همه عکس ها و کلیپ های گنج_یابی در اینستاگرام

loading...
این چ نمادی هستش؟؟؟؟
به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟
به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟
به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟
پیج اصلی👇
@tafsir_alaem_bastani
این بار شما تفسیر کنید
عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر
نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید.

من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم

حالا نوبت شماست
@tafsir_alarm_bastani

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟ به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟ به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟ به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟ پیج اصلی👇 این بار شما تفسیر کنید عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید. من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم حالا نوبت شماست #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟
به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟
به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟
به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟
پیج اصلی👇
@tafsir_alaem_bastani
این بار شما تفسیر کنید
عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر
نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید.

من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم

حالا نوبت شماست
@tafsir_alarm_bastani

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟ به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟ به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟ به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟ پیج اصلی👇 این بار شما تفسیر کنید عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید. من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم حالا نوبت شماست #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟
به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟
به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟
به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟
پیج اصلی👇
@tafsir_alaem_bastani
این بار شما تفسیر کنید
عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر
نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید.

من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم

حالا نوبت شماست
@tafsir_alarm_bastani

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این چ نمادی هستش؟؟؟؟ به نظر شما ساخت دست هستش یا طبیعیه؟؟؟؟ به نظر شما در چ دورانی ساخته شده و بارش چیه؟؟؟ به نظر شما معنی این نماد چیه؟؟؟؟؟ پیج اصلی👇 این بار شما تفسیر کنید عکس ارسالی از فالورهای پیج در دایرکت جهت تفسیر نظر خودتون رو به صورت کامنت بگید. من نظر خودم رو قبلا خدمت این دوست عزیز عنوان کردم حالا نوبت شماست #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🎆 پیج تفسیر علائم باستانی 🎆 💰 چند نکته مهم و ضروری
در گنجیابی💰 ☑️ 1-در قدم اول براے گنج یابے وقتے اثر مشڪوڪ و مورد نظر را پیدا ڪردید فقط بہ خود اثر نگاہ نڪنید و تمام نڪتہ هاے و نشانہ هایے ڪہ در اطراف آن وجود دارد را نیز در نظر بگیرید. ☑️ 2-از عوامل غیر طبیعے بے اعتنا عبور نڪنید اما در عین حال بہ آن ها زیاد هم مشڪوڪ نشوید و همہ را در نظر داشتہ باشید ڪہ گاهے ممڪن است همین عوامل شما را از هدف اصلے دور ڪند. ☑️ 3-نڪتہ مهم و ضرورے این است ڪہ شما اول یڪ ڪتاب در مورد نشانہ ها و گنج ها مطالعہ ڪنید تا اطلاعات ڪاملے از نشانہ ها و علائم داشتہ باشید تا هنگام برخورد با این علائم سردرگم نشوید و هنگامے ڪہ این نشانہ ها را دیدید از آن نشانہ و منطقہ اطراف آن حتما عڪس بگیرید و دقیق آن را مشاهدہ ڪنید و از افراد آثارشناس در این زمینہ ڪمڪ بگیرید. ☑️ 4-موردے ڪہ باید حتما بہ آن اشارہ ڪنم این است ڪہ اگر در گنج یابے عجلہ ڪنید و وقتے اثرے را دیدید بدون اطلاعات ڪافے بہ سراغش بروید بہ چیزے نمے رسید و فقط وقت و انرژے خود را هدر دادہ اید. چون علم آثار شناسے و گنج یابے علم دقیقے است و گذشتگان طلا ها واموال خود را بہ همین راحتے در جایے پنهان نمے ڪردند. ☑️ 5-حداقل سہ بار بہ بررسے محل گنج برید تا بہ طور دقیق اونجا رو بررسے ڪنید و مطمئن باشید ڪہ اگر نشانہ درست باشد و داراے بار باشد هر بار نشانہ جدیدے در اطراف اثر اصلے مے بینید چون گذشتگان از چند نشانہ براے مخفے ڪردن طلا ها و سڪہ هاے خود استفادہ مے ڪردند... #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🎆 پیج تفسیر علائم باستانی 🎆 💰 چند نکته مهم و ضروری در گنجیابی💰 ☑️ -در قدم اول براے گنج یابے وقتے اثر مشڪوڪ و مورد نظر را پیدا ڪردید فقط بہ خود اثر نگاہ نڪنید و تمام نڪتہ هاے و نشانہ هایے ڪہ در اطراف آن وجود دارد را نیز در نظر بگیرید. ☑️ -از عوامل غیر طبیعے بے اعتنا عبور نڪنید اما در عین حال بہ آن ها زیاد هم مشڪوڪ نشوید و همہ را در نظر داشتہ باشید ڪہ گاهے ممڪن است همین عوامل شما را از هدف اصلے دور ڪند. ☑️ -نڪتہ مهم و ضرورے این است ڪہ شما اول یڪ ڪتاب در مورد نشانہ ها و گنج ها مطالعہ ڪنید تا اطلاعات ڪاملے از نشانہ ها و علائم داشتہ باشید تا هنگام برخورد با این علائم سردرگم نشوید و هنگامے ڪہ این نشانہ ها را دیدید از آن نشانہ و منطقہ اطراف آن حتما عڪس بگیرید و دقیق آن را مشاهدہ ڪنید و از افراد آثارشناس در این زمینہ ڪمڪ بگیرید. ☑️ -موردے ڪہ باید حتما بہ آن اشارہ ڪنم این است ڪہ اگر در گنج یابے عجلہ ڪنید و وقتے اثرے را دیدید بدون اطلاعات ڪافے بہ سراغش بروید بہ چیزے نمے رسید و فقط وقت و انرژے خود را هدر دادہ اید. چون علم آثار شناسے و گنج یابے علم دقیقے است و گذشتگان طلا ها واموال خود را بہ همین راحتے در جایے پنهان نمے ڪردند. ☑️ -حداقل سہ بار بہ بررسے محل گنج برید تا بہ طور دقیق اونجا رو بررسے ڪنید و مطمئن باشید ڪہ اگر نشانہ درست باشد و داراے بار باشد هر بار نشانہ جدیدے در اطراف اثر اصلے مے بینید چون گذشتگان از چند نشانہ براے مخفے ڪردن طلا ها و سڪہ هاے خود استفادہ مے ڪردند... #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🔱پیج تفسیرعلائم باستانے🔱 🎴☀️علامت چکمه در گنج یابی 
این نماد در اکثر حفاری ها به چشم میخورد و جایی که این نماد دیده میشود به شما مسیر را نشان میدهد و  باید از مسیری که به سمت پایین میرفتیم را دست نگه داشته و به سمت نوک چکمه به جلو پیش برویم و معمولا اندازه ای که چکمه یا پای سنگی به ما میدهد بیشتر از 3 متر نمیباشد و شما را به هدف نزدیک میکند . در اکثر مواقع آثار دومی که بعد از چکمه به چشم میخورد چراغ پیسوز است.

