همه عکس ها و کلیپ های کویرد در اینستاگرام

loading...
طوفان نمک چه به سر آزربایجان خواهد آورد ! اورگیم پارچالانیر… الله باعثینه لعنت إلسین öü #öü #دریاچه_ارومیه #دریاچه #ارومیه #اورمو_گولو #ازربایجان #تورک #تیراختور #قحطی #نمک #کویرد #عروس_اذربایحان #قره_باغ