همه عکس ها و کلیپ های معرفت_شناسی در اینستاگرام - اینستاگم

همه عکس ها و کلیپ های معرفت_شناسی در اینستاگرام

loading...
بررسی مفهوم و #فلسفه_فمینیسم قسمت ششم فمینیسم نشأت گرفته از اومانیسم و بازتاب این اندیشه در مباحث مربوط به جنسیت است. به همین دلیل، مبانی همه گرایش های فمینیستی از یک آبشخور سیراب می شوند .همان گونه که اساس #مدرنیسم و #پست_مدرنیسم را انسان گرایی به جای #خدامحوری، تشکیل می دهد، اساس اندیشه های فمینیستی، نیز انسان محوری است. . ب: ضدیت با عقل گرایی: . فمینیست ها، عقل گرایی رایج در فلسفه را که به خصوص در فلسفه #دکارت، #کانت، #هگل و غیره برجسته است، به شدت نقد می کنند .عقل گرایان، با تأکید بر عقل و تفکر بازنمودی، نه تنها عقل را برتر از عواطف و احساسات به شمار می آوردند، بلکه عواطف را مزاحم عقل دانسته، و معتقدند که عواطف، باید همواره تحت فرمان و کنترل عقل باشد. دکارت تأکید می کرد که عواطف و احساسات، ماهیت وحشی دارند و آدمی باید بکوشد که به رهبری عقل، آنها را کنترل کند. کانت نیز پیروی از تمایلات و احساسات را دیگر آئینی و ضد عقلانیت و اخلاقی زیستن می دانست .این معنا از منظر فمینیستی، حاکی از آن است که در این نظام معرفتی، زنان به منزله مظهر عواطف و هیجانات، موجودات ثانوی و مردان به منزله مظهر عقل، موجوداتی اصیل تلقی شده است. همچنین، اگر عواطف باید تحت فرمان عقل درآید، زنان نیز باید تحت فرمان مردان باشند .چنان که #روسو، در کتاب #امیل، مبنای تربیت صحیح را استقلال و تربیت عقلانی امیل (مذکر) و وابستگی و اطاعت پذیری سوفی (مؤنث) قرار می دهد. فمینیست ها، در واکنش به این نگاه، خواستار نفی عقل گرایی و توجه ویژه به سایر جوانب دخیل در اندیشه انسانی، به خصوص توجه به نقش #عشق، #عواطف و #احساسات هستند. آنان #عقل_گرایی را یک جریان #جزم_گرا و عاری از انعطاف و پویایی می دانند که از سویی، موجب حاکمیت و نهادینه شدن نظام مردسالاری و از سوی دیگر، موجب جزم گرایی و خشونت شده است .در حالی که، اگر به #معرفت_شناسی مبتنی بر عشق و احساسات روی آوریم، جهانی عاری از خشونت و نظام اجتماعی کاملا پویا خواهیم داشت. . پ: توجه به امور انضمامی و ضدیت با عینیت گرایی: . در تجربه گرایی، بر جدایی سوژه از ابژه و درک صریح و مستقل واقعیت تأکید فراوان شده است .در این نظام معرفتی، تأکید بر این است که با واقع به صورت کاملاً بی طرف و غیرانضمامی برخورد شود. دانشمندان در علوم مختلف، باید در پی آن باشند که بر داده های خالص تکیه کنند و ارزش ها، علایق و عواطف خود را در یافته های عینی دخالت ندهند . ادامه در پست بعد
. بررسی مفهوم و #فلسفه_فمینیسم قسمت پنجم مبانی فلسفی نظریه تربیتی فمینیسم: . در آثار فمینیست ها، داعیه های فلسفی گوناگون و متفاوتی وجود دارد که وجه غالب آن، انتقاد از فلسفه و دیدگاه های رایج فلسفی است .گرایش های گوناگون فمینیستی، اندیشه های فلسفی غرب را گرفتار کژبنیادی جنسیتی میدانند و بر این باورند که، این فلسفه چون از اساس کج بوده، باید از پای بست ویران شود؛ یعنی مفاهیم اساسی فلسفه و فلسفه ورزی، معیار اندیشه های فلسفی و قلمروهای آن همه باید تغییر کند .با وجود این، هنوز موفق نشده اند که نظام فلسفی سامان مندی بنا کنند. در واقع، فمینیست ها در مباحث فلسفی تاکنون بیشتر موضع سلبی و #انتقادی دارند، تا موضع #اثباتی و در عمل، از ضعف مبنا و نبود #مبانی_فلسفی مستحکم رنج می برند . بنابراین، مراد از مبانی فلسفی فمینیسم به معنای واقعی کلمه این است که: این جنبش ها، به رغم گرایش های مختلفی که دارند، در یک مجموعه مواضع انتقادی علیه فلسفه، تاحدود زیادی وحدت نظر دارند. با اغماض از اختلاف نظرها، مهم ترین انگاره های فلسفی مشترک آنان را، که در عین حال می توانند به مثابه مبانی فلسفی تعلیم و تربیت فمینیستی نیز تلقی شوند، بیان خواهیم کرد. به دلیل اینکه محور مباحث فلسفی در سده های اخیر در غرب، مباحث مربوط به #معرفت_شناسی بوده و مباحث #هستی_شناسی در محاق قرار داشته است، مباحث فلسفی فمینیست ها نیز بیشتر ناظر به معرفت شناسی رایج، یعنی سوبژکتویسم #دکارتی و ایده آلیسم آلمانی از سویی، #جزم_گرایی و #عینیت_گرایی حاکم بر تجربی مسلکان انگلیسی زبان، از سوی دیگر می باشد و به رغم ادعاهای بزرگ هنوز نتوانسته اند معرفت شناسی فمینیستی را به صورت اثباتی تئوریزه کنند .در یک نگاه کلی، مهم ترین مبانی فلسفی فمینیسم، که غالباً جنبه سلبی دارند، عبارتند از: . الف: #انسان_محوری ( #اومانیسم): . فمینیسم، به عنوان یک پدیده زاییده بستر اومانیستی غرب، انسان را محور و منشأ همه حقایق، معرفت ها و ارزش ها می پندارد، و اعتقاد به حقایق ماواریی و متافیزیکی را قبول ندارد .هرچند فمینیست ها، سوبژکتویسم دکارتی و #عقل گرایی_کانتی و #هگلی را، که اندیشه اومانیستی را در غرب تبیین فلسفی کرد و در نهادینه شدن آن نقش اصلی را ایفا نمود، رد می کنند .اما مخالفت آنها با عقل گرایی به این دلیل بود که، این اندیشه ها ویژگی های مردانه را اصل قرار داده و به ویژگی های زنانه بی اعتنایی کرده اند .اما در اینکه انسان محور حقایق، معرفت ها و ارزش ها است، همه اشتراک نظر دارند. ادامه در پست بعد
آن کس که تو را شنا خت جان را چه کند...... شناخت خدا یعنی چه: شناخت خدا یعنی معرفت به فقر ذاتی خود این که در تمامی حالات خود را محتاج بدانیم. همیشه مورد عنایت خداوند هستیم و فقر ما همیشه نسبت به این کمال مطلق وجود دارد این که من چیزی از خود ندارم. این معرفت خداست. پ.ن: بنا بر همین اساس می توان گفت که ریشه بسیاری از مشکلات کشور همین عدم اعتقاد به توحید است اگر در همه کار های خود خدا را می دیدیم و احساس نیاز می کردیم دیگر به دشمن اعتماد نمی کردیم. #معرفت #خدا #معرفت_شناسی #عین ربط #کمال_مطلق #فقر #توحید #برجام #مذاکره #شهدا بقیع_را_ما_با_هم_می_سازیم #نحن_نبنی البقیع. #الموت_لآل_سعود
معرفی #مقاله .
.
.
.
مجموعه مقالات #کلام_جدید حضرت آیت الله #علی_ربانی_گلپایگانی (حفظه الله)
.
✅  برخی عناوین مقالات
⭕️ #دین و #آزادی
⭕️ نیاز بشر به #دین
⭕️ نقد مبانى کثرت گرایى دینى
⭕️ کلیات #دین_شناسی
⭕️ #تحلیل و #نقد_سکولاریسم
⭕️ #جبر و #اختیار
⭕️ و .....
.
❎➕➕ حتما به لینک زیر👇👇👇👇 سر بزنید ➕➕❎
مشاهده مقالات .
🌐 yon.ir/z5bPs
.
