همه عکس ها و کلیپ های نجوا در اینستاگرام

loading...
#حدیث 🏵
🌹امام کاظم علیه السلام:
‌
❤خداوند عز و جل #زکات را به منظور تأمين قوت تهيدستان و افزايش نعمت شما وضع كرده است.
‌
‌
الكافی: 3/498/6 📚
‌

#نجوا #Najva
#حدیث 🏵 🌹امام کاظم علیه السلام: ‌ ❤خداوند عز و جل #زکات را به منظور تأمين قوت تهيدستان و افزايش نعمت شما وضع كرده است. ‌ ‌ الكافی: // 📚 ‌ #نجوا
گزارش تصویری روز شهادت حضرت زهرا (ص) با #نجوا همراه باشید . _ #عکس #شهادت #فاطمیه #فاطمیه_دوم #حضرت_زهرا (ع) #دسته_عزاداری #نجوا #سوهانک #حسینیه_سوهانک #حسینیه_سوهانک_ #نجوا_پایگاه_اطلاع_رسانی_حسینیه_سوهانک # # # . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سایت رسمی حسینیه سوهانک .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کانال رسمی حسینیه سوهانک ./
گزارش تصویری روز شهادت حضرت زهرا (ص) با #نجوا همراه باشید . _ #عکس #شهادت #فاطمیه #فاطمیه_دوم #حضرت_زهرا (ع) #دسته_عزاداری #نجوا #سوهانک #حسینیه_سوهانک #حسینیه_سوهانک_ #نجوا_پایگاه_اطلاع_رسانی_حسینیه_سوهانک # # # . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سایت رسمی حسینیه سوهانک .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کانال رسمی حسینیه سوهانک ./
گزارش تصویری روز شهادت حضرت زهرا (ص) با #نجوا همراه باشید . _ #عکس #شهادت #فاطمیه #فاطمیه_دوم #حضرت_زهرا (ع) #دسته_عزاداری #نجوا #سوهانک #حسینیه_سوهانک #حسینیه_سوهانک_ #نجوا_پایگاه_اطلاع_رسانی_حسینیه_سوهانک # # # . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سایت رسمی حسینیه سوهانک .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کانال رسمی حسینیه سوهانک ./
گزارش تصویری روز شهادت حضرت زهرا (ص) با #نجوا همراه باشید . _ #عکس #شهادت #فاطمیه #فاطمیه_دوم #حضرت_زهرا (ع) #دسته_عزاداری #نجوا #سوهانک #حسینیه_سوهانک #حسینیه_سوهانک_ #نجوا_پایگاه_اطلاع_رسانی_حسینیه_سوهانک # # # . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سایت رسمی حسینیه سوهانک .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کانال رسمی حسینیه سوهانک ./
گزارش تصویری روز شهادت حضرت زهرا (ص) با #نجوا همراه باشید . _ #عکس #شهادت #فاطمیه #فاطمیه_دوم #حضرت_زهرا (ع) #دسته_عزاداری #نجوا #سوهانک #حسینیه_سوهانک #حسینیه_سوهانک_ #نجوا_پایگاه_اطلاع_رسانی_حسینیه_سوهانک # # # . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سایت رسمی حسینیه سوهانک .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کانال رسمی حسینیه سوهانک ./
گزارش تصویری روز شهادت حضرت زهرا (ص) با #نجوا همراه باشید . _ #عکس #شهادت #فاطمیه #فاطمیه_دوم #حضرت_زهرا (ع) #دسته_عزاداری #نجوا #سوهانک #حسینیه_سوهانک #حسینیه_سوهانک_ #نجوا_پایگاه_اطلاع_رسانی_حسینیه_سوهانک # # # . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سایت رسمی حسینیه سوهانک .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کانال رسمی حسینیه سوهانک ./
گزارش تصویری روز شهادت حضرت زهرا (ص) با #نجوا همراه باشید . _ #عکس #شهادت #فاطمیه #فاطمیه_دوم #حضرت_زهرا (ع) #دسته_عزاداری #نجوا #سوهانک #حسینیه_سوهانک #حسینیه_سوهانک_ #نجوا_پایگاه_اطلاع_رسانی_حسینیه_سوهانک # # # . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سایت رسمی حسینیه سوهانک .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کانال رسمی حسینیه سوهانک ./
گزارش تصویری روز شهادت حضرت زهرا (ص) با #نجوا همراه باشید . _ #عکس #شهادت #فاطمیه #فاطمیه_دوم #حضرت_زهرا (ع) #دسته_عزاداری #نجوا #سوهانک #حسینیه_سوهانک #حسینیه_سوهانک_ #نجوا_پایگاه_اطلاع_رسانی_حسینیه_سوهانک # # # . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سایت رسمی حسینیه سوهانک .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کانال رسمی حسینیه سوهانک ./
گزارش تصویری روز شهادت حضرت زهرا (ص) با #نجوا همراه باشید . _ #عکس #شهادت #فاطمیه #فاطمیه_دوم #حضرت_زهرا (ع) #دسته_عزاداری #نجوا #سوهانک #حسینیه_سوهانک #حسینیه_سوهانک_ #نجوا_پایگاه_اطلاع_رسانی_حسینیه_سوهانک # # # . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سایت رسمی حسینیه سوهانک .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کانال رسمی حسینیه سوهانک ./
امشب بمیریم برا دل #مولا_علی که در منزلشان #شام_غریبان #غریبانه #یتیمانه #مظلومانه است.
#نیمه_شب است وکودکانی #آستین بر #دهان گرفته اند؛#تشییع #مادر #مظلومه و #مضروبه و #مغصوبه ی خود را نظاره میکنند.
گویی #آرام #نجوا میکنند:
#خدا #مادرم را کجا میبرند/گمانم برای #شفا میبرند
چرا #مخفیانه،چرا پس #شبانه/کجا میبرند
#فاطمیه#فاطمه#فاطمه_زهرا#زهرا#حضرت_زهرا#حضرت_فاطمه#حضرت_مادر#مادر#ننه
امشب بمیریم برا دل #مولا_علی که در منزلشان #شام_غریبان #غریبانه #یتیمانه #مظلومانه است. #نیمه_شب است وکودکانی #آستین بر #دهان گرفته اند؛ #تشییع #مادر #مظلومه و #مضروبه و #مغصوبه ی خود را نظاره میکنند. گویی #آرام #نجوا میکنند: #خدا #مادرم را کجا میبرند/گمانم برای #شفا میبرند چرا #مخفیانه،چرا پس #شبانه/کجا میبرند #فاطمیه #فاطمه #فاطمه_زهرا #زهرا #حضرت_زهرا #حضرت_فاطمه #حضرت_مادر #مادر #ننه
عادتش این بود #دیگران را دعا کند. مؤمنان را یک به یک نام مى‌برد دعایشان مى‌کرد. 
روزهای آخر اما خودش را هم دعا می کرد: ((یا الهی عجل وفاتی سریعا)) علی را که می بیند گریه می کند، حسن را به سینه می چسباند و گریه می کند. 
#گلوی حسین را می بوسد و گریه می کند، دست می کشد روی #قلب زینب و گریه می کند.

