همه عکس ها و کلیپ های هنر_ترجمه_زرین در اینستاگرام

loading...
🍱/ 🥘 🍩 / 🚰 / 🥓 / 💦🍓 🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵 🇯🇵 🇯🇵 🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵 🇯🇵 🇯🇵 🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵 🇯🇵 🇯🇵 🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵🇯🇵 #پختن_ژاپنی #هنر_ترجمه_زرین #جزوه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_تلگرام_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #کانجی #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #نیهونگو #مینانونیهونگوی
هنر ترجمه زرین فروش ای.بوک (.) اموزش مقدماتی و بیسیک ژاپنی به صورت فایل پی دی اف () هر جلد به تنهایی و هر دو جلد با هم هزار تومان #ای_بوک #آموزش_ژاپنی #نرم_افزارژاپنی #هنر_ترجمه_زرین #ترجمه_ژاپنی #فروش_جزوه_ژاپنی #یادگیری_ژاپنی #فروش_کتاب_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کتاب_ژاپنی #گرامرژاپنی #واژگان_ژاپنی _ _
هنر ترجمه زرین فروش ای.بوک (.) اموزش مقدماتی و بیسیک ژاپنی به صورت فایل پی دی اف () هر جلد به تنهایی و هر دو جلد با هم هزار تومان #ای_بوک #آموزش_ژاپنی #هنر_ترجمه_زرین #ترجمه_ژاپنی #نرم_افزارژاپنی #فروش_جزوه_ژاپنی #یادگیری_ژاپنی #فروش_کتاب_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کتاب_ژاپنی #گرامرژاپنی #واژگان_ژاپنی _ _
هنر ترجمه زرین فروش ای.بوک (.) اموزش مقدماتی و بیسیک ژاپنی به صورت فایل پی دی اف () هر جلد به تنهایی و هر دو جلد با هم هزار تومان #ای_بوک #آموزش_ژاپنی #هنر_ترجمه_زرین #ترجمه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کتاب_ژاپنی #گرامرژاپنی #واژگان_ژاپنی _ _
هنر ترجمه زرین فروش ای.بوک (.) اموزش مقدماتی و بیسیک ژاپنی به صورت فایل پی دی اف () هر جلد به تنهایی و هر دو جلد با هم هزار تومان #ای_بوک #آموزش_ژاپنی #هنر_ترجمه_زرین #ترجمه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کتاب_ژاپنی #گرامرژاپنی #واژگان_ژاپنی _ _
هنر ترجمه زرین فروش ای.بوک (.) اموزش مقدماتی و بیسیک ژاپنی به صورت فایل پی دی اف () هر جلد به تنهایی و هر دو جلد با هم هزار تومان #ای_بوک #آموزش_ژاپنی #هنر_ترجمه_زرین #ترجمه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کتاب_ژاپنی #اگرامرژاپنی #واژگان_ژاپنی _ _ _
هنر ترجمه زرین فروش ای.بوک (.) اموزش کامل گرامر ژاپنی به صورت فایل پی دی اف () هر جلد به تنهایی و هر دو جلد با هم هزار تومان #ای_بوک #آموزش_ژاپنی #هنر_ترجمه_زرین #ترجمه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کتاب_ژاپنی #انیمه #گرامر_ژاپنی _ _
هنر ترجمه زرین فروش ای.بوک (.) اموزش مقدماتی و بیسیک ژاپنی به صورت فایل پی دی اف () هر جلد به تنهایی و هر دو جلد با هم هزار تومان #ای_بوک #آموزش_ژاپنی #هنر_ترجمه_زرین #ترجمه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کتاب_ژاپنی #انیمه _
در ژاپن ماشینهایی که از پلیس ها فرار کنند,با گلوله های رنگی هدف قرار میگیرند تا در جای دیگر توسط پلیسها شناسایی شوند، آنها از رنگ نارنجی روشن استفاده میکنند و به سختی پاک میشود #هنر_ترجمه_زرین #جزوه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_تلگرام_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #کانجی #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #فرهنگ_ژاپنی #فرهنگسازی #پلیس_ژاپن _
