همه عکس ها و کلیپ های میثم_عامری در اینستاگرام

loading...
خدا فقط واسه ما میمونه ...خدا فقط واسه ما میمونه ... خدا فقط واسه جفتمون میمونه رو شاخه درخت خدا جفتی با هم میخونیم در آغوش امنش با هم لونه میسازیم اون بالا با خیال راحت با هم سرود عشق میسازیم با خیال راحت شب را در آغوش هم تا صبح آرام میخوابیم در سیطره بودنش از ترس حتی یک لحظه ام نمی لرزیم بدون ترس از مرگ با روح هم قرار بودن تا ابدیت میزاریم در لحظه دیدارش دست در دست هم دل به رخش میبازیم از هیبت و شوکت جمالش در آغوش هم میسازیم🎻 مست به نگاهش همه منظر ها به یک نگاهش میبازیم در قاموس عشق ما جمع با بودنش فقط خوش بود عشق را یکصدا جمع با بودنش فقط معنا بود چهچهه عاشقانه های ما مست نگاه گرمش از آن بالا بود نشاید که جمع ما بدون خواست او به چراغی روشن بود حسودان لحظه همسرایی ما نشاید که در محفل ما شایسته حتی یک نگاهی از دور به بالای درخت با ریشه ما بود..! ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #میثم_عامری #آبستره #نثر #کارما
... قافیه سالار منم شب زده اما بیدار منم سایه پروزا در یاد تو افقی از خاطره در نگاه من است خاموشیه شب به یاد بیداریه من شکوفه زدنی از خواب همه عالم است در غیاب اسم من همه اسمها در نوبت بیداریه عالم اند وقت وجود نگاه من سیطره بر همه عالم است مرثیه عالم بدست من سیطره نور نگاهم غالب بر همه عالم است...! ماسام ... ... #ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #هنرمندان #کارما #جنگ_هنر
خدا فقط واسه ما میمونه ... خدا فقط واسه جفتمون میمونه رو شاخه درخت خدا جفتی با هم میخونیم در آغوش امنش با هم لونه میسازیم اون بالا با خیال راحت با هم سرود عشق میسازیم با خیال راحت شب را در آغوش هم تا صبح آرام میخوابیم در سیطره بودنش از ترس حتی یک لحظه ام نمی لرزیم بدون ترس از مرگ با روح هم قرار بودن تا ابدیت میزاریم در لحظه دیدارش دست در دست هم دل به رخش میبازیم از هیبت و شوکت جمالش در آغوش هم میسازیم🎻 مست به نگاهش همه منظر ها به یک نگاهش میبازیم در قاموس عشق ما جمع با بودنش فقط خوش بود عشق را یکصدا جمع با بودنش فقط معنا بود چهچهه عاشقانه های ما مست نگاه گرمش از آن بالا بود نشاید که جمع ما بدون خواست او به چراغی روشن بود حسودان لحظه همسرایی ما نشاید که در محفل ما شایسته حتی نگاهی از دور به بالای درخت با ریشه ما بود..! ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #میثم_عامری #آبستره #نثر
تا وقتیکه حساب احساس مثال صفر و یک باشد و مانند خزانه ای بشود که میشود حساب آنرا داشت و از آن خرج کرد یا نکرد!حساب این احساس با عاشقی جداست که عاشق فقط دریای سخاوت و احساس است و وقتی در اوج باشد بی منت و بی حساب!! احساس پراکنی میکند و حتی رهگذران شاهد داستان عشق ورزیه عاشق و معشوق از این عشق ورزی بی نصیب از احساس نمی مانند!باید از خود پرسید که آیا من در نقش عاشقم یا معشوق؟ و یا نه عاشقم و یارم فارق!؟یا اینکه دست قضاء هر دو هم فاعلیمو هم مفعول,هم عشق میوزیم و هم معشوقیم!حالا اگر یکی عاشق بود حالش بهتر است یا آنکه معشوق است و عاشق نیست!؟آنکه بی دریغ عشق میورزد ظرفش نو به نوع خالی و پر میشود! اما آنکه نه میبخشد که خالی بشود و نه میگیرد که پر بشود در نهایت کهنه معجون بی خاصیتی میشود که چون عشق ورزی نکرده حال خوشی نیز ساطع نمیکند!!پس خوشا بحال آنکه عاشقی میکند و جام جان را نو به نو خالی و پر میکند...! . . ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #میثم_عامری #آبستره #نثر
خدا فقط واسه ما میمونه ... خدا فقط واسه جفتمون میمونه رو شاخه درخت خدا جفتی با هم میخونیم در آغوش امنش با هم لونه میسازیم اون بالا با خیال راحت با هم سرود عشق میسازیم با خیال راحت شب را در آغوش هم تا صبح آرام میخوابیم در سیطره گرمای نگاهش از ترس حتی یک لحظه ام نمی لرزیم بدون ترس از مرگ با روح هم قرار بودن تا ابدیت میزاریم در لحظه دیدارش دست در دست هم دل به رخش میبازیم از هیبت و شوکت جمالش در آغوش هم میسازیم🎻 مست به نگاهش همه منظر ها به یک نگاهش میبازیم در قاموس عشق ما جمع با بودنش فقط خوش بود عشق را یکصدا جمع با بودنش فقط معنا بود چهچهه عاشقانه های ما مست نگاه گرمش از آن بالا بود نشاید که جمع ما بدون خواست او به چراغی روشن بود حسودان لحظه همسرایی ما نشاید که در محفل ما شایسته حتی نگاهی از دور به بالای درخت با ریشه ما بود..! ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #میثم_عامری #آبستره #نثر
تا وقتیکه حساب احساس مثال صفر و یک باشد و مانند خزانه ای بشود که میشود حساب آنرا داشت و از آن خرج کرد یا نکرد!حساب این احساس با عاشقی جداست که عاشق فقط دریای سخاوت و احساس است و وقتی در اوج باشد بی منت و بی حساب!! احساس پراکنی میکند و حتی رهگذران شاهد داستان عشق ورزیه عاشق و معشوق از این عشق ورزی بی نصیب از احساس نمی مانند!باید از خود پرسید که آیا من در نقش عاشقم یا معشوق؟ و یا نه عاشقم و یارم فارق!؟یا اینکه دست قضاء هر دو هم فاعلیمو هم مفعول ,هم عشق میورزیم و هم معشوقیم!حالا اگر یکی عاشق بود حالش بهتر است یا آنکه معشوق است و عاشق نیست!؟آنکه بی دریغ عشق میورزد ظرفش نو به نوع خالی و پر میشود! اما آنکه نه میبخشد که خالی بشود و نه میگیرد که پر بشود در نهایت کهنه معجون بی خاصیتی میشود که چون عشق ورزی نکرده حال خوشی نیز ساطع نمیکند!!پس خوشا بحال آنکه عاشقی میکند و جام جان را نو به نو خالی و پر میکند...! . . ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #میثم_عامری #آبستره #نثر
جانانه بلند شو ... قلبت وقتی شکست جانانه بلند شو بدون کوچکترین حسرت زود جمع کن خرده های قلب شکستتو نکنه یوقت زیر دست و پای آدمهای هوا پرست حرمت ذره های قلبت بشه بی ارزش و پست یواشکی دور از چشم هر نامحرمی برو پای یه درخت و چالشون کن برو زیر سایه همون درخت هر وقت دلت گرفت روحتو آروم کن خاطرات عشق رفته را با نگاه به درخت احیاء کن با اشک چشمات یه جویبار زلال هدیه به ریشه های درخت کن درد قلب شکستتو یواشکی با درخت نجوا کن زخم یادگاریهای روی تنه درختو با انگشتات لمسشون کن در همون حال یک نگاه به بلندای درخت و سبزیه برگهای موعد بهارش کن تو عالم مثال قیاسی از زخم قلبت با زخمهای تنه درخت کن شاخه های شکستشو همرده با قلب شکستت کن زمستون سرد غمتو با یاد بهار برای فردا آماده کن زمستون را با یاد بهار تا آخر زندگی کن...! ماسام #ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #هنرمندان #عارف #دلنوشته #فاز_سنگین #عاشقی #عاشق #عشق
جانانه بلند شو ... قلبت وقتی شکست جانانه بلند شو بدون کوچکترین حسرت زود جمع کن خرده های قلب شکستتو نکنه یوقت زیر دست و پای آدمهای هوا پرست حرمت ذره های قلبت بشه بی ارزش و پست یواشکی دور از چشم هر نامحرمی برو پای یه درخت و چالشون کن برو زیر سایه همون درخت هر وقت دلت گرفت روحتو آروم کن خاطرات عشق رفته را با نگاه به درخت احیاء کن با اشک چشمات یه جویبار زلال هدیه به ریشه های درخت کن درد قلب شکستتو یواشکی با درخت نجوا کن زخم یادگاریهای روی تنه درختو با انگشتات لمسشون کن در همون حال یک نگاه به بلندای درخت و سبزیه برگهای موعد بهارش کن تو عالم مثال قیاسی از زخم قلبت با زخمهای تنه درخت کن شاخه های شکستشو همرده با قلب شکستت کن زمستون سرد غمتو با یاد بهار برای فردا آماده کن زمستون را با یاد بهار تا آخر زندگی کن...! ماسام #ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #هنرمندان #عارف #دلنوشته #فاز_سنگین #عاشقی #عاشق #عشق
خیانت پیشگی معشوق ... سردیه نگاهش در لحظه های بودنش دلم میخواست یاد گرما را در لحظه های سرمای وجودش وجودم را گرم که نمیکرد هیچ حتی گرمای وجودم را هم سرد میکرد خیانت پیشگی سرما برای کارتن خواب منفیه صفر درجه ای بود تو خیال گرمای سراب! میشد مثال معشوق عاشقی که از عشق چیزی حالیش نیست ادعای عاشقی میکرد معشوق برهنه اش برای لباسی,شایدم پیامی نقش بسته توی اینستاگرام پیام عاشق برایش میشد نقش دست گرمی اما عاشق که یخ نبود در مقابل اینهمه خونسردیش ثانیه های نا امیدیش از معشوق براش راهی نمیزاشت برای دلگرمیش معشوق اگر عاشق نباشه سرمای زمستون با پتو هم گرم نمیشه زمستون اگر امیدش به بهار فردا نباشه شبش عمرا که صبح نمیشه...! ماسام #ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #هنرمندان #عارف #دلنوشته #فاز_سنگین #عاشقی #عاشق #عشق
دردانه باغ ... پنجره باغ اگرچه که تنها بود اما خیالش آسوده بود در تنهایی میدانست که اینهمه زیبایی بیهوده‌ نبود احساست اگر نا لایق قدرش ندانست روزی آید که دلت به دل اهلش خواهد آسوده نشست نا محرم نشاید که در این باغ قدم زدن با تو حتی اگر مردانگیت معجزه ای بود از غیب در کنار او اسرار تو گر نزد بیگانه نمایان شود غیبتی پست نسبت به جانان شود در این پیمانه جا نیست برای هر نا لایق پست آهسته پیمودن راه به از نرسیده دم از معرفت عشاق زدن دردانه باغ بودم و شکوفه های بی حاصل چه آفتها که برایم آرزو نکردند عاقبت محصول در نگاه خامان عالم باغی محصور در بیابان بودم بیابان بود در انتظار رسیدن بغض دستانش بر گلویم اما خیال باطل من دردانه باران بودم دست بیابان قطع بود از بیخ گلویم چاره رشدم در دستان یار بود چاره بخل بیابان اما مگر جز سو به روی آرزوی محالش بود!؟ خام و بی حاصل تو بودی ای بیابان تّف دیده اما آنِ من در لحظه بخلت آهسته و پیوسته رو به کمال عشق مینمود سوی راه...! ماسام #ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #هنرمندان #عارف #دلنوشته #فاز_سنگین #عاشقی #عاشق #عشق
