همه عکس ها و کلیپ های نسخه_خطی در اینستاگرام

loading...
این چ نمادی هستش؟؟؟؟
به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟
به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟
به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟
پیج اصلی👇
@tafsir_alaem_bastani
این بار شما تفسیر کنید
عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر
نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید.

من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم

حالا نوبت شماست
@tafsir_alarm_bastani

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟ به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟ به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟ به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟ پیج اصلی👇 این بار شما تفسیر کنید عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید. من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم حالا نوبت شماست #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟
به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟
به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟
به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟
پیج اصلی👇
@tafsir_alaem_bastani
این بار شما تفسیر کنید
عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر
نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید.

من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم

حالا نوبت شماست
@tafsir_alarm_bastani

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟ به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟ به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟ به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟ پیج اصلی👇 این بار شما تفسیر کنید عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید. من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم حالا نوبت شماست #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟
به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟
به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟
به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟
پیج اصلی👇
@tafsir_alaem_bastani
این بار شما تفسیر کنید
عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر
نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید.

من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم

حالا نوبت شماست
@tafsir_alarm_bastani

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟ به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟ به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟ به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟ پیج اصلی👇 این بار شما تفسیر کنید عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید. من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم حالا نوبت شماست #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🎆 پیج تفسیر علائم باستانی 🎆 💰 چند نکته مهم و ضروری
در گنجیابی💰 ☑️ 1-در قدم اول براے گنج یابے وقتے اثر مشڪوڪ و مورد نظر را پیدا ڪردید فقط بہ خود اثر نگاہ نڪنید و تمام نڪتہ هاے و نشانہ هایے ڪہ در اطراف آن وجود دارد را نیز در نظر بگیرید. ☑️ 2-از عوامل غیر طبیعے بے اعتنا عبور نڪنید اما در عین حال بہ آن ها زیاد هم مشڪوڪ نشوید و همہ را در نظر داشتہ باشید ڪہ گاهے ممڪن است همین عوامل شما را از هدف اصلے دور ڪند. ☑️ 3-نڪتہ مهم و ضرورے این است ڪہ شما اول یڪ ڪتاب در مورد نشانہ ها و گنج ها مطالعہ ڪنید تا اطلاعات ڪاملے از نشانہ ها و علائم داشتہ باشید تا هنگام برخورد با این علائم سردرگم نشوید و هنگامے ڪہ این نشانہ ها را دیدید از آن نشانہ و منطقہ اطراف آن حتما عڪس بگیرید و دقیق آن را مشاهدہ ڪنید و از افراد آثارشناس در این زمینہ ڪمڪ بگیرید. ☑️ 4-موردے ڪہ باید حتما بہ آن اشارہ ڪنم این است ڪہ اگر در گنج یابے عجلہ ڪنید و وقتے اثرے را دیدید بدون اطلاعات ڪافے بہ سراغش بروید بہ چیزے نمے رسید و فقط وقت و انرژے خود را هدر دادہ اید. چون علم آثار شناسے و گنج یابے علم دقیقے است و گذشتگان طلا ها واموال خود را بہ همین راحتے در جایے پنهان نمے ڪردند. ☑️ 5-حداقل سہ بار بہ بررسے محل گنج برید تا بہ طور دقیق اونجا رو بررسے ڪنید و مطمئن باشید ڪہ اگر نشانہ درست باشد و داراے بار باشد هر بار نشانہ جدیدے در اطراف اثر اصلے مے بینید چون گذشتگان از چند نشانہ براے مخفے ڪردن طلا ها و سڪہ هاے خود استفادہ مے ڪردند... #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🎆 پیج تفسیر علائم باستانی 🎆 💰 چند نکته مهم و ضروری در گنجیابی💰 ☑️ -در قدم اول براے گنج یابے وقتے اثر مشڪوڪ و مورد نظر را پیدا ڪردید فقط بہ خود اثر نگاہ نڪنید و تمام نڪتہ هاے و نشانہ هایے ڪہ در اطراف آن وجود دارد را نیز در نظر بگیرید. ☑️ -از عوامل غیر طبیعے بے اعتنا عبور نڪنید اما در عین حال بہ آن ها زیاد هم مشڪوڪ نشوید و همہ را در نظر داشتہ باشید ڪہ گاهے ممڪن است همین عوامل شما را از هدف اصلے دور ڪند. ☑️ -نڪتہ مهم و ضرورے این است ڪہ شما اول یڪ ڪتاب در مورد نشانہ ها و گنج ها مطالعہ ڪنید تا اطلاعات ڪاملے از نشانہ ها و علائم داشتہ باشید تا هنگام برخورد با این علائم سردرگم نشوید و هنگامے ڪہ این نشانہ ها را دیدید از آن نشانہ و منطقہ اطراف آن حتما عڪس بگیرید و دقیق آن را مشاهدہ ڪنید و از افراد آثارشناس در این زمینہ ڪمڪ بگیرید. ☑️ -موردے ڪہ باید حتما بہ آن اشارہ ڪنم این است ڪہ اگر در گنج یابے عجلہ ڪنید و وقتے اثرے را دیدید بدون اطلاعات ڪافے بہ سراغش بروید بہ چیزے نمے رسید و فقط وقت و انرژے خود را هدر دادہ اید. چون علم آثار شناسے و گنج یابے علم دقیقے است و گذشتگان طلا ها واموال خود را بہ همین راحتے در جایے پنهان نمے ڪردند. ☑️ -حداقل سہ بار بہ بررسے محل گنج برید تا بہ طور دقیق اونجا رو بررسے ڪنید و مطمئن باشید ڪہ اگر نشانہ درست باشد و داراے بار باشد هر بار نشانہ جدیدے در اطراف اثر اصلے مے بینید چون گذشتگان از چند نشانہ براے مخفے ڪردن طلا ها و سڪہ هاے خود استفادہ مے ڪردند... #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🔱پیج تفسیرعلائم باستانے🔱 🎴☀️علامت چکمه در گنج یابی 
این نماد در اکثر حفاری ها به چشم میخورد و جایی که این نماد دیده میشود به شما مسیر را نشان میدهد و  باید از مسیری که به سمت پایین میرفتیم را دست نگه داشته و به سمت نوک چکمه به جلو پیش برویم و معمولا اندازه ای که چکمه یا پای سنگی به ما میدهد بیشتر از 3 متر نمیباشد و شما را به هدف نزدیک میکند . در اکثر مواقع آثار دومی که بعد از چکمه به چشم میخورد چراغ پیسوز است.

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🔱پیج تفسیرعلائم باستانے🔱 🎴☀️علامت چکمه در گنج یابی این نماد در اکثر حفاری ها به چشم میخورد و جایی که این نماد دیده میشود به شما مسیر را نشان میدهد و باید از مسیری که به سمت پایین میرفتیم را دست نگه داشته و به سمت نوک چکمه به جلو پیش برویم و معمولا اندازه ای که چکمه یا پای سنگی به ما میدهد بیشتر از متر نمیباشد و شما را به هدف نزدیک میکند . در اکثر مواقع آثار دومی که بعد از چکمه به چشم میخورد چراغ پیسوز است. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
عشقبازی با نسخه خطی!
بخش پنجم و پایانی:

در انتهای کتاب،  کاتب این گونه از خجالت خودش و سایرین در آمده است!:
خط نوشتم تا بماند یادگار/ من نمانم خط بماند روزگار، این جلد کتابت از مال میرزا علی ولد میرزا جعفر نصر آبادی، لعنت خدا و نفرین رسول گرفتار شود سارق و طمع کننده، غریق رحمت یزدان کسی باد/ که کاتب را به الحمدی کند یاد (دیشب که ساعاتی با عموی بزرگوارم جناب حاج ابوالقاسم بصیری خلوت کرده بودیم برایم یک سورپرایز ویژه هم داشتیم: یک کتاب قدیمی خطی که متأسفانه نه عنوان و نه نویسنده اش معلوم نبود ولی هر چه بود در علم طب بود و جامع و مانع همه امراض جسمی و دماغی با علائم و علاج هر یک بر اساس طب قدیم.)
.
.
.
#کتاب #کتابخوانه #کتابخانه_ملی #کتابخانه_مجلس #کتابخانه_وزیری #کتابگردی #کتابخوانی #مطالعه #نسخه_خطی #قدیم #طبیب #طب
عشقبازی با نسخه خطی! بخش پنجم و پایانی: در انتهای کتاب، کاتب این گونه از خجالت خودش و سایرین در آمده است!: خط نوشتم تا بماند یادگار/ من نمانم خط بماند روزگار، این جلد کتابت از مال میرزا علی ولد میرزا جعفر نصر آبادی، لعنت خدا و نفرین رسول گرفتار شود سارق و طمع کننده، غریق رحمت یزدان کسی باد/ که کاتب را به الحمدی کند یاد (دیشب که ساعاتی با عموی بزرگوارم جناب حاج ابوالقاسم بصیری خلوت کرده بودیم برایم یک سورپرایز ویژه هم داشتیم: یک کتاب قدیمی خطی که متأسفانه نه عنوان و نه نویسنده اش معلوم نبود ولی هر چه بود در علم طب بود و جامع و مانع همه امراض جسمی و دماغی با علائم و علاج هر یک بر اساس طب قدیم.) . . . #کتاب #کتابخوانه #کتابخانه_ملی #کتابخانه_مجلس #کتابخانه_وزیری #کتابگردی #کتابخوانی #مطالعه #نسخه_خطی #قدیم #طبیب #طب
عشقبازی با نسخه خطی!
بخش دوم:

