همه عکس ها و کلیپ های هلاکت در اینستاگرام

loading...
🎥کاروان نیروهای متجاوز #امارات و مزدوران آنها(مجهز به امرپ های ضد مین و ضد کمین(!)) گرفتار در #کمین موفق رزمندگان یمنی (۱) #هلاکت و جراحت نظامیان اماراتی و مزدوران آنها حومه بندر المخا
#اخبار تحولات میدانی #یمن کاروان نیروهای متجاوز #امارات و مزدوران آنها (مجهز به امرپ های ضد مین و ضد کمین(!)) گرفتار در #کمین موفق رزمندگان یمنی #هلاکت و جراحت نظامیان اماراتی و مزدوران آنها #تحولات_منطقه
🎥کاروان نیروهای متجاوز #امارات و مزدوران آنها(مجهز به امرپ های ضد مین و ضد کمین(!)) گرفتار در #کمین موفق رزمندگان یمنی (۱) #هلاکت و جراحت نظامیان اماراتی و مزدوران آنها حومه بندر المخا
. قسمت چهارم: ...و هر بنده ای از بندگانت یا کنیزی از کنیزانت یا سلطان سرکش، یا شیطان مذکر یا شیطان مؤنث یا جن زده مذکر یا جن زده مؤنث یا غول مذکر یا غول مؤنث که قصد دارنده ی این نوشته کند، به ظلم و ستم، یا ضرر و زیان ، یا #مکر و #حیله، یا امر ناخوشایند، یا حقه یا #خدعه، یا #آزردگی یا #جراحت یا #قتل یا غلبه و چیرگی یا #بدگویی، یا #فساد و #تباهی، یا #غرق ، یا ریشه کن کردن و #استیصال، یا #آسیب و #آفت یا #تباهی و #هلاکت یا درگیری یا پیمان شکنی و #بی_وفایی و #خیانت یا #استیلا و زور یا #پرده_دری یا زورآوری یا #آسیب رسانی یا علیلی و نقص یا کشتار یا #آتش_سوزی یا #انتقام گیری یا #قطع_رابطه یا قطع اندام یا #جادوگری یا تغییرشکل و #شمایل یا #بیماری یا #درد یا #برص یا #پیسی یا #جذام یا شدت و سختی یا #آفت و ضرر یا #فقر و #تنگدستی یا گرسنگی، یا تشنگی، یا وسوسه، یا نقصان در دین و معیشت، پس او را، به هر وسیله که خواهی و هر گونه، اراده کنی و از هر کجا که مایل باشی، کفایتش فرما؛ همانا تو، بر هر کاری قادر و توانایی و صلوات و سلام خداوند بر سید و سرور ما، حضرت محمد و تمام آل او باد؛ صلوات و سلامی فراوان؛ و هیچ نیرو و توانی نیست، مگر از جانب خدای بلند مرتبه و بزرگ؛ و سپاس و ستایش، از آن خدا، پروردگار جهانیان است. والسلام ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ برای سفارش دادن حرز به دایرکت پیام دهید.☝ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
. بخش چهارم: ...و هر بنده ای از بندگانت یا کنیزی از کنیزانت یا سلطان سرکش، یا شیطان مذکر یا شیطان مؤنث یا جن زده مذکر یا جن زده مؤنث یا غول مذکر یا غول مؤنث که قصد دارنده ی این نوشته کند، به ظلم و ستم، یا ضرر و زیان ، یا #مکر و #حیله، یا امر ناخوشایند، یا حقه یا #خدعه، یا #آزردگی یا #جراحت یا #قتل یا غلبه و چیرگی یا #بدگویی، یا #فساد و #تباهی، یا #غرق ، یا ریشه کن کردن و #استیصال، یا #آسیب و #آفت یا #تباهی و #هلاکت یا درگیری یا پیمان شکنی و #بی_وفایی و #خیانت یا #استیلا و زور یا #پرده_دری یا زورآوری یا #آسیب رسانی یا علیلی و نقص یا کشتار یا #آتش_سوزی یا #انتقام گیری یا #قطع_رابطه یا قطع