دردانه باغ ... پنجره باغ اگرچه که تنها بود اما خیالش آسوده بود در تنهایی میدانست که اینهمه زیبایی بیهوده‌ نبود احساست اگر نا لایق قدرش ندانست روزی آید که دلت به دل اهلش خواهد آسوده نشست نا محرم نشاید که در این باغ قدم زدن با تو حتی اگر مردانگیت معجزه ای بود از غیب در کنار او اسرار تو گر نزد بیگانه نمایان شود غیبتی پست نسبت به جانان شود در این پیمانه جا نیست برای هر نا لایق پست آهسته پیمودن راه به از نرسیده دم از معرفت عشاق زدن دردانه باغ بودم و شکوفه های بی حاصل چه آفتها که برایم آرزو نکردند عاقبت محصول در نگاه عالم باغی محصور در بیابان بودم بیابان بود در انتظار رسیدن بغض دستانش بر گلویم اما خیال باطل من دردانه باران بودم دست بیابان قطع بود از بیخ گلویم چاره رشدم در دستان یار بود چاره بخل بیابان اما مگر جز سو به روی آرزوی محالش بود!؟ خام و بی حاصل تو بودی ای بیابان تَف دیده اما آنِ من در لحظه بخلت آهسته و پیوسته رو به کمال عشق مینمود سوی راه...! ماسام #ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #هنرمندان #عارف #دلنوشته #فاز_سنگین #عاشقی #عاشق #عشق
نقش زدن استاد بدون من ... ساعتهای قرینه تنهایی دلشان بمن خوش شده به شبی بدون همرا شدن با هر ناکسی آن ناکسی که اگر کنتر برایش نمی انداخت همراهی حسابش با رویاهایش نمیشد مساوی رویای من با چشمهای بسته در شب تاریک هم حتی نقش میزد نقاش در شب تاریک هم هر چه دلش میخواست چشم بسته نقش میزد من در نقشهای استاد نقش سیاهی لشگری را میکردم نقش در سایه روشنهای نقشهایش آن دورها هم در سایه های محو برایم نقشی بود سالها از نقشی که نقش کرد استاد گذشت در انتظار مونسی همراه همه شبهایم گذشت در پیش نمای تابلو من بودم اما آن دور سایه سبزم اگر نبود نقش نخجیرگاه هم نبود ساعت خوش دیدار هم نبود یکدمم شده بی یادم همه نقشهای استاد حامل معنایی از معنا نبود همه هنرنمایی های استاد بدون من عالمی بود بدون تم رنگی برای جلوه کردن نقشی که میزد استاد...! ماسام ... ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنر
چراییه عشق ... همه عالم را به دنبالت ایستاده دویدم قدم از قدم بر نداشته به دنبالت سر دویدم آسمان را بدون چشم مسلح تا عمق کاویدم قافیه با پسوند نام تو نظم بر افلاک بر انداختم مائده آسمانی بدون سفره ای فاخر لقمه ای چرب به کام گرفتم چشم بستم و عشق را در آغوش گرفتم در وقت دیدار عشاق از دور یار را در خیالم آغوش گرفتم شاعرانه های وجودم را مصرانه مصرعی از وجودت گرفتم در وقت تنهایی و شب زنده داری قاموس را با یار معادل گرفتم در وقت نفس زدنهای پی در پی تپشهای قلبم بود دلیل شب کردنهایم تا صبح آخرش هم معنای عشق را از چراییه وجود معشوق گرفتم...! ماسام ... ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #عارف #دلنوشته #کارما
نقش زدن استاد بدون من ... ساعتهای قرینه تنهایی دلشان بمن خوش شده به شبی بدون همرا شدن با هر ناکسی آن ناکسی که اگر کنتر برایش نمی انداخت همراهی حسابش با رویاهایش نمیشد مساوی رویای من با چشمهای بسته در شب تاریک هم حتی نقش میزد نقاش در شب تاریک هم هر چه دلش میخواست چشم بسته نقش میزد من در نقشهای استاد نقش سیاهی لشگری را میکردم نقش در سایه روشنهای نقشهایش آن دورها هم در سایه های محو برایم نقشی بود سالها از نقشی که نقش کرد استاد گذشت در انتظار مونسی همراه همه شبهایم گذشت در پیش نمای تابلو من بودم اما آن دور سایه سبزم اگر نبود نقش نخجیرگاه هم نبود ساعت خوش دیدار هم نبود یکدمم شده بی یادم همه نقشهای استاد حامل معنایی از معنا نبود همه هنرنمایی های استاد بدون من عالمی بود بدون تم رنگی برای جلوه کردن نقشی که میزد استاد...! ماسام ... ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنر
قافله سالار عشق ... ساده است غرق گناه باشی ساده است در مرداب غرق باشی ساده است محو یک نگاه باشی ساده است آسمان آبی و ابر بهاری را نظاره گر باشی اما در خیالت خدا را هنوزم نشناخته باشی اما ساده و پذیرفتنی نیست! قافله سالار حسین باشد اما تو در فرهنگ لغاتت معنای عشق و غیرت را معنای دگر جز آنچه حسین کرد معنا کرده باشی...! ماسام ... #ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #دلنوشته
قافله سالار عشق ... ساده است غرق گناه باشی ساده است در مرداب غرق باشی ساده است محو یک نگاه باشی ساده است آسمان آبی و ابر بهاری را نظاره گر باشی اما در خیالت خدا را هنوزم نشناخته باشی اما ساده و پذیرفتنی نیست! قافله سالار حسین باشد اما تو در فرهنگ لغاتت معنای عشق و غیرت را معنای دگر جز آنچه حسین کرد معنا کرده باشی...! ماسام ... #ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #دلنوشته
بادبادک وجودت! ... دیگه مستانه چشمانت هم برام مستی نمیاره خیره نگاهت هم برام سر مستی نمیاره دیدار دوستانه ات هم برام دوستی نمیاره در میان شاخه ها رقصیدنت در باد هم برام بوی بهارو نشانی برای خوش رقصی نمیاره شوق دیدن پرواز بادبادک وجودت هم برام شوق پروازو دیگه به ارمغان نمیاره نقش بازیهات هم حتی برام یک شب درازو نمیاره وقتی شب دراز و قلندر بود بیدار قافیه نگاهت بودنو حتی برای یکبارم به یادم نمیاره لج بازیهاتم حتی دیگه بوی عشق را به یادم نمیاره لحظه های دست به دست کردنات هم بویی از عشق را در یاد مشامم دیگه به ارمغان نمیاره راه دراز و همسفر بود ناقابل در لحظه تنهایی شب درازو تنهایی بود راه مقابل سایه تردید نقشی بود بر تصویر فانوس روشن اما انتهای کوچه بود راهی بدون تغییر طاقچه اتاق با عکس یادگاریت خاطری روشن اما شب بود تاریک لحظه گذشتن از یادت سخت بود اما بود تقدیر فانوس روشن آخر اینراه خاموش شدن برایش بود مشقی از تقدیر در نگاه من سایه هم نقشی بود با یادت نقش بسته بر گوشه ای از دیوار نور تو بودی اما راه دور فاصله وجودت از وجودم انقدر دور بود که این وسط فاصله سایه می انداخت سایه ای تاریک بر دیوار ناقابل این وجود بدون تقصیر...! ماسام #ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #دلنوشته #کارما
بادبادک وجودت! ... دیگه مستانه چشمانت هم برام مستی نمیاره خیره نگاهت هم برام سر مستی نمیاره دیدار دوستانه ات هم برام دوستی نمیاره در میان شاخه ها رقصیدنت در باد هم برام بوی بهارو نشانی برای خوش رقصی نمیاره شوق دیدن پرواز بادبادک وجودت هم برام شوق پروازو دیگه به ارمغان نمیاره نقش بازیهات هم حتی برام یک شب درازو نمیاره وقتی شب دراز و قلندر بود بیدار قافیه نگاهت بودنو حتی برای یکبارم به یادم نمیاره لج بازیهاتم حتی دیگه بوی عشق را به یادم نمیاره لحظه های دست به دست کردنات هم بویی از عشق را در یاد مشامم دیگه به ارمغان نمیاره راه دراز و همسفر بود ناقابل در لحظه تنهایی شب درازو تنهایی بود راه مقابل سایه تردید نقشی بود بر تصویر فانوس روشن اما انتهای کوچه بود راهی بدون تغییر طاقچه اتاق با عکس یادگاریت خاطری روشن اما شب بود تاریک لحظه گذشتن از یادت سخت بود اما بود تقدیر فانوس روشن آخر اینراه خاموش شدن برایش بود مشقی از تقدیر در نگاه من سایه هم نقشی بود با یادت نقش بسته بر گوشه ای از دیوار نور تو بودی اما راه دور فاصله وجودت از وجودم انقدر دور بود که این وسط فاصله سایه می انداخت سایه ای تاریک بر دیوار ناقابل این وجود بدون تقصیر...! ماسام #ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #دلنوشته
بادبادک وجودت! ... دیگه مستانه چشمانت هم برام مستی نمیاره خیره نگاهت هم برام سر مستی نمیاره دیدار دوستانه ات هم برام دوستی نمیاره در میان شاخه ها رقصیدنت در باد هم برام بوی بهارو نشانی برای خوش رقصی نمیاره شوق دیدن پرواز بادبادک وجودت هم برام شوق پروازو دیگه به ارمغان نمیاره نقش بازیهات هم حتی برام یک شب درازو نمیاره وقتی شب دراز و قلندر بود بیدار قافیه نگاهت بودنو حتی برای یکبارم به یادم نمیاره لج بازیهاتم حتی دیگه بوی عشق را به یادم نمیاره لحظه های دست به دست کردنات هم بویی از عشق را در یاد مشامم دیگه به ارمغان نمیاره راه دراز و همسفر بود ناقابل در لحظه تنهایی شب درازو تنهایی بود راه مقابل سایه تردید نقشی بود بر تصویر فانوس روشن اما انتهای کوچه بود راهی بدون تغییر طاقچه اتاق با عکس یادگاریت خاطری روشن اما شب بود تاریک لحظه گذشتن از یادت سخت بود اما بود تقدیر فانوس روشن آخر اینراه خاموش شدن برایش بود مشقی از تقدیر در نگاه من سایه هم نقشی بود با یادت نقش بسته بر گوشه ای از دیوار نور تو بودی اما راه دور فاصله وجودت از وجودم انقدر دور بود که این وسط فاصله سایه می انداخت سایه ای تاریک بر دیوار ناقابل این وجود بدون تقصیر..! ماسام #ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #دلنوشته
... وقتی شب بیدار بودم تا صبح تنهایی دلم بود به یادش روشن خیالش گرم بود به یادی جدای یاد من من در سراب یاد او او مست خواب در رویای شبش بود خوش هر که بود در رویایش غیر از من بود در یادش خوش بود حتی در عالم بی اختیار رویا انتخاب میکرد یاری رویایی توی عالمی رویایی غیر از یاد من بود خولیایی رویای شبش هر چه بود همراه من نبود خیال خامش هم همراه یادم نبود دل به دل اما اختیاری به اختیارم نبود قاموس شب هم حتی طلوع صبحش به اختیارم نبود شب در نگاه یادش راه پیمودن در تصورش پیمودن تاریکی با همراهیه شعله هر چند ناقابلم نبود مستانه نگاه من هر چند بود بلند در نگاه خامش حتی در حد یک جرقه ناقابلم نبود جرقه سنگ چخماق فندک وجودم هم برایش که یک از هزارم نبود! شعله گرم و بلندی کردم روشن با همین شعله ناقابل در تاریکی ماندنش شاید شود برایش درسی از دور روشنایی کردم روشن با جرقه ای ناقابل با خرج کردن از وجودم برایش شاید شود نوری روشن برای پیمودن راهش بعد از سوختن من بعد از خرج کردن از وجودم وقتیکه او با غرور کاذب انتخاب میکرد هر کسی غیر از وجود خاصم را در این راه بدون من من بودم در انتهای وجودش اما او دور تر از من راهی برای رفتن را جستجو میکرد کسیکه فقط تکراری نبود در عالم هوسهای وجودش راه را برایش روشن کردم اما او بجای خانه کردن در زیر پرتو نورم راهی دورتر در انتهای تابش پرتو نورم را جستجو میکرد اصرار اگر نکردم برای ماندنش فقط واسه این بود که در رویای شبش دیدم که سهمی از وجود من نبود در عالم رویای صادقه جایی برای غیر خودیها نبود...! ماسام ... ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #عارف #دلنوشته
درخت خوش ریشه! ... حلال خدا اینروزها حرومی شده حرام اما ملاکی از روشن بینی شده عشق در مقام تمامیت خواهی ظلمی در حق عاشق شده پیوند با درختی خوش ریشه عوض با علفی تمامیت خواه شده مرد در مقابل زن یر به یر شده عدالت اینجا معادل مساوی شده همه معادله هستی با خوابی خوش یکجا عوض شده ریشه درخت خشک شده اما در عوض شکوفه سرما زده در خیالی خام بارور شده حق کشی اینروزها رسم عاشقی شده جای عاشقی با اصل خیانت عوض شده ریشه درخت جاش با شاخه عوض شده حکم, فانوسی خاموش شده بی بی به جاش شاخ شده در دیار من نامردی اینروزا جاش با مردی عوض شده...! ماسام ... ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #هنرمندان #عارف #دلنوشته