بخشی از مقدمه یکی از فصول کتاب (تپق زدنها از بیسوادی بنده بود! ) (دیشب که ساعاتی با عموی بزرگوارم جناب حاج ابوالقاسم بصیری خلوت کرده بودیم یک سورپرایز ویژه هم داشتیم: یک کتاب قدیمی خطی که متأسفانه نه عنوان و نه نویسنده اش معلوم نبود ولی هر چه بود در علم طب بود و جامع و مانع همه امراض جسمی و دماغی با علائم و علاج هر یک بر اساس طب قدیم.)
ادامه در پستهای بعدی
.
.
.
#کتاب #کتابخوانه #کتابخانه_ملی #کتابخانه_مجلس #کتابخانه_وزیری #کتابگردی #کتابخوانی #مطالعه #نسخه_خطی #قدیم #طبیب #طب
عشقبازی با نسخه خطی! بخش دوم: بخشی از مقدمه یکی از فصول کتاب (تپق زدنها از بیسوادی بنده بود! ) (دیشب که ساعاتی با عموی بزرگوارم جناب حاج ابوالقاسم بصیری خلوت کرده بودیم یک سورپرایز ویژه هم داشتیم: یک کتاب قدیمی خطی که متأسفانه نه عنوان و نه نویسنده اش معلوم نبود ولی هر چه بود در علم طب بود و جامع و مانع همه امراض جسمی و دماغی با علائم و علاج هر یک بر اساس طب قدیم.) ادامه در پستهای بعدی . . . #کتاب #کتابخوانه #کتابخانه_ملی #کتابخانه_مجلس #کتابخانه_وزیری #کتابگردی #کتابخوانی #مطالعه #نسخه_خطی #قدیم #طبیب #طب
عشقبازی با نسخه خطی!
بخش چهارم:

هر فصل از کتاب با ذکر فصل ثنای خداوند و رسول اکرم آغاز و با شکر خدا و مهر
عشقبازی با نسخه خطی! بخش چهارم: هر فصل از کتاب با ذکر فصل ثنای خداوند و رسول اکرم آغاز و با شکر خدا و مهر "الله محمد علی فاطمه حسن حسین" پایان یافته است. به شیوه کتب قدیمی، حاشیه کتاب به توضیح و تشریح برخی عبارات متن اختصاص یافته و در انتهای هر صفحه، نخستین کلمه صفحه بعد درج شده است بجای شماره صفحه که آن زمان مرسوم نبوده. (دیشب که ساعاتی با عموی بزرگوارم جناب حاج ابوالقاسم بصیری خلوت کرده بودیم یک سورپرایز ویژه هم داشتیم: یک کتاب قدیمی خطی که متأسفانه نه عنوان و نه نویسنده اش معلوم نبود ولی هر چه بود در علم طب بود و جامع و مانع همه امراض جسمی و دماغی با علائم و علاج هر یک بر اساس طب قدیم.) ادامه در پستهای بعدی . . . #کتاب #کتابگردی #کتابخوانی #مطالعه #نسخه_خطی #قدیم #طبیب #طب
عشقبازی با نسخه خطی!
بخش سوم:

کتاب، به شیوه اغلب علمای طب قدیم، بسیاری از بیماریهایی که ما بیماریهای روحی مینامیم نظیر سرسام، نسیان، مالیخولیا و حتی عشق! را دارای علل جسمی دانسته و برایشان درمانهای دارویی و فیزیکی (مثل فصد) تجویز کرده بود. (دیشب که ساعاتی با عموی بزرگوارم جناب حاج ابوالقاسم بصیری خلوت کرده بودیم یک سورپرایز ویژه هم داشتنیم؛ یک کتاب قدیمی خطی که متأسفانه نه عنوان و نه نویسنده اش معلوم نبود ولی هر چه بود در علم طب بود و جامع و مانع همه امراض جسمی و دماغی با علائم و علاج هر یک بر اساس طب قدیم.)
ادامه در پستهای بعدی
.
.
.
#کتاب 
#کتابگردی 
#کتابخوانی 
#مطالعه 
#نسخه_خطی
#قدیم
#طبیب 
#طب
عشقبازی با نسخه خطی! بخش سوم: کتاب، به شیوه اغلب علمای طب قدیم، بسیاری از بیماریهایی که ما بیماریهای روحی مینامیم نظیر سرسام، نسیان، مالیخولیا و حتی عشق! را دارای علل جسمی دانسته و برایشان درمانهای دارویی و فیزیکی (مثل فصد) تجویز کرده بود. (دیشب که ساعاتی با عموی بزرگوارم جناب حاج ابوالقاسم بصیری خلوت کرده بودیم یک سورپرایز ویژه هم داشتنیم؛ یک کتاب قدیمی خطی که متأسفانه نه عنوان و نه نویسنده اش معلوم نبود ولی هر چه بود در علم طب بود و جامع و مانع همه امراض جسمی و دماغی با علائم و علاج هر یک بر اساس طب قدیم.) ادامه در پستهای بعدی . . . #کتاب #کتابگردی #کتابخوانی #مطالعه #نسخه_خطی #قدیم #طبیب #طب
عشقبازی با نسخه خطی! بخش اول: این مرد بزرگ از نیکان روزگار است که با کمال تأسف امثال جنابشان روز بروز نایاب تر می شوند. اهل علم و فضل و ذوق و ادب. معلمی نه تنها شغل سابق که خصلت همیشگی اوست. تنها یک عیب بزرگ دارد که آن هم برادرزاده ای مثل بنده است! دیشب که ساعاتی با عموی بزرگوارم جناب حاج ابوالقاسم بصیری خلوت کرده بودیم یک سورپرایز ویژه هم داشتیم: یک کتاب قدیمی خطی که متأسفانه نه عنوان و نه نویسنده اش معلوم نبود ولی هر چه بود در علم طب بود و جامع و مانع همه امراض جسمی و دماغی با علائم و علاج هر یک بر اساس طب قدیم. ادامه در پستهای بعدی . . . #کتاب #کتابگردی #کتابخوانی #مطالعه #نسخه_خطی #قدیم #طبیب #طب
🌐🎆 پیج تفسیرعلائم باستانے 🎆🌐 🔵 🎭چه نشانه هایی دارای بار بیشتری هستند ⁉️‼️ ☑️ دوستان جوغن هایی که نشان دهنده مقبره هستند و چیزهای ارزشمندتری همراه متوفی دارند را می توان با در نظر داشتن موارد زیر از بقیه جوغنها متمایز نمود همانطور که قبلا هم گفته ام تمام جوغن ها نشانه قبر نیستند وکاربردهای دیگره نیز داشته اند ☑️✍ جوغنهای تکی وخوش تراش که توی بلندی باشند نشان قبری ازطبقه بالای جامعه دارد پس باارزش است ☑️✍ جوغنی پر بارتر است که منطقه ای پر بار داشته باشد . ☑️✍ جوغنی پر بارتر است که در آن دوران وضعیت معیشت مردم آن عصر خوبتر باشد. ☑️✍ جوعنی پر بارتر است که صیقلی تر باشد. ☑️✍ جوغنی پر بارتر است که عمیق تر و بزرگتر باشد. ☑️✍ جوغنی پر بارتر است که جنس سنگی که رویش حکاکی شده با کیفیت و بهتر باشد. ☑️✍ جوغنی پر بارتر است که به اصطلاح تو چشم تر باشد. ☑️✍ جوغنی پر بارتر است که به صورت پله ای و هم اندازه روی هم قرار داشته باشند. ☑️✍ جوغنی پر بارتر هستند که در کنار منابع آبی پرآبتر قرار داشته باشند. ☑️✍ جوغنی پر بارتر است که در کنار علایم شکیل تری بکار برده شود. ☑️💯به یاد داشته باشید در برخی مواقع ممکن است جوغن نشان آخر علائم، پلمپ ویا ورودی باشد که اون دیگه ارزش خاص خودشو داره #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
جلد #نسخه_خطی #کلیله_و_دمنه به خط #محمد_حسین_کاتب_السلطان_شیرازی تاریخ کتابت ه ق محل نگهداری کتابخانه و موزه ملی ملک عکس از کتاب مشق نام لیلی
👆👆🔴این اثر که از جنس برنز و به ارتفاع . س.م. و پهنای . س.م. است، در سده ی هفتم یا هشتم پیش از میلاد در منطقه ای که اکنون لرستان خوانده می شود، ساخته شده و اکنون در موزه ی لوور نگهداری می شود. ✍این تندیس که نمایی تمام رخ دارد، موجودی خیالین را به تصویر می کشد که نیمه انسان (آندروسفالوس = موجودی با سر انسان و بدن جانور) است. دو شاخی که بر سر این موجود هست نشانی از ماورایی بودن آن دارند. انتهای بالِ این موجود، به سرِ هیولایی وحشی که در حالِ حمله ور شدن است ختم می شود. بندی هم به سوراخ انتهایی بال متصل است. این اثر که در دوره ی سوم عصر آهن ساخته شده، جفت دیگری نیز داشته که به هم متصل بوده اند ولی تنها این بخش باقی مانده است. این موجود افسانه ای بر روی جانور کوچکی ایستاده است که در حقیقت نشانگر قدرت اوست. این جانور همچنین خط زمینه ای که اثر بر روی آن بنا شده را تشکیل می دهد. ✍در آنچه ساخت دوراتن باستان است می بینیم که به تدریج و با گذشت زمان موجودات خیالین جای خود را به موجودات حقیقی مانند ببر، قوچ، گاو واسب می دهند. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
آثار مولانا

مثنوی  مشهور به مثنوی معنوی (یا مثنوی مولوی)، نام کتاب شعری از مولانا جلال‌الدین محمد بلخی شاعر و صوفی ایرانی است.

این کتاب از ۲۶٬۰۰۰ بیت و ۶ دفتر تشکیل شده و یکی از برترین کتاب‌های ادبیات عرفانی کهن فارسی و حکمت پارسی پس از اسلام است. این کتاب در قالب شعری مثنوی سروده شده‌است؛ که در واقع عنوان کتاب نیز می‌باشد. اگر چه قبل از مولوی، شاعران دیگری مانند سنائی و عطار هم از قالب شعری مثنوی استفاده کرده بودند ولی مثنوی مولوی از سطح ادبی بالاتر برخوردار است. در این کتاب ۴۲۴ داستان پی‌درپی به شیوهٔ تمثیل داستان سختی‌های انسان در راه رسیدن به خدا را بیان می‌کند. هجده بیت نخست دفتر اول مثنوی معنوی به نی‌نامه شهرت دارد و چکیده‌ای از مفهوم ۶ دفتر است.این کتاب به درخواست شاگرد مولوی، حسام‌الدین حسن چلبی، در سالهای ۶۶۲ تا ۶۷۲ هجری/۱۲۶۰ میلادی تألیف شد. عنوان کتاب، مثنوی، در واقع نوعی از ساختار شعری است که در این کتاب استفاده می‌شود.