همسایه ها به علی(ع) می گویند: ((سلام ما را به فاطمه برسان و بگو یا شب گریه کند یا روز)). فاطمه پیامشان می دهد که: ((به زودی از میانشان پر می کشد)). وضو می سازد و لباس #نمازش را به تن می کند و به بستر می رود. 
ساعتی بعد دیگر کسی صدای گریه فاطمه را نمی شنود. دعای فاطمه #مستجاب می شود. 
شبانه علی(ع) #غسلش می دهد و به خاکش می سپارد و #نجوا می کند آرام: 
بی تو #کبوتر دلم به #سینه پر نمی زند
کسی به خانه ی علی حلقه به در نمی زند
#فاطمه جان #حسین تو بی تو #غذا نمی خورد
حسن ز دوری رخت خنده دگر نمی زند
ای گل #نازنین من! #همسر بی قرین من!
#زینب تو بدون تو شانه به سر نمی زند
خیز ز جا و با #علی روی به سوی خانه کن
که میخ در به سینه ات بوسه دگر نمی زند
#آب بر #آتش دلم خیز و به اشک خود بزن
که مرهمی به زخم دل سوز جگر نمی زند
کنار #قبر مخفی ات ورد زبانم این بود
بی تو به بام خانه ام #پرنده پر نمی زند 
التماس دعا
عادتش این بود #دیگران را دعا کند. مؤمنان را یک به یک نام مى‌برد دعایشان مى‌کرد.  روزهای آخر اما خودش را هم دعا می کرد: ((یا الهی عجل وفاتی سریعا)) علی را که می بیند گریه می کند، حسن را به سینه می چسباند و گریه می کند.  #گلوی حسین را می بوسد و گریه می کند، دست می کشد روی #قلب زینب و گریه می کند. همسایه ها به علی(ع) می گویند: ((سلام ما را به فاطمه برسان و بگو یا شب گریه کند یا روز)). فاطمه پیامشان می دهد که: ((به زودی از میانشان پر می کشد)). وضو می سازد و لباس #نمازش را به تن می کند و به بستر می رود.  ساعتی بعد دیگر کسی صدای گریه فاطمه را نمی شنود. دعای فاطمه #مستجاب می شود.  شبانه علی(ع) #غسلش می دهد و به خاکش می سپارد و #نجوا می کند آرام: بی تو #کبوتر دلم به #سینه پر نمی زند کسی به خانه ی علی حلقه به در نمی زند #فاطمه جان #حسین تو بی تو #غذا نمی خورد حسن ز دوری رخت خنده دگر نمی زند ای گل #نازنین من! #همسر بی قرین من! #زینب تو بدون تو شانه به سر نمی زند خیز ز جا و با #علی روی به سوی خانه کن که میخ در به سینه ات بوسه دگر نمی زند #آب بر #آتش دلم خیز و به اشک خود بزن که مرهمی به زخم دل سوز جگر نمی زند کنار #قبر مخفی ات ورد زبانم این بود بی تو به بام خانه ام #پرنده پر نمی زند التماس دعا
#اسلام_علیک_ایتها_الصدیقه_الشهیده 
السَّلاَمُ عَلَیْکِ یَا أُمَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهِ

السَّلاَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الصِّدِّیقَهُ الشَّهِیدَهُ

السَّلاَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الرَّضِیَّهُ الْمَرْضِیَّهُ السَّلاَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْفَاضِلَهُ الزَّکِیَّهُ

سلام بر تو ای مادر #حسن و #حسین دو سید جوانان اهل بهشت.

سلام بر تو ای صدیقه طاهره که به راه دین #شهید گردیدی.

سلام بر تو ای آنکه خدا از تو خوشنود و تو از #خدا خوشنودی.