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🔱پیج تفسیرعلائم باستانے🔱 🎴☀️علامت چکمه در گنج یابی این نماد در اکثر حفاری ها به چشم میخورد و جایی که این نماد دیده میشود به شما مسیر را نشان میدهد و باید از مسیری که به سمت پایین میرفتیم را دست نگه داشته و به سمت نوک چکمه به جلو پیش برویم و معمولا اندازه ای که چکمه یا پای سنگی به ما میدهد بیشتر از متر نمیباشد و شما را به هدف نزدیک میکند . در اکثر مواقع آثار دومی که بعد از چکمه به چشم میخورد چراغ پیسوز است. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
نماد قیچی در گنج یابی و علامت انبر در دفینه یابی نماد قیچی در گنج یابی نماد قیچی در گنج یابی نشان دهنده دو راه است که به هم می رسند. این دو راه می تواند دو آب روان ی ... ://./ #ارسال فلزیاب #تلاقی_سه_راه #ساروج_محکم #سفارش طلایاب #سنگچین #سنگچین_قطور #طلایاب #علامت_انبر #فروش_فلزیاب #قیچی #گنج_یاب #گنج_یابی #نماد_قیچی #نماد_قیچی_در_گنج_یابی
🌐🎆 پیج تفسیرعلائم باستانے 🎆🌐 🔵 🎭چه نشانه هایی دارای بار بیشتری هستند ⁉️‼️ ☑️ دوستان جوغن هایی که نشان دهنده مقبره هستند و چیزهای ارزشمندتری همراه متوفی دارند را می توان با در نظر داشتن موارد زیر از بقیه جوغنها متمایز نمود همانطور که قبلا هم گفته ام تمام جوغن ها نشانه قبر نیستند وکاربردهای دیگره نیز داشته اند ☑️✍ جوغنهای تکی وخوش تراش که توی بلندی باشند نشان قبری ازطبقه بالای جامعه دارد پس باارزش است ☑️✍ جوغنی پر بارتر است که منطقه ای پر بار داشته باشد . ☑️✍ جوغنی پر بارتر است که در آن دوران وضعیت معیشت مردم آن عصر خوبتر باشد. ☑️✍ جوعنی پر بارتر است که صیقلی تر باشد. ☑️✍ جوغنی پر بارتر است که عمیق تر و بزرگتر باشد. ☑️✍ جوغنی پر بارتر است که جنس سنگی که رویش حکاکی شده با کیفیت و بهتر باشد. ☑️✍ جوغنی پر بارتر است که به اصطلاح تو چشم تر باشد. ☑️✍ جوغنی پر بارتر است که به صورت پله ای و هم اندازه روی هم قرار داشته باشند. ☑️✍ جوغنی پر بارتر هستند که در کنار منابع آبی پرآبتر قرار داشته باشند. ☑️✍ جوغنی پر بارتر است که در کنار علایم شکیل تری بکار برده شود. ☑️💯به یاد داشته باشید در برخی مواقع ممکن است جوغن نشان آخر علائم، پلمپ ویا ورودی باشد که اون دیگه ارزش خاص خودشو داره #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
👆👆🔴این اثر که از جنس برنز و به ارتفاع . س.م. و پهنای . س.م. است، در سده ی هفتم یا هشتم پیش از میلاد در منطقه ای که اکنون لرستان خوانده می شود، ساخته شده و اکنون در موزه ی لوور نگهداری می شود. ✍این تندیس که نمایی تمام رخ دارد، موجودی خیالین را به تصویر می کشد که نیمه انسان (آندروسفالوس = موجودی با سر انسان و بدن جانور) است. دو شاخی که بر سر این موجود هست نشانی از ماورایی بودن آن دارند. انتهای بالِ این موجود، به سرِ هیولایی وحشی که در حالِ حمله ور شدن است ختم می شود. بندی هم به سوراخ انتهایی بال متصل است. این اثر که در دوره ی سوم عصر آهن ساخته شده، جفت دیگری نیز داشته که به هم متصل بوده اند ولی تنها این بخش باقی مانده است. این موجود افسانه ای بر روی جانور کوچکی ایستاده است که در حقیقت نشانگر قدرت اوست. این جانور همچنین خط زمینه ای که اثر بر روی آن بنا شده را تشکیل می دهد. ✍در آنچه ساخت دوراتن باستان است می بینیم که به تدریج و با گذشت زمان موجودات خیالین جای خود را به موجودات حقیقی مانند ببر، قوچ، گاو واسب می دهند. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
مفهوم مقبره های ساختگی در دفینه یابی و مقبره ها در تومولوس مفهوم مقبره های ساختگی در دفینه یابی مفهوم مقبره های ساختگی در دفینه یابی یکی از روش های معروف اختفاء مقبره های ساخت ... ://./ فروش فلزیاب #اختفاء_مقبره #اختفاء_مقبره_های_ساختگی #ارتقا_فلزیاب #تعمیر_فلزیاب #دفینه_یابی #فرهنگ_بد #فلزیاب_های_شرکت_ #قبرهای_قلابی #گنج_یابی #لیست_قیمت_فلزیاب #محصولات_فلزیاب #مفهوم_مقبره #مقبره_ها #مقبره_ها_در_تومولوس #مقبره_های_ساختگی #نمایندگی_فلزیاب_شیراز
چرا در بعضی مکانها مار های زیادی وجود دادرد؟؟؟ چرا مارهای بسیاری در مکانهایی که طلا هست وجود دارد؟؟؟؟ 🐍مارهاعموما گرمادوست هستند ازآنجاڪەطلا فلزےاست گرما تولیدمےڪند وبەمرور زمان شعاعےبەاندازہبرابر خود راگرم مےڪندبەاین دلیل مارها محل دفینەرا براےزندگے خود انتخاب میڪنند.👌💥 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
جوغن مستطیل نمادَ دنیای مردگان و کروکی تونل های زیر زمینی بوده که کشف ورودی آن (پلمپ شده با ساروج سفید و ملات سنگی)، بسیار دشوار است. لذا به دو صورت رمزگشایی میگردد، اول آنکه داخل جوغن مستطیل آب ریخته و از هر جهت سرازیر شد در قدمی آن ورودیست. دوم آنکه آفتاب در حال طلوع به هر نقطه ای تابید آنجا ورودیست. پس از ورود به تونل، اتاقکهای متعددی وجود دارند که همه مسیر را منحرف نموده و شما را به سمت سیاه چاله هدایت میکنند. در این میان تنها یک راه درست وجود دارد که پس از یافتن آن به گنج فراوانی دست خواهید یافت. #گنج #گنج_یابی #دفینه #باستان_شناسی #فلزیاب #طلا
جوغن تک دایره در حالت کلی مربوط به مقبره حاکم محلی بوده و در قدمی سمت طلوع آفتاب صبح قرار میگیرد، لذا در صورتی که کف آن به شکل مخروطی باشد اشاره به چاه پلمپ و پر شده ای در همان محوطه دارد که در ده متری و غرب آن قرار گرفته است. #گنج #گنج_یابی #باستان_شناسی #دفینه #فلزیاب
سکه های باشکوه ۲۷۰۰_۲۶۰۰ ساله لیدیه" اولین سکه های ضرب شده در تاریخ باستان" جنس: نقره محل کشف: مرکز ترکیه توسط تیم کاوشگران از داخل مقبره ایی باستانی" تعداد کشف شده: ۳۰۰عدد پیوست: سکه های باستانی بصورت شکل و ترکیب سکه هایی که امروزه هم نیز وجود دارد برای نخستین بار توسط پادشاهی لیدیه که منطقه ایی پادشاهی در ناحیه مدیترانه و غرب ترکیه فعلی بود ضرب شد. طی کشفیات باستان معلوم شده است که از دوران پیش از لیدیه و تمدن های چندهزارساله گوی هایی و اشیایی وجود داشته که در داد و ستد استفاده میشده است، اما لیدیه نخستین بار سکه را در ترکیبی که مشاهده میکنید از طلا و نقره ضرب کرد. بعدها دردوران هخامنشیان توسط داریوش بزرگ سکه درامپراتوری پارس نیز ضرب شد که ترکیب و به خصوص پشت سکه های هخامنشی برگرفته از همان سکه های لیدیه بود. تاریخچه کامل ضرب سکه های باستانی و لیدیه را میتوانید در وبلاگ آکادمی و انجمن پژوهشی شناخت سکه، نماد ودفینه ایران و یا مقاله های موجود آکادمی را در گوگل سرچ کرده و مطالعه کنید. مهدرادراد اسفند۹۶ پیج دوم در اینستاگرام👈 🌐🌐 🌐 _🌐 🔴🔴🔴 آیدی کانالهای آکادمی پژوهشی شناخت سکه، نماد ودفینه ایران در شبکه های اجتماعی و‌کانال های تلگرام 👇 🆔 ⃣ ⃣ ⃣ 🗺© : ✅../_ ✅../_ ✅../ ✅../ _ ارتباط ایمیل: 📮📬: . _ 🌐🌐 _ #سکه_لیدیه #نخستین_سکه_باستانی #پادشاهی_لیدیه #لیدیه #مدیترانه #گنج_یابی #مهدرادراد #کتاب #باستانشناسی #گنجینه #اشیاءباستانی #طلا #نقره #سکه #مهدراد_راد #آکادمی_پژوهشی_نماد_ودفینه_ایران #کتاب_مناطق_باستانی_نوشته_مهدرادراد #مهدرادراد #نویسنده #پژوهشگر #مقاله #علائم_شناسی #گنجینه #کتاب_مهدرادراد #گنج #دفینه #آکادمی_پژوهش_دفینه_مهدرادراد #کتاب_نمادوعلائم_شناسی . . . 🌐 _🌐
🔱پیج تفسیرعلائم باستانے🔱 🎴🐎علامت اسب و اسب سوار در دفینه یابی⁉️ 🐎⬅️مسیری را که اسب یا اسب سوار نگاه می کند یک سنگ هست که از طریق آن سنگ بشود به اسب سوار شد . کنار این سنگ هم ممکن است بار داشته باشد💰. سر اسب با دقت باید بررسی شود👌اگر سر اسب به خاک نگاه می کند در این صورت گنج نزدیک (خیلی نزدیک) است. 🔴ضمناً اگر سر، دم ، پاها ، گوش ها متفاوت از حالت طبیعی باشد باید سمت آنها را نیز بررسی کامل کرد. 🔵اگر اسب یا اسب سوار مستقیم نگاه می کند مال نزدیک است. ✅مسیری را که نگاه می کنند ،در آن مسیر دنبال یک علامت بگردید. 🔱اندام انسان اسب سوار و یا شئ ای که در دست دارد یک نشانه برای دفینه است و باید با دقت خیلی زیاد بررسی شود💯⚔💯 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
لوح های کشف شده در تپه هگمتانه همدان.. لوح زرین به نام «آریارمنه»: این لوح از زرِ ناب و به ابعاد ۱۲ در ۸ سانتیمتر و دارای ۱۰ سطر به خط میخی است. «آریارمنه»، نیای داریوش یکم هخامنشی است. این لوح در موزهٔ برلن در آلمان نگهداری می‌شود. لوح زرین به نام «آرشام»: ابعاد این لوح ۸ در ۱۳ سانتیمتر است. لوح به خط میخی و از دوره هخامنشیان بجا مانده‌است. این لوح در اختیار مجموعهٔ شخصی مارسل ویدال آمریکایی است. در سال ۱۳۰۷، هنگام پی‌کنی خانه‌ای بر روی تپه هگمتانه دو قطعه لوح هم‌اندازه، یکی زرین و دیگری نقره، پیدا شد. ابعاد هر لوح ۱۹ در ۸/۱۸ سانتیمتر است و خطوط نوشته شده به خط میخی و محتوای هر دو نوشته یکی است. لوح نقره‌ای در موزهٔ کاخ مرمر و دیگری در موزهٔ ایران باستان در تهران نگهداری می‌شوند. لوح زرین به نام داریوش دوم: این لوح از زرناب به ابعاد ۵/۲۰ در ۵/۱۸ سانتیمتر بوده و ۲۳ سطر به خط میخی بر روی آن نوشته شده‌است. موزه ایران باستان این لوح را که بیرون از ایران بودخرید و اکنون جزو گنجینه‌های موزه ایران باستان است. لوح دیگری به ابعاد ۲/۱۶ در ۱۳ سانتیمتر یافت شده که دارای ۲۹ سطر به خط میخی است و در سال ۱۳۳۱ خریداری شده و در حال حاضر در موزه ایران باستان نگهداری می‌شود. لوح زرین به نام اردشیر دوم: این لوح به نام اردشیر دوم پسر داریوش دوم هخامنشی و ابعاد آن لوح ۱۳ در ۱۳ سانتیمتر و دارای ۲۰ سطر به خط میخی است که در روی زر ناب حک گردیده‌اند. #گنج #گنج_یابی #دفینه #فلزیاب
نشانه عقاب -مسیر چشم راستش را دنبال کنید تا در فاصله - متری به یک تپه برسید -مسیر چشم چپش را دنبال کنید تا در فاصله - متری به یک تپه برسید -در صورتی که عقاب به جلو نگاه کرد در فاصله - متری به یک تپه برسید جنس سربار نیمه سنگین داخل تپه تا عمق حدودا تا متری زیر عدد تخته سنگ سنگین میباشد علاوه بر جنس نیمه سنگین عقاب یک جنس خیلی سنگین و با ارزش هم دارد که در داخل غاری در بسته در همان کوههای  اطراف عقاب است -بعضی مواقع زیر عقاب را تا متر حفر کنید .(بیشتر در مواقعی که عقاب سر به زیر گرفته #گنج #گنج_یابی #دفینه #فلزیاب #کارشناسی #طلا
دفینه لاک پشت در تونل و حفره ها به صورت پلمپ ساروجی در انتهای تونل است . وجود تله در نماد لاک پشت ، در حد صفر است مگر اینکه ریزش زاغه یا حفره به صورت طبیعی و فرسایشی باشد . از آنجا که دفینه لاک پشت را منتسب به خزانه دولتی می دانند و معمولا همراه هدایا ، مرده و قبر وجود ندارد ، دچار گاز گرفتگی و مسمومیت نخواهید شد البته ایمنی و پیشگیری حرف اول و آخر کاوش است . تندیس لاک پشت بزرگتر از معمول و بزرگتر از عرف معمول ، به تعدد اتاقهای داخل تونل اشاره دارد ولی دفینه در یک اتاق ( اتاقی که دورتر از رودخانه است ) قرار دارد و در دیگر اتاقها اشیا تاریخی مثل کمان و … وجود دارد . دفینه لاک پشت از معدود دفینه هایی است که به قصد دفینه گذاری و پس انداز انجام شده و قصد هدیه به میترا و خدایان و …. نبوده ، به همین دلیل دارای ارزش زیادی است به طوریکه دارای سکه های گوناگون طلا و ادوات جنگی قابل دفن و پنهان شدن است . اگر دو تل کوچک پشت سر هم در جهت نگاه و یا پشت سر لاک پشت بود خاکریز کوچک و یا تل کوچک را بکاوید. نماد لاک پشت به دو صورت کلی دیده می شود : لاک پشت حکاکی شده ( حفر شده ) و تندیس لاک پشت تندیس لاک پشت : در هر حالتی چه با دست و پا و چه هر صورت دیگری ، بیانگر وجود هدایا در شعاع کمتر از ۵ متر ( نهایت ۵ گز یا ۶ متر ) از تندیس لاک پشت است . در بدشانس ترین حالت درب تونل در شعاع کمتر از پنج متری است و خود دفینه در کمتر از ۱۰ متری است . اگر روبروی لاک پشت در فاصله ۲۰ متری ( کمی کمتر یا بیشتر ) رودخانه بود ، برخلاف جهت حرکت لاک پشت به سمت دم را ( فقط در این حالت بیشتر از ۵ متر ) به فاصله ۱۰ گز بکاوید . اگر دست و پا نداشت خود لاک پشت درب تونل است و زیر سنگ لاک پشت به درب تونل و در برخی مواقع به مکعب ساروجی دفینه خواهید رسید . اگر علامت دیگری همراه لاک پشت بود مانند جوغن ، به سمت جوغن ، کمتر از پنج متر حرکت کنید دفینه داخل قبری خالی از جسد و پلمپ ساروجی است . اگر نیمی از تنه آن در خاک بود چه با دست و پا و چه هر صورت دیگری ، زیر دم لاک پشت را حفر کنید . #گنج #گنج_یابی #فلزیاب #دفینه #کارشناسی #اسرار
تندیس شتر و یا شتر حفر شده هر دو به معنی وجود گنج و دفینه است . فقط یک درصد نشانه های شتر آنهم فقط تندیس شتر در اندازه بزرگ ، علامت راه کاروان و  وجود کاروانسرا است .اکثرا علامت شتر به معنی وجود دفینه است . لازم به ذکر است که شتر هم مانند اکثر نمادهای حیوانی ، نشانه آخر نیست و باید در جهت نگاه شتر ( و گاها بسیار کم در جهت دم ) به دنبال علامت دیگر مثل شیار یا چلیپا یا مار چمبره زده به دور خود باشید . برای شتر نشسته ، فاصله کمتر از گز و شتر درحال حرکت گز را در نظر بگیرید و به دنبال نشانه بعد باشید . با متر زدن شتر چه گردن و چه دم ، فقط احتمال خطا را افزایش میدهید . شتری که بر روی سنگ حفر شده نشانه وجود تندیس شتر در داخل مقبره یا اتاق ( و یا نشانه وجود نمادی حیوانی در داخل تونل یا اتاق که نشانه آخر است ) است و پس از ورود به اتاق باشتری نشسته ( یا همان نماد حیوانی که اکثرا مار افعی است ) روبرو خواهید شد که زیر گردن یا دم آن درب ورود به اتاق یا سرداب کوچکی زیر تندیس شتر اصلی خواهد بود. دفینه زیر شتر اصلی است ولی راه ورود به سرداب یا اتاق دفینه ٬ چند متر جلوتر از تندیس شتر است .نشانه بارز آنهم ، سنگی است تراش خورده ، که نیمی از آن داخل زمین قرار گرفته ولی قابل جابجایی است . #گنج_یابی #دفینه #گنج #زیرخاکی #کارشناسی
🔱پیج تفسیرعلائم باستانے🔱 🎴🀄 آیا همه قبرهای گبری دارای دفینه هستند⁉️ ✅⚠️باید توجه داشته باشید که هر قبر و مقبره ای دارای دفینه و اموال نیست👌و در هر گورستان باستانی یک یا چند تا از قبر های آن دارای اموال است😍. 💯چرا که در زمان باستان ثروت و طلا و جواهرات و تجملات خاص قشر حاکم و در راس آنها شاه یا حاکمان و در وحله دوم درباریان و سرداران بوده است و مردم عادی و زحمت کش نهایتا یا کشاورز و دامپرور بوده و یا پیشه ور و مستخدم و کنیز و … بوده اند و بدیهی است که در زمان مرگ نیز، نه اموال دندان گیری داشتند و نه نزدیکان متمولی داشته اند که برایشان هدایایی ارزشمند بیاورند و در کنارشان قرار دهند!!پس حتم داشته باشید که اگر پس از مرگ من و سالها بعد عده ای قبر مرا بشکافند، همان اندازه نصیبشان می شود که شما در حفاریهای بدون تفکر و مشورت در میان گورهای گبری نصیبتان می شود! پس بیهوده خود را خسته و وامانده ننمایید❌⭕️❌ #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
. الهه مادر يا بارورى در ايلام باستان در ايران باستان زن از ارزش و اعتبار بالايى برخوردار بود.چنانكه حتى يك روز از سال [سپندارمذگان] به نام روز زن نامگذارى شده بود مارس روز جهانى زن ./_ #گنج #گنجیابی #گنج_یابی #دفینه_یابی #دفینه #دفینه_گذاری #نماد #نمادها #قبر #قبرگبری #گبر #زیرخاکی #طلایاب #طلایابی #نشانه #نشانه_ها #نشانه_های_گنج #نشانه_های_‌دفینه #مار #نمادمار #نماد_مار #نماد_عقرب #تومولوس #تپه_مولوس #پلم #درب_پلم #ساروج
گنج نامه چیست؟ گنج نامه کتابهایی بوده است که حاوی مکانهایی است که در آنجا گنجی دفن میباشد. تمام کسانی که صاحب گنج نامه بوده اند همه دارای علوم غریبه و علوم قدیمی میباشند. تعدادی از گنج نامه ها به شرح زیر است: گنج نامه الوان هندی ، گنج نامه احمد وزیر ، گنج نامه ملاصدرا ، گنج نامه قائم مقام فرهانی ، گنج نامه میرزا مکتب خان تبریزی ، گنج نامه باگواس و گنج نامه شیخ بها (که به دو خط شجر ایستاده و شجر خوابیده نوشته شده است). همچنین موبدان قبل از اسلام همگی دارای گنج نامه بوده اند. چون همگی آنها در زمان خودشان امانت دار بوده اند و از اموال مردم حفاظت میکردند. موبدان خود به دو قسمت تقسیم میشوند. اول موبد که اموال مردم نزد آنها به امانت گذاشته میشده است. و موبد موبدان که از اموال درباریان و پادشاهان حفاظت میکردند و نقش امین و کاتب شاهان را نیز بر عهده داشتند. به همین دلیل است که قبر موبد موبدان همیشه بارهای نفیسی در خود دارد و جزو قبرهای بسیار با ارزش است. گنج نامه ها چه آنهایی که توسط اشخاص نوشته شده است و چه آنهایی که موبدان آنها را نوشته اند همگی به رمز است ومواردسنگینی نیز دارند و چون افرادی که این گنج نامه ها را نوشته اند به علوم غریبه آشنا بوده اند رموز سنگینی برای گنج نامه ها گذاشته اند و ترجمه آنها کار استادانی است که به خط شناسی و ... آگاهی کامل داشته باشند. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
سفال در گنج یابی #گنج_یابی #سفال
مفهوم نشانه زن در دفینه یابی و نشانه زن حامله در دفینه یابی مفهوم نشانه زن جهتی که نشانه زن نشان می دهد باید بررسی شود. باید به دست و انگشتان زن دقت بیشتری شود زیرا ممکن است آنها هم جهتی را نشان بدهند. به احتمال زیاد دفینه آن مربوط به جواهرات زنان می شود. ://./ #جواهرات_زنان #دفینه #زن_در_دفینه_یابی #علامت_زن #علامت_زن_در_گنج_یابی #گنج_یابی #مفهوم_نشانه_زن #مفهوم_نشانه_زن_در_دفینه_یابی #نشانه_زن #نشانه_زن_در_دفینه_یابی
🔱پیج تفسیرعلائم باستانے🔱 ⚱💰 گنج ( دفینه ) چیست؟ گنج ( دفینه ) مجموعه ‌ای از اشیای با ارزشی تشکیل شده و معمولاً پنهان یا گم‌ شده است. 🎴دفینه ‌های مدفون🔻 قسمت عمده‌ای از گنج‌ها به صورت مدفون شده در زمین هستند که این خود به دو دلیل عمده است: -پنهان کردن دفینه توسط افراد -مدفون شدن دفینه در طی سالیان متمادی 🎴آثار و علائم و نشانه های دفینه🔻 در حین حفاری امکان دارد که با علائم و آثار زیادی مواجه بشوید که در اکثر مکان ها مشترک است. امکان دارد با آثاری هم مواجه بشوید که تا حالا نمونه اش را از نزدیک مشاهده نکرده باشید و یا نشنیده باشید. معمولاً این آثار برای مکان ها و یا هدف های کوچک و متوسط صدق می کند. اول اینکه در سطح زمین باید نشانه هایی وجود داشته باشد. مثلا تخته سنگی که بتواند نظرها را به خود جلب نماید، باید با بقیه سنگ های اطراف فرق داشته باشد و به راحتی نتوان آن را جابجا نمود. یا اینکه نوشته و نشانه هایی بر روی سنگ وجود داشته باشد و... لازم به ذکر است وجود تخته سنگ، درخت کُهَنسال، چشمه آب، تپه و تل خاکی، دلیل وجود حتمی و صددرصدی گنج و دفینه نیست! 🎴🔸از نشانه های وجود گنج در یک تپه این است که اولاً خاک آن دستی بوده و نباید بِکر یا طبیعی و دارای رگه های سنگی باشد. 🎴🔸تپه در محلی قرار گرفته باشد که در اون منطقه مشابه اون تپه کم باشد و در نزدیکی اون تپه آثاری همچون درخت کهنسال و چشمه آب وجود داشته باشد. با دیدن درست آثار و علائم موجود و گمانه زنی درست و اصولی، می تواند شما را از حفاری های بیهوده و مأیوس کننده، تا حدود زیادی نجات دهد! پس از شروع حفاری نیز توجه داشته باشید که ابتدا باید از خاک سطح عبور کنید و بسته به منطقه مورد نظر (کوهستانی، جنگلی، کشاورزی و …) حداکثر تا عمق سانتیمتر، آثاری همچون ذغال، خِشت یا تکه آجر، سنگ رودخانه ای و …تا این عمق، دلیلی محسوب نمیشوند و حدوداً از عمق یک متری به بعد است که باید آثار را کم کم مشاهده نمایید، مثل. 🎴⭕️سنگچین 🎴⭕️خاک قبر 🎴⭕️اسکلت یا جسد انسان کوزه سفالی 🎴⭕️ذغال چوب یکدست(حداقل۷ سانتیمتر) 🎴⭕️گلهای صابونی(روغنی)  که در گذشته جهت عایق و جلوگیری از عبور آب و رطوبت و محافظت از اموال مورد استفاده قرار گرفته میشد. ادامه در کامنت #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🌺پیج تفسیرعلائم باستانے 🌺 🌺نشانە گل در دفینە یابی علامت نشانگر یڪ قبرستان قدیمے در منطقہ است. در این قبرستان یڪ قبر باید متفاوت از بقیہ باشد . در این قبر ممڪن است علائمے باشد ڪہ یاد آور گل است اگر پیدا ڪردید هدف درست است و یڪ علامت مشخص شدہ گنجینہ است. اگر در علامت گل یڪے از گلبرگها ڪم باشد برگے ڪہ ڪم است تحقیقات خود را در آن جهت ادامہ بدهید . ابتدا زیر صخرہ ایے ڪہ در آن یڪ گلبرگ ڪم ڪشیدہ شدہ است را بررسے ڪنید و سپس بہ سمتے ڪہ آن نشان مے دهد ، حرڪت ڪنید #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🔱ڪانال تفسیرعلائم باستانے🔱 🎴🦂نشانەے عقرب در گنجیابے ✍از خصوصيات عقرب زهردار بودن و خطر آفرين بودنش است. بہ خاطر همين دفينہ اے را كہ میخواهيد پيدا كنيد رويش زهر ريختند يا تلہ فيزيكے دارد . در اين نوع حفارے باید بسیار مراقب بود. دفینہ عقرب دفينہ ايے است كہ با دشوارے و زحمت زياد مے توانيد آن را پيدا كنيد. دفينہ عقرب در استخر و چاہ هاے آب و يا در انبار هاے زير زمينے نزديك علامت است اگر عقرب داخل غار است در اين صورت گنجينہ اش در انتهاترين قسمت غار است. دنبال سنگے بگرديد كہ بتواند زيرش لانہ عقرب باشد. گنجينہ مے تواند زير اين سنگ باشد. در اطراف و در زير زمين مے تواند اطاق كوچكے هم باشد. در بعضے مواقع ديدہ شدہ است كہ عكس ونماد عقرب در معنے هاے مختلفے استفادہ شدہ است. عكس عقرب موجود بودن يك خطر بزرگ را خبر مے دهد. مخصوصا در آسياب، استخر،چاہ، غارها، انبارهاے زير زمينے خيلے زياد با خطر مواجہ مے شويد. تمام علائم و نمادها بطور كلے بايد بررسے شود و بعد از اينكہ تلہ فيزيكے را از كار انداختيد جستجو را شروع كنيد. اگر عقرب تنها باشد نشانہ دفينہ و خطر است. عقرب يك علامت نادر و يكے از نمادهاے مسيحيان است. در سنگ قبر كسانے كہ در خردسالے مردہ اند نيز مے تواند ديدہ شود. عقرب با دم و يا مسيرے را كہ نگاہ مے كند جهت را نشان میدهد. ☠در آخر نشان عقرب نشان راهزانان است. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🐪🐫 حالتهای مختلف شتر در دفینه یابی ♦️💰🎴 ✍💯شتر در حال راە رفتن یعنے مال جلو تر است. شتر ایستادہ یعنے گنج همانجاست. اگر شتر بار داشتە باشد حتما در آن نزدیڪے یڪ گنج وجود دارد. شتر نماد گنج یا موارد خاص با ارزش است معمولا در یا قدم جلوتر یڪ علامت دوم دارد اگر شتر نشستە باشد گنج در زیرسنگ باتلاق یا داخل غار است. اگر شتر داخل غار باشد گنج داخل غار است. اگر چند شتر در پشت هم باشند و آخرین شتر نشستە باشد دفینہ ے آن در پشت سر آخرے میباشد. اگر شتر سرش پایین بود دفینە همان جا جلویش است ڪوهان شتر ممڪن استعلامت تل خاڪے یا یڪ تپہ بسیار ڪوچڪ سنگ چین باشد اگر یڪ ڪوهان داشتە باشد یڪ برجستگے رو روبە روے است و اگر دو ڪوهان داشتہ باشد دو تل یا دو تپہ ڪوچیڪ وجود دارد ڪە یڪے درست است و دیگرے براے گمراہ ڪردن ساختہ شدہ است.👌💯 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