#کلام #شیعه #عقاید #عقائد #دفاع_از_دین #دفاع_از_تشیع #کتاب #پاسخ_ملحدین #تفسیر #هرمونتیک #نقد_سکولاریسم #دین_شناسی #معرفت_شناسی #فلسفه #نقد_ملحدین #نقد_پلورالیسم
معرفی #مقاله . . . . مجموعه مقالات #کلام_جدید حضرت آیت الله #علی_ربانی_گلپایگانی (حفظه الله) . ✅ برخی عناوین مقالات ⭕️ #دین و #آزادی ⭕️ نیاز بشر به #دین ⭕️ نقد مبانى کثرت گرایى دینى ⭕️ کلیات #دین_شناسی ⭕️ #تحلیل و #نقد_سکولاریسم ⭕️ #جبر و #اختیار ⭕️ و ..... . ❎➕➕ حتما به لینک زیر👇👇👇👇 سر بزنید ➕➕❎ مشاهده مقالات . 🌐 ./ . #کلام #شیعه #عقاید #عقائد #دفاع_از_دین #دفاع_از_تشیع #کتاب #پاسخ_ملحدین #تفسیر #هرمونتیک #نقد_سکولاریسم #دین_شناسی #معرفت_شناسی #فلسفه #نقد_ملحدین #نقد_پلورالیسم
⁠.
در واقع من از تمام بینش های اخلاقی که می گویند:
⁠. در واقع من از تمام بینش های اخلاقی که می گویند: "این کار را نکن، آن کار را نکن، صرفنظر کن و بر خود مسلط باش" بیزارم. . به عکس، من تمام آن اخلاقیاتی را دوست دارم که مرا مجبور می کنند کاری انجام دهم، آن را دوباره انجام دهم، از صبح تا غروب به آن فکر کنم، شب خوابِ آن را ببینم و تمام هم و غم من آن باشد که آن کار را فقط من، و تا آنجا که نسبت به دیگران می توانم، خوب انجام دهم. . . 👤 #فردریش_نیچه 📚 #حکمت_شادان : . #ارتفاعات_سبلان #اردبیل #سرعین #تله_سيژ . . #فلسفه #فلسفه_غرب #حقیقت #خرد #خردگرایی #شناخت #آگاهی #جنون #معرفت #معرفت_شناسی #ابرانسان #خودشناسی
. اساتیدی که خود دانش‌آموز ممتاز مدارس #سمپاد مشهدمقدس بوده و یا از نخبگان جوان هستند و هم اکنون در کسوت #طلبگی قرار دارند، وظیفه تدریس مباحث #اعتقادی و معرفتی را در کلاس‌های #هفت_روز_در_بهشت در قالب کلاس دقیقه‌ای( کتاب از کتاب) بر عهده دارند... محتوای کتاب‌ها مباحثی هست که یک #نوجوان باید بداند #معرفت_شناسی #انسان_شناسی #خداشناسی #راهنماشناسی #معادشناسی #اسلام_شناسی #شیعه_شناسی . #موسسه_جوانان_آستان_قدس_رضوی #آستان_قدس_رضوی #انسان #خدا #الله #امام_رضا #حرم_امام_رضا
این کلیپ برای خنده نیست. . از کودکی انسان با سوالات #فلسفی در مورد #چیستی و #چگونگی_ادراک ، #تصویر_اشیا در ذهن ، #حقیقت ، #وجود و #جهان_خلقت مواجه میشود و متاسفانه بخاطر سیستم بد آموزشی هیچگاه جواب سؤالاتش را بدرستی نمیگیرد .. . در این کلیپ #فامیل_دور به مسایل #شناخت_شناسی ،میپردازد ،آنجا که میگوید :چگونه همه این اشیایی ک میبینم وارد کله من میشود ؟ او نمیداند که هر چیزی چندین #وجود دارد ،مثلا یک ساختمان را در نظر بگیرید،یک وجود خارجی دارد .که همان ساختمان واقعی🏢 است ،و همچنین یک وجود ذهنی💭 هم دارد، که همان تصویری است که در ذهن است و با واقعیت مطابقت دارد ، بگونه ای که وقتی چشمش را میبندد هنوز ساختمان در ذهنش وجود دارد، و همچنین یک #وجود_کلامی 🗣که با کلام به وجود می آید ، مثل همان غولی که فامیل دور مثال میزند... . فامیل دور نمیداند که آنچه در ذهنش است ،وجود ذهنی ساختمان است نه خود ساختمان... . به طور کلی فیلسوف باید سه سوال را در #شناخت_شناسی پاسخ بدهد : اول :آیا در خارج از #ذهن ما چیزی وجود دارد؟🤔 .در صورت پاسخ مثبت به این سوال ،سوال دوم مطرح میشود . 🤔 👇 دوم:آیا ما قدرت شناخت وجودات خارجی را داریم ؟🤔 🤔 . درصورت پاسخ مثبت به این سوال ،سومین سوال مطرح میشود 👇 . سوم: از کجا معلوم تصویری که در ذهن ماست با واقعیت خارجی مطابقت دارد ؟🧐 . این سه سوال در کلیپ به زیبایی جاگذاری شده ، البته پاسخی داده نشده ... . تا حالا شده در یک لیوان آب،قاشق را شکسته ببینید؟👀 چشم شما واقعا قاشق را شکسته میبیند ،اما این ذهن است که به طور خودکار قاشق را سالم #تصور میکند، اما واقعا تصویری که به چشم شما میاید قاشق شکسته است. . جدیدا مد شده تصویری که شامل خطای چشم هست را به اشتراک میگذارند و میگویند با چشمی که این قدر خطا میکند دیگران را قضاوت نکنیم. . این سوالات همه در #شناخت شناسی فلسفی بحث میشود ...چیزی که جایگاهش در نظام آموزشی ما خالی است. . معتقدم بجای آموزش رقص و اسامی خوانندگان و بازیگران به کودکان باید مسایل فلسفی به بچه ها به شیوه های مختلف اعم از داستان ، انیمیشن ،بازی و هر راه دیگر آموزش داده شود ،تا در بزرگسالی دچار سردرگمی و پوچی نشوند. . #فلسفه_برای_همه. #کمی_فلسفه_بخوانیم #بودن_یا_نبودن_مسئله_این_است #من_می_اندیشم_پس_هستم #فلسفه #شناخت_شناسی #معرفت_شناسی #فامیل_دور
📚📖📑 مباحثات نهایی قبل از امتحان ثلث اول دوره 📗📘 دروس #معرفت_شناسی و #خدا_شناسی #طرح_ولایت_خواهران
آزمون سه کتاب اول دوره طرح ولایت دانشجویی با حضور شرکت کنندگان برادر در حسینیه امام رضا(ع) برگزار شد. #طرح_ولایت_دانشجویی۹۷ #خداشناسی #انسان_شناسی #معرفت_شناسی
. مولانا: با من صنما دل یک دله کن گر سر ننهم آنگه گله کن مجنون شده ام از بهر خدا زان زلف خوشت یک سلسله کن سی پاره به کف در چله شدی سی پاره منم ترک چله کن۰۰۰ در این ابیات جناب مولانا می خواهد به شاگرد خود(حسام الدین چلبی) این نکته را گوشزد کند که بدون پیر، استاد و راهنما نمی شود انسان به جایی برسد و سرانجام در جایی دست به خطا می زند. این پند و سخن در جای جای زندگی جریان و سریان دارد چه در حیطه علم باشد، چه در حیطه کسب و کار و چه در هر حیطه دیگری. انسان امروز به هر جایی نرسیده جز اینکه بر دوش بزرگان و اسطوره های تاریخ سوار گشته و روش آن ها را در ضمن نقد و اصلاح امتداد داده است. علی علیه السلام در جایی نکته زیبایی را بر فرزندش گوشزد می نماید و آن اینکه؛ پسرم! اگرچه من به اندازه همه کسانی که پیش از من بوده اند عمر نکرده ام ولی در کارهایشان نگریستم، و در خبرهایشان اندیشیدم، و در آثارشان گذر کردم، تا آن جا که گویی خود یکی از آنان شدم...و کارهای زلال و شفاف را از تیره و کدر بازشناختم پس برای تو از هر کار پاکیزه اش را برگزیدم... #علم #فلسفه #دین #منطق #تاریخ #معرفت_شناسی #لذت #هستی #خوشی #کتاب #من #خدا #آزادی #زن #مرد #حقوق #خنده #گریه #سرور #حقیقت #زیبایی #طبیعت #فیلم #عکس #شعر #موسیقی #همایون_شجریان #😘
سومین دوره طرح ولایت مردمی با حضور بیش از هزار نفر از دانشجویان برگزیده سراسر کشور و با سخنرانی حجت الاسلام محمدیان و ابلاغ پیام سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی آغاز شد . . . در این اردوی فرهنگی معرفتی که از روز گذشته آغاز شد نزدیک به چهل از نفر دانشجویان دانشگاه صداوسیما حضور دارند . . دوره طرح ولایت به مدت چهل روز به آموزش اندیشه های بنیادین اسلام و مقایسه آن با اندیشه ها و مکاتب دیگر می پردازد . . شش کتاب #معرفت_شناسی #خداشناسی #انسان_شناسی #فلسفه_اخلاق #فلسفه_حقوق و #فلسفه_سیاست در این دوره تدریس می شود . . . #طرح_ولایت #دوره_طرح_ولایت #مشهد_مقدس #نهاد_رهبری #صداوسیما #خبرگزاری_صداوسیما #دانشگاه_صداوسیما