مولوی در این کتاب مجموعه‌ای از اندیشه‌های فرهنگ اسلامی را گرد آورده‌است.

این کتاب به انتخاب نشریه گاردین جزو ۱۰۰ کتاب برتر تاریخ بشریت برگزیده شده.

پ.ن: عکس مربوط به نسخه خطی مثنوی معنوی در شیراز

#مولانا 
#آثار
#مثنوی_معنوی 
#نسخه_خطی 
#شیراز
آثار مولانا مثنوی مشهور به مثنوی معنوی (یا مثنوی مولوی)، نام کتاب شعری از مولانا جلال‌الدین محمد بلخی شاعر و صوفی ایرانی است. این کتاب از ۲۶٬۰۰۰ بیت و ۶ دفتر تشکیل شده و یکی از برترین کتاب‌های ادبیات عرفانی کهن فارسی و حکمت پارسی پس از اسلام است. این کتاب در قالب شعری مثنوی سروده شده‌است؛ که در واقع عنوان کتاب نیز می‌باشد. اگر چه قبل از مولوی، شاعران دیگری مانند سنائی و عطار هم از قالب شعری مثنوی استفاده کرده بودند ولی مثنوی مولوی از سطح ادبی بالاتر برخوردار است. در این کتاب ۴۲۴ داستان پی‌درپی به شیوهٔ تمثیل داستان سختی‌های انسان در راه رسیدن به خدا را بیان می‌کند. هجده بیت نخست دفتر اول مثنوی معنوی به نی‌نامه شهرت دارد و چکیده‌ای از مفهوم ۶ دفتر است.این کتاب به درخواست شاگرد مولوی، حسام‌الدین حسن چلبی، در سالهای ۶۶۲ تا ۶۷۲ هجری/۱۲۶۰ میلادی تألیف شد. عنوان کتاب، مثنوی، در واقع نوعی از ساختار شعری است که در این کتاب استفاده می‌شود. مولوی در این کتاب مجموعه‌ای از اندیشه‌های فرهنگ اسلامی را گرد آورده‌است. این کتاب به انتخاب نشریه گاردین جزو ۱۰۰ کتاب برتر تاریخ بشریت برگزیده شده. پ.ن: عکس مربوط به نسخه خطی مثنوی معنوی در شیراز #مولانا #آثار #مثنوی_معنوی #نسخه_خطی #شیراز
چرا در بعضی مکانها مار های زیادی وجود دادرد؟؟؟ چرا مارهای بسیاری در مکانهایی که طلا هست وجود دارد؟؟؟؟ 🐍مارهاعموما گرمادوست هستند ازآنجاڪەطلا فلزےاست گرما تولیدمےڪند وبەمرور زمان شعاعےبەاندازہبرابر خود راگرم مےڪندبەاین دلیل مارها محل دفینەرا براےزندگے خود انتخاب میڪنند.👌💥 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🔱پیج تفسیرعلائم باستانے🔱 🎴🐎علامت اسب و اسب سوار در دفینه یابی⁉️ 🐎⬅️مسیری را که اسب یا اسب سوار نگاه می کند یک سنگ هست که از طریق آن سنگ بشود به اسب سوار شد . کنار این سنگ هم ممکن است بار داشته باشد💰. سر اسب با دقت باید بررسی شود👌اگر سر اسب به خاک نگاه می کند در این صورت گنج نزدیک (خیلی نزدیک) است. 🔴ضمناً اگر سر، دم ، پاها ، گوش ها متفاوت از حالت طبیعی باشد باید سمت آنها را نیز بررسی کامل کرد. 🔵اگر اسب یا اسب سوار مستقیم نگاه می کند مال نزدیک است. ✅مسیری را که نگاه می کنند ،در آن مسیر دنبال یک علامت بگردید. 🔱اندام انسان اسب سوار و یا شئ ای که در دست دارد یک نشانه برای دفینه است و باید با دقت خیلی زیاد بررسی شود💯⚔💯 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🔱پیج تفسیرعلائم باستانے🔱 🎴🀄 آیا همه قبرهای گبری دارای دفینه هستند⁉️ ✅⚠️باید توجه داشته باشید که هر قبر و مقبره ای دارای دفینه و اموال نیست👌و در هر گورستان باستانی یک یا چند تا از قبر های آن دارای اموال است😍. 💯چرا که در زمان باستان ثروت و طلا و جواهرات و تجملات خاص قشر حاکم و در راس آنها شاه یا حاکمان و در وحله دوم درباریان و سرداران بوده است و مردم عادی و زحمت کش نهایتا یا کشاورز و دامپرور بوده و یا پیشه ور و مستخدم و کنیز و … بوده اند و بدیهی است که در زمان مرگ نیز، نه اموال دندان گیری داشتند و نه نزدیکان متمولی داشته اند که برایشان هدایایی ارزشمند بیاورند و در کنارشان قرار دهند!!پس حتم داشته باشید که اگر پس از مرگ من و سالها بعد عده ای قبر مرا بشکافند، همان اندازه نصیبشان می شود که شما در حفاریهای بدون تفکر و مشورت در میان گورهای گبری نصیبتان می شود! پس بیهوده خود را خسته و وامانده ننمایید❌⭕️❌ #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
گنج نامه چیست؟ گنج نامه کتابهایی بوده است که حاوی مکانهایی است که در آنجا گنجی دفن میباشد. تمام کسانی که صاحب گنج نامه بوده اند همه دارای علوم غریبه و علوم قدیمی میباشند. تعدادی از گنج نامه ها به شرح زیر است: گنج نامه الوان هندی ، گنج نامه احمد وزیر ، گنج نامه ملاصدرا ، گنج نامه قائم مقام فرهانی ، گنج نامه میرزا مکتب خان تبریزی ، گنج نامه باگواس و گنج نامه شیخ بها (که به دو خط شجر ایستاده و شجر خوابیده نوشته شده است). همچنین موبدان قبل از اسلام همگی دارای گنج نامه بوده اند. چون همگی آنها در زمان خودشان امانت دار بوده اند و از اموال مردم حفاظت میکردند. موبدان خود به دو قسمت تقسیم میشوند. اول موبد که اموال مردم نزد آنها به امانت گذاشته میشده است. و موبد موبدان که از اموال درباریان و پادشاهان حفاظت میکردند و نقش امین و کاتب شاهان را نیز بر عهده داشتند. به همین دلیل است که قبر موبد موبدان همیشه بارهای نفیسی در خود دارد و جزو قبرهای بسیار با ارزش است. گنج نامه ها چه آنهایی که توسط اشخاص نوشته شده است و چه آنهایی که موبدان آنها را نوشته اند همگی به رمز است ومواردسنگینی نیز دارند و چون افرادی که این گنج نامه ها را نوشته اند به علوم غریبه آشنا بوده اند رموز سنگینی برای گنج نامه ها گذاشته اند و ترجمه آنها کار استادانی است که به خط شناسی و ... آگاهی کامل داشته باشند. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🔱پیج تفسیرعلائم باستانے🔱 ⚱💰 گنج ( دفینه ) چیست؟ گنج ( دفینه ) مجموعه ‌ای از اشیای با ارزشی تشکیل شده و معمولاً پنهان یا گم‌ شده است. 🎴دفینه ‌های مدفون🔻 قسمت عمده‌ای از گنج‌ها به صورت مدفون شده در زمین هستند که این خود به دو دلیل عمده است: -پنهان کردن دفینه توسط افراد -مدفون شدن دفینه در طی سالیان متمادی 🎴آثار و علائم و نشانه های دفینه🔻 در حین حفاری امکان دارد که با علائم و آثار زیادی مواجه بشوید که در اکثر مکان ها مشترک است. امکان دارد با آثاری هم مواجه بشوید که تا حالا نمونه اش را از نزدیک مشاهده نکرده باشید و یا نشنیده باشید. معمولاً این آثار برای مکان ها و یا هدف های کوچک و متوسط صدق می کند. اول اینکه در سطح زمین باید نشانه هایی وجود داشته باشد. مثلا تخته سنگی که بتواند نظرها را به خود جلب نماید، باید با بقیه سنگ های اطراف فرق داشته باشد و به راحتی نتوان آن را جابجا نمود. یا اینکه نوشته و نشانه هایی بر روی سنگ وجود داشته باشد و... لازم به ذکر است وجود تخته سنگ، درخت کُهَنسال، چشمه آب، تپه و تل خاکی، دلیل وجود حتمی و صددرصدی گنج و دفینه نیست! 🎴🔸از نشانه های وجود گنج در یک تپه این است که اولاً خاک آن دستی بوده و نباید بِکر یا طبیعی و دارای رگه های سنگی باشد. 🎴🔸تپه در محلی قرار گرفته باشد که در اون منطقه مشابه اون تپه کم باشد و در نزدیکی اون تپه آثاری همچون درخت کهنسال و چشمه آب وجود داشته باشد. با دیدن درست آثار و علائم موجود و گمانه زنی درست و اصولی، می تواند شما را از حفاری های بیهوده و مأیوس کننده، تا حدود زیادی نجات دهد! پس از شروع حفاری نیز توجه داشته باشید که ابتدا باید از خاک سطح عبور کنید و بسته به منطقه مورد نظر (کوهستانی، جنگلی، کشاورزی و …) حداکثر تا عمق سانتیمتر، آثاری همچون ذغال، خِشت یا تکه آجر، سنگ رودخانه ای و …تا این عمق، دلیلی محسوب نمیشوند و حدوداً از عمق یک متری به بعد است که باید آثار را کم کم مشاهده نمایید، مثل. 🎴⭕️سنگچین 🎴⭕️خاک قبر 🎴⭕️اسکلت یا جسد انسان کوزه سفالی 🎴⭕️ذغال چوب یکدست(حداقل۷ سانتیمتر) 🎴⭕️گلهای صابونی(روغنی)  که در گذشته جهت عایق و جلوگیری از عبور آب و رطوبت و محافظت از اموال مورد استفاده قرار گرفته میشد. ادامه در کامنت #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