🔱 پیج تفسیرعلائم باستانے 🔱 🎴♠️ نشانە ے صندلے در گنجیابے....؟ ✍این علامت نیز گنجینہ بزرگے دارد و آنهایے ڪہ بہ دنبال دفینہ مے روند خوب نمے توانند تشخیص بدهند ڪہ سنگ یافتہ شدہ صندلے است یا نہ؟ در بغل سنگ صندلے باید جایے باشد ڪہ دست را روے آن تڪیہ بدهند و پشت آن نیز باید بہ صورتے باشد ڪہ بہ راحتے بتوان سر را بہ آن تڪیہ داد و حتے براے پاها نیز باید مڪانے تعبیہ شدہ باشد. ✍اگر این چنین نباشد سنگ صندلے نیست و بدون این موارد سنگ نشیمن گاہ محسوب مے گردد. اگر در جایے ڪہ آرنج قرار مے گیرید علامتے وجود داشتہ باشد احتمالاً روبروے سنگ باید یڪ برجستگے ڪوچڪ (تل خاڪی) باشد ڪہ دفینہ در داخل آن است ✍اگر سنگ صندلے در داخل غار باشد و در اطرافش ڪندہ ڪارے هاے گرد و دایرہ شڪل باشد ، گنجینہ یڪ حاڪم یا رئیس در داخل صخرہ هاے غار ، اتاق هاے مخفے وجود دارد ڪہ معمولاً در ڪف غار مے باشد . البتہ دیوارهاے غارحتماً  باید بررسے شوند و فراموش نڪنید ڪہ ڪف غار را نیز بررسے نمایید . در حالتے ڪہ در روبرے سنگ صندلے درہ ایے وجود داشتہ باشد اگر روے صندلے نشستید و پاهایتان بہ زمین خورد ، دفینہ درست زیر پاے شما قرار دارد. ✍اگر در سنگ صندلے هر دو تڪیہ گاہ دست موجود بود. مے تواند دفینہ در روبروے صندلے در داخل چاهے باشد و اگر یڪ دستہ داشت بہ سمت آن دستہ را دقت ڪنید . و در آخر اینڪہ اگر سنگ صندلے بہ اندازہ نشستن دو نفر باشد ، دفینہ در زیر خود صندلے بودہ ڪہ با ساروج یڪ درپوش دارد #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰📡پیج تفسیرعلائم باستانے📡💰 🎴🦁 علامت شیر در گنج یابی 📚نظریہ نخست🔻 ✍علامت شیر جزیے از نمادگرایے قرون وسطے بودہ و شیر بہ عنوان نمادے از حضرت عیسے(ع) دیدہ مے شود. حضرت عیسے(ع) در اغلب هنرهاے اصیل نقاشے و مجسمہ سازے ، شیر را با اندیشہ انسانے بہ تصویر ڪشیدہ است. حضرت عیسے (ع) بہ دلیل در مقام پسر خدا بودن ؛ ایدہ اے را براے توصیف مفاهیم شجاعت ، قدرت و پادشاهے بہ تصویر ڪشیدہ است. مجسمہ شیر در ورودے و یا خروجے اماڪن ڪاخ مانند دوران باستان بہ چشم مے خورد. اگر چنین علامتے را دیدید ( راہ شیر) ، مے توان گفت ڪہ شما در ورودے ڪاخ هستید. عموما (در ورودی) دو عدد از شیر ها روبروے یڪدیگر هستند. بعد از پیدا ڪردن اولین مجسمہ شیر ، براے ڪسب نتیحہ بہ دنبال شیر دوم باشید 📚نظریہ دوم🔻 ✍مجسمہ شیر سنگے بدون شڪ براے مقبرہ سلطنتے بہ ڪار رفتہ است. مجسمہ هایے دو تایے در روبروے تپہ بودہ و مجسمہ هاے تڪ عددے نشانگر وجود مقبرہ در زیر یا روے تختہ سنگهاے بزرگ است.دفینہ از ۳۰ متر دورتر نیست و جنس آن بسیار با ارزش است 📚نظریہ سوم🔻 ✍ردیابے و شناخت مجسمہ شیر سنگے موجود و یا مدفون در ورودے یا خروجے خرابہ ڪاخهاے باستانے و بعضے از اماڪن شبیہ بہ آنها از مهمترین ڪار هاست. ڪشف یڪے از مجسمہ ها بہ معناے یافتن راہ ورودے قصر است.در ( جادہ شیر) مجسمہ سنگے شیر تنها نبودہ بلڪہ یڪے دیگر در همان مڪان در چپ یا راست وجود دارد فارغ از این مطالب ، علامت شیر در غار ، آرامگاہ و بر روے سنگها بہ عنوان علامت گذارے استفادہ شدہ است. آنها نماد دفینہ هستند. دفینہ داراے علامت شیر مبین وجود گنیجہ اقراد والا مقام است. اگر علامت شیر در روبروے غار باشد باید در جستجوے اتاق پلمپ شدہ باشید. اگر غار بازے وجود نداشتہ باشد حتما دهانہ آن با سنگ بہ صورت طبیعے پلمپ شدہ است. در ڪشورمان علامت شیر را مے توانید در ڪنار ساحل بیابید. این علامات ، نشانگر رهبریت دزدان دریایے مے باشد. بارها راہ ورودے این دفاین در زیر آب دیدہ شدہ است. ڪار با این علامت بسیار سخت بودہ ولے داراے گنج ارزشمندے است ☠کپی برداری ممنوع☠ #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰📡پیج تفسیرعلائم باستانے📡💰 🎴🏰 کلیسای کوچک در درخت بلوط قدیمی 🐿 ✍روستاے فرانسوے «الویویل بلفاس» در فرانسہ، یڪ درخت بلوط قدیمے قرار دارد ڪہ تنہ آن پوڪ و توخالے شدہ و دو ڪلیساے ڪوچڪ درون آن قرار دارد ڪہ با یڪ راہ پلہ مارپیچے در اطراف تنہ مے توان بہ آن ها رسید. هیچ ڪس نمے داند این درخت چندسالہ است اما حدس مے زنند بین تا سال داشتہ و یڪے از قدیمے ترین درختان جهان باشد. در سال هاے رعد و برق مرڪز درخت را سوزاند و آن را تبدیل بہ یڪ تنہ توخالے ڪرد. بااین حال بہ جاے مرگ، درخت هم چنان زندہ بود و برگ هاے آن جوانہ مے زدند. معجزہ زندہ ماندن درخت توجہ زیادے را جلب ڪرد و باعث شد بہ این فڪر ڪنند ڪہ این معجزہ، درخت را براے یڪ هدف مقدس آمادہ ڪردہ است. بنابراین یڪ زیارتگاہ مریم مقدس درست داخل حفرہ ساختند. بعدها یڪ ڪلیساے ڪوچڪ دیگر و پلہ براے دسترسے بہ آن هم اضافہ شد. امروزہ این درخت بلوط نشانہ هاے از تاریخ و استرس آن دوران است. هنوز هم این درخت زیارتگاہ سالانہ مردم زیادے است. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰📡پیج تفسیرعلائم باستانے📡💰 🎴⏰ تاریخچه بخیه ⏰ ✂️ 👩‍🔬 ✍نوشتہ هاے بر جا ماندہ از مصر باستان تمدن عاشورے (۲۰۰۰ قبل از میلاد) حاڪے از ان است ڪہ در گذشتہ هاے دور از مواد مختلفے جهت بخیہ زدن و بستن زخمها استفادہ میڪردند.وازہ بخیہ بہ معنے قرار دادن بافتهاے بدن در وضعیت طبیعے تا ترمیم شوند. مفهوم بخیہ زدن در نوشتہ هاے بقراط در سال ۴۶۰ قبل از میلاد آمدہ است.در نوشتہ هاے گالن(پزشڪ یونان باستان) براے اولین با از رودہ گوسفند براے بخیہ استفادہ میشدہ.بعدها رازے (۹۰۰ میلادی) از رودہ هاے تابیدہ شدہ براے زخمهاے شڪمے استفادہ میشدہ.در دهہ ۱۵۰۰ میلادے آمبرویس پر جراح فرانسوے ڪہ در ارتش بود تڪنیڪ بستن زخم را بجاے روش داغ ڪردن استفاہ ڪرد. اولین نخ بخیہ رو ابن ابو علے سینا بہ ڪار برد ڪہ بزرگ ترین پزشڪ جهان بود او از رودہ ے دام ها و نخ هاے آغشتہ بہ الڪل و پے استفادہ مے ڪرد این اختراع یا بهتر بگیم ڪشف ابن سینا باعث تحول عظیمے در پزشڪے(پزشڪے اورژانسی) شد این روش چند سال بعد بہ ڪشور هاے شرق دور(امپراتورے هاے چین ،ڪرہ و ژاپن)رسید و باعث پیشگیرے از مرگ ڪسانے شد ڪہ در گذشتہ بہ دلیل خون ریزے مے مردند. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
آوان نامی است که بارها توسط ایلامی ها و سومری ها و اکدی ها در کتیبه ها تکرار شده است. کاتبان سومری آوان را جزیی از ایلام معرفی کرده اند و از شهری به نام "آراورهوه" () و همچنین شهری به اسم "ساگکولنیم" به معنای آذرخش ایلامی نام برده اند زیرا این شهر دارای منابع قیر بوده است که احتمالا در نزدیکی دهلران امروزی قرار داشته است. هرچند که محل دقیق مرکز آوان مشخص نشده است ولی احتمال بر روی منطقه شوشتر امروزی و همچنین لرستان می باشد . بر طبق کتیبه های اکدی و سومری، سلسله آوان سال حکومت کرد که از سده قبل از میلاد حکومت آوان ایجاد و تا سال قبل از میلاد تداوم داشته است. از سر دودمان این حکومت از شخصی به نام "پلی یاد شده است. از پادشاهان معروف این سلسله می توان به پلی ، لوه-ایشن ، هیشپ راتپ اول و دوم و پازورو کوتیک اینشوشیناک یاد کرد. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰📡پیج تفسیرعلائم باستانے📡💰 🎴🗿 تدفین دوره اشکانی♦️🎴 با توجہ بہ طرز تدفین و آداب و مراسم گوناگون و تنوع آرامگاههاے پارتے ڪہ در نقاط مختلف مشاهدہ شدہ است ، چنین استنباط مے شود: 🔺پارتیان اجساد خود را بہ طرف صورت دفن مے ڪردند و همراہ جسد نیز اشیائے هدیہ مے شد. 🔺 اجساد خود را هم بہ صورت منفرد و هم بہ صورت خانوادگے بہ خاڪ مے سپردند . 🔺براے دفن اجساد خود جهت خاصے را مراعات نمے ڪردند 🔺اشیائے ڪہ همراہ جسد بہ خاڪ سپردہ شدہ بیشتر متعلق بہ زندگے روزمرہ و یا حرفہ اے متوفے بودہ است. 🔺اشیاے هدیہ شدہ بہ جسد اڪثراً خارج از تابوت قرار دادہ مے شد. 🔺پارتیان اجساد را هم در درون تابوت و هم در درون خاڪ و هم در گور هاے سنگے دفن مے ڪردند. 🔺اجساد پارتیان هم بہ صورت ڪشیدہ و هم بہ صورت جمع شدہ و هم بصورت طاقباز دفن شدہ اند. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
‏ما روزى هزار بار ميميريم ما مردمانى هستيم كه هنوز لباسِ سياه از تنمان در نيامده،بلاى جديد بر سرمان مى آيد معجزه ماييم كه هنوز زنده ايم‎ :) ‏ و باز هم تسلیت 🥀 . . جانباختن جمعی از هموطنان عزیزمان در #سقوط_پرواز تهران_یاسوج را خصوصا بەهموطنان #کهکیلویه_و_بویراحمد تسلیت عرض می‌نماییم ازخداوند آمرزش مرحومین و فزونی صبر بازماندگان را ارزومندیم . . . . #استاد_پوارو #استاد_پوارو_کوهسار #تنها_پیج_استاد_پوارو_در_اینستا #پوارو #تفسیر_علایم #تفسیرعکس #تفسیر_علایم_باستان #گنج_یابی #طلایاب #نسخه_گنج #تومار_گنج #کارشناسی #کارشناسی_حرفه_ای #پوارو_بزرگ #جنس_اصل #زیرخاکی_اصل #قیمت_گذاری_اجناس #گور_دخمه #مکان_هدایا_گور_دخمه #نماد_بز #دفینه_نماد_بز #کردستان #لرستان #خوزستان
🔱❌تفسیرعلائم باستانے❌🔱 🎴‼️ ژتون ها و لوح های گلی اين لوح‌ها یا ژتون‌ها توپ مانندهاي گلی مربوط به مدیریت اقتصادی و بازرگانی محوطه‌ی چغامیش هستند. ناگفته نماند در تمدن های دیگر هم این لوح ها و ژتون ها کاربرد داشته،اکثرا محل کشف این ژتون ها در کنار خزانه ها بوده و در مواردی حکم چک امروزی را داشته اند كه در آن زمان يك سري وسايل از جمله مهر و انگشتر پادشاهان و سندهاي تجاري که بسیار حائز اهمیت بوده اند را براي حفاظت در محفظه اي ساخته شده از خشت و گل قرار ميدادند. لذا از دوستان خواهشمنديم كه اين ژتون ها يا كره هاي گلي را نشكسته و سوراخ ننمايند چرا كه درون آن فاقد هرگونه شيء باارزش يا مايع ميباشد. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
قدمت یابی/چگونگی تخمین قدمت یک شی: ☑تخمین قدمت چگونه است در یک حفاری تکه استخوانی پیدا می شود و باستان شناسان می گویند که این استخوان ۵ هزار سال عمر دارد یک بچه ماموت در آند کشف می شود و عمر آن را بیش از ۲ هزار سال تخمین می زنند اما دانشمندان چگونه می فهمند که یک شیء یا اجساد و بقایای موجودات زنده متعلق به چه زمانی هستند؟ تاریخ سنجی به وسیله کربن ۱۴ یک روش رایج و مطمئن برای تعیین قدمت بقایای موجودات زنده است، با این شرط که حداکثر ۵۰ هزار سال عمر داشته باشند این روش فقط درخصوص اشیایی به کار می رود که یا خود زمانی زنده بوده اند مانند استخوان، بقایای گیاهان و بقایای اجساد حیوانات و انسان ها و یا این که از موجودات زنده ساخته شده اند مانند لباسهای پنبه ای یا کتانی، وسایل چوبی و غیره کربن ۱۴ چگونه ساخته می شود؟ اشعه کیهانی هر روز و به مقدار زیاد به اتمسفر زمین می رسد برای مثال در هر ساعت نیم میلیون تابش کیهانی به هر فرد می تابد این اشعه کیهانی با اتمهای اتمسفر برخورد می کند و تابشهای ثانویه را به صورت نوترون های پر انرژی به وجود می آورد این نوترون های پرانرژی با اتمهای نیتروژن برخورد می کنند پس از برخورد نوترون با نیتروژن ۷ ۱۴پروتون و ۷ نوترون این اتمها به اتمهای کربن۶ ۱۴ پروتون ۸ نوترون به اضافه اتمهای هیدروژن یک پروتون و یک نوترون تبدیل می شوند کربن ۱۴ رادیواکتیو است با نیمه عمری حدود ۵۷۰۰ سال نیمه عمر مدت زمانی است که نصف اتمهای یک ماده رادیواکتیو به دلیل تابش، غیرفعال می شوند بسوس کربن ۱۴ در موجودات زندهاتمهای کربن ۱۴ که بر اثر تابش کیهانی به وجود آمده اند، با اتمهای اکسیژن ترکیب شده و گاز دی اکسیدکربن می دهند گیاهان، این گاز را جذب کرده و بر اثر پدیده فتوسنتز کربن ۱۴ در فیبر گیاهان وارد می شود حیوانات و انسان ها این گیاهان را می خورند و کربن ۱۴وارد بدن آنها می شود نسبت کربن ۱۴ به کربن معمولی کربن ۱۲ در هوا و بدن موجودات زنده در تمام زمانها تقریباً ثابت بوده و هست تقریباً در هر تریلیون اتم کربن یک اتم، اتم کربن ۱۴ است کربن ۱۴ واپاشی می کند ولی همیشه تا زمانی که موجود زنده است، به دلیل تبادل با محیط بیرون اتمهای واپاشیده شده با اتمهای جدید کربن ۱۴ جایگزین می شوند و این نسبت تقریباً ثابت می ماند #کربن_۱۴ #قدمت #تخمین #تاریخ_سنجی #گنج_یابی #عتیقه #باستانی #شی_باستانی #باستان_شناسی #دفینه_یابی #انجمن_تاریخ #رشته_تاریخ_پیام_نور #انجمن_علمی_دانشجویان_دانشگاه_پیام_نور_بندرعبای
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺘﺮﺍﮎ ❌❌❌❌❌❌⛔️⛔️⛔️⛔️ ✍ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎ ﻟﯿﺘﺮ ﺁﺏ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﺯﺩﻩﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮﺩ . - ﻧﺴﺒﺖ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺣﺪﻭﺩ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﻟﯿﺘﺮ ﺍﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ - ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ . - ﺁﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﺏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ . - ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻭﻏﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺎ % ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﭼﺎﻝ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ . ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﭼﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻮﻩ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺧﻮﺏ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ . ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﺷﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺧﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﻓﻌﻞ ﻭ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺩﺭﻭﻥ ﭼﺎﻟﻬﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﮔﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﻣﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺪﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻭ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺩﻗﯿﻘﻪ ,ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻨﮓ , ﺑﺘﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﺭﻭﺝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺣﻔﺎﺭﯼ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻟﻤﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺘﺮﺍﮎ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯿشود #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم درخواستی کاربران عزیز😘🙏
🔱پیج ڪانال تفسیرعلائم باستانے🔱 🎴💰نماد رخ و سر انسان در گنجیابی💰🏺 آثار صورت:هر جا که چهره نیمرخ یا تمام رخ مشاهده کردید باید نگاه چهره را دنبال کرده و دنبال آثار دوم باشید که معمولا نماد آثار دوم یا کاسه است یا به صورت بت حیوانات است. خود آثار دوم مکان دیگری را نشان میدهد. البته بستگی به نگاه صورت دارد که آیا هر دو چشم آن باز یا بسته است. اگر نگاه صورت با یک چشم باشد و نشان دوم سنگ کاسه باشد باید دره ای در آنجا وجود داشته باشد که در آن سمت دره باید تلی وجود داشته باشد و دفینه در مرکز تل در متراژ شش متری خواهد بود. ولی اگر نگاه صورت به سمت آثار دوم باشد و آثار دوم به صورت بت حیوانی باشد باید مسیر چشمان حیوان را دنبال کرده و در آن سوی دره یا در روبروی آن دنبال دهانه غار بگردید که دفینه درون آن غار مدفون است. البته بستگی به بت حیوانی دارد که از چه حیوانی استفاده شده و هر حیوان نماد تله یا تلسم خاص خود است. 🎴⚠️🎴نکته مهم اینه که به کوچکترین چیز غیر طبیعی در صورت دقت کنید. #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
این پیروزی نام اردوان و پارتیان را بلند کرد ولی نتوانست از زوال دولت پارت جلوگیری کند و این سلسله به سرعت رو به انقراض میرفت در واقع علامات فرسودگی و انحطاط در قلمرو پارتیان رو به فزونی گذاشته بود و ثبات سیاسی و قدرت مرکزی بر اثر سالها جنگ خانگی متاسفانه نابود گشته بود ویرانگریهای حاصل از سه تهاجم رومی در بین النهرین و بابل که در مدت هشتادو پنج سال روی نمود بیکران بود از طرفی شیوع طاعون بیگمان بر تباهیهای جنگ افزود و در نتیجه مرگ واسارت ازشمار مردم بار دیگر کاست در نتیجه نارضایتی ها سبب شورش در بعضی ایالت هاشد که از همه مهمتر وقایعی که در پارسه اتفاق می افتاد به این زوال سرعت بیشتری بخشید . اگر به اشکانیان میتوانستند از اینده خبر دهند در می یافتند که این دودمان شاهان پارس یعنی وارثان هخامنشیان ایشان را بر خواهند انداخت . راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی #دفینه
انتن در حقیقت تفاوت جریان یا انرژی بین هدف یا سیستم را رهگیری یا دریافت مینماید تا محل هدف یا انچه به هدف از نظر شباهت نزدیک است بنابر تنظیمات اپراتور تشخیص دهد .(منبع کتب رادار دستی مهندس کیخسروی) پارت اپراتور در خدمت شماست . #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
سکه یکدرهمی نقره ضرب اکباتان متعلق به اردوان پنجم . روی سکه نیمرخ اردوان با ریش دو شاخه و تاج پارتی و سربندی که زیر تاج بسته شده و از پشت سر اویزان است . پشت سکه ارشک نشسته بر تخت درحالیکه کمانی در دست دارد و مونوگرام ضرابخانه در زیر کمان مشاهده میشود. در زمستان سال (دویست و هجده پ.م) بین دو دولت معاهده صلح بسته شد در این معاهده قرارشد (ماکرینوس) تمامی اسرایی که در حمله (کاراکالا) به اسارت رومیان در امده بودند رد کند . (ماکرینوس) می بایست تمامی غنائمی که (کاراکالا) از غارت محل های پارتی بدست اورده بود ردکند . (ماکرینوس) از بابت غرامت مبلغ گزافی معادل (پنجاه میلیون دینار رومی) بعنوان غرامت بپردازد . پس از ان بود که صلح برقرار شد ، البته این صلح مورد علاقه اردوان نیز بود زیرا سواره نظام پارت به لشکر کشی های دور و دراز عادت نداشت و از ان گذشته برای چنین عملیاتی نیز به اندازه کافی اذوقه و علیق برای سپاه فراهم نبود . راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🎴🐇 علامت خرگوش دردفینه یابی💰🎴 ✍خرگوش با زاویہ دید باورنڪردنے درجہ نماد قدرت و انرژے است . بطور قطع نشانہ رهبر و نشان دهندہ تونلهایے در آن منطقہ است. تونلهایے ڪہ بہ چند شاخہ تقسیم میشود در ڪانالهاے ڪوچڪ روے نشانہ خرگوش پنهان شدہ است. این تونلها در بعضے مواقع تونل آب و در بعضے موارد تونل ورود و خروج بہ قلعہ مے باشد اگر نزدیڪ خرگوش جوغنے وجود داشتہ باشد بہ ما مے فهماند ڪہ در انتهاے تونل قبرے وجود دارد خرگوشے ڪہ پایش شڪستہ نشانہ تلہ مڪانیڪے مے باشد و... درضمن این نشانہ خرگوش بسیار زیبا در شمال ڪشور بہ وفور یافت میشود 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
سر پیکره یک سرباز پارتی پیدا شده در نیسا منطقه ای در ترکمنستان امروزی . امپراطور روم (ماکرینوس) مجبور شد دشت هموار بین النهرین را که توسط اسلافش فتح شده بود به پارتیان واگذارد و خود به همراه باقیمانده لشکر در هم شکسته اش به سوریه بازگردد . اردوان که به پیروزی بزرگی دست پیدا کرده بود و نیروی در اختیارش را هنوز محیای رزم میدید پس از تجدید قوا با تمام قوا به سوریه حمله کرد . ماکرینوس که اماده نبرد نبود در جنگ دیگری از پارتیان شکست خورد و در انجا بود که وارد مذاکره با اردوان شد و حاضر شد که شرایط سختی که اردوان برای او معین کرده بود بپذیرد . راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
قدرت و منزلت مهرداد اول برای اشکانیان بسی بالاتر از موًسس دولت پارت بود چراکه او بود که دولت کوچک پارت را به قدرت و عظمت رساند و از طرفی شهرت او نیز به عنوان پادشاهی طرفدار حق و انساندوست و فرماندهی دلیر بر حق است . او با وجود انکه به اقتدارات پی در پی رسید بر خلاف سایر پادشاهان نه پرورده ناز و نعمت بود نه عشرت پرست و گستاخ ، او بقدری که در مقابل دشمنان در میدان جنگ شجاع بود همانقدر نسبت به تبعه اش ملایمت نشان میداد . روحش شاد . راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
یک بازی گنج یابی دیگه در مدرسه. #تدریس #کلاس #معما #بازی #گنج_یابی #شادی #انگیزه
سکه نقره رومی متعلق به ماکرینوس در روز سوم پارتیها حملات خود را با شدت بیشتری اغاز کردند زیرا از روحیه بهتری نسبت به دشمنان خود برخوردار بودند چرا که خود را محق میدانستند و انانرا متجاوز بدین روی اردوان در مقام فرماندهی تمام قوای خود را بکار برد تا رومیها را محاصره کند و چون نفرات پارتیها بیش از عده رومی بود (ماکرینوس) چاره را در ان دید که خط جنگ را بکشد تا پارتی ها نتوانند از جناحین گذشته پشت رومی ها را بگیرند ولی بر اثر اینکار صفوف لژیون های رومی ضعیف گردید و از طرف دیگر قوای رومی همیشه بصورت متراکم میجنگیدند و برای همین روش اموزش دیده بودند لذا بتدریج شیرازه قشون ازهم پاشید و پارتیها از این وضع استفاده کردند و با حملات پی در پی و سخت سپاه روم را درهم شکستند . (ماکرینوس)امپراطور روم اول شخصی بود که فرار کرد و عقب نشینی و فراربا شتاب او وهمراهانش (فرماندهان رده بالا) سربازان رومی را بشدت مایوس ساخت و تمامی انها بزودی اگاه شدنه که روم در اینجنگ شکست خورده لذا انها نیز در دسته های بزرگ و کوچک عقب نشینی توام با فرار را اغاز کردند و سواره نظام پارت به تعقیب انان پرداخته و دسته های کوچک را قتل و عام میکرد . تلفات رومیان در اینجنگ بیشمار بود . راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
سکه طلای رومی متعلق به ماکرینوس جنگ با حمله سواره نظام پارت شروع شد سواره نظام پارت سخت حمله کرد و به لژیونهای رومی باران تیر بارید . پیاده نظام رومی که همیشه اکثر قوای روم بود بیشترین صدمات را از تیراندازان سواره نظام پارت و نیزه های شتر سواران دریافت کرد و بشدت در عذاب بود انها از زیادی تلفاتی که از سواران پارتی و شترسواران به انها میرسید مجبور میگشتند مرتب عقب نشینی کنند و در این احوال پارتی ها رومیان را همواره تعقیب میکردند بطوری که این تعقیب گریز رومیان به روز سوم کشیده شد و در این روز تکلیف جنگ یکسره شد . راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🎴💰♦️لاپیا چیست ؟♦️💰🎴 🌎🌖 در مبحث و علم زمین شناسے و جغرافیا بہ ڪوچڪترین شڪل فرسایش ڪارستیڪ گفتہ میشہ ، شڪلهایے ڪہ با علت تغییر فیزیڪے و اتمسفرے در قسمت هایے بیرونے و سطح سنگها و صخرہ ها تشڪیل میشہ ڪہ در اصطلاح لاپیا گفتہ میشہ . 
معمولا در روے سنگهایے ڪہ از جنس تراورتن بودہ و خاڪ رس و سنگ آهڪ بہ فور در آنجا وجود دارد ایجاد نمیشہ . عوامل ایجاد لاپیا هم باران هاے اسیدے ، آب و هوا و شرایط جوے محیط هستن 🚫کپی برداری ممنوع🚫