مادر هر کاری کند پچه ها یاد می گیرند.
مثلا اگر شهید شود... برای فرج امام زمان  دعا کنید.

#نجوا#Najva
#اسلام_علیک_ایتها_الصدیقه_الشهیده السَّلاَمُ عَلَیْکِ یَا أُمَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهِ السَّلاَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الصِّدِّیقَهُ الشَّهِیدَهُ السَّلاَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الرَّضِیَّهُ الْمَرْضِیَّهُ السَّلاَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْفَاضِلَهُ الزَّکِیَّهُ سلام بر تو ای مادر #حسن و #حسین دو سید جوانان اهل بهشت. سلام بر تو ای صدیقه طاهره که به راه دین #شهید گردیدی. سلام بر تو ای آنکه خدا از تو خوشنود و تو از #خدا خوشنودی. مادر هر کاری کند پچه ها یاد می گیرند. مثلا اگر شهید شود... برای فرج امام زمان دعا کنید. #نجوا
برنامه  روز شهادت حضرت صدیقه طاهره

با #نجوا همراه باشید .
__________________
@najvainfo
___________________

#شهادت
#فاطمیه
#حضرت_زهرا (ع)
#دسته_عزاداری

#نجوا
#سوهانک
#حسینیه_سوهانک
#حسینیه_سوهانک_hosseinehsohank 
#نجوا_پایگاه_اطلاع_رسانی_حسینیه_سوهانک 
#sohanak
#najva 
#najvainfo
#hosseinehsohanak
.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سایت رسمی حسینیه سوهانک
www.najva.info
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 کانال رسمی حسینیه سوهانک 
T.me/najvainfo
برنامه روز شهادت حضرت صدیقه طاهره با #نجوا همراه باشید . _ #شهادت #فاطمیه #حضرت_زهرا (ع) #دسته_عزاداری #نجوا #سوهانک #حسینیه_سوهانک #حسینیه_سوهانک_ #نجوا_پایگاه_اطلاع_رسانی_حسینیه_سوهانک # # # . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سایت رسمی حسینیه سوهانک .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کانال رسمی حسینیه سوهانک ./
#شهادت_حضرت_زهرا_تسلیت 
عمری است دخیلم به ضریحی که نداری ... #مادر

#نجوا #Najva
#شهادت_حضرت_زهرا_تسلیت عمری است دخیلم به ضریحی که نداری ... #مادر #نجوا
#آخوندی_استعفا 
تا مردم ما بی تفاوت باشن و فقط تو فضای مجازی به #وطنم_تسلیت نمیدونم عوض کردن عکس پروفایل و این مسخره بازی ها اکتفا کنند نه تنها چیزی درس نمیشه بلکه باید منتظر اتفاقات بدتری باشیم با عکس پروفایل های جدید و شعار و #هشتگ های دیگه 
#سقوط_هواپیما 
#تهران_یاسوج 
#هواپیما_آسمان 
#نجوا #Najva
#آخوندی_استعفا تا مردم ما بی تفاوت باشن و فقط تو فضای مجازی به #وطنم_تسلیت نمیدونم عوض کردن عکس پروفایل و این مسخره بازی ها اکتفا کنند نه تنها چیزی درس نمیشه بلکه باید منتظر اتفاقات بدتری باشیم با عکس پروفایل های جدید و شعار و #هشتگ های دیگه #سقوط_هواپیما #تهران_یاسوج #هواپیما_آسمان #نجوا
#ام_الحسنین 
امام حسن عسکری (ع): 🌹 ما ائمه حجت های خدا بر مردمانیم و فاطمه (س)، حجت خدا بر ماست.🌹 #ایام_فاطمیه_تسلیت 😢

#نجوا#Najva
#ام_الحسنین امام حسن عسکری (ع): 🌹 ما ائمه حجت های خدا بر مردمانیم و فاطمه (س)، حجت خدا بر ماست.🌹 #ایام_فاطمیه_تسلیت 😢 #نجوا
#حدیث 🏴
🌼 امام زمان (عج):
‌
🌼 دختر رسول خدا (#فاطمه) براى من سرمشقى نيكو است.
‌
الغيبه طوسى، ص 286
‌
#ایام_فاطمیه تسلیت🏴
تسکین دل #امام_زمان عج و تعجیل در ظهورشان صلوات 💔

#نجوا #Najva
#حدیث 🏴 🌼 امام زمان (عج): ‌ 🌼 دختر رسول خدا ( #فاطمه) براى من سرمشقى نيكو است. ‌ الغيبه طوسى، ص ‌ #ایام_فاطمیه تسلیت🏴 تسکین دل #امام_زمان عج و تعجیل در ظهورشان صلوات 💔 #نجوا
. میزنم ساز که با دل بکنم راز و نیاز غیر این ساز ندارم دگری محرم راز نگران از دگران با تو بگویم دردم ز کجا باز بگویی غم دل را، ای ساز ساز در دست من از دست جدایی نالد ناله کن ساز، که این قصه درازست، دراز . . . . . . #موسیقی #هنر #موزیک #سازدهنی #عشق #هارمونیکا #راز #نیاز #نجوا #نوازنده #اسماعیل_شجاعیان
انسان عادی فردی است که مثبت و امیدوار صحبت می‌کند و حرف‌هایش حس و حال خوبی در انسان زنده می‌کند. باید در انتخاب کلماتی که استفاده می‌کنید بسیار #دقیق باشید. به خصوص کلمات و جملاتی که در خلوت با خود نجوا می‌کنید. در گفت و گوهای درونی با خودتان تا می‌توانید جملات #مثبت بکار ببرید و به جملات و عبارات منفی و کنایه‌های تلخ حتی نزدیک هم نشوید. هر دشنامی‌که به زبان‌ می‌آورید قبل از آن که از دهان شما خارج شود، درون شما را به سیاهی خود #آلوده ساخته است. #افصاح_تیم #انسان #مثبت #اميدوار #دقيق #جملات #نجوا #درون #منفي #کنايه #تلخ #دهان #سياه #آلوده #ساخته #انگیزه #پسران #دختران #آدم #جوان #کسب_و_کار
حضرت فاطمه زهرا :
هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد،  خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

