همه عکس ها و کلیپ های کتیبه در اینستاگرام

loading...
بدین سان جمشید با خردمندی به همه هنرها دست یافت و بر همه کاری توانا شد و خود را در جهان یگانه یافت. آنگاه انگیزه ی برتری و خود بینی در او بیدار شد و در اندیشه ی پرواز در آسمان افتاد:

فرمان داد تا تختی گرانبها برایش ساختند و گوهر بسیار بر آن نشاند و دیوان که بنده او بودند تخت را از زمین برداشتند و بر آسمان برافراشتند. جمشید در آن چون خورشید تابان نشسته بود و این همه به فر ایزدی می کرد. جهانیان از شکوه و توانایی او خیره ماندند، گرد آمدند و بر بخت و شکوه او آفرین خواندند و بر او گوهر افشاندند و آن روز که نخستین روز از فروردین بود، نوروز خواندند.

#کوروش_هخامنشی 
#هخامنشی 
#کوروش_بزرگ 
#داریوش_بزرگ 
#پرسپولیس 
#ایرانیان 
#ایران_من 
#ایرانی 
#کورش_کبیر 
#کتیبه 
#شاهان 
#شاه 
#خدا 
#اهورامزدا 
#شادی 
#نعمت 
#سرزمین 
#سرزمین_کهن 
#آسمان 
#ایران 
#ایرانشهر 
#ایران_گردی 
#خدایا 
#شیراز 
#استقلال 
#زرتشتیان 
#نوروز 
#فردوسی 
#پارسی 
#سال_نو
بدین سان جمشید با خردمندی به همه هنرها دست یافت و بر همه کاری توانا شد و خود را در جهان یگانه یافت. آنگاه انگیزه ی برتری و خود بینی در او بیدار شد و در اندیشه ی پرواز در آسمان افتاد: فرمان داد تا تختی گرانبها برایش ساختند و گوهر بسیار بر آن نشاند و دیوان که بنده او بودند تخت را از زمین برداشتند و بر آسمان برافراشتند. جمشید در آن چون خورشید تابان نشسته بود و این همه به فر ایزدی می کرد. جهانیان از شکوه و توانایی او خیره ماندند، گرد آمدند و بر بخت و شکوه او آفرین خواندند و بر او گوهر افشاندند و آن روز که نخستین روز از فروردین بود، نوروز خواندند. #کوروش_هخامنشی #هخامنشی #کوروش_بزرگ #داریوش_بزرگ #پرسپولیس #ایرانیان #ایران_من #ایرانی #کورش_کبیر #کتیبه #شاهان #شاه #خدا #اهورامزدا #شادی #نعمت #سرزمین #سرزمین_کهن #آسمان #ایران #ایرانشهر #ایران_گردی #خدایا #شیراز #استقلال #زرتشتیان #نوروز #فردوسی #پارسی #سال_نو
نقش برجسته با گل رس،نمونه کار زیبای خانم عمادی بعد از نصب 
هماهنگی جهت کلاس 09358948324
09112748582
آموزشگاه هنرهای تجسمی هورتاش
گنبدطالقانی شرقی طالقانی10پلاک9
#نقش_برجسته#سفال#کتیبه#گل_رس#خاک#تابلونقش_برجسته#هنرمدرن#گنبدکاووس#گرگان#clay#pottery#modernart#gonbad#gorgan
نقش برجسته با گل رس،نمونه کار زیبای خانم عمادی بعد از نصب هماهنگی جهت کلاس آموزشگاه هنرهای تجسمی هورتاش گنبدطالقانی شرقی طالقانیپلاک #نقش_برجسته #سفال #کتیبه #گل_رس #خاک #تابلونقش_برجسته #هنرمدرن #گنبدکاووس #گرگان
این چ نمادی هستش؟؟؟؟
به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟
به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟
به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟
پیج اصلی👇
@tafsir_alaem_bastani
این بار شما تفسیر کنید
عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر
نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید.

من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم

حالا نوبت شماست
@tafsir_alarm_bastani

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟ به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟ به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟ به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟ پیج اصلی👇 این بار شما تفسیر کنید عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید. من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم حالا نوبت شماست #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟
به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟
به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟
به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟
پیج اصلی👇
@tafsir_alaem_bastani
این بار شما تفسیر کنید
عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر
نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید.

من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم

حالا نوبت شماست
@tafsir_alarm_bastani

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟ به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟ به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟ به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟ پیج اصلی👇 این بار شما تفسیر کنید عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید. من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم حالا نوبت شماست #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟
به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟
به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟
به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟
پیج اصلی👇
@tafsir_alaem_bastani
این بار شما تفسیر کنید
عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر
نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید.

من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم

حالا نوبت شماست
@tafsir_alarm_bastani

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟ به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟ به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟ به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟ پیج اصلی👇 این بار شما تفسیر کنید عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید. من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم حالا نوبت شماست #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
تصاویر را ورق بزنید..
.
♦️سرویس نوجوان رومئو♦️ .