اندام یا #جادوگری یا تغییرشکل و #شمایل یا #بیماری یا #درد یا #برص یا #پیسی یا #جذام یا شدت و سختی یا #آفت و ضرر یا #فقر و #تنگدستی یا گرسنگی، یا تشنگی، یا وسوسه، یا نقصان در دین و معیشت، پس او را، به هر وسیله که خواهی و هر گونه، اراده کنی و از هر کجا که مایل باشی، کفایتش فرما؛ همانا تو، بر هر کاری قادر و توانایی و صلوات و سلام خداوند بر سید و سرور ما، حضرت محمد و تمام آل او باد؛ صلوات و سلامی فراوان؛ و هیچ نیرو و توانی نیست، مگر از جانب خدای بلند مرتبه و بزرگ؛ و سپاس و ستایش، از آن خدا، پروردگار جهانیان است. والسلام ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ برای سفارش دادن حرز به دایرکت پیام دهید.☝ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
سه #معتاد که شب‌ گذشته به دلیل مصرف زیاد #مواد اختیار خود را از دست داده، دست در دست هم، خود را #زیر_اتوبوس انداخته و #خودکشی کردند! گفته شده این سه علاقه زیادی بهم داشتند!! . این سه از #مزدوران_نظام بودند ک در #درگیری شب گذشته ب #هلاکت رسیدند و ب #جهنم راهی شدند . #مزدوران تا دیر نشده می بایست ب صف #مردم بپیوندند . اسامی اوباش دیشب ک هلاک شدند : #رضا_مرادی_علمدار #محمد_علی_بایرامی #رضا_امامی
. . . بخش چهارم: ...و هر بنده ای از بندگانت یا کنیزی از کنیزانت یا سلطان سرکش، یا شیطان مذکر یا شیطان مؤنث یا جن زده مذکر یا جن زده مؤنث یا غول مذکر یا غول مؤنث که قصد دارنده ی این نوشته کند، به ظلم و ستم، یا ضرر و زیان ، یا #مکر و #حیله، یا امر ناخوشایند، یا حقه یا #خدعه، یا #آزردگی یا #جراحت یا #قتل یا غلبه و چیرگی یا #بدگویی، یا #فساد و #تباهی، یا #غرق ، یا ریشه کن کردن و #استیصال، یا #آسیب و #آفت یا #تباهی و #هلاکت یا درگیری یا پیمان شکنی و #بی_وفایی و #خیانت یا #استیلا و زور یا #پرده_دری یا زورآوری یا #آسیب رسانی یا علیلی و نقص یا کشتار یا #آتش_سوزی یا #انتقام گیری یا #قطع_رابطه یا قطع اندام یا #جادوگری یا تغییرشکل و #شمایل یا #بیماری یا #درد یا #برص یا #پیسی یا #جذام یا شدت و سختی یا #آفت و ضرر یا #فقر و #تنگدستی یا گرسنگی، یا تشنگی، یا وسوسه، یا نقصان در دین و معیشت، پس او را، به هر وسیله که خواهی و هر گونه، اراده کنی و از هر کجا که مایل باشی، کفایتش فرما؛ همانا تو، بر هر کاری قادر و توانایی و صلوات و سلام خداوند بر سید و سرور ما، حضرت محمد و تمام آل او باد؛ صلوات و سلامی فراوان؛ و هیچ نیرو و توانی نیست، مگر از جانب خدای بلند مرتبه و بزرگ؛ و سپاس و ستایش، از آن خدا، پروردگار جهانیان است. والسلام ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ برای سفارش دادن حرز به دایرکت پیام دهید.☝ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
