همه عکس ها و کلیپ های هنرمندانه در اینستاگرام

loading...
نام اثر : "مولوی" از مجموعه : "شاعران نامی ایران" طراحی و اجرا : بیژن گشتی تکنیک: مشبک چوب این اثر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده. شب نبد نور و ندیدی رنگها پس به ضد نور پیدا شد ترا #مولوی  #بیژن_گشتی  #کارگاه_هنر_بیژن #مشبک #هنر #هنرمند #هنری #هنر_مدرن #هنر_سنتی #هنر_آئینی #هنرمندانه #هنر_اسلامی #گرافیگ #گالری #گالری_گردی #اثر_هنر #نگارخانه #نقاشیخط #خوشنویسی #آرتیست #پست_مدرنیسم _
نام اثر : "فردوسی" از مجموعه : "شاعران نامی ایران" طراحی و اجرا : بیژن گشتی تکنیک: مشبک چوب این اثر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده. "بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی" #فردوسی  #بیژن_گشتی  #کارگاه_هنر_بیژن #مشبک #هنر #هنرمند #هنری #هنر_مدرن #هنر_سنتی #هنر_آئینی #هنرمندانه #هنر_اسلامی #گرافیگ #گالری #گالری_گردی #اثر_هنر #نگارخانه #نقاشیخط #خوشنویسی #آرتیست #پست_مدرنیسم # _
نام اثر :"رسم زندگی" از مجموعه : "شاعران نامی ایران" طراحی و اجرا : بیژن گشتی تکنیک: مشبک چوب این اثر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده. زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یادمن و تو برود #سهراب_سپهری  #بیژن_گشتی  #کارگاه_هنر_بیژن #مشبک #هنر #هنرمند #هنری #هنر_مدرن #هنر_سنتی #هنر_آئینی #هنرمندانه #هنر_اسلامی #گرافیگ #گالری #گالری_گردی #اثر_هنر #نگارخانه #نقاشیخط #خوشنویسی #آرتیست #پست_مدرنیسم   _
نام اثر :"زندگی..." از مجموعه : "شاعران نامی ایران" طراحی و اجرا : بیژن گشتی تکنیک: مشبک چوب این اثر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده. چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید واژه ها را باید شست … #سهراب_سپهری  #بیژن_گشتی  #کارگاه_هنر_بیژن #مشبک #هنر #هنرمند #هنری #هنر_مدرن #هنر_سنتی #هنر_آئینی #هنرمندانه #هنر_اسلامی #گرافیگ #گالری #گالری_گردی #اثر_هنر #نگارخانه #نقاشیخط #خوشنویسی #آرتیست #پست_مدرنیسم   _
نام اثر :"زندگی..." از مجموعه : "شاعران نامی ایران" طراحی و اجرا : بیژن گشتی تکنیک: مشبک چوب این اثر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده. چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید واژه ها را باید شست … #سهراب_سپهری  #بیژن_گشتی  #کارگاه_هنر_بیژن #مشبک #هنر #هنرمند #هنری #هنر_مدرن #هنر_سنتی #هنر_آئینی #هنرمندانه #هنر_اسلامی #گرافیگ #گالری #گالری_گردی #اثر_هنر #نگارخانه #نقاشیخط #خوشنویسی #آرتیست #پست_مدرنیسم   _
نام اثر :"زین دایره مینا" از مجموعه : "شاعران نامی ایران" طراحی و اجرا : بیژن گشتی تکنیک: مشبک چوب این اثر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده. عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند #حافظ  #بیژن_گشتی  #کارگاه_هنر_بیژن #مشبک #هنر #هنرمند #هنری #هنر_مدرن #هنر_سنتی #هنر_آئینی #هنرمندانه #هنر_اسلامی #گرافیگ #گالری #گالری_گردی #اثر_هنر #نگارخانه #نقاشیخط #خوشنویسی #آرتیست #پست_مدرنیسم _