#تخت ۹۰: ۷۷۴ هزار تومان
#تخت ۱۲۰: یک میلیون و ۲۴ هزار تومان
#کمد دو درب: یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان
#دراور : ۹۷۵ هزار تومان
#قاب آینه: ۲۳۲ هزار تومان
#میزتحریر: یک میلیون و ۱۳۷ هزار تومان
 #کتابخانه: ۸۴۱ هزار تومان
#پاتختی: ۵۰۲ هزار تومان
#کتیبه: ۱۰۰ هزار تومان
#تخت ۱۶۰: یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومان ‌.
♦️جهت خرید تنها به نمایندگی های انحصاری و فروشگاه اینترنتی سلطان کوچولو مراجعه بفرمایید. 👇👇👇👇👇
shop.soltankoochooloo.ir
♦️جهت هر گونه انتقاد ،پیشنهاد و شکایات با  شماره 02632561005 داخلی 505 و یا 09397800394 واحد روابط عمومی(صدای مشتری) تماس حاصل فرمائید. .
♦️مشاهده آدرس نمایندگی های سلطان کوچولو
👇👇👇👇👇
https://t.me/soltankoochooloo/1634
@soltankoochooloo
تصاویر را ورق بزنید.. . ♦️سرویس نوجوان رومئو♦️ . #تخت ۹۰: ۷۷۴ هزار تومان #تخت ۱۲۰: یک میلیون و ۲۴ هزار تومان #کمد دو درب: یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان #دراور : ۹۷۵ هزار تومان #قاب آینه: ۲۳۲ هزار تومان #میزتحریر: یک میلیون و ۱۳۷ هزار تومان #کتابخانه: ۸۴۱ هزار تومان #پاتختی: ۵۰۲ هزار تومان #کتیبه: ۱۰۰ هزار تومان #تخت ۱۶۰: یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومان ‌. ♦️جهت خرید تنها به نمایندگی های انحصاری و فروشگاه اینترنتی سلطان کوچولو مراجعه بفرمایید. 👇👇👇👇👇 .. ♦️جهت هر گونه انتقاد ،پیشنهاد و شکایات با شماره داخلی و یا واحد روابط عمومی(صدای مشتری) تماس حاصل فرمائید. . ♦️مشاهده آدرس نمایندگی های سلطان کوچولو 👇👇👇👇👇 ://.//
تصاویر را ورق بزنید...
♦️سرویس نوجوان رز♦
.
️ #تخت ۹۰: ۸۲۰ هزار تومان
#تخت ۱۲۰: ۹۳۵ هزار تومان
#کمد دو درب: یک میلیون و ۲۰۶ هزار تومان
#دراور + قاب آینه: یک میلیون و ۴۴۶ هزار تومان
#میزتحریر: ۹۱۱ هزار تومان
 #کتابخانه: ۸۴۳ هزار تومان
#پاتختی: ۵۱۶ هزار تومان
#کتیبه: ۱۰۰ هزار تومان
#تخت ۱۶۰: یک میلیون و ۸۴ هزار تومان
#کمد سه درب: یک میلیون و ۶۵۳ هزار تومان
. ♦️جهت خرید تنها به نمایندگی های انحصاری و فروشگاه اینترنتی سلطان کوچولو مراجعه بفرمایید. 👇👇👇👇👇
shop.soltankoochooloo.ir
♦️جهت هر گونه انتقاد ،پیشنهاد و شکایات با  شماره 02632561005 داخلی 505 و یا 09397800394 واحد روابط عمومی(صدای مشتری) تماس حاصل فرمائید. .
♦️مشاهده آدرس نمایندگی های سلطان کوچولو
👇👇👇👇👇
https://t.me/soltankoochooloo/1634
@soltankoochooloo
تصاویر را ورق بزنید... ♦️سرویس نوجوان رز♦ . ️ #تخت ۹۰: ۸۲۰ هزار تومان #تخت ۱۲۰: ۹۳۵ هزار تومان #کمد دو درب: یک میلیون و ۲۰۶ هزار تومان #دراور + قاب آینه: یک میلیون و ۴۴۶ هزار تومان #میزتحریر: ۹۱۱ هزار تومان #کتابخانه: ۸۴۳ هزار تومان #پاتختی: ۵۱۶ هزار تومان #کتیبه: ۱۰۰ هزار تومان #تخت ۱۶۰: یک میلیون و ۸۴ هزار تومان #کمد سه درب: یک میلیون و ۶۵۳ هزار تومان . ♦️جهت خرید تنها به نمایندگی های انحصاری و فروشگاه اینترنتی سلطان کوچولو مراجعه بفرمایید. 👇👇👇👇👇 .. ♦️جهت هر گونه انتقاد ،پیشنهاد و شکایات با شماره داخلی و یا واحد روابط عمومی(صدای مشتری) تماس حاصل فرمائید. . ♦️مشاهده آدرس نمایندگی های سلطان کوچولو 👇👇👇👇👇 ://.//
هفت سین به افق کتیبه ماندگار.#انتشارات#کتیبه#ماندگار#سال نو مبارک.
هفت سین به افق کتیبه ماندگار. #انتشارات #کتیبه #ماندگار #سال نو مبارک.
.
گروه تولیدی آپاداناصمیمانه سال نو را به شما بزرگواران شادباش گفته و بهترین آرزوهارابرای شماداریم🌻
باشد که در سال جدید کنار یکدیگر و با کمک هم بهترین هارا بدست آوریم.