#یا_فاطمه_الزهرا 
#نجوا #Najva
حضرت فاطمه زهرا : هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید. #یا_فاطمه_الزهرا #نجوا
#معرفی_کتاب 🔹فاطمه،فاطمه است
🔸نویسنده:دکتر علی شریعتی
از شخصیت فاطمه سخن گفتن بسیار دشوار است.فاطمه یک«زن»بود،آنچنان که اسلام می خواهد که زن باشد.تصویر سیمای او را پیامبر،خود رسم کرده بود و او را در کوره های سختی وفقر و مبارزه و آموزش های عمیق وشگفت انسانی خویش پروده وناب ساخته بود.
وی در همه ابعاد گوناگون«زن بودن»نمونه شده بود.
مظهر یک«دختر»،در برابر پدرش.
مظهر یک«همسر»،در برابر شویش.
مظهر یک«مادر»،در برابر فرزندانش.
مظهر یک«زن مبارز و مسئول»،در برابر زمانش و سرنوشت جامعه اش.
وی خود یک«امام»است؛یعنی یک نمونه مثالی،یک تیپ ایده آل برای زن،یک«اسوه»،یک«شاهد»برای هر زنی که می خواهد«شدن خویش»را خود انتخاب کند.
او با طفولیت شگفتش،با مبارزه ی مداومش در دو جبهه خارجی و داخلی،در خانه ی پدرش،خانه ی همسرش،در جامعه اش،در اندیشه و رفتار و زندگی اش،«چه گونه بودن»را به زن پاسخ می داد.

#فاطمه_فاطمه_است 
#نجوا #Najva
#معرفی_کتاب 🔹فاطمه،فاطمه است 🔸نویسنده:دکتر علی شریعتی از شخصیت فاطمه سخن گفتن بسیار دشوار است.فاطمه یک«زن»بود،آنچنان که اسلام می خواهد که زن باشد.تصویر سیمای او را پیامبر،خود رسم کرده بود و او را در کوره های سختی وفقر و مبارزه و آموزش های عمیق وشگفت انسانی خویش پروده وناب ساخته بود. وی در همه ابعاد گوناگون«زن بودن»نمونه شده بود. مظهر یک«دختر»،در برابر پدرش. مظهر یک«همسر»،در برابر شویش. مظهر یک«مادر»،در برابر فرزندانش. مظهر یک«زن مبارز و مسئول»،در برابر زمانش و سرنوشت جامعه اش. وی خود یک«امام»است؛یعنی یک نمونه مثالی،یک تیپ ایده آل برای زن،یک«اسوه»،یک«شاهد»برای هر زنی که می خواهد«شدن خویش»را خود انتخاب کند. او با طفولیت شگفتش،با مبارزه ی مداومش در دو جبهه خارجی و داخلی،در خانه ی پدرش،خانه ی همسرش،در جامعه اش،در اندیشه و رفتار و زندگی اش،«چه گونه بودن»را به زن پاسخ می داد. #فاطمه_فاطمه_است #نجوا
زندگي به شرط " " " خالقي مخلوقي خلق نموده و به او جسم و روح و زندگي و مرگ را پيشكش كرده ...هر كدام جاي خود ..جسم و روح و زندگي و مرگ ...بنابر علم بشر هيچ كدام از اين ٤ عنصر نميتواند جايگزين ديگري شود .... در تمام ادوار بشري و تاريخي. وجود اين عناصر باعث تمامي مراودات انسان با خويشتن خويش و جهان پيرامونش بوده است ... انسان ذاتا به جسم و روح و زندگيش دلبسته گي بيشتري دارد ...كما اينكه بعد از گذر عمر و رسيدن به دوران كهولت بناچار با مقوله مرگ راحتتر دمخور ميشود .... در جوامع پيشرفته اين ترتيب به درستي جاي خود را در زندگي افراد جامعه خود را نشان داده است و بدين خاطر ترس از نبود و نيستي آنچنان وهم آلود و خانه خراب كن نبوده و نيست ... بر عكس در جامعه خودمان ( ايران ) ، اين عناصر به صورتي مخاطره آميز در هم پيچيده و به نسخه لاعلاجي تبديل گشته كه تمام فكر و ذكر ما را درگير نموده است .. آنچنان كه از ابتدايي شناخت اطرافمان آنقدر از مرگ و نيستي در گوشمان نجوا ميكنند كه هر دم انتظار داريم عفريت مرگ در كنارمان قدم بزند و اين خود باعث كج رفتاري ذهني و عدم تعادل مثبت در زندگيمان ميشود ... گاها چنان مرگ و بود و نبوده هاي بعد از آن را در ذهنمان پرورش ميدهند كه انگاري فقط زاده و خلق شده ايم تا فقط و فقط بميريم ...وديگر هيچ ..، بياييد باور كنيم و بخواهيم ابتدا زندگي كنيم ... جه بخواهيم و چه نخواهيم روزي نيست خواهيم شد ولي درك كنيم فاصله بين خلق و مرگ را ..... ٠ " ٠ " هوشنگ هماوند /٩٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ #زندگي #مرگ #خالق #مخلوق #بشر #انسان #جامعه #افراد #جوامع #دمخور #پيشرفته #گوش #نجوا #تاريخي #علم #فلسفه #علوم #دنيا #خداوند #پرورش
#زیباتر شده ای 
این را #کلاغ های غروب 
به گوش هم #نجوا کردند 
به کلاغ های شیرینی فکر کن 
که در سرزمین رویاهایم 
زیبایی ات را
#دهان 
به #دهان
می چرخانند
#زیباتر شده ای این را #کلاغ های غروب به گوش هم #نجوا کردند به کلاغ های شیرینی فکر کن که در سرزمین رویاهایم زیبایی ات را #دهان به #دهان می چرخانند
آن که گفت:
《کتاب خدا برای ما کافی است》
چه می دانست #قرآن چیست و 
#کوثر کدام سوره ی قرآن است.
افسوس که
قرآن را زیر دست و پا له کردند و...
کوثر را پر پر !

