشکلات صبر می کند علاوه بر تقویت روحی و توانمندی خود در حل مشکلات , توانایی حل مشکلات همسر خود را نیز خواهد داشت ❤️❤️❤️❤️❤️ #مهارتهای_زندگی #عشق #زناشویی #دوست #همسر #مسلمانان #مهارت #قلب #دوستت_دارم #ایمان #بنده #محبت
باز پیرفرتوت دست و پاچه برا گند پسرش راه افتاده اما اینبار قدری دیر خبر شد  قربون خدا برم که اینبار اجازه داد این قوم یزیدی و پلید خوب و پخته از چشم همه دنیا بیفتد  خدا را شکر  خون کودکان و زنان مظللوم یمن و سوریه و عراق و افغانستان کارش را میکند  دنیا روی ارامش میخواهد  باید از شر وهابیت و صهیونیست خلاص شود  #عربستان_سعودي #بنسلمان #سلمان #صهیونیست #یمن_تنها_نمی_ماند #جامعه_عربيه ##مسلمانانATA
باز پیرفرتوت دست و پاچه برا گند پسرش راه افتاده اما اینبار قدری دیر خبر شد قربون خدا برم که اینبار اجازه داد این قوم یزیدی و پلید خوب و پخته از چشم همه دنیا بیفتد خدا را شکر خون کودکان و زنان مظللوم یمن و سوریه و عراق و افغانستان کارش را میکند دنیا روی ارامش میخواهد باید از شر وهابیت و صهیونیست خلاص شود #عربستان_سعودي #بنسلمان #سلمان #صهیونیست #یمن_تنها_نمی_ماند #جامعه_عربيه #مسلمانان
دختر تازه مسلمان #اهل_تسنن که روسری با نوشته " #یاحسین" پوشیده در پیج خود نوشته: آموزه های #قیام_امام_حسین تنها متعلق به #شیعیان و حتی #مسلمانان نیست; بلکه برای همه #بشریت است و منتقد این نوع دسته بندی است
. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّی اللهُ علیه وآله: . الصَّلاة عِمَادُ دِینُکُم . رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: همانانماز خواندن وسیله نزدیکی مؤمن به خداست. کنز العمال ، حدیث ۱۸۹۰۷ . ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ ./ _ # #لبیک_یارسول_الله #اسلام #محمد #رسول الله #قرآن #مسلمانان #صلوات #خانواده #خدا #اربعین #استغفار #حدیث #حب_الحسین_یجمعنا #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #من_از_تروريسم_متنفرم #من_عاشق_رحمة_للعالمينم #العراق #سوریه #لبنان #یمن #بحرین #ایران
مهارت های زندگی زناشویی ❤️🌹❤️🌹 🌹❤️🌹 ❤️🌹 🌹 یکی از ویژگی های زندگی زنا شویی آنست که انسان را نزد خداوند محبوب تر میکند به طوری که نماز شخص متاهل نزد خداوند ثوابش هفتاد برابر از شخص مجرد می باشد. البته این ثواب برای فردی است که به همسر خود آزار نرساند زیرا پیامبر اسلام ص فرمودند :کسی که همسر خود را آزار دهد نماز و اعمال نیک او پذیرفته نیست . باید در زندگی زنا شویی این موانعی که باعث می شود فرد از کمال زندگی و عبادت باز بماند را بر طرف نمود که یکی از مهمترین موانع کمال نمازو عبادات ظلم به همسر می باشد همسری که خداوند از او با نام امانت یاد میکند . البته باید دانست که نماز باعث میشود که فرد موازین شرعی و عرفی را در زندگی زناشویی رعایت کند.و کمترین آثار نماز آن است که فرد با خانواده خود با احترام رفتار کند ❤️❤️❤️❤️❤️ #مهارتهای_زندگی #عشق #زناشویی #دوست #همسر #مسلمانان #مهارت #قلب #دوستت_دارم #ایمان #بنده #محبت