. . . بخش چهارم: ...و هر بنده ای از بندگانت یا کنیزی از کنیزانت یا سلطان سرکش، یا شیطان مذکر یا شیطان مؤنث یا جن زده مذکر یا جن زده مؤنث یا غول مذکر یا غول مؤنث که قصد دارنده ی این نوشته کند، به ظلم و ستم، یا ضرر و زیان ، یا #مکر و #حیله، یا امر ناخوشایند، یا حقه یا #خدعه، یا #آزردگی یا #جراحت یا #قتل یا غلبه و چیرگی یا #بدگویی، یا #فساد و #تباهی، یا #غرق ، یا ریشه کن کردن و #استیصال، یا #آسیب و #آفت یا #تباهی و #هلاکت یا درگیری یا پیمان شکنی و #بی_وفایی و #خیانت یا #استیلا و زور یا #پرده_دری یا زورآوری یا #آسیب رسانی یا علیلی و نقص یا کشتار یا #آتش_سوزی یا #انتقام گیری یا #قطع_رابطه یا قطع اندام یا #جادوگری یا تغییرشکل و #شمایل یا #بیماری یا #درد یا #برص یا #پیسی یا #جذام یا شدت و سختی یا #آفت و ضرر یا #فقر و #تنگدستی یا گرسنگی، یا تشنگی، یا وسوسه، یا نقصان در دین و معیشت، پس او را، به هر وسیله که خواهی و هر گونه، اراده کنی و از هر کجا که مایل باشی، کفایتش فرما؛ همانا تو، بر هر کاری قادر و توانایی و صلوات و سلام خداوند بر سید و سرور ما، حضرت محمد و تمام آل او باد؛ صلوات و سلامی فراوان؛ و هیچ نیرو و توانی نیست، مگر از جانب خدای بلند مرتبه و بزرگ؛ و سپاس و ستایش، از آن خدا، پروردگار جهانیان است. والسلام ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ برای سفارش دادن حرز به دایرکت پیام دهید.☝ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
. همیشه پیشبینیهای پیک میج در مورد نتایجِ فوتبال بوده و هر کسی درست پیشبینی میکرد ، به افتخارش پستِ درخواستی میذاشتیم براش . . . سؤال امشبمون متفاوته ولی بازهم جایزه میدیم به کسی که بتونه درست جواب بده.... . سوال : 👇 حادثه بعدی که قراره بخاطرش بنویسیم "ایران تسلیت" ، چه نوع حادثه ای هست و چند نفر جانِ خودشون رو از دست خواهند داد؟؟؟ . . . منم پیشاپیش جمله "ایران تسلیت" رو آماده کردم.... . . . . . #فلاکت #هلاکت #بدبختی #ناکارامدی #زلزله #سیل #پلاسکو #اختلاص #هواپیما #سانچی #مؤسسات #بیکاری #اخراجها #کشیدن_بخیه #زندان #خودکشیهای_عمدی #حقوق_کارگر #تجاوز_به_بازداشتیها #برف #خاک #خوزستان #معدن_یورت #اعدام #ووووو #پیپو
هلاکت شرور مسلح و دستگیری عاملان تیراندازی در زاهدان 🔰{ #} 🆔[ 🎥{ }: ://./ #زاهدان #شرور #مسلح #هلاکت
📷 ارتش عربستان #سعودی در جدیدترین اعتراف، از #هلاکت دست کم ۸ نظامی خود و زخمی شدن چند تن دیگر در مرز با یمن خبر داد (درگیری با نیروهای یمنی) #تحولات_منطقه
🔻 تصویر ابو ایمان المصری از مسئولان ارشد گروه تروریستی #تکفیری القاعده (تحریرالشام) که هنگام عبور از مسیری در غرب #حلب با آتش مستقیم تروریستهای گروه نورالدین الزنکی (از یک ایست بازرسی) به #هلاکت رسید
. #سوریه... #حلب... #هلاکت_کفتار_تکفیری... . 🔴 #ابوایمان_المصری از مسئولان ارشد گروه تروریستی #تکفیری #تحری_الشام که هنگام عبور از مسیری در غرب #حلب با آتش مستقیم تروریستهای گروه #نورالدین_الزنکی ,از یک ایست بازرسی به #هلاکت رسید. . . . . . #مدافع_حرـــــــــــــــــــــــــــــــــــم✌✌ #محمد