.
🎯🏛گروه تولیدی آپادانا🏛🎯
.
بزرگترین و تخصصی ترین مرکز تولیدی محصولات مجسمه، آینه کنسول، آباژور، آبنما، تابلو، گلدان، ساعت، شمعدانی و بسیاری از محصولات تزئینی دیگر با جنسهای پلی رزین(پلی استر) و فایبر  با طرح های متنوع و زیبا با مقاومت بالا، رنگ پذیری عالی و قابل شستشو
.
لطفا جهت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید یا در تلگرام و یا دایرکت پیام دهید👇👇👇
.
📱09031520841
.
و همچنین برای اطلاعات و مشاهده عکسهای بیشتر به کانال تلگرام ما مراجعه کنید.
لینک در بیو👆👆👆
.
همراهی شما بزرگواران باعث افتخار و دلگرمی همیشگی ماست🙏🌻💎
.
@Apadana_Mojasame
.
#پلی_استر #رزین #آشپزخانه #کابینت #های_کلاس #مبل #آینه_کنسول #کلاسیک #تابلو #تابلو_فرش #نما #دکوراسیون #معماری #بوفه #طراحی_داخلی #دکور #لاکچری #ویلا #کاخ #رومی #آباژور #آبنما #سرستون #کتیبه #بوفه #صندلی #اتاق #مجسمه #عید
. گروه تولیدی آپاداناصمیمانه سال نو را به شما بزرگواران شادباش گفته و بهترین آرزوهارابرای شماداریم🌻 باشد که در سال جدید کنار یکدیگر و با کمک هم بهترین هارا بدست آوریم. . 🎯🏛گروه تولیدی آپادانا🏛🎯 . بزرگترین و تخصصی ترین مرکز تولیدی محصولات مجسمه، آینه کنسول، آباژور، آبنما، تابلو، گلدان، ساعت، شمعدانی و بسیاری از محصولات تزئینی دیگر با جنسهای پلی رزین(پلی استر) و فایبر با طرح های متنوع و زیبا با مقاومت بالا، رنگ پذیری عالی و قابل شستشو . لطفا جهت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید یا در تلگرام و یا دایرکت پیام دهید👇👇👇 . 📱 . و همچنین برای اطلاعات و مشاهده عکسهای بیشتر به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. لینک در بیو👆👆👆 . همراهی شما بزرگواران باعث افتخار و دلگرمی همیشگی ماست🙏🌻💎 . . #پلی_استر #رزین #آشپزخانه #کابینت #های_کلاس #مبل #آینه_کنسول #کلاسیک #تابلو #تابلو_فرش #نما #دکوراسیون #معماری #بوفه #طراحی_داخلی #دکور #لاکچری #ویلا #کاخ #رومی #آباژور #آبنما #سرستون #کتیبه #بوفه #صندلی #اتاق #مجسمه #عید
.
گروه تولیدی آپاداناصمیمانه سال نو را به شما بزرگواران شادباش گفته و بهترین آرزوهارابرای شماداریم🌻
باشد که در سال جدید کنار یکدیگر و با کمک هم بهترین هارا بدست آوریم.
.
🎯🏛گروه تولیدی آپادانا🏛🎯
.
بزرگترین و تخصصی ترین مرکز تولیدی پایه های پلاستیکی و پلی رزین(پلی استر)
.
لطفا جهت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید یا در تلگرام و یا دایرکت پیام دهید👇👇👇
.
📱09031520841
.
و همچنین برای اطلاعات و مشاهده عکسهای بیشتر به کانال تلگرام ما مراجعه کنید.
لینک در بیو👆👆👆
.
همراهی شما بزرگواران باعث افتخار و دلگرمی همیشگی ماست🙏🌻💎
.
@Apadana_Paye
@Apadana_Paye
@Apadana_Paye
.
#پلی_استر #رزین #آشپزخانه #کابینت #های_کلاس #مبل #آینه_کنسول #کلاسیک #تابلو #تابلو_فرش #نما #دکوراسیون #معماری #بوفه #طراحی_داخلی #دکور #لاکچری #ویلا #کاخ #رومی #تاج #سرستون #کتیبه #بوفه #صندلی #میز #کتابخانه #اتاق #عید
#PolyEster #Rezin
. گروه تولیدی آپاداناصمیمانه سال نو را به شما بزرگواران شادباش گفته و بهترین آرزوهارابرای شماداریم🌻 باشد که در سال جدید کنار یکدیگر و با کمک هم بهترین هارا بدست آوریم. . 🎯🏛گروه تولیدی آپادانا🏛🎯 . بزرگترین و تخصصی ترین مرکز تولیدی پایه های پلاستیکی و پلی رزین(پلی استر) . لطفا جهت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید یا در تلگرام و یا دایرکت پیام دهید👇👇👇 . 📱 . و همچنین برای اطلاعات و مشاهده عکسهای بیشتر به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. لینک در بیو👆👆👆 . همراهی شما بزرگواران باعث افتخار و دلگرمی همیشگی ماست🙏🌻💎 . . #پلی_استر #رزین #آشپزخانه #کابینت #های_کلاس #مبل #آینه_کنسول #کلاسیک #تابلو #تابلو_فرش #نما #دکوراسیون #معماری #بوفه #طراحی_داخلی #دکور #لاکچری #ویلا #کاخ #رومی #تاج #سرستون #کتیبه #بوفه #صندلی #میز #کتابخانه #اتاق #عید
.