درخت خوش ریشه! ... حلال خدا اینروزها حرومی شده حرام اما ملاکی از روشن بینی شده عشق در مقام تمامیت خواهی ظلمی در حق عاشق شده پیوند با درختی خوش ریشه عوض با علفی تمامیت خواه شده مرد در مقابل زن یر به یر شده عدالت اینجا معادل مساوی شده همه معادله هستی با خوابی خوش یکجا عوض شده ریشه درخت خشک شده اما در عوض شکوفه سرما زده در خیالی خام بارور شده حق کشی اینروزها رسم عاشقی شده جای عاشقی با اصل خیانت عوض شده ریشه درخت جاش با شاخه عوض شده حکم, فانوسی خاموش شده بی بی به جاش شاخ شده در دیار من نامردی اینروزا جاش با مردی عوض شده...! ماسام ... #ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #هنرمندان #عارف #دلنوشته
... قرقاول در نگاه تو ای خدا وصفی بود از جمالت در مقابل رنگهایی که بشر نقش میزد بر سر در عالم تقلید اونم چقدر بد ترکیب! خائن باشم اگر رخی زنم بر عالم اما جوگیر شم و فکر کنم که منم خدای عالمم! خدا نقش زدن تو کجا اونم بی نهایتی در تمام بعدها از هر وری نگاه کنی تو یرنگی میزنی در نهایت تصویر اما تو عالم تقلید انسان همش یک نقش میزنه اونم در حد یک بعد بد ترکیب بدون دست داشتن در همه ابعاد و در تمامیت بعدها پرواز را نقش زدیم اما بال زدن کبوتر کجا بود و سیر کردن شاهین خام شدیم چقدر آسون وقتی فکر کردیم پرواز سهم ما بود در تصویر در عالمی که خدا بود تنها مصور بدون تقصیر...! ماسام ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #هنرمندان #عارف #دلنوشته
... وقتی شب بیدار بودم تا صبح تنهایی دلم بود به یادش روشن خیالش گرم بود به یادی جدای یاد من من در سراب یاد او او مست خواب در رویای شبش بود خوش هر که بود در رویایش غیر از من بود در یادش خوش بود حتی در عالم بی اختیار رویا انتخاب میکرد یاری رویایی توی عالمی رویایی غیر از یاد من بود خولیایی رویای شبش هر چه بود همراه من نبود خیال خامش هم همراه یادم نبود دل به دل اما اختیاری به اختیارم نبود قاموس شب هم حتی طلوع صبحش به اختیارم نبود شب در نگاه یادش راه پیمودن در تصورش پیمودن تاریکی با همراهیه شعله هر چند ناقابلم نبود مستانه نگاه من هر چند بود بلند در نگاه خامش حتی در حد یک جرقه ناقابلم نبود جرقه سنگ چخماق فندک وجودم هم برایش که یک از هزارم نبود! شعله گرم و بلندی کردم روشن با همین شعله ناقابل در تاریکی ماندنش شاید شود برایش درسی از دور روشنایی کردم روشن با جرقه ای ناقابل با خرج کردن از وجودم برایش شاید شود نوری روشن برای پیمودن راهش بعد از سوختن من بعد از خرج کردن از وجودم وقتیکه او با غرور کاذب انتخاب میکرد هر کسی غیر از وجود خاصم را در این راه بدون من من بودم در انتهای وجودش اما او دور تر از من راهی برای رفتن را جستجو میکرد کسیکه فقط تکراری نبود در عالم هوسهای وجودش راه را برایش روشن کردم اما او بجای خانه کردن در زیر پرتو نورم راهی دورتر در انتهای تابش پرتو نورم را جستجو میکرد اصرار اگر نکردم برای ماندنش فقط واسه این بود که در رویای شبش دیدم که سهمی از وجود من نبود در عالم رویای صادقه جایی برای غیر خودیها نبود...! ماسام ... ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #عارف #دلنوشته
... قرقاول در نگاه تو ای خدا وصفی بود از جمالت در مقابل رنگهایی که بشر نقش میزد بر سر در عالم تقلید اونم چقدر بد ترکیب! خائن باشم اگر رخی زنم بر عالم اما جوگیر شم و فکر کنم که منم خدای عالمم! خدا نقش زدن تو کجا اونم بی نهایتی در تمام بعدها از هر وری نگاه کنی تو یرنگی میزنی در نهایت تصویر اما تو عالم تقلید انسان همش یک نقش میزنه اونم در حد یک بعد بد ترکیب بدون دست داشتن در همه ابعاد و در تمامیت بعدها پرواز را نقش زدیم اما بال زدن کبوتر کجا بود و سیر کردن شاهین خام شدیم چقدر آسون وقتی فکر کردیم پرواز سهم ما بود در تصویر در عالمی که خدا بود تنها مصور بدون تقصیر...! ماسام ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #هنرمندان #عارف #دلنوشته
... وقتی شب بیدار بودم تا صبح تنهایی دلم بود به یادش خوش خیالش گرم بود به یادی جدای یاد من من در سراب یاد او او مست خواب در رویای شبش بود خوش هر که بود در رویایش غیر از من بود در یادش خوش بود حتی در عالم بی اختیار رویا انتخاب میکرد یاری رویایی توی عالمی رویایی غیر از یاد من بود خولیایی رویای شبش هر چه بود همراه من نبود خیال خامم هم که همراه یادش نبود دل به دل اختیاری به اختیارم نبود قاموس شب هم حتی طلوع صبحش به اختیارم نبود شب در نگاه یادش راه پیمودن در تصورش پیمودن تاریکی با همراهیه شعله هر چند ناقابلم نبود مستانه نگاه من هر چند بود بلند در نگاه خامش حتی در حد یک جرقه ناقابلم نبود جرقه سنگ چخماق فندک وجودم هم برایش که یک از هزارم نبود! شعله گرم و بلندی کردم روشن با همین شعله ناقابل در تاریکی ماندنش شاید شود برایش درسی از دور روشنایی کردم روشن با جرقه ای ناقابل با خرج کردن از وجودم برایش شاید شود نوری روشن برای پیمودن راهش بعد از سوختن من بعد از خرج کردن از وجودم وقتیکه او با غرور کاذب انتخاب میکرد هر کسی غیر از وجود خاصم را در این راه بدون من من بودم در انتهای وجودش اما او دور تر از من راهی برای رفتن را جستجو میکرد کسیکه فقط تکراری نبود در عالم هوسهای وجودش راه را برایش روشن کردم اما او بجای خانه کردن در زیر پرتو نورم راهی دورتر در انتهای تابش پرتو نورم را جستجو میکرد اصرار اگر نکردم فقط واسه این بود که در رویای شبش دیدن را سهمی از وجود من نبود در عالم رویای صادقه جایی برای وجود غیر خودیها نبود...! ماسام ... ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #عارف #دلنوشته
... وقتی شب بیدار بودم تا صبح تنهایی دلم بود به یادش خوش خیالش گرم بود به یادی جدای یاد من من در سراب یاد او او مست خواب در رویای شبش بود خوش هر که بود در رویایش غیر از من بود در یادش خوش بود حتی در عالم بی اختیار رویا انتخاب میکرد یاری رویایی توی عالمی رویایی غیر از یاد من بود خولیایی رویای شبش هر چه بود همراه من نبود خیال خامم هم که همراه یادش نبود دل به دل اختیاری به اختیارم نبود قاموس شب هم حتی طلوع صبحش به اختیارم نبود شب در نگاه یادش راه پیمودن در تصورش پیمودن تاریکی با همراهیه شعله هر چند ناقابلم نبود مستانه نگاه من هر چند بود بلند در نگاه خامش حتی در حد یک جرقه ناقابلم نبود جرقه سنگ چخماق فندک وجودم هم برایش که یک از هزارم نبود! شعله گرم و بلندی کردم روشن با همین شعله ناقابل در تاریکی ماندنش شاید شود برایش درسی از دور روشنایی کردم روشن با جرقه ای ناقابل با خرج کردن از وجودم برایش شاید شود نوری روشن برای پیمودن راهش بعد از سوختن من بعد از خرج کردن از وجودم وقتیکه او با غرور کاذب انتخاب میکرد هر کسی غیر از وجود خاصم را در این راه بدون من من بودم در انتهای وجودش اما او دور تر از من راهی برای رفتن را جستجو میکرد کسیکه فقط تکراری نبود در عالم هوسهای وجودش راه را برایش روشن کردم اما او بجای خانه کردن در زیر پرتو نورم راهی دورتر در انتهای تابش پرتو نورم را جستجو میکرد اصرار اگر نکردم فقط واسه این بود که در رویای شبش دیدن را سهمی از وجود من نبود در عالم رویای صادقه جایی برای وجود غیر خودیها نبود...! ماسام ... ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #عارف #دلنوشته
روح بزرگوار من ... روح بزرگوار مرا جمله های پی در پی هم معنا نکنند شاید سایه گم شده در نور هم معنا نکند سایه روشنیه زاییده از نور هم معنا نکند خود نور هم به تنهایی باز هم مرا معنا نکند سایه خط انداخته بر نور هم معنا نکند حتی رقص شعله نور هم معنا نکند شمع رقصان هم نور را در این وصف از معنا, معنا نکند شب نشینی در خلوت بین من و یار را خورشید هم طلوع فردا نکند طلوع هم حتی خورشید را ببیند باز هم اما مرا معنا نکند سایه تاریک مرا نشانه ای از نور برای اثبات وجودش داند ابر موجی شکل مرا نشانه ای از باران داند صحرای تشنه مرا نشانه ای از سبز آبیه نقش بسته بر خشکیه لبانش داند رنگ آبی هم حتی مرا خوشرنگترین تم رنگیش داند فیروزه سنگ است اما مرا مرجان خوشرنگ پسوند رنگ نامش داند بر‌گ سبز درخت هم مرا ریشه رساننده آب به مویرگهای رنگیش داند ماهیه خوشرنگ چشمه هم در معنا مرا با زلال چشمه هم معنا داند سینه سرخ خوش آب و رنگ هم مرا معنای آسمان آبی برای محل جولانش داند حسود هم حتی در معنای حسرت بودنم را معنای چراییه آه سرد حسرتش داند پرواز هم حتی مرا معنای بال پرواز و آسمانی برای جای پروازش داند قوص در عمق وجودم را حتی ماهی هم معنا با عمقی برای قواصی در آنش داند واسط عشقم حتی نور پرتوش را از ذات من در شعله بر اندازد فاصله عرش هم با یادم قافله سرد را گرم با یادم داند مونس شب هم دیدار مرا منتی بر دیدگانش داند شب زده هم این وسط معیار وجودم را محکی برای دیدار با یارش داند غرور هم اینوسط حتی مرا ملاکی برای اثبات قداست غرورش داند...! ماسام ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #هنرمندان #عارف #دلنوشته #عرفان