نهج البلاغه خطبة ۱۲۴ و من كلام له ( عليه السلام ) " في حث أصحابه علي القتال " طول خطبة ليتم تسليمها في مقاطع متعددة ( الجزء الخامس ) ... وَ اللَّهِ لَأَنَا أَشْوَقُ إِلَي لِقَائِهِمْ مِنْهُمْ إِلَي دِيَارِهِمْ اللَّهُمَّ فَإِنْ رَدُّوا الْحَقَّ فَافْضُضْ جَمَاعَتَهُمْ وَ شَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَ أَبْسِلْهُمْ بِخَطَايَاهُمْ إِنَّهُمْ لَنْ يَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنٍ دِرَاكٍ يَخْرُجُ مِنْهُمُ النَّسِيمُ وَ ضَرْبٍ يَفْلِقُ الْهَامَ وَ يُطِيحُ الْعِظَامَ وَ يُنْدِرُ السَّوَاعِدَ وَ الْأَقْدَامَ ... یجب أن يستمر به خدا سوگند! كه من به ديدار شاميان در ميدان نبرد شيفته ترم تا آنان به بازگشت به دیارشان بار خدايا! اگر شاميان از حق روي گرداندند جمعشان را پراكنده، و در ميانشان اختلاف و تفرقه بيفكن، و آنان را براي خطاكاريشان به هلاكت رسان. همانا شاميان، بدون ضربت نيزه هاي پياپي هرگز از جاي خود خارج نشوند، ضرباتي كه بدن هايشان را سوراخ نمايد، چنانكه وزش باد از اين سو فرو شده بدان سو درآيد، ضربتي كه كاسه سر را بپراكند، و استخوان هاي بدن را خرد، و بازوها و پاها را قطع و به اطراف پخش كند ... ادامه دارد. #نهج‌البلاغه #امام_علی #خطبه_۱۲۴ #در_تعلیم_یارانش_برای_جنگ #به_خدا_سوگند #شامیان #حق #اختلاف #تفرقه #هلاکت #نیزه #خارج #بدن #وزش_باد #کاسه_سر #استخوان #بازو #پا #قطع #پخش
‍. #سوریه... #دمشق... . . 🔴عناصر گروه تروریستی #داعش در درگیری شدید با گروه تکفیری #جبهةالنصرة، خیابان #!حیفا در اردوگاه #اليرموك واقع در جنوب #دمشق را به کنترل خود درآورده که طی این درگیری‌ها ده‌ها #قلاده عناصر دو طرف به #هلاکت رسیدند. . . . . #مدافع_حرــــــــــــــــــــــــــــــــم✌✌ #محمد
‍. #سوریه... #ادلب... . 🔴در ادامه ترور #فرماندهان ارشد گروه‌های تروریستی در مناطق مختلف استان #ادلب سوریه، #ابوحذیفه_الحمص از سرکرده های ارشد گروه تکفیری #جبهةالنصرة در محور #المسطومه، به دست افراد ناشناس به #هلاکت رسیده و به درک واصل شد. . . . . . #مدافع_حرــــــــــــــــــــــــــــــــم✌✌ #محمد
. خوشبینی و مثبت اندیشی محض توهمی است که افراد را به ورطه هلاکت میاندازد در اصل خوشبینی زمانی کارساز است که متکی به این تفکر باشد که کارسازی بالای دست همه وجود دارد که مسائل را در راه نیت خیر و صحیح برای ما هموار میکند در اصل خوشبینی نشاءت گرفته از توکل است. #خدا #لا_حول_و_لا_قوة_الا_با_الله #خوشبینی #توهم #هلاکت #توکل #و_من_یتوکل_علی_الله_فهو_حسبه
🎥 عملیات رزمندگان یمنی علیه متجاوزان در استان #الجوف #هلاکت، جراحت و اسارت شماری از مزدوران رژیم سعودی #تحولات_منطقه
... #حضرت_محمد(ص): مردم را، در حقيقت، #شتابزدگی به #هلاكت افكنده است. اگر مردم #آرام و از شتاب كارى به دور بودند هيچ كس هلاك #نمى شد ميزان الحكمه ج ص #حدیث #حدیث_روز #حضرت_محمد_ص #شتاب #هلاکت #حقیقت
.