نسخه خطی اولین کتاب تشریح اروپایی در ایران. دکتر یکوب پولاک، طبیب ویژه ناصر الدین شاه، نویسنده، و میرزا محمد حسین افشار مترجم آن به فارسی است. جهت فروش #نسخه_خطی #نسخه_طب #کتاب_دستنویس #کتاب_خطی #کلکسیونر #دکتر_پولاک #پزشک_ناصرالدین_شاه #ناصرالدین_شاه #پزشکی # # # #
🌺پیج تفسیرعلائم باستانے 🌺 🌺نشانە گل در دفینە یابی علامت نشانگر یڪ قبرستان قدیمے در منطقہ است. در این قبرستان یڪ قبر باید متفاوت از بقیہ باشد . در این قبر ممڪن است علائمے باشد ڪہ یاد آور گل است اگر پیدا ڪردید هدف درست است و یڪ علامت مشخص شدہ گنجینہ است. اگر در علامت گل یڪے از گلبرگها ڪم باشد برگے ڪہ ڪم است تحقیقات خود را در آن جهت ادامہ بدهید . ابتدا زیر صخرہ ایے ڪہ در آن یڪ گلبرگ ڪم ڪشیدہ شدہ است را بررسے ڪنید و سپس بہ سمتے ڪہ آن نشان مے دهد ، حرڪت ڪنید #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🔱ڪانال تفسیرعلائم باستانے🔱 🎴🦂نشانەے عقرب در گنجیابے ✍از خصوصيات عقرب زهردار بودن و خطر آفرين بودنش است. بہ خاطر همين دفينہ اے را كہ میخواهيد پيدا كنيد رويش زهر ريختند يا تلہ فيزيكے دارد . در اين نوع حفارے باید بسیار مراقب بود. دفینہ عقرب دفينہ ايے است كہ با دشوارے و زحمت زياد مے توانيد آن را پيدا كنيد. دفينہ عقرب در استخر و چاہ هاے آب و يا در انبار هاے زير زمينے نزديك علامت است اگر عقرب داخل غار است در اين صورت گنجينہ اش در انتهاترين قسمت غار است. دنبال سنگے بگرديد كہ بتواند زيرش لانہ عقرب باشد. گنجينہ مے تواند زير اين سنگ باشد. در اطراف و در زير زمين مے تواند اطاق كوچكے هم باشد. در بعضے مواقع ديدہ شدہ است كہ عكس ونماد عقرب در معنے هاے مختلفے استفادہ شدہ است. عكس عقرب موجود بودن يك خطر بزرگ را خبر مے دهد. مخصوصا در آسياب، استخر،چاہ، غارها، انبارهاے زير زمينے خيلے زياد با خطر مواجہ مے شويد. تمام علائم و نمادها بطور كلے بايد بررسے شود و بعد از اينكہ تلہ فيزيكے را از كار انداختيد جستجو را شروع كنيد. اگر عقرب تنها باشد نشانہ دفينہ و خطر است. عقرب يك علامت نادر و يكے از نمادهاے مسيحيان است. در سنگ قبر كسانے كہ در خردسالے مردہ اند نيز مے تواند ديدہ شود. عقرب با دم و يا مسيرے را كہ نگاہ مے كند جهت را نشان میدهد. ☠در آخر نشان عقرب نشان راهزانان است. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🐪🐫 حالتهای مختلف شتر در دفینه یابی ♦️💰🎴 ✍💯شتر در حال راە رفتن یعنے مال جلو تر است. شتر ایستادہ یعنے گنج همانجاست. اگر شتر بار داشتە باشد حتما در آن نزدیڪے یڪ گنج وجود دارد. شتر نماد گنج یا موارد خاص با ارزش است معمولا در یا قدم جلوتر یڪ علامت دوم دارد اگر شتر نشستە باشد گنج در زیرسنگ باتلاق یا داخل غار است. اگر شتر داخل غار باشد گنج داخل غار است. اگر چند شتر در پشت هم باشند و آخرین شتر نشستە باشد دفینہ ے آن در پشت سر آخرے میباشد. اگر شتر سرش پایین بود دفینە همان جا جلویش است ڪوهان شتر ممڪن استعلامت تل خاڪے یا یڪ تپہ بسیار ڪوچڪ سنگ چین باشد اگر یڪ ڪوهان داشتە باشد یڪ برجستگے رو روبە روے است و اگر دو ڪوهان داشتہ باشد دو تل یا دو تپہ ڪوچیڪ وجود دارد ڪە یڪے درست است و دیگرے براے گمراہ ڪردن ساختہ شدہ است.👌💯 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🔱 پیج تفسیرعلائم باستانے 🔱 🎴♠️ نشانە ے صندلے در گنجیابے....؟ ✍این علامت نیز گنجینہ بزرگے دارد و آنهایے ڪہ بہ دنبال دفینہ مے روند خوب نمے توانند تشخیص بدهند ڪہ سنگ یافتہ شدہ صندلے است یا نہ؟ در بغل سنگ صندلے باید جایے باشد ڪہ دست را روے آن تڪیہ بدهند و پشت آن نیز باید بہ صورتے باشد ڪہ بہ راحتے بتوان سر را بہ آن تڪیہ داد و حتے براے پاها نیز باید مڪانے تعبیہ شدہ باشد. ✍اگر این چنین نباشد سنگ صندلے نیست و بدون این موارد سنگ نشیمن گاہ محسوب مے گردد. اگر در جایے ڪہ آرنج قرار مے گیرید علامتے وجود داشتہ باشد احتمالاً روبروے سنگ باید یڪ برجستگے ڪوچڪ (تل خاڪی) باشد ڪہ دفینہ در داخل آن است ✍اگر سنگ صندلے در داخل غار باشد و در اطرافش ڪندہ ڪارے هاے گرد و دایرہ شڪل باشد ، گنجینہ یڪ حاڪم یا رئیس در داخل صخرہ هاے غار ، اتاق هاے مخفے وجود دارد ڪہ معمولاً در ڪف غار مے باشد . البتہ دیوارهاے غارحتماً  باید بررسے شوند و فراموش نڪنید ڪہ ڪف غار را نیز بررسے نمایید . در حالتے ڪہ در روبرے سنگ صندلے درہ ایے وجود داشتہ باشد اگر روے صندلے نشستید و پاهایتان بہ زمین خورد ، دفینہ درست زیر پاے شما قرار دارد. ✍اگر در سنگ صندلے هر دو تڪیہ گاہ دست موجود بود. مے تواند دفینہ در روبروے صندلے در داخل چاهے باشد و اگر یڪ دستہ داشت بہ سمت آن دستہ را دقت ڪنید . و در آخر اینڪہ اگر سنگ صندلے بہ اندازہ نشستن دو نفر باشد ، دفینہ در زیر خود صندلے بودہ ڪہ با ساروج یڪ درپوش دارد #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💯چند نمونه از شاهکار ادبی #تورکها 💢کتاب #دده_قورقود _ دیوان لغات تورک و... 💢باوجود این آثار بینظیر چرا باید #هویت_تورکی خود را فراموش کرده به #فرهنگ_بیگانه روی بیاوریم؟❗️ 💯با اینکه #ملت_تورک در طول تاریخ بیشتر با سلحشوری ها و کشورگشایی ها معروفند، 💢اما این بدان معنا نیست که #تورکان از #ادبیات و شعر بدور بوده و دارای دانشمند و شاعر نبودند.❗️ . 💢 #تورکها بزرگان زیادی داشته که هر کدام از آنها گنجینه‌ای بودند که ما همیشه به آنان افتخار میکنیم.❗️ 💢اما بسیاری از کسانی که اطلاع ندارند و یا اطلاع دارند و اما دوست ندارند حقایق گفته شود، با کمال گستاخی #تورکها را بی هنر خطاب میکنند .❗️ 💢اگر کمی مطالعه کنیم،‌متوجه خواهیم شد که ما چه آثار گرانقدری داریم که خود از آنان بی خبریم.❗️ 💢تنها وجود یکی از کتاب های #دده_قورقود یا دیوان #لغات_الترک یا قوتادغوبیلیک برای یک ملت کافی است که ثابت شود چقدر این ملت به ادبیات و هنر ارزش قائل‌ بودند.❗️ 💢عتبه الحقایق را داریم که احمد یوکنکی از تورکان تاشکند در سده دوازده نوشته است، 💢محبت نامه #خوارزمی یا دهها کتاب ارزشمند که توسط #تورکان_آزربایجان ، ترکمنستان ،خوارزم و... نوشته شده است.❗️ 💢شاید باور نکنید که سه هزار #نسخه_خطی #تورکی_آزربایجانی در موزه آیت الله مرعشی در قم وجود دارد.❗️ 💢یا شاید باور نکنید بیش از پنج هزار جلد نسخه خطی #کتاب_تورکی در کشور #واتیکان بصورت محرمانه نگه داشته میشوند و باز میگویند هنر نزد ما است و بس.!❗️
❇با اینکه #ملت_تورک در طول تاریخ بیشتر با سلحشوری ها و کشورگشایی ها معروفند، ❇اما این بدان معنا نیست که #تورکان از #ادبیات و شعر بدور بوده و دارای دانشمند و شاعر نبودند. . ❇ #تورکها بزرگان زیادی داشته که هر کدام از آنها گنجینه‌ای بودند که ما همیشه به آنان افتخار میکنیم. ❇اما بسیاری از کسانی که اطلاع ندارند و یا اطلاع دارند و اما دوست ندارند حقایق گفته شود، با کمال گستاخی #تورکها را بی هنر خطاب میکنند . ❇اگر کمی مطالعه کنیم،‌متوجه خواهیم شد که ما چه آثار گرانقدری داریم که خود از آنان بی خبریم. ❇تنها وجود یکی از کتاب های #دده_قورقود یا دیوان #لغات_الترک یا قوتادغوبیلیک برای یک ملت کافی است که ثابت شود چقدر این ملت به ادبیات و هنر ارزش قائل‌ بودند. ❇عتبه الحقایق را داریم که احمد یوکنکی از تورکان تاشکند در سده دوازده نوشته است، ❇محبت نامه #خوارزمی یا دهها کتاب ارزشمند که توسط #تورکان_آزربایجان ، ترکمنستان ،خوارزم و... نوشته شده است. ❇شاید باور نکنید که سه هزار #نسخه_خطی #تورکی_آزربایجانی در موزه آیت الله مرعشی در قم وجود دارد. ❇یا شاید باور نکنید بیش از پنج هزار جلد نسخه خطی #کتاب_تورکی در کشور #واتیکان بصورت محرمانه نگه داشته میشوند و باز میگویند هنر نزد ما است و بس.! ⭕️برداشت از کانال #تورک_بیلگی 👇 🔴 #تورک ، #تبريز #تبريز_٢٠١٨ #اورمو #زنگان #همدان #اردبيل #قزوين #كرج #تهران #آزربایجان #قشقایی #توركمن