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🎴💰♦️لاپیا چیست ؟♦️💰🎴 🌎🌖 در مبحث و علم زمین شناسے و جغرافیا بہ ڪوچڪترین شڪل فرسایش ڪارستیڪ گفتہ میشہ ، شڪلهایے ڪہ با علت تغییر فیزیڪے و اتمسفرے در قسمت هایے بیرونے و سطح سنگها و صخرہ ها تشڪیل میشہ ڪہ در اصطلاح لاپیا گفتہ میشہ . معمولا در روے سنگهایے ڪہ از جنس تراورتن بودہ و خاڪ رس و سنگ آهڪ بہ فور در آنجا وجود دارد ایجاد نمیشہ . عوامل ایجاد لاپیا هم باران هاے اسیدے ، آب و هوا و شرایط جوے محیط هستن 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
سکه یکدرهمی نقره ضرب اکباتان متعلق به اردوان پنجم .
امپراطور روم (ماکرینوس) پس از امادگی کامل در منطقه نصیبین در بین النهرین با اردوان مصادف شد . 
دو لشکر مقابل هم قرار گرفتند و نزاع بر سر اب اشامیدنی برای سواره نظام دو طرف اغاز گر جنگی شد که به انهدام لشکر رومی منتهی شد . 
عده سپاهیان اردوان زیاد بود (در اینجا مشخص میشود که برانگیخته شدن احساسات ملی در تخریب قبور در ادیابن چطور منجر به اتحاد ملی در دفع دشمن شد ) قشون پارت از سواران تیر انداز ماهر تشکیل شده بود بعلاوه سپاهیانی در این جنگ شرکت داشتند که سنگین اسلحه بشمار میرفتند زیرا اسلحه دفاعیشان کامل بود بعلاوه در اینجنگ اردوان از شتر سوارانی استفاده می کرد که مجهز به نیزه هایی بلند بودند که پیاده نظام رومی را سخت معذب کرده بود .راگا#پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج#تاریخ#تمدن#اشکانی
سکه یکدرهمی نقره ضرب اکباتان متعلق به اردوان پنجم . امپراطور روم (ماکرینوس) پس از امادگی کامل در منطقه نصیبین در بین النهرین با اردوان مصادف شد . دو لشکر مقابل هم قرار گرفتند و نزاع بر سر اب اشامیدنی برای سواره نظام دو طرف اغاز گر جنگی شد که به انهدام لشکر رومی منتهی شد . عده سپاهیان اردوان زیاد بود (در اینجا مشخص میشود که برانگیخته شدن احساسات ملی در تخریب قبور در ادیابن چطور منجر به اتحاد ملی در دفع دشمن شد ) قشون پارت از سواران تیر انداز ماهر تشکیل شده بود بعلاوه سپاهیانی در این جنگ شرکت داشتند که سنگین اسلحه بشمار میرفتند زیرا اسلحه دفاعیشان کامل بود بعلاوه در اینجنگ اردوان از شتر سوارانی استفاده می کرد که مجهز به نیزه هایی بلند بودند که پیاده نظام رومی را سخت معذب کرده بود .راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
قبور خمره‌ای