چیزی نگذشت که به در دروازه شهر رسیدم ، #هادی را که في الحقیقة #روح من بود در آنجا ملاقات نمودم، سلام کردم و #مصافحه و معانقه نمودیم، حیات تازه ای به من روی داد، به قصری که برای من مهیا شده بود داخل شدیم، تمام اسباب #تجملات در آن جمع بود، پس از استراحت و اکل و شرب، هادی پرسید: «در این سه منزل چطور بر تو گذشت؟
گفتم «الحمد لله على كل حال !» خطراتی که بود از طرف #جهالت بود، آن هم بالأخره از ناحیه خودم بود که بی تو بودم. و اگر تو با من بودی، او اینطورها گردن کلفتی نمیکرد، و هرچه بود بالأخره به #سلامتی گذشت، و تو را که دیدم همه دردها دوا شد و همه غمها زایل گردید.»
هادی گفت: « تا به حال چون من با تو نبودم، او به #مکر و #دروغ تو را از راه بیرون کرد؛ ولی بعد از این که من راه مکر و #حیله او را به تو وانمود میکنم، او به اسباب و آلات قویّه دیگری تو را از راه بیرون خواهد نمود. بعد از این در خارج راه عذابهای شدیدی خواهد بود که غالبا به #هلاکت میکشد، چون به واسطه وجود من #حجت بر تو تمام است و معذور نخواهی بود، و اسباب دفاعيه تو در این منزل فقط عصایی و سپری است و این نیز کم است، امشب که #شب_جمعه است، نزد #اهل_بیت خود برو، شاید که به یاد تو خیراتی از آنها صادر شود و اسباب #امنیت تو در این #مسافرت بیشتر گردد.»
.
 بخشی از کتاب #سیاحت_غرب

لحظاتی را در این صفحه با مطالعه و آشنایی با کتابهایی خواندنی سپری کنید.
ما برای زمان شما ارزش قائلیم.🌹🌹
@goharshadkhatoon
. چیزی نگذشت که به در دروازه شهر رسیدم ، #هادی را که في الحقیقة #روح من بود در آنجا ملاقات نمودم، سلام کردم و #مصافحه و معانقه نمودیم، حیات تازه ای به من روی داد، به قصری که برای من مهیا شده بود داخل شدیم، تمام اسباب #تجملات در آن جمع بود، پس از استراحت و اکل و شرب، هادی پرسید: «در این سه منزل چطور بر تو گذشت؟ گفتم «الحمد لله على كل حال !» خطراتی که بود از طرف #جهالت بود، آن هم بالأخره از ناحیه خودم بود که بی تو بودم. و اگر تو با من بودی، او اینطورها گردن کلفتی نمیکرد، و هرچه بود بالأخره به #سلامتی گذشت، و تو را که دیدم همه دردها دوا شد و همه غمها زایل گردید.» هادی گفت: « تا به حال چون من با تو نبودم، او به #مکر و #دروغ تو را از راه بیرون کرد؛ ولی بعد از این که من راه مکر و #حیله او را به تو وانمود میکنم، او به اسباب و آلات قویّه دیگری تو را از راه بیرون خواهد نمود. بعد از این در خارج راه عذابهای شدیدی خواهد بود که غالبا به #هلاکت میکشد، چون به واسطه وجود من #حجت بر تو تمام است و معذور نخواهی بود، و اسباب دفاعيه تو در این منزل فقط عصایی و سپری است و این نیز کم است، امشب که #شب_جمعه است، نزد #اهل_بیت خود برو، شاید که به یاد تو خیراتی از آنها صادر شود و اسباب #امنیت تو در این #مسافرت بیشتر گردد.» . بخشی از کتاب #سیاحت_غرب لحظاتی را در این صفحه با مطالعه و آشنایی با کتابهایی خواندنی سپری کنید. ما برای زمان شما ارزش قائلیم.🌹🌹