يك روز باراني و باطراوت؛جزيره زيباي قشم،نسخه هاي خطي موجود دركتابخانه مدرسه كماليه با ٣٠٠سال قدمت. #قشم #نسخه_خطی #باران
💰📡پیج تفسیرعلائم باستانے📡💰 🎴🦁 علامت شیر در گنج یابی 📚نظریہ نخست🔻 ✍علامت شیر جزیے از نمادگرایے قرون وسطے بودہ و شیر بہ عنوان نمادے از حضرت عیسے(ع) دیدہ مے شود. حضرت عیسے(ع) در اغلب هنرهاے اصیل نقاشے و مجسمہ سازے ، شیر را با اندیشہ انسانے بہ تصویر ڪشیدہ است. حضرت عیسے (ع) بہ دلیل در مقام پسر خدا بودن ؛ ایدہ اے را براے توصیف مفاهیم شجاعت ، قدرت و پادشاهے بہ تصویر ڪشیدہ است. مجسمہ شیر در ورودے و یا خروجے اماڪن ڪاخ مانند دوران باستان بہ چشم مے خورد. اگر چنین علامتے را دیدید ( راہ شیر) ، مے توان گفت ڪہ شما در ورودے ڪاخ هستید. عموما (در ورودی) دو عدد از شیر ها روبروے یڪدیگر هستند. بعد از پیدا ڪردن اولین مجسمہ شیر ، براے ڪسب نتیحہ بہ دنبال شیر دوم باشید 📚نظریہ دوم🔻 ✍مجسمہ شیر سنگے بدون شڪ براے مقبرہ سلطنتے بہ ڪار رفتہ است. مجسمہ هایے دو تایے در روبروے تپہ بودہ و مجسمہ هاے تڪ عددے نشانگر وجود مقبرہ در زیر یا روے تختہ سنگهاے بزرگ است.دفینہ از ۳۰ متر دورتر نیست و جنس آن بسیار با ارزش است 📚نظریہ سوم🔻 ✍ردیابے و شناخت مجسمہ شیر سنگے موجود و یا مدفون در ورودے یا خروجے خرابہ ڪاخهاے باستانے و بعضے از اماڪن شبیہ بہ آنها از مهمترین ڪار هاست. ڪشف یڪے از مجسمہ ها بہ معناے یافتن راہ ورودے قصر است.در ( جادہ شیر) مجسمہ سنگے شیر تنها نبودہ بلڪہ یڪے دیگر در همان مڪان در چپ یا راست وجود دارد فارغ از این مطالب ، علامت شیر در غار ، آرامگاہ و بر روے سنگها بہ عنوان علامت گذارے استفادہ شدہ است. آنها نماد دفینہ هستند. دفینہ داراے علامت شیر مبین وجود گنیجہ اقراد والا مقام است. اگر علامت شیر در روبروے غار باشد باید در جستجوے اتاق پلمپ شدہ باشید. اگر غار بازے وجود نداشتہ باشد حتما دهانہ آن با سنگ بہ صورت طبیعے پلمپ شدہ است. در ڪشورمان علامت شیر را مے توانید در ڪنار ساحل بیابید. این علامات ، نشانگر رهبریت دزدان دریایے مے باشد. بارها راہ ورودے این دفاین در زیر آب دیدہ شدہ است. ڪار با این علامت بسیار سخت بودہ ولے داراے گنج ارزشمندے است ☠کپی برداری ممنوع☠ #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
بر اساس گزارش روابط عمومی کاخ جهانی گلستان؛ کتاب جامع التواریخ یا «تاریخ رشیدی» از آثار ارزشمند و کهن تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، برای نخستین بار نهم اسفند ساعت ۱۴ در موزه مردم شناسی کاخ گلستان و به مدت ۱۰ روز به نمایش گذاشته می‌شود، همچنین دو اثر نسخه خطی بی‌نظیر دیگر در گنجینه کاخ گلستان یعنی نسخ خطی شاهنامه بایسنقری و خمسه نظامی رونمایی می‌شود. این نمایشگاه با همکاری موزه و کتابخانه کاخ گلستان، اداره ثبت آثار، حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی، کمیته ملی یونسکو، مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب و سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می‌شود. #نسخه_خطی #نسخ_خطی #جامع_التواریخ #تاریخ_رشیدی #کاخ_گلستان #رونمایی #کتاب #شاهنامه_بایسنقری #خمسه_نظامی #میراث_فرهنگی #میراث_مکتوب
💰📡پیج تفسیرعلائم باستانے📡💰 🎴🏰 کلیسای کوچک در درخت بلوط قدیمی 🐿 ✍روستاے فرانسوے «الویویل بلفاس» در فرانسہ، یڪ درخت بلوط قدیمے قرار دارد ڪہ تنہ آن پوڪ و توخالے شدہ و دو ڪلیساے ڪوچڪ درون آن قرار دارد ڪہ با یڪ راہ پلہ مارپیچے در اطراف تنہ مے توان بہ آن ها رسید. هیچ ڪس نمے داند این درخت چندسالہ است اما حدس مے زنند بین تا سال داشتہ و یڪے از قدیمے ترین درختان جهان باشد. در سال هاے رعد و برق مرڪز درخت را سوزاند و آن را تبدیل بہ یڪ تنہ توخالے ڪرد. بااین حال بہ جاے مرگ، درخت هم چنان زندہ بود و برگ هاے آن جوانہ مے زدند. معجزہ زندہ ماندن درخت توجہ زیادے را جلب ڪرد و باعث شد بہ این فڪر ڪنند ڪہ این معجزہ، درخت را براے یڪ هدف مقدس آمادہ ڪردہ است. بنابراین یڪ زیارتگاہ مریم مقدس درست داخل حفرہ ساختند. بعدها یڪ ڪلیساے ڪوچڪ دیگر و پلہ براے دسترسے بہ آن هم اضافہ شد. امروزہ این درخت بلوط نشانہ هاے از تاریخ و استرس آن دوران است. هنوز هم این درخت زیارتگاہ سالانہ مردم زیادے است. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
. ای کاش تو برادر من بودی آن گاه هر جا تو را می‌دیدم می‌توانستم تو را ببوسم؛ بدون آن که رسوا شوم، تو را به خانه ی مادرم می‌آوردم تا در آنجا به من محبت را بیاموزی؛ در آنجا شراب خوش طعم و عصاره ی انار خود را به تو می‌دادم تا بنوشی؛ دست چپ تو زیر سر من می‌بود و دست راستت مرا در آغوش می‌کشید . ای دختران اورشلیم! شما را قسم می‌دهم که مزاحم عشق ما نشوید. #کتاب_مقدس #غزل_غزلهای_سلیمان #نسخه_خطی #عهد_قدیم #موزه_ماتناداران _ _
💰📡پیج تفسیرعلائم باستانے📡💰 🎴⏰ تاریخچه بخیه ⏰ ✂️ 👩‍🔬 ✍نوشتہ هاے بر جا ماندہ از مصر باستان تمدن عاشورے (۲۰۰۰ قبل از میلاد) حاڪے از ان است ڪہ در گذشتہ هاے دور از مواد مختلفے جهت بخیہ زدن و بستن زخمها استفادہ میڪردند.وازہ بخیہ بہ معنے قرار دادن بافتهاے بدن در وضعیت طبیعے تا ترمیم شوند. مفهوم بخیہ زدن در نوشتہ هاے بقراط در سال ۴۶۰ قبل از میلاد آمدہ است.در نوشتہ هاے گالن(پزشڪ یونان باستان) براے اولین با از رودہ گوسفند براے بخیہ استفادہ میشدہ.بعدها رازے (۹۰۰ میلادی) از رودہ هاے تابیدہ شدہ براے زخمهاے شڪمے استفادہ میشدہ.در دهہ ۱۵۰۰ میلادے آمبرویس پر جراح فرانسوے ڪہ در ارتش بود تڪنیڪ بستن زخم را بجاے روش داغ ڪردن استفاہ ڪرد. اولین نخ بخیہ رو ابن ابو علے سینا بہ ڪار برد ڪہ بزرگ ترین پزشڪ جهان بود او از رودہ ے دام ها و نخ هاے آغشتہ بہ الڪل و پے استفادہ مے ڪرد این اختراع یا بهتر بگیم ڪشف ابن سینا باعث تحول عظیمے در پزشڪے(پزشڪے اورژانسی) شد این روش چند سال بعد بہ ڪشور هاے شرق دور(امپراتورے هاے چین ،ڪرہ و ژاپن)رسید و باعث پیشگیرے از مرگ ڪسانے شد ڪہ در گذشتہ بہ دلیل خون ریزے مے مردند. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
آوان نامی است که بارها توسط ایلامی ها و سومری ها و اکدی ها در کتیبه ها تکرار شده است. کاتبان سومری آوان را جزیی از ایلام معرفی کرده اند و از شهری به نام "آراورهوه" () و همچنین شهری به اسم "ساگکولنیم" به معنای آذرخش ایلامی نام برده اند زیرا این شهر دارای منابع قیر بوده است که احتمالا در نزدیکی دهلران امروزی قرار داشته است. هرچند که محل دقیق مرکز آوان مشخص نشده است ولی احتمال بر روی منطقه شوشتر امروزی و همچنین لرستان می باشد . بر طبق کتیبه های اکدی و سومری، سلسله آوان سال حکومت کرد که از سده قبل از میلاد حکومت آوان ایجاد و تا سال قبل از میلاد تداوم داشته است. از سر دودمان این حکومت از شخصی به نام "پلی یاد شده است. از پادشاهان معروف این سلسله می توان به پلی ، لوه-ایشن ، هیشپ راتپ اول و دوم و پازورو کوتیک اینشوشیناک یاد کرد. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰📡پیج تفسیرعلائم باستانے📡💰 🎴🗿 تدفین دوره اشکانی♦️🎴 با توجہ بہ طرز تدفین و آداب و مراسم گوناگون و تنوع آرامگاههاے پارتے ڪہ در نقاط مختلف مشاهدہ شدہ است ، چنین استنباط مے شود: 🔺پارتیان اجساد خود را بہ طرف صورت دفن مے ڪردند و همراہ جسد نیز اشیائے هدیہ مے شد. 