روح بزرگوار من ... روح بزرگوار مرا جمله های پی در پی هم معنا نکنند شاید سایه گم شده در نور هم معنا نکند سایه روشنیه زاییده از نور هم معنا نکند خود نور هم به تنهایی باز هم مرا معنا نکند سایه خط انداخته بر نور هم معنا نکند حتی رقص شعله نور هم معنا نکند شمع رقصان هم نور را در این وصف از معنا, معنا نکند شب نشینی در خلوت بین من و یار را خورشید هم طلوع فردا نکند طلوع هم حتی خورشید را ببیند باز هم اما مرا معنا نکند سایه تاریک مرا نشانه ای از نور برای اثبات وجودش داند ابر موجی شکل مرا نشانه ای از باران داند صحرای تشنه مرا نشانه ای از سبز آبیه نقش بسته بر خشکیه لبانش داند رنگ آبی هم حتی مرا خوشرنگترین تم رنگیش داند فیروزه سنگ است اما مرا مرجان خوشرنگ پسوند رنگ نامش داند بر‌گ سبز درخت هم مرا ریشه رساننده آب به مویرگهای رنگیش داند ماهیه خوشرنگ چشمه هم در معنا مرا با زلال چشمه هم معنا داند سینه سرخ خوش آب و رنگ هم مرا معنای آسمان آبی برای محل جولانش داند حسود هم حتی در معنای حسرت بودنم را معنای چراییه آه سرد حسرتش داند پرواز هم حتی مرا معنای بال پرواز و آسمانی برای جای پروازش داند قوص در عمق وجودم را حتی ماهی هم معنا با عمقی برای قواصی در آنش داند واسط عشقم حتی نور پرتوش را از ذات من در شعله بر اندازد فاصله عرش هم با یادم قافله سرد را گرم با یادم داند مونس شب هم دیدار مرا منتی بر دیدگانش داند شب زده هم این وسط معیار وجودم را محکی برای دیدار با یارش داند غرور هم اینوسط حتی مرا ملاکی برای اثبات قداست غرورش داند...! ماسام ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #هنرمندان #عارف #دلنوشته #عرفان
یاد تو ... نظم نگاه من ناظر نگاه دنیا بود خاطره های بین من و دنیا همه عالمی برای سر مشق فردای دنیا بود انتهای بودن در عالم من همه بدون یاد تو نگاهی سرد در یاد بودن بود بودن من با یاد تو مثال درختی پر از بودن بود بار درخت میوه کجا اما درختی فقط سبز کجای بودن بود عشقت را بال پرواز میکردم دلیل بودنم را با بودنت همنوا میکردم خاطر خوش بودن را با سوی نگاهت در مسیر دیدن سویی همنوا میکردم من در سفر زمان بودنم را نشانی یادگار از بودنت میکردم تو اما این وسط اسمم را فقط در لیست دوستانت ثبت میکردی! خدایا من در شب راستی دستم را به سویت دراز میکردم مرام تو اما دست رد نمیزد بر سینه بزرگیه مرامت مرا شرمسار میکرد همه عالم پیش چشمانم رخ شب را فقط با یادت صورت بودن نقش میکرد...! ماسام ... ... ... #ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #کلیپ
یاد تو ... نظم نگاه من ناظر نگاه دنیا بود خاطره های بین من و دنیا همه عالمی برای سر مشق فردای دنیا بود انتهای بودن در عالم من همه بدون یاد تو نگاهی سرد در یاد بودن بود بودن من با یاد تو مثال درختی پر از بودن بود بار درخت میوه کجا اما درختی فقط سبز کجای بودن بود عشقت را بال پرواز میکردم دلیل بودنم را با بودنت همنوا میکردم خاطر خوش بودن را با سوی نگاهت در مسیر دیدن سویی همنوا میکردم من در سفر زمان بودنم را نشانی یادگار از بودنت میکردم تو اما این وسط اسمم را فقط در لیست دوستانت ثبت میکردی! خدایا من در شب راستی دستم را به سویت دراز میکردم مرام تو اما دست رد نمیزد بر سینه بزرگیه مرامت مرا شرمسار میکرد همه عالم پیش چشمانم رخ شب را فقط با یادت صورت بودن نقش میکرد...! ماسام ... ... ... #ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #کلیپ
شیرینیه نگاهت ... دیروز دیده من شد به یاد تو شاد اما امروز غم تمام دنیایم را گرفت! در لحظه شادی یادم آمد لحظه سرد فراق شیرینیه نگاهت یکسره شد از دم تلخ مذاق ای کاش لحظه ها در آن ثابت بود امروز خوب, به دیروز و فردا وصل نبود! ثانیه خودش دنیایی بود محتاج رسیدن به دقیقه نبود! ساعت در انتظار ضایع کردن دقیقه ها نبود! ثانیه خوش لحظه,منت کش دم و بازدم ها نبود! حال خوشت را از من میخواهی گوش بده دم را به دیروز نده هوای بازدمو به فردا نده! به لحظه پیوند کن نسیه فردا را قافیه بودن نکن! بودنت را قدر بدان قافیه باز آرزوی دور نشو خاطر یار را مست چشمانش شو همه عالم را محو کن فقط با نگاهی خیره محو در چشمانش محو شو...! # ... .. #شعر #عکاسی #موبایلگرافی #نثر #ترانه #دلنوشته #هنر #هنرمندان #شاعر #دلنوشته #میثم_عامری #ایران_من #برف #شاعرانه #تهران
... شعله آتش میان آب و آتش سوختن اما سرد بودن! شعله بودن اما خاموش بودن! به یادت مست بودن نخورده سرمست بودن! روشنای وجودت مرا بس برای گرم بودن! سفیدیه سرمایم زرد و روشن به یادت گرم بودن! خاطره نگاهت روشنای شب سردم بودن فاصله باریدنت آسمون را به زمین تشنه گره زدن تشنیگه زمین را با یادت شخم زدن! محصول بودنم را به یادت گره زدن! گرمای سوختنم شعله راه و رسم عاشقی شدن خاطره عاشق را به یاد معشوق گره زدن! نفس مونس راهم را به یاد عطرش بوسه ای پر از خاطره زدن! صدای آهم را نگاهش تیک زدن! وقت شب کردن روزم را به نامش گره زدن! اشک چشمانم را به مسیر طی کردنش جوی زدن! نفس در شماره ام را با گرمای وجودش گره زدن! دستانم را به یادش مشت در هم گره زدن! همه نگاههای به چشمانش را باختن دسته جمعی همه و یکجا تسلیم شدن..! ماسام ا #شعر #عکاسی #موبایلگرافی #نثر #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #میثم_عامری #ایران_من #تهران #ماسام
فیل وزن ... خسته نشدی از اینهمه نق نق شایدم یشبم خوابیدی بدون هق هق ناله زدن اونم اینهمه بسه دنیا گوشاش پره از ناله های پر از غصه شادم باشی بازم حسرت هست خاطرات خوبتر گذشته هم هست ‌شاد باش از همین حس پروازی که هنوزم هست خدا هنوزم به یادت هست نگاهتو جدا کردی از نگاه کردن خطی رها شدی از آدمهایی که غمت براشون شده تفریح بخل نگاهشون شده برای اوج پروزات یک نفرین تنگ و تاریک خط کشی هاشونم شده برای پروزات راهی یکطرفه اما بن بست نا اهلا حتی جاده یکطرفه را هم خط ممتد میکشند پارک کردن و نپریدنت هم که براشون شده محلی برای کسب درآمد بکش کنار رو شاخه درختی آروم بگیر از پروازی سرآمد بدون پرداخت عوارض اگر هنوزم حسی هست وقت مناسب یراهی برای پروزا تو هم هست بدون عرض عرایض اوج پرواز را نشون نگیر از غیر که اینروزا رو دوش هر پرنده ای خسته و کوچک فیل وزنی هم میخواد بکنه مفتی سِیر و سیاحت...! ماسام ... ... ... #ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #کلیپ
پنجره خیس ... نگاه خاطره های من نفس کشیدن پنجره ای تو خیابون خیس حکایت رنگ خاکستری جمع با قهوه ایه خیس! پنجره ای باز رو به خیابونی خیس نگاهی خسته از تکرار اتاقی تاریک و نم زده دستی زیر چونه با چشمهایی خیس نگاهی گذری به عابری پریشون و خیس از پشت پنجره ای خیس نم نم بارون برق آسفالت خیس زیر برق نگاه تیر چراغ خاطر دیشبم شد به یادت روشن نگاه تو به یادم اومد و شبم شد روشن دلم خواست قدم زدن توی بارون خیس شدن موهات و بوی نم بارون دستت توی دستم از شونه راستم غیرت من و ناز تو نم نم بارون دنیای من و شاعرانه آسمون! خیس شدن پنجره و ‌سقف نم زده نور چراغ زرد خیابونی رنگ زده اونم طلایی به برگهای جا مونده از فصل زرد پاییزی..! ماسام ... ... ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #ماسام #ماسام ... ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #ماسام
فیل وزن ... خسته نشدی از اینهمه نق نق شایدم یشبم خوابیدی بدون هق هق ناله زدن اونم اینهمه بسه دنیا گوشاش پره از ناله های پر از غصه شادم باشی بازم حسرت هست خاطرات خوبتر گذشته هم هست ‌شاد باش از همین حس پروازی که هنوزم هست خدا هنوزم به یادت هست نگاهتو جدا کردی از نگاه کردن خطی رها شدی از آدمهایی که غمت براشون شده تفریح بخل نگاهشون شده برای اوج پروزات یک نفرین تنگ و تاریک خط کشی هاشونم شده برای دست پروزات راهی یکطرفه و بن بست نا اهلا حتی جاده یکطرفه را هم خط ممتد میکشند پارک کردن و نپریدنت هم که براشون شده محلی برای کسب درآمد بکش کنار رو شاخه درختی آروم بگیر از پروازی سرآمد بدون پرداخت عوارض اگر هنوزم حسی هست وقت مناسب یراهی برای پروزا تو هم هست بدون عرض عرایض اوج پرواز را نشون نگیر از غیر که اینروزا رو دوش هر پرنده ای خسته و کوچک فیل وزنی هم میخواد بکنه مفتی سِیر و سیاحت...! ماسام ... ... ... #ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #کلیپ
... وقتی که رفتی اتفاق خاصی نیفتاد فقط آه سردی به جگرم افتاد نیم نگاهی نظرم به آینده بدون تو افتاد خانه ای گرم بدون سرمای زیر صفر درجه وجودت در نظرم شاهکار خلقتی بود که ‌‌‌قرعه بنام دل ما افتاد از سوز فراغت با لرز دل زمستانم شد گرم خانه وجودم همه شعر شد و شکوفه به درختان انداخت این فاصله در میان دایره وجودم لختی فرصتی شد برای تیر خلاص بر پیکره هر چه که از حب دنیا بر قلبم حجابی بود برای دل نکندن از این پیر زشتی که اندرون وجودش هم زشت بود حیات مرا با نگاهش ذره ذره آب میکرد خواب خوش دل مرا بی تاب میکرد کابوس میزد بر رویای شیرینم قرار دیدار را امروز و فردا میکرد حالا من بی نیاز و سر افراز از هرچه خواستنی در این عجوزه زشت و پیر است یکراست میروم به سراغ اصل مطلب خدایا آیا عشقم را لایق وصفت میدانی پنجره نگاهم را لایق وصلت آیا میدانی دردانه ات را در منصب عشق ورزی شایسته نوازش آیا میدانی بدون خوار کردن آیا مرا شایسته شب نشینی در شبت میدانی مست پروزام مرا آیا لایق همرده بودن در اوج ملاکهای پروازت میدانی غرقم در وصف تماشای وجودت مرا آیا بی پرده لایق دیدار میدانی خسته راهم آیا مسیر دورم را مفتخر به همراهی شایسته اما بی تردید میدانی...!؟ ماسام... ... ... #ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
... وقتی که رفتی اتفاق خاصی نیفتاد فقط آه سردی به جگرم افتاد نیم نگاهی نظرم به آینده بدون تو افتاد خانه ای گرم بدون سرمای زیر صفر درجه وجودت در نظرم شاهکار خلقتی بود که ‌‌‌قرعه بنام دل من افتاد از سوز فراغت با لرز دل زمستانم شد گرم خانه وجودم همه شعر شد و شکوفه به درختان انداخت این فاصله در میان دایره وجودم لختی فرصتی شد برای تیر خلاص بر پیکره هر چه که از حب دنیا بر قلبم حجابی بود برای دل نکندن از این پیر زشتی که اندرون وجودش هم زشت بود حیات مرا با نگاهش ذره ذره آب میکرد خواب خوش دل مرا بی تاب میکرد کابوس میزد بر رویای شیرینم قرار دیدار را امروز و فردا میکرد حالا من بی نیاز و سر افراز از هرچه خواستنی در این عجوزه زشت و پیر است یکراست میروم به سراغ اصل مطلب خدایا آیا عشقم را لایق وصفت میدانی پنجره نگاهم را لایق وصلت آیا میدانی دردانه ات را در منصب عشق ورزی شایسته نوازش آیا میدانی بدون خوار کردن آیا مرا شایسته شب نشینی در شبت میدانی مست پروزام مرا آیا لایق همرده بودن در اوج ملاکهای پروازت میدانی غرقم در وصف تماشای وجودت مرا آیا بی پرده لایق دیدار میدانی خسته راهم آیا مسیر دورم را مفتخر به همراهی شایسته اما بی تردید میدانی...!؟ ماسام... ... ... #ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
مغلطه ای از قیل و قال
...