خدا به زبان ژاپنی (کامی ساما) به معنای خدا یا رب‌النوع (آتش، دریا و ...) ژاپنی‌ها معتقدند رب‌النوع سال نو در روزهای عید به خانه افراد سر می‌زند و مردم از وی استقبال می کنند. لذا از زمان قدیم در ژاپن مراسم و جشن‌های متنوعی به این مناسبت برگزار می‌شود. _ # #هیراگانا. #آموزش_ژاپنی #هنر_ترجمه_زرین #کانال_ژاپنی #یادگیری_ژاپنی #مدرس_ژاپنی #مترجم_زبان_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #سنسی_ژاپنی #دانشگاه_تهران #دارالترجمه #ایران_ژاپن #انیمه #انیمه_ورلد #کامی_ساما #رب_النوع_سال_نو #خدای_ژاپنی
هاتسویومه خواب سال نو ژاپنی برای اینکه هاتسویومه خوبی داشته باشی، باید نقاشی با موضوع کشتی با بار لعل و جواهر زیر بالشت بگذاری و بخوابی و اگه بازهم خوابت بد بود، نقاشی را به آب بندازی یا زیر خاک دفن کنی چقدر شبیه ایرانی‌ها هستند نه؟ #سال_خروس🐓 #تبریک_سال_نو #نوروز😍👍👏👌 _ # #هیراگانا. #آموزش_ژاپنی #هنر_ترجمه_زرین #کانال_ژاپنی #یادگیری_ژاپنی #مدرس_ژاپنی #مترجم_زبان_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #سنسی_ژاپنی #دانشگاه_تهران #دارالترجمه #ایران_ژاپن #انیمه #انیمه_ورلد
خاتسویومه، خواب دیدین شب روز دوم است. بهترین خواب، خوابیه که در آن کوه فوجی (فوجی یاما)، شاهین و یا بادمجان باشد. چرا؟؟؟ این یک رازه... فقط به شاگردهام می گم! هنر ترجمه زرین #سال_خروس🐓 #تبریک_سال_نو #نوروز😍👍👏👌 _ # #هیراگانا. #آموزش_ژاپنی #هنر_ترجمه_زرین #کانال_ژاپنی #یادگیری_ژاپنی #مدرس_ژاپنی #مترجم_زبان_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #سنسی_ژاپنی #دانشگاه_تهران #دارالترجمه #ایران_ژاپن #انیمه #انیمه_ورلد
شعر آزاد ژاپنی زنبور و خدا شاعر: کانه کو میسوزو زنبوری در گُل، گُلی در باغ، باغی در دیوارگِلی، دیوار گِلی در شهر، شهری در ژاپن، ژاپنی در جهان، جهانی در خدا و خدایی در دل زنبور کوچک #سال_خروس🐓 #سال #نوروز😍👍👏👌 _ # #هیراگانا. #آموزش_ژاپنی #هنر_ترجمه_زرین #کانال_ژاپنی #یادگیری_ژاپنی #مدرس_ژاپنی #مترجم_زبان_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #سنسی_ژاپنی #دانشگاه_تهران #دارالترجمه #ایران_ژاپن #انیمه #انیمه_ورلد #شعرژاپنی
🔥چهارشنبه سوری مبارک🔥 チャハールシャンベスーリー。 به احترام آتش نشانان چهارشنبه سوری را بدون ترقه و به صورت باستانی برگزار میکنیم #هنر_ترجمه_زرین #مترجم_زبان_ژاپنی #مدرس_ژاپنی #یادگیری_ژاپنی #آموزش_تصویری_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #جام_نقره #اکسیر #راز_جوانی #کانال_ژاپنی #کانال_ژاپن #فرهنگسازی #فرهنگ_ژاپنی #چهارشنبه_سوری _ チャハールシャンベスーリー。 #チャハールシャンベスーリー
برای سوالی کردن تنها کافی است حرف اضافه را به آخر جمله اضافه کنیم. جملاتی که با سوالی می‌شوند، با کلمات (های به معنای بله) و (ای یه به معنای خیر) جواب داده میشوند #هنر_ترجمه_زرین #جزوه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_تلگرام_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #کانجی #سوال_پرسیدن_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #مینانونیهونگوی _ #
دوست داری به ژاپنی صحبت کنی🤔 یا کلیپ های تصویری ژاپنی ببینی🤔 یا با فرهنگ ژاپن آشنا بشی🤔 👇🌹پس بفرمایید داخل دم در بده🌹👇 #هنر_ترجمه_زرین #جزوه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_تلگرام_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #کانجی #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #مینانونیهونگوی _