گروه تولیدی آپادانا صمیمانه سال نو را به شما بزرگواران شادباش گفته و بهترین آرزوهارابرای شماداریم🌻
باشد که در سال جدید کنار یکدیگر و با کمک هم بهترین هارا بدست آوریم.
.
🎯🏛گروه تولیدی آپادانا🏛🎯
.
بزرگترین و تخصصی ترین مرکز تولیدی محصولات پلی رزین(پلی استر) با بیش از 180 طرح متنوع و زیبا با مقاومت بسیار بالا، رنگ پذیری عالی، قابل شستشو و وکیوم
.
لطفا جهت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید یا در تلگرام و یا دایرکت پیام دهید👇👇👇
.
📱09031520841
.
و همچنین برای اطلاعات و مشاهده عکسهای بیشتر به کانال تلگرام ما مراجعه کنید.
لینک در بیو👆👆👆
.
همراهی شما بزرگواران باعث افتخار و دلگرمی همیشگی ماست🙏🌻💎
.
@Apadana_PolyEster
@Apadana_PolyEster
@Apadana_PolyEster
.
#پلی_استر #رزین #آشپزخانه #کابینت #های_کلاس #مبل #آینه_کنسول #کلاسیک #تابلو #تابلو_فرش #نما #دکوراسیون #معماری #بوفه #طراحی_داخلی #دکور #لاکچری #ویلا #کاخ #رومی #تاج #سرستون #کتیبه #بوفه #صندلی #میز #کتابخانه #اتاق #عید
#PolyEster #Rezin
. گروه تولیدی آپادانا صمیمانه سال نو را به شما بزرگواران شادباش گفته و بهترین آرزوهارابرای شماداریم🌻 باشد که در سال جدید کنار یکدیگر و با کمک هم بهترین هارا بدست آوریم. . 🎯🏛گروه تولیدی آپادانا🏛🎯 . بزرگترین و تخصصی ترین مرکز تولیدی محصولات پلی رزین(پلی استر) با بیش از طرح متنوع و زیبا با مقاومت بسیار بالا، رنگ پذیری عالی، قابل شستشو و وکیوم . لطفا جهت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید یا در تلگرام و یا دایرکت پیام دهید👇👇👇 . 📱 . و همچنین برای اطلاعات و مشاهده عکسهای بیشتر به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. لینک در بیو👆👆👆 . همراهی شما بزرگواران باعث افتخار و دلگرمی همیشگی ماست🙏🌻💎 . . #پلی_استر #رزین #آشپزخانه #کابینت #های_کلاس #مبل #آینه_کنسول #کلاسیک #تابلو #تابلو_فرش #نما #دکوراسیون #معماری #بوفه #طراحی_داخلی #دکور #لاکچری #ویلا #کاخ #رومی #تاج #سرستون #کتیبه #بوفه #صندلی #میز #کتابخانه #اتاق #عید
باز بهاری دیگر و باز امیدی دیگر ... گروه ترجمه کتیبه سالی پر از موفقیت را برای شما آرزو می‌کند
باز بهاری دیگر و باز امیدی دیگر ... گروه ترجمه کتیبه سالی پر از موفقیت را برای شما آرزو می‌کند
🎆 پیج تفسیر علائم باستانی 🎆 💰 چند نکته مهم و ضروری
در گنجیابی💰 ☑️ 1-در قدم اول براے گنج یابے وقتے اثر مشڪوڪ و مورد نظر را پیدا ڪردید فقط بہ خود اثر نگاہ نڪنید و تمام نڪتہ هاے و نشانہ هایے ڪہ در اطراف آن وجود دارد را نیز در نظر بگیرید. ☑️ 2-از عوامل غیر طبیعے بے اعتنا عبور نڪنید اما در عین حال بہ آن ها زیاد هم مشڪوڪ نشوید و همہ را در نظر داشتہ باشید ڪہ گاهے ممڪن است همین عوامل شما را از هدف اصلے دور ڪند. ☑️ 3-نڪتہ مهم و ضرورے این است ڪہ شما اول یڪ ڪتاب در مورد نشانہ ها و گنج ها مطالعہ ڪنید تا اطلاعات ڪاملے از نشانہ ها و علائم داشتہ باشید تا هنگام برخورد با این علائم سردرگم نشوید و هنگامے ڪہ این نشانہ ها را دیدید از آن نشانہ و منطقہ اطراف آن حتما عڪس بگیرید و دقیق آن را مشاهدہ ڪنید و از افراد آثارشناس در این زمینہ ڪمڪ بگیرید. ☑️ 4-موردے ڪہ باید حتما بہ آن اشارہ ڪنم این است ڪہ اگر در گنج یابے عجلہ ڪنید و وقتے اثرے را دیدید بدون اطلاعات ڪافے بہ سراغش بروید بہ چیزے نمے رسید و فقط وقت و انرژے خود را هدر دادہ اید. چون علم آثار شناسے و گنج یابے علم دقیقے است و گذشتگان طلا ها واموال خود را بہ همین راحتے در جایے پنهان