مهارت های زندگی زناشویی ❤️🌹❤️🌹 🌹❤️🌹 ❤️🌹 🌹 یکی از ویژگی های زندگی زنا شویی آنست که انسان را نزد خداوند محبوب تر میکند به طوری که نماز شخص متاهل نزد خداوند ثوابش هفتاد برابر از شخص مجرد می باشد. البته این ثواب برای فردی است که به همسر خود آزار نرساند زیرا پیامبر اسلام ص فرمودند :کسی که همسر خود را آزار دهد نماز و اعمال نیک او پذیرفته نیست . باید در زندگی زنا شویی این موانعی که باعث می شود فرد از کمال زندگی و عبادت باز بماند را بر طرف نمود که یکی از مهمترین موانع کمال نمازو عبادات ظلم به همسر می باشد همسری که خداوند از او با نام امانت یاد میکند . البته باید دانست که نماز باعث میشود که فرد موازین شرعی و عرفی را در زندگی زناشویی رعایت کند.و کمترین آثار نماز آن است که فرد با خانواده خود با احترام رفتار کند ❤️❤️❤️❤️❤️ #مهارتهای_زندگی #عشق #زناشویی #دوست #همسر #مسلمانان #مهارت #قلب #دوستت_دارم #ایمان #بنده #محبت
🎥بخش دوّم❤بعد از اسلام آوردن❤⬇ ❤آرنولد فاندر،کارگردان هلندی وسازنده فیلمِ توهین به پیامبر اسلام/بعد از مطالعاتش در مورد اسلام وپیامبر چنان شیفته رسول الله(صلی الله علیه وسلّم)شد.که همراه با خانواده اش به دین اسلام مشرف شدند...او در اینجا از اسلام وپیامبر (صلی الله علیه وسلّم)میگوید...❤ #الله_أكبر #اسلام #مسلمانان #مسلمان #مسلم #اهل_سنت_مشهد #اهل_سنت_ایران #اهل_سنت_تهران #اهل_سنت_هرمزگان #سنی #شبکه_جهانی_کلمه #شبکه_جهانی_نور #بلوچستان #کردستان_قصرشیرین_کرمانشاه_جوانرود_پاوه_قروه_سنندج_کامیاران_بانه_مریوان_مهاباد_سردشت_سرپل_ذهاب_کرند_گیلانغرب_ایلام_مهران_کنگاور_بیستون_صحنه_شاباد_غرب_ا #بلوچ #کورد #فارس #ترکمن #زاهدان #ایرانشهر #خاش #سراوان #اصفهان #بندرعباس #احواز #البلوشی #تهران #مشهد #مهربانی #دوستی
🐒ميمون پرستي🐒🙄 «الكهف» الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا [ ﺁﻧﺎﻥ ] ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ [ ﻭ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ] ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ ، ﺧﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .() لطفاپستهای دیگراین پیج راهم ببینیدخوشتان آمدفالویادتون نره☺ برای دانلود کلیپها به روی لینک آبی رنگ بالای پیج کلیک کرده و وارد کانال تلگرامی ما شوید #کلیپ #جهالت #بودايي #اسلام #اسلام_دين_مهرباني #مسلمانان #خرافات_در_دین #استغفر_الله_العظيم #اللهم_صل_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺ #الحمدلله_على_نعمة_الإسلام #اللهم_صل_وسلم_على_نبينا_محمد_بن_عبد_الله_وعلى_آله_وصحبه_أجمعين_ومن_تبعهم_بإحسان_إلى_يوم_الدين #الحمدلله_على_كل_حال
... وَ سَيعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَي مُنْقَلَبٍ ينْقَلِبُونَ... یکشنبه خونین کشمیر 🔻کشته و زخمی شدن غیر نظایان در درگیری های امروز جنوب کشمیر منطقه کولگام آنچه در کشمیر در جریان است نه دعوای مذهبی و نه اختلافات قومی قبلیه ای. مردم کشمیر برای حقی می جنگند که هم تاریخ بر آن گواه است و هم قطع نامه های سازمان ملل بر آن صحه می گذارد و هم مقامات هندی وقت به آن اعتراف کرده اند: اعطای حق تعیین سرنوشت و توقف پایمال شدن حقوق اولیه بشری! #کشمیر #جنگ #هند #اسلام #حقوق_بشر #حق_تعیین_سرنوشت #مسلمانان