نام اثر : "گل میز حافظ" از مجموعه : "شاعران نامی ایران" طراحی و اجرا : بیژن گشتی تکنیک: مشبک چوب این اثر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده. راهیست راه عشـــق کـــه هیچش کناره نیست آن جا جز آن کـــه جان بسپارند چاره نیست #حافظ  #بیژن_گشتی  #کارگاه_هنر_بیژن #مشبک #هنر #هنرمند #هنری #هنر_مدرن #هنر_سنتی #هنر_آئینی #هنرمندانه #هنر_اسلامی #گرافیگ #گالری #گالری_گردی #اثر_هنر #نگارخانه #نقاشیخط #خوشنویسی #آرتیست #پست_مدرنیسم _
نام اثر : "میز سعدی" از مجموعه : "شاعران نامی ایران" طراحی و اجرا : بیژن گشتی تکنیک: مشبک چوب این اثر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده. هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای من در میان جمع و دلم جای دیگرست #سعدی  #بیژن_گشتی  #کارگاه_هنر_بیژن #مشبک #هنر #هنرمند #هنری #هنر_مدرن #هنر_سنتی #هنر_آئینی #هنرمندانه #هنر_اسلامی #گرافیگ #گالری #گالری_گردی #اثر_هنر #نگارخانه #نقاشیخط #خوشنویسی #آرتیست #پست_مدرنیسم _
نام اثر : "میز عطار" از مجموعه : "شاعران نامی ایران" طراحی و اجرا : بیژن گشتی تکنیک: مشبک چوب این اثر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش بر در دل روز و شب منتظر یار باش #عطار  #بیژن_گشتی  #کارگاه_هنر_بیژن #مشبک #هنر #هنرمند #هنری #هنر_مدرن #هنر_سنتی #هنر_آئینی #هنرمندانه #هنر_اسلامی #گرافیگ #گالری #گالری_گردی #اثر_هنر #نگارخانه #نقاشیخط #خوشنویسی #آرتیست #پست_مدرنیسم _
نام اثر : "میز حافظ" از مجموعه : "شاعران نامی ایران" طراحی و اجرا : بیژن گشتی تکنیک: مشبک چوب این اثر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده. گویند رمز عشق مگویید و مشنوید مشکل حکایتیست که تقریر می‌کنند #حافظ  #بیژن_گشتی  #کارگاه_هنر_بیژن #مشبک #هنر #هنرمند #هنری #هنر_مدرن #هنر_سنتی #هنر_آئینی #هنرمندانه #هنر_اسلامی #گرافیگ #گالری #گالری_گردی #اثر_هنر #نگارخانه #نقاشیخط #خوشنویسی #آرتیست #پست_مدرنیسم _
نام اثر : "میز مولوی" از مجموعه : "شاعران نامی ایران" طراحی و اجرا : بیژن گشتی تکنیک: مشبک چوب این اثر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده. هرکسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من #مولوی  #بیژن_گشتی  #کارگاه_هنر_بیژن #مشبک #هنر #هنرمند #هنری #هنر_مدرن #هنر_سنتی #هنر_آئینی #هنرمندانه #هنر_اسلامی #گرافیگ #گالری #گالری_گردی #اثر_هنر #نگارخانه #نقاشیخط #خوشنویسی #آرتیست #پست_مدرنیسم _
. این رنج و هنر، دو عنصر خاموشند با صبر و صفا، کنار هم می جوشند در کوره روزگار، چون پخت شدند آن گاه لباس عافیت می پوشند پ ن : کاور قیچی و جا سوزنی (هنر دست خودم) کاملا دست دوز و قابل شست و شو ، برای منزل عــــــــــــــــشق! #هنر_نمد_دوزی #هنر_دست #هنرمندانه #هنرنمد #نمدی