#یا_فاطمه_الزهرا 
#نجوا #Najva
آن که گفت: 《کتاب خدا برای ما کافی است》 چه می دانست #قرآن چیست و #کوثر کدام سوره ی قرآن است. افسوس که قرآن را زیر دست و پا له کردند و... کوثر را پر پر ! #یا_فاطمه_الزهرا #نجوا
#القصه ♢🍂 رستنی‌ها کم نیست° من و تو کم بودیم° خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم° #نجوا ° #کارون° #اهواز° #شهر° #خاک° #آب° #باد°
تو همان ساحره‌ای هستی که هر روز جادوی عشق را در گوشم نجوا می‌کنی چیزی جز سکوت نیست ولی مرا به یغما می‌برد. #جادو #ساحره #عشق #نجوا #سکوت #یغما
یکی را #دوست دارم ولی #افسوس او هرگز نمیداند #نگاه ش میکنم شاید بخواند از نگاه من که او را دوست می دارم ولی افسوس او هرگز نمیداند به برگ #گل نوشتم من تو را دوست می دارم ولی افسوس او گل را به زلف کودکی آویخت تا او را بخنداند به #مهتاب گفتم ای مهتاب سر راهت به کوی او سلام من رسان و گو تو را من دوست می دارم ولی افسوس چون مهتاب به روی بسترش لغزید یکی ابر سیه آمد که روی #ماه تابان را بپوشانید #صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت بگو از من به دلدارم تو را من دوست می دارم ولی افسوس و صد افسوس زابر تیره برقی جست که قاصد را میان ره بسوزانید کنون وامانده از هر جا دگر با خود کنم #نجوا یکی را دوست می دارم ولی افسوس او #هرگز نمیداند #فریدون_مشیری
خوب گــوش کن نجوای "آسمانی اش" را . خدایا: اینگونه #نجوا میانِ کـــارزارم آرزوست یازهرا..یازهرا..😢 . . پ . ن: آرزویم را #شهادت مینویسم #شهید_نظری
#غروب_جمعه

بسیار سخت است بر من..
که همه را ببینم و تو را نبینم...😔 عَزیزٌ عَلَیَّ اَنْ اَرَی الْخَلْقَ وَلا تُری!

#یامهدی 💐

#اللهم_عجل_لوليك_الفرج 
#نجوا#Najva
#غروب_جمعه بسیار سخت است بر من.. که همه را ببینم و تو را نبینم...😔 عَزیزٌ عَلَیَّ اَنْ اَرَی الْخَلْقَ وَلا تُری! #یامهدی 💐 #اللهم_عجل_لوليك_الفرج #نجوا
#گوشت ؟

متن پایین رو من از یه کانال کپی کردم ما رو که تو مجلس راه نمیدن .