جنگ با اسلام؛ به بهانه‌ی تروریسم! تمکین: آمار کشته شدگان بمباران مسجد عثمان بن عفان توسط جنگنده های پیمان #صلیبی به رهبری #آمریکا به نفر رسید. شهر "سوسه" در شرق #سوریه و واقع در استان #دیرالزور که تحت سیطره ی تنظیم $دوله می باشد در روزهای اخیر شاهد بمباران های شدید جنگنده های آمریکایی بوده است. #مسجد #عثمان بن عفان در این شهر روز جمعه و هنگام آماده سازی برای برپایی نماز جمعه مورد هدف موشک های جنگنده های آمریکایی قرار گرفت و تبدیل به کشتارگاهی دردناک شد. مسجد به کاملی ویران شده و ده ها نمازگزار در زیر آوارها گرفتار شدند. تلاش ها تاکنون برای خارج ساختن اجساد از زیر آوارها ادامه دارد. همچنین در روزهای اخیر مسجدی دیگر به نام مسجد "عمار بن یاسر" و یک مرکز حفظ قرآن بمباران شد که منجر به شهادت ده ها نفر از شهروندان عادی و زنان و کودکان شد. همه ی این جنایت ها در کمتر از دو روز و به بهانه ی #جنگ با تروریسم انجام می شود اما در عمل مراکز دینی و اجتماع #مسلمانان غیرنظامی مورد هدف قرار می گیرد. #تمکین #سایت_تمکین
۲۵ سال حبس برای عامل آتش سوزی مسجد در تگزاس مقامات #آمریکا اعلام کردند: مردی که در #جنایت انزجارآمیز مربوط به #آتش زدن یک #مسجد در #تگزاس مجرم شناخته شد، به تحمل ۲۵ #سال #حبس محکوم شد. به گزارش شیعه ویوز به نقل از #الشرق_الاوسط، «مارک پیرس» (۲۶ ساله) سال گذشته(۲۰۱۷) یک مرکز اسلامی در #ویکتوریا و در ۲۰۰ کیلومتری جنوب غربی #هیوستن را آتش زد. سازمان های حقوقی اسلامی این جنایت را بخشی از موج روز افزون اقدامات متعصبانه و اجحاف در قبال #مسلمانان آمریکا محسوب کردند. وزارت #دادگستری آمریکا در این باره اعلام کرد: این مرد جولای گذشته در جنایت برگرفته از نفرت مبنی بر سوزاندن یک مرکز اسلامی در ویکتوریا مجرم شناخته شد. وی همچنین در استفاده از آتش برای ارتکاب یک جنایت فدرال و داشتن #دستگاه تخریب غیر مجاز در ارتباط با یک حادثه جداگانه مرتبط با همین #حادثه محکوم شد. «جان رینی» #قاضی دادگاه هنگام نطق حکم گفت: جرایم برگرفته از نفرت، سرطانی برای #جامعه است و نباید در قبال چنین رفتارهایی بی تفاوت بود. وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد: هنگامی که پیرس مطلع شد که اقلیت مسلمان ویکتوریا برای #بازسازی این مسجد اموالی را جمع آوری کرده اند، به یکی از شهود گفته است که در صورتی که این مسجد دوباره ساخته شود بازهم آن را آتش خواهد زد. #شیعه_ویوز #اخبار_شیعیان_جهان شنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۷ السبت - ١٠ صفر ١٤٤٠ - همراه باشيد با «شیعه ویوز» جدید ترین اخبار شیعیان جهان در شبكه جهانى امام حسين عليه السلام
.🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴 📆برگی از تاریخ () در مسجد شام امام سجاد علیه السلام با شنیدن اهانت های سخنران به او فرمودند : وای بر تو! برای خوشحال کردن مخلوق، خداوند را به خشم آوردی؟ بدان که جایگاهت در جهنم مهیاست.سپس خطاب به یزید فرمودند : بگذار من نیز بالای منبر بروم و چند کلمه سخن بگویم که موجب خشنودی خداوند عالم بشود. یزید نپذیرفت. در این حال معاویه پسر یزید به پدرش گفت: خطبه این مرد چه تأثیری دارد؟ بگذار تا هر چه می خواهد، بگوید. یزید گفت: شما قابلیت های این خاندان را نمی دانید، آنان علم و فصاحت را از هم به ارث می برند، از آن می ترسم که خطبه او در شهر فتنه بر انگیزد. اگر او به منبر رود، فرود نخواهد آمد مگر اینکه من و خاندان ابوسفیان را رسوا کرده باشد. به یزید گفتند: این نوجوان چه می تواند بکند؟! یزید گفت: او از خاندانی است که در کودکی کامشان را با علم برداشته اند. بالاخره در اثر پافشاری شامیان، یزید موافقت کرد که امام علیه السلام به منبر برود. 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴 . . . . . . . . #طلوع_مهر #امام #امام_حسین #کربلا #عاشورا #محرم #اسلام #مسلمانان #شیعه #مذهبی #تاریخ #تاریخ_اسلام #یاحسین #امام_حسین_علیه_السلام #حسین #حسین_بن_علی #مسلم #شیعه #تشیع #اربعین
... تصویری از تظاهرات مردم کشمیر در سال ۱۹۵۳ (شش سال پس از اشغال نظامی کشمیر توسط نیروهای هندی) که خواهان برگزاری همه‌پرسی و حق تعیین سرنوشت بودند. شاید اینان همگی مرده باشند اما خواست و آرزویشان کماکان زنده است... #ظلمی_که_هنوز_ادامه_دارد... #مردمی_که_هنوز_مقاومت_می_کنند... #کشمیر #آزادی #هند #اسلام #همه_پرسی #ایران #پاکستان #مسلمانان
. 🎇﷽🎇 🎇نماز نور چشـ﷽ـم پیامبــر(ص)🎇 . 😴 اعمــــاڸ وقت خوابیـــــدڹ 😴 همراهان گرامی و عزیز پیج نماز ، آداب قبل خواب رو همگی رعایت کنیم تا هم خوابمان از دسترس شیاطین دور باشد و هم برای نماز واجب صبح و یا نماز مستحب موکد شب، خواب نمونیم ان شاءالله . 💡 اول اینکه قبل از خواب وضو بگیریم 👈 ثوابش 👈 شب زنده داری . 💡حالا باهم تلاوت آیه الکرسی که قبل از خواب سفارش شده رو داشته باشیم . 💚بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ 💚 . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم ٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (()) . لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (()) . اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (()) . 💡تسبیحات حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها هم قبل خواب بسیار سفارش شده : . بار الله اکبر، بار الحمدلله، بار سبحان الله . ⭐️باهم چهار توصیه پیامبرخدا صلی الله علیه و آله و سلم برای قبل خواب رو انجام بدهیم 👇 . ⃣🌸 ﺧﺘﻢ کردن قرآن با خواندن سه بار سوره توحید. . 💚ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣﻴﻢِ💚 ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺃَﺣَﺪٌ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟﺼَّﻤَﺪُ ﻟَﻢْ ﻳَﻠِﺪْ ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﻮﻟَﺪْ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦ ﻟَّﻪُ ﻛُﻔُـﻮﺍً ﺃَﺣَﺪٌ. . ⃣ 🌸ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﻔﯿﻊ ﺧﻮﺩ ﮔﺮدانیم: ﺍَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻲ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﺍﻝِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍوِّ ﻋَﻠَﻲ جمیع ﺍﻻ‌َﻧْﺒِﻴﺎﺀِ ﻭَﺍﻟﻤُﺮْﺳَﻠﻴﻦ.