نمے ڪردند. ☑️ 5-حداقل سہ بار بہ بررسے محل گنج برید تا بہ طور دقیق اونجا رو بررسے ڪنید و مطمئن باشید ڪہ اگر نشانہ درست باشد و داراے بار باشد هر بار نشانہ جدیدے در اطراف اثر اصلے مے بینید چون گذشتگان از چند نشانہ براے مخفے ڪردن طلا ها و سڪہ هاے خود استفادہ مے ڪردند... #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🎆 پیج تفسیر علائم باستانی 🎆 💰 چند نکته مهم و ضروری در گنجیابی💰 ☑️ -در قدم اول براے گنج یابے وقتے اثر مشڪوڪ و مورد نظر را پیدا ڪردید فقط بہ خود اثر نگاہ نڪنید و تمام نڪتہ هاے و نشانہ هایے ڪہ در اطراف آن وجود دارد را نیز در نظر بگیرید. ☑️ -از عوامل غیر طبیعے بے اعتنا عبور نڪنید اما در عین حال بہ آن ها زیاد هم مشڪوڪ نشوید و همہ را در نظر داشتہ باشید ڪہ گاهے ممڪن است همین عوامل شما را از هدف اصلے دور ڪند. ☑️ -نڪتہ مهم و ضرورے این است ڪہ شما اول یڪ ڪتاب در مورد نشانہ ها و گنج ها مطالعہ ڪنید تا اطلاعات ڪاملے از نشانہ ها و علائم داشتہ باشید تا هنگام برخورد با این علائم سردرگم نشوید و هنگامے ڪہ این نشانہ ها را دیدید از آن نشانہ و منطقہ اطراف آن حتما عڪس بگیرید و دقیق آن را مشاهدہ ڪنید و از افراد آثارشناس در این زمینہ ڪمڪ بگیرید. ☑️ -موردے ڪہ باید حتما بہ آن اشارہ ڪنم این است ڪہ اگر در گنج یابے عجلہ ڪنید و وقتے اثرے را دیدید بدون اطلاعات ڪافے بہ سراغش بروید بہ چیزے نمے رسید و فقط وقت و انرژے خود را هدر دادہ اید. چون علم آثار شناسے و گنج یابے علم دقیقے است و گذشتگان طلا ها واموال خود را بہ همین راحتے در جایے پنهان نمے ڪردند. ☑️ -حداقل سہ بار بہ بررسے محل گنج برید تا بہ طور دقیق اونجا رو بررسے ڪنید و مطمئن باشید ڪہ اگر نشانہ درست باشد و داراے بار باشد هر بار نشانہ جدیدے در اطراف اثر اصلے مے بینید چون گذشتگان از چند نشانہ براے مخفے ڪردن طلا ها و سڪہ هاے خود استفادہ مے ڪردند... #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
"غزلِ سبز" فصل بهار است و تماشا، نیستی تو باور ندارم عیدِ گلها نیستی تو آب و هوای صبح تعریفی ندارد در ساحلِ آرام دریا، نیستی تو من میروم آهسته از خود دور گردم از خود تو را میخواهم اما نیستی تو باید بیایی و ببینی در فراقت من مانده ام ناچار و تنها، نیستی تو آفاق لبریز نگاهت هست و یادت‌ در جان فراوانی و پیدا نیستی تو/ / گفتی که عشق افسانه میخواهد بپاخیز مجنون شدم من، لیک لیلا نیستی تو هر روز بیش از پیش میسوزم در این عشق مانند اول روز ، اما نیستی تو امید درمانم ز دستم رفت، وقتی دیدم که در فکر مداوا نیستی تو #خلیل_فریدی #خلیل_فریدی #نستعلیق #سطر #کتیبه #خوشنویسی #خط #بیدل_دهلوی #شعر #سپید #غزل #استاد_امیرخانی #استاد_شجریان #صائب_تبریزی #حافظ #سعدی #ترکیب #خواجوی_کرمانی #تذهیب #هنر #مرکب #قلم #دوات #کاغذ
.
تکمیل فاز اول تجهیز مسجد امام صادق علیه السلام فلکه دوم صادقیه تهران 
همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید 
استفاده از پارتیشن های طرح مسجدی در فضا سازی معنوی بسیار موثر است
ا
#تجهیزات نوین #نمازخانه ها و #مسجد 
#محراب #چوبی #محراب #پیش_ساخته 
#پارتیشن #متحرک #مسجدی 
#تریبون #سخنرانی #تریبون تمام #ام_دی_اف 
#کتیبه آیات #قرآنی 
#تابلو ادعیه و #اسماالله 
#تمام_معرق #برجسته 
#فرش #سجاده_ای #کاشان 
#فرش #محرابی .
#موسسه #بصیرهنر 
#تولید_کننده انواع #تجهیزات و #ملزومات داخل #مسجد و #نمازخانه .
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر فروش بصیر هنر تماس حاصل فرمایید. 