می روی و پشیمان برمی گردی اما هر بار مانند روز اول دورت می گردم تو دست مرا خوانده ای و می دانی دیوانه ی تو عاقل نخواهد شد... #مریم_ذاکری . . سرت چی اومده یه کار زیبا ودلی که هر چقدر هم که گوش بدی از احساس خوبش کم نمیشه ترانه ی دلی از مریم جان ذاکری و صدای دلنشین حسین توکلی و تنظیم امیر حیدری هنرمند . #عصر_ترانه_شیراز #مریم_ذاکری #حسین_توکلی #امیر_حیدری #هنر #هنرمندانه
کلیپ انگیزشی در خانواده ی هایلایت زیورآلات مفتولی💕😍 (هم خانواده ی پست قبل) #زیورآلات #زیورآلات_مفتولی #ساخت_زیورآلات #زیبا #جذاب #هنرمندانه #گوشواره #گردنبند #ایده #آموزش_گوشواره #آموزشی
👆👆🌼🌹🌼🌹🌼 . بهشون میگن...؟ فرشته زندگیتون را کامنت کنید😊 . تحریر با خودکار بیک . آبی . 🔴جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام در کلاسهای آموزش مجازی خط خودکاری به دایرکت یا تلگرام پیام دهید. . #آموزش_خط_خودکاری #اردبیل #خط_خودکاری #خط #اکبر_مجردی #خط_خودکاری_اکبر_مجردی #خوشنویسی #نستعلیق_خودکاری #نستعلیق #هنرمند #هنرمندانه #بیک #خطاطی #خط_زیبا #خط_تحریری #هنر #بیت_ناب #فرشته #عشق
ايده هاي جذاب ميكي موس براي بچه ها و كسايي كه كودك درونشون فعاااال و زنده اس🎒🎒🎒⛑⛑⛑🧣🧣🧣👠👠👠💃🏻💃🏻💃🏻💄💄💄💋💋💋❤️❤️❤️🌹🌹🌹🍄🍄🍄🍎🍎🍎 #خلاقيت #خلاقیت_جالب #خلاق_باشیم #كاردستي #ايده_نو #ايده #ايده_بگيريم #ايده_جالب #خلاقانه #كاردستي_خلاق #كاردست #من_هنرمندم #قرتي_بازي #شيك #ميكي_ماوس #هنر #هنرمندانه #ساعت #استند #قرمز #مشكي #رنگي_رنگي #كودكانه #خلاقيت_كودك #كودك #فوم #مخمل #پارچه #چسب_حرارتی
عاشق تم فرشته هستید ؟ نیستید؟ با دیدن این کیک سوپر هنرمندانه طرفدار همه نوع فرشته خواهید شد🌸 ورق زدن رو فراموش نکنید مخصوصا در مورد این کیک🌸 سبک خودت رو داشته باش، ایده بگیر ولی کپی نکن 🌸 ‌ ‌ ‌ ‌ #کیک #کیک_تولد #کیک_عروسی #عروس #فرشته #بال_فرشته #کیک_فرشته #تم_فرشته #صورتی #سبز #مجسمه #خلاقیت #ایده #هنر #هنرمندانه #تابلو #هنرمند #بال #پرنده #عقاب #پرواز #کودک #نوجوان #جوان
هنرمندان آماتور و حرفه ای. اگر بدلایلی نمیتوانید در میهن خود آنطور که شاید و اندیشه تان را شایسته آید هنر خود را اجرا کنید به استانبول بیائید. استانبول زیباست. هر گوشه و کنار استانبول همچون اصفهان و شیراز پر از آثار زیبای شما هنرمندان است. هنرمندان بسیاری از ایران و دیگر کشورهای جهان در استانبول گرد هم امده اند. نقاشان، شاعران ، موزیسین ، آوازخوان ، بازیگر ، کارگردان، سناریست، . استانبول شهر عاشقان است. با ما باشید. هنر ما خدمت به شما هنرمندان است. بخش هنری شرکت مشاورین آسان توانایی دارد تا تمامی امکانات و احتیاجات شما را در اختیار شما قرار دهد. با ما تماس بگیرید. #هنر #نقاش #نقاشی #هنرمند #هنرمندانه #رقص #مردانه #شادی #استانبول #ترکیه #ایران #تهران #شیراز #اصفهان