اونکه شبش را فروخت به یک شب
ختم کلام را باخت به یک شب
ماحصل عشق 
ختم کرد به یک خط
نگاه دیده اش ختم شد
به یک نخ
سایه برق را
خورشید دید
برق رعد را
مثال آیینه ای مقابل خورشید دید
قلب نگاهش را
مغلطه دیدار غیر کرد
تپش قلبش را
در یک نگاه مصلوب کرد
همه عالمش را به یک نگاه باخت
قافیه عشق را به یک قار باخت
کلاغی بیش نبود
در عالم بازار
مغلطه ای از قیل و قال بیش نبود...!
MASAM
ماسام
..
. #ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
مغلطه ای از قیل و قال ... اونکه شبش را فروخت به یک شب ختم کلام را باخت به یک شب ماحصل عشق ختم کرد به یک خط نگاه دیده اش ختم شد به یک نخ سایه برق را خورشید دید برق رعد را مثال آیینه ای مقابل خورشید دید قلب نگاهش را مغلطه دیدار غیر کرد تپش قلبش را در یک نگاه مصلوب کرد همه عالمش را به یک نگاه باخت قافیه عشق را به یک قار باخت کلاغی بیش نبود در عالم بازار مغلطه ای از قیل و قال بیش نبود...! ماسام .. . #ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
اونکه شبش را فروخت به یک شب
ختم کلام را باخت به یک شب
ماحصل عشق را
ختم کرد به یک خط
نگاه دیده اش ختم شد
به یک نخ
سایه برق را
خورشید دید
برق رعد را
مثال آیینه ای مقابل خورشید دید
قلب نگاهش را
مغلطه دیدار غیر کرد
تپش قلبش را
در یک نگاه مصلوب کرد
همه عالمش را به یک نگاه باخت
قافیه عشق را به یک قار باخت
کلاغی بیش نبود
در عالم بازار
مغلطه ای از قیل و قال بیش نبود...!
MASAM
ماسام
..
. #ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... اونکه شبش را فروخت به یک شب ختم کلام را باخت به یک شب ماحصل عشق را ختم کرد به یک خط نگاه دیده اش ختم شد به یک نخ سایه برق را خورشید دید برق رعد را مثال آیینه ای مقابل خورشید دید قلب نگاهش را مغلطه دیدار غیر کرد تپش قلبش را در یک نگاه مصلوب کرد همه عالمش را به یک نگاه باخت قافیه عشق را به یک قار باخت کلاغی بیش نبود در عالم بازار مغلطه ای از قیل و قال بیش نبود...! ماسام .. . #ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
قافیه سالار منم
شب زده اما بیدار منم
سایه پروزا در یاد تو
افقی از خاطره در نگاه من است
خاموشیه شب به یاد بیداریه من
شکوفه زدنی از خواب همه عالم است
در غیاب اسم من
همه اسمها در نوبت بیداریه عالم اند
وقت وجود نگاه من
سیطره بر همه عالم است
مرثیه عالم بدست من
سیطره نور نگاهم غالب بر همه عالم است...!
MASAM
ماسام
... ... #ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... قافیه سالار منم شب زده اما بیدار منم سایه پروزا در یاد تو افقی از خاطره در نگاه من است خاموشیه شب به یاد بیداریه من شکوفه زدنی از خواب همه عالم است در غیاب اسم من همه اسمها در نوبت بیداریه عالم اند وقت وجود نگاه من سیطره بر همه عالم است مرثیه عالم بدست من سیطره نور نگاهم غالب بر همه عالم است...! ماسام ... ... #ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
قافیه سالار منم
شب زده اما بیدار منم
سایه پروزا در یاد تو
افقی از خاطره در نگاه من است
خاموشیه شب به یاد بیداریه من
شکوفه زدنی از خواب همه عالم است
در غیاب اسم من
همه اسمها در نوبت بیداریه عالم اند
وقت وجود نگاه من
سیطره بر همه عالم است
مرثیه عالم بدست من
سیطره نور نگاهم غالب بر همه عالم است...!
MASAM
ماسام
... ... #ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle####art_war#جنگ_هنر
... قافیه سالار منم شب زده اما بیدار منم سایه پروزا در یاد تو افقی از خاطره در نگاه من است خاموشیه شب به یاد بیداریه من شکوفه زدنی از خواب همه عالم است در غیاب اسم من همه اسمها در نوبت بیداریه عالم اند وقت وجود نگاه من سیطره بر همه عالم است مرثیه عالم بدست من سیطره نور نگاهم غالب بر همه عالم است...! ماسام ... ... #ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #جنگ_هنر
..
اونکه بهش گفتی دنیا این بود
باهات لج کرد و راهو کج رفت
نقشه تو دستای تو
اما خداش خلاف تو
قافیه سراییهاش بر خلاف
نظام تو
سیطره خورشید را 
غلبه کرد با یه عینک دودی
بزار تو عالمش خوش شه
نقاب از نور سهم دنیاش شه
عینک دودی شده رسم ما
اخم از خورشید پنهان پشت یک قاب!
MASAM
ماسام
...
. ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
.. اونکه بهش گفتی دنیا این بود باهات لج کرد و راهو کج رفت نقشه تو دستای تو اما خداش خلاف تو قافیه سراییهاش بر خلاف نظام تو سیطره خورشید را غلبه کرد با یه عینک دودی بزار تو عالمش خوش شه نقاب از نور سهم دنیاش شه عینک دودی شده رسم ما اخم از خورشید پنهان پشت یک قاب! ماسام ... . ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
اونکه بهش گفتی دنیا این بود
باهات لج کرد و راهو کج رفت
نقشه تو دستای تو
اما خداش خلاف تو
قافیه سراییهاش بر خلاف
نظام تو
سیطره خورشید را 
غلبه کرد با یه عینک دودی
بزار تو عالمش خوش شه
نقاب از نور سهم دنیاش شه
عینک دودی شده رسم ما
اخم از خورشید پنهان پشت یک قاب..!
MASAM
ماسام
...
. #ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... اونکه بهش گفتی دنیا این بود باهات لج کرد و راهو کج رفت نقشه تو دستای تو اما خداش خلاف تو قافیه سراییهاش بر خلاف نظام تو سیطره خورشید را غلبه کرد با یه عینک دودی بزار تو عالمش خوش شه نقاب از نور سهم دنیاش شه عینک دودی شده رسم ما اخم از خورشید پنهان پشت یک قاب..! ماسام ... . #ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
وقتی از من گذشتی انقدر آسون
با یه خداحافظیه ساده
در حد یه تکست!
یادم آوردی خاطرات دورمو
دور دور
اونروزایی که من بودم و اون
این وسط فاصله یک کابوس بود
غیر در میان ما
شعله ای رقصون بود
نور او برای من
چراغ آخر جاده بود
امیدم سرد نمیشد
حتی شبم برام حجاب صبح نمیشد!
خانه عشق به یکباره ویران هجوم غیر نمیشد!
یادم آمد
خدا به من عشق غیر نمیداد
که در عاشقی مشق غلط نکنم سر مشق...!
MASAM
ماسام...
... ... #ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##عارف#دلنوشته
... وقتی از من گذشتی انقدر آسون با یه خداحافظیه ساده در حد یه تکست! یادم آوردی خاطرات دورمو دور دور اونروزایی که من بودم و اون این وسط فاصله یک کابوس بود غیر در میان ما شعله ای رقصون بود نور او برای من چراغ آخر جاده بود امیدم سرد نمیشد حتی شبم برام حجاب صبح نمیشد! خانه عشق به یکباره ویران هجوم غیر نمیشد! یادم آمد خدا به من عشق غیر نمیداد که در عاشقی مشق غلط نکنم سر مشق...! ماسام... ... ... #ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #عارف #دلنوشته
...
وقتی رفتی عالم شعرم ویلان شد
دنیا انگابر سرم یکسره ویران شد
اما میسازم از نو
آباد میکنم از نو
منکه مرد دیار غیرتم
همه عالم آباد میکنم با غیرتم
تنها با نام تو
عشق را از عالمهای دیگر معنا میکنم
سهم هر کس قدر حق السهمش بود
در دیار مردمان هوا پرست
عالم بی غیرتی هم قیمتی بود
خان سلطان عشق اما
سفره بر نامحرم نگشود
که گدا خان بود در گل نقشهای این سفره
اما پر مدعا از سیر سفره بیرون باید بود...!
MASAM
ماسام
... ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... وقتی رفتی عالم شعرم ویلان شد دنیا انگابر سرم یکسره ویران شد اما میسازم از نو آباد میکنم از نو منکه مرد دیار غیرتم همه عالم آباد میکنم با غیرتم تنها با نام تو عشق را از عالمهای دیگر معنا میکنم سهم هر کس قدر حق السهمش بود در دیار مردمان هوا پرست عالم بی غیرتی هم قیمتی بود خان سلطان عشق اما سفره بر نامحرم نگشود که گدا خان بود در گل نقشهای این سفره اما پر مدعا از سیر سفره بیرون باید بود...! ماسام ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
وقتی رفتی عالم شعرم ویلان شد
دنیا انگابر سرم یکسره ویران شد
اما میسازم از نو
آباد میکنم از نو
منکه مرد دیار غیرتم
همه عالم آباد میکنم با غیرتم
تنها با نام تو
عشق را از عالمهای دیگر معنا میکنم
سهم هر کس قدر حق السهمش بود
در دیار مردمان هوا پرست
عالم بی غیرتی هم قیمتی بود
خان سلطان عشق اما
سفره بر نامحرم نگشود
که گدا خان بود در گل نقشهای این سفره
اما پر مدعا از سیر سفره بیرون باید بود...!
MASAM
ماسام
... ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... وقتی رفتی عالم شعرم ویلان شد دنیا انگابر سرم یکسره ویران شد اما میسازم از نو آباد میکنم از نو منکه مرد دیار غیرتم همه عالم آباد میکنم با غیرتم تنها با نام تو عشق را از عالمهای دیگر معنا میکنم سهم هر کس قدر حق السهمش بود در دیار مردمان هوا پرست عالم بی غیرتی هم قیمتی بود خان سلطان عشق اما سفره بر نامحرم نگشود که گدا خان بود در گل نقشهای این سفره اما پر مدعا از سیر سفره بیرون باید بود...! ماسام ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
قدت چنده 
اندازه شعاع قلبت چنده
شایدم باید میپرسیدم
اوج پرواز روحت چنده
توی عالم اینروزا
ملاکها صفر و یک و از جنس ریاضی شده
ریاضی پاس کنا شدن پاسبان دنیا
معادله هستی بازیچه یک مشت عشق ریاضی شده
غافل از اینکه توی معادله ما یک مجهول هم هست
مجهول اینروزا
برای خلق خواب و دور از یاد خدا یک سئوال بی جواب شده
مغز متفکر و ریاضی دان
اگر تونستی خدا را اثبات ریاضی کن
وگرنه بکش کنارو بزار اهلش 
بیان و دنیارو یکجا معادل با معنای عشق کنند...!