02133168748
. تکمیل فاز اول تجهیز مسجد امام صادق علیه السلام فلکه دوم صادقیه تهران همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید استفاده از پارتیشن های طرح مسجدی در فضا سازی معنوی بسیار موثر است ا #تجهیزات نوین #نمازخانه ها و #مسجد #محراب #چوبی #محراب #پیش_ساخته #پارتیشن #متحرک #مسجدی #تریبون #سخنرانی #تریبون تمام #ام_دی_اف #کتیبه آیات #قرآنی #تابلو ادعیه و #اسماالله #تمام_معرق #برجسته #فرش #سجاده_ای #کاشان #فرش #محرابی . #موسسه #بصیرهنر #تولید_کننده انواع #تجهیزات و #ملزومات داخل #مسجد و #نمازخانه . جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر فروش بصیر هنر تماس حاصل فرمایید.
.
تصاویر نمازخانه دانشکده پرستاری آمل .
#تجهیزات نوین #نمازخانه ها و #مسجد 
#محراب #چوبی #محراب #پیش_ساخته 
#پارتیشن #متحرک #مسجدی 
#تریبون #سخنرانی #تریبون تمام #ام_دی_اف 
#کتیبه آیات #قرآنی 
#تابلو ادعیه و #اسماالله 
#تمام_معرق #برجسته 
#فرش #سجاده_ای #کاشان 
#فرش #محرابی .
#موسسه #بصیرهنر 
#تولید_کننده انواع #تجهیزات و #ملزومات داخل #مسجد و #نمازخانه .
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر فروش بصیر هنر تماس حاصل فرمایید. 
02133168748
. تصاویر نمازخانه دانشکده پرستاری آمل . #تجهیزات نوین #نمازخانه ها و #مسجد #محراب #چوبی #محراب #پیش_ساخته #پارتیشن #متحرک #مسجدی #تریبون #سخنرانی #تریبون تمام #ام_دی_اف #کتیبه آیات #قرآنی #تابلو ادعیه و #اسماالله #تمام_معرق #برجسته #فرش #سجاده_ای #کاشان #فرش #محرابی . #موسسه #بصیرهنر #تولید_کننده انواع #تجهیزات و #ملزومات داخل #مسجد و #نمازخانه . جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر فروش بصیر هنر تماس حاصل فرمایید.
#کارگاه نقشینه#سفال #کتیبه #نقش برجسته
اجرای کتیبه سفال_ منزل مسکونی
ابعاد:2/5*1/25
09119559143
#کارگاه نقشینه #سفال #کتیبه #نقش برجسته اجرای کتیبه سفال_ منزل مسکونی ابعاد:/*/
#کارگاه #نقشینه #سفال #کتیبه 
اجرای پروژه المان شهری_ شهرداری سورک
با همکاری خوب کارگاه نارون جناب آقای قربانی
سپاس از دوستان خوبم ک همراه همیشگیم هستند🙏🙏🌹🌹
#کارگاه #نقشینه #سفال #کتیبه اجرای پروژه المان شهری_ شهرداری سورک با همکاری خوب کارگاه نارون جناب آقای قربانی سپاس از دوستان خوبم ک همراه همیشگیم هستند🙏🙏🌹🌹
#کارگاه #نقشینه #کتیبه #سفال #المان شهری
اجرای پروژه المان شهری_ شهرداری سورک
با همکاری خوب کارگاه نارون جناب آقای قربانی
سپاس از دوستان خوبم ک همراه همیشگیم هستند🙏🙏🌹🌹
#کارگاه #نقشینه #کتیبه #سفال #المان شهری اجرای پروژه المان شهری_ شهرداری سورک با همکاری خوب کارگاه نارون جناب آقای قربانی سپاس از دوستان خوبم ک همراه همیشگیم هستند🙏🙏🌹🌹
#کارگاه #نقشینه #سفال #کتیبه #نقش برجسته#تابلو 
اجرای کتیبه سفال_ منزل مسکونی
ابعاد:2*1
09119559143
#کارگاه #نقشینه #سفال #کتیبه #نقش برجسته #تابلو اجرای کتیبه سفال_ منزل مسکونی ابعاد:*
هفت سین امسال #سامرا دارد.