عشق ورزیدن به طبیعت خدا. «آن‌جا که طبیعت توقف می‌کند، هنر آغاز می‌شود آن‌ که انتظار دارد هر چهار فصل سال بهار باشد، نه خود را می‌شناسد، نه طبیعت را و نه زندگی را.» طبیعت #زندگی #آرامش #نفس کشیدن #آرام بودن #هنرمندانه #عاشقانه_ها
... 🍁پاییز منم! وقتی خاطرات تو برگ به برگ رنگ به رنگ در من رهاست پاییز منم ! وقتی خیابان ها را  بی تو قدم می زنم و باران امانم را بریده است . #سوسن_درفش ➖➖➖➖➖ا 🍁 برای دیدن تمامی تابلوهای مشابه هشتگ زیر را لمس کنید👇 #تابلو_تقویمی_ژیوار ➖➖➖➖➖ا #هنر #مادر #هنرمندانه #کادو #کادویی #کادو_تولد #کادو_سالگرد #کادو_سالگرد_ازدواج #سالگرد_ازدواج #ولنتاین #عیدی #تابلو #تابلو_اسم #تابلو_اسم_ژيوار #بشقاب #بشقاب_سفال #دیوارکوب #ویترای #تابلو_ویترای #دستساز #دستسازه #چتر #نقاشی #نقاشی_روی_شیشه #صنایع_دستی #هنر_دست
شما رنگ اکرلیک رو رقیق کنید با آب . هر رنگ توی یه لیوان بعد این کارو انجام بدید 🤗 چنتا ویدئو قبل خودمم این کارو کردم یادتون دارم😍 #درس_هنر #مبانی_هنرهای_تجسمی #اموزش #هنر #نقاشی #مداد #آبرنگ #ابرنگ #مدادرنگی #مداد_رنگی #هاشور #اموزش_رایگان #عکاسی #رنگ #طراحی #هنرمندانه #هنرمندان #زیبا #طراحی_مژه #ارامش
فقط با شوق میخوانی، تو از دردم چه میدانی؟! تو جان میگیری از شعری که من را بارها کشته … زندگی #زندگی_گمشده #دوست #جدید #قدیم #عاشقانه #عاشقانه_ها #تهران #ایران #موسیقی #هنرمندانه #هنر #عکس #پروفایل #دختر #پسر #تنهایی
سفارش مشتری خوبمون دستبند چوبی بوف مبارکتون باشه 😊✌🏽 #دستبند #دستبندچوبی #دستساز #هنر #هنری #هنرمندانه #اصفهان #سفارشی #سفارش #جغد #بوفستان #بوف
هر روز با هماهنگي قبلي ميتونيد به شوروم سر بزنيد و از مجموعه كارهاي پاييزي ديدن كنيد #شال #روسري #چاپ_دستی #هنردست #دستساز #ابريشم_گالري #شوروم #طرح #نقش #پاييز #پارچه #هنرمندانه #كاليگرافي #ايراني
سلام دوستای خوبم😊 خبر دارین که نمایشگاه داریم؟ به زودی اطلاعات دقیق شو اعلام میکنم🤗 تمامی مدل ها به صورت پابند، هد بند، بند ساعت و کمربند بافته میشود🙌 ارسال به سراسر کشور هزینه ارسال ۱۰۰۰۰ تومان پیج‌ آموزشی نیست 🚫ممنونم که درخواست الگو نمیکنید🙏 # #دست_سازهای_ایرانی #دستبنددوستی #دستبندبافت #دستبند #هنر #هنری #هنرمند #هنرمندانه #رنگی_رنگی #رنگ #نخ #کاموا #عکس #عکاسی📷 #صنایع_دستی #بافت #دستباف
تکنیک:سیاه قلم سایز:× . آنگاه که مردی به زبان نمی آورد زنی را دوست دارد همه چیز را از دست می دهد حتی آن زن را و آنگاه که زنی به زبان می آورد مردی را دوست دارد همه چیز را از دست می دهد حتی آن مرد را در عشق سکوت جنایت مرد است و حرف زدن جنایت زن #شهرزاد_الخلیج . #سفارش_چهره_پذیرفته_میشود . #هنر #هنرمند #نقاشی #چهره #هنرمندانه #تابلو_نقاشی #رنگ #خودکار #خودکار_رنگی #رنگ_روغن #سیاه_قلم #طراحی #هایپرئال