MASAM
ماسام
... ... ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##عارف#دلنوشته
... قدت چنده اندازه شعاع قلبت چنده شایدم باید میپرسیدم اوج پرواز روحت چنده توی عالم اینروزا ملاکها صفر و یک و از جنس ریاضی شده ریاضی پاس کنا شدن پاسبان دنیا معادله هستی بازیچه یک مشت عشق ریاضی شده غافل از اینکه توی معادله ما یک مجهول هم هست مجهول اینروزا برای خلق خواب و دور از یاد خدا یک سئوال بی جواب شده مغز متفکر و ریاضی دان اگر تونستی خدا را اثبات ریاضی کن وگرنه بکش کنارو بزار اهلش بیان و دنیارو یکجا معادل با معنای عشق کنند...! ماسام ... ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #عارف #دلنوشته
...
طلوع خورشید را
قافیه چینیه شاعر هم
معنا نکند
مثنویه عشاق را
صد من کاغذ هم
حمل نکند
دیار یار را
وهم خیال هم
تعبیر خواب نکند
دست سپردن به یار را
با چشمهای بسته هم 
حتی واسط شاید لایق دیدار نکند
کل بال را سپردن در بیداری به پیچش موجش
به پرواز شاید هم که 
درد مرا را دوا کند...!
MASAM
ماسام
... ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##عارف#دلنوشته
... طلوع خورشید را قافیه چینیه شاعر هم معنا نکند مثنویه عشاق را صد من کاغذ هم حمل نکند دیار یار را وهم خیال هم تعبیر خواب نکند دست سپردن به یار را با چشمهای بسته هم حتی واسط شاید لایق دیدار نکند کل بال را سپردن در بیداری به پیچش موجش به پرواز شاید هم که درد مرا را دوا کند...! ماسام ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #عارف #دلنوشته
...
طلوع خورشید را
قافیه چینیه شاعر هم
معنا نکند
مثنویه عشاق را
صد من کاغذ هم
حمل نکند
دیار یار را
وهم خیال هم
تعبیر خواب نکند
دست سپردن به یار را
با چشمهای بسته هم 
حتی واسط شاید لایق دیدار نکند
کل بال را سپردن در بیداری به پیچش موجش
به پرواز شاید هم که 
درد مرا را دوا کند...!
MASAM
ماسام
... ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##عارف#دلنوشته
... طلوع خورشید را قافیه چینیه شاعر هم معنا نکند مثنویه عشاق را صد من کاغذ هم حمل نکند دیار یار را وهم خیال هم تعبیر خواب نکند دست سپردن به یار را با چشمهای بسته هم حتی واسط شاید لایق دیدار نکند کل بال را سپردن در بیداری به پیچش موجش به پرواز شاید هم که درد مرا را دوا کند...! ماسام ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #عارف #دلنوشته
...
تو خوب, من بد
من پلنگ تیز دندان
تو آهوی دشت سبز نخل بندان
من قافیه سالار عشق
تو مست و مشنگ, اما قشنگ
کردار من قافیه میزد بر دنیا
اما تو خواب بودی توی عالمت خیلی قشنگ
دیدار خدا را آرزو میکردیم
من کجا بودم اما تو
تو خیال دنیا رقصها میکردی
برق دنیا کورت کرد
مثل کلاغ 
پر میزدی بدنبال یه برق قشنگ
من بعنوان یک مرد
خاک دنیارو میکشیدم به توبره
برای حق
میدادم خون 
برای حق
تو اما
عوض دادی حق را 
به یک لحظه
موی رهایت را در باد 
شدی بدجور شاد
از اینهمه شجاعتت 
اما همه اش نقشی بود یکجا فنا بر باد
غافل از اینکه
خون من شد
بهای آزادیه بچه گانه ات
رخ نمایهای جنسیت
خام بود بدجور بود خام
در مسیر بهار آزادی نبودی
ای زن
رویای سراب تو کجا 
عالم رشادتهای من کجا
ای زن...!
MASAM
ماسام
...
ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... تو خوب, من بد من پلنگ تیز دندان تو آهوی دشت سبز نخل بندان من قافیه سالار عشق تو مست و مشنگ, اما قشنگ کردار من قافیه میزد بر دنیا اما تو خواب بودی توی عالمت خیلی قشنگ دیدار خدا را آرزو میکردیم من کجا بودم اما تو تو خیال دنیا رقصها میکردی برق دنیا کورت کرد مثل کلاغ پر میزدی بدنبال یه برق قشنگ من بعنوان یک مرد خاک دنیارو میکشیدم به توبره برای حق میدادم خون برای حق تو اما عوض دادی حق را به یک لحظه موی رهایت را در باد شدی بدجور شاد از اینهمه شجاعتت اما همه اش نقشی بود یکجا فنا بر باد غافل از اینکه خون من شد بهای آزادیه بچه گانه ات رخ نمایهای جنسیت خام بود بدجور بود خام در مسیر بهار آزادی نبودی ای زن رویای سراب تو کجا عالم رشادتهای من کجا ای زن...! ماسام ... ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
اینروزها حتی یک فنجون قهوه خوش عطر و اصل
سهم آرامش من تو سرزمین مادریم نیست
حتی یک جرعه آب زلال چشمه 
سهم لیوان تشنه ام نیست
حتی هوا هم
واسه دلهای تنگ قیافه ای سرد و غمگین میگیره 
سازه های بد رنگ و خاکستری هم که
شده اند قبر آدمهایی که هنوزم نفس میکشند
دنیا زده های مکار هم که نقشه میکشند پشت هم پی در پی
حیله بازای بازاری و دوزاری هم که شدن گرگی مکار در لباس میشی ناز پرورده
دل جنگلم بجای رنگ سبز زده اند رنگ بد رنگی همچون برگی زرد و ریخته
حتی کوهستانم شده مقتل گاه بی رحمی
مرزها را بسته اند,هوا را آب را هم...
بخیلهای پست حتی راه نفسها را هم بسته اند
کم فروشان گرانفروش
خیمه زده اند چون اختاپوسی 
بر سر ماهی ظریف و قشنگی
که آب را هم دریغ کرده اند از او
ای غافلان از خدا بی خبر
جو آسمان را تیره کرده اید
مسیر نگاه را بسته و تاریک کرده اید
اما یادتان باشد
در افق نگاه من هنوزم یاد خدا هست
گلایه وجود نحستان را
به خدا میبرم و بس!
MASAM
ماسام... ... #masam#ماسام #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#
... اینروزها حتی یک فنجون قهوه خوش عطر و اصل سهم آرامش من تو سرزمین مادریم نیست حتی یک جرعه آب زلال چشمه سهم لیوان تشنه ام نیست حتی هوا هم واسه دلهای تنگ قیافه ای سرد و غمگین میگیره سازه های بد رنگ و خاکستری هم که شده اند قبر آدمهایی که هنوزم نفس میکشند دنیا زده های مکار هم که نقشه میکشند پشت هم پی در پی حیله بازای بازاری و دوزاری هم که شدن گرگی مکار در لباس میشی ناز پرورده دل جنگلم بجای رنگ سبز زده اند رنگ بد رنگی همچون برگی زرد و ریخته حتی کوهستانم شده مقتل گاه بی رحمی مرزها را بسته اند,هوا را آب را هم... بخیلهای پست حتی راه نفسها را هم بسته اند کم فروشان گرانفروش خیمه زده اند چون اختاپوسی بر سر ماهی ظریف و قشنگی که آب را هم دریغ کرده اند از او ای غافلان از خدا بی خبر جو آسمان را تیره کرده اید مسیر نگاه را بسته و تاریک کرده اید اما یادتان باشد در افق نگاه من هنوزم یاد خدا هست گلایه وجود نحستان را به خدا میبرم و بس! ماسام... ... #ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
اینروزها حتی یک فنجون قهوه خوش عطر و اصل
سهم آرامش من تو سرزمین مادریم نیست
حتی یک جرعه آب زلال چشمه 
سهم لیوان تشنه ام نیست
حتی هوا هم
واسه دلهای تنگ قیافه ای سرد و غمگین میگیره 
سازه های بد رنگ و خاکستری هم که
شده اند قبر آدمهایی که هنوزم نفس میکشند
دنیا زده های مکار هم که نقشه میکشند پشت هم پی در پی
حیله بازای بازاری و دوزاری هم که شدن گرگی مکار در لباس میشی ناز پرورده
دل جنگلم بجای سبز خوشرنگ, زده اند رنگ بد رنگی همچون برگی زرد و ریخته
حتی کوهستانم شده مقتل گاه بی رحمی
مرزها را بسته اند,هوا را آب را هم...
بخیلهای پست حتی راه نفسها را هم بسته اند
کم فروشان گرانفروش
خیمه زده اند چون اختاپوسی 
بر سر ماهی ظریف و قشنگی
که آب را هم دریغ کرده اند از او
ای غافلان از خدا بی خبر
جو آسمان را تیره کرده اید
مسیر نگاه را بسته و تاریک کرده اید
اما یادتان باشد
در افق نگاه من هنوزم یاد خدا هست
گلایه وجود نحستان را
به خدا میبرم و بس!
MASAM
ماسام... ... #masam#ماسام #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#
... اینروزها حتی یک فنجون قهوه خوش عطر و اصل سهم آرامش من تو سرزمین مادریم نیست حتی یک جرعه آب زلال چشمه سهم لیوان تشنه ام نیست حتی هوا هم واسه دلهای تنگ قیافه ای سرد و غمگین میگیره سازه های بد رنگ و خاکستری هم که شده اند قبر آدمهایی که هنوزم نفس میکشند دنیا زده های مکار هم که نقشه میکشند پشت هم پی در پی حیله بازای بازاری و دوزاری هم که شدن گرگی مکار در لباس میشی ناز پرورده دل جنگلم بجای سبز خوشرنگ, زده اند رنگ بد رنگی همچون برگی زرد و ریخته حتی کوهستانم شده مقتل گاه بی رحمی مرزها را بسته اند,هوا را آب را هم... بخیلهای پست حتی راه نفسها را هم بسته اند کم فروشان گرانفروش خیمه زده اند چون اختاپوسی بر سر ماهی ظریف و قشنگی که آب را هم دریغ کرده اند از او ای غافلان از خدا بی خبر جو آسمان را تیره کرده اید مسیر نگاه را بسته و تاریک کرده اید اما یادتان باشد در افق نگاه من هنوزم یاد خدا هست گلایه وجود نحستان را به خدا میبرم و بس! ماسام... ... #ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
..
بارون برای من
‌‌‌‌دوختن چشمهای بسته تو نسیمی خیس بود!
حیرون و سر گردون
مست اما باهوش بود!
عالم خیال من
خوش با ابری بارونی بود!
خیالی خیس
به یاد روزای خشک و لب تشنه خیابون بود!
فاز خیال من باز بود
پنجره ای باز به باغی سبز بود
باز بود اما تنها بود!