#حرمت_نگهداریم 
#یاشبیر
#یا_شبیر
#حسن_لطفی
#شاعر_حسن_لطفی 
#حسن_لطفی_شاعر
#دکتر_حسن_لطفی 
#اشعار_آئینی 
#اشعار_مذهبی
#شاعر
#شعر
#کتاب
#بس‌کن‌رباب
#بس_کن_رباب
#برای_آمدنت
#برای‌آمدنت
#کتیبه‌های_روان 
#کتیبه‌های‌روان
@yashobeyr_hassan_lotfi 
یاشبیر
یا شبیر
حسن لطفی شاعر 
شاعر حسن لطفی 
دکتر حسن لطفی 
حسن لطفی 
اشعار آئینی 
اشعار مذهبی 
شاعر
شعر
کتاب
بس کن رباب
بس‌کن‌رباب
برای آمدنت
برای‌آمدنت
کتیبه‌های روان
کتیبه های روان
هفت سین امسال #سامرا دارد. #حرمت_نگهداریم #یاشبیر #یا_شبیر #حسن_لطفی #شاعر_حسن_لطفی #حسن_لطفی_شاعر #دکتر_حسن_لطفی #اشعار_آئینی #اشعار_مذهبی #شاعر #شعر #کتاب #بس‌کن‌رباب #بس_کن_رباب #برای_آمدنت #برای‌آمدنت #کتیبه‌های_روان #کتیبه‌های‌روان یاشبیر یا شبیر حسن لطفی شاعر شاعر حسن لطفی دکتر حسن لطفی حسن لطفی اشعار آئینی اشعار مذهبی شاعر شعر کتاب بس کن رباب بس‌کن‌رباب برای آمدنت برای‌آمدنت کتیبه‌های روان کتیبه های روان
یکی از ویژگیهای خاص #کتیبه #بیستون اینسکه باعث شده این کتیبه پس از 2500 سال، تا امروز سالم بماند،اندود شدن آن با سُرب است! روى کتیبه‌ها را با #سرب داغ می‌پوشاندند تا دوامش چندین برابر شود
#معمار#معماری#آرشیتکت #قدیمی#بیستون#سرب#تاریخ#تاریخی
یکی از ویژگیهای خاص #کتیبه #بیستون اینسکه باعث شده این کتیبه پس از سال، تا امروز سالم بماند،اندود شدن آن با سُرب است! روى کتیبه‌ها را با #سرب داغ می‌پوشاندند تا دوامش چندین برابر شود #معمار #معماری #آرشیتکت #قدیمی #بیستون #سرب #تاریخ #تاریخی
#کتیبه
#نوروز#مبارک
طراحی و اجرا: مصطفی بهمن آبادی
#کتیبه #نوروز #مبارک طراحی و اجرا: مصطفی بهمن آبادی
گوش کن با لب خاموش سخن میگویم 
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تست 
هوشنگ ابتهاج
خوشنویس از دیرباز به عنوان‌هنری کاربردی و تزیینی در خدمت معماری بوده است این روزگاران غربت و غفلتی انجامید که این دو هنر کمتر در جوار هم قرار میگیرند 
این اثر به پیشنهاد دوست ارزشمندی بر روی دیوار منزل ایشان با ورق طلا در زمینه و حروف برجسته کار شده است . 
باشد که مقبول نظر دوستان گرانقدر و حضرت دوست  که پیشنهاد این کار رو دادند قرار بگیره . 
#هنر #هنرهای_تجسمی #خوشنويسي #معماری #طراحی داخلی #کتیبه #تایپوگرافی #کالیگرافی #شکسته_نستعلیق #شعر #هوشنگ_ابتهاج #مازندران#ساری #هادی_قاسمی #
گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تست هوشنگ ابتهاج خوشنویس از دیرباز به عنوان‌هنری کاربردی و تزیینی در خدمت معماری بوده است این روزگاران غربت و غفلتی انجامید که این دو هنر کمتر در جوار هم قرار میگیرند این اثر به پیشنهاد دوست ارزشمندی بر روی دیوار منزل ایشان با ورق طلا در زمینه و حروف برجسته کار شده است . باشد که مقبول نظر دوستان گرانقدر و حضرت دوست که پیشنهاد این کار رو دادند قرار بگیره . #هنر #هنرهای_تجسمی #خوشنويسي #معماری #طراحی داخلی #کتیبه #تایپوگرافی #کالیگرافی #شکسته_نستعلیق #شعر #هوشنگ_ابتهاج #مازندران #ساری #هادی_قاسمی
🔱پیج تفسیرعلائم باستانے🔱 🎴☀️علامت چکمه در گنج یابی این نماد در اکثر حفاری ها به چشم میخورد و جایی که این نماد دیده میشود به شما مسیر را نشان میدهد و باید از مسیری که به سمت پایین میرفتیم را دست نگه داشته و به سمت نوک چکمه به جلو پیش برویم و معمولا اندازه ای که چکمه یا پای سنگی به ما میدهد بیشتر از متر نمیباشد و شما را به هدف نزدیک میکند . در اکثر مواقع آثار دومی که بعد از چکمه به چشم میخورد چراغ پیسوز است. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
کسی لاف وفاداری زند با دلربای خود که خود را بهر او خواهد نه او را از برای خود کتیبه نستعلیق. مقوا. ۹۰×۶۰ #خوشنویسی #خوشنویس #نستعلیق #کتیبه #نمایشگاه #هنر #هنرایرانی #هنرمند #مهسادواچی
دانستن بدون خواستن هرگز توانستن به دنبال ندارد. کتیبه نستعلیق. مقوا.۹۰×۶۰ #خوشنویسی #خوشنویس #هنر #هنرمند #کتیبه #هنرایرانی #نستعلیق #مهسادواچی