📷 ضبط حجم بزرگ از تسلیحات و تجهیزات #داعش در حومه جنوب شرقی ادلب توسط ارتش سوریه و متحدان مقاومت؛ #هلاکت شمار زیادی از تروریستهای تکفیری داعش #تحولات_منطقه
🍀نهج البلاغه🍀 🔰خطبة ۱۲۳ و من كلام له ( عليه السلام ) "قاله لأصحابه في ساحة الحرب بصفين " طول خطبة ليتم تسليمها في جزأين ( الجزء الثاني ) ... وَ الَّذِي نَفْسُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِيتَةٍ عَلَي الْفِرَاشِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ وَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكُمْ تَكِشُّونَ كَشِيشَ الضِّبَابِ لَا تَأْخُذُونَ حَقّاً وَ لَا تَمْنَعُونَ ضَيْماً قَدْ خُلِّيتُمْ وَ الطَّرِيقَ فَالنَّجَاةُ لِلْمُقْتَحِمِ وَ الْهَلَكَةُ لِلْمُتَلَوِّمِ . ... سوگند به آن كس كه جان پسر ابوطالب در دست اوست، هزار ضربت شمشير بر من آسانتر از مرگ در بستر ، در غیر طاعت خداست. گويي شما را در برخي از حمله ها، در حال فرار، ناله كنان چون گله اي از سوسمار مي نگرم كه نه حقي را بازپس مي گيريد، و نه ستمي را باز مي داريد، اينك اين شما و اين راه گشوده، نجات براي كسي است كه خود را به ميدان افكنده به مبارزه ادامه دهد، و هلاكت از آن كسي است كه سستي ورزد. #نهج‌البلاغه #امام_علی #خطبه_۱۲۳ #در_نبرد_صفین #سوگند #پسر_ابوطالب #هزار_ضربت_شمشیر #مرگ_در_بستر #طاعت #حمله #فرار #ناله #سوسمار #حق #ستم #نجات #مبارزه #هلاکت #سستی
نهج البلاغه خطبة ۱۲۳ و من كلام له ( عليه السلام ) "قاله لأصحابه في ساحة الحرب بصفين " طول خطبة ليتم تسليمها في جزأين ( الجزء الثاني ) ... وَ الَّذِي نَفْسُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِيتَةٍ عَلَي الْفِرَاشِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ وَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكُمْ تَكِشُّونَ كَشِيشَ الضِّبَابِ لَا تَأْخُذُونَ حَقّاً وَ لَا تَمْنَعُونَ ضَيْماً قَدْ خُلِّيتُمْ وَ الطَّرِيقَ فَالنَّجَاةُ لِلْمُقْتَحِمِ وَ الْهَلَكَةُ لِلْمُتَلَوِّمِ . ... سوگند به آن كس كه جان پسر ابوطالب در دست اوست، هزار ضربت شمشير بر من آسانتر از مرگ در بستر ، در غیر طاعت خداست. گويي شما را در برخي از حمله ها، در حال فرار، ناله كنان چون گله اي از سوسمار مي نگرم كه نه حقي را بازپس مي گيريد، و نه ستمي را باز مي داريد، اينك اين شما و اين راه گشوده، نجات براي كسي است كه خود را به ميدان افكنده به مبارزه ادامه دهد، و هلاكت از آن كسي است كه سستي ورزد. #نهج‌البلاغه #امام_علی #خطبه_۱۲۳ #در_نبرد_صفین #سوگند #پسر_ابوطالب #هزار_ضربت_شمشیر #مرگ_در_بستر #طاعت #حمله #فرار #ناله #سوسمار #حق #ستم #نجات #مبارزه #هلاکت #سستی