#مبانی_اندیشه_اسلامی #مقام_معظم_رهبری : مبانی معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب یا نامطلوب تاثیر دارد هر جامعه و ملتی مبانی معرفتی مبانی فلسفی و مبانی اخلاقی ای دارد که آن مبانی تعیین کننده است و به ما می گوید چه نوع پیشرفتی مطلوب است و چه نوع پیشرفتی نامطلوب. ...... کسی که می خواهد رئیس جمهور شود بر او لازم است قبل از آن با مبانی آشنا شود نه فقط رئیس جمهور بلکه بر تمامی کسانی که در دولت و مجلس و در قسمت های دیگر این انقلاب کار کنند. ..... کار خوب زیاد داریم ولی این کار(طرح ولایت)بنیان سازی است. #علامه_مصباح_یزدی خطاب به بعضی از مسوولین: بیایید یک بار از اول این مفاهیم اسلامی را بررسی کنید تا بفهمیم شما در کجا قرار دارید این طور نباشد که یک بار یکی بگوید سنی است ودیگری بگوید کافر است. ...... #علامه_مصباح: من در طول این هفتاد سال زندگی طلبگی کاری با برکت تر از این طرح ولایت سراغ ندارم. پ.ن: همان طوری که حضرت آقا فرمودند امروز یکبی از اساسی ترین مشکلات ما نداشتن رییس جمهور یا مسوول یا نیروی فعال انقلابی با مبنا و دارای ریشه ای عمیق از معارف اسلامی است که این خود موجب به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در کشور است. امروز وظیفه ی ما بچه حزب اللهی ها این است که اول خودمان روبه کار مبنایی بیاوریم وسپس یک جامعه ی با مبنا تربیت کنیم جامعه ای که از دل آن رییس جمهور با مبنا و انقلابی و مومن و مسلمان تربیت شود. #مقام_معظم_رهبری #حوزه_انقلابی #انقلاب #کار_فرهنگی #سپاه #آتش_به_اختیار #کار_عمیق #معرفت_شناسی #خدا_شناسی #انسان_شناسی #فلسفه_اخلاق #فلسفه_حقوق #فلسفه_سیاست #انقلاب #تمدن_اسلامی #طرح_ولایت #خود_جوش #حوزه #اسلام #مشهد #امام_رضا #جامعه_اسلامی #حزب_الله #رئیس_جمهور #بنیان_سازی #امام_حسين #عمار #محمد_تقی_مصباح_یزدی
#مباحثه_دانشجویی مباحثه های دانشجویی در نمازخانه قرارگاه امام رضا(ع)به صورت گروهی #خدا_شناسی #معرفت_شناسی #انسان_شناسی
#مقام_معظم_رهبری: :در اینجا(طرح ولایت) آمیزه ای از علم و ایمان و صفا و صمیمیت مشاهده میشود و این طرح ولایت را جدی بگیرید کم چیزی نیست کسی مثل آقای مصباح بالای سر آن است و کار خوب زیاد داریم ولی این کار(طرح ولایت) بنیان سازی است #طرح_ولایت #آموزش_مبانی_اندیشه_اسلامی آیا تا به حال این اسم به گوشتان خورده؟ #تحول_فرهنگی #طرح_ولایت دوره ایست چهل روزه که بیست وسه سال است به فرمان #مقام_معظم رهبری و به طراحی #علامه_مصباح بر گزار می شود در این دوره با منظومه #مبانی_فکری #اسلام آشنا می شوید و یک مسلمان کامل نربیت می شوید و مباحث ایندوره عبارت است از #معرفت_شناسی #خدا_شناسی_فلسفی #انسان_شناسی #فلسفه_اخلاق #فلسفه_حقوق #فلسفه_سیاست_اسلام هر ساله این دوره به مدت چهل روز در #مشهد برگزار می شود #علم #صفا #ایمان #صمیمیت #شهدا #فرهنگ #کار_فرهنگی #مصباح
. قبض و بسط تئوریک شریعت نظریهٔ مطرح شده توسط عبدالکریم سروش، فیلسوف و اسلام‌شناس ایرانی ست. این نظریه سعی دارد که بگوید معرفت دینی از ابتدای ابلاغ آن دستخوش قبض و بسط تئوریک شده‌است و هیچگاه در یک سطح نمانده‌است. سروش میگوید: پاره‌های مختلف معرفت بشری در داد و ستد مستمرند و ربطی وثیق با یکدیگر دارند. اگر در علم نکته بدیعی روی نماید معرفت‌شناسی یا فلسفه را متأثر می‌کند. تحول فهم فلسفی فهم آدمی دربارهٔ انسان و جهان را عوض می‌کند. انسان جهان که چهره دیگری یافت معرفت دینی هم معنای تازه به خود می‌گیرد… مدعای قبض و بسط را در سه اصل می‌توان بیان کرد: فهم (صحیح یا سقیم) شریعت، سراپا مستفید و مستمد از معارف بشری و متلائم با آن است؛ و میان معرفت دینی و معارف غیر دینی داد و ستد و دیالوگ مستمر بر قرار است. (اصل تغذیه و تلائم) اگر معارف بشری دچار قبض و بسط شوند، فهم ما هم از شریعت دچار قبض و بسط خواهد شد. معارف بشری (فهم بشر را از طبیعت و هستی: علم و فلسفه) دچار تحول و قبض و بسط می‌شوند (اصل تحول) به‌طور خلاصه سروش معتقد است که معرفت دینی (یعنی فهم جمعی ما از متون دینی) مستقل و مستغنی از معارف بشری نیست. (بلکه هم خود بخشی از معارف بشری است) بنابراین حتی استخراج «مبانی علوم انسانی از قرآن»، فقط با مدد علوم انسانی میسر است و این دور منطقی را تنها با قبول تقدم علوم انسانی بر علوم دینی می‌توان از میان برداشت. فی المثل تحقیق در تاریخ اعراب و زبان و فرهنگشان (که شرط درک درست آموزه‌های دینی است) جز از طریق آنتروپولوژی(بخشی از علوم اجتماعی است و علم گسترده در خصوص توضیح ابعاد وجودی انسان است) و جامعه‌شناسی تاریخی که مستقل  از دین است، ممکن نخواهد شد و توجه به این دقیقه، نشان می‌دهد که دستاوردهای علوم انسانی سکولار به هیچ روی بیهوده و ناکارآمد نیست. #عبدالکریم_سروش #قبض_و_بسط_تئوریک_شریعت #معرفت_شناسی #سکولاریسم_دینی #سکولاریسم_فلسفی #فلسفه #فلسفه_علم #فلسفه_تاریخ_علم
. إذا ماتَ العالِمُ ثَلُمَ فِی الِإسْلامِ ثُلْمَةً لا یَسُدُّها شی‏ءٌ إِلی یَومِ الْقِیامَة . شادی روح پاک و مطهر حضرت #آیت_الله_مرتضی_تهرانی فاتحه ای قرائت فرمایید. . پ. ن: یتیم شدیم . #مطیعی #مرتضی_تهرانی #مجتبی_تهرانی #استاد_اخلاق #معرفت_شناسی
.
آدمی بسیار دیر ، دل و جرأت ِآنچه را به واقع می داند پیدا می کند .
آری...
حتی جسورترین در میان ِ ما ، به ندرت جسارت آن چیزی را که به واقع می داند دارد.
.
#فردریش_نیچه #نیچه 
#اراده_قدرت پاره ۲۵ صفحه ۴۰ .
.
#فلسفه #فلسفه_غرب #حقیقت#خرد #خردگرایی #شناخت #غروب_بتان#آگاهی #جنون #معرفت#معرفت_شناسی #ابرانسان#خودشناسی
. آدمی بسیار دیر ، دل و جرأت ِآنچه را به واقع می داند پیدا می کند . آری... حتی جسورترین در میان ِ ما ، به ندرت جسارت آن چیزی را که به واقع می داند دارد. . #فردریش_نیچه #نیچه #اراده_قدرت پاره ۲۵ صفحه ۴۰ . . #فلسفه #فلسفه_غرب #حقیقت #خرد #خردگرایی #شناخت #غروب_بتان #آگاهی #جنون #معرفت #معرفت_شناسی #ابرانسان #خودشناسی
.
من «نه» را می آموزم‌، در پاسخ به هر آنچه ناتوان می سازد -از پا در می آورد.
من «آری» را می آموزم‌، در پاسخ به هر آنچه نیرومند می کند ، نیرومندی می فزاید و احساس نیرومندی بر کرسی می نشاند.
.
.
تاکنون نه این یکی و نه آن دیگری را نیاموخته اند : فضیلت را آموخته اند ، آزردن و شکستن خود را ، ترّحم را و حتی نفیِ زندگی را.
.
اینها همه ارزشهای به ستوه آمدگان‌ و فرسودگان می باشد .