#أین‌الرَجَبیون #یاشبیر #یا_شبیر #حسن_لطفی #شاعر_حسن_لطفی #حسن_لطفی_شاعر #دکتر_حسن_لطفی #اشعار_آئینی #اشعار_مذهبی #شاعر #شعر #کتاب #بس‌کن‌رباب #بس_کن_رباب #برای_آمدنت #برای‌آمدنت #کتیبه‌های_روان #کتیبه‌های‌روان #ماه_رجب #ماه‌رجب یاشبیر یا شبیر حسن لطفی شاعر شاعر حسن لطفی دکتر حسن لطفی حسن لطفی اشعار آئینی اشعار مذهبی شاعر شعر کتاب بس کن رباب بس‌کن‌رباب برای آمدنت برای‌آمدنت کتیبه‌های روان کتیبه های روان ماه رجب
‌ ‌اسم اینجا به ایلامی #زیگورات دور اونتاش و به نام امروزی چغازنبیله، نیایشگاهی باستانی برای خدای #اینشوشیناک (نگهبان شوش)در نزدیکی شهر شوش در استان خوزستان. ‌‌ ‌این بنا اولین اثر تاریخی ایران بود که تو میراث جهانی یونسکو ثبت شد... ‌ ‌جالبه که تو این بنا نمونه های #شیشه استوانه ای پیدا شده که گفته میشه برای راهنمایی #کاروان ها بوده، اینطوری که شیشه ها زیر نور خورشید برق میزدن و یه راهنما بودن برای رهگذرها... از چیزهای جالب دیگه وجود سیستم فاضلاب تو این بناست . ‌ ‌ این #نیایشگاه و #کتیبه هاش و #متون و مفاهیم عمیق با آرامشی که داشت حس خیلی خوبی بهم میداد، کاش بیشتر و بهتر ازش #محافظت میشد تا اینطوری شاهد فرسایش و از بین رفتن طبقه های بالاییش نباشیم.‌‌ سپیده ‌عکس ها از امیر ‌‌ ‌ #ایران #خوزستان #شوش #چغازنبیل #ایرانگردی #سفرنامه #گردشگری #یونسکو #ایران_را_باید_دید ‌ ‌ ‌
سنگ‌نوشته‌های #گنج‌نامه نوشتارهایی از دوران داریوش و خشایارشای #هخامنشی است که بر دل یکی از صخره‌های الوند در فاصله ۵ کیلومتری غرب همدان و در انتهای درهٔ عباس‌آباد حکاکی شده‌است. کتیبه‌ها هر کدام در سه ستون ۲۰ سطری به زبان‌های پارسی باستان، عیلامی و بابلی نو نوشته شده‌اند. متن پارسی باستان در سمت چپ هر دو لوح جای گرفته‌است و پهنایی معادل ۱۱۵ سانتی‌متر دارد. متن عیلامی در وسط هر دو کتیبه نوشته شده و متن بابلی نو در ستون سوم قراردارد. این #کتیبه‌ ها از دیرباز نام‌های گوناگونی را بر خود گرفته‌است. تا سدهٔ ششم هجری از جمله «سنگ‌نبشته، نبشت خدایان، دادمهان یا دادبهان، تنبابر، ینبابر، ببنایه، کتیبه‌های الوند، جنگ‌نامه و گنجنامه» خوانده می‌شده‌است. دو نام «جنگ‌نامه» و «گنج‌نامه» در سده‌های اخیر مصطلح بوده‌است. دکتر محمد معین با قید احتمال، آن را به صورت اسم مرکب «بنیاد هرمز دادمهان» نیز نامیده‌است. موقعیت صخره (سنگ) خارا طوری است که روی سنگ نبشته‌ها درست به سوی مشرق است؛ فرو رفتگی‌ها به شکل مربع مستطیل به طول ۲/۹متر وعرض ۱/۹ متر و به گودی ۳۰ سانتی‌متر است. این دو لوح تاریخی هر کدام به سه زبان پارسی قدیم، بابلی و عیلامی قدیم نقر گردیده است. متن پارسی در سمت چپ هر یک از دو لوح مزبور نوشته شده و پهنای آن قریب به ۱/۱۵ است. متن بابلی در هر دو لوح در وسط نوشته شده و عرض آن کمتر از متن پارسی است و متن عیلامی در هر دو لوح در طرف راست قرار دارد و پهنای آن از متن بابلی هم کمتر است. لوح طرف چپ کمی بالاتر در سنگ کوه کنده شده بنام داریوش کبیر است و لوح سمت راست مختصری پایین واقع گشته بنام خشایارشا می‌باشد. هر یک از متنهای سه‌گانه در هرکدام از دو لوح مشتمل بر بیست سطر بوده، مضمون هر دو کتیبه در هر سه متن یکی و مشترک است که به خط میخی نگاشته شده است. در اطراف دو لوح مزبور سوراخهای منظمی بر سنگ کوه دیده می‌شود که می‌رساند این دو نوشته تاریخی در عهد قدیم ظاهراً درها و پوش فلزی قرار داشته و آنهارا از گزند باد و باران و آفتاب و غیره حفظ می‌نموده است. #همدان #پایتخت_گردشگری_۲۰۱۸ #پایتخت_گردشگری_آسیا #پایتخت_گردشگری_ایران #پایتخت_تاریخ_و_تمدن_ایران #گردشگری #ایرانگردی #تفریح #عیدکجابریم #عید_کجا_بریم #همدانگردی #بوعلی_سینا #باباطاهر #غارعلیصدر #لالجین #تویسرکان #ملایر #ورکانه #گردو #سوغات #سفال #هگمتانه #اکباتان #هوای_خوب