رنگها به ژاپنی قرمز/ سرخ オレンジ نارنجی زرد سبز آبی بنفش/ارغوانی ピンク صورتی قهوه ای مشکی /سیاه سفید طلایی نقره ای خاکستری حالا سوال: این جمله یعنی چی؟ یعنی ....... یک کیف سبز و وقتی بخواهیم بپرسیم چه رنگیه می گیم 。 مثلا نارنجیه オレンジ。 。 جمله اخر هم به صورت اخباری میگه: کیف سبز است. #هنر_ترجمه_زرین #جزوه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_تلگرام_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #کانجی #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #رنگ_به_ژاپنی _
ضرب المثل ایچی اُ کیته،جوو اُ شیرو یکی بشنو، ده تا بدان معادل انگلیسی اش می شه: معادل فارسی اش می شه: تو بگی «ف» من رفتم فرحزاد و برگشتم #ضرب_المثل_ژاپنی #هنر_ترجمه_زرین #جزوه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_تلگرام_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #کانجی #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی _
یک مسابقه میان مردان طاس ژاپنی از سال در فوریه برگزار میشه مثل بازی مچ انداختنه اما اینبار با کله طاس😁 ویدیو در کانال بارگذاری شده است #هنر_ترجمه_زرین #جزوه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_تلگرام_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #مسابقه_مردان_طاس_ژاپن #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #فرهنگ_ژاپنی _
تفاوت ضمیر و صفت اشاره در زبان ژاپنی: 、 、 ضمایر اشاره هستند. ,, صفات اشاره هستند. تفاوت ファテメ。 ファテメ。 در جمله اول، فاعل (یا موضوع) است، این را می‌توان ازحرف تشخیص داد. در حالی که در جمله دوم، فاعل (یا موضوع)است، می‌توانید حدس بزنید از کجا فهمیدم؟؟ #هنر_ترجمه_زرین #جزوه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_تلگرام_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #کانجی #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #مینانونیهونگوی _
صفات اشاره در زبان ژاپنی مثال: 。 این کیف مال منه. کٌنو کابان وا واتاشی‌نو دس. کانجی واتاشی از کانجی های متداولیه که باید کم کم یادش بگیرید #هنر_ترجمه_زرین #جزوه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_تلگرام_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #کانجی #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #مینانونیهونگوی _
اموزش صفات در زبان ژاپنی به نظرتون اگه جای گوینده و شنونده را تغییر بدیم، جمله کدام تصویر تغییری نمیکنه؟ 🌼کانال زبان ژاپنی🌼 ://./ #هنر_ترجمه_زرین #جزوه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_تلگرام_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #کانجی #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #مینانونیهونگوی _
,, صفات اشاره در زبان ژاپنی هستند و همیشه همراه اسم بکار برده می‌شوند و به تنهایی کاربرد ندارند. «این» نزدیک به گوینده «آن» نزدیک به شنونده «آن» دور از گوینده و شنونده ://./ #هنر_ترجمه_زرین #جزوه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_تلگرام_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #صفت_اشاره #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #صفات_اشاره_ژاپنی _
درس دوم مینانونیهونگو صفات اشاره در زبان ژاپنی این آن (دور) آن (دور دور) 😅😅🤐😅😅 🇯🇵کانالی برای طرفداران ژاپن🇯🇵 🈵آموزش آکادمیک زبان ژاپنی🈵 🌹👇👇👇🌹 #هنر_ترجمه_زرین #جزوه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_تلگرام_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #کانجی #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #مانگا_انیمه _