َ . ⃣ 🌸ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻭ ﻣﺆﻣﻨﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺿﯽ ﻭ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﺳﺎﺯیم : ُ ﺍَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍﻏْﻔِﺮْ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﺎﺕِ . ⃣ 🌸ﺣﺞ ﻭﺍﺟﺐ ﻭ ﻋﻤﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁﻭﺭیم: ﺳُﺒْﺤﺎﻥَ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّﻪِ ﻭَ ﻻ‌ﺍِﻟﻪَﺍِﻻ‌َّ ﺍﻟﻠّﻪُ ﻭَ ﺍﻟﻠّﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ. . 🌸 معوذتین هم بسیار موکد هست باهم تلاوت میکنیم👇 . ادامه👇
برون شو ای #غم از سینه که #لطف_یار می‌آید تو هم ای #دل ز من گم شو که آن #دلدار می‌آید نگویم #یار را شادی که از #شادی گذشتست او مرا از فرط #عشق او ز #شادی عار می‌آید #مسلمانان مسلمانان #مسلمانی ز سر گیرید که #کفر از شرم یار من #مسلمان وار می‌آید برو ای شکر کاین #نعمت ز حد #شکر بیرون شد نخواهم #صبر گر چه او گهی هم #کار می‌آید روید ای #جمله صورت‌ها که صورت‌های #نو آمد #علم هاتان نگون گردد که آن #بسیار می‌آید در و #دیوار این سینه همی‌ #درد ز انبوهی که اندر در نمی‌گنجد پس از #دیوار می‌آید #مولوی #مولاناجلال_الدین_محمد_بلخی #شعر #شعرگرافی #شعر_ناب
#گفتاری_ناب_از_علامه_منصور_هاشمی_خراسانی: «اکنون زمان برای بدبختی مناسب و مکان برای تباهی مستعدّ است؛ چراکه جهالت شیوع یافته و حکمت نایاب شده است. سفاهت مانند طلا معامله می‌‏شود، در حالی که حکمت با خاک برابر است. کلمه‏‌ی لغو دهان به دهان می‏‌چرخد، ولی کلمه‌‏ی حکمت فراموش می‌‏شود. بازار اباطیل گرم است، ولی برای حکمت مشتری یافت نمی‌‏شود. مسخرگی از وعظ خوشایندتر است و دلقکان از حکیمان ارزشمندترند. هرزگی آفاق را پر کرده است، ولی از فرزانگی در جایی نشانی نیست. همه‏‌ی روز بطالت کم است، ولی یک ساعت موعظه زیاد شمرده می‌‏شود. مردمان به حکمت راغب نیستند و برای آن وقت نمی‌‏گذارند. سرها سنگین و سینه‏‌ها تنگ است. دست‌ها بسته و پاها لنگ است. در چنین هنگامه‌ی شومی، آیا توقّع چیزی جز بی‌اعتنایی به من را دارید؟! یا در انتظار چیزی جز دشمنی با من به سر می‌برید؟! نه به خدا سوگند، بلکه آنان هرگز با من دوستی نخواهند کرد و هرگز با من همراه نخواهند شد، مگر هنگامی که از خواهش‌های آنان پیروی کنم یا زمین را از خون و عرق سیراب سازم»! #آخرالزمان #زمینه_سازان_ظهور #نهضت_انقلابی #کتاب_بازگشت_به_اسلام #حکمت #جهالت #حکیمان #سفاهت #خواهشهای_نفسانی #منتظران_ظهور #هرزگی #دشمنی #موعظه #شیعیان_واقعی #مسلمانان #یاران_مهدی #سیاه_پرچمان #سنت_متواتر_پیامبر #خراسانی #پرچمهای_سیاه_خراسان #منصور_هاشمی_خراسانی #عدالتخواهی #تنها_زمینه_ساز_ظهور #حوزه_علمیه #۳۱۳