🍂🍁🌻 دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست. به جای آن که جای کسی را بگیرید ... تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید. 🌻💛 نمونه کارهامو اینجا ببینید 👆 #هیپی #هیپی_ایران #هیپی_استایل #هیپی_استایل #هیپیگری #بوهو #بوهو_استايل #گردنبند #گردنبند_دستساز #دستبند #دستساز #مجسمه #دردلاک #دردلاك #دردلاک_ایران #دردلاک_تهران #مو #هنر #هنری #هنرمندانه #مهره #انگشتر #قابموبایل
👩🏻‍🎨👩🏻‍🎨👩🏻‍🎨 💚حضور زنان در برخی از عرصه‌های هنری چنان چشم گیر است که می‌توان آن‌ها را هنری زنانه قلمداد کرد.💞 💚به عنوان مثال هنر فرش بافی صرف نظر از ابعاد فنی آن در مرحله‌ی بافت عموما توسط زنان و دختران انجام می‌شود. 💝 💚روح سرزنده و پر عطوفت زنان در زمینه‌‌های مختلف تولید اثر هنری به ویژه در صنایع دستی و خانگی امکان تجلی و تبلور یافته و منجر به خلق آثار شگرف و دل‌پذیری در هنر ایران شده است.💖 ************************* #هنری #هنرمندان #هنر_بانوان #هنرمندانه #مجله_اینترنتی_بانوان #مجله_حرفه_ای_برای_بانوان #مجله_اینترنتی_آرتین ************************* 🌎 . 🌐 :
هنر ما را به گونه ای رویایی از درد هستی رها می سازد . . . پ‌‌.ن۱: بعد از یه مدت طولانی یه پست نقاشی بذاریم بد نیست🤨😂 پ.ن۲:من تو کار بعضی از فالوورا موندم هی فالو میکنن دوباره آنفالو میکنن واقعا معلوم نیست با خودشون چند چندن ؟😂🤦🏻‍♀️ پ.ن۳: بیخیال اینا ، خودتون چطورین ؟ خوبین؟ حال دلتون خوبه؟ ما نیستیم خوش میگذره ؟ پ.ن۴: بچه ها عکس اصلی عکس سه در چهار بود و بسیار بی کیفیت ما تموم تلاشمونو کردیم🤨😂 پ.ن۵: دومین تجربه ی چهرم با ذغاله بچه ها🤨 پ.ن۶: من به استاد چند بار تاکید کردم که بینیش مثل سرما خورده هاشده ها توجه نکردن گفتن باید بینی بیاد بیرون 😂 ایراد نگیریدا الکی😂😂😂 پ.ن۷:نظرم که اگه لطف کنید بدین من خوشحال میشم😂🤦🏻‍♀️ . . . -به تاریخ بیست و ششم آبان ماهِ هزار و سیصد و نود و هفت 💫 -تکنیک : سیاه قلم -ابزار : کنته و ذغال . . . #نقاش #نقاشی #نقاشی_با_کنته #چهره #نقاشی_چهره #پرتره #نقاشی_پرتره #هنر #هنرمند #هنرمندانه #طراح #طراحی #طراحی_پرتره #سیاه_قلم #نقاشی_سیاه_قلم #طراحی_سیاه_قلم #کنته #چهره_کودک #عکس #آرت #آرتیست #نگین_اسلامی
‌‌ 🎨مجموعه پنج رنگ ۶۰.۰۰۰ تومان (هر بطری ۱۲۰ سی‌سی)‌ ‌ 🏳‌هر متر پارچه ۱۰۰%پنبه‌ای ۲۵.۰۰۰ تومان (عرض پارچه ۱۰۰ سانتی‌متر)‌ ‌ ‌‌ ‌ 〰📍مخاطبین تهرانی می‌توانید برای ثبت سفارش و خرید خود از طریق فروشگاه اینترنتی سوزن‌نخ ( ) اقدام نمائید.‌ ‌ ‌ ‌🌍‌‌آدرس دفتر و غرفه فروشگاهی: اصفهان سیتی‌سنتر، طبقه سوم، فروشگاه محصولات دانش‌بنیان ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #چیتاگ#رنگ_پارچه #متقال #سوزندوزی #زرد #رنگی #نقاشی #پارچه #نقاشی_روی_پارچه #هنر #هنری #قرمز #هنرمندانه #آبی #چاپ_دستی #چاپ_پارچه #نقاشی_پارچه #کاردستی #هنرمند #دستی #رنگ‌ #چاپ_لینو #صنایعدستی #صنایع_دستی #لینو #رومیزی #پنبه #🎨 #✂ ‌
.