#کبابخوران ✔️ دیروز در مجلس شورای اسلامی ناهار دعوت بودم ، هنوز نماز عصر را نخوانده بودم که  وارد سالن غذا خوری شدم و میزها تقریبا پر بود و هنوز باورم نمیشود که ناهار مجلس سلف سرویس با چند نوع کباب ، خورشت ، جوجه ، کشک و بادمجان (که ظاهرا دیر رسیده بودم و تقریبا تمام شده بود) ، چند نوع سالاد و دلستر و دوغ و میوه ... باشد! ✅ واقعیت این است که نماینده ای جلوی من رد شد که بشقابش پر از کباب بدون برنج بود و سالاد و سس و مخلفات... ✅ من لحظه به لحظه یاد زن حاج اسماعیل میافتادم که هفته پیش وقتی گفتم گوشت میخورید؟ با خشم و تمسخر گفت :
#گوشت ؟ متن پایین رو من از یه کانال کپی کردم ما رو که تو مجلس راه نمیدن . #کبابخوران ✔️ دیروز در مجلس شورای اسلامی ناهار دعوت بودم ، هنوز نماز عصر را نخوانده بودم که وارد سالن غذا خوری شدم و میزها تقریبا پر بود و هنوز باورم نمیشود که ناهار مجلس سلف سرویس با چند نوع کباب ، خورشت ، جوجه ، کشک و بادمجان (که ظاهرا دیر رسیده بودم و تقریبا تمام شده بود) ، چند نوع سالاد و دلستر و دوغ و میوه ... باشد! ✅ واقعیت این است که نماینده ای جلوی من رد شد که بشقابش پر از کباب بدون برنج بود و سالاد و سس و مخلفات... ✅ من لحظه به لحظه یاد زن حاج اسماعیل میافتادم که هفته پیش وقتی گفتم گوشت میخورید؟ با خشم و تمسخر گفت : "گوشت؟!؟؟" یعنی ما نان خالی هم نداریم ... ✅ من نمیدانم از چه زمانی این رویه ناهارخوری در مجلس باب شده است ؟! نمیدانم که در چه ارگانهای دیگری هم این غذا خوردن ها باب شده است؟! ✅ من از قم آمده ام. این چیزها برایم عادی نیست. شاید هم از بد سلیقگی من است که سلف سرویس مجلس و آن صحنه کباب خوران با پول بیت المال حالم را به هم زد! ✅ شاید هم فردا بگویند این بی تکلف ترین سفره مقامات است ... پ.ن: درد این فیلم وقتی زیاد تر میشه که میدونی همین مردم باعث قدرت گرفتن اینا شدن. #بی_عدالتی #نجوا
. سلام جمعه صبح به محضر پدر مهربان همراه با #فايل_صوتي در كانال ميباشد . ‍ ▪️◾️◼️◾️▪️ . #مناجات_با_امام_زمان . اين ماييم كه بايد برگرديم و ببخش اين تجاهل و تغافل را ... . #نجوا . ‏ . سَلامٌ عليٰ آلِ يٰس ... . پدرمهربانم، سلام ... . ⚫️آجرك الله يا بقية الله ... . #درد_دل #جمعه . 💢اللّهُمَّ عَجِّل فَرجَ مُنتَِقمِ الزَّهرٰاء سَلٰامُ اللهِ عَلَیهما... . #عزاداریم_نذر_ظهور_مهدیست #اللهم_عجل_فرج_منتقم_الزهرا
رویاهایم سالها پیش در کتابی این قطعه را خواندم خدایا دلم از اختر و ماه تو گرفت آسمان دگری خواهم و ماه دگری من دلگیری ندارم که می دانم دل گرفتگی نه ربطی به آسمان و نه به مهتاب دارد که بی شمار شبهائی زیر همین آسمان خندیدیم و قدری سهم هم به اختر و ماهش ندادم هنوز هم رویا می بینم و گوئی این حکایت خیال برایم شیرین ترین تکرار شدنی همه عمرم است. رویای من خانه کودکی است که بی قراری هایم را در میان مهر جاری در آن پنهان می کردم. به نشانه ای ز آن روزگار لبخند با من آشتی می کند و درد هائی که چون تازیانه بی انقطاع روح و ذهنم را می نوازند محو می شوند. دیگر سکوت مرا به خلسه ای دور نمی برد و آواهای پنهانی روح و جسم خطابم نمی کنند که می دانم خاطرات با خود آوائی دارند که خوش نواترین موسیقی جهانم خواهند بود به آسمان شهرم می نگرم و دلتنگی برای بارانی دارم که کمی ناز می کند و باز او را نیاز می کنم تا صورتم را نوازش دهد اما در میان همه این ناز و نیاز دلخوشی ام به نسیم خنکی است که دریغ نمی کند و مرا به خیال زلفهای یاری می اندازد که با او پایکوبی می کرد و مرا مبهوت همه زیبائی رقصان زلف می نمود خیالم را فرمان ایستادن می دهم دلم می خواهد که لختی نیاندیشم و حکایت " بگذار تا بگذرد " حاکم ذهنم شود چه حکایتی دارم در میان این آخرین نفس های زمستانی که به پایان می رسد و مرا می برد پیش زمزمه حافظ و قافله ای که چقدر زود عبور کند حتی اگر سخت بگذرد شکر می گویم و می دانم چه بی کران هائی که دارم و همه ز سر لطف حضرت دوست است و می اندیشم به شراب قرمز عشق و عطر سرخ گل مهر و نگاهی که بی دریغ ز سر شوق و مهر به من دارد شب را نه به تنهائی که با یاد او می گذرانم حتی اگر گاه به گاهی زخمهائی که می دانم همه فروغ گونه ز عشق و تنها عشق هستند خود نمائی کنند شب را دوست دارم که برای من می شود جولانگاهی که سکوت را رام می کنم نه برای باغچه همسایه که شاید برای ذهن و روحم که چون کودکان بد قلقلی می کنند به روزگاران نوجوانی می روم و داستان شب را یاد می آورم و من هم قصه آسمان مهتابی را می نگارم از آسمان هیچگاه گله نکنم حتی اگر مهتاب و ستارگانش چون امشب پنهان ز دیدگانم باشد دلتنگی را به نسیم امشب می سپارم و نوازش او را دلداری خدائی می دانم که امید به او فردایم را می سازد #تورج #عاطف #کتاب_خدا #نویسنده #نویسنده_ایرانی #نجوا #زمزمه_های_عاشقانه #زمزمه_عشق #دلتنگی_ها #رویاهایم
. درِ خرمی گشودی چو جمالِ خود نمودی . رهِ درد و غم ببستی چو شرابِ ناب دادی فیض کاشانی . همراه با گروه نجوا در سالن اجرای شهر استانبول ۲۲ بهمن ۹۶ #موسیقی #موسیقی_ایرانی #موسیقی_تلفیقی #موزیک #موزیسین #کنسرت #اجرا #اجرای_زنده #صدا #خواننده #نوازنده #گروه_موسیقی #نجوا #ملودی #شعر #ترکیه #استانبول #سالن #بهمن #بهمن_ماه #مصطفی_اسفندیاری #اسفندیاری .
. شـعله ای جـا مـانده از مـهرِ رخش بر جـای دل هـمچو خِـرمن در مـیان آتـش است سـودای دل عقل و چشم و گوش، هم خود هرسه تا مجنون شدند تـا بــیابــند در مــــیانِ شــعله اش لــیلای دل گـر عطـارد میـدود تـا گـردد اوّل مـنزلـش شمـس هـم مـانَد از اوّل تـا ابـد مـولای دل مَر چه دیـده ست چـشمِ کودک از مـیان شعله ها تـا کـه مـانَد زنـده و پــیروز ایـن مـوسـای دل جـوشش و سُرخیِ خـونم علّتش از بهر چـیست؟ کـوره ای جـوشد همی از شـعله ی شـیدای دل یـک زبـان در کـام و یک دل در مـیان آتش است ایـن صدای لـب کـجا و تا کجاست نـجـوای دل؟ یـک نـگاهش، جنّـت و دوزخ هـمه روشـن کـند گـشته ام در بـرزخش پـیش هـمه رسـوای دل تصویر از صفحه شعر فارسی #گر_شکانــم_چــو_خلیل_گِلهای_بُت_با_دست_خویش #بشــکفد_گُـــلها_مــیان_آتــشِ_مــاوای_دل #دل #شعله #مهر #رخ #خرمن #آتش #سودا #عقل #مجنون #لیلا #عطارد #تیر #شمس #مولانا #موسی #خون #شیدا #زبان #کام #لب #نجوا #نگاه #چشم #جنت #دوزخ #برزخ #رسوا #دل
#حدیث 
ذليل ترين مردم، كسى است كه طمعكار، حريص و وسوسه گر باشد.

تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص 295 ،

#امیرالمؤمنین 
#نجوا #Najva
#حدیث ذليل ترين مردم، كسى است كه طمعكار، حريص و وسوسه گر باشد. تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص ، #امیرالمؤمنین #نجوا
. . . بزودی🔜 ترک #اجبار از : با آهنگسازی خودم میکس و مسترینگ : و طراحی کاور : منتشر میشه.. لیبل : #نجوا _ این موزیک در رابطه با قشر #کارگر جامعه هستش و امیدوارم مورد پسند شما واقع بشه🙏
#ولینتاین 
#کلدویوس یا #ولنتاین؟
رفتم و پیگیر شدم، خواندم که:
🔹در روم باستان، کلودیوس دوم که به دنبال کشور گشایی‌هایش بود، بعد از چند شکست، متوجه شد سربازان متأهل، دل به جنگیدن نمیدهند به خاطر دلبستگی‌شان به خانواده..
ازدواج کردن سربازان را کلا ممنوع کرد و اعلام کرد سربازان اجازه تشکیل خانواده ندارند و نیازهایشان را با ارتباطی غیر از ازدواج برطرف کنند..
.
🔸بعد یک پدرِ روحانی به نام #والنتین (همون #ولنتاین) از فرمان پادشاه سر باز زده و برای سربازان به صورت مخفیانه مراسم ازدواج برگزار میکرد و بین سرباز و دختری که انتخاب میکردند، عقد ازدواج میخوانده تا آنها هم بتوانند صاحب خانواده شوند..
.
هنگامی که کلودیوس فهمید..
والنتین را به مرگ محکوم کرد..
.
.
🔺والنتین کشته شد برای ازدواج و خانواده و عشقی که فرد حاضر به هزینه کردن برای آن است، اما امروز به نام او، دوست پسرها برای دوست دخترها به خاطر اثبات عشقشان خرس‌های بزرگ میخرند تا خرس بازی کنند و دوست دخترها هم به خاطر این همه ایثار و فداکاری او، برای آنها شکلات‌هایی به شکل قلب میخرند!
بعضی‌ها هم هستند که پارسال برای فردی خرس و شکلات و اینها خریدند امسال برای فردی دیگر
تو گویی راه کلودیوس را در پیش گرفته‌اند..
.
.
🔻امروز رفتم مغازه سر کوچه، گفتم چیزهایی که برای ولینتاین آوردی را کسی خرید؟
گفت تمام شد سفارش دادیم دوباره بیاورند!
@JafariBayan