در این نوع قبور ، مردگان را در خمره‌هایی قرار می‌دادند . بیشتر محققین معتقدند که نوع تدفین ارتباط نزدیکی با وضعیت جنین در داخل رحم مادر دارد ؛ یعنی همان طور که انسان در رحم مادر قرار گرفته ، پس از مرگ نیز به همان حالت به خاک سپرده می‌شود . این نوع تدفین گویای فلسفه ی مرگ و زندگی است ؛ تولدی نو ، بدین معنی که همین جسم با این اعتقاد زندگی جدید را شروع کرده است و حیات دوباره در جهان دیگر خواهد داشت . به همین منظور ابزارکاری که او به طور کلی که به هنگام حیات با آنها سروکار داشته ، با او در درون قبر نهاده شده است .

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
قبور خمره‌ای در این نوع قبور ، مردگان را در خمره‌هایی قرار می‌دادند . بیشتر محققین معتقدند که نوع تدفین ارتباط نزدیکی با وضعیت جنین در داخل رحم مادر دارد ؛ یعنی همان طور که انسان در رحم مادر قرار گرفته ، پس از مرگ نیز به همان حالت به خاک سپرده می‌شود . این نوع تدفین گویای فلسفه ی مرگ و زندگی است ؛ تولدی نو ، بدین معنی که همین جسم با این اعتقاد زندگی جدید را شروع کرده است و حیات دوباره در جهان دیگر خواهد داشت . به همین منظور ابزارکاری که او به طور کلی که به هنگام حیات با آنها سروکار داشته ، با او در درون قبر نهاده شده است . #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
سکه نقره یکدرهمی متعلق به اردوان پنجم . روی سکه نیمرخ اردوان پنجم با ریش دو شاخه و کلاه پارتی و سربندی که زیر تاج بسته شده و از پشت  سراویزان است و حاشیه نقطه چین در اطراف سکه .  پشت سکه ارشک نشسته بر تخت درحالیکه کمانی در دست دارد. این سکه ضرب اکباتان میباشد و در موزه بریتیش کلمبیا نگهداری میشود .
قیصر جدید روم (ماکرینوس) کوشید تا با پس دادن اسرای جنگی موافقت طرف خود را برای صلح جلب کند اما پیشنهاد او مورد مخالفت پادشاه پارت واقع شد و او پیغام داد فقط با وجود این شرایط صلح را اظهار میدارم .
(ماکرینوس) باید شهر هایی که (کاراکالا) ویران کرده از نو بسازد ویا غرامت پرداخت کند.
(ماکرینوس) باید تمامی اسرا را پس فرستد . (ماکرینوس) باید بین النهرین را که در زمان بلاش چهارم رومیان تصرف کرده اند رد کند . (ماکرینوس) باید بابت تخریب قبور ادیابن توسط (کاراکالا) غرامت بپردازد . 
برای قیصر روم پذیرفتن این شرایط امکان نداشت این بود که رومیان اماده جنگ شدند. راگا#پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج#تاریخ#تمدن#اشکانی
سکه نقره یکدرهمی متعلق به اردوان پنجم . روی سکه نیمرخ اردوان پنجم با ریش دو شاخه و کلاه پارتی و سربندی که زیر تاج بسته شده و از پشت سراویزان است و حاشیه نقطه چین در اطراف سکه . پشت سکه ارشک نشسته بر تخت درحالیکه کمانی در دست دارد. این سکه ضرب اکباتان میباشد و در موزه بریتیش کلمبیا نگهداری میشود . قیصر جدید روم (ماکرینوس) کوشید تا با پس دادن اسرای جنگی موافقت طرف خود را برای صلح جلب کند اما پیشنهاد او مورد مخالفت پادشاه پارت واقع شد و او پیغام داد فقط با وجود این شرایط صلح را اظهار میدارم . (ماکرینوس) باید شهر هایی که (کاراکالا) ویران کرده از نو بسازد ویا غرامت پرداخت کند. (ماکرینوس) باید تمامی اسرا را پس فرستد . (ماکرینوس) باید بین النهرین را که در زمان بلاش چهارم رومیان تصرف کرده اند رد کند . (ماکرینوس) باید بابت تخریب قبور ادیابن توسط (کاراکالا) غرامت بپردازد . برای قیصر روم پذیرفتن این شرایط امکان نداشت این بود که رومیان اماده جنگ شدند. راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🍃🌺علامت گل در گنجیابی🌺 ✍علامت نشانگر یڪ قبرستان قدیمے در منطقہ است. در این قبرستان یڪ قبر باید متفاوت از بقیہ باشد . در این قبر ممڪن است علائمے باشد ڪہ یاد آور گل است اگر پیدا ڪردید هدف درست است و یڪ علامت مشخص شدہ گنجینہ است. اگر در علامت گل یڪے از گلبرگها ڪم باشد برگے ڪہ ڪم است تحقیقات خود را در آن جهت ادامہ بدهید . ابتدا زیر صخرہ ایے ڪہ در آن یڪ گلبرگ ڪم ڪشیدہ شدہ است را بررسے ڪنید و سپس بہ سمتے ڪہ آن نشان مے دهد ، حرڪت ڪنید. 🚫کپی برداری ممنوع🚫