آموزش كار با سنبه 
آموزش ساقه دورزي 
آموزش زنجيره دوزي 
آموزش دوخت دندون موشي هم اكنون در كانال آپلود شد .
.
براي ديدين اين آموزش  مرحله به مرحله به كانال آموزشي ما پيونديد .
.
@kharazi__diamond 
@kharazi__diamond 
@kharazi__diamond  لطفاا دوستان خود را تگ كنيد ✋
#خلاقيت#هنر#چرمدوزي#ايده#جالب#منزل#خرازي#خاص#فكري#هنرمندانه#كاربردي#كار_در_منزل#چرم#چرمدوزی#چرم_طبیعی#چرمدستدوز #چرم_بز#چرم_دوزی#چرم_طبيعي#چرمی#چرم_اصل#چرمدوزي#چرم_طبیعی_دستدوز#آموزش_چرمدوزي#آموزش_چرم_دوزی#آمرزش_چرم#خرتزي#دياموند#
. آموزش كار با سنبه آموزش ساقه دورزي آموزش زنجيره دوزي آموزش دوخت دندون موشي هم اكنون در كانال آپلود شد . . براي ديدين اين آموزش مرحله به مرحله به كانال آموزشي ما پيونديد . . لطفاا دوستان خود را تگ كنيد ✋ #خلاقيت #هنر #چرمدوزي #ايده #جالب #منزل #خرازي #خاص #فكري #هنرمندانه #كاربردي #كار_در_منزل #چرم #چرمدوزی #چرم_طبیعی #چرمدستدوز #چرم_بز #چرم_دوزی #چرم_طبيعي #چرمی #چرم_اصل #چرمدوزي #چرم_طبیعی_دستدوز #آموزش_چرمدوزي #آموزش_چرم_دوزی #آمرزش_چرم #خرتزي #دياموند
.................................. هنر یعنی که فرصت دهیم سایر انسانها آنچه را که ما احساس میکنیم، احساس کنند. #دنیزگالری #هنر #هنرمندانه #اکرولیک #نقاشی #دیوارکوب_سفالی #دکوپاژ_چوب #هنرخاص
چاپ عکس دلخواه شما روی پيکسل با کیفیت عالی 😍 قیمت استثنایی😱😱 #خاص_باش #باطرح_دلخواه_شما😍😍😍 #باکیفیت_عالی #هنرمندانه #بهترینهای_ایرانی #پیکسل
تقابل دو صدای آلتو و سوپرانو،هنرآموختگان دو سبک متفاوت پاپ و کلاسیک، در غالب آهنگ و اثری زیبا از زنده یاد فریدون فرخزاد سرکار خانم مرصع(سمت چپ تصویر) و سرکار خانم نگار(راست تصویر) آموزشگاه موسیقی گلبانگ شاملو دارای گرید وان تهران،ستارخان #کنسرت #پیانیست #پیانو #آهنگسازی #تنظیم #تنظیم_کننده #رهبر_ارکستر #اجرا #اجرای_زنده #تدریس #تدریس_خصوصی #آموزش #آموزش_پیانو #آموزش_آواز #ساز #آواز_ایرانی #موسیقی_پاپ #موسیقی_ما #هنر #هنرمندانه #هنرمندان #هنرمندان_ایرانی #هنرمندان_ایران #هنرمندان_زن #نواختن #نوازندگی_پیانو #خواندن