#فردریش_نیچه #نیچه 
#اراده_قدرت 
#مجید_شریف 
صفحه ۶۲ پاره ۵۴
.
#فلسفه #فلسفه_غرب #حقیقت#خرد #خردگرایی #شناخت #آگاهی #جنون #معرفت#معرفت_شناسی #ابرانسان#خودشناسی
. من «نه» را می آموزم‌، در پاسخ به هر آنچه ناتوان می سازد -از پا در می آورد. من «آری» را می آموزم‌، در پاسخ به هر آنچه نیرومند می کند ، نیرومندی می فزاید و احساس نیرومندی بر کرسی می نشاند. . . تاکنون نه این یکی و نه آن دیگری را نیاموخته اند : فضیلت را آموخته اند ، آزردن و شکستن خود را ، ترّحم را و حتی نفیِ زندگی را. . اینها همه ارزشهای به ستوه آمدگان‌ و فرسودگان می باشد . #فردریش_نیچه #نیچه #اراده_قدرت #مجید_شریف صفحه ۶۲ پاره ۵۴ . #فلسفه #فلسفه_غرب #حقیقت #خرد #خردگرایی #شناخت #آگاهی #جنون #معرفت #معرفت_شناسی #ابرانسان #خودشناسی
#گزارش برگزاری دومین جلسه دوره #فلسفه_برای_همه با حضور علاقمندان در سه شنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۱۹ جلسه‌ی دوم دوره‌ی خانه‌ی سازمان‌های مردم نهاد برگزار شد. #موضوع جلسه‌ی دوم بیان تقسیمات #فلسفه و تمرکز بر #معرفت_شناسی بود که در دو بخش حدوداً ۴۵ دقیقه‌ای به آن پرداخته شد. در بخش اول... ‌ ‌‌ 🔴 ادامه #گزارش در کانال تلگرامی #فانوس به نشانی ↙️↙️↙️↙️ ://./_ ‌ ‌ #جلسه #حقوق #دانش #کتابخوانی #ایدئولوژی #جهان_بینی #سمن_فانوس #سازمان_مردم_نهادفانوس #اهواز
. جستارهایی در فلسفه دین نویسندگان: النر استامپ، آلوین پلانتینجا، پیتر دنووان، جان آر. تی. لامنت، تری اوکیف مترجم: مرتضی فتحی زاده . قیمت کتاب: ۱۲ هزار تومان قیمت فروش ما: ۱۰۲۰۰ تومان (۱۵٪ تخفیف) . کتاب کاملا نو است. . #موجود_کتابهای_من #عقاید_کتابهای_من #دین_شناسی_کتابهای_من #معرفت_شناسی_کتابهای_من #عقاید #دین_شناسی #معرفت_شناسی #کتاب_کاملا_نو #پانزده_درصد_تخفیف
. .
.

هولناک است

در دریا از تشنگی هلاک شدن !

آیا می خواهید حقیقت خویشتن را چنان نمک آلود سازید

که دیگر حتی تشنگی را نیز فرو ننشاند ؟!!!!!
.
#نیچه#فراسوی_نیک_و_بد .
.
.
.
. . #فلسفه #فلسفه_غرب #حقیقت#خرد #خردگرایی #شناخت #آگاهی  #معرفت#معرفت_شناسی #ابرانسان#خودشناسی .
. . . هولناک است در دریا از تشنگی هلاک شدن ! آیا می خواهید حقیقت خویشتن را چنان نمک آلود سازید که دیگر حتی تشنگی را نیز فرو ننشاند ؟!!!!! . #نیچه #فراسوی_نیک_و_بد . . . . . . #فلسفه #فلسفه_غرب #حقیقت #خرد #خردگرایی #شناخت #آگاهی #معرفت #معرفت_شناسی #ابرانسان #خودشناسی .
قال الله الحکیم فی سورة ابراهیم - : أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً " كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ " أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ . . شجرهٔ طیبهٔ طرحِ ولایتِ طلاب سلسلهٔ دروس مبانی اندیشهٔ اسلامی ۶ مجلّد جلد اول: #معرفت_شناسی مؤلّف مجتبی مصباح و عبدالله محمدی جلد دوم: #خدا_شناسی مؤلّف مجتبی مصباح و عبدالرسول عبودیت جلد سوم: #انسان_شناسی مؤلّف صفدر الهی راد جلد چهارم: #فلسفهٔ_اخلاق مؤلّف مجتبی مصباح جلد پنجم: #فلسفهٔ_حقوق مؤلّف مصطفی دانش پژوه جلد ششم: #فلسفهٔ_سیاست مؤلّف قاسم شبان نیا . . با باوری محکم و اعتقادی جَزمی عرض میکنم " قبل از رجوع به این علوم نمی توان از خزائن علمیّهٔ حضرات معصومین )علیهم صلواة الله( که راهنمای وحید مسائل توحیدیّه هستند، طَرفی بست. " . . این کار حاصل عمر ۴۰-۵۰ سال تدریس و تحقیق در مسائل اسلامی است. که ثمره اش امروز به این شکل فشرده در اختیار شما قرار گرفته است. آیت الله #محمد_تقی_مصباح_یزدی دامت برکاته در جمع دانش آموختگان طرح ولایت کشوری-۱۳۹۳ . . ارض مقدسهٔ #مشهد ۳۰ شوال المکرّم ۱۴۳۹ یک چلهٔ معرفتی میهمان #حضرت_رضا علیه الآف التحیة و الثناء . . و َآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
.
.
چه سود از فضیلت ات !!!!
که هیچ شوریده ات نکرده است .
.
چه سود از خوشبختی ات!!!
که همه مسکینی است و پَلَشتی و آسودگیِ نکبت بار .
.

چه سود از رحم-ات!!!....
.
چه سود از خِرَد-ات!!!....
.
.

#نیچه#چنین_گفت_زرتشت
.
. #فلسفه #فلسفه_غرب #حقیقت#خرد #خردگرایی #شناخت #آگاهی #جنون #معرفت#معرفت_شناسی #ابرانسان#خودشناسی .
Photo by : @leila.nist
. . چه سود از فضیلت ات !!!! که هیچ شوریده ات نکرده است . . چه سود از خوشبختی ات!!! که همه مسکینی است و پَلَشتی و آسودگیِ نکبت بار . . چه سود از رحم-ات!!!.... . چه سود از خِرَد-ات!!!.... . . #نیچه #چنین_گفت_زرتشت . . #فلسفه #فلسفه_غرب #حقیقت #خرد #خردگرایی #شناخت #آگاهی #جنون #معرفت #معرفت_شناسی #ابرانسان #خودشناسی . :
.
💎معمولا کسانی که دارای شخصیتِ شریف‌اند و از تواناییِ برجسته‌ی ذهنی برخوردارند، به ویژه در جوانی از حیثِ #شناخت انسانها و زیرکیِ اجتماعی دچارِ کمبودی چشمگیرند. از این رو فریب می‌خورند یا به نحوی گمراه می‌شوند، حال آن که طبایعِ پست راه خود را در جهان بسیار زودتر و بهتر می‌یابند.
.
.
.
💎 از مراوده با طبایعِ پست بپرهیز.
.
.

#شوپنهاور 👤 
#در_باب_حكمت_زندگي 📕 . .
🔴آرتور شوپنهاور(به آلمانی: Arthur Schopenhauer)‏ (۱۷۸۸–۱۸۶۰ میلادی) فیلسوف آلمانی یکی از بزرگترین فلاسفهٔ اروپا و فیلسوف پرنفوذ تاریخ در حوزه اخلاق، هنر، ادبیات معاصر و روانشناسی جدید است.