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🍃🌺علامت گل در گنجیابی🌺 ✍علامت نشانگر یڪ قبرستان قدیمے در منطقہ است. در این قبرستان یڪ قبر باید متفاوت از بقیہ باشد . در این قبر ممڪن است علائمے باشد ڪہ یاد آور گل است اگر پیدا ڪردید هدف درست است و یڪ علامت مشخص شدہ گنجینہ است. اگر در علامت گل یڪے از گلبرگها ڪم باشد برگے ڪہ ڪم است تحقیقات خود را در آن جهت ادامہ بدهید . ابتدا زیر صخرہ ایے ڪہ در آن یڪ گلبرگ ڪم ڪشیدہ شدہ است را بررسے ڪنید و سپس بہ سمتے ڪہ آن نشان مے دهد ، حرڪت ڪنید. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
پیکره مرمرین کاراکالا که توسط پیکرتراشان رومی در ان عصر تراشیده شده . 
کاراکالا) بعلت نزدیک شدن به فصل سرما تصمیم گرفت زمستان را در بین النهرین بگذراند و در بازگشتش به بین النهرین پارتی ها اگر پایداری کردند چندان نبود که قابل ذکر باشد‌. از قراین چنین بنظر می اید که (کاراکالا) زمستان انسال را در (اورفا) گذرانید و در انجا به شکار و تفریحات گوناگون پرداخت و بعد او در بهار ان سال تهدید کرد که میخواهد به خاک پارت تجاوز کند و دستبردی دیگر بزند ولی در اوریل همانسال بدست یکی از مستحفظین خود کشته شد . (ماکرینوس) جانشین او نخستین کاری که در پیش داشت ان بود که حمله اردوان را دفع کند زیرا اردوان همچون اسلاف ناتوانش به خفت وخواری تن نداد ( کنایه به بلاش سوم و چهارم ) بلکه از فرصت استفاده کرد و با تجهیز کافی و وسایل وافی با تفوق قوا به بین النهرین حمله کرد . راگ#پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج#تاریخ#تمدن#اشکانی
پیکره مرمرین کاراکالا که توسط پیکرتراشان رومی در ان عصر تراشیده شده . کاراکالا) بعلت نزدیک شدن به فصل سرما تصمیم گرفت زمستان را در بین النهرین بگذراند و در بازگشتش به بین النهرین پارتی ها اگر پایداری کردند چندان نبود که قابل ذکر باشد‌. از قراین چنین بنظر می اید که (کاراکالا) زمستان انسال را در (اورفا) گذرانید و در انجا به شکار و تفریحات گوناگون پرداخت و بعد او در بهار ان سال تهدید کرد که میخواهد به خاک پارت تجاوز کند و دستبردی دیگر بزند ولی در اوریل همانسال بدست یکی از مستحفظین خود کشته شد . (ماکرینوس) جانشین او نخستین کاری که در پیش داشت ان بود که حمله اردوان را دفع کند زیرا اردوان همچون اسلاف ناتوانش به خفت وخواری تن نداد ( کنایه به بلاش سوم و چهارم ) بلکه از فرصت استفاده کرد و با تجهیز کافی و وسایل وافی با تفوق قوا به بین النهرین حمله کرد . راگ #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🎴🤔 قبور سنگی 🤔🎴 ✍از دیگر قبور شناسایے شدہ ، قبور خرسنگے است ڪہ هنوز بہ طور قطع قدمت آن مشخص نشدہ ولے بر اساس نتایج بدست آمدہ از حفارے محوطہ هاے 64 ،88 و120 این قبور از دورہ فرا هخامنشے تا دورہ ساسانے قدمت دارند و احتمالاً در دورہ اشڪانے نیز ساختن چنین قبور براے دفن اموات وجود داشتہ است.
در ساخت این قبور ابتدا چالہ اے بہ عمق نیم متر تا یڪ متر در خاڪ ڪندہ شدہ و سپس جسد را بہ صورت دست و پا جمع بہ همراہ هدایا در داخل آن قرار دادہ و روے آن را با خاڪ پوشاندہ و در اطراف آن سنگچینے ڪہ بہ صورت دایرہ اے یا مربع و یا چند ضلعے نامنظم بہ مساحت 2 تا10متر ساختہ اند. در ساخت سنگچین از سنگ‌هاے بزرگ بہ ابعاد بیش از یڪ متر مربع یا ڪمتر استفادہ شدہ است و بہ همین خاطر از این قبور بنام قبور خرسنگے نام بردہ شدہ است. 🚫کپی برداری ممنوع🚫

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🎴🤔 قبور سنگی 🤔🎴 ✍از دیگر قبور شناسایے شدہ ، قبور خرسنگے است ڪہ هنوز بہ طور قطع قدمت آن مشخص نشدہ ولے بر اساس نتایج بدست آمدہ از حفارے محوطہ هاے ، و این قبور از دورہ فرا هخامنشے تا دورہ ساسانے قدمت دارند و احتمالاً در دورہ اشڪانے نیز ساختن چنین قبور براے دفن اموات وجود داشتہ است. در ساخت این قبور ابتدا چالہ اے بہ عمق نیم متر تا یڪ متر در خاڪ ڪندہ شدہ و سپس جسد را بہ صورت دست و پا جمع بہ همراہ هدایا در داخل آن قرار دادہ و روے آن را با خاڪ پوشاندہ و در اطراف آن سنگچینے ڪہ بہ صورت دایرہ اے یا مربع و یا چند ضلعے نامنظم بہ مساحت تامتر ساختہ اند. در ساخت سنگچین از سنگ‌هاے بزرگ بہ ابعاد بیش از یڪ متر مربع یا ڪمتر استفادہ شدہ است و بہ همین خاطر از این قبور بنام قبور خرسنگے نام بردہ شدہ است. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
سکه نقره رومی متعلق به کاراکالا قیصر روم.
در سال دویست و شانزده پ.م رومیان تحت فرمان (کاراکالا) قیصر روم با قتل و غارت از ارمنستان به سرزمین ماد تاختند و بسیاری از حصار ها و قلعه های پارتیان را منهدم ساختند و سپس از کردونه (کرکوک) بسوی اربلا تاختند و در انجا بود که قیصر روم کاری را کرد که هیچیک از بزرگان تاریخ انجام نمیدادند او قبور پادشاهان (ادیابن) را تخریب کرد و استخوان های بزرگان ان دیار را از قبور بیرون افکند و اسائه ادب به بزرگان ان سرزمین نمود زیرا ان قبور را بجای مزار پادشاهان اشکانی گرفته بود . در اینجا معلوم میشود که تا چه اندازه رومیان از پارتیها کینه بدل داشتند که برای اطفاء ان دست به چنین عمل زشتی زدند . 
وقتی به صفحات گذشته تاریخ پارت بر میگردیم و شکست ها و تحقیر هایی که رومیان در زمان (ارد) (فرهادچهارم) (بلاش اول) متحمل شدند را میبینیم متوجه میشویم که فتوحات انان در زمان (تراژن) ( سوروس) (وروس) نمیتوانسته جبران مافات را برای انان بکند . راگا#پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج#تاریخ#تمدن#اشکانی
سکه نقره رومی متعلق به کاراکالا قیصر روم. در سال دویست و شانزده پ.م رومیان تحت فرمان (کاراکالا) قیصر روم با قتل و غارت از ارمنستان به سرزمین ماد تاختند و بسیاری از حصار ها و قلعه های پارتیان را منهدم ساختند و سپس از کردونه (کرکوک) بسوی اربلا تاختند و در انجا بود که قیصر روم کاری را کرد که هیچیک از بزرگان تاریخ انجام نمیدادند او قبور پادشاهان (ادیابن) را تخریب کرد و استخوان های بزرگان ان دیار را از قبور بیرون افکند و اسائه ادب به بزرگان ان سرزمین نمود زیرا ان قبور را بجای مزار پادشاهان اشکانی گرفته بود . در اینجا معلوم میشود که تا چه اندازه رومیان از پارتیها کینه بدل داشتند که برای اطفاء ان دست به چنین عمل زشتی زدند . وقتی به صفحات گذشته تاریخ پارت بر میگردیم و شکست ها و تحقیر هایی که رومیان در زمان (ارد) (فرهادچهارم) (بلاش اول) متحمل شدند را میبینیم متوجه میشویم که فتوحات انان در زمان (تراژن) ( سوروس) (وروس) نمیتوانسته جبران مافات را برای انان بکند . راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🎴🤔 سنگ پاد زهر چیست 🤔 ✍سنگهائے وجود دارد بسیار نادر و ڪم یاب ڪہ بہ آنها سنگ پاد زهر میگویند.
✍سنگ پاد زهر براے دارو سازے و امراض مختلف مصرف میشود. و درمان ڪنندہ بسیارے از امراض هست.
✍یڪے از علم هاے گذشتہ گان ڪہ در عقل ما امڪان پذیر نمیباشد همین سنگ پاد زهر است.
✍سنگ پاد زهر وقتے حرارت مے بیند از خود روغنے پس میدهد ڪہ درمان ڪنندہ همہ امراض خارجے و تعدادے امراض داخلے هست.
✍یڪے از خصوصیاتے ڪہ این سنگ دارد و میتوان اصل آن را از بدل آن شناخت این است ڪہ وزن این سنگ هیچ وقت ڪم نمیشود. یعنے ممڪن است شما از یڪ سنگ پاد زهر یڪ ڪیلوگرمے سہ ڪیلوگرم روغن پاد زهر بگیرید ولے وزن سنگ شما همان یڪ ڪیلوگرم باقے میماند.
✍سنگ پاد زهر بسیار نادر است و اگر ڪسے این سنگ را داشتہ باشد مانند این است ڪہ دنیاے ثروت را داشتہ باشد.
✍سنگ پادزهر بہ رنگ مشڪے است و مانند سنگ محڪ طلا میماند.
✍اگر دست شما زخم شود و مقدارے از روغن سنگ پاد زهر را بہ آن بمالید بلافاصلہ خوب میشود. و اگر بیمارے شما درونے باشد این روغن را با داروهاے دیگر مخلوط میڪنند و براے امراض درونے از آن استفادہ میڪنند و پس از مدت ڪوتاهے امراض درونے را نیز خوب میڪند.
✍از این سنگ تعداد انگشت شمارے (ڪمتر از انگشتان یڪ دست) وجود داشتہ است ڪہ مخصوص پادشاهان بودہ است و هیچ ڪسے بغیر از پادشاهان حق استفادہ از آن را نداشتہ است.
✍این هم یڪے از مسائلے ڪہ در گذشتہ وجود داشتہ و از نظر عقلے دور از ذهن بہ نظر میرسد ولے در ڪتابهاے بسیار قدیمے در مورد آن نوشتہ شدہ است. 🚫کپی برداری ممنوع🚫