#گفتاری_ناب_از_علامه_منصور_هاشمی_خراسانی: «اکنون زمان برای بدبختی مناسب و مکان برای تباهی مستعدّ است؛ چراکه جهالت شیوع یافته و حکمت نایاب شده است. سفاهت مانند طلا معامله می‌‏شود، در حالی که حکمت با خاک برابر است. کلمه‏‌ی لغو دهان به دهان می‏‌چرخد، ولی کلمه‌‏ی حکمت فراموش می‌‏شود. بازار اباطیل گرم است، ولی برای حکمت مشتری یافت نمی‌‏شود. مسخرگی از وعظ خوشایندتر است و دلقکان از حکیمان ارزشمندترند. هرزگی آفاق را پر کرده است، ولی از فرزانگی در جایی نشانی نیست. همه‏‌ی روز بطالت کم است، ولی یک ساعت موعظه زیاد شمرده می‌‏شود. مردمان به حکمت راغب نیستند و برای آن وقت نمی‌‏گذارند. سرها سنگین و سینه‏‌ها تنگ است. دست‌ها بسته و پاها لنگ است. در چنین هنگامه‌ی شومی، آیا توقّع چیزی جز بی‌اعتنایی به من را دارید؟! یا در انتظار چیزی جز دشمنی با من به سر می‌برید؟! نه به خدا سوگند، بلکه آنان هرگز با من دوستی نخواهند کرد و هرگز با من همراه نخواهند شد، مگر هنگامی که از خواهش‌های آنان پیروی کنم یا زمین را از خون و عرق سیراب سازم»! #آخرالزمان #زمینه_سازان_ظهور #نهضت_انقلابی #کتاب_بازگشت_به_اسلام #حکمت #جهالت #حکیمان #سفاهت #خواهشهای_نفسانی #منتظران_ظهور #هرزگی #دشمنی #موعظه #شیعیان_واقعی #مسلمانان #یاران_مهدی #سیاه_پرچمان #سنت_متواتر_پیامبر #خراسانی #پرچمهای_سیاه_خراسان #منصور_هاشمی_خراسانی #عدالتخواهی #تنها_زمینه_ساز_ظهور
راز #بی_اخلاقی #مسلمانان در بغداد هر روز بسیار خبرها می رسید از #دزدی، #قتل و #تجاوز به زنان در بلاد مسلمانان که همه از جانب مسلمانان بود. روزی خواجه نصیرالدین مرا گفت: می دانی از بهر چیست که جماعت مسلمان از هر جماعت دیگر بیشتر #گناه می کنند با آنکه #دین خود را بسیار #اخلاقی و بزرگمنش می دانند؟ من به او گفتم : بزرگوارا همانا من #شاگرد تو هستم و بسیار شادمان خواهم شد اگر ندانسته ای را بدانم. خواجه نصیرالدین فرمود : در اخلاق مسلمانی هر گاه به تو فرمانی می دهند، آن فرمان " امّا " و " اگر " دارد. در اسلام تو را می گویند : #دروغ نگو، امّا دروغ به دشمنان اسلام را باکی نیست. #غیبت مکن، امّا غیبت انسان بدکار را باکی نیست. #قتل مکن، امّا قتل نامسلمان را باکی نیست. #تجاوز مکن، امّا تجاوز به نامسلمان را باکی نیست. و این " امّا " ها مسلمانان را گمراه کرده و هر مسلمانی به گمان خود دیگری را نابکار و نامسلمان می داند و اجازه هر پستی را به خود می دهد و خدا را نیز از خود راضی و شاد می بینند .
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴 📆برگی از تاریخ () خبر از آینده حضرت زینب علیها السلام ادامه دادند:ای یزید اگر امروز ما را غنیمت خود میدانی، طولی نمی کشد که این غنیمت موجب زیانت خواهد شد.به خدا قسم که نخواهی توانست نام و یاد ما را محو کنی. یزید از این سخنان آتشین بسیار عصبانی شده بود،اما از پاسخ دادن عاجز بود و فقط توانست بگوید زنان مصیبت دیده از این حرفها زیاد میزنند. یزید دستور داد تا اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به زندان بردند.سپس امام سجاد علیه السلام را با خود به مسجد برد و یک سخنران درباری را احضار کرد و به او گفت به امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسن عليه السلام اهانت کند و ناسزا بگوید. و در مدح یزید و معاویه حرف بزند. 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴 . . . . #طلوع_مهر #امام #امام_حسین #کربلا #عاشورا #محرم #اسلام #مسلمانان #شیعه #مذهبی #تاریخ #تاریخ_اسلام #یاحسین #امام_حسین_علیه_السلام #حسین #حسین_بن_علی #مسلم #شیعه #تشیع #اربعین
. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّی اللهُ علیه وآله: اَلتّائِبُ مِنَ الذّنبِ كَمَن لاذَنْبَ لَهُ. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که گناهی نکرده است. الشهاب في‌ الحِکم و لآداب، ص ١٨ . ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ ./ _ # #لبیک_یارسول_الله #اسلام #محمد #رسول الله #قرآن #مسلمانان #صلوات #خانواده #خدا #اربعین #استغفار #حدیث #حب_الحسین_یجمعنا #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #من_از_تروريسم_متنفرم #من_عاشق_رحمة_للعالمينم #العراق #سوریه #لبنان #یمن #بحرین #ایران
🌹 . 💡 لامپ و چراغ . 🔶 تصور کنید یک چراغ را برای گرما و نورش، نزد کودکی میگذاریم و او از روی جهل و نادانی به آن سنگ میزند. برای اینکه چراغ آسیب نبیند آن را برمیداریم. دلیل برداشتنِ چراغ، ترس از قدرت و ناتوانی در برابر او نیست، بلکه، ترس از خطا و اشتباه اوست. البته اگر چندین لامپ و چراغ داشتیم، ممکن است آن را برنداریم و در صورت آسیب دیدن، چراغ بعدی را بیاوریم. ولی اگر یک چراغ باقی بماند، آن را جهت در امان ماندن از شکستن، از او دور میکنیم. . 🔷 #امامان نیز مانند چراغ های هدایتند که خدا در مسیر انسان نصب کرده است. یازده چراغ شکسته است... یکی باقیمانده... به هوش باشیم، تا زمانی که این احتمالِ شکستن او باشد، #غیبت ادامه خواهد داشت. . #تمثیلات_و_مثالهای_مهدوی ۳۱ . . . . #اسلام #اسلامی #اهل_بیت #امام_زمان #امام_عصر #امام_مهدی #حضرت_مهدی #حضرت_مهدی_عج #امام_مهدی_عج #امام_زمان_عج #امام_عصر_عج #امام_دوازدهم #دوازدهمین_امام #منتظران_مهدی #منتظر_مهدی #منتظران_ظهور #منتظر_ظهور #منتظران_فرج #منتظر_فرج #اهل_سنت #سنی #شیعه #شیعیان #مسلمان #مسلمانان #پیام_مهدوی #مهدویت
. آبسارِ شیطان وینچنزو بیانکینی ترجمه ایرج انور چاپ ۹۷ انتشارات ماهریس ۲۷۰ صفحه قیمت ۲۹ هزار تومان #کتاب_خوب #کتاب_رشد #خوزستان #اهواز #تاریخ #مسلمانان #ایتالیا #پزشکان #خاطرات #بیانکینی #ماهریس #ایرج_انور
موضوع این گفت‌وگوی علمی و انقلابی، مهندسیِ «عدالت» به مثابه‌ی آرمان اسلام است که با آسیب‌شناسی بی‌سابقه‌ای در زمینه‌ی معضلات جهان و تحلیل بسیار دقیق و عمیقی از «حکومت اسلامی» و نقش متقابل «مهدی» و «مردم» همراه است. ارزش علمی و انقلابی این اثر بی‌نظیر که به حق باید آن را یک مکتب و ایدئولوژی فطری و اسلامی دانست، با وجود حجم اندک آن به اندازه‌ای است که می‌تواند اصلاحات بنیادینی را در قرائت رسمی مسلمانان از اسلام ایجاد کند و بسیاری از معادلات فرهنگی و سیاسی آنان را متحوّل سازد و جهت حرکت فردی و اجتماعی آنان را به سوی خلیفه‌ی خداوند در زمین تغییر دهد؛ چراکه این گفتمان با تکیه بر اصول عقلی، قوانین طبیعی و سنّت‌های تاریخی و در هماهنگی کامل با آیات قرآن و روایات متواتر و با استفاده از عبارات گویا و الفاظ مأنوس و پرهیز از هر گونه تکلّف و زیاده‌گویی، راه سعادت و کمال را به آدمیان نشان می‌دهد و چیستی و چگونگی عدالت -این گمشده‌ی همه‌ی دوران‌ها- را به آنان می‌آموزد و دریچه‌ای نو به سوی آینده‌ای روشن را به روی آنان