نگاه تو همراه با من
منرا بس بود 
اما باز هم چرا نگاهم اینهمه تنها بود!؟
با من بودنت چرا آخر سر فقط یک ادعای مبهم
از بودنت یادت فقط همراهم بود!؟
MASAM
ماسام ... ماسام
... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
.. بارون برای من ‌‌‌‌دوختن چشمهای بسته تو نسیمی خیس بود! حیرون و سر گردون مست اما باهوش بود! عالم خیال من خوش با ابری بارونی بود! خیالی خیس به یاد روزای خشک و لب تشنه خیابون بود! فاز خیال من باز بود پنجره ای باز به باغی سبز بود باز بود اما تنها بود! نگاه تو همراه با من منرا بس بود اما باز هم چرا نگاهم اینهمه تنها بود!؟ با من بودنت چرا آخر سر فقط یک ادعای مبهم از بودنت یادت فقط همراهم بود!؟ ماسام ... ماسام ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
اون موقعی که محو نگاهت بودم
تو خیالت سر مست بودم
نگاه خیره شب را تا صبح
یکسره بیدار بودم
تو کجا بودی
توی کل شب تا کی بیدار بودی!؟
چرا من تنهای شب
اما تو بیدار بودی!؟
مگر تو یار من نبودی
اینهمه بودنت در یادم
اما چرا در سایه شب تنهایی بیدار بودم!؟
نفس شب را تا صبح
همسایه دیوار به دیوار تو
اما تنها بودم تا خود صبح...!؟
MASAM
ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... اون موقعی که محو نگاهت بودم تو خیالت سر مست بودم نگاه خیره شب را تا صبح یکسره بیدار بودم تو کجا بودی توی کل شب تا کی بیدار بودی!؟ چرا من تنهای شب اما تو بیدار بودی!؟ مگر تو یار من نبودی اینهمه بودنت در یادم اما چرا در سایه شب تنهایی بیدار بودم!؟ نفس شب را تا صبح همسایه دیوار به دیوار تو اما تنها بودم تا خود صبح...!؟ ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
اون موقعی که محو نگاهت بودم
تو خیالت سر مست بودم
نگاه خیره شب را تا صبح
یکسره بیدار بودم
تو کجا بودی
توی کل شب تا کی بیدار بودی!؟
چرا من تنهای شب
اما تو بیدار بودی!
مگر تو یارم نبودی!؟
اینهمه بودنت در یادم
اما چرا در سایه شب تنهایی بیدار بودم!؟
نفس شب را تا صبح
همسایه دیوار به دیوار تو
اما تنها بودم تا خود صبح...!؟
MASAM
ماسام.. ... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##actor#auction6
... اون موقعی که محو نگاهت بودم تو خیالت سر مست بودم نگاه خیره شب را تا صبح یکسره بیدار بودم تو کجا بودی توی کل شب تا کی بیدار بودی!؟ چرا من تنهای شب اما تو بیدار بودی! مگر تو یارم نبودی!؟ اینهمه بودنت در یادم اما چرا در سایه شب تنهایی بیدار بودم!؟ نفس شب را تا صبح همسایه دیوار به دیوار تو اما تنها بودم تا خود صبح...!؟ ماسام.. ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
..
بارون برای من
‌‌‌‌دوختن چشمهای بسته تو نسیمی خیس بود!
حیرون و سر گردون
مست اما باهوش بود!
عالم خیال من
خوش با ابری بارونی بود!
خیالی خیس
به یاد روزای خشک و لب تشنه خیابون بود!
فاز خیال من باز بود
پنجره ای باز به باغی سبز بود
باز بود اما تنها بود!
نگاه تو همراه با من
منرا بس بود 
اما باز هم چرا نگاهم اینهمه تنها بود!؟
با من بودنت چرا آخر سر فقط یک ادعای مبهم
از بودنت یادت فقط همراهم بود!؟
MASAM
ماسام ... ماسام
... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
.. بارون برای من ‌‌‌‌دوختن چشمهای بسته تو نسیمی خیس بود! حیرون و سر گردون مست اما باهوش بود! عالم خیال من خوش با ابری بارونی بود! خیالی خیس به یاد روزای خشک و لب تشنه خیابون بود! فاز خیال من باز بود پنجره ای باز به باغی سبز بود باز بود اما تنها بود! نگاه تو همراه با من منرا بس بود اما باز هم چرا نگاهم اینهمه تنها بود!؟ با من بودنت چرا آخر سر فقط یک ادعای مبهم از بودنت یادت فقط همراهم بود!؟ ماسام ... ماسام ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
دنیایتان را با دروغ ساختید
اون دورها افق نگاه را
خیالی دور از نفاق ساختید!
شب خیال را در نگاهتان
منظره ای مضحکه از خیال خامتان ساختید!
وحدت وجودش را
ندیده تفرقه انگاشتید!
خامیه نگاه را
از دور افق نگاهی خودشیفته ساختید!
خام نشو
در پی ثانیه!
دقیقه ای هم هست
ساعتها هم می آیند!
در پس ساعتها سالها هم هست
درپی سالها هم شاید در خیال بودن
نقشه ای از یادش هم هست...!
MASAM
ماسام

#masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... دنیایتان را با دروغ ساختید اون دورها افق نگاه را خیالی دور از نفاق ساختید! شب خیال را در نگاهتان منظره ای مضحکه از خیال خامتان ساختید! وحدت وجودش را ندیده تفرقه انگاشتید! خامیه نگاه را از دور افق نگاهی خودشیفته ساختید! خام نشو در پی ثانیه! دقیقه ای هم هست ساعتها هم می آیند! در پس ساعتها سالها هم هست درپی سالها هم شاید در خیال بودن نقشه ای از یادش هم هست...! ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
دنیایتان را با دروغ ساختید
اون دورها افق نگاه را
خیالی دور از نفاق ساختید!
شب خیال را در نگاهتان
منظره ای مضحکه از خیال خامتان ساختید!
وحدت وجودش را
ندیده تفرقه انگاشتید!
خامیه نگاه را
از دور افق نگاهی خودشیفته ساختید!
خام نشو
در پی ثانیه!
دقیقه ای هم هست
ساعتها هم می آیند!
در پس ساعتها سالها هم هست
درپی سالها هم شاید در خیال بودن
نقشه ای از یادش هم هست...!
MASAM
ماسام

#masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... دنیایتان را با دروغ ساختید اون دورها افق نگاه را خیالی دور از نفاق ساختید! شب خیال را در نگاهتان منظره ای مضحکه از خیال خامتان ساختید! وحدت وجودش را ندیده تفرقه انگاشتید! خامیه نگاه را از دور افق نگاهی خودشیفته ساختید! خام نشو در پی ثانیه! دقیقه ای هم هست ساعتها هم می آیند! در پس ساعتها سالها هم هست درپی سالها هم شاید در خیال بودن نقشه ای از یادش هم هست...! ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
اینهمه شب چراغت با من روشن بود
وقت فاصلت از مقصد یادت ‌گرم مفرط بود!
گرمای دستام برای دستای سردت
شعله ای روشن بود!
اما وقت رسیدنت به مقصد
شبات فقط واسه خودت گرم بود!
شعله های گرمام کم بود 
اما بازم بود!
ثانیه های تردید
فقط به یاد شعله چشمات یادم گرم بود...!
MASAM
ماسام
... #masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... اینهمه شب چراغت با من روشن بود وقت فاصلت از مقصد یادت ‌گرم مفرط بود! گرمای دستام برای دستای سردت شعله ای روشن بود! اما وقت رسیدنت به مقصد شبات فقط واسه خودت گرم بود! شعله های گرمام کم بود اما بازم بود! ثانیه های تردید فقط به یاد شعله چشمات یادم گرم بود...! ماسام ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
دروازه های عشق را باز کردم
پنجره باز را آخر سر دیدار کردم!
سهم شب از صبح را
در لحظه اش دیدار کردم!
نفسم بالاخره بالا آمد
غم غربت را یکدمم شده
با نسیم یادش نفسی تازه کردم!
در دیدار شب,خاموشی را
بجای شب نشینی با غیر تعاوضی ساده کردم!
یار را ندیده از بویش شناختمو به دنبالش روانه شدم!
مست نکرده,مست شدمو به دنبالش دویدم!
حیرون و سرگردان یادش
شب را صبح کردم تا صبح دیدارش با خیال یادش...!
MASAM
ماسام

#masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... دروازه های عشق را باز کردم پنجره باز را آخر سر دیدار کردم! سهم شب از صبح را در لحظه اش دیدار کردم! نفسم بالاخره بالا آمد غم غربت را یکدمم شده با نسیم یادش نفسی تازه کردم! در دیدار شب,خاموشی را بجای شب نشینی با غیر تعاوضی ساده کردم! یار را ندیده از بویش شناختمو به دنبالش روانه شدم! مست نکرده,مست شدمو به دنبالش دویدم! حیرون و سرگردان یادش شب را صبح کردم تا صبح دیدارش با خیال یادش...! ماسام #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
اگر یک نقاش بجای کاسب حکم میکرد!
نقشهای رنگی جز سیاه همه دنیا را محکوم به زیستن در رنگها میکرد!
بجای ریختن بمب بر سر بشر رنگ سبز چمن را سبزی خوشرنگ میکرد!
آسمون آبی میشد
 دنیا با همه مهربون میشد!
رنگ خاکستری فقط پس زمینه اتاقی بدون نور میشد!
بجای زیستن زیر سقفی سیمانی
سهم بشر ستاره های آسمونی زیبا میشد!
پنجره سهمش بجای شیشه
رنگین کمون با همه رنگهای عمیقش میشد!
نشون خدا بجای قایم شدن پشت اسمش
کن فیکون عاشقی میشد..!
MASAM
ماسام
...
#masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... اگر یک نقاش بجای کاسب حکم میکرد! نقشهای رنگی جز سیاه همه دنیا را محکوم به زیستن در رنگها میکرد! بجای ریختن بمب بر سر بشر رنگ سبز چمن را سبزی خوشرنگ میکرد! آسمون آبی میشد دنیا با همه مهربون میشد! رنگ خاکستری فقط پس زمینه اتاقی بدون نور میشد! بجای زیستن زیر سقفی سیمانی سهم بشر ستاره های آسمونی زیبا میشد! پنجره سهمش بجای شیشه رنگین کمون با همه رنگهای عمیقش میشد! نشون خدا بجای قایم شدن پشت اسمش کن فیکون عاشقی میشد..! ماسام ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
اگر یک نقاش بجای کاسب حکم میکرد!
نقشهای رنگی جز سیاه همه دنیا را محکوم به زیستن در رنگها میکرد!
بجای ریختن بمب بر سر بشر رنگ سبز چمن را سبزی خوشرنگ میکرد!
آسمون آبی میشد!
 دنیا با همه مهربون میشد!
رنگ خاکستری فقط پس زمینه اتاقی بدون نور میشد!
بجای زیستن زیر سقفی سیمانی!
سهم بشر ستاره های آسمونی زیبا میشد!
پنجره سهمش بجای شیشه!
رنگین کمون با همه رنگهای عمیقش میشد!
نشون خدا بجای قایم شدن پشت اسمش!
کن فیکون عاشقی میشد..!
MASAM
ماسام
...
#masam #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... اگر یک نقاش بجای کاسب حکم میکرد! نقشهای رنگی جز سیاه همه دنیا را محکوم به زیستن در رنگها میکرد! بجای ریختن بمب بر سر بشر رنگ سبز چمن را سبزی خوشرنگ میکرد! آسمون آبی میشد! دنیا با همه مهربون میشد! رنگ خاکستری فقط پس زمینه اتاقی بدون نور میشد! بجای زیستن زیر سقفی سیمانی! سهم بشر ستاره های آسمونی زیبا میشد! پنجره سهمش بجای شیشه! رنگین کمون با همه رنگهای عمیقش میشد! نشون خدا بجای قایم شدن پشت اسمش! کن فیکون عاشقی میشد..! ماسام ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
پنجره خیس
...
نگاه خاطره های من
نفس کشیدن پنجره ای تو خیابون خیس
حکایت رنگ خاکستری جمع با قهوه ایه خیس!
پنجره ای باز رو به خیابونی خیس
نگاهی خسته از تکرار اتاقی تاریک و نم زده
دستی زیر چونه با چشمهایی خیس
نگاهی گذری به عابری پریشون و خیس
از پشت پنجره ای خیس
نم نم بارون
برق آسفالت خیس
زیر برق نگاه تیر چراغ 
خاطر شبم شد به یادت روشن
نگاه تو به یادم اومد و شبم شد روشن
دلم خواست قدم زدن توی بارون
خیس شدن موهات و بوی نم بارون
دستت توی دستم
از شونه راستم 
غیرت من و ناز تو
نم نم بارون
دنیای من و شاعرانه آسمون!
خیس شدن پنجره و ‌سقف نم زده
نور چراغ زرد خیابونی
رنگ زده اونم طلایی
به برگهای جا مونده از فصل زرد پاییزی..!