🔺 اجساد خود را هم بہ صورت منفرد و هم بہ صورت خانوادگے بہ خاڪ مے سپردند . 🔺براے دفن اجساد خود جهت خاصے را مراعات نمے ڪردند 🔺اشیائے ڪہ همراہ جسد بہ خاڪ سپردہ شدہ بیشتر متعلق بہ زندگے روزمرہ و یا حرفہ اے متوفے بودہ است. 🔺اشیاے هدیہ شدہ بہ جسد اڪثراً خارج از تابوت قرار دادہ مے شد. 🔺پارتیان اجساد را هم در درون تابوت و هم در درون خاڪ و هم در گور هاے سنگے دفن مے ڪردند. 🔺اجساد پارتیان هم بہ صورت ڪشیدہ و هم بہ صورت جمع شدہ و هم بصورت طاقباز دفن شدہ اند. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🔱❌تفسیرعلائم باستانے❌🔱 🎴‼️ ژتون ها و لوح های گلی اين لوح‌ها یا ژتون‌ها توپ مانندهاي گلی مربوط به مدیریت اقتصادی و بازرگانی محوطه‌ی چغامیش هستند. ناگفته نماند در تمدن های دیگر هم این لوح ها و ژتون ها کاربرد داشته،اکثرا محل کشف این ژتون ها در کنار خزانه ها بوده و در مواردی حکم چک امروزی را داشته اند كه در آن زمان يك سري وسايل از جمله مهر و انگشتر پادشاهان و سندهاي تجاري که بسیار حائز اهمیت بوده اند را براي حفاظت در محفظه اي ساخته شده از خشت و گل قرار ميدادند. لذا از دوستان خواهشمنديم كه اين ژتون ها يا كره هاي گلي را نشكسته و سوراخ ننمايند چرا كه درون آن فاقد هرگونه شيء باارزش يا مايع ميباشد. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
#تصاویر در حضور رئیس جمهور ایران و نخست وزیر هندوستان؛ تهران و دهلی نو سند همکاری امضا کردند اسناد و تفاهم نامه های امضا و مبادله شده در حضور دکتر روحانی و آقای "مودی" به این شرح است: -  موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف -  یادداشت تفاهم لغو روادید سیاسی -  یادداشت تفاهم چارچوب همکاریها در زمینه کشاورزی -  یادداشت تفاهم همکاری در حوزه آنتی دامپینگ -  یادداشت تفاهم مدیریت موقت فاز اول بندر اول بندر چابهار -  یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و اداره پست هند -  یادداشت تفاهم همکاری بین معاونت امور زنان ریاست جمهوری ایران و وزارت امور زنان هند -  موافقتنامه استرداد مجرمین(امور کنسولی) -  موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری -  یادداشت تفاهم همکاری های بهداشت، درمان و دارو بین وزارتین بهداشت دو کشور -  یادداشت تفاهم همکاری در حوزه طب سنتی بین وزارت بهداشت ایران و وزارت طب سنتی هند(آیوش)  ب: فهرست اسناد؛  -  یادداشت تفاهم صدور روادید الکترونیک -  یادداشت تفاهم همکاری اتاق بازرگانی ایران با اتاق بازرگانی فیکی() -  یادداشت تفاهم همکاری اتاق بازرگانی ایران با اتاق بازرگانی آسوچم() -  یادداشت تفاهم اتاق بازرگانی ایران با اتاق بازرگانی پی. اچ. دی. چمبر (. ) در حاشیه این مراسم  از #تمبر مشترک جمهوری اسلامی ایران و هند رونمایی شد. همچنین نخست وزیر هند #نسخه_خطی ترجمه فارسی کتاب "مهابهارات" را به رییس جمهور هدیه کرد و دکتر روحانی نیز متقابلا مجموعه کامل و انیمیشنی از #کلیله و #دمنه به زبان انگلیسی را به مودی هدیه نمود. "مهابهارات" به دستور اکبرشاه (-) سومین و بزرگترین فرمانروای تیموری هند میان سالهای - به فارسی ترجمه شد. در ترجمه فارسی این کتاب گروهی از دانشمندان دربار اکبر شاه سهیم بودند.   #دکتر_روحانی #هند
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺘﺮﺍﮎ ❌❌❌❌❌❌⛔️⛔️⛔️⛔️ ✍ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎ ﻟﯿﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﺯﺩﻩﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮﺩ . - ﻧﺴﺒﺖ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺣﺪﻭﺩ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﻟﯿﺘﺮ ﺍﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ - ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ . - ﺁﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﺏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ . - ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻭﻏﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺎ % ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﭼﺎﻝ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ . ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﭼﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻮﻩ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺧﻮﺏ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ . ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﺷﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺧﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﻓﻌﻞ ﻭ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺩﺭﻭﻥ ﭼﺎﻟﻬﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﮔﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﻣﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺪﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻭ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺩﻗﯿﻘﻪ ,ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻨﮓ , ﺑﺘﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﺭﻭﺝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺣﻔﺎﺭﯼ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻟﻤﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿشود #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم درخواستی کاربران عزیز😘🙏
🔱پیج ڪانال تفسیرعلائم باستانے🔱 🎴💰نماد رخ و سر انسان در گنجیابی💰🏺 آثار صورت:هر جا که چهره نیمرخ یا تمام رخ مشاهده کردید باید نگاه چهره را دنبال کرده و دنبال آثار دوم باشید که معمولا نماد آثار دوم یا کاسه است یا به صورت بت حیوانات است. خود آثار دوم مکان دیگری را نشان میدهد. البته بستگی به نگاه صورت دارد که آیا هر دو چشم آن باز یا بسته است. اگر نگاه صورت با یک چشم باشد و نشان دوم سنگ کاسه باشد باید دره ای در آنجا وجود داشته باشد که در آن سمت دره باید تلی وجود داشته باشد و دفینه در مرکز تل در متراژ شش متری خواهد بود. ولی اگر نگاه صورت به سمت آثار دوم باشد و آثار دوم به صورت بت حیوانی باشد باید مسیر چشمان حیوان را دنبال کرده و در آن سوی دره یا در روبروی آن دنبال دهانه غار بگردید که دفینه درون آن غار مدفون است. البته بستگی به بت حیوانی دارد که از چه حیوانی استفاده شده و هر حیوان نماد تله یا تلسم خاص خود است. 🎴⚠️🎴نکته مهم اینه که به کوچکترین چیز غیر طبیعی در صورت دقت کنید. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
. نگاره " مجلس جشن در باغ سلطان حسین میرزا" اثر کمال الدین بهزاد، مکتب هرات، از مرقع گلشن واقع در کاخ موزه گلستان تهران از انواع مجالس برگزاری جشن در نگارگری ایران #بهزاد #نسخه_خطی #نگارگری_ایرانی #مکتب_هنری_تیموری #مینیاتور #مکتب_هنری_هرات #کتاب_آرایی #مرقع_گلشن
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🎴🐇 علامت خرگوش دردفینه یابی💰🎴 ✍خرگوش با زاویہ دید باورنڪردنے درجہ نماد قدرت و انرژے است . بطور قطع نشانہ رهبر و نشان دهندہ تونلهایے در آن منطقہ است. تونلهایے ڪہ بہ چند شاخہ تقسیم میشود در ڪانالهاے ڪوچڪ روے نشانہ خرگوش پنهان شدہ است. این تونلها در بعضے مواقع تونل آب و در بعضے موارد تونل ورود و خروج بہ قلعہ مے باشد اگر نزدیڪ خرگوش جوغنے وجود داشتہ باشد بہ ما مے فهماند ڪہ در انتهاے تونل قبرے وجود دارد خرگوشے ڪہ پایش شڪستہ نشانہ تلہ مڪانیڪے مے باشد و... درضمن این نشانہ خرگوش بسیار زیبا در شمال ڪشور بہ وفور یافت میشود 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