#فلسفه #فلسفه_غرب #حقیقت#خرد #خردگرایی #شناخت #آگاهی #جنون #معرفت#معرفت_شناسی #ابرانسان#خودشناسی #روانشناسی #روانکاوی #رواندرمانی#ادراک #ادراک_خویشتن_پایان_اندوه_است#تحلیل_رفتار_متقابل
. 💎معمولا کسانی که دارای شخصیتِ شریف‌اند و از تواناییِ برجسته‌ی ذهنی برخوردارند، به ویژه در جوانی از حیثِ #شناخت انسانها و زیرکیِ اجتماعی دچارِ کمبودی چشمگیرند. از این رو فریب می‌خورند یا به نحوی گمراه می‌شوند، حال آن که طبایعِ پست راه خود را در جهان بسیار زودتر و بهتر می‌یابند. . . . 💎 از مراوده با طبایعِ پست بپرهیز. . . #شوپنهاور 👤 #در_باب_حكمت_زندگي 📕 . . 🔴آرتور شوپنهاور(به آلمانی: )‏ (۱۷۸۸–۱۸۶۰ میلادی) فیلسوف آلمانی یکی از بزرگترین فلاسفهٔ اروپا و فیلسوف پرنفوذ تاریخ در حوزه اخلاق، هنر، ادبیات معاصر و روانشناسی جدید است. #فلسفه #فلسفه_غرب #حقیقت #خرد #خردگرایی #شناخت #آگاهی #جنون #معرفت #معرفت_شناسی #ابرانسان #خودشناسی #روانشناسی #روانکاوی #رواندرمانی #ادراک #ادراک_خویشتن_پایان_اندوه_است #تحلیل_رفتار_متقابل
سرفصل مباحث دوره روشنای حضور... دوره ای که دانشجو نباید از دست دهد... #معرفت_شناسی #خدا_شناسی #روشنای_حضور
حضور در این دوره را برای همه رفقای دانشگاهیم توصیه میکنم... مباحث بسیار شیرین و کاربردی است. مخصوصا معرفت شناسی... #معرفت_شناسی #خدا_شناسی #روشنای_حضور
فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۷۹ سال انتشار : ۱۳۹۷ مفاهیم بنیادین: ۱. معرفت‌شناسی‌های قوم‌موسیقی‌شناسی کاربردی، کلیسالا هریسُن، ترجمه‌ی حامد قنواتی #ماهور #نشرماهور #انتشارات_ماهور #موسسه_ماهور #نشر #موسیقی #فصلنامه #فصلنامه_ماهور #مقاله #مقاله_موسیقی #موسیقی_شناسی #اتنوموزیکولوژی #معرفت_شناسی
دیدار با #تولیت_آستان_قدس_رضوی #آیت_الله_رئیسی«زید عزه» طرح ولایت طلاب حوزه های علمیه با هدف فرا گیری منظومه #مبانی_اندیشه_اسلامی [که شامل شش کتاب #معرفت_شناسی #خدا_شناسی #انسان_شناسی #فلسفه_اخلاق #فلسفه_حقوق #فلسفه_سیاست] ، دوره چهل روزه ای در #مشهد_مقدس برگزار کرده که این طرح زیر نظر #مؤسسه_امام_خمینی_«ره»_قم با مدیریت حضرت #علامه_مصباح_یزدی «حفظه الله»و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور در دوره چهل روزه تابستان در حال برگزاری است. گفتنی است که #علامه_مصباح_یزدی «حفظه الله» در باره این طرح فرمودند : حاصل هفتاد سال تلاش و اجتهاد من همین طرح ولایت میباشد و پر برکت تر این طرح من چیزی را ندیدم. »»نا گفته نماند که این طرح بیست و سه ساله ، ۶۵ بار مورد حمایت[ #مقام_معظم_رهبری ] بوده است و بالاخص برگزاری این طرح برای طلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
. 📷 جلسه پرسش و پاسخ درباره معرفت شناسی اسلامی با جمعی از استادان و دانشجویان دکتری تاریخ تشیع از دانشگاههای ترکیه . ❇ جلسه ای سه ساعت و نیمه درباره معرفت شناسی اسلامی . 📌 خسروپناه: "باید مسئولان بین المللی کشور، اهل علم ترکیه را جدی بگیرند" . 🆔 . . . #ترکیه #معرفت_شناسی #اسلام #خسروپناه
عشق خدا به دریا می ماند. هر انسانی به قدر ذاتش از آن آب بر می دارد این که هر کسی چقدر آب بر می دارد به گنجایش ظرفش بستگی دارد.... .
رمان
عشق خدا به دریا می ماند. هر انسانی به قدر ذاتش از آن آب بر می دارد این که هر کسی چقدر آب بر می دارد به گنجایش ظرفش بستگی دارد.... . رمان " ملت عشق " را حتما بخونید . روحتون را جلا میده . مطمئن باشید. #کتاب #کتاب_پرفروش #ملت_عشق #عشق #عرفان #معرفت #معرفت_شناسی #معرفت_نفس #مولانا #شمس #شمس_تبریزی #حق #حقیقت #عشق_به_خدا #صوفی #سماع
‍ 🔴 بعضی از افرادی که در غیر قم به عنوان فلسفه دان شناخته می شوند و مطرح می شوند، اطلاعاتشان از فلسفه سطحی است ... یک چیزی خوانده اند و یک اصطلاحی بر زبان جاری می کنند. #رهبرمعظم انقلاب (در دیدار دست‌اندرکاران همایش حکیم تهران) : دعوت جوانهای ما به علوم عقلی، بسیار مهم است؛ توجّهِ حوزه‌ها به علوم عقلی و بخصوص فلسفه، خیلی مهم است. بعضی از آقایانِ بزرگوار و محترمی که خیلی مورد تکریم و احترام ما هستند، اشکال داشتند به اینکه درسهای فلسفه و عرفان و این حرف ها در قم زیاد شده؛ بنده به آن آقایان گفتم که اگر چنانچه فلسفه را شما از قم بردارید، کسانی در جاهای دیگر، متصدّیِ تبیین فلسفه و تدریس فلسفه می شوند که اهلیّت و صلاحیّت این کار را ندارند. کمااینکه الان می‌بینیم بعضی از افرادی که در غیر قم به‌عنوان فلسفه‌دان شناخته می شوند و مطرح می شوند، اطّلاعاتشان از فلسفه سطحی است؛ نه اینکه اطّلاع ندارند امّا اطّلاعاتشان عمیق نیست، سطحی است؛ یک چیزی خوانده‌اند و یک اصطلاحی را بر زبان جاری می کنند؛ خب این خوب نیست؛ خوب است که در خود قم باشد، در حوزه‌ی علمیّه باشد. تهران هم همین‌جور؛ حوزه‌ی علمیّه‌‌ی تهران هم که یک روزی مرکز علوم عقلی بوده، امروز اگر چنانچه تدریس فلسفه و تدریس علوم عقلی در آن رواج پیدا بکند، این به ‌نظر ما یک چیز بسیار خوب و مفیدی خواهد بود. #رهبرمعظم انقلاب #فلسفه #فلسفه_اسلامی #فلسفه_غرب #فلسفه_دین #فلسفه_تطبیقی #عرفان #عرفان_نظری #علوم_انسانی #هرمنوتیک #فلسفه_مضاف #فلسفه_های_مضاف #کلام #کلام_جدید #حوزه #حوزه_علمیه #دانشگاه #علوم_انسانی #دین #جامعه_شناسی #روشنفکر #روشنفکری #روشنفکری_دینی #اقتصاد #روانشناسی #سیاست #معرفت #معرفت_شناسی
. داوری آیتم #سخنوری در اردوهای تفریحی، آموزشی و معرفتی #هفت_روز_در_بهشت . در این بخش، بچه‌های #نوجوان که از مدارس #استعدادهای_درخشان کشور در این طرح حضور دارن، بین تادقیقه درباره یک بخش از کتابهایی که در طی اردو خوندن، ارائه سخنورانه دارن... . شاید جزو نوادر باشه که در فضای کثیف کنونی، یک نوجوان درباره #توحید و #خداشناسی و #انسان_شناسی و #معرفت_شناسی و... اینجوری مسلط به موضوع بشه و بیاد ارائه کنه تا تولید محصول اتفاق بیفته... . الحمدلله اولین دور تموم شد و بچه‌های #همدان اومدن... دوره دیگر باقیست أن شاء الله... #موسسه_جوانان_آستان_قدس_رضوی #آستان_قدس_رضوی #تربیت #مدرسه #اردو #مشهد #ایران #فن_بیان #آموزش #سخنرانی #معارف #جوان #طرح_ولایت #سمپاد