از این تا کانجی چه برداشتی میکنید؟ کانجی زن و کانجی سروصدا!😀 یعنی تا زن که با هم باشن سروصدا تولید میکنند؟ البته خانم ها ناراحت نشین چون قدیما این مردها بودند که تو تمام دنیا قواعد زندگی منجمله کلمه سازی را انجام میدادن 😅😅🤐😅😅 🇯🇵کانالی برای طرفداران ژاپن🇯🇵 🈵آموزش آکادمیک زبان ژاپنی🈵 🌹👇👇👇🌹 #هنر_ترجمه_زرین #جزوه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_تلگرام_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #کانجی #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #مانگا_انیمه _
كارمندان خانم ژاپنى در ولنتاين موظفند به همكاران مرد خود شكلات هديه بدهند. اگر اين كارشان همراه با علاقه باشد شكلاتى گرانقيمت و اگر صرفا از روى وظيفه باشد شكلاتى ارزان ميدهند #هنر_ترجمه_زرین #جزوه_ژاپنی #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_تلگرام _ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #کانجی #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #فرهنگسازی #فرهنگ_ژاپنی _ #💕 #バレンタインデー
یاکوزا، بزرگترین و خطرناکترین سندیکای خلافکاران ژاپنی در جریان زلزله های و توانست سریعتر از نیروهای دولتی به آسیب دیدگان غذا، آب، پتو و دیگر نیازهای ضروری را برساند. #هنر_ترجمه_زرین #مترجم_ژاپنی #کانال_تلگرام_ژاپن #کانال_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #کانجی #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #یاکوزا #سندیکای_خلافکاران_ژاپنی _
تاما گربه ای که در ایستگاه قطاری در ژاپن زندگی میکرد و باعث افزایش مشتریان شده بود به عنوان رییس افتخاری ایستگاه معرفی شد و وقتی از دنیا رفت هزاران نفر به مراسمش آمدند. #هنر_ترجمه_زرین #مترجم_ژاپنی #کانالتلگرام_ژاپن #کانال_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #فرهنگ_ژاپنی #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #جزوه_ژاپنی #تاما #گربه_ژاپنی _
🎓تنها کانال آموزش آکادمیک ژاپن💙هنرترجمه زرین💙 💐ادمین اصلی و گرامر 💐 🌷 ادمین معرفی سریال و انیمه و تبادل 💛 فروش جزوه گرامر،لغات و تمرین ژاپنی با توضیحات فارسی💛 ❤ ثبت نام کلاسهای حضوری و انلاین❤ #هنر_ترجمه_زرین #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #الفبای_ژاپنی #کانجی #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #ایران_ژاپن #هیراگانا #کاتاکانا #کانجی #جزوه_ژاپنی #مانگای_ژاپنی _
در شهر اوزاکای ژاپن آسمانخراشی وجود دارد که از میان طبقات پنجم، ششم و هفتم آن بزرگراه عبور میکند. 🌺فروش جزوه گرامر و لغت ژاپنی🌺 #هنر_ترجمه_زرین #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #فرهنگ_ژاپنی #اوزاکا #یادگیری_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #ایران_ژاپن #تکنولوژی_ژاپن _
مروری بر کاربرد واتاشی وا چگونه خود را به زبان ژاپنی معرفی کنیم؟ مبحث معرفی خودمون به زبان ژاپنی یا به عبارتی کلمه "من" به ژاپنی خیلی جالب و گسترده است که در ادامه میبینیم 😘فروش جزوه ژاپنی😘 #هنر_ترجمه_زرین #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #دستور_زبان_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #انیمه #انیمه_مانگا #انیمه_فارسی #گرامر_ژاپن #مینانونیهونگوی _ #🌸 #❤
از واتاشی وا در جمع غریبه‌ها و ناآشنایان، کسانی که با آنها صمیمی نیستید یا قرار نیست رابطه طولانی داشته باشید، استفاده کنید 😘فروش جزوه ژاپنی😘 #هنر_ترجمه_زرین #مترجم_ژاپنی #کانال_ژاپن #کانال_ژاپنی #آموزش_ژاپنی #دستور_زبان_ژاپنی #ترجمه_ژاپنی #انیمه #انیمه_مانگا #انیمه_فارسی #گرامر_ژاپن #مینانونیهونگوی _ #❤