. #سوریه... #هلاکت_کفتارهای_تکفیری... . 🔴 هدف قرار دادن ماشین کفتارها و به #هلاکت رساندن یک #قلاده از فرماندهان گروه تروریستی تکفیری #هیئت_تحرير_الشام به همراه #قلاده از همراهانش در منطقه #القنیة اطراف #جسرالشغور به دست افراد ناشناس😃 . . . . . #مدافع_حرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم✌✌ #محمد
و #تقوا چیه؟ اینکه #خودت رو از #هلاکت نجات بدی و چطور انسان میتونه خودشو از هلاکت #نجات بده؟ اینکه #افکار_منفی، #کلام_منفی ، #افراد_منفی و #اعمال_منفی رو از زندگیش حذف کنه . و اونوقت درهای #زمین و #آسمان باز میشه. فکر نکن خیلی زمان میبره ، نه اصلا ، همین که شروع کنی، غرق در #رحمت و #برکت میشی و از جایی که گمان نداری دریافت میکنی. #عاشقتم ، #خدای_مهربونم که اینقدر ما رو #دوست داری و میخوای که #عاشق خودمون باشیم و از خودمون #مراقبت کنیم😍 #مریم_سلیمانی #موفقیت #خودشناسی #خودارزشمندی #حکمت #نهج_البلاغه #حضرت_علی #حدیث
🎥 انهدام خودروی در حال عبور متجاوزان در استان #مارب یمن توسط رزمندگان یمنی با موشک هدایت شونده 🔻 #هلاکت و جراحت سرنشینان
🎥 انهدام خودروی در حال عبور متجاوزان در استان #مارب یمن توسط رزمندگان یمنی با موشک هدایت شونده 🔻 #هلاکت و جراحت سرنشینان
🛑اختصاصی کلیپ آرشیوی از لحظات #هلاکت #تروریستهای #وهابی در #سوریه به دست رزمندگان قهرمان #مقاومت #عمار
واضح و بدون توضیح، فقط داور یکم دقت کن!!!... یا حساب کتاب از دست رفته نمیشه حساب کرد یا دیگه قرار نیست کسی حساب پس بده. در هر صورت جزاکم الله بالخیر. #برانداز_نیستم #دین_ستیزی #ظلم #فقر #گرسنگی #هلاکت #شاه_ملعون #۲۲بهمن #زیارت #اخلاق_اسلامی #عیاشی #لایو #اینستاگرام #هویت #رانت #عقده #دروغ #دروغگو #ژن_خوب #امنیت #لاکچری
🔴 بنظرتون کدوم برای جامعه بشری مفیدترند؟ ☹️👆 هانس یا شازده پهلوی؟؟! 😶 #پهلوی #هلاکت #پلاسکو #شهدای_آتشنشان #ربع_پهلوی #سگ_زنده_یاب 👉 🌹
. #سوریه... #حلب... #هلاکت_کفتار_تکفیری... . 🔴 یکی از سرکرده‌های گروهک تروریستی تکفیری #هیات_تحریر_شام به نام #ابو_الجود, به دست افراد ناشناس در نزدیکی منطقه #شیخ_علی واقع در حومه غربی #حلب به #هلاکت رسیده و به #درک واصل شد. . . . . . #مدافع_حرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم✌✌ #محمد
🕯📚🖋 آنچه انسان را به هلاکت می رساند، موضع گیری در مقابل حقیقت است. *پروردگارا توفیق پذیرش حق را به ما عطا کن. #آشنایی_با_قرآن #سوره_بقره #شهید_مطهری #انسان #هلاکت #حق #قرآن #کتابخوانی #ایران #نوشته
زندگی را نفسی ارزش غم خورن نیست ، و دلم بس تنگ است ، بی خیالی سپر هر درد است ، باز هم می خندم ، آنقدر می خندم که غم از روی رود😔 . . . . . #رفیق #رفیقم #رفیق_عمومی #دوست #دوستی #دوستت #دوستي #جانوران_شگفت_انگیز #هلاکت #بدبختی #لعنت #حشمت #ممد #غلام #فجر #روزی #بیکاری #بی_پولی #گدا