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🎴🤔 سنگ پاد زهر چیست 🤔 ✍سنگهائے وجود دارد بسیار نادر و ڪم یاب ڪہ بہ آنها سنگ پاد زهر میگویند. ✍سنگ پاد زهر براے دارو سازے و امراض مختلف مصرف میشود. و درمان ڪنندہ بسیارے از امراض هست. ✍یڪے از علم هاے گذشتہ گان ڪہ در عقل ما امڪان پذیر نمیباشد همین سنگ پاد زهر است. ✍سنگ پاد زهر وقتے حرارت مے بیند از خود روغنے پس میدهد ڪہ درمان ڪنندہ همہ امراض خارجے و تعدادے امراض داخلے هست. ✍یڪے از خصوصیاتے ڪہ این سنگ دارد و میتوان اصل آن را از بدل آن شناخت این است ڪہ وزن این سنگ هیچ وقت ڪم نمیشود. یعنے ممڪن است شما از یڪ سنگ پاد زهر یڪ ڪیلوگرمے سہ ڪیلوگرم روغن پاد زهر بگیرید ولے وزن سنگ شما همان یڪ ڪیلوگرم باقے میماند. ✍سنگ پاد زهر بسیار نادر است و اگر ڪسے این سنگ را داشتہ باشد مانند این است ڪہ دنیاے ثروت را داشتہ باشد. ✍سنگ پادزهر بہ رنگ مشڪے است و مانند سنگ محڪ طلا میماند. ✍اگر دست شما زخم شود و مقدارے از روغن سنگ پاد زهر را بہ آن بمالید بلافاصلہ خوب میشود. و اگر بیمارے شما درونے باشد این روغن را با داروهاے دیگر مخلوط میڪنند و براے امراض درونے از آن استفادہ میڪنند و پس از مدت ڪوتاهے امراض درونے را نیز خوب میڪند. ✍از این سنگ تعداد انگشت شمارے (ڪمتر از انگشتان یڪ دست) وجود داشتہ است ڪہ مخصوص پادشاهان بودہ است و هیچ ڪسے بغیر از پادشاهان حق استفادہ از آن را نداشتہ است. ✍این هم یڪے از مسائلے ڪہ در گذشتہ وجود داشتہ و از نظر عقلے دور از ذهن بہ نظر میرسد ولے در ڪتابهاے بسیار قدیمے در مورد آن نوشتہ شدہ است. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
سکه یکدرهمی نقره ضرب اکباتان متعلق به اردوان پنجم . روی سکه نیمرخ اردوان با ریش بلند که از وسط دوشاخه شده و تاج پارتی که سربندی زیر ان بسته شده و از پشت سر اویزان است . پشت سکه ارشک نشسته بر تخت درحالیکه کمانی در دست دارد . اینسکه کمیاب در موزه بریتیش کلمبیا نگهداری میشود .
مرحوم پیرنیا شخصیت فوق را اردوان چهارم میداند ولی از انجا که در زمان خسرو علاوه بر مهرداد و بلاش اردوان هم مدعی سلطنت بوده و سکه هایی را ضرب کرده بود بیشتر مورخین ارشک بیست نهمم را اردوان پنجم میدانند .
پس از انکه اردوان بر قدرت مستقر شد (کاراکالا) قیصر روم تحت عنوان انکه بنیان دوستی دولتین محکم شود از دختر اردوان خواستگاری کرد اما از اردوان جواب رد شنید و همین مسئله را کافی و وافی شمرد که به دست اویز آن صلح را زیر پا گذاشته و به کشور اردوان بتازد .
پدرش (سوروس) در بستر مرگ به او این توصیهً شیطانی را کرده بود که سربازانش را بنوازد و پاس دارد و به دیگر مردم به دیدهً بی اعتنایی و حقارت بنگرد و او نیز بهتر از این نمیتوانست به این وصیت عمل کند چراکه همیشه سربازان را به چپاول راحت و بی دردسر امیدوار و دلخوش میساخت ولی اینبار عواقب شومی برای رومیان از طرف اردوان مقدر شده بود . راگا#پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج#تاریخ#تمدن#اشکانی
سکه یکدرهمی نقره ضرب اکباتان متعلق به اردوان پنجم . روی سکه نیمرخ اردوان با ریش بلند که از وسط دوشاخه شده و تاج پارتی که سربندی زیر ان بسته شده و از پشت سر اویزان است . پشت سکه ارشک نشسته بر تخت درحالیکه کمانی در دست دارد . اینسکه کمیاب در موزه بریتیش کلمبیا نگهداری میشود . مرحوم پیرنیا شخصیت فوق را اردوان چهارم میداند ولی از انجا که در زمان خسرو علاوه بر مهرداد و بلاش اردوان هم مدعی سلطنت بوده و سکه هایی را ضرب کرده بود بیشتر مورخین ارشک بیست نهمم را اردوان پنجم میدانند . پس از انکه اردوان بر قدرت مستقر شد (کاراکالا) قیصر روم تحت عنوان انکه بنیان دوستی دولتین محکم شود از دختر اردوان خواستگاری کرد اما از اردوان جواب رد شنید و همین مسئله را کافی و وافی شمرد که به دست اویز آن صلح را زیر پا گذاشته و به کشور اردوان بتازد . پدرش (سوروس) در بستر مرگ به او این توصیهً شیطانی را کرده بود که سربازانش را بنوازد و پاس دارد و به دیگر مردم به دیدهً بی اعتنایی و حقارت بنگرد و او نیز بهتر از این نمیتوانست به این وصیت عمل کند چراکه همیشه سربازان را به چپاول راحت و بی دردسر امیدوار و دلخوش میساخت ولی اینبار عواقب شومی برای رومیان از طرف اردوان مقدر شده بود . راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
‎مهم نمایش یک سکه در صفحه اینستاگرام نیست مهم اطلاعات صحیح ودقیق تاریخی در مورد شخصیت سکه هاست تا اگاهی مارا از تاریخ افزایش داده تا با نیاکان خود بیشتر اشنا شده و به انان افتخار کنیم ، باشد که در این راه همراهیمان کنید . راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج#تاریخ#تمدن#اشکانی
‎مهم نمایش یک سکه در صفحه اینستاگرام نیست مهم اطلاعات صحیح ودقیق تاریخی در مورد شخصیت سکه هاست تا اگاهی مارا از تاریخ افزایش داده تا با نیاکان خود بیشتر اشنا شده و به انان افتخار کنیم ، باشد که در این راه همراهیمان کنید . راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
سنگ نگاره یا نشان بز بیشتر نماد و سمبل قبر بوده و جهت نشان دادن مزار از آن استفاده شده است. ( حتی مربوط به نماد آیینی و شکارگاه هم باشه احتمال قبر در گذشته اطراف بوده اما نماد حتمی دفینه و هدایا در قبر نبوده )

البته چنانچه بز کوهی با شاخهای بزرگ و هلال باشه و دایره یا اسکنه در اطرافش باشه میتونه سمبل نذرونیاز بوده و ربطی به دفینه نداره حتی اگر قبری هم آنجا باشه ، قربانی در درگاه خدا می باشد! و دفینه ای نخواهد داشت.اگر روی سنگ ثابت باشه باید اطرافش را بررسی کرد البته اگر بز ، به تنهایی باشد نشانه قبر و مزار بزرگ یک قوم یا قبیله بوده و باید به سمت مسیر نوک شاخ آن و اگر شاخ برگشته یا کوتاه باشد به سمت ریش ، پای متفاوت ، جهت نگاه یا هرنوع نشانک متفاوت در کنار نشان به دنبال قبر بگردید.

اگه در کنار بز یا هر نشانه دیگر حیوانی، علامات یا نشانه های دیگری یافت گردد، باید به ترتیب و الویت بندی، نشانه ها را بررسی نمایید، یعنی ابتدا علامتهای جزئی و یا کوچکتر برای ما الویت خواهند داشت و مسیر را آنها تعیین می نمایند و بقیه حکم خبری و اطلاع رسانی دارند.
وجود چشمه در کنار نشان بز جز علایم همیشگی بوده

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
سنگ نگاره یا نشان بز بیشتر نماد و سمبل قبر بوده و جهت نشان دادن مزار از آن استفاده شده است. ( حتی مربوط به نماد آیینی و شکارگاه هم باشه احتمال قبر در گذشته اطراف بوده اما نماد حتمی دفینه و هدایا در قبر نبوده ) البته چنانچه بز کوهی با شاخهای بزرگ و هلال باشه و دایره یا اسکنه در اطرافش باشه میتونه سمبل نذرونیاز بوده و ربطی به دفینه نداره حتی اگر قبری هم آنجا باشه ، قربانی در درگاه خدا می باشد! و دفینه ای نخواهد داشت.اگر روی سنگ ثابت باشه باید اطرافش را بررسی کرد البته اگر بز ، به تنهایی باشد نشانه قبر و مزار بزرگ یک قوم یا قبیله بوده و باید به سمت مسیر نوک شاخ آن و اگر شاخ برگشته یا کوتاه باشد به سمت ریش ، پای متفاوت ، جهت نگاه یا هرنوع نشانک متفاوت در کنار نشان به دنبال قبر بگردید. اگه در کنار بز یا هر نشانه دیگر حیوانی، علامات یا نشانه های دیگری یافت گردد، باید به ترتیب و الویت بندی، نشانه ها را بررسی نمایید، یعنی ابتدا علامتهای جزئی و یا کوچکتر برای ما الویت خواهند داشت و مسیر را آنها تعیین می نمایند و بقیه حکم خبری و اطلاع رسانی دارند. وجود چشمه در کنار نشان بز جز علایم همیشگی بوده #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
در منابع مدون از این پس تنها نام اردوان بمیان می اید و بعد از ان پایتخت اصلی پارت در دست اردوان بوده اما بلاش همچنان در شهر های یونانی نشین مثل بابل بنام شاه شناخته میشده و سکه های یکدرهمی او بدون انقطاع تا سال (دویست و بیست و دو پس از میلاد) ضرب میشده . راگا#پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج#تاریخ#تمدن#اشکانی
در منابع مدون از این پس تنها نام اردوان بمیان می اید و بعد از ان پایتخت اصلی پارت در دست اردوان بوده اما بلاش همچنان در شهر های یونانی نشین مثل بابل بنام شاه شناخته میشده و سکه های یکدرهمی او بدون انقطاع تا سال (دویست و بیست و دو پس از میلاد) ضرب میشده . راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
یک روز شاد در مزرعه ازگل در جستجوی گنج
#گنج_یابی#مزرعه_ازگل
یک روز شاد در مزرعه ازگل در جستجوی گنج #گنج_یابی #مزرعه_ازگل
انحطاط سلسله اشکانی را میتوان اشکارا در میزان و معیار سکه هایی که از طرف حکومت مرکزی و دست نشاندگان ان ضرب میشد چه در کیفیت و چه در طرح و نقش دید . 
چهره پادشاه بسیار بد پرداخته میشد و خط یونانی اصیل پشت سکه ها دیگر کاملا نا خوانا شده بودو بتدریج خط ارامی جای انرا میگرفت و از نظر عیار و وزن نسبت به دوران های گذشته رو به پستی میرفت برای مثال کافی است سکه های بلاش پنجم را با سکه های بسیار زیبا و نفیس مهرداد کبیر مقایسه کرد  در اینجا بیست و یک عدد سکه مهرداد کبیر که هر یک با دیگری متفاوت هست برای نمونه ارائه شده .راگا#پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج#تاریخ#تمدن#اشکانی
انحطاط سلسله اشکانی را میتوان اشکارا در میزان و معیار سکه هایی که از طرف حکومت مرکزی و دست نشاندگان ان ضرب میشد چه در کیفیت و چه در طرح و نقش دید . چهره پادشاه بسیار بد پرداخته میشد و خط یونانی اصیل پشت سکه ها دیگر کاملا نا خوانا شده بودو بتدریج خط ارامی جای انرا میگرفت و از نظر عیار و وزن نسبت به دوران های گذشته رو به پستی میرفت برای مثال کافی است سکه های بلاش پنجم را با سکه های بسیار زیبا و نفیس مهرداد کبیر مقایسه کرد در اینجا بیست و یک عدد سکه مهرداد کبیر که هر یک با دیگری متفاوت هست برای نمونه ارائه شده .راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🤔♿️ علامت جای دو زانو در
گنجیابی