MASAM
ماسام
... ... #MASAM ... #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music#موزیک #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان#ماسام ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... #MASAM ... #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music#موزیک #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان#ماسام ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
پنجره خیس ... نگاه خاطره های من نفس کشیدن پنجره ای تو خیابون خیس حکایت رنگ خاکستری جمع با قهوه ایه خیس! پنجره ای باز رو به خیابونی خیس نگاهی خسته از تکرار اتاقی تاریک و نم زده دستی زیر چونه با چشمهایی خیس نگاهی گذری به عابری پریشون و خیس از پشت پنجره ای خیس نم نم بارون برق آسفالت خیس زیر برق نگاه تیر چراغ خاطر شبم شد به یادت روشن نگاه تو به یادم اومد و شبم شد روشن دلم خواست قدم زدن توی بارون خیس شدن موهات و بوی نم بارون دستت توی دستم از شونه راستم غیرت من و ناز تو نم نم بارون دنیای من و شاعرانه آسمون! خیس شدن پنجره و ‌سقف نم زده نور چراغ زرد خیابونی رنگ زده اونم طلایی به برگهای جا مونده از فصل زرد پاییزی..! ماسام ... ... ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #ماسام # ... ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #ماسام
...
تو عاشق من
نگاهت برای من!
خاطره بازیهات
به یاد من!
آغوش خواستنهایت
باز به آغوش من!
نفسهات به شماره
تک تک ردیف به یاد من!
دم و بازدم
نفسهات به یاد من!
خاطره بازیهات
شب صبح کردنات با من!
طلوع کردن خورشید به یاد فردا...!
MASAM
ماسام
... ... #MASAM ... #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music#موزیک #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان#ماسام ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... تو عاشق من نگاهت برای من! خاطره بازیهات به یاد من! آغوش خواستنهایت باز به آغوش من! نفسهات به شماره تک تک ردیف به یاد من! دم و بازدم نفسهات به یاد من! خاطره بازیهات شب صبح کردنات با من! طلوع کردن خورشید به یاد فردا...! ماسام ... ... ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #ماسام
...
چرخ و فلک 
من و زندگی!
حکایت باغ سبز 
قافله سوار در سیر مسیر بازگشت!
نگاهم سبز
اما منظره یه دشت زرد!
حالا چه کنم
شایدم فکر کردی باید افق نگاهمو ببازم!
آخرشم با فیلتر نگاهم 
همه زردیهارو سبز میببنم...!
MASAM

ماسام
... #MASAM ... #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music#موزیک #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان#ماسام ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... چرخ و فلک من و زندگی! حکایت باغ سبز قافله سوار در سیر مسیر بازگشت! نگاهم سبز اما منظره یه دشت زرد! حالا چه کنم شایدم فکر کردی باید افق نگاهمو ببازم! آخرشم با فیلتر نگاهم همه زردیهارو سبز میببنم...! ماسام ... ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان #ماسام
...
حس من شاید قشنگ نیست
قدر رخ تو خوشرنگ نیست!
ملاک زیبایی تو عالم تو شاید با عالمم همرنگ نیست!
تو تو آینه رخت بینی 
اما من تو سایه وجودم نور میبینم!
قافله نگاهمو با نور همرنگ میبینم
تو شاید نگاهه تنگت 
غرق شده توی تصویرت توی آیینه!
خودت را میبینیو بس 
همه دنیات شده یه آیینه!
من اما عالم بالا رو
تو سایه ایستاده هم نور میبینم..!
MASAM
ماسام ... ... #MASAM ... #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car##عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##آبستره#abstract#abstract_art ##iran###peace#god##angle##music#auction6
... حس من شاید قشنگ نیست قدر رخ تو خوشرنگ نیست! ملاک زیبایی تو عالم تو شاید با عالمم همرنگ نیست! تو تو آینه رخت بینی اما من تو سایه وجودم نور میبینم! قافله نگاهمو با نور همرنگ میبینم تو شاید نگاهه تنگت غرق شده توی تصویرت توی آیینه! خودت را میبینیو بس همه دنیات شده یه آیینه! من اما عالم بالا رو تو سایه ایستاده هم نور میبینم..! ماسام ... ... ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #آبستره
...
عشق را بار اول که ملاقات کردم
سایه غم را با طلوع صبح فردا عوض کردم
جای خالیه نور را با لحظه طلوع فردا عوض کردم
لحظه تابیدن نور را یکسر از صبح تا غروب شب محو تماشا کردم
با چشمهایی باز و سری بالا یکسر شب را تا خود صبح نظر کردم
گرمای خورشید صبح را تا غروبش در حلقه چشمانم ذره ذره جمع کردم تا شب!
شایدم شبی آید گرمای یادش به کار دلم آید و راه نجاتم شود از سرمای شب
شایدم روزی آید خورشید به عشق گرما بخشیدن به دنیایم باز هم نور ببارد برای خارج شدن من از تاریکیه شب
شاید نگاهش را خیره بر چشمانم بیندازد
من از شرم نور, پلکهایم را بر هم اندازم!
در راه پیمودن من عاقبت عشق شود خورشید
راه پر از تردیدم را کند چون روز صلابتی غرق در امید!
از سایه بیرون شو ای میثم
از عشق خودت را گرم با یاد فردا کن ای آدم..!
MASAM
ماسام
... #MASAM ... #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... عشق را بار اول که ملاقات کردم سایه غم را با طلوع صبح فردا عوض کردم جای خالیه نور را با لحظه طلوع فردا عوض کردم لحظه تابیدن نور را یکسر از صبح تا غروب شب محو تماشا کردم با چشمهایی باز و سری بالا یکسر شب را تا خود صبح نظر کردم گرمای خورشید صبح را تا غروبش در حلقه چشمانم ذره ذره جمع کردم تا شب! شایدم شبی آید گرمای یادش به کار دلم آید و راه نجاتم شود از سرمای شب شایدم روزی آید خورشید به عشق گرما بخشیدن به دنیایم باز هم نور ببارد برای خارج شدن من از تاریکیه شب شاید نگاهش را خیره بر چشمانم بیندازد من از شرم نور, پلکهایم را بر هم اندازم! در راه پیمودن من عاقبت عشق شود خورشید راه پر از تردیدم را کند چون روز صلابتی غرق در امید! از سایه بیرون شو ای میثم از عشق خودت را گرم با یاد فردا کن ای آدم..! ماسام ... ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
عشق را بار اول که ملاقات کردم
سایه غم را با طلوع صبح فردا عوض کردم
جای خالیه نور را با لحظه طلوع فردا عوض کردم
لحظه تابیدن نور را یکسر از صبح تا غروب شب محو تماشا کردم
با چشمهایی باز و سری بالا یکسر شب را تا خود صبح نظر کردم
گرمای خورشید صبح را تا غروبش در حلقه چشمانم ذره ذره جمع کردم تا شب!
شایدم شبی آید گرمای یادش به کار دلم آید و راه نجاتم شود از سرمای شب
شایدم روزی آید خورشید به عشق گرما بخشیدن به دنیایم باز هم نور ببارد برای خارج شدن من از تاریکیه شب
شاید نگاهش را خیره بر چشمانم بیندازد
من از شرم نور, پلکهایم را بر هم اندازم!
در راه پیمودن من عاقبت عشق شود خورشید
راه پر از تردیدم را کند چون روز صلابتی غرق در امید!
از سایه بیرون شو ای میثم
از عشق خودت را گرم با یاد فردا کن ای آدم..!
MASAM
ماسام
... #MASAM ... #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#Photography#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##عکاسی#abstract#هنرمندان ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... عشق را بار اول که ملاقات کردم سایه غم را با طلوع صبح فردا عوض کردم جای خالیه نور را با لحظه طلوع فردا عوض کردم لحظه تابیدن نور را یکسر از صبح تا غروب شب محو تماشا کردم با چشمهایی باز و سری بالا یکسر شب را تا خود صبح نظر کردم گرمای خورشید صبح را تا غروبش در حلقه چشمانم ذره ذره جمع کردم تا شب! شایدم شبی آید گرمای یادش به کار دلم آید و راه نجاتم شود از سرمای شب شایدم روزی آید خورشید به عشق گرما بخشیدن به دنیایم باز هم نور ببارد برای خارج شدن من از تاریکیه شب شاید نگاهش را خیره بر چشمانم بیندازد من از شرم نور, پلکهایم را بر هم اندازم! در راه پیمودن من عاقبت عشق شود خورشید راه پر از تردیدم را کند چون روز صلابتی غرق در امید! از سایه بیرون شو ای میثم از عشق خودت را گرم با یاد فردا کن ای آدم..! ماسام ... ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #عکاسی #هنرمندان
...
آنکه لحظه ی ترید خودش را از من جدا میکرد
چرا لحظه دیدار نگاهش را با من همنوا میکرد!؟
آیا دمیدن صبح را با شب در معنا یک صدا معنا میکرد!
خاموشیه منرا هم آهنگ هوا میکرد
عشق میداد اما عشق را داغون میکرد
قلب من را شکسته اما خواهش معنا میکرد!.
وای بر من که خام عشق بودم
عشق را جز معنا آرزو میکردم!
نفسهایم را با آه سر میکردم
عاشقانه ها را با باد سرد سیر سر میکردم
قباله دنیایم را
با آرزوهایش ثبت میکردم!
نفس شبم را
به یادش سر میکردم
بازدم شبم را
به یادش سر میکردم!
وای بر من...!
MASAM
...
ماسام

#MASAM ... #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car##عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##آبستره#abstract#abstract_art ##iran###peace#god##angle##christy#auction#ماسام
... آنکه لحظه ی ترید خودش را از من جدا میکرد چرا لحظه دیدار نگاهش را با من همنوا میکرد!؟ آیا دمیدن صبح را با شب در معنا یک صدا معنا میکرد! خاموشیه منرا هم آهنگ هوا میکرد عشق میداد اما عشق را داغون میکرد قلب من را شکسته اما خواهش معنا میکرد!. وای بر من که خام عشق بودم عشق را جز معنا آرزو میکردم! نفسهایم را با آه سر میکردم عاشقانه ها را با باد سرد سیر سر میکردم قباله دنیایم را با آرزوهایش ثبت میکردم! نفس شبم را به یادش سر میکردم بازدم شبم را به یادش سر میکردم! وای بر من...! ... ماسام ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #آبستره #ماسام
...
من چه میگفتمو
خیال خیانت پیشه ات چه ها که تعبیر نمیکرد!
در ثانیه های عشق ورزیه من 
تو کجا میخ زمین بودی و من کجا سیر میکردم!
غافل از من بودی وقتی کنارت بودم
من بالا اما تو وقف تصویر خیالیش بودی!
ثانیه ها با من بودن را
خلسه وار در وهم خیالیش بودی!
من لحظه های با بودنت را قدر میدانستم
اما تو چه غافل هر لحظه بودنت را بدون من پنبه خام میریسیدی!
لحظه لحظه شب را با من اما بدون خیال من رویای محال میدیدی...!
MASAM
... ... #MASAM ... #Poem#شعر#عکاسی#painting##ترانه #arte#arts#هنر#car#drawing#عکاس#شاعر#painters#poemer #دلنوشته #Masam_ameri##موزیک#music #میثم_عامری#artist##آبستره#abstract#abstract_art ##iran###peace#god##angle##christy#auction6
... من چه میگفتمو خیال خیانت پیشه ات چه ها که تعبیر نمیکرد! در ثانیه های عشق ورزیه من تو کجا میخ زمین بودی و من کجا سیر میکردم! غافل از من بودی وقتی کنارت بودم من بالا اما تو وقف تصویر خیالیش بودی! ثانیه ها با من بودن را خلسه وار در وهم خیالیش بودی! من لحظه های با بودنت را قدر میدانستم اما تو چه غافل هر لحظه بودنت را بدون من پنبه خام میریسیدی! لحظه لحظه شب را با من اما بدون خیال من رویای محال میدیدی...! ... ... ... #شعر #عکاسی #ترانه #هنر #عکاس #شاعر #دلنوشته #موزیک #میثم_عامری #آبستره