#نجوا #Najva
#ولینتاین #کلدویوس یا #ولنتاین؟ رفتم و پیگیر شدم، خواندم که: 🔹در روم باستان، کلودیوس دوم که به دنبال کشور گشایی‌هایش بود، بعد از چند شکست، متوجه شد سربازان متأهل، دل به جنگیدن نمیدهند به خاطر دلبستگی‌شان به خانواده.. ازدواج کردن سربازان را کلا ممنوع کرد و اعلام کرد سربازان اجازه تشکیل خانواده ندارند و نیازهایشان را با ارتباطی غیر از ازدواج برطرف کنند.. . 🔸بعد یک پدرِ روحانی به نام #والنتین (همون #ولنتاین) از فرمان پادشاه سر باز زده و برای سربازان به صورت مخفیانه مراسم ازدواج برگزار میکرد و بین سرباز و دختری که انتخاب میکردند، عقد ازدواج میخوانده تا آنها هم بتوانند صاحب خانواده شوند.. . هنگامی که کلودیوس فهمید.. والنتین را به مرگ محکوم کرد.. . . 🔺والنتین کشته شد برای ازدواج و خانواده و عشقی که فرد حاضر به هزینه کردن برای آن است، اما امروز به نام او، دوست پسرها برای دوست دخترها به خاطر اثبات عشقشان خرس‌های بزرگ میخرند تا خرس بازی کنند و دوست دخترها هم به خاطر این همه ایثار و فداکاری او، برای آنها شکلات‌هایی به شکل قلب میخرند! بعضی‌ها هم هستند که پارسال برای فردی خرس و شکلات و اینها خریدند امسال برای فردی دیگر تو گویی راه کلودیوس را در پیش گرفته‌اند.. . . 🔻امروز رفتم مغازه سر کوچه، گفتم چیزهایی که برای ولینتاین آوردی را کسی خرید؟ گفت تمام شد سفارش دادیم دوباره بیاورند! #نجوا
#حدیث 🌸امام صادق(ع)

خداوند، دشمن خواب بسیار و بیکاری فراوان است.😴 🌱کافی؛5:84

#نجوا #Najva
#حدیث 🌸امام صادق(ع) خداوند، دشمن خواب بسیار و بیکاری فراوان است.😴 🌱کافی؛: #نجوا
برنامه شهادت حضرت صدیقه طاهره با #نجوا همراه باشید . _ #شهادت #فاطمیه #حضرت_زهرا (ع) #دسته_عزاداری #نجوا #سوهانک #حسینیه_سوهانک #حسینیه_سوهانک_ #نجوا_پایگاه_اطلاع_رسانی_حسینیه_سوهانک # # # . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سایت رسمی حسینیه سوهانک .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کانال رسمی حسینیه سوهانک ./
#حدیث 
با خشم، تربيت {ممكن} نيست .

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 303 ، ح 6912

لطفا نشر دهید .🙏 #کپی_آزاد

#امام_علی 
#نجوا #Najva
#حدیث با خشم، تربيت {ممكن} نيست . تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ، ح لطفا نشر دهید .🙏 #کپی_آزاد #امام_علی #نجوا
آموزش مهارتهای شناختی.. #توانبخشی #نجوا
#ورق_بزنید 
امام على عليه السلام :

گشاده رويى، سرآغاز #نيكى است.
 تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص434 ------------------------------------------
امام على عليه السلام :  گشاده رويى #كينه را از بين مى برد.
كافى(ط-الاسلامیه) ج2، ص103 و 104 ------------------------------------------
امام على عليه السلام :

گشاده رويى خوىِ #آزاده است.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص434

پ.ن: #مومن باید خوش اخلاق باشه نه مثل برج زهرمار اخم کنه و بگه این کار بده اون کار خوبه معلومه جوان های این دور زمونه ازش بدش میاد و خشکی اون رو به حساب دین میزاره.

#گشاده_رویی 
#نشاط_معنوی 
#نجوا #Najva
#ورق_بزنید امام على عليه السلام : گشاده رويى، سرآغاز #نيكى است. تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ------------------------------------------ امام على عليه السلام : گشاده رويى #كينه را از بين مى برد. كافى(ط-الاسلامیه) ج، ص و ------------------------------------------ امام على عليه السلام : گشاده رويى خوىِ #آزاده است. تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص پ.ن: #مومن باید خوش اخلاق باشه نه مثل برج زهرمار اخم کنه و بگه این کار بده اون کار خوبه معلومه جوان های این دور زمونه ازش بدش میاد و خشکی اون رو به حساب دین میزاره. #گشاده_رویی #نشاط_معنوی #نجوا
#گفتنی_ها_کم_نیست #فرهاد_مهراد #شهیار_قنبری #نجوا رستنی ها کم نیست من و تو کم بودیم خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم … گفتنی ها کم نیست من وتو کم گفتیم مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم … دیدنی‌ها کم نیست من و تو کم دیدیم بی‌سبب از پاییز جای میلاد اقاقی ها را پرسیدیم … چیدنی ها کم نیست من و تو کم چیدیم وقت گل دادن عشق روی دار قالی بی‌سبب حتی پرتاب گل سرخی را ترسیدیم … خواندنی ها کم نیست من و تو کم خواندیم من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد با دهانی بسته واماندیم … من و تو کم بودیم من و تو اما در میدانها اینک اندازه ما می‌خوانیم ما به اندازه ما می‌بینیم ما به اندازه ما می‌چینیم ما به اندازه ما می‌گوییم ما به اندازه ما می‌روییم … من و تو کم نه که باید شب بیرحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم … من و تو خم نه و در هم نه و کم هم نه که می باید با هم باشیم … من و تو حق داریم در شب این جنبش نبض آدم باشیم …. من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم گفتی ها کم نیست!
تایم‌لپس تماشایی از حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن از بام برج آزادی

#نجوا #Najva
تایم‌لپس تماشایی از حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن از بام برج آزادی #نجوا
یه وقتایی باید رفت باید بیخیال همه چیز شد ، باید فقط در آرامش باشی و بیندیشی به خودت و هر آنچه که باید ... #آرامش #نجوای_کتاب #عشق #صدا #جاده #درخت #زیبایی #محبت #تنهایی #خودت #اندیشیدن #رفتن #سکوت #مهربانی #کتاب #نور #موزیک #بیکلام #نجوا #یار