جاے دو زانو باید رو بہ قبلہ و 25 سانتے متر فاصلہ داشتہ باشد و براے پیدا ڪردن دفینہ زانوها را در جاے زانو گذاشتہ و سجدہ مے ڪنیم هر ڪجا پیشانے بہ زمین برخورد ڪرد دفینہ آنجاست و یڪ خمرہ بزرگ است. 🚫کپی برداری ممنوع🚫

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🤔♿️ علامت جای دو زانو در گنجیابی جاے دو زانو باید رو بہ قبلہ و سانتے متر فاصلہ داشتہ باشد و براے پیدا ڪردن دفینہ زانوها را در جاے زانو گذاشتہ و سجدہ مے ڪنیم هر ڪجا پیشانے بہ زمین برخورد ڪرد دفینہ آنجاست و یڪ خمرہ بزرگ است. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🛡⚔♦️ تپه ها ♦️⚔🛡 ✍💯 لازمہ این نوع تپہ ها ڪہ نمونہ اش را در عڪس میبینید توضیحاتے بدم.دوستان عزیز این نوع تپہ ها ڪہ از خاڪ سرند شدہ و رسے ساختہ شدہ اند اغلب در زمان ساسانیان بنا شدہ اند و همگے داراے دفینہ بزرگے بودہ اند.این ڪہ میگویم بودہ اند یعنے بارش رفتہ و ڪمتر تپہ اے موندہ ڪہ بارش حفظ شدہ باشہ.این همہ خاڪے شما مشاهدہ میڪنید حاصل ڪندن تونل بزرگے است ڪہ در واقع راہ اصلے بہ تپہ هستش.این راہ میتواند تا هزار متر هم باشد.بهترین و ڪم خرج ترین راہ است ڪہ درب تونل را بیابیم و از تونل وارد تپہ شویم.اما بہ شرط اینڪہ نسخہ داشتہ باشیم.شاید سادہ بہ نظر بیاید اما اگر وارد تونل شوید میبینید ڪہ چقدر ترسناڪ هستش و راههاے پیچ در پیچ و گیج ڪنندہ اے وجود دارد.بهترین را این است ڪہ از وسط تپہ بڪاویید تا بہ اتاق ساروجے یا خشتے برخورد ڪنید.براے جلوگیرے از ریزش حتما نڪات ایمنے را رعایت ڪنید.مثلا شڪل حفارے بہ صورت مربع یا مستطیل باشد.این ڪار تا حدے جلوے ریزش را میگیرد.ضربہ هاے شدید بہ سقف ساروجے نزنید و با مواد شیمیایے ڪار را یہ سرہ ڪنید.هرگز با لودر بہ جان تپہ ها نیوفتید. 🚫کپی برداری ممنوع🚫

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🛡⚔♦️ تپه ها ♦️⚔🛡 ✍💯 لازمہ این نوع تپہ ها ڪہ نمونہ اش را در عڪس میبینید توضیحاتے بدم.دوستان عزیز این نوع تپہ ها ڪہ از خاڪ سرند شدہ و رسے ساختہ شدہ اند اغلب در زمان ساسانیان بنا شدہ اند و همگے داراے دفینہ بزرگے بودہ اند.این ڪہ میگویم بودہ اند یعنے بارش رفتہ و ڪمتر تپہ اے موندہ ڪہ بارش حفظ شدہ باشہ.این همہ خاڪے شما مشاهدہ میڪنید حاصل ڪندن تونل بزرگے است ڪہ در واقع راہ اصلے بہ تپہ هستش.این راہ میتواند تا هزار متر هم باشد.بهترین و ڪم خرج ترین راہ است ڪہ درب تونل را بیابیم و از تونل وارد تپہ شویم.اما بہ شرط اینڪہ نسخہ داشتہ باشیم.شاید سادہ بہ نظر بیاید اما اگر وارد تونل شوید میبینید ڪہ چقدر ترسناڪ هستش و راههاے پیچ در پیچ و گیج ڪنندہ اے وجود دارد.بهترین را این است ڪہ از وسط تپہ بڪاویید تا بہ اتاق ساروجے یا خشتے برخورد ڪنید.براے جلوگیرے از ریزش حتما نڪات ایمنے را رعایت ڪنید.مثلا شڪل حفارے بہ صورت مربع یا مستطیل باشد.این ڪار تا حدے جلوے ریزش را میگیرد.ضربہ هاے شدید بہ سقف ساروجے نزنید و با مواد شیمیایے ڪار را یہ سرہ ڪنید.هرگز با لودر بہ جان تپہ ها نیوفتید. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
سکه نقره چهار درهمی متعلق به بلاش پنجم . روی سکه نیمرخ بلاش پنجم با ریش بلند و کلاه پارتی و گوشواره ای در گوش و حرف (بی) لاتین در پشت سر پادشاه . پشت سکه بلاش نشسته برتخت درحالیکه الهه (تی شه) تاج گل را به او هدیه میدهد . اینسکه زیبا در مجموعه شخصی پرسی راگا موجود میباشد .
زمانیکه اردوان با بلاش در معارضه بود شخصی بنام (تیرداد) که یکی از شاهزادگان پارتی بود و در روم بسر میبرد  بطور پنهانی از روم خارج و خود را به دربار بلاش رساند به امید انکه در انجا به مقام و مرتبه ای برسد ولی در این خروج با خود یکی اهالی سیسیل بنام (انتیوخوس) را اورد که این شخص در دربار قیصر روم (کاراکالا) صاحب نفوذ بود . (کاراکالا) به خروج هردو نفر نزد بلاش اعتراض کرد و چون به این اعتراض نتیجه ای مترتب نشد از این واقعه بعنوان بهانه ای استفاده کرد و به دولت پارت اعلان جنگ داد .
بلاش از این اعلان جنگ ترسید لذا هردو فرد فراری را در کمال ناجوانمردی تحویل داد مقارن این ایام بود که اردوان پنجم به طور کامل بر برادرش مسلط شد . راگا#پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج#تاریخ#تمدن#اشکانی
سکه نقره چهار درهمی متعلق به بلاش پنجم . روی سکه نیمرخ بلاش پنجم با ریش بلند و کلاه پارتی و گوشواره ای در گوش و حرف (بی) لاتین در پشت سر پادشاه . پشت سکه بلاش نشسته برتخت درحالیکه الهه (تی شه) تاج گل را به او هدیه میدهد . اینسکه زیبا در مجموعه شخصی پرسی راگا موجود میباشد . زمانیکه اردوان با بلاش در معارضه بود شخصی بنام (تیرداد) که یکی از شاهزادگان پارتی بود و در روم بسر میبرد بطور پنهانی از روم خارج و خود را به دربار بلاش رساند به امید انکه در انجا به مقام و مرتبه ای برسد ولی در این خروج با خود یکی اهالی سیسیل بنام (انتیوخوس) را اورد که این شخص در دربار قیصر روم (کاراکالا) صاحب نفوذ بود . (کاراکالا) به خروج هردو نفر نزد بلاش اعتراض کرد و چون به این اعتراض نتیجه ای مترتب نشد از این واقعه بعنوان بهانه ای استفاده کرد و به دولت پارت اعلان جنگ داد . بلاش از این اعلان جنگ ترسید لذا هردو فرد فراری را در کمال ناجوانمردی تحویل داد مقارن این ایام بود که اردوان پنجم به طور کامل بر برادرش مسلط شد . راگا #پارت_اپراتور #فلزیاب #طلایاب #باستان #فلزیاب_تصویری #اسکنر #ردیاب #گنج_یابی #گنج #تاریخ #تمدن #اشکانی
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🌴 انواع درخت در دفینه یابی ✍در ایران انواع مختلف درخت وجود دارد.در گذشتہ درختانے ڪہ عمر طولانے داشتند براے نشانہ استفادہ مے شدند و در بیشتر جاهایے ڪہ اموال گذاشتہ مے شد درختے هم ڪاشتہ مے شد ڪہ بعدها پیدا ڪردن جا راحت باشد. درختانے ڪہ بیشتر براے این ڪار استفادہ مے شد بہ این ترتیب مے باشد:
بوتہ گز ڪہ در حدود شش هزار سال عمر میڪند.درخت سرو ڪہ در حال حاضر چهار هزار سالہ آن وجود دارد.
درخت داغ داغان ڪہ در حال حاضر چهار هزار و پانصد سالہ آن هست.
درخت آزاد ڪہ دو هزار سال عمر میڪند و در جنگلهاے شمالے ایران بہ وفور یافت مے شود.
درخت چنار ڪہ حدود هفتصد سال عمر میڪند و پس از آن هر سال یڪ بار خود ڪشے مے ڪندو خود را مے سوزاند تا از بین برود ڪہ این خود سوزے هم چندین سال طول مے ڪشد. مانند درخت چنار امامزادہ صالح ڪہ حدود نهصد سال قدمت دارد.
درخت نارون حدود پانصد سال عمر مے ڪند.
درخت سنجد نیز حدود پانصد سال عمر مے ڪند.
درخت زالزالڪ ودرخت توت وحشے هم عمرشان زیاد و بیشتر در آذربایجان بہ عنوان نماد بڪار رفتہ اند.
درختهایے با عمر طولانے اڪثرا نشانہ بار است و بار هر ڪدام از آنها با دیگرے متفاوت است بہ فرض اموالے ڪہ در نزدیڪے بوتہ گز یافت مے شود با اموالے ڪہ در ڪنارسرو یافت میشود همیشہ متفاوت بودہ است. 🚫کپی برداری ممنوع🚫

#دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم
💰🎴پیج تفسیرعلائم باستانے🎴💰 🌴 انواع درخت در دفینه یابی ✍در ایران انواع مختلف درخت وجود دارد.در گذشتہ درختانے ڪہ عمر طولانے داشتند براے نشانہ استفادہ مے شدند و در بیشتر جاهایے ڪہ اموال گذاشتہ مے شد درختے هم ڪاشتہ مے شد ڪہ بعدها پیدا ڪردن جا راحت باشد. درختانے ڪہ بیشتر براے این ڪار استفادہ مے شد بہ این ترتیب مے باشد: بوتہ گز ڪہ در حدود شش هزار سال عمر میڪند.درخت سرو ڪہ در حال حاضر چهار هزار سالہ آن وجود دارد. درخت داغ داغان ڪہ در حال حاضر چهار هزار و پانصد سالہ آن هست. درخت آزاد ڪہ دو هزار سال عمر میڪند و در جنگلهاے شمالے ایران بہ وفور یافت مے شود. درخت چنار ڪہ حدود هفتصد سال عمر میڪند و پس از آن هر سال یڪ بار خود ڪشے مے ڪندو خود را مے سوزاند تا از بین برود ڪہ این خود سوزے هم چندین سال طول مے ڪشد. مانند درخت چنار امامزادہ صالح ڪہ حدود نهصد سال قدمت دارد. درخت نارون حدود پانصد سال عمر مے ڪند. درخت سنجد نیز حدود پانصد سال عمر مے ڪند. درخت زالزالڪ ودرخت توت وحشے هم عمرشان زیاد و بیشتر در آذربایجان بہ عنوان نماد بڪار رفتہ اند. درختهایے با عمر طولانے اڪثرا نشانہ بار است و بار هر ڪدام از آنها با دیگرے متفاوت است بہ فرض اموالے ڪہ در نزدیڪے بوتہ گز یافت مے شود با اموالے ڪہ در ڪنارسرو یافت میشود همیشہ متفاوت بودہ است. 🚫کپی برداری ممنوع🚫 #دفینه #گنج #دفینه_یابی #گنج_یابی #باستانی #هخامنشی #علائم #نسخه_خطی #کتیبه #خط_میخی #مجسمه #سرباره #سکه #زیر_خاکی #نشانه #نماد_خورشید #گنجیابی #گنجینه #فلزیاب #طلایاب #زیرخاکی #عتیقه #تاریخی #مقبره #معدن #شاقولی #جوغن #ساروج #غار #طلسم