همه عکس ها و کلیپ های کاساندان در اینستاگرام

loading...
🔶️ بانوان نامور تاریخ ایران زمین معرفی ۱۷ شیرزن پر افتخار ایران باستان ۲ . آتوسا : ملکه بیش از ٢٨ کشور آسیایی در زمان امپراتوری داریوش. هرودوت پدر تاریخ از وی به نام شهبانوی داریوش بزرگ یاد کرده است و آتوسا را چندین بار در لشگرکشی ها داریوش یاور فکری و روحی داریوش دانسته است . چند نبرد و لشگر کشی مهم تاریخی ایران به گفته هرودوت به فرمان ملکه آتوسا صورت گرفته است . ادامه معرفی در پست های بعدی #ایران_باستان #ناریخ_ایران #هخامنشیان #پاسارگاد #تخت_جمشید #کوروش_بزرگ #داریوش_بزرگ #خشایارشاه #کاساندان #آتوسا
#بغداد نامی پارسی است و از دو کلمه «بغ» به معنی «ایزد» و «داد» به معنی «بخشش» تشکیل یافته که معنی خداداد یا هدیه پروردگار معنی میشود.همچنین گفته شده انوشیروان در بغداد باغ وسیع، زیبا و پردرخت و گل بنا ساخت و حیوانات گوناگون را در آن رها نمود که «باغِ داد» یا باغِ عدالت نامیده شد. از طرفی می توان دوران تاریخی میان رودان را با دوران اساطیر ایرانی و تاریخی خود منطبق دانست و به این نتیجه رسید که در دوره مادها که آئین مزداپرستی و سپس دین زرتشتی وجود داشت و «بغ ها» نقش اساسی در هر دو این آیین ها ایفا می کردند بغداد نیز شهری بوده است از آن دوران ها. #تیسفون و بغداد در گذر تاریخ (نوشته دکتر شیرین بیانی) #ایران ایرانی #فلات ایران #ایران بزرگ #تمدن #فرهنگ #ماندانا #کورش بزرگ #کاساندان #کمبوجیه #داریوش بزرگ #آتوسا #خشایار شاه #ایران ویچ #آریایی #نجیب #آزاده #آریانا #پارس #پرشین #پرسین #پرشیا #پرسیا #پاسارگاد #پارس #بختیاری #لر #ماد #کرد #آذری #تخت جمشید #پارسه
🔶️ من داریوش هستم ؛ اولین کلماتی که بر روی لوح زرين كيلوگرمى کشف شده در تخت جمشید دیده می‌شود. این لوح با ارزش‌ترین و محافظت شده ترين گنج در موزه‌ ملی تهران است. #ایران_باستان #ناریخ_ایران #هخامنشیان #پاسارگاد #تخت_جمشید #کوروش_بزرگ #داریوش_بزرگ #خشایارشاه #کاساندان #آتوسا
🔶️ بانوان نامور تاریخ ایران زمین معرفی ۱۷ شیرزن پر افتخار ایران باستان ۱ . کاساندان : پس از شاهنشاه ایران او نخسین شخصیت قدرتمند کشور ایران بوده است . کاساندان تحت نام ملکه ٢٨ کشور آسیایی در کنار همسرش کورش بزرگ حکمرانی کرده است . مورخین یونانی ( گزنفون ) از او به نیکی و بزرگ منشی یاد کرده است . ادامه معرفی در پست های بعدی #ایران_باستان #ناریخ_ایران #هخامنشیان #پاسارگاد #تخت_جمشید #کوروش_بزرگ #داریوش_بزرگ #خشایارشاه #کاساندان #آتوسا
پسری که برخلاف پدربزرگ خود ، شخصی میهن پرست و ایران دوست بود. او فرید خزعل از عرب های جنوب غرب خوزستان بود که پدربزرگ او از حاکمان خائن و جدایی طلب در دوره خود بود.۹ آذر، روز بازگشت جزایر ایرانی به مام میهن گرامی باد.پسر کو ندارد نشان از پدر !!!ناخدا فرید خزعل ( زاده: ۱۳۰۶ خورشیدی، درگذشت: ۱۳۵۴ خورشیدی )، از فرماندهان ارشد نیروی دریایی ایران ، در عصر پهلوی دوم بود وی از نوه های شیخ #خزعل (حاکم خائن و جدایی طلب #خرمشهر ) بود وی در عملیات آزادسازی جزایر سه گانه ایرانی خلیج فارس از دست قوای انگلیس در آذر ماه ۱۳۵۰ خورشیدی، حضور داشته و از فرماندهان نیروی دریایی ایران در این عملیات بوده‌است. شاخص ترین همرزم او در این عملیات شهریار شفیق بوده ‌است.در مصاحبه‌ای که مرکز مطالعات استراتژیک ایران، با ناخدا سعید زنگنه انجام داده‌است، در این ارتباط آمده‌است: ...در آذرماه سال ۱۳۵۰ ناوسروان شهریار شفیق، ناخدا فرید خزعل، سرهنگ صولتی به همراه سروان رضا سوزنچی کاشانی، مهناوی یکم حبیب سولکی کهریزی و ناوی آیت خانی، برای آزادسازی جزایرسه گانهٔ #خلیج_فارس از چنگ انگلیس راهی می‌شوند، که در جریان این عملیات سوزنچی، کهریزی و خانی کشته شدند. ناخدا فرید خزعل، سرانجام در سال ۱۳۵۴ و سن ۴۸ سالگی درگذشت و در گورستان ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شد . #ایران ایرانی #فلات ایران #ایران بزرگ #تمدن #فرهنگ #ماندانا #کورش بزرگ #کاساندان #کمبوجیه #داریوش بزرگ #آتوسا #خشایار شاه #ایران ویچ #آریایی #نجیب #آزاده #آریانا #پارس #پرشین #پرسین #پرشیا #پرسیا #شاخاب پارس #دریای پارس #خلیج پارس #خلیج فارس #تنب بزرگ #تنب کوچک #ابوموسی
هفتم آذر ماه،روز نیروی دریایی بر همه دریادلان دلاور ایران. فرخنده باد یاد جاوید نامان ایران بانو گرامی باد. ناوچه ی پیکان در نبرد مروارید به همراه نیروی دریایی ایران چنان نیروی دریایی عراق را در هم کوبید که از همان هنگام تا پایان جنگ هشت ساله هیچ نشانی از نیروی دریایی عراق نماند٭ناوچه پیکان در راه برگشت بود و مهماتش به پایان رسیده بود که هدف گرفته شد و در آبهای ایران زمین برای همیشه خوابید.همه جانباختگان و فداییان میهن روانشان شاد راهشان سبز و یادشان تا ابد گرامی و جاودان باد٭ #ایران ایرانی #فلات ایران #ایران بزرگ #تمدن #فرهنگ #ماندانا #کورش بزرگ #کاساندان #کمبوجیه #داریوش بزرگ #آتوسا #خشایارشاه #ایران ویچ #آریایی #نجیب #آزاده #آریانا #پارس #پرشین #پرسین #پرشیا #پرسیا #تخت جمشید #پاسارگاد #پارس #بختیاری #لر #ماد #کرد #آذری #آرتمیس #ارتش ایران #نیروی دریایی