#نسخه_خطی #مصري #فرعون #قدیمیترین #خوفو اقلیمااین پاپیروس قدیمی ترین نسخه خطی مصری است که در زمان فرعون خوفو سال پیش نوشته شده و در مورد زندگی سرکارگری است که سنگ ها را برای ساخت هرم انتقال می داده است.
#نسخه_خطی #المخطوطات_القديمة # کتاب احکام نجوم با حاشیه نویسی مشخصات:(قرن ۷ هجری قمری) زبان فارسی دارای ۹۲ صفحه در ۱۵ سطر ابعاد:۱۲.۷×۱۸.۵
#نسخه_خطی #المخطوطات_القديمة # نسخه خطی از علامه حلی با حاشیه نویسی مشخصات:(قرن ۷_۸هجری قمری ) به خط عربی دارای ۱۶ صفحه در ۱۹ سطر ابعاد:۲۵×۱۳
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🎴💰♦️لاپیا چیست ؟♦️💰🎴 🌎🌖 در مبحث و علم زمین شناسے و جغرافیا بہ ڪوچڪترین شڪل فرسایش ڪارستیڪ گفتہ میشہ ، شڪلهایے ڪہ با علت تغییر فیزیڪے و اتمسفرے در قسمت هایے بیرونے و سطح سنگها و صخرہ ها تشڪیل میشہ ڪہ در اصطلاح لاپیا گفتہ میشہ . معمولا در روے سنگهایے ڪہ از جنس تراورتن بودہ و خاڪ رس و سنگ آهڪ بہ فور در آنجا وجود دارد ایجاد نمیشہ . عوامل ایجاد لاپیا هم باران هاے اسیدے ، آب و هوا و شرایط جوے محیط هستن 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
قبور خمره‌ای در این نوع قبور ، مردگان را در خمره‌هایی قرار می‌دادند . بیشتر محققین معتقدند که نوع تدفین ارتباط نزدیکی با وضعیت جنین در داخل رحم مادر دارد ؛ یعنی همان طور که انسان در رحم مادر قرار گرفته ، پس از مرگ نیز به همان حالت به خاک سپرده می‌شود . این نوع تدفین گویای فلسفه ی مرگ و زندگی است ؛ تولدی نو ، بدین معنی که همین جسم با این اعتقاد زندگی جدید را شروع کرده است و حیات دوباره در جهان دیگر خواهد داشت . به همین منظور ابزارکاری که او به طور کلی که به هنگام حیات با آنها سروکار داشته ، با او در درون قبر نهاده شده است . #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
#نسخه_خطی #المخطوطات_القديمة # کتاب شرح زیج ملا علی قوشچی به امضاء غیاث الدین جمشید کاشانی و ملا مظفر گنابادی رسیده است مشخصات: (قرن ۹ هجری قمری ) خط فارسی دارای ۱۲۰ صفحه در ۲۵ سطر ابعاد۲۵×۱۹
#نسخه_خطی #المخطوطات_القديمة # کتاب تفسیر مجمع البیان قران اثر کبیر طبرسی(شیخ طبرسی) مشخصات: تاریخ ۴۶۸_۵۴۹ هجری قمری دارای ۱۵۸ صفحه در ۲۶ سطر به خط عربی ابعاد۱۹.۵×۲۹۰۵
#نسخه_خطی #المخطوطات_القديمة # کتاب رساله طب امام علی بن موسی الرضا(ع) مشخصات: تاریخ ۱۰۸۶هجری قمری دارای ۱۳۰ صفحه به دو قسمت عربی و فارسی در ۱۰ سطرفارسی و ۱۱ سطر عربی ابعاد۹.۴×۱۶.۴
#نسخه_خطی #المخطوطات_القديمة # کتاب منتخب از تحفه الصلوت مشخصات: تاریخ ۱۰۱۴ هجری قمری دارای ۱۴۰صفحه به دو قسمت عربی و فارسی در ۱۵ سطر فارسی و ۱۶ سطر عربی ابعاد ۱۲×۱۸.۵
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🍃🌺علامت گل در گنجیابی🌺 ✍علامت نشانگر یڪ قبرستان قدیمے در منطقہ است. در این قبرستان یڪ قبر باید متفاوت از بقیہ باشد . در این قبر ممڪن است علائمے باشد ڪہ یاد آور گل است اگر پیدا ڪردید هدف درست است و یڪ علامت مشخص شدہ گنجینہ است. اگر در علامت گل یڪے از گلبرگها ڪم باشد برگے ڪہ ڪم است تحقیقات خود را در آن جهت ادامہ بدهید . ابتدا زیر صخرہ ایے ڪہ در آن یڪ گلبرگ ڪم ڪشیدہ شدہ است را بررسے ڪنید و سپس بہ سمتے ڪہ آن نشان مے دهد ، حرڪت ڪنید. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
. ✴️تلاش برای رمز گشایی از اسرارآمیزترین کتاب دنیا🔍 کتابی به نام "وینیچ"نسخه خطی است که صدوشش سال پیش در صومعه ای در ایتالیا یافت شد.قدمت این کتاب به بیش از ششصد سال می رسد و شامل دویست وچهل صفحه است. رمز گشایان از آن زمان تاکنون سعی می کنند از مفاد بسیار عجیب و غریب این کتاب رمز گشایی کنند و بفهمند اصلا منظور از اشکال عجیب و غریب و اسرار آمیز این کتاب چیست. این کتاب پر از تصاویر گیاهان عجیب، ستاره ها و حالات مرموز انسان است.گزارشی از شریان نیوز. #خبر #کتاب #رمزگشایی #کتاب_مرموز #نسخه_خطی #کتاب_قدیمی #اسرارآمیز #وینیچ .
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🎴🤔 قبور سنگی 🤔🎴 ✍از دیگر قبور شناسایے شدہ ، قبور خرسنگے است ڪہ هنوز بہ طور قطع قدمت آن مشخص نشدہ ولے بر اساس نتایج بدست آمدہ از حفارے محوطہ هاے ، و این قبور از دورہ فرا هخامنشے تا دورہ ساسانے قدمت دارند و احتمالاً در دورہ اشڪانے نیز ساختن چنین قبور براے دفن اموات وجود داشتہ است. در ساخت این قبور ابتدا چالہ اے بہ عمق نیم متر تا یڪ متر در خاڪ ڪندہ شدہ و سپس جسد را بہ صورت دست و پا جمع بہ همراہ هدایا در داخل آن قرار دادہ و روے آن را با خاڪ پوشاندہ و در اطراف آن سنگچینے ڪہ بہ صورت دایرہ اے یا مربع و یا چند ضلعے نامنظم بہ مساحت تامتر ساختہ اند. در ساخت سنگچین از سنگ‌هاے بزرگ بہ ابعاد بیش از یڪ متر مربع یا ڪمتر استفادہ شدہ است و بہ همین خاطر از این قبور بنام قبور خرسنگے نام بردہ شدہ است. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
شرح گلستان تالیف دکتر خزایلی چاپ انتشارات جاویدان بسال۱۳۴۸ قطع وزیری جلد سلفون بسیار تمیز و نو
تاریخ مغول تالیف عباس اقبال اشتیانی چاپ انتشارات امیرکبیر بسال ۱۳۴۸ فوق العاده تمیز و اکبند
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🎴🤔 سنگ پاد زهر چیست 🤔 ✍سنگهائے وجود دارد بسیار نادر و ڪم یاب ڪہ بہ آنها سنگ پاد زهر میگویند. ✍سنگ پاد زهر براے دارو سازے و امراض مختلف مصرف میشود. و درمان ڪنندہ بسیارے از امراض هست. ✍یڪے از علم هاے گذشتہ گان ڪہ در عقل ما امڪان پذیر نمیباشد همین سنگ پاد زهر است. ✍سنگ پاد زهر وقتے حرارت مے بیند از خود روغنے پس میدهد ڪہ درمان ڪنندہ همہ امراض خارجے و تعدادے امراض داخلے هست. ✍یڪے از خصوصیاتے ڪہ این سنگ دارد و میتوان اصل آن را از بدل آن شناخت این است ڪہ وزن این سنگ هیچ وقت ڪم نمیشود. یعنے ممڪن است شما از یڪ سنگ پاد زهر یڪ ڪیلوگرمے سہ ڪیلوگرم روغن پاد زهر بگیرید ولے وزن سنگ شما همان یڪ ڪیلوگرم باقے میماند. ✍سنگ پاد زهر بسیار نادر است و اگر ڪسے این سنگ را داشتہ باشد مانند این است ڪہ دنیاے ثروت را داشتہ باشد. ✍سنگ پادزهر بہ رنگ مشڪے است و مانند سنگ محڪ طلا میماند. ✍اگر دست شما زخم شود و مقدارے از روغن سنگ پاد زهر را بہ آن بمالید بلافاصلہ خوب میشود. و اگر بیمارے شما درونے باشد این روغن را با داروهاے دیگر مخلوط میڪنند و براے امراض درونے از آن استفادہ میڪنند و پس از مدت ڪوتاهے امراض درونے را نیز خوب میڪند. ✍از این سنگ تعداد انگشت شمارے (ڪمتر از انگشتان یڪ دست) وجود داشتہ است ڪہ مخصوص پادشاهان بودہ است و هیچ ڪسے بغیر از پادشاهان حق استفادہ از آن را نداشتہ است. ✍این هم یڪے از مسائلے ڪہ در گذشتہ وجود داشتہ و از نظر عقلے دور از ذهن بہ نظر میرسد ولے در ڪتابهاے بسیار قدیمے در مورد آن نوشتہ شدہ است. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
