همه عکس ها و کلیپ های واژه_انگلیسی در اینستاگرام

loading...
: حضور یافتن : کشیدن که در اینجا برای اسلحه به کار رفته : کنسل کردن یا به هم زدن یا به بعد موکول کردن : در اینجا به معنی ترسو و بزدل : سختکوش # #آموزش_زبان #زبان_انگلیسی #اصطلاح_انگلیسی #انگلیسی #واژه_انگلیسی #یادگیری_انگلیسی #ساری #رشد #ضرب_المثل_انگلیسی #اصطلاحات_عامیانه #ترجمه
) . شکست یا عقبگرد ناامید کننده : " , ." باختن مسابقه قهرمانی واقعا ناامید کننده بود اما من میدونستم که باید بهتر بشم ) ( ) . (.., "() "). با تنبیه حال کسی رو جا آورن یا ادب کردن : " ." هر کسی که این شایعات رو در مورد کیتی پخش کرده باید حسابی ادب بشه # #آموزش_زبان #زبان_انگلیسی #اصطلاح_انگلیسی #انگلیسی #واژه_انگلیسی #یادگیری_انگلیسی #ساری #رشد #ضرب_المثل_انگلیسی #اصطلاحات_عامیانه #ترجمه #آرژانتین
, — — , ’ . , ’ - [ ] : " , . . , ." آدمی که در ظاهر سرسخت به‌نظر می‌رسه اما در باطن قلبی رئوف داره قلب تو قلب پرنده پوستت امّا پوست شیر #آموزش_زبان #زبان_انگلیسی #اصطلاح_انگلیسی #انگلیسی #واژه_انگلیسی #یادگیری_انگلیسی #ساری #رشد #ضرب_المثل_انگلیسی #اصطلاحات_عامیانه #ترجمه
[] . ' " " " " . ' , ' . روز (صبح، ظهر، بعدازظهر، ساعت ....) خوبی داشته باشی؛ موقع خداحافظی این اصطلاح رو میگیم بجای - # #آموزش_زبان #زبان_انگلیسی #اصطلاح_انگلیسی #انگلیسی #واژه_انگلیسی #یادگیری_انگلیسی #ساری #رشد #ضرب_المثل_انگلیسی #اصطلاحات_عامیانه #ترجمه