می‌گشاید. #کتاب_انقلابی #هندسه_عدالت_اثر_علامه_منصور_هشمی_خراسانی #معرفی_کتاب #نهضت_بازگشت_به_اسلام #بازگشت_به_اسلام #آخرالزمان #ظهور #منتظران #غیبت_طولانی_امام_عصر #زمینه_سازان_ظهور #اجتماع #عدالت #هندسه #حکومت_اسلامی #کتاب_مذهبی #معادلات_فرهنگی #خلیفه_خداوند_مهدی #ایدئولوژی_فکری #گفتمان_عقلی #مکتب #روایات_متواتر #آرمان_اسلامی #سعادت #کمال #آینده_روشن #مسلمانان #دین_اسلام #اثر_انقلابی #آیات_قرآن #هندسه_عدالت
... در درگیری های بین نیروهای امنیتی و جوانان معترض کشمیری، مردم غیرنظامی هدف گلوله های ساچمه ای و گازهای اشک آور قرار می گیرند. استفاده از گلوله های ساچمه ای باعث آسیب های جدی می شود اما دولت هند(دولتی که دائم در حال نقض قوانین داخلی و بین المللی است) در مقابل معترضین غیرمسلح از گلوله های ساچمه ای استفاده می کند. #کشمیر #هند #سرینگر #مسلمانان #اسلام #مردم #حقوق_بشر #ایران
اینم جواب من به شایان مفسد کثیف که به خلفای راشدین توهین کرد🙂😏 این فیلم مختص جواب اهانت شایان‌به اهل سنت هستش ♤《《برادران عزیز شیعه به خودشون نگیرن منظور ما خود شایان هستش که گفت از سه نفر بیزاره یعنی حضرت ابوبکر ، حضرت عمر، حضرت عثمان ، لعنت خداوند به شایان 》》♤ #نیماسرحدی #بلوچستان #توهین #سنی #شیعه #وحدت #عمر #ابوبکر #عثمان #علی #حسین #الله #مسلمانان #تفرقه_اندازی_شایان_مصلح_بین_شیعه_وسنی_بایدمحکوم_شود
💢 کسانی که دل به آمریکا و غرب می سپارند از مسلمانان نیستند . #خیانت #آمریکا #بصیرت #ایران #ایرانی #سخن #حرف_حق #مسئول #مسئولین #نماینده #مردن #ملت #دولت #آمریکا #ترامپ #مسلمان #مسلمانان #غرب . . عضویت در رسانه مردم 👇 🔹
. منظور از لذات متعالی همان زیبایی، دانایی و نیکویی است که سرچشمهء آن خداست. پس [شما ای اهل عالم] به کجا می روید ؟ (تکویر : )
.🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴 ‌ 📆برگی از تاریخ() زینت پدر سخن می گوید . یزید با چوب خیزرانی که در دست داشت بر دندانهای حضرت سید الشهداء علیه السلام میزد. حضرت زینب علیه السلام خطاب به یزید فرمودند: ای یزید! خیال میکنی چون زمین و آسمان را بر ما تنگ کرده‌ای و مانند اسیران ما را از شهری به شهر دیگر میبری، توانسته ای از مقام و منزلت ما بکاهی؟ خوشحالی از اینکه میبینی دنیا به تو روی آورده است؟ مگر نشنیده ای کلام پروردگار را که فرمود: آنان که کافر شده‌اند، گمان نکنند مهلتی که به آنها داده ایم به سود آنان است.ما به آنها مهلت داده‌ایم تا بر گناهانشان بیفزایند و عذابی سخت در انتظار آنها است. به زودی به بزرگان قومت خواهی پیوست.آن وقت آرزو می‌کنی که ای کاش شل و لال بودی.و ای کاش آنچه را گفتی،نمی گفتی و آنچه را کردی، نمی کردی.اما دیگر آرزو به تو فایده نمی رساند. گرچه روزگار مرا وادار کرده است که با تو سخن بگویم، اما تو نزد من ارزشی نداری.اما چه کنم که چشمها گریان و سینه ها سوزان است. . 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴 . . . . #طلوع_مهر #امام #امام_حسین #کربلا #عاشورا #محرم #اسلام #مسلمانان #شیعه #مذهبی #تاریخ #تاریخ_اسلام #یاحسین #امام_حسین_علیه_السلام #حسین #حسین_بن_علی #مسلم #شیعه #تشیع #اربعین