همه عکس ها و کلیپ های چله_بری در اینستاگرام

loading...
#چله_بری ✅دستوری از استاد عزیزم جهت چله بری از هر نوعی که چله افتاده باشد از قبیل حامله نشدن.بخت دختران و..... به دستور زیر عمل کنند. 👌روز چهارشنبه بگیرید نخ ابریشم هفت رنگ (یعنی جدا جدا هفت رنگ نخ ابریشم) هفت عدد را به اندازه ای مساوی ببرد با پاکی و وضو رو به قبله بنشیند به نیت چله بری ایت الکرسی یکبار خوانده و یک گره بزند در گره دوم دوبار ایت الکرسی بخواند وگره بزند در گره سوم سه بار ایت الکرسی بخواند وگره بزند تا چهل گره که در گره چهلم باید چهل مرتبه ایت الکرسی بخواند وقتی چهل گره تمام شد (گره چهلم گره ای باشد که نخها را حلقه ای شکل کند جهت انداختن به گردن)نخ را در طشتی انداخته با اب ان غسل کند و بعد غسل نخ را به گردن اندازد تا چهل روز در گردنش باشد روز چهلم به اب روان اندازد . ⭕️ایت الکرسی ایه اول است یعنی تا علی العظیم
#چله_بری 🔰 دستوری از استاد عزیزم آقاسید بزرگوار؛جهت چله بری از هر نوعی که چله افتاده باشد از قبیل حامله نشدن.بخت دختران و..... به دستور زیر عمل کنند. ✨انجام این عمل نیاز به داشتن علم و آگاهی کامل و اذن و اجازه دارد✨ ✅ روز چهارشنبه بگیرید نخ ابریشم هفت رنگ (یعنی جدا جدا هفت رنگ نخ ابریشم) هفت عدد را به اندازه ای مساوی ببرد با پاکی و وضو رو به قبله بنشیند به نیت چله بری آیه الکرسی یکبار خوانده و یک گره بزند در گره دوم دوبار آیه الکرسی بخواند وگره بزند در گره سوم سه بار آیه الکرسی بخواند وگره بزند تا چهل گره که در گره چهلم باید چهل مرتبه آیه الکرسی بخواند وقتی چهل گره تمام شد (گره چهلم گره ای باشد که نخها را حلقه ای شکل کند جهت انداختن به گردن)نخ را در طشتی انداخته با آب آن غسل کند و بعد غسل نخ را به گردن اندازد تا چهل روز در گردنش باشد روز چهلم به آب روان اندازد . ⭕️ آیه الکرسی آیه اول است یعنی تا علی العظیم
#چله_بری
#درخواستی_فوق_ویژه ✅دستوری از استاد عزیزم جهت چله بری از هر نوعی که چله افتاده باشد از قبیل حامله نشدن.بخت دختران و..... به دستور زیر عمل کنند. 👌روز چهارشنبه بگیرید نخ ابریشم هفت رنگ (یعنی جدا جدا هفت رنگ نخ ابریشم) هفت عدد را به اندازه ای مساوی ببرد با پاکی و  وضو رو به قبله بنشیند به نیت چله بری ایت الکرسی یکبار خوانده و یک گره بزند در گره دوم دوبار ایت الکرسی بخواند وگره بزند در گره سوم سه بار ایت الکرسی بخواند وگره بزند تا چهل گره که در گره چهلم باید چهل مرتبه ایت الکرسی بخواند وقتی چهل گره تمام شد (گره چهلم گره ای باشد که نخها را حلقه ای شکل کند جهت انداختن به گردن)نخ را در طشتی انداخته با اب ان غسل کند و بعد غسل نخ را به گردن اندازد تا چهل روز در گردنش باشد روز چهلم به اب روان اندازد . ⭕️ایت الکرسی ایه اول است یعنی تا علی العظیم 
#سیمافال
#چله_بری #درخواستی_فوق_ویژه ✅دستوری از استاد عزیزم جهت چله بری از هر نوعی که چله افتاده باشد از قبیل حامله نشدن.بخت دختران و..... به دستور زیر عمل کنند. 👌روز چهارشنبه بگیرید نخ ابریشم هفت رنگ (یعنی جدا جدا هفت رنگ نخ ابریشم) هفت عدد را به اندازه ای مساوی ببرد با پاکی و وضو رو به قبله بنشیند به نیت چله بری ایت الکرسی یکبار خوانده و یک گره بزند در گره دوم دوبار ایت الکرسی بخواند وگره بزند در گره سوم سه بار ایت الکرسی بخواند وگره بزند تا چهل گره که در گره چهلم باید چهل مرتبه ایت الکرسی بخواند وقتی چهل گره تمام شد (گره چهلم گره ای باشد که نخها را حلقه ای شکل کند جهت انداختن به گردن)نخ را در طشتی انداخته با اب ان غسل کند و بعد غسل نخ را به گردن اندازد تا چهل روز در گردنش باشد روز چهلم به اب روان اندازد . ⭕️ایت الکرسی ایه اول است یعنی تا علی العظیم #سیمافال
مراسم چله بری تابلو فرش بافته شده توسط مددجویان سرای احسان با آرم مرکز ملی فرش و سرای احسان برگزار شد. متن کامل خبر در سایت سرای احسان ://../.?=&=&=&= #نمایشگاه #فرش #سرای_احسان #چله_بری #تابلو_فرش