سنگ نگاره یا نشان بز بیشتر نماد و سمبل قبر بوده و جهت نشان دادن مزار از آن استفاده شده است. ( حتی مربوط به نماد آیینی و شکارگاه هم باشه احتمال قبر در گذشته اطراف بوده اما نماد حتمی دفینه و هدایا در قبر نبوده ) البته چنانچه بز کوهی با شاخهای بزرگ و هلال باشه و دایره یا اسکنه در اطرافش باشه میتونه سمبل نذرونیاز بوده و ربطی به دفینه نداره حتی اگر قبری هم آنجا باشه ، قربانی در درگاه خدا می باشد! و دفینه ای نخواهد داشت.اگر روی سنگ ثابت باشه باید اطرافش را بررسی کرد البته اگر بز ، به تنهایی باشد نشانه قبر و مزار بزرگ یک قوم یا قبیله بوده و باید به سمت مسیر نوک شاخ آن و اگر شاخ برگشته یا کوتاه باشد به سمت ریش ، پای متفاوت ، جهت نگاه یا هرنوع نشانک متفاوت در کنار نشان به دنبال قبر بگردید. اگه در کنار بز یا هر نشانه دیگر حیوانی، علامات یا نشانه های دیگری یافت گردد، باید به ترتیب و الویت بندی، نشانه ها را بررسی نمایید، یعنی ابتدا علامتهای جزئی و یا کوچکتر برای ما الویت خواهند داشت و مسیر را آنها تعیین می نمایند و بقیه حکم خبری و اطلاع رسانی دارند. وجود چشمه در کنار نشان بز جز علایم همیشگی بوده #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
یک فرانسوی نسخه خطی نادر به آستان مقدس حسینی هدیه داد رمزی حبیب صنبر تاجر #فرانسوی یک #نسخه_خطی نادر نوشته شده با #طلا بر روی یک ورق برنجی آمیخته با #طلا را به آستان مقدس حسینی هدیه داد. صنبر متولد #فلسطین و دارای #تابعیت فرانسوی است و این هدیه را در سفر به کربلای معلی به آستان مقدس حسینی تقدیم کرد. وی گفت: این نسخه خطی یکی از هدایای نادر است که با طلا بر روی یک ورق برنجی آمیخته با طلا، نوشته شده است و نوشته ی روی آن (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) است. این تاجر فرانسوی تاکید کرد: در سر تا سر #جهان تنها نسخه از این نوع خط وجود دارد و این یکی از آن هاست. وی همچنین از پروژه های توسعه ای آستان مقدس حسینی ابراز خشنودی کرد و آن را موجب جذب بیشتر زائران دانسته و تاکید کرد: اهالی شهر مقدس #کربلا روحیه خوبی در استقبال از #زائران و بیگانگان دارند و این باعث نزدیکی #ملت و رونق هرچه بیشتر اقتصادی است. علاء ضیاء الدین الموسوی مسئول موزه #آستان_مقدس_حسینی نیز در باره این نسخه قرآنی، گفت: این نسخه خطی نادر را در موزه و در کنار هدایایی که از سوی شخصیت های جهانی و دوست داران #امام_حسین علیه السلام هدیه شده، نگهداری خواهیم کرد. گفتنی است ، از زمان افتتاح #موزه آستان مقدس حسینی و پیش از آن، هدایای باستانی و ارزشمند زیادی از سوی دوستداران #اهل_بیت علیهم السلام به آستان مقدس حسینی اهدا شده است. #شیعه_ویوز #اخبار_شیعیان_جهان شنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ السبت - ١٦ جمادي الاولي ١٤٣٩ - همراه باشيد با «شیعه ویوز» جدید ترین اخبار شیعیان جهان در شبكه جهانى امام حسين عليه السلام ١
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🤔♿️ علامت جای دو زانو در گنجیابی جاے دو زانو باید رو بہ قبلہ و سانتے متر فاصلہ داشتہ باشد و براے پیدا ڪردن دفینہ زانوها را در جاے زانو گذاشتہ و سجدہ مے ڪنیم هر ڪجا پیشانے بہ زمین برخورد ڪرد دفینہ آنجاست و یڪ خمرہ بزرگ است. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🛡⚔♦️ تپه ها ♦️⚔🛡 ✍💯 لازمہ این نوع تپہ ها ڪہ نمونہ اش را در عڪس میبینید توضیحاتے بدم.دوستان عزیز این نوع تپہ ها ڪہ از خاڪ سرند شدہ و رسے ساختہ شدہ اند اغلب در زمان ساسانیان بنا شدہ اند و همگے داراے دفینہ بزرگے بودہ اند.این ڪہ میگویم بودہ اند یعنے بارش رفتہ و ڪمتر تپہ اے موندہ ڪہ بارش حفظ شدہ باشہ.این همہ خاڪے شما مشاهدہ میڪنید حاصل ڪندن تونل بزرگے است ڪہ در واقع راہ اصلے بہ تپہ هستش.این راہ میتواند تا هزار متر هم باشد.بهترین و ڪم خرج ترین راہ است ڪہ درب تونل را بیابیم و از تونل وارد تپہ شویم.اما بہ شرط اینڪہ نسخہ داشتہ باشیم.شاید سادہ بہ نظر بیاید اما اگر وارد تونل شوید میبینید ڪہ چقدر ترسناڪ هستش و راههاے پیچ در پیچ و گیج ڪنندہ اے وجود دارد.بهترین را این است ڪہ از وسط تپہ بڪاویید تا بہ اتاق ساروجے یا خشتے برخورد ڪنید.براے جلوگیرے از ریزش حتما نڪات ایمنے را رعایت ڪنید.مثلا شڪل حفارے بہ صورت مربع یا مستطیل باشد.این ڪار تا حدے جلوے ریزش را میگیرد.ضربہ هاے شدید بہ سقف ساروجے نزنید و با مواد شیمیایے ڪار را یہ سرہ ڪنید.هرگز با لودر بہ جان تپہ ها نیوفتید. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🌴 انواع درخت در دفینه یابی ✍در ایران انواع مختلف درخت وجود دارد.در گذشتہ درختانے ڪہ عمر طولانے داشتند براے نشانہ استفادہ مے شدند و در بیشتر جاهایے ڪہ اموال گذاشتہ مے شد درختے هم ڪاشتہ مے شد ڪہ بعدها پیدا ڪردن جا راحت باشد. درختانے ڪہ بیشتر براے این ڪار استفادہ مے شد بہ این ترتیب مے باشد: بوتہ گز ڪہ در حدود شش هزار سال عمر میڪند.درخت سرو ڪہ در حال حاضر چهار هزار سالہ آن وجود دارد. درخت داغ داغان ڪہ در حال حاضر چهار هزار و پانصد سالہ آن هست. درخت آزاد ڪہ دو هزار سال عمر میڪند و در جنگلهاے شمالے ایران بہ وفور یافت مے شود. درخت چنار ڪہ حدود هفتصد سال عمر میڪند و پس از آن هر سال یڪ بار خود ڪشے مے ڪندو خود را مے سوزاند تا از بین برود ڪہ این خود سوزے هم چندین سال طول مے ڪشد. مانند درخت چنار امامزادہ صالح ڪہ حدود نهصد سال قدمت دارد. درخت نارون حدود پانصد سال عمر مے ڪند. درخت سنجد نیز حدود پانصد سال عمر مے ڪند. درخت زالزالڪ ودرخت توت وحشے هم عمرشان زیاد و بیشتر در آذربایجان بہ عنوان نماد بڪار رفتہ اند. درختهایے با عمر طولانے اڪثرا نشانہ بار است و بار هر ڪدام از آنها با دیگرے متفاوت است بہ فرض اموالے ڪہ در نزدیڪے بوتہ گز یافت مے شود با اموالے ڪہ در ڪنارسرو یافت میشود همیشہ متفاوت بودہ است. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 ویژگے هاےڪارشناس و استاد ڪار بلد دفینہ یابے 🎓🎓 ⚱⚱ استاد باید بینشے فراتر از دیگران داشتہ باشد. یعنی: 🔵. باید آثار شناس باشد و هر آثارے را ڪہ در بیابان یا ڪوهستان یا هر جائے میبیند معناے آن را بداند. 🔵 .. استاد باید از روے تجربہ بوے دفینہ را حس ڪند. 🔵 ..خاڪ ها را لایہ بہ لایہ بشناسد. 🔵 . بہ غارها تسلط ڪامل داشتہ باشد. 🔵 .خطرات ڪار را بداند. 🔵 .تلہ ها را بشناسد و طرز از ڪار انداختن آنها را بلد باشد. 🔵 . ازطلسمات آگاهے ڪامل داشتہ باشد و چہ طلسمات قبل از اسلام چہ طلسمات بعد از اسلام را بتواند را باطل ڪند. اینها شرایط یڪ استاد هست ڪہ براے یاد گیرے هر ڪدام وقت فراوان صرف شدہ است و هیچ وقت چنین استادے را نباید رها ڪرد و مے توان از این استاد استفادہ برد و درسها آموخت و بہ نتیجہ رسید. 🔵 - داشتن یڪ کاربلد خوب و مورد اعتماد در منطقہ اے ڪہ مے خواهید حفارے ڪنید لازم است. 🔵پست آموزشی🔵 🚫کپی برداری ممنوع🚫 جهت تفسیر دایرکت پیام دهید. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 قبور حفره ای با پوشش سنگی 💯✍این قبور همانند قبور حفره‌اے سادہ با خاڪبردارے از زمین شڪل گرفتہ و داراے بافت معمارے خاصے نیستند و اندازهٔ آنها هم بہ قامت انسان ڪہ دفن می‌شود ، بستگے دارد . در اطراف این قبور و روے آنها تختہ سنگهایے قرار می‌دادند و مردہ را بہ صورت چمباتمہ و از پهلو بہ طرف جهات اصلے مے خوابانیدہ اند . آنان با این ڪار مے خواستند آرامگاهے نظیر خانه‌هاے جهان زندگان بہ مردگان بدهند . گاهے هم دیواره‌ها و با ڪف قبر را سنگ فرش می‌ڪردند ڪہ نشانهٔ فرد از مقام در اجتماع در زمان حیاتش بودہ است . گاهے هم از این قبور بہ عنوان قبرهاے خانوادگے استفادہ می‌ڪردند بہ این ترتیب ڪہ گاهے مردہ اول را با لایه‌اے از خاڪ مے پوشانیدند و مردہ دوم را قرار می‌دادند و گاهے هم وسایل درون گور و استخوانهاے مردہ اول در گوشه‌اے از قبر جمع ڪردہ و مردہ دوم را قرار می‌دادن. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
اثر الکسی تولستوی ترجمه مهدی غبرایی انتشارات نیلوفر چاپ اول ۱۳۶۱
ضربه طبل به علامت تسلیم اثر فرانسوا زساگان ترجمه جواهرچی