. 🔴اطلاعیه ثبت نام #طرح_ولایت_کشوری ✅ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی . ◀️مهلت ثبت نام : ۹۷/۰۳/۲۷ الی ۹۷/۰۴/۱۵ . ⏰ زمان برگزاری : بازه اول ==> ۴/۳۱ الی ۹۷/۰۵/۱۴ بازه دوم ==> ۵/۱۸ الی ۹۷/۰۶/۰۹ . . جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت .-. و یا شماره های ۰۲۱۸۸۳۸۱۵۶۰ و ۰۹۱۰۷۸۰۸۷۲۹ مراجعه نمایید. . . . #طرح_ولایت #مشهد_مقدس #مبانی_اندیشه_اسلامی #انسان_شناسی #خداشناسی #معرفت_شناسی #اسلام #اندیشه_اسلامی #سیاست #اقتصاد #فلسفه #حقوق #بصیرت #استکبارستیزی #بسیج_دانشجویی_دانشگاه_علم_و_صنعت
#علم #معرفت_شناسی #فلسفه_علم #نقد_خرکداری_علم آهای ظفرقلی خرکدار ما که هر چی حرف حسابی و جدی تو این ورخیزستان خراب شده زدیم اجازه لف و نشر نگرفت شنیدم بازار طنز و اراجیف داغه بیا نوک قلم و سر خرو کج کنیم سمت لاتائلات و مزخرفات و شعرآلات. خدا رو چه دیدی شاید آخر عمری این بخت بسته باز شد و پیازمون کونه کرد. دلمون پوسید از بس کلفت شنیدیم و نازک جواب دادیم..... کتاب "نقدخرکداری علم" بعد از کتاب "توضیح المسائل کرمستان" طنزی معرفت شناسانه در بسط نظریه خیالات مطلوب، آخرین اثر فلسفی بنده با سبکی بدیع است که میکوشد به نقد نگرش معرفت شناسانه در فلسفه به اصطلاح اسلامی بپردازد و ایده های رایج مبناگرایان کلاسیک و فیلسوفان اسلامی قدیم و معاصر را در باب علم حضوری، علم تصوری، آگاهی انفعالی، حضور و ... با بیانی طنزآلود به چالش بکشد. به امید اینکه ناشر گرامی در ایران موفق به انتشار این کتاب بشود. #م.رضوانی
قال #امیرالمؤمنین علی علیه السلام: إنّ اللهَ یُحبُّ العقلَ القَویم و العملَ المُستقیم غررالحکم، ح ۳۴۱۰ . . جلسه آخِر تَتَلمُذ و درس آموزیِ کتاب #معرفت_شناسی استاد #مجتبی_مصباح_یزدی . . در معیّت استاد محقّق و متخلّق #صفدر_الهی_راد . . آموختَم #هرمنوتیک_فلسفی چقدر سست بنیان است. . . خاطراتی چند از علامه #محمد_تقی_مصباح_یزدی دامت برکاته را برایم نقل کردند که بسیار متأثر شده و شَعف و ذوقی فراوان را تجربه کردم. . . #طرح_ولایت_طلاب_ #مشهد_مقدس پنج شنبه ۱۴ شوال المکرّم ۱۴۳۹
از بعد از تعطیلات عید قرار بود مقاله ای بنویسم و واسه فصلنامه علوم انسانی صدرا بفرستم. ولی با تعلل و کم کاری من مواجه شد. موضوع تحقیق شهود در معرفت شناسی آیت الله جوادی آملی بود. من برای شروع مطالعاتم در معرفت شناسی آقای جوادی ابتدا کتاب سرچشمه های اندیشه اسلامی و نظریه معرفت انسان به انسان که بدون شک بهترین کتاب معرفت شناسی به زبان فارسی است، شروع کردم.. اما عبدالحسین خسروپناه - رئیس موسسه فلسفه و حکمت - در تلگرام بهم گفته بود برای موضوع تحقیق باید کتاب معرفت شناسی قرآن حضرت جوادی آملی رو تهیه کنم. چون این کتاب زیر مجموعه تفسیر قرآن ایشان است برای من مقدور نبود همه تفسیر ها را بگیرم. تا دوست عزیزی لطف کردن از قم برام یک نسخه کتاب معرفت شناسی در قرآن ایشان رو به علاوه مجله علوم انسانی صدرا - که مرکز نشریه در قم هست - رو برام فرستادن. #قرآن #آیت_الله_جوادی_آملی #جوادی_آملی #معرفت #معرفت_شناسی
تمامی امروز ذهنم درگیر موضوع «معرفت شناسی» بود و این که چه چیزی باعث میشه با وجود اینکه خیلی از مفاهیم صادقانه رو میدونم، باهاشون در ارتباطم، بهشون باور دارم و از همه مهمتر کلی دلیل دارم که به خودم ثابت کنم اون‌ها واقعی هستند و مجموعه این حرف‌ها یعنی نسبت به اون مفهوم معرفت یا شناخت دارم. البته بیشتر مفاهیم انسانی مدنظرم بود، مفاهیمی مثل «رعایت حق دیگران» یا اینکه «اون چیزایی رو که برای خودم می‌خوام برای دیگران هم بخوام»، پس چرا نمی‌تونم انجامشون بدم؟ و یا بدتر از اون خیلی وقتا درست برعکس رفتار می‌کنم. به این نتیجه رسیدم که معرفت در مفاهیم انسانی یعنی توانایی عمل کردن به اون‌ها و اینکه تمامی شروط فلسفی راجع‌به داشتن معرفت به موضوعی وجود داشته باشه ولی خود موضوع رو نتونم به کار ببندم درست عین بی‌معرفتیه یا همون ضرب المثل قدیمی که میگه: «چارپایی بر او کتابی چند...» #معرفت #معرفت_شناسی #مفاهیم_فلسفی #مفاهیم_انسانی #باور #صادقانه #موجه #توجیه #دلیل #شروط_فلسفی #انسانیت #توانایی #توانایی_عمل #بی‌معرفتی #بی_معرفتی #صادقانه #مفاهیم #مفاهیم_صادقانه #ارتباط #شروط
جایگاه راهبردی فیلسوف دقیق، #علامه_مصباح_یزدی در بیان دایرةالمعارف فلسفه راتلج (لندن) در دايرة المعارف فلسفه راتلج (لندن) در مورد شخصیت #علامه_مصباح و شاگردان او آمده : #حوزه_علميه ‌ى قم، علاوه بر [امام]خمينى، اشخاصى چون محمد حسين #طباطبايى، مرتضى #مطهرى، و محمد تقى #مصباح_يزدى را پرورش داده است كه با تفكر مؤثر خود به مبارزه با چالشى برخاستند كه از سوى غرب متوجه فلسفه اسلامى شده بود. اين كار نبايد اصولاً يك راهبرد انفعالى و عكس العملى در برابر غرب تلقى شود؛ چرا كه مصباح بسيارى از شاگردان خود را براى تحصيل در #غرب و جدى گرفتن افكار علمى و منطقى، آن گونه كه در غرب بدان پرداخته مى شود، ترغيب نموده است. همچنين، گرچه بيشتر فعاليت هاى علمى مصباح بر آراء #ملاصدرا متمركز بوده، ولى چنين نيست كه نظريات وى را غير منتقدانه بپذيرد. به طور خاص، وى مفهوم هيولاى اولى را كه ملاصدرا آن را به عنوان قوه‌ى محض براى موجودات تلقى می کند مورد نقد قرار می دهد. او اين اصل را كه «قوه‌ى وجود» قبل از خود موجودات وجود داشته باشد زير سؤال مى برد؛ چرا كه جز موجودات، چيز ديگرى وجود ندارد. به علاوه، مصباح معتقد است بسياري از «نسبت» ها ماهيت حقيقى نيستند. براى نمونه، در قلمرو امور ذهنى، ممكن است مفهوم «زير» را به رابطه‌ى ميان يك ميز با كتاب اطلاق كنيم اما اطلاق اين مفهوم كه وابسته به فاعل شناسا (و نتيجه‌ى انتزاع ذهنى) بوده، مستلزم آن نيست كه «زير» در عالم واقع هم واجد ماهيتى باشد. دايرة المعارف فلسفه راتلج، نسخه ديجيتالي()، لندن: راتلج (تحت عنوان فلسفه اسلامى مدرن) #فلسفه #فلسفه_اسلامی #امام_خمینی #علامه_طباطبایی #شهید_مطهری #تاریخ #تاریخ_فلسفه #راتلج #تاریخ_فلسفه_راتلج #فلسفه_غرب #فلسفه_دین #فلسفه_تطبیقی #عرفان #عرفان_نظری #علوم_انسانی #هرمنوتیک #فلسفه_مضاف #معرفت #معرفت_شناسی #فلسفه_های_مضاف
💎 دوره آموزشی #معرفت_شناسی ؛ مقدمه ای بر نظریه های توجیه معرفتی مدرس: دکتر حمید #علایی_نژاد#تابستان خود را #فلسفی بگذرانید ☎️ شماره تماس جهت ثبت نام: #خانه_حکمت #فلسفه #منطق #معرفت_شناسی #فلسفه_ذهن #فلسفه_غرب #فلسفه_اسلامی #فلسفه_یونان #فیلسوف #اصفهان #دانشگاه_اصفهان
همیشه سخت ها را می خواهیم؛
پر رنگها را می بینیم؛
و صداهای بلند را می شنویم...
غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند؛
بی رنگ می مانند؛
و بي صدا می روند...
#معرفت_شناسی
همیشه سخت ها را می خواهیم؛ پر رنگها را می بینیم؛ و صداهای بلند را می شنویم... غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند؛ بی رنگ می مانند؛ و بي صدا می روند... #معرفت_شناسی
بسم رب الطبیعه طبیعت کتاب خداشناسی است، میشه گفت براهین مختلفی رو دربرگرفته، از برهان نظم گرفته تا برهان امکان و وجود و ... منتها مساله ای که مانع خداجویی حس و تجربه گرایان(پوزیتویسم ها) شده همین بن بست معرفت شناسی آنهاست... تنها اعتماد آنها حس و تجربه است و وراء آن را وهم و خیال می دانند. آنها دنبال دیدن خدا هستند غافل از اینکه ابزار دیدن منحصر در چشم سر نیست... هرچند باهمین چشم هم میشود خدا را یافت... . پ.ن: اردبیل، طبیعت بینظیر دهکده سوما #خدا_شناسی #خداشناسی #طبیعت #اردبیل #سوما #طبیعت_اردبیل #فلسفه_اسلامی #معرفت_شناسی #محمد_حسن_جعفری
(مردی مدعی می‌شود هلال ماه را دیده ولی خلیفه می‌گوید دستی بر ابرو بکش و سپس روشن می‌شود که تار موی ابروی مرد که مقابل چشمش افتاده بود به چشم او هلال ماه نو آمده است.) این بیت از دفتر دوم مثنوی معنوی مولانا یکی از بحث‌های کلیدی اوست در معرفت‌شناسی که باره‌ها در داستان‌هایش به‌گونه‌ای به آن اشاره می‌کند. باید پذیرفت که خطاهای شناختی ما در موضوع‌های گوناگون به سدها و آسیب‌هایی برمی‌گردد که گاه تار مویی را هلال ماه می‌پنداریم. مولانا پس از این هشدار، طبق عادت خود، پس نشان دادن روزنه‌ای و شگفت‌زده کردن شنونده، پنجره‌ای می‌گشاید: حال اگر تمام دستگاه معرفتی ما کژ و نامیزان باشد چه؟ وقتی تار مویی چنان می‌کند با شناخت ما، نادرست بودن فرآیند شناختی ما می‌تواند چه خطاهایی کند؟ کمینه پیامد ناراست بودن ساختار شناختی، تباه شدن عمر صاحب اندیشه است و بیشینه‌اش سوزاندن اندیشه و حیات نسل‌ها. #مثنوی_معنوی #مولانا #معرفت_شناسی #شناخت
اگه برای چیزی که میخوای نجنگیدی برای چیزی که از دست میدی گریه نکن..! #خاص #معرفت_شناسی
.
وقتی هجومِ یک خاطره، تمامِ زمانتو ازت می گیره
وقتی کلمات ناهموار lexicon و Epistemology در ذهنت جوشش به وجود میاره؛
ِو ناگهان موظف میشی برای خلقِ یک طرحِ خاص در زمانی فشرده، بابت هدیه ای زیبا؛
و آنزمان هست که باید برای یک پرواز ریسک کنی 
و بنویسی
I think this is a hopeful point for me
پس مجبور میشی بودنتو چند تااا کنی که بودنت همراه بشه با یک جوانه.
اینجاست که میگویی هدیه ای می سازم تا هدیه ات را نصیبم کنی. فقط یک نگاه مرا کافیست.
فقط یک نگاه
پ.ن:هدیه برای اساتید مهمان دانشگاه آلمان. مدرسه اسلامی هنر
.
#گروه_فرهنگی_هنری_فرات #مدرسه_اسلامی_هنر 
#فرات #هدیه #مهمانی #وجود_شناسی #معرفت_شناسی #حکمت #کاشی #چوب #چاپ
#قم

#forat_art_group #forat #gift #guest #Lexicon #Epistemology #wisdom_at_work #tiling #wood #print #universitat_Frankfurt #Islamic_school_of_art #Iran #Qom
. وقتی هجومِ یک خاطره، تمامِ زمانتو ازت می گیره وقتی کلمات ناهموار و در ذهنت جوشش به وجود میاره؛ ِو ناگهان موظف میشی برای خلقِ یک طرحِ خاص در زمانی فشرده، بابت هدیه ای زیبا؛ و آنزمان هست که باید برای یک پرواز ریسک کنی و بنویسی پس مجبور میشی بودنتو چند تااا کنی که بودنت همراه بشه با یک جوانه. اینجاست که میگویی هدیه ای می سازم تا هدیه ات را نصیبم کنی. فقط یک نگاه مرا کافیست. فقط یک نگاه پ.ن:هدیه برای اساتید مهمان دانشگاه آلمان. مدرسه اسلامی هنر . #گروه_فرهنگی_هنری_فرات #مدرسه_اسلامی_هنر #فرات #هدیه #مهمانی #وجود_شناسی #معرفت_شناسی #حکمت #کاشی #چوب #چاپ #قم _ _
. . . 🔵مارکوس اورلیوس آگوستینوس؛ معروف به آگوستین قدیس (الهی دان، عارف و فیلسوف مسیحی) : .خدایا! به من توفیق دانستن عطا فرما! تا آنکه دریابم نخست باید به درگاه تو استغاثه کنم یا آنکه ابتدا تو را بشناسم و سپس به تو توسل جویم؟ .چه کسی می تواند بخواندت [تو را بخواند] بی آنکه تو را بشناسد؟ آیا تو را نمی ستایند تا به تو معرفت یابند؟ .چگونه می توان به درگاه کسی که به او اعتقاد نداریم توسل جوییم و یا به آن کس که هیچ کس در حلقه قرب او نیست، ایمان آوریم؟ . . برشی از کتاب "اعترافات آگوستین قدیس"؛ صفحه و؛ ترجمه افسانه نجاتی؛ نشر پیام امروز؛ . . #کتاب #پیشنهاد_کتاب #آگوستین_قدیس #دین #مسیحیت #الهیات #عرفان #فلسفه #وجود_شناسی #معرفت_شناسی #تفکر #پرسشگری #خدا
. ☆ منابع شناخت در معرفت شناسی ☆ آن دسته ازمنابع شناخت که بنا به اجماع همۀ معرفت‌شناسان انسان را به واقعیت‌ها متصل می‌کنند، نه به خطا، جهل و اوهام هذیان اندیشی و… ، شش منبع‌اند: حس درون‌نگری حافظه شهادت (گواهی) شهود استدلال ادراک حسی ادراک حسی؛ حسی که از طریق حواس پنجگانه می‌توان به آن دست یافت و قدما از آن به حس ظاهر تعبیر می‌کردند، بنا به اجماع کلی معرفت‌شناسان به‌واقع منبع شناخت معرفی می‌شود. بدین‌صورت که چشم، گوش، بینی، پرزهای چشایی و حس لامسه حقیقتاً قادرند یک سری از واقعیت های جهان را به انسان بشناسانند. درون‌نگری آگاهی انسان از احوال درونی خود درون‌نگری نامیده می‌شود. تنها از طریق درون‌نگری است که او می‌تواند به احوال درونی خود مانند غم و اندوه، شادی، عشق، لذت، دشمنی، درد و رنج، ناامیدی و خستگی آگاهی یابد، و بدان سبب که این احوال درونی قابل‌لمس و دیدن و… نیستند، حواس ظاهر به این احوال راه نمی‌برد. نکتۀ حائز اهمیت آن است که همان‌طورکه مشاهده می‌شود احساسات، عواطف و هیجانات نیز بخشی از درون‌گری را به خود اختصاص می‌دهند، و از این رو به‌وضوح مشاهده می‌شود که در یک استدلال عقلانی عواطف و احساسات و هیجانات آدمی نیز ایفاگر نقش خود هستند. حافظه با به‌یاد آوردن وقایع و رخدادها نیز می‌توان به عالم واقعیت‌های بیرون راه برد. حافظه نقش بیادآوردن ادراک های حسی یا درون‌نگری‌های ما را به عهده دارد. بنابراین می‌توان گفت حافظه گرچه یکی از منابع شناخت است، از آن رو که برای عمل کردن نیاز به دو منبع قبل از خود دارد، منبع شناخت درجه دو در نظر گرفته می‌شود. گواهی(شهادت) گاهی شناخت نه از راه ادراک حسی و درون‌نگری و نه حتی از راه به‌یاد آوردن حاصل می آید، بلکه انسان از راه شهادت و گواهی دیگران به شناخت دست می‌یابد. برای مثال، انسانی که در عمرش به ژاپن نرفته است می تواند با اطمینان ادعا کند که توکیو مرکز ژاپن است. ادامه در کامنت👇 #هادی_کریمی_شوشتری #علی_کریمی_شوشتری #معرفت_شناسی #معرفت_شناختی #منابع_شناسی #شهود #استدلال #حافظه #درون_نگری #ادراک_حسی #روشنفکری #روشنفکری_ #روشنگری #فلسفه_تحلیلی #فلسفه_علم #فلسفه_تاریخ #تاریخ_علم
. محقق، خودش نیز جزئی از موضوع مورد تحقیق است. امروز در دانشگاه در خلال ارائه، گریزی به رویکرد معرفت‌شناسی در حوزه علوم اجتماعی زدم و بر بطلان اثربخشی رویکردهای علمی تعمیم‌پذیر تاکید کردم. به بیان دیگر، در موضوعات اجتماعی (حتی کسب و کار و سیاست و اقتصاد و ...)، مدل‌ها و چهارچوب‌های علمی تجویز شده به دلیل ساده‌سازی موضوع و سرعت در نتیجه‌گیری، مورد اقبال مدیران و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد ولی از تعمیم‌پذیری و اثربخشی لازم برای تصمیمات بی‌بهره‌اند. توصیه من به افراد علاقه‌مند به مدیریت و یا مشاوره و برنامه‌ریزی این است که دل به مدل‌ها و فریم‌ورک‌های استاندارد و علمی در کتاب‌های مدیریت نبندند و قدرت تحلیل و استنباط خود را با تمرین تصمیم‌گیری در موقعیت‌های اقتضایی ارتقاء دهند. درگیر شدن در عملیات، کار با داده‌ها، مشارکت در کار تیمی، تمرین مرتبط کردن داده‌ها برای استنتاج، اخذ بازخورد و جسارت در تصمیم‌گیری، راهکار مناسب برای توانمندسازی مدیریتی است. #معرفت_شناسی #روش_تحقیق #تصمیم_گیری #علم #دانش #دانشگاه #محقق #تحقیق #فرشیدگلزاده
... آیا به #فلسفه علاقه‌مندید اما حوصلهٔ خواندن کتاب‌های سنگین و پیچیدهٔ فلسفی را ندارید؟ آیا از #جوک و مطالب #طنز بیش‌تر لذت می‌برید؟ آیا ترجیح می‌دهید مسائل سنگین فلسفی را در قالب طنز درک کنید؟ این همان کاری است که دانیل ام. کلاین و تامس کت‌کارت در کتاب زیر انجام داده‌اند: : این #کتاب را حسین یعقوبی تحت عنوان «لبخند با یک مغز اضافه: درک فلسفه از طریق طنز» به فارسی #ترجمه کرده است. مترجم در حین ترجمهٔ این اثر جای برخی مفاهیم را خالی احساس کرده، بنابراین مطالبی از منابع دیگر و قدری از نظریات شخصی خودش را نیز به این اثر افزوده و می‌توان گفت هفتاد درصد كتاب ترجمه و سی درصد آن تألیف است. کتاب در ده فصل تنظیم شده و به ترتیب به #متافیزیک ، #منطق ، #معرفت_شناسی : تئوری #خرد ، #اخلاقیات ، فلسفه و #اعتقادات جمعی، #اگزیستانسیالیسم ، #فلسفه_زبان ، حکومت معطوف به قدرت، #نسبیت و در نهایت #فرافلسفه می‌پردازد. تقریباً همهٔ فصل‌ها با گفت‌وگوی کوتاه دو دوست به نام های دیمیتری و تاسو آغاز می‌گردند و مسئلهٔ اصلی هر فصل در خلال گفتگو طرح شده و در ادامه با ذکر داستان‌ها و حکایات کوتاه طنزآمیز بیش‌تر شرح و بسط داده می‌شود. هدف کتاب ساده کردن برخی مسائل فلسفی برای عموم مردم است که به شکل تخصصی با فلسفه سر و کار ندارند و این کار به شکل خلاقانه‌ای با کشف یک وجه تشابه میان فلسفه و جوک صورت گرفته است! شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد اما در واقع هم فلسفه و هم جوک هر دو به شیوه‌های مختلفی ذهن را به #چالش می‌کشند و حقایق نهفته و اغلب ناخوشایند زندگی را به ما نشان می‌دهند و رویکرد نهایی هر دو در این مسئله خلاصه می‌شود که هیچ چیز آن گونه نیست که به نظر می‌رسد. برای تهیهٔ این کتاب جذاب و خوش‌خوان می‌توانید به فروشگاه آورده‌های فرهنگی خوب» به نشانی #ملاصدرا ، انتهای کوچه ۶، پلاک ۱۹۳، طبقهٔ همکف مراجعه کنید. #کتاب #فلسفه #طنز #جوک #ماهان #شیراز #سوره_مهر #انتشارات_سوره_مهر # لبخند با یک مغز اضافه: درک فلسفه از طریق طنز/نویسندگان:  دانیل ام. کلاین - تامس کت‌کارت/مترجم: حسین یعقوبی/انتشارات سوره مهر/تعداد صفحات: ۲۰۰/چاپ اول: ۱۳۹۶/قیمت: ۹۰۰۰ تومان
. هر فردی در حوزه اعتقادی خودش، وقتی میخواهد از استحکام و قوت ارزش های زندگی اش سخن بگوید از واژه #ایمان استفاده میکند. یکی از کاربردهای رایج این کلمه در مباحث دینی و درواقع #ایمان_دینی است و سوال مهم اینکه آیا آدمی ابتدا ایمان می آورد و بعد شناخت پیدا میکند یا اول شناخت(معرفت) پیدا میکند و سپس ایمان می آورد؟؟ اینجا دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. از دیدگاه #عقل_گرایان که تنها به دنبال اثبات عقلانی گزاره های دینی هستند تا #ایمان_گرایان که اصلا نظام های اعتقادات دینی را موضوع ارزیابی و سنجش عقلانی نمیدانند. اما دیدگاهی مابین این دیدگاه افراطی وجود دارد که توجه ویژه ای ابتدا به خود #معرفت و سپس #راه_بدست_آوردن آن دارد. اینجاست که تحلیل های عقلانی خشک گذشته فرو میریزه و #اهمیت_قلب یا #عقل_هدایت_یافته محل توجه قرار میگیرد! در این کتاب ضمن آنکه نقش شواهد و ادله و ضرورت ابتنای باورهای دینی بر شواهد عینی مورد توجه بوده بر این نکته تاکید شده که شواهد و ادله را تنها کسی می تواند ارزیابی کند که #شرایط_مناسب_اخلاقی و #معنوی داشته باشد. و آنچه در سلامت قلب و دل اهمیت پیدا میکنه، #مراقبه و تربیت آن است! ما روزانه با تفکرمون ، احساسمون، نگرشمون درحال شکل دادن ملکات وجودیمون و قوای شناختیمون هستیم و شناخت های ما از جهان متناسب با ملکات وجودیمان است. و بخش مهمی از معارف وقتی حاصل میشه که #عمل کنیم به باورهامون و ارزش هامون تا بواسطه این عمل #قوای_شناختیمون #وسیع تر بشه برای درک #عمیق تر از جهان !! . . #عقل_و_دل #معرفت_شناسی #ویلیام_وین_رایت #پژوهشگاه_علوم_و_فرهنگ_اسلامی
ایمانوئل کانت فیلسوف آلمانی قرن هجدهم و شخصیتی تأثیرگذار در فلسفه جدید است. وی تجربه گرایی و عقل‌گرایی ابتدایی مدرن را در هم آمیخت و به نتایجی دست یافت که تا امروز تأثیر مهمی بر دیدگاه ما درباره مابعدالطبیعه، معرفت‌شناسی، اخلاق، فلسفه سیاسی و زیبایی‌شناسی گذاشته است. ایده بنیادین «فلسفه نقدی» کانت به ویژه در نقدهای سه‌گانه وی «نقد عقل محض»، «نقد عقل عملی»، و «نقد قوه حکم»، «خودآیینی انسان» است. وی استدلال می‌کند که فاهمه انسان، منشأ قوانین عمومی طبیعت است که تشکیل دهنده همه تجربه ماست و عقل انسان مبنای قوانین اخلاقی است که باور ما به خدا، آزادی، و جاودانگی را شکل می‌دهد. بنابراین، شناخت علمی، اخلاق، و باور دینی متقابلاً سازگار و مورد اطمینانند زیرا همه آنها متکی به بنیان یکسان «خودآیینی» انسانند، که به علاوه، انسان براساس جهان نگری غایت‌شناسانه حکم تأملی، غایت نهایی طبیعت است. #شهرکتاب_فردیس #کانت #نقد_علمی #باور #معرفت_شناسی #قوانین #طبیعت #عقل #فردیس_کرج
دکتر محمد پور راست می گویند. این روز ها تفاوت عمیقی بین نظرات دانشجویان و اساتید، با اظهارات آدم های خارج از دایره علم و دانشگاه نمی توان دید. روشن است که تقریبا هرکسی اگر سر کلاس بنشیند و به استاد و کتاب توجه‌اش را هدیه دهد، می تواند به زودی ادعا کند که داده های بسیاری دارد. اما دقیقا چون این کاری منحصر به فرد و عمیق نیست، نباید ادعا کرد که می دانیم دانش و معرفت چیست. دانش و معرفت هنگامی بر ما می تواند آشکار شود که از مطالعه سطحی داده ها پا فراتر گذاشته و مشغول درک پایه های هر دانش شویم. به عبارتی دیگر؛ این داده های داخل باور های متفکرین و یا اقوال کتاب ها نیست که حقیقت را تعیین می کند، بلکه چگونگی رسیدن به آن داده ها است که تعیین کننده حقیقت است. بدین ترتیب خواهیم دید که حتی شناور ترین مکاتب، متفکرین و نظریه ها هم بلاخره لنگری دارند. در پایان باید گفت که حتی برای رد عقلانیت و روش هم نیاز به نوعی عقلانیت و روش است. . . پ.ن: سعی کردم بیشتر دوستانی که با من در مورد روش و رسالت دانشجو گفتگو کردند را تگ کنم. #معرفت #معرفت_شناسی #هگل #کانت #نیچه #فلسفه #روش_